ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/05/2009

חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 2

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, י"א באייר התשס"ט (5 במאי, 2009) בשעה 17:30
סדר היום
הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליו"ר הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה- 18), מטעם ועדת הכנסת – הכנה לקריאה שניה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוחמה אברהם

רחל אדאטו

דני דנון

אחמד טיבי

רוברט טיבאיב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
אייל יינון – מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליו"ר הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה- 18),
מטעם ועדת הכנסת – הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. נושא אחד על סדר היום – הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליו"ר הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה- 18), מטעם ועדת הכנסת – הכנה לקריאה שניה ושלישית. אני מסב את תשומת לבכם שמוצע להוסיף סעיף נוסף, סעיף 2 – שקובע שתחילתו של החוק תהיה ביום קבלתו - על מנת שאפשר יהיה מחר לבצע את המינויים. סעיף 1 לא השתנה.
רוחמה אברהם
אפשר לראות את זה כתוב?
ארבל אסטרחן
בבקשה.
היו"ר יריב לוין
סעיף 1 לא השתנה.
רוחמה אברהם
אם הוספנו את סעיף 2 לגבי התחולה האם לא צריך לציין שהחוק יפוג עם פיזור הכנסת?
ארבל אסטרחן
תראי את כותרת השוליים. זה מספיק.
רוחמה אברהם
זה מספיק?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר יריב לוין
החוק בתוקף רק בתקופת כהונתה של הכנסת ה-18.


אם אין מי שרוצה להעיר – נעבור להצבעה. מי בעד? 8 בעד. מי נגד? נמנעים?

אני קובע שההצעה מועברת לקריאה שניה ושלישית. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:40

קוד המקור של הנתונים