ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/05/2009

בחירת יו"ר ועדה

פרוטוקול

 
PAGE
1

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י"ב אייר תשס"ט, (6.05.2009) שעה 09:30
סדר היום
בחירת יו"ר ועדה.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – יו"ר הוועדה

אילן גילאון

אריה ביבי

אורלי לוי אבקסיס

חיים אמסלם

רחל אדטו

ציון פיניאן

עפו אגבריה

ציון פיניאן
מוזמנים
ראובן ריבלין - יו"ר הכנסת

זאב אלקין – יו"ר ועדת הכנסת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון


בחירת יושב-ראש ועדה
זאב אלקין (יו"ר ועדת הכנסת)
בוקר טוב, אתחיל מהפן הרשמי. אני שמח להביא בפניכם חברים את ההמלצה בהתאם להוראת סעיף 10א' לתקנון הכנסת, את המלצת ועדת הכנסת בפני חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לבחור בחבר הכנסת חיים כץ, לכהן כיושב ראש הוועדה.


אני מעמיד את המלצת ועדת הכנסת להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

נגד - אין

נמנעים - אין

המלצת ועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת חיים כץ

לכהן כיו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.
זאב אלקין (יו"ר ועדת הכנסת)
חבר הכנסת חיים כץ נבחרת פה אחד לרשות הוועדה. אני מעביר לך את המקום.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
רבותיי חברי הכנסת, אדוני יושב ראש הועדה הנבחר. אני שמח להיות בהכתרתו ובבחירתו של חבר הכנסת חיים כץ, לתפקיד שבו אנחנו קובעים תקדים מסוכן מאוד לכנסת, שבו בן-אדם שבאמת יכול לנהל ועדה הוא גם מנהל את הועדה. חבר הכנסת גילאון, זה דבר שאנחנו צריכים להשגיח כי זה תקדים מסוכן, תקדים מסוכן ביותר שאנחנו קובעים פה בכנסת. אבל קורה פעמים שבאמת יש חברי כנסת עם משא שהם נושאים בשירותם הציבורי, כמו גם שירותם בכנסת, שמביא לידי כך שהם משתלבים בדיוק בתפקיד שבו הם התמחו, ואליו הם נועדו, ושבשמם הם נבחרו גם לשמש כשליחי ציבור.

אני מברך את הכנסת על כך שזכתה, שבוועדה יהיה כמוך יושב ראש הוועדה.


אני מברך אותך שזכית להיות יושב ראש ועדה בנושאים שהם כל כך קרובים לליבך ואתה מיומן בהם ויכול לתרום בהם.


אני רק רוצה לגלות בלי שאף אחד יידע, שלא היתה לך בעיה להיות שר בישראל, ובחרת להיות יושב ראש ועדה. אני מברך אותך על כך גם שלוועדה זאת יוחזר תחום שנלקח ממנו, ושבו אתם צריכים לעסוק וזה תחום הפנסיה. זה דבר חשוב ביותר, כי הוא תחום נפרד לחלוטין, והשפעת הוועדה הזאת גם בחקיקה וגם בהשפעה ציבורית של פיקוח על הממשלה וגם פיקוח על כל אותם מוסדות שקשורים בחסכונות של אזרחי ישראל שהם יצרו כל שנות חייהם. כאשר הם מגיעים לשעה שבה על מה שעמלו ואת מה שהם הכינו, פתאום התברר שהאסמים אינם מלאים בר, ולפעמים הם נמצאים בפני שוקת שבורה בבחינת "אל תשליכנו ככלות כוחנו".


לכן אני באמת בטוח שהכנסת היום מופקדת בצורה מיומנת ובעלת יכולת לפקח על כל אותם נושאים שלאחרונה, בשנים האחרונות, הם יצרו לא מעט תזזיות בציבור ובחברה בישראל. כל מה שאני יכול לומר, התברכנו ותבורך. תודה רבה לכולכם. אני מאחל לכם עבודה פורייה, כי הוועדה הזאת היא אחת מארבעת או חמשת הוועדות העסוקות ביותר בכנסת.
זאב אלקין (יו"ר ועדת הכנסת)
אדוני יושב ראש הוועדה, אני מצטרף לברכות של יושב ראש הכנסת. בהחלט זה מקרה שמגיע לרשות הוועדה, מישהו שעשה לו שם בכנסת גם מומחה גדול בעניין, אבל מה שהרבה יותר חשוב כלוחם גדול בעניין. לכן אין לי ספק שלא רק הוועדה זכתה כאן ביושב ראש מצויין, אלא גם הציבור בישראל זכה במישהו שיידע לעמוד על המשמר, זה יקשה עליי. כיושב ראש הקואליציה לא היה לי ספק בכך.
היו"ר חיים כץ
אתה עוד לא מבין כמה.
זאב אלקין (יו"ר ועדת הכנסת)
תאמין לי, אנחנו מכירים מהכנסת הקודמת, ואני מבין כמה. אבל עדיין אני חושב שמי שייצא מורווח מכך זה בסופו של דבר הציבור ואזרחי המדינה, ולכן אני מאוד שמח על כך למרות הקשיים שיהיו לנו, ואני בטוח שנדע גם להגיע להבנות ולפתור את הקשיים.


גילה כאן יושב ראש הכנסת סוד אחד, אני אגלה גם סוד אחר כדי להבין למה העלית את מעמד הוועדה הזאת, לא רק שוויתרת על היכולת להיות שר כדי לעמוד ברשות הוועדה, הבאת את תנועת השלטון, מפלגת הליכוד כשהיא ניהלה משא ומתן קואליציוני להעמיד את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראש סדר עדיפויות. אנשים נדהמו במשא ומתן, אמרו: תנו לנו ועדת עבודה, רווחה והבריאות, אמרנו לא. ועדת חוץ וביטחון, קחו. ועדת חוקה, קחו. ועדת חינוך, קחו. ועדת עבודה, רווחה והבריאות בקדנציה הזאת, זאת הולכת להיות הוועדה שתנועת הליכוד הולכת לפעול בה והולכת להשפיע דרכה. אז אף אחד לא הבין, אנשים הרימו גבה, אבל כאן זה רק מראה למה אתה מסוגל ואיך אתה מסוגל להביא את כולם להבין שזה תחום שהוא למעשה ביום-יום של האזרח הוא הכי משמעותי, ואין לי ספק שתדע. כמו שלימד את כולנו, את צוות המשא ומתן, את ראשי התנועה, אין לי ספק שגם במאמצינו המשותפים תוכל לעמוד על המשמר, וגם הממשלה תדע ותבין ותפעל לכך שהתחומים האלה, עבודה, רווחה והבריאות יהיו בראש מעיניה. אין לי ספק שתצליח בכך מהיכרותנו לאור השנים הקודמות. בהצלחה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ברשות היושב ראש, הוועדה הזאת היא ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. למרות שמבחינה אימפריאליסטית ועדת הכספים נושאת לא רק בחיסכון ארוך הטווח, אלא גם בנושא סל התרופות. אני בהחלט חושב שהוועדה הזאת מן הראוי שתדון גם מפעם לפעם בנושא זה, ותזמן את כל אותם אנשים תוך תיאום עם ועדת הכספים, אם וכאשר צריך דווקא לקבל את הגושפנקא הרשמית מהוועדה הזאת. הועדה הזאת היא ועדה שנועדה לטפל בענייני הבריאות, ומשום מה, באיזשהו שלב, נושא סל הבריאות עבר להיות חלק מנושא תקציבי, היינו, הוא היה בוועדת הכספים. שלושתנו כאן היינו בוועדת הכספים וראינו עד כמה חשוב מהימנותם של חברי ועדת הכספים בשלב כזה או אחר שאתה היית גם חבר בה, עזרה לנו - - -
רחל אדטו
אנחנו סומכים על חיים בעניין הזה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
נכון, חשוב מאוד.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, אפשר מלה?
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
אריה ביבי
אני חושב שאנחנו זכינו, אנשי הוועדה, שיהיה יושב ראש כזה. אני מכיר אותו ממקומות אחרים, כמו ההפגנות על מטוס ה"לביא". הייתי מפקד שדה התעופה, חיים היה יושב ראש ועד עובדים שם, היינו נפגשים שנינו ביחד, ראיתי איך הוא ניווט את זה שאנחנו לא נתעמת ונעשה את הכל בדרכי נועם ושלום, ושההפגנות יהיו הפגנות ותהיה משטרה, ולמרות זאת לא יהיה אף אחד שנפצע או לא יהיה אחד שלא יילך הביתה בשלום.

אני רוצה להגיד לכם, אני גם מכיר אותו מהצד הזה של העובדים, כי הייתי קרוב לשם. אני גר בפתח תקווה, הייתי גם מפקד שדה התעופה. אני זוכר שאין עובד בתעשייה האווירית שהוא לא מעריץ את חיים. אם כל אלפי העובדים מעריצים אותו, אני בטוח שהוועדה הזאת חלק מהעובדים, ואנחנו נעזור לך.

אני חושב שלוועדה הזאת נכונו הרבה ימים לא קלים, במיוחד בנושא הפנסיה. היום עומד על הפרק נושא של שוטרים וסוהרים, גימלאים שרוצים להפריד אותם.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כל עובדי שרות - - -
אריה ביבי
הוועדה תצטרך לטפל בזה. כאחד שמכיר את החוק בנושא הזה הרבה יותר טוב ממני, אנחנו נצטרך לשבת פה ולדון בנושאים האלה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
קודם כל נצטרך לדאוג שיופרד מחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
זה לא רק זה, יש שם מכלול - - -
היו"ר ראובן ריבלין
אל תרגיז את הקואליציה...
אריה ביבי
אני רוצה להודות על ההזדמנות שניתנה לי לדבר.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אתה תמשיך. תודה.
אילן גילאון
אני גם נמצא בחגיגה. אני חושב שמי שבא לוועדת העבודה והרווחה, בהגדרה, יש לו עמדה פוליטית מסויימת מתוך בחירה, בכנסת ה-15 הייתי גם כן בוועדת העבודה והרווחה. למרות שלא הציעו לי להיות שר, אבל, תשמע, כשאני רואה מה השרים שם עושים בדיוק, והיום יש דיון על זה, אני חושב שבחרת גם נכון, לא רק מצפונית, אלא גם מבחינת העוצמה שלך.


הוועדה הזאת בהכרה מעצם זה שאנשים בוחרים להיות בה, גם קובעים את התפיסה העקרונית שלהם, ולפי דעתי מעבר לכל דבר אחר. ועדת העבודה והרווחה, היא הוועדה שצריכה לשים רגל בדלת לכל מי שאין לו אבא ואמא במדינת ישראל.


חיים, אני רוצה לספר לך סיפור ולכולכם, כי אני מאוד מעריך אותך על כך שבחרת, גם את כולכם שנמצאים כאן, אני מרגיש מאוד נוח. כאשר הייתי בוועדת העבודה והרווחה אצל שירלי, אני מקבל מכתב יום אחד ממישהו שמעיד על עצמו שיש לו אחות ואח ששניהם חולי נפש, ולהם שני ילדים מפגרים במוסד מסוים שלא אומר את שמו כאן. הילד בן 21, הילדה בת 17. הם מחליטים אחרי 7 שנים לקחת את הילדה ולהעביר אותה למוסד אחר ולהפריד אותה מן האח שלה, משום שוועדה מאוד מכובדת במשרד העבודה והרווחה החליטה שמשום שהילדה היא בפיגור כל כך קשה, יש לה כשל רגשי מוחלט ובעצם אין שום נזק בכך שמפרידים אותה מאחיה.


את האמת, אני לא ידעתי מה עושים, הייתי צעיר מאוד בוועדה, עול ימים. אני לא יודע חיים איך אתה היית מתמודד עם הדבר הזה, מקבל כזה מכתב. אתה רואה שזה מכתב של חסרי ישע מוחלטים, אין יותר חסרי ישע. אז אני לוקח כרגיל כמו את העיפרון והנייר ומתחיל לכתוב לוועדה הנכבדת, שכל המסקנות שלה לא מקובלים עליי, כאילו אני איזה פסיכיאטר מחוזי, או פסיכולוג, או בעל מקצוע. מה זאת אומרת כשל רגשי מוחלט, לא קיים דבר כזה, אני קובע. באופן מדעי קבעתי שאין דבר כזה, ובטח הרופאים יגידו שאני מדבר שטויות. מה פתאום אתם טוענים שהיא מתנהגת התנהגות לא נורמטיבית, הרי זה פקולטה למשפטים בבר-אילן, זה מוסד לאנשים עם פיגור. מה פתאום אחרי שבע שנים אתם מחליטים לעשות את המעשה הזה? קחו את עצמכם בידיים, אני כותב לוועדה הנכבדת, ותעשו כל מה שנמצא לאל ידכם, כדי להשאיר כדי להשאיר את הבחורה שם.


אם הייתי לא חבר ועדת העבודה והרווחה, ואולי לא הייתי חבר כנסת, אני יודע שהאנשים היו כותבים בחזרה, אדוני, לך תמצא את החברים שלך, מה אתה בכלל מדבר שטויות. אני יכול רק לומר דבר אחד. שאחרי הדיון הזה אני 2 קדנציות לא הייתי חבר כנסת. הילדה נשארה במוסד יחד עם האח שלה עד עצם היום הזה. אני חושב שוועדת העבודה והרווחה צריכה לעשות, אני חושב שיותר מכל דבר אחר, דרך הנקודה הזאת צריך לראות את הדברים. במקום שאין מגיעים לאנשים הללו. לכן נברך אותך ואת כולכם פה. אני חושב שאנחנו נהיה לאומתיים לכל דבר. לכל דבר הוועדה הזאת צריכה להיות מאוחדת ולאומתית, בלי הבדל דת, גזע, מין, השקפה. זאת הוועדה היחידה שיכולה לשמש - - -
זאב אלקין (יו"ר ועדת הכנסת)
חוץ מהדברים הטובים.
היו"ר חיים כץ
קודם כל אני מודה לכולם על התמיכה. אני הייתי בוועדת כספים כאשר מינו את חבר הכנסת גפני. כולם בירכו לפניי, ואחר כך היתה הצבעה. רובי אמר, בואו, אתם מוציאים לו את הנשמה, הוא רוצה לראות כבר שהוא נבחר. אבל פה עשית את זה כל כך מהר והפוך.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
קודם מצביעים אחר כך מברכים.
רחל אדטו
כשבאתי לכנסת ידעתי שהדבר שאני אעשה בכנסת יהיה ברור לי לחלוטין שאני אהיה בוועדה הזאת, מתוך האמונה שאת מערכת הבריאות צריך להניע. אני חושבת שנכון שבראש הוועדה הזאת יעמוד מישהו חזק שיצליח להניע את המערכת הזאת, ואין לי שום ספק. אני לא יכולה להגיד בהכירי אותך, בהכירי את יכולותיך. שמעתי על יכולותיך, בהכירי משמועות את יכולותיך אני שמחה להיות כאן, כי אני בטוחה שאם צריך להניע כוח מניע שיניע את המערכת הזאת, אתה תהיה האדם כמובן בעזרתנו.
שלי יחימוביץ
אפשר אדוני היושב ראש?
היו"ר חיים כץ
עוד מעט, הם זזים להמשך דרכם.

בכל אופן, כמו שרובי אמר. אני חושב שבוועדה הזאת יש את האפשרות לתת ולעזור. כשאני נבחרתי לכנסת, השאיפה שלי בגדול היתה להגיע לכאן. הייתי פה בביקור קצר, קצר מדי הייתי ברוטציה עם שאול יהלום, הכנסת התפזרה, וזה היה לטעום ולא יותר. ואכן, הליכוד לשמחתי נבחר, באתי לביבי ואמרתי לו, אני לא רוצה שר, רוצה יו"ר ועדת העבודה הרווחה, והבריאות, ושתעביר את כל שוק ההון – חיסכון ארוך הטווח. אמרתי לי, קיבלת. הוא הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. בא בן-אדם אומר לו לא רוצה שר. השתגע, אמרתי לו תשמע, זה לא כל כך פשוט. צריך להעביר את כל נושאי הפנסיה.

הלכתי לרובי, מורי ורבי, למה אני אומר לך, זכיתי להיות איתו בוועדת כספים, והוא היה החמצן של הכנסת הזאת בקדנציה הקודמת. אני בטוח שעכשיו הוא יהיה האב הרוחני של כולנו. הוא אמר לי חיים, אני אעזור. אני אעזור להעביר את זה, ואני שמח שעמדו על זה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אחד מהתנאים של הצטרפותו של בני בגין היתה שאתה שתהיה יושב ראש הוועדה.
היו"ר חיים כץ
בכל אופן, אני חושב שפה בוועדה הזאת מאחר והממשלה היא רחבה ומספר החברים בוועדות הוא מצומצם, היו להרבה חברים הזדמנויות להיות בהרבה ועדות "סקסיות" מה שמוגדרות - חוץ וביטחון, כספים, כלכלה. אפילו לי רמזו אם אני רוצה לעשות החלפות בין כלכלה לעבודה ורווחה, אמרתי לא. אני רוצה פה להגשים ייעוד, זה לתת, לעזור לאנשים. אני מקווה שבעזרתכם אנחנו נוכל לסמן הרבה "וויים", לא נצליח לעזור לכולם. על כל יום שנסמן "ווי" אחד ונגיד, עזרנו לעוד בן-אדם, עזרנו לעוד קבוצה, עזרנו לעוד גוף, כאשר באים לעזור יש הרבה כועסים. אבל בשורה התחתונה אלה שכועסים הולכים הביתה, אחר כך אומרים כעסנו, כעסנו, אבל הם עשו טוב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לעזור בצורה צודקת.
היו"ר חיים כץ
אבל הם עשו טוב פה בוועדה. אני מקווה שאנחנו נקבל תמיכה מהקואליציה ומזאב אלקין. ואל תשמע תמיד מה שאומרים. הייתי באיזה קטע שאמרו שהולכים לעזור לאבטלה, אבל יעלו את קיצבת הזיקנה מגיל 80 ומעלה. אני לא רואה את הקשר, אלא אם הולכים להוריד את גיל הפרישה. אם הולכים להעלות את גיל הפרישה ל-85.


