ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/05/2009

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
1

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

מיום רביעי, י"ב באייר התשס"ט ( 6 במאי 2009), שעה: 08:30
סדר היום
בחירת יושב-ראש הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: ליה שמטוב – היו"ר

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין

יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין

אתי בן יוסף – מנהלת ועדת הכנסת
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי


מוריאל קוט - מתמחה
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

בחירת יושב-ראש הוועדה
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
בוקר טוב לחברים. קודם כל, אני אקריא את הנוסח הרשמי: " אני בהתאם להוראת סעיף 10(א) מביא בפניכם את המלצת ועדת הכנסת בפני חברי ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לבחור בחברת הכנסת ליה שמטוב לכהן כיושבת ראש הוועדה".


אני קודם כל אעמיד להצבעה את ההצעה הזאת. נמצאים כאן חברי הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?ה צ ב ע ה

ההמלצה לבחור בחברת הכנסת ליה שמטוב כיושבת ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות התקבלה פה אחד.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
ההמלצה התקבלה פה אחד. אני מברך את חברת הכנסת שמטוב לכניסה לתפקיד, ומבקש להירשם בזכות דיבור, אחרי יושב ראש הכנסת כמובן.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
בשעה טובה.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
כאן בוועדה הזאת אני הופך להיות החייל שלך.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
זו אחת הוועדות שיושב ראש הקואליציה התעקש להיות בהן.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
נכון.
מרינה סולודקין
לא רק הוא – גם אני.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
גברתי היושבת ראש, אני מבקש בשם הכנסת להודות לך. כאן נמצאים איתי חברים מאוד מסורים בוועדה. אני שנים רבות הייתי איתם בוועדה הזאת גם. לוועדה הזאת יש חשיבות בעצם הגדרתה של מדינת ישראל – בית לכל יהודי בעולם, ועם פררוגטיבה מפורשת לעם היהודי לבוא ולעלות. כמובן הוועדה הזאת דנה בנושאים שהם קשורים בהגדרה "מיהו יהודי", והם דברים שהם משליכים על כל חיינו כאן.


אני ראיתי חשיבות רבה לומר דברים גם בוועדה הזאת נוכח החלטת הממשלה בעניין המשפחות הנמצאות, ושהובטח להם להגיע מאתיופיה. אני חושב שההחלטה של הממשלה צריכה להידון כאן בוועדה על מנת לבוא ולברר היטב מדוע יוצרים מצב שבו ההרגשה היא כאילו אנחנו לא מתייחסים בצורה שוויונית לאחינו באתיופיה, על כל המורכבות ועל כל השאלות המתעוררות בנושא הזה. יש מחלוקות, יש פסיקות.


הם בעיקר רואים את עצמם כמחכים לעלות לביתם, לארצם ולמולדתם - מדינת ישראל. לא יכול להיות שאנשים יידפקו על דלתה של המדינה שהם רואים בה את מדינתם - קרובי משפחתם נמצאים פה - ואנחנו לא נותנים מענה ברור. אומנם קבעה הממשלה איזושהי החלטה לגבי מכסה שזה דבר שהוא בעצמו עורר אז תגובות רציניות ביותר אצל מספר לא מעט של חברי כנסת. אני חושב שבאמת נזדמנה לך איזושהי משימה ציונית מהמעלה הראשונה לבוא ולבדוק ולברר ולראות איך עושים זאת. כמובן שהמשך הדברים מעוררים מיום ליום סערות בכל מה שקשור לחיינו כאן – אזרחי מדינת ישראל שבאו בעיקר בעשרים השנה האחרונות מרחבי ברית-המועצות.

