ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/05/2009

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) התשס"ה 2005, צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשס"ט 2009 (לאזרחי רפובליקה של פרו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים