ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/05/2009

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון


פרוטוקול מס' 1

מישיבת הוועדה לזכויות הילד

ביום רביעי, י"ב באייר תשס"ט, (6 מאי 2009), שעה 9:00
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה, בהתאם לסעיף 10(א) ולסעיף 17 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: ח"כ זאב הלקין, יושב ראש ועדת הכנסת

ח"כ דני דנון

ח"כ אבי דיכטר

ח"כ אורי אורבך

אתי בן-יוסף,מנהלת ועדת הכנסת

עו"ד נירה לאמעי-רכלבסקי, יועצת המשפטית לוועדה

מוריאל קוט,מתמחה

שרון סופר, ראש צוות במ.מ.מ

אתי וייסבלאי, עוזרת מחקר,מ.מ.מ
מנהלת הוועדה
רחל סעדה


רשמה: רחל סעדה
בחירת יושב ראש הוועדה, בהתאם לסעיף 10(א) ולסעיף 17 לתקנון הכנסת.
ח"כ זאב אלקין,יושב ראש הוועדה הכנסת
בהתאם להוראות סעיף 10(א) לתקנון הכנסת ממליצה ועדת הכנסת בפני הוועדה לזכויות הילד לבחור בחבר הכנסת דני דנון לכהן כיושב-ראש הוועדה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר למנות את חבר הכנסת דני דנון ליושב-ראש הוועדה לזכויות הילד.

עקב תקלה טכנית לא נרשם פרוטוקול מלא של הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:30

קוד המקור של הנתונים