המצב הוא כזה שפעם בשנות החמישים התחלנו עם העלייה מצפון אפריקה, ולאט לאט העלייה מצפון אפריקה מילאה את הבית הזה בחברים. היום החברים שבאו מברית המועצות נדמה לי שהם כבר הגיעו ליותר מ-25% מחברי הבית הזה.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
לא.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
עוד לא?
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
אנחנו נעבוד על זה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני באתי לפני 200 שנה מווילנה, אני לא נחשב ל---
קריאה
ודאי שכן.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
אה, ודאי שכן. אז אני מברך אותך על תפקידך, ואני בטוח שאת תעשי כמיטב יכולתך. עם אנשים שנמצאים בוועדה כמו שלושת אלה הנמצאים כאן כרגע, והאחרים אשר הם התעקשו על כך להיות בוועדה, אני בטוח שהוועדה תפעל ותעשה את תפקידה לעילא ולעילא. תודה רבה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
קודם כל, גברתי יושבת ראש הוועדה, אני מברך אותך עכשיו כחבר בוועדה, ולא רק כיושב ראש ועדת הכנסת, ויושב ראש הקואליציה. מבחינתי, זוהי ועדת הבית, ועדת האם, שבה פעלתי בכנסת הקודמת. היתה פה אפילו ועדת משנה פעילה שאני מקווה שתמצאי דרך להמשיך אותה. אני כמובן לא מתיימר במצב החדש. אבל, יהיו בטח חברי כנסת שיוכלו לעשות את זה. יש לך הרכב ועדה שמראה על חשיבותה. יש כאן שני שרי קליטה לשעבר, סגנית שר קליטה לשעבר, עוד שר אחד לשעבר. לכן, מבחינה זו את באמת התברכת בוועדה שאני בטוח שהיא תהיה מאוד פעילה.


אגב, בדקתי לקראת הקמת ועדות של הכנסת הזאת, גם סטטיסטיקות של נוכחות בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת יושב הראש מראש נהג בדינאמיות ובנמרצות, וקיים כאן דיונים חסרי פשרות על כנושא. הוא הצליח להביא את הוועדה הזאת לאחוזים גבוהים של נוכחות, לא פחות מהרבה ועדות שבדרך כלל נחשבו פעילות יותר. ולכן, מכאן אני בטוח שהוועדה רק תלך ותגדל.


מהיכרות שלנו בכנסת הקודמת, אין לי ספק שזו בחירה מצוינת לוועדה העלייה, הקליטה והתפוצות. אתם תדעו להמשיך את עבודת הוועדה, גם לבקר את הממשלה כשצריך, ודיבר כאן היושב ראש. בנושאים של עלייה קליטה ותפוצות צריכים עין פקוחה על הממשלה כל הזמן – כולנו יודעים את זה. כולנו - כל אחד בתפקידיו כאן בכנסת - נעמוד לעזר. אין לי ספק שתצליחי. בהצלחה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה.
מרינה סולודקין
אני מצטרפת לברכות החמות של יושב ראש הכנסת, ושל יושב ראש הקואליציה. כאופוזיציה אנחנו חושבים שיש כאן בוועדה הקליטה אחדות מקיר לקיר. את גם היית בוועדה למעמד האישה, וגם שם אופוזיציה-קואליציה הוא לא עניין כל כך חשוב. הזמן הזה הוא זמן של קיצוצים, ואני חושבת שהמשימה היא מאוד מאוד קשה.


שמענו וראינו דברים בחוק ההסדרים, ואנחנו נדון בזה גם בוועדה הזאת. אני קיבלתי פניות מהשטח של מדענים עולים, משום שבקדנציה הקודמת תוכננו במשרד האוצר מהלכים נגד תוכנית קמ"ע. את יודעת שגם אני וגם חברי במפלגת השלטון, זאב אלקין ויולי אדלשטיין, לא ניתן לזה יד לא כאן, ולא בשם מקום, משום שיחד עם השר יולי אדלשטיין היינו האבות והאימהות של תוכנית קמ"ע.


למדענים עולים, ובכלל למדע, יש חשיבות במדינת ישראל. יהיו הרבה מאבקים, ואני מאוד שמחה שדווקא את עומדת בראש הוועדה משום שישנה המשכיות.
היו"ר ליה שמטוב
תודה.
אברהם מיכאלי
אני מצטרף באמת לברכות. אני באמת חושב שיש לך פה הרכב - אפילו עם השינויים שאני רואה פה בחברים - שיילחם איתך בכל הנושא הקשורים לעלייה וקליטה.


אדוני יושב ראש הכנסת, הרבה פעמים אתה השתתפת איתנו בקדנציה הקודמת, ואני הרגשתי בוועדה הזאת ובדיונים שהתקיימו בה איזושהי נשמה יתרה. למעשה, זוהי זכות הקיום של מדינת ישראל כמו שאומרים. אם חלילה לא תהיה עליה, לאן נגיע?


אנחנו חשבנו שהבעיות של העלייה מברית המועצות לשעבר כבר נפתרות, ובאה העלייה מאתיופיה שבאמת העסיקה אותנו פה די הרבה זמן. אני חושב שהבעיות האלה לצערנו, עדיין נמשכות, וגם חברת הכנסת סולודקין הזכירה את זה. עם כל העיסוקים שכנראה יהיו לנו בקדנציה הזאת בכל מיני ועדות ובכל מיני תפקידים אנחנו נשתדל, ולוועדה הזאת נקדיש ככל יכולתנו. חברת הכנסת שמטוב, אני מאחל לך שתגבשי את סדר היום. צריך לשבח פה את היושב ראש הקודם של הוועדה חבר הכנסת לשעבר מיכאל נודלמן על כך שהיה מאוד דומיננטי בסדר היום שהוא קבע לנו, כולל ועדת משנה שהוזכרה על-ידי חבר הכנסת אלקין. אנחנו באמת מוכנים יחד איתך, לעזור ולסייע ככל שניתן, והלוואי שנשפר עוד ועוד דברים.
דנה גורדון
שכחתם לומר שחבר הכנסת זאב אלקין ניהל אותה.
אברהם מיכאלי
זה מובן מאליו, אנחנו לא צריכים להגיד כל דבר.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
יש פה הרכב ועדה או של שרים לשעבר, או של שרים לעתיד – תאמין לי.
היו"ר ליה שמטוב
תודה ליושב ראש הכנסת, וגם ליושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש הקואליציה, וגם לחברי הוועדה. אני מאוד מודה לכם על האמון שנתתם בי לעמוד בראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. לדעתי, זוהי ועדה מאוד חשובה. באופן טבעי, אני קצת מתרגשת, לא רק מהמעמד, אלא גם מהנושא. חוויתי באופן אישי את העלייה, והנושא מאוד קרוב לליבי.
מרינה סולודקין
וגם ויסקונסין.
היו"ר ליה שמטוב
נושא העלייה, הקליטה והתפוצות הוא נושא שעסקתי בו ברמות שונות.


עומדים בפנינו אתגרים רבים לנסות לעודד יהודים מארצות שונות להגיע לישראל, גם מאתיופיה כמו שאמרת, וגם מברית המועצות, גם מארצות הברית, גם מצרפת. אנחנו נעשה הכול כדי שעולים באמת יגיעו לארץ ישראל. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר כדי שהם יגיעו וכדי להקל על קליטתם כאן. אנחנו צריכים לעזור לעולים, וגם לעולים יותר ותיקים, במיוחד היום כשישנו משבר כלכלי.


אנחנו נדון בוועדה פה בנושאים שונים הקשורים לוועדת הקליטה. נשמח גם לקבל הצעות לדיונים בוועדה. אנחנו גם נקדם את החקיקה.


בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות הוועדה.
אברהם מיכאלי
הצוות מיוחד.
יושב-ראש ועדת הכנסת זאב אלקין
זה צוות מדהים.
מרינה סולודקין
זה מובן מאליו.
היו"ר ליה שמטוב
אני שמחה שיש לי הזדמנות לעבוד עם צוות מקצועי שכזה.


אני מזמינה את כולכם לישיבה הבאה שתתקיים ביום שני. זו תהיה ישיבה חגיגית לציון 64 שנים לניצחון על הנאצים, וישתתפו פה בישיבה גם שרת הקליטה סופה לנדבר, וגם שר התפוצות.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
את אחת הדוברות במליאה כיושבת ראש הוועדה.
היו"ר ליה שמטוב
כן, אני אשמח מאוד. אני מאוד מודה לכם.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה לך.
היו"ר ליה שמטוב
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:45.

קוד המקור של הנתונים