ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/05/2009

בחירת יושב-ראש הוועדה ח"כ זבולון אורלב

פרוטוקול

 
PAGE
4

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי י"א באייר התשס"ט, (5 במאי 2009), שעה 13:00
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר

חיים אמסלם

דניאל בן סימון

מסעוד גנאים

דני דנון

יעקב כץ

מנחם אליעזר מוזס

אלכס מילר

ציון פיניאן

נחמן שי

רונית תירוש
חברי כנסת שאינם חברי ועדה
חנא סוויד
מוזמנים
ראובן ריבלין – יושב ראש הכנסת

זאב אלקין – יושב ראש ועדת הכנסת

איל ינון – מזכיר הכנסת

ברכה אדלשטיין - מפקחת השתלמויות עו"ה, משרד החינוך ומכון מופת

יפה בר-זיו – מנהלת מרכז פתוח מקצועי, "מכללת סמינר הקיבוצים"

מירי שחר – מנהלת לימודי המשך והסבת אקדמאים, מכללת חמדת הדרום

שפרירה שפירא – מרכזת לימודי המשך, מכללת "תלפיות"

יואלה לבון –טרם – מנהלת אגף פסג"ה, משרד החינוך

מירי גוטליב – מנכלת מרכז פסג"ה, חיפה, משרד החינוך

אילנה שאול – מנהלת היחידה ללימודי המשך, מכללת גבעת ושינגטון

יורי אילן – מנהלת היחידה להתפתחות מקצועית, מכללת חמדת הדרום

סמיר מג'אדלה – ראש מדור השתלמויות, מכללת אלק אסמי

מרים שוחט – יחידה ללימודי המשך, מכללת "אורות ישראל" אלקנה

יעל שרעבי – ראש המרכז לפיתוח מקצועי של עו"ה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

אורלי אביבי – מפקחת השת"ל, המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי

רם הראל – ראש בית הספר ללימודי המשך, מכללת אוהלו, קצרין

אורלי רמות – מנהלת מרכז פסג"ה חולון, משרד החינוך

גילה דנינו-יונה – מרכזת הפורום הארצי של פיתוח מקצועי במכון מופת, משרד החינוך

יהודה סקח – ארגון הורים ארצי

חיים ויורק – מפקח הפיקוח המקצועי של עו"ה, מחוז ת"א
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
רותי וייסבחירת יושב ראש הוועדה
יושב ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
חברי הוועדה, בהתאם להוראת סעיף 10א לתקנון הכנסת ממליצה ועדת הכנסת בפני ועדת החינוך, התרבות והספורט לבחור בחבר הכנסת זבולון אורלב לכהן כיושב ראש הוועדה. ראשית אני מביא את ההצעה להצבעה, מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? ההצעה אושרה פה אחד, אני מברך את יושב ראש הוועדה זבולון אורלב ומפנה לך את המקום.
היו"ר זבולון אורלב
רשות הדיבור ליושב ראש הכנסת, בבקשה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
רבותי חברי ועדת החינוך, יש לי כבוד גדול להיות כאן בפתיחת דיוני ועדת החינוך בכנסת ה-18. ועדת החינוך היא אחת הוועדות החשובות ביותר שקיימות בכנסת ישראל ובחברה הישראלית שכן אנחנו בישראל מבקשים להיות אור לגויים לאמור, חבר הכנסת גנאים, לגויים האחרים מחוץ למדינת ישראל, והדבר הזה הוא ליווי ועדת החינוך. הייתי חבר בוועדות רבות ואחת החוויות היותר גדולות שהיו לי בכנסת ישראל בשנות חלדי מאז 1988 הייתה השתתפות בדיוני ועדת החינוך בשתי כנסות והוועדה כאן היא ועדה שמופקדת חינוכם של כל ילדי ישראל והדבר הזה הוא לא דבר שאנחנו יכולים לבוא ולומר שאנחנו חברים בוועדה, משום שהחינוך כולו מוטל על כתפיה של ועדה זו אשר היא זו המלווה גם את הממשלה בהחלטותיה ובהכרעותיה, גם את חוק שיפוצל אם וכאשר ואם בכלל מחוק הסדרים והיא גם ועדה שדנה בכל אותם נושאים שאליהם צריך את אישור הכנסת כאשר יש התערבות במערכת החינוך מבחינת חוק חינוך חובה באגרות או בתשלומים כאלה ואחרים או בפעילויות כאלה ואחרות של בתי הספר.

בתי הספר מופקדים בידי המורים והאחריות כולה רובצת לפתחכם. אני רוצה לומר זאת בחרדה רבה כבן לארץ הזאת, בן למדינה הזאת ובן לתקופה שבה לא היינו עם עצמאי. אם אנחנו לא ניתן את כל המשאבים הדרושים מעת לעת, גם בזמנים שבהם אנחנו נמצאים במשבר כלכלי חמור בבחינת התעלמות מהשקעה שיכולה להשליך על עתידו של העם הזה לדורי דורות – אנחנו פשוט לא ממלאים את תפקידנו.