רובי, תודה רבה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה לכל חברי הוועדה.
היו"ר חיים כץ
דרך אגב, כאשר שאלו אותי אם רוצים להקטין את הוועדה? אמרתי, תביאו לי חמישה טובים. אמרו ברוב אתה צריך. בדרך כלל ברוב של 7 על 4 הם בנו. אמרתי, מבחינתי אם האופוזיציה תנצח פה אז לא מפריע לי, ממש לא מפריע לי שינצחו. אם אילן גילון ינצח בכל הצבעה פה, אני לא אכעס.
ציון פיניאן
ראשית ברכות. בהכירי ובהוקירי את האיש, את חיים, אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד. זה האיש הנכון לוועדה הנכונה מה שאני יכול לומר כאן. הרבה ראשי ועדות לא מקובלים כולם על אנשי הבית, אבל לגבי ועדת העבודה והרווחה, עם מי ששוחחתי, גם מהחברים מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, כולם פה אחד - שחיים הוא האיש המתאים, במיוחד שכל הנושא של דיני עבודה ודיני פנסיה למיניהם, מה שנקרא זה אצלו "דבר דבור על אופניו". הוא יודע על בוריו את כל החוקים וזה יעזור. ביבי אמר שהוא מכיר אותך ממטוס ה"לביא".
אורלי לוי-אבקסיס
חבל שלא היינו שם.
ציון פיניאן
ביבי מכיר אותך ממטוס "לביא", אני מכיר אותך בהתקפות שלך ב-15F. כל ההתקפות שלך בתוך הסיעה ומחוץ לסיעה, אז זה איש שיודע להילחם, ופה אני רוצה לומר שצריך להילחם. אני בטוח שאתה יודע לעשות את זה טוב. לא תהיינה מה שנקרא החלטות גורפות, קואליציה, אופוזיציה. זו הוועדה למען ארץ ישראל, למען עם ישראל.
אילן גילאון
פה נסתפק במדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, אפשר לחסל בשתי שיטות. לירות בתותחים ולהטביע בחבית דבש. אנחנו בעד דבש שיהיה מתוק.
חיים אמסלם
רציתי לברך אותך חיים. נדמה לי שישבנו זמן קצר בכנסת הקודמת בוועדת העבודה. שודרגתי לוועדה אחרת. אבל מנסיון אישי - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה שודרגת לוועדה אחרת? הורידו אותך. אין כמו הוועדה הזאת.
חיים אמסלם
אני רוצה לומר לך, אתה קודם רמזת. אמרת אתה רוצה את האקשן, תקבל הרבה אקשן, כי בוועדה הזאת יש הרבה אקשן, יש פה הרבה ויכוחים לפעמים סוערים, אבל רציניים ומעמיקים. אני זוכר את המאבק הארוך למען הנכים. אני זוכר את הדיונים המרתקים המעמיקים בכל הנושא של השתלת איברים, סחר בהירואין. באמת, דיונים ערכיים. אני חושב שהוועדה הזאת היא מהחשובות, גם אם אולי לא מהזוהרות במיוחד כפי שאתה אמרת. אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקיד, כולנו לצידך, הצלחתך היא הצלחתנו.
עפו אגאבריה
אני אישית לא מכיר אותך. אני חבר כנסת חדש.
ציון פיניאן
אתה לא לבד חדש פה.
עפו אגאבריה
לא באתי משדה התעופה ולא מנמל חיפה. באתי מתחום הרפואה, ולכן בחרתי להיות בוועדה הזאת. אמנם אישית איתך אין לי קשר, אבל הכרתי הרבה מתע"ש ומתעשייה צבאית בתור רופא כאשר עבדתי בבית חולים "מאיר" והיה לי את הקשר עם האנשים האלה בתחום שלי.

אני חושב שהוועדה הזאת היא מאוד חשובה לנו. קודם כל העבודה היא זכות של כל אזרחי המדינה, הרווחה גם וגם הבריאות שזה דבר שחוצה לאומים, גזעים ומינים. אני מקווה שאנחנו נוכל לעבוד בהדרכתך כמובן, כדי שנוכל לתת מענה לאנשים הנזקקים והזקוקים לעזרה שלנו וכאלה יש הרבה.


אני מברך אותך, ומקווה לשיתוף פעולה פורה לעתיד.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
אורלי לוי-אבקסיס
אני גם רוצה לפתוח בברכות. אני חושבת שהוועדה הזאת זכתה קודם כל בלוחם. בעניינים האלו יש במה ללחום. אז צריך גם לא לשכוח שמדברים בדיני נפשות, מדברים בעבודה, אבל בסופו של דבר זה דיני נפשות. אם אנחנו מדברים על ההפרטה של שירותי בריאות הנפש, אם אנחנו מדברים על ילדים בסיכון שעכשיו מקפיאים להם את כל הפרוייקטים. אמרת בחבית דבש, הלוואי ונצליח לעשות את זה בדבש להשיג את הדברים. אבל גם אם לא, אני יודעת שאתה במאבקים שלך כמו שהצלחתם בדברים אחרים, אולי נצליח להביא בשורה גם פה. ההצלחה שלך היא שלנו.
היו"ר חיים כץ
תודה.
שלי יחימוביץ'
אדוני היושב ראש, אני מתנצלת על האיחור, היה לנו פנצ'ר בדרך. העובדה שבאוטו ישבו רק סוציאליסטים לא עזרה לתקן את הגלגל יותר מהר.


בקדנציה הקודמת לא הייתי חברה בוועדת העבודה והרווחה, אם כי ביליתי בה רבות לצורך החקיקה שלי, ולא במקרה. אחת הסיבות המרכזיות היא שהתעקשתי להיות בוועדת העבודה והרווחה, למרות שמפלגת העבודה לא זכתה בשפע של מקומות בוועדות. כי הסיבה המרכזית היא שאתה היושב ראש. כי אני יודעת בוודאות שאיתך אנחנו נוכל לצאת מהקונבנציות, להפוך את הוועדה הזאת לגוף מסתער ולוחם, ולעשות דברים חשובים מאוד.


זה לא סוד שמה שמעניין אותי הוא עולם העבודה בעיקר. אני חושבת שהמחלה המרכזית של החברה הישראלית היום יודעת שיש כאלה שחושבים שהאיום האיראני מסכן אותנו יותר. אני חושבת שמה שמתרחש בעולם העבודה הוא הסכנה הגדולה ביותר. הפיחות והזילות במעמדו של האדם העובד, היא הפיכת מאות אלפי אנשים עובדים עם כבוד ועם ביטחון תעסוקתי לעובדי קבלן ועובדי חברות כוח אדם. הפגיעה האנושה במעמד הביניים הלא מאורגן שמועסק בחוזים גלובליים, מדובר בעבדות מודרנית. אנשים שעובדים בהיי-טק, בתקשורת, במקצועות כאילו נחשבים, אבל אין להם אבא ואין להם אמא ואין להם ועד, ואין להם הסכם קיבוצי.
היו"ר חיים כץ
אבל הרגת אותם בסעיף 24 לחוק. את לא מבינה מה שעשית. גם אם את חושבת שאת מבינה, את לא מבינה מה שעשית, לטוב אני מתכוון. הם כולם בהלם טוטלי.
שלי יחימוביץ
פתאום מתברר שעובדים שעובדים בחוזים גלובליים, משרות אמון, אנשים שנחשבים מעמד ביניים, יושבים בבתי הקפה הנכונים, שותים את האספרסו הנכון. כשהם מחלקים את השכר שלהם לפי תיקון 24 לחוק התלוש, כאשר הם מחלקים את השכר הגלובלי שהם מקבלים למספר השעות שהם עובדים בפועל, בעבדות, כולל בלילה ליד המחשב, הם מגלים לפעמים שהם לא מגיעים לשכר מינימום. התברר שהחוזים הגלובליים זה בדרך לעקוף את חוקי העבודה וחוקי המגן.

כאן יש לנו המון עבודה, וגם הפרטות שהופכות עובדים עם כבוד וביטחון תעסוקתי למובטלים ומביאות במקומם עבדים. גם ההגנה על העבודה המאורגנת הקיימת. זאת משימה ראשונה במעלה, כולל הוועדים שיש נגדם את העויינות הכי גדולה בציבור, הוועד של עובדי חברת חשמל, ועדי הנמלים, כל אלה שאתם אומרים את השם שלהם, יש "וו" כזה כאילו אמרת המן הרשע בקהל, עליהם אנחנו גם נגן. אנחנו נגן על הוועדים האלה, כי ביום שבו תתרסק העבודה המאורגנת החזקה, לא תהיה יותר עבודה מאורגנת בכלל, לא תהיה, וכולנו נהיה עובדי קבלן, ועובדי חברות כח אדם. זאת משימה קשה, משימה קדושה.

חיים, אם יש מישהו בכנסת שמבין את עומק הצורך בהגנה על העבודה המאורגנת ובהתארגנות עובדים, זה אתה ורק אתה. פשוט מצאתי אותך לא פעם פרטנר יחיד מתוך 120 ח"כים לדברים שהם בסיסיים ומובנים מאליהם. נגד הפיצול של חברת חשמל הצביעו רק 2 ח"כים חיים כץ ושלי יחימוביץ', ואנחנו יודעים למה. המשימה שלנו היא מאוד קשה, אני כל כך שמחה שאתה במקום הזה, ואני כל כך שמחה שהתעקשת לא להיות שר כי המקום הזה הוא מרכזי, הוא צומת מרכזי. עברו פה הרבה חקיקות, צריך לבלום דברים, לקדם דברים. אני שמחה כי גם אידיאולוגית אני מזדהה איתך לחלוטין. מאבקך הוא מאבקי. אני שמחה כי אני מאוד מעריכה אותך. אני יודעת שלפעמים אידיאולוגיה זה דבר מאוד יפה, אבל אם יש אידיאולוגיות בלי יכולת ביצוע, היא נשארת דבר יפה בלבד. במקרה שלך מדובר גם באידיאולוגיה בדבקות במטרה, וביכולת ביצוע מדהימה. בכוח היכולת להביא דברים בכוח בלי להתבייש בכוח הזה, כי זה כוח לטובת מטרה צודקת. אני ממש איתך בכל דבר ועניין. אני יודעת שאנחנו נעשה דברים מצויינים ביחד.
היו"ר חיים כץ
כל מה שאמרתם זה אני? לא חושב, אבל תודה.