אני חושב שכאן, קואליציה ואופוזיציה צריכים לעמוד לימין החינוך בישראל במובן זה שהיום כאשר החלו ברפורמה שאנחנו רק בתחילתה, והממשלה הקודמת לא מתוך כוונה רעה חלילה, לא הקציבה את ההקצבות הדרושות לקיום הרפורמה בבסיס התקציב. אתם צריכים להבין שכשהחלה הרפורמה היה ברור שבינואר נקיים תקציב חדש ואליו יוכנסו בבסיס התקציב כל אותם דברים שאנחנו צריכים כדי לכלכל את אותה רפורמה וגם את אותה כוונה לבוא ולעזור בשיפור מצב החינוך בישראל כתוצאה מהמטלות הכלכליות שהיו והגזרות הכלכליות שהיו כורח, גם אם הוא מגונה, כורח שבלעדיו אי אפשר היה לקיים את הכלכלה, כולנו באנו וחשבנו שאנחנו פותחים זמן חדש והנה הצונאמי הכלכלי בא ופשט על העולם כולו וגם עלינו ויש סכנה גדולה משום שהיום נדמה לי, מתוך קריאה בעיתון, שמשרד החינוך נמצא בגירעון שוטף, נמצאת פה חברת כנסת שהיא מנכ"לית לשעבר, בגירעון של כמעט 700 מיליון ₪, גירעון שהוא תשלומים שניתנו על חשבון התקציב של שנה זו ושעדיין אין להם מענה תקציבי לשנה הבאה. ואם חלילה נימצא במצב שבו צריכים לקצץ בחינוך – אתם צריכים להבין שבוודאי לא יתנו את אותם דמים שהיו מיועדים ולא ניתנו.

עת קשה היא לעם ישראל ואנחנו צריכים לעמוד כאן ולהסביר, בוודאי אני סומך במאה אחוז על מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, על שר הרווחה לשעבר, על חבר הכנסת אחד מהוותיקים, ואפשר לומר שבגלל אישיותו הוא גם יושב ראש ועדת החינוך בעת פוליטית זו. לא תמיד יש אנשים שהם במפלגה שהם פחות מ-26 או 27 חברים שהם יושבי ראש ועדת החינוך של הכנסת. בין השאר הדבר נובע בגלל אישיותו הפרלמנטרית, קטונתי מלדבר על אישיותו מעבר לפרלמנט, אבל בתור יושב ראש כנסת מותר לי לדבר על אישיותו הפרלמנטרית, אין כל ספק שהוא יושב ראש ועדת החינוך בין השאר בגלל סגולותיו האישיות ואני בטוח שעם ישראל יודע שהוא הפקיד בידי ועדה שאמורה לעזור לממשלה להבין את הצרכים שעם ישראל מחויב בהם ושבלעדיהם אין, כי בלי חינוך – אוי לנו ואבוי לנו ואוי לעתידנו. תודה רבה לכם. בנימה אופטימית אני רוצה לסיים וכמובן לומר איזשהו פסוק שאני בטוח שנמשיך לקיים את הדיונים גם כשיש מחלוקות, מחלוקות שהן מחלוקות שמתקבלות ומחלוקות שאינן מתקבלות, מחלוקות אישיות ומחלוקות ענייניות, כאשר מדובר בכל ילדי ישראל, ילדי ישראל שייכים לקדימה ועד אחורה – לכולם.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה ליושב ראש הכנסת. אני מתנצל, נעשה הכל בקצרה, אני כרגע בשנת אבל ויש לי חיוב ובאחת וחצי יש מניין בכנסת ואני חייב להיות שם.

ראשית אני רוצה להודות ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת על האמון שנתנו בי וגם כמובן לחברי ועדת החינוך שנתנו בי אמון והצביעו פה אחד בעד בחירתי. אני אעשה כל דבר כדי לא לאכזב ואני רואה את עצמי מחויב ופתוח ומאזין ומקשיב לכל אחד ללא יוצא דופן מ-12 חברי הוועדה שלנו.

הדבר השני הוא, אני מאמין שכולנו יודעים שמערכת החינוך נמצאת בתקופת חירום. ממש בתקופת חירום, על עברי פי פחת במדרון מאוד חלקלק תחת סכנות מאוד מהותיות ורציניות שקוצר הזמן איננו מאפשר לפרט אותן. לכן אנחנו נכנסים לתקופה שבה לוועדת החינוך, התרבות והספורט יהיה תפקיד מרכזי לסייע למדינת ישראל לחדש ימינו כקדם, להחזיר את מערכת ה חינוך ואף להוסיף כדי שתהיה במקומה הראוי לה בחברה תרבותית, בחברה יהודית, בחברה מתקדמת כמו החברה במדינת ישראל. הודעתי כבר באופן אישי, אני מקווה שחברי הוועדה יצטרפו אלי, שניאבק בכל דרך פרלמנטרית, אפשרית ומותרת כדי להיאבק בכוונות הקיצוץ. אני רואה בכוונות הקיצוץ ממש חבלה לאומית באינטרס קיומי וחיוני של מדינת ישראל ושל העם ולכן איאבק בכל הדרכים.

הדבר הנוסף שרציתי לומר הוא שיש פרוצדורה של דיונים מהירים. אני כבר אומר לחברי הוועדה, אין צורך שתגישו דיונים מהירים בפרוצדורה הרגילה. אני רוצה לקצר לכם את הדרך, אם תפנו למזכירות הוועדה לדיונים מהירים ניענה במידת האפשר. אני חושב שלחברי הוועדה יש עדיפות גדולה מאוד לעצב ולקבוע את סדר היום של הוועדה ונוכל לעשות את הדבר הזה.

אני גם שמח מהרכב הוועדה שפה ושם ניסיתי גם להשפיע. אני חושב שההרכב מזמן לנו חברים שיכולים לתרום תרומה מאוד משמעותית בקידומה של מערכת החינוך, התרבות והספורט במדינת ישראל.

שני חברים ביקשו לדבר ואני מבקש ממש בקצרה, אלכס מילר והרב מוזס, בבקשה אלכס.
אלכס מילר
תודה אדוני היושב ראש. ראשית אני מברך אותך על כניסתך לתפקיד יושב ראש הוועדה. היו לנו הרבה שעות חינוך בכנסת ה-17. אני מכיר אותך כבן אדם שבאמת עשה ועושה למען החינוך רבות ואני מאמין שפעילותך בוועדה הזאת יביא לשיפור המערכת. אמרת קודם שהמערכת במצב חירום, אני מחזק את דבריך. החינוך בישראל הוא הנכס האסטרטגי הגדול וכל קיצוץ במערכת הזאת יפגע בילדי ישראל ואנחנו חייבים להילחם שהקיצוץ הזה לא יעבור. יש לך פה הרבה חברים שהם גם חברים בוועדת הכספים, אני מאמין שתנצל את זה ונוכל להיאבק גם בוועדת הכספים לטובת החינוך ולשפר את תקציב המדינה לטובת החינוך בישראל, תודה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה, חבר הכנסת מוזס.
מנחם אליעזר מוזס
אדוני היושב ראש, אני רוצה לאחל לך על הבחירה המוצלחת. נבחרתי אתמול כיושב ראש סיעת יהדות התורה והייתה לי הברירה לקבל את הוועדה ה"יוקרתית" שכל אחד חפץ בה – חוץ וביטחון, אמרתי: לא, אני רוצה ללכת דווקא לחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
זאת ועדת הביטחון האמיתית.
מנחם אליעזר מוזס
אני רוצה להגיע לזה.
דניאל בן -סימון
דילמה קשה, לא?
מנחם בן-ששון
דילמה לא פשוטה.
היו"ר זבולון אורלב
זה רק מלמד על מי שהחליט.
מנחם אליעזר מוזס
והחלטתי, כי אני מכיר את זבולון זה 33 וחצי שנים, כשעוד התחיל את דרכו במשרד הרווחה ועבדנו לצידו של המנוח זבולון המר שהחינוך היה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אני יכול להעיד שזבולון הוא תלמיד מובהק ושזכה לכבוד הזה להגיע לדרגה הזאת של יושב ראש ועדת החינוך, אני בהחלט רואה מקום לשיתוף פעולה עם זבולון.

אני רוצה להתמקד בנושא אחד, אחת הסיבות שרציתי את ועדת החינוך היא שאמרתי שעל ידי יושב ראש הוועדה הנוכחי נוכל להגביר את הזהות השורשית היהודית של דור העתיד שלנו ושלא יהיו כגידולי מים אלא שורשים בחינוך היהודי. בכל חינוך צריכים את השורשים כי גידולי מים אין להם קיום לעומת זאת שורשים זה הקיום האמיתי.

אני מאחל לזבולון ולכל החברים שתשרה שכינה במעשה ידינו, אמן.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני רוצה שוב להודות באופן אישי. אשמח גם שחברי הוועדה יציעו רעיונות, דרכים, אנחנו בהחלט פתוחים. אנחנו מקיימים ישיבה ראשונה כבר מחר. אגב, הוועדה משודרת אז לבוא עם עניבות וחליפות יפים ונאים לאולם ההרצאות. הדיון יהיה בסוגיית הכוונה לסגור את בית הספר לרפואת שיניים והמכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת ת"א. בשבוע הבא כבר מזומנות לנו ישיבות באשר לסוגיה של הטלביזיה החינוכית, גם באשר לשביתה באוניברסיטה הפתוחה, בית הרב קוק ואולי גם להעביר כבר חוק ראשון, להחיל רציפות על חוק בית העצמאות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25

קוד המקור של הנתונים