שוב, אני מודה לכולכם על התמיכה. אני רואה בכל חברי הוועדה כשותפים. נכון שיש פה בכנסת יו"ר ועדה שיש לו כח בלתי סביר, אם הוא רוצה מצביעים, אם הוא לא רוצה לא מצביעים. אבל אני רואה בכם שותפים, יפלו המחיצות בין קואליציה ואופוזיציה, והמטרה שלנו תהיה לעזור, לתת ולמנוע כמה שיותר סבל מאנשים.

אני מסתכל על הפורום שיושב פה עכשיו, זה בערך הפורום אולי יותר קטן שיישב בוועדה עצמה. ברור לי, אני חבר כנסת קדנציה רביעית. אני יודע שתהיה ועדת כספים או ועדת חוץ וביטחון עם קצת תקשורת, או ועדת כלכלה שידברו על דני דנקנר אם הוא יכול להיות, או לא יכול להיות. ויש שם תקשורת ויש שם בנקים, אז זה אולי יותר מעניין משני הילדים שאילן דיבר עליהם, מה לעשות.

גם בקבוצה קטנה אנחנו נצליח, אני בטוח, נצליח לקדם פה דברים כשאנחנו נסיים את הקדנציה. אני לא נבחרתי לא לשליש ולא לרבע, נבחרתי לכל התקופה ללא רוטציות וללא סיפורים. אני בטוח שבסופו של יום כאשר אנחנו נלך הביתה, נוכל להסתכל לעצמנו בעיניים בראי, ולהגיד, עשינו משהו בכנסת. שיגידו מה שיגידו על הח"כים. יגידו לזה עזרנו, להוא עזרנו, אחרים יגידו. אנחנו לא נצטרך להגיד לעצמנו. אחרים יגידו, עשינו משהו בכנסת ישראל. אולי זה לא תפס כותרות גדולות, אבל זה יגע בדברים הקטנים. כל החיים בנויים מפרטים קטנים, מדברים קטנים, ואנחנו נעשה את הדברים הקטנים. אחרים יעשו את הדברים הגדולים, אנחנו נעשה את הדברים הקטנים שיעשו טוב להרבה אנשים.

אני מודה לכולכם על התמיכה. אני מודה לכולכם על ההשתתפות. אנחנו נתראה ביום שני בשבוע הבא בשעה 09:00 בבוקר, תחילת העבודה. הדיון הראשון יהיה עדכון קיצבאות נכי צה"ל ואלמנות משפחות שכולות. זה יהיה הדיון הראשון שנדון בו. גם שם ראיתי שאנחנו הולכים לאשר שם תמיכות. אחרי שקבעו כבר שיאשרו תקנון הצמדה, אנחנו הולכים להצמיד לאפריל 2008. אני לא מבין למה זה לא לאוקטובר 2008. בוא נשאל את האוצר למה אנחנו צריכים לשלם ולעשות את זה עכשיו, אפריל 2008, כשאנחנו כבר באפריל 2009. יש שם עדכון חצי שנתי. אז אם לא יודעים לסדר את המחשב ולהביא את הממדים של אפריל אוקטובר 2008, אני לא מבין את זה. אבל נתחיל בזה ונעבור אחר כך לתקנות של המוסד לביטוח לאומי שיעזור קצת לאנשים ונראה מה הלאה. תודה רבה.
שלי יחימוביץ
בהצלחה.
היו"ר חיים כהן
תודה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים