ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/05/2009

שונות., בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת., המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדות הכנסת הקבועות והמיוחדות., הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת הכנסת

5/5/2009


הכנסת השמונה-עשרה






נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי י"א באייר התשס"ט (5 במאי 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת.

2. ערעורים על החלטת יו"ר הכסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.
3. המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדת הכנסת הקבועות והמיוחדות.
4. הצעת חוק הכנסת (מספר סגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-18), מטעם ועדת הכנסת – הכנה לקריאה ראשונה ופטור מחובת הנחה.
5. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות.
6. שונות.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

יריב לוין

דני דנון

זבולון אורלב

דליה איציק

רוחמה אברהם בלילא

רוני בר-און

רוברט אילטוב

דניאל בן סימון

אברהם מיכאלי

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אחמד טיבי
מוזמנים
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלי

אופיר אקוניס

מיכאל בן ארי

אלכס מילר

אורי אריאל

שלי יחימוביץ

דב חנין

יואל חסון
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
איה לינצ'בסקי

בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, כל חיי רציתי להיות יושב ראש ועדה ואף פעם לא יצא לי, הייתי בוועדות משנה אבל לא הייתי יו"ר ועדה וזה מוצא חן בעיני. ישיבה זו מציינת את העובדה שהוועדות מתחילות לפעול בכנסת ה-18. הוועדה המסדרת מתפזרת ונבחרת ועדת הכנסת שהיא הוועדה המופקדת על כל נושאי הבית הזה, גם במובן המנהלי וגם כוועדה לאישור תקציב הכנסת, היא הוועדה המפקחת על עבודת הכנסת ועל עבודת מנהלת הכנסת ועבודת הכנסת עצמה.

לא פעם הוועדה הזו סוערת ביותר כאשר מובאים בפניה נושאים שמבחינה פוליטית צריכים להיפטר בשימוש בסעיף כזה או אחר של התקנון. זו ועדה שיכולה לייצר מיוריזציה שלא טוב שתהיה. אני סומך על חברי הכנסת הותיקים שילמדו את אותם חברים חדשים שמקרוב באו, בוועדה הזו לומדים מהר מאד משום שהנושאים פעמים רבות קריטיים ובהקצנה כזו שאיש לא יכול לשכוח את מה שנעשה וזה מטביע את חותמו על המשך עבודת הוועדה.


אני יודע שהוועדה המסדרת המליצה בפני לבחור את חבר הכנסת זאב אלקין כיושב ראש ועדת הכנסת.
זאב אלקין
הוועדה המסדרת לא דנה בזה, זו סיעת הליכוד.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
יתקן אותי יושב ראש ועדתה כנסת הקודמת, האם הוועדה המסדרת היא לא הוועדה המכוננת? מי יכול להמליץ? בכל פנים, הואיל והוועדה התפזרה ונשאר רק יושב ראש כנסת וסגניו, שיתחלפו עוד מעט, אז אני בא על מנת להמליץ בפניכם לבחור את זאב אלקין כיושב ראש ועדת הכנסת.

אמר לי חברי אלקין שזהו מינוי זמני, אני מצטט עכשיו דברים בשם אומרם לא על דעתי אלא על דעת האומר, אני נוטה להסכים להם ורוצה לציין אותם. אני הולך לומר דבר מאד מיוחד וייחודי, אחד מחברי הכנסת החדשים, שמקרוב באו, עורך דין לשעבר, אני מניח שהתפטר מחברותו בלשכת עורכי הדין עקב בחירתו לכנסת, חבר הכנסת לוין, נתבקש על ידי חבריו להיות יו"ר ועדת הכנסת, והוא בחר בתקופת הרצה, באדם ותיק ויודע, כל הכבוד לחבר כנסת שאומר שהוא רוצה הוא ללמוד בטרם ייכנס לנעלים גדולות.
רוחמה אברהם בלילא
לנעלים הגדולות של התקציב כמובן...
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בין השאר. בשלב זה אין לי אלא לבקש מכם להצביע על ההמלצה למנות את זאב אלקין כיושב ראש ועדת הכנסת עד שיתפטר מרצונו.
רוחמה אברהם בלילא
האם יש לזה תאריך?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
תלוי בהם, הוא לא נבחר לתאריך מסוים, ברגע שחבר הכנסת לוין ירגיש שהוא בקי. שאלות תוכלו לשאול אחר כך את חבר הכנסת הנבחר שישמח לענות לכם. באתי לציין את תחילת עבודתן של ועדות הכנסת שכן בלי ועדת הכנסת אי אפשר להתחיל במינויים בוועדות הכנסת שכן צריך מישהו שיקום בפני הכנסת על מנת להודיע לה על הרכבים. הצעתי היא למנות את חבר הכנסת זאב אלקין, האם מישהו מבקש לדבר לפני ההצבעה?
רוני בר –און
מכיוון שבצורה שצריך לכבד אותה הם פותחים את הקלפים ואומרים שזהו מינוי לצורך השקתו והכנסתו לתפקיד של חבר הכנסת יריב לוין, האם יש הערכת זמן?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כי אתה רוצה להיות חבר ועדה כל עוד חבר הכנסת אלקין הוא היו"ר?
רוני בר –און
יכול להיות שאני אבחר להציג את מועמדותי כדי ללמד אותו. אני חושב שאני מכיר את התפקיד מעט יותר טוב מחבר הכנסת אלקין.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
פתחת בתקדים מעניין, שמי שישבו כיושבי ראש הוועדות יהיו האנשים המתאימים...זה תקדים מעניין. חבר הכנסת בר-און, כאחד מותיקי הבית, נדמה ליש וועדת ההסכמות או שמסכימים או שלא מסכימים. האם יש הצעה אחרת להצעתי? מי בעד מינויו של חבר הכנסת זאב אלקין ליושב ראש ועדת הכנסת ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

המינוי אושר.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אין מתנגדים ואין נמנעים, אני קובע שחבר הכנסת זאב אלקין נבחר פה אחד לשמש כיושב ראש ועדת הכנסת עד אשר יחליט לפנות את תפקידו.
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני מודה לחברי הוועדה על האימון וליושב ראש הכנסת על ההמלצה. למען הבהר כל ספק אני חוזר ואומר שגם בעיני המינוי זמני בלבד ואני אענה על השאלה של חבר הכנסת בר און, שלא יאוחר מאמצע חודש יולי, חבר הכנסת יריב לוין ייכנס לתפקידו ואני מקווה שאולי עוד קודם לכן בהתאם לסיכומים בינינו. אני חושב שהוא מעומד מצוין לראשות ועדת הכנסת. יולי זו החלטה פנימית שלנו.


כשיגיע הזמן אני אשמח להעביר אליו את השרביט ולדבר בשבחו, אני חושב ששמו הולך לפניו והוא יעשה את מלאכו נאמנה. פעם אחת הבטחתי וקיימתי, כשהתמניתי בכנסת הזו ליושב ראש הזמני של ועדת הכספים הזמנית הבטחתי לפנות את מקומי כמה שיותר מהר ואכן חבר הכנסת גפני יוכל להעיד שעשיתי, ככל שזה היה תלוי בי לעשות את זה כמה שיותר מהר ואכן זה מה שהיה.
רוחמה אברהם בלילא
מכיוון שאדוני נקט בתאריך לא מדויק, כשבועיים לפני תחילתה של הפגרה, אני מאד מעריכה את ההחלטה שהמועמד חבר הכנסת לוין בחר בתקופת הכשרה כדי ללמוד ממך ומהכנסת את התהליך של ועדת הכנסת. אבל הדברים הם גם רצת שקופים, הרי המינוי שלך נועד כדי לנסות להעביר את סוגיית התקציב, חוק ההסדרים פיצולים כאלה ואחרים. מה יהיה אדוני היושב ראש במידה והממשלה תיקלע לקשיים ולא תוכל להעביר את התקציב וחוק ההסדרים, האם אדוני יבחר להישאר בתפקידו ולא יסיים אותו?
רוני בר-און
זה לא משנה כי אז יהיו בחירות.
היו"ר זאב אלקין
במסגרת תפקידי האחר אני לא מעלה על הדעת שהממשלה לא תעביר את התקציב וחוק ההסדרים לכן השאלה היא תיאורטית בלבד. את מכירה את החוק, והעירו כבר חברי כנסת שאם הכנסת לא תעביר את התקציב וחוק ההסדרים - - -
רוחמה אברהם בלילא
בקריאה שלישית, אני מדברת על נושא הפיצולים.
היו"ר זאב אלקין
השאלה הופכת ללא רלוונטית. ברשותכם, היות ויש לנו סדר יום עמוס, יש כמה דברים שוועדת הכנסת חייבת לעשות אותם, אני צריך לעבור בוועדות רבות בכנסת כדי שיוכלו להתחיל לתפקד, כך שעם לוח זמנים מאד צפוף אני מרשה לעצמי להציע לכם לעבור לסעיף הבא שעל סדר היום.
רוחמה אברהם בלילא
הייתי אומרת שזו תשובה מתחמקת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כיושב ראש הישיבה לא רציתי להרים כוסית לכבוד האירוע, אז אני מציע שנרים כוסית שהחיינו, לחיי הכנסת, לחיי מדינת ישראל, לחיי עבודתה שלה כנסת יהיו המחלוקות אשר יהיו, בצורה מסודרת ודמוקרטית ביותר, לחיים טובים.

ערעורים על החלטת יו"ר הכסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.
היו"ר זאב אלקין
אני רוצה לעבור לנושא הבא, עד שלא בחרנו את הנשיאות הקבועה בהתאם להמלצה של הוועדה המסדרת מאתמול, אתה, חבר הכנסת אקוניס, מכהן כסגן יושב ראש הכנסת וצריך לנמק את סיבות הנשיאות לדחייה.
רוני בר-און
אולי נציע לחבר הכנסת אקוניס שתחנוך אותו חברת הכנסת אברהם...
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בר-און אתה מוזמן לעבור יחד אתי לוועדת הכלכלה ושם אני אביא המלצה, אבל כדי שנהיה רציניים, אני מציע שנקיים את הדיון הענייני. אני מודה לך על המלצותיך.
אופיר אקוניס
חברת הכנסת אברהם ואני חנכנו אחד את השני במשך ארבע שנים בלשכתו של ראש הממשלה לשעבר.
רוחמה אברהם בלילא
אולי אני חנכתי אותך.
נסים זאב
אי אפשר להפוך את הוועדה הזו לתכנית בידור כי אם רוצים בידור אני מוכן להתחרות.... אל תיתן לחברים לפטפט יותר מידי.
היו"ר זאב אלקין
אני מודה לך על העזרה ובהתאם לעצתך עובר לסעיף השני שעל סדר היום. יש לנו שני ערעורים, הערעור הראשון הוא של חבר הכנסת מיכאל בן ארי בנושא ביקור האפיפיור בארץ שיתקיים בשבוע הבא והמשמעויות שלו עבור מדינת ישראל. בבקשה חבר הכנסת בן ארי.
מיכאל בן ארי
אני קודם כל רוצה להעיר ולהמשיך את הדברים של חבר הכנסת - - -
היו"ר זאב אלקין
אתה מוזמן לנמק את הערעור, אתה לא ממשיך את הדברים שלו בסעיף הראשון, אם אתה רוצה שנדון בערעור אתה מוזמן להציג את הערעור.
מיכאל בן ארי
אני רוצה לאחל שיהיו כאן דיונים יותר רציניים.
רוני בר –און
אנחנו נתאמן בלהיות רציניים...
מיכאל בן ארי
לביקור של האפיפיור יש עניין ציבורי רחב ביותר, זה לא סתם סוג של ביקור נימוסין. אנחנו שומעים את הדרישות שבאות מהכיוון שלה ותיקן, שמענו כל מיני תגובות, מתפזרות כל מיני שמועות לגבי הסכמים כאלה ואחרים, לגבי העברת בעלות לרשות הכנסיה, של נכסים שנמצאים בבעלות מדינת ישראל, וכמובן שלא מדובר בעניין מבוטל.


דבר שני, הביקור הוא לא רק ביקור נימוסין אלא יש עניין של מאבק תיאולוגי בין היהדות לנצרות ואני חושב שצריך להיות דיון בכנסת בעניין הזה וזה לא דבר שאפשר לעבור עליו לסדר היום בלי לומר אמירה נגדית.
אחמד טיבי
אני שוקל לתמוך בו.
מיכאל בן ארי
הנושא עובר כאילו ללא שום מחאה ללא שום אמירה ואני חושב שראוי שבכנסת תיאמר אמירה אחרת שונה ממה שמנסים להראות בהזמנה בגודל של שולחן שקיבלנו אתמול בבית הנשיא, לקבל את הכס הקדוש. יש כאלה שגם חושבים אחרת על ביקור האפיפיור והדברים ראוי שייאמרו.


אני חושב שיש גם עניינים לאומיים כאלה ואחרים שראוי שייאמרו וזה כמובן מעל במת הכנסת. לכן אני מבקש לקבל את ההצעה שלי ולא לגרום לכך שלא תהיה שום אמירה ביקורתית מול ביקורו של האפיפיור.
דליה איציק
מה תוכן האמירה שאתה רוצה להגיד? אני רוצה לדעת אם אני תומכת בך או לא.
מיכאל בן ארי
תוכן האמירה ייאמר מעל במת הכנסת, אני אגיד בראשי פרקים את הדברים העיקריים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בן ארי הציג את עמדתו.
יואל חסון
אנחנו רוצים לדעת מה הטענה.
היו"ר זאב אלקין
אפשר להירשם לדיון ואתה יכול לשאול אותו.
מיכאל בן ארי
אני יכול להגיד את זה בכמה משפטים, יש לנו חשבון ארוך ביותר עם הכנסיה, חשבון של עם ישראל. קבלת הפנים המאד ממלכתית ומאד יפה שהולכים לעשות לו היא בסך הכול הפניית גב למיליונים יהודים שנהרגו בצל חרב האהבה ודת החסד הזו.


דבר שני, האפיפיור הזה לא נחשד על אנטישמיות, הוא הוכיח אנטישמיות בזה שהיה בנוער היטלר, בזה שהחזיר לכנסיה בישוף שהיה מכחיש שואה, בזה שהחזיר את העניין של הריגת ישו על ידי היהודים, יש כמה דברים שצריכים להיאמר.
דני דנון
מה אתה מציע? שלא נקבל אותו?
היו"ר זאב אלקין
זה לא הנושא לדיון, הבמה הזו היא לא המקום לדיון כרגע בעצם ההצעה לסדר, הבמה הזו היא לשאלה אחת, האם זו הצעה לסדר דחופה שצריכים לאשר אותה מעבר למה שהנשיאות אישרה או לא. נימקת את הסיבות מבחינתך לבקשה לערעור, לפני שאתן לחברי הכנסת לדבר אני מעביר את זכות הדיבור לסגן יושב ראש הכנסת שינמק את סיבות הנשיאות לדחייה.
אופיר אקוניס
הסיבה מאד פרוזאית, על שולחננו עלו כמה וכמה בקשות בהרבה נושאים, יושב ראש הכנסת רצה לקיים דיון דחוף בחמיה מהם, בכל זאת הגדלנו את המסגרת לששה או שבעה, ונושא ביקור האפיפיור והצעתו של חבר הכנסת בן ארי לא נתפסה בעיננו כהצעה דחופה לסדר היום.


אותה תשובה גם עונה על הסעיף השני, לערעור של חבר הכנסת אריאל, אלה היו נושאים שהנשיאות חשבה שהם דחופים להיום ושאר הנושאים, עם כל הרצון הטוב, פשוט לא נמצא להם מקום כדחופות, כרגילות כן.
היו"ר זאב אלקין
כרגילות בוודאי שרשאי חבר הכנסת להעלות, זו בכלל לא השאלה. תודה רבה אדוני סגן יושב ראש הכנסת. חבר הכנסת אריאל ואחריו חבר הכנסת בר און.
אורי אריאל
תודה אדוני היושב ראש, ראשית ברכות ליושב ראש והצלחה בתפקידו וגם לחבר הכנסת לוין, המועמד הבא שייכנס. לעצם העניין, יושב ראש הכנסת רגיל לסדר היום הרגיל ברוטינה הרגילה שיש המון נושאים ואין זמן, אין נושאים על סדר יומה של הכנסת. אין חקיקה, לא פרטית לא ממשלתית לא דיונים לפי 81א' לא 81ב' ולא שום סעיף, סדר היום מצומצם מאד.

שמעתי היטב את דבריו של חבר הכנסת אקוניס, הוספתם מחמש לשש, זאת אומרת זה עוד שמונה דקות, הכנסת תתפזר בשעה שש ורבע, אפשר להיות היום יותר לארג'ים ולקבל את זה, זה עדיין נושא חשוב, גם דחוף, ולמרות שהתקבלו ששה נושאים יכול להיות שאם לא צריך אף אחד להתאמץ פה עכשיו לא להעביר את זה, אז יהיה עוד נושא אחד או שניים והכנסת ממילא תסיים היום מוקדם וכולנו ניסע הביתה. אני ממליץ מאד לאשר את שני הסעיפים האלו. תודה.
היו"ר זאב אלקין
למען ההבהרה, אדוני סגן יושב ראש הכנסת, אישרתם ששה נושאים או שבעה?
אופיר אקוניס
ששה נושאים, הכרה בהוצאות טיפול בילדים בסופו של דבר הוחלט להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר זאב אלקין
לפני מה שנמסר לנו מדובר בשבעה נושאים שאושרו, אז הנימוק שלך רק מתחזק.
רוני בר-און
ברכות לך, ברכות למי שיכהן תקופה יותר ארוכה, טוב עשתה נשיאות הכנסת שלא אישרה דחיפות להצעה לסדר היום, גם אם היא מסתתרת מאחורי נימוק טכני של חוסר מקום, יש פה נימוק מהותי שלא להעלות את ההצעה הזו, לא בגלל שההצעה הזו לא נכונה, דיון בשאלת ביקור האפיפיור והמשמעויות לישראל כאשר הוא בא, ממי שמציג את ההצעה הזו, בניקיון כפיים ולא ממי שמבקש להבעיר תבערה שלא ניתן יהיה לכבות אותה, הייתה ראויה להידון.


אבל מכיוון שאנחנו עוסקים פה בפירומניה, טוב עשתה נשיאות הכנסת שלא אישרה את זה והייתי מציע לחברי לאשר את החלטת הנשיאות ולדחות את הערעור.
דליה איציק
גם אני כמובן מאחלת לך בהצלחה, חבל לי שסגן יושב ראש הכנסת מסתתר מאחורי טיעונים טכניים. הוא צודק לגמרי שהנושא מרוח על גבי סדר היום, לא זה העניין. העניין שנשיאות הכנסת עשתה נכון, יש לנו מעט מאד חברים בעולם, האפיפיור הזה עשה מאמצים גדולים מאד ועצם ביקורו בארץ הוא לא קטן. אני מציעה שביושר, גם אתה וגם הסגן, אתם יודעים בדיוק מה הסיבה, תאמרו לו, חברנו היקר אתה מנסה להבעיר בערות והכנסת לא רוצה להיות שותפה להבערת הבערות. זה כל הסיפור ובגלל זה דחו לא בגלל סיבות טכניות.
מיכאל בן ארי
בשל חופש הביטוי.
רוני בר-און
הפקרות הביטוי וחופש הביטוי שקולים.
מיכאל בן ארי
לא אענה לך בשפה שלך.
רוני בר –און
מה רע ב"הפקרות הדיבור"?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בן ארי אני מציע לך לא להיגרר לחילופי דברים כי אתה רוצה שנדון בעניינך. חבר הכנסת בן-און אתה מפריע לחברתך לסיעה לדבר זה לא מכובד.
דליה איציק
יחד עם זה, כדאי שנאמר, גם לוועדת הכנסת אחרי שתצא מפה ואחרי שנפיל את ההצעה הזו, לא נסתתר בעניינים טכניים, אנחנו נגיד שחשוב שהאפיפיור יגיע, אנחנו רוצים לעשות מאמץ לקרב בין הנצרות ליהדות, סבלנו ממנה שנים וטוב יהיה אם עכשיו נחבר ונתחבר. יש לנו מספיק אויבים בעולם.
אלכס מילר
הייתי מחלק את דבריו של חבר הכנסת בן ארי, אותם שאלות שאתה מעוניין לקבל עליהם תשובות הייתי מציע ללכת בכיוון של שאילתה. שמענו את העמדה של שר הפנים בנושא ואני לא מאמין שתקבל את כל התשובות על ידי הצעה דחופה. אני חושב גם שעשרה ימים לפני הביקור, העניין הזה לא יכול להביא תועלת לכן אני חושב שנשיאות הכנסת קיבלה החלטה טובה ודחתה את ההצעה לסדר.
נסים זאב
הנושא מאד רגיש וטעון אבל אני רוצה לדעת בשתי נקודות קודם כל בנושא שאם הוא בא לביקור בכותל אז לא צריך להפריע בתפילת המתפללים, כפי שהיה פעם שעברה, זה נושא שצריך להתייחס אליו. ברמה העקרונית יש נושאים רציניים אבל יכול להיות שזה יגלוש לפוליטיקה שלא היינו רוצים להגיע אליה.
היו"ר זאב אלקין
אני מעמיד להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת מיכאל בן ארי לערעור לגבי החלטת הנשיאות. מי שמצביע בעד הערעור הוא בעד להוסיף את הנושא כהצעה דחופה לסדר, מי שמצביע נגד למעשה מאשרר את החלטת הנשיאות לא לאשר את הבקשה. מי בעד הערעור של חבר הכנסת בן ארי? לצערי חבר הכנסת אוריאל אתה לא יכול להצביע.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד - רוב

נמנעים - 4

ההצעה לערער על החלטת הנשיאות שלא לאשר הצעה דחופה, לא התקבלה
היו"ר זאב אלקין
ברוב קולות הערעור לא התקבל. אנחנו עוברים לערעור השני של חבר הכנסת אריאל.
אורי אריאל
תודה אדוני היושב ראש, לא נאחל לך שוב בהצלחה, אתה כבר ותיק פה. התפרסם דוח של המנהל האזרחי, ראיתי את הדוח במו עיני, כתוב בו באופן חד משמעי, על ידי הממונה על הפיקוח במנהל האזרחי ביהודה ושומרון שקיימת אפליה בין יהודים לערבים בנושא הריסות בנייה ופיקוח על הבנייה.

אין ספק שצריך להיות חוק סדר ופיקוח ואם צריך להרוס לפי החוק אז צריך להרוס, אני לא ממליץ על זה בדרך כלל, אבל בודאי לא יכול להיות מצב שאזרחי מדינת ישראל, שמשרתים בצה"ל, משלמים מיסים, ממלאים אחר כל חוק, מופלים לרעה – לא שהם כמו- אלא מופלים לרעה מול פלסטינים שאינם אזרחי ישראל. אני לא אומר שצריך להתעמר בהם אבל צריך להיות פיקוח בנייה.

זה דחוף כי הדברים קורים גם היום ויקרו גם מחר והמצב של אפליית אזרחים ישראלים מול שכניהם הערבים שאינם אזרחים, אינם נושאים בחובות, לא הייתי אומר שבהכרח כולם עוסקים בטרור אבל חלק מהם, זה מצב שהכנסת לא יכולה להסכים לו, אפילו לא דקה נוספת. הכנסת צריכה להגיד את דברה, צריך להפסיק את זה, ואני חושב שבלוח הזמנים שמתנהל היום במליאה אין שום עומד שאינו יכול לסבול עוד נושא אחד של שמונה דקות כולל תשובת השר. אני מאד מבקש מחבריי לאפשר להעלות את זה היום ואני מקווה שהכנסת תוכל להועיל בתיקון המצב שבלשון המעטה הוא שערורייתי.
היו"ר זאב אלקין
ולדעתך זה נושא של הצעה דחופה לסדר ולא להצעה רגילה?
אורי אריאל
כן בהחלט.
רוני בר-און
זו לא השאלה, כשאתה מדבר על הצעות רגילות אנשים שומרים על המכסה. הוא בטח חושב שזה גם נושא להצעה רגילה כי הוא רוצה לדבר על זה עשר דקות.
היו"ר זאב אלקין
אני יודע, אני בוודאי מודע לכך, אבל אני חושב שהצעות דחופות, מלכתחילה, לפי הגדרתן, גם לפי תקנון הכנסת נועדו למצבים מסוימים.
רוני בר –און
להבדיל מהערעור הקודם, אני אציע לחבריי לקבל את הערעור הזה. אני חושב שהנושא של לוחות הזמנים של הכנסת, בכנסת בהתהוות, שבאמת אין לה סדר יום מי יודע מה צפוף, מאפשר טוהולרנטיות יתר לתת לעוד נושא לעלות. פה מדבר חבר כנת שמייצג ציבור והדוח עוסק בציבור שלו, ופה מדבר חבר כנסת אחראי, שלמרות שהנושא הוא קונטרוברסאלי חזקה עליו שיציג אותו בדרך שלא תרבה מחלוקת אלא תנסה להפיס את הדעת וליישב את המחלוקת. לכן הייתי מציע לחברי לקבל את הערעור.
אלכס מילר
אנחנו חושבים שהעניין ראוי לדיון ונתמוך בו.
זבולון אורלב
אני גם חושב שזה חמור, גם מעבודתי בוועדת ביקורת המדינה הטענות היו שונות העובדות מלמדות שלפחות הממשלה הקודמת עשתה עוול גדול להתיישבות ולכן אני תומך בדיון.
רוני בר-און
הערה אחרי הדברים של חבר הכנסת אורלב, לתפיסתי, הדיונים בערעורים הם לא דיונים בהצעות לסדר. אני מבקש להוסיף לדברי שלגבי הטקסטים אני לא משתתף בהם.
היו"ר זאב אלקין
בודאי, לא היה לי ספק בכך. ההבהרה נרשמה לפרוטוקול.
אני מקבל את הערתך, אם אין עוד מישהו שרוצה לדבר, אני רוצה להוסיף משפט מטעמי, גם אני מצטרף לדעתו של נציג האופוזיציה חבר הכנסת בר און. ישבתי במסגרת תפקידי בנשיאות - - -
אחמד טיבי
הולך להיות מעניין בכנסת הזו...
היו"ר זאב אלקין
ישבתי בחלקו של הדיון בנשיאות, אם הייתה לי זכות הצבעה הייתי מצביע בעדה, אני מביא את בקשתו של חבר הכנסת אורי אריאל על הערעור לגבי הצעה דחופה לסדר, מי בעד קבלת הערעור?

הצבעה

בעד – 10

נגד – 1

נמנעים – 2

הערעור התקבל.
היו"ר זאב אלקין
הערעור התקבל, אנחנו עוברים לנושא הבא.

המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדת הכנסת הקבועות והמיוחדות
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף השלישי על סדר היום: המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדות הכנסת הקבועות והמיוחדות. אני מציע לוועדת הכנסת לאשר את ההמלצה הבאה לגבי ראשי ועדות, אני אקריא רשימה של ראשי ועדות ואחר כך אתייחס לתקופות, כמובן שכל הרשימה שאני מביא זה במסגרת הסיכומים בין סיעות הבית, כולל סיעות קואליציה ואופוזיציה.
אחמד טיבי
אין נציגים של מפלגת העבודה.
היו"ר זאב אלקין
חבר כנסת אורלב נמצא במסגרת מכסת סיעת הליכוד. חבר הכנסת בר0און, אין לי ספק שאתה לא רוצה לעכב את כניסתו לתפקיד של חבר הכנסת צחי הנגבי למשל, שימתין זמן מיותר אם אנחנו נאריך בדיבור.
רוני בר –און
הייתי נותן לכם עוד יומיים לחפש מישהו מתאים בקואליציה...
היו"ר זאב אלקין
הצעה שאני מביא לוועדת הכנסת היא כבר לא רלוונטית.

ועדת הכספים – חבר הכנסת משה גפני

ועדת חוץ וביטחון – חבר הכנסת צחי הנגבי

ועדת חוקה חוק ומשפט – חבר הכנסת דוד רותם

ועדת הכלכלה – חבר הכנסת אופיר אקוניס

ועדת הפנים והגנת הסביבה- חבר הכנסת דוד אזולאי

ועדת החינוך התרבות והספורט – חבר הכנסת זבולון אורלב.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה – חבר הכנסת יואל חסון

ועדת הרווחה והבריאות – חבר הכנסת חיים כץ

ועדת המדע והטכנולוגיה – חבר הכנסת מאיר שטרית

ועדת עליה קליטה ותפוצות – חברת הכנסת ליה שמטוב

הוועדה לקידום מעמד האישה – חברת הכנסת ציפי חוטובלי.


לפני שנפתח בדיבור אני רוצה לציין את התקופות לגבי אותן ועדות. אמנם מבחינה פרוצדוראלית אנחנו מאשרים את ראשי הוועדות, אבל היות וקיימות הסכמות בין הסיעות הבית השונות אני רוצה לציין את ההסכמות וכן את לוחות הזמנים, כפי שהכינה לי היועצת המשפטית, מהם לוחות הזמנים בהתאם לאותן הסכמות.
רוברט אילטוב
אנחנו נאשר את ההסכמות האלה עכשיו?
היו"ר זאב אלקין
אני אברר עם היועצת המשפטית, נדמה לי שאנחנו רק אומרים אותם לפרוטוקול אנחנו לא יכולים לאשר או לא לאשר אותם, אנחנו מציינים אותם לפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
כאשר עושים חילופין זו לא תהיה הדחה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו אומרים את זה כדי שלמי שמתפטר מתפקידו בתום זמנו יהיה ברור שזו לא הדחה.
ארבל אסטרחן
הוועדה גם תוכל להחליף אותו אם הוא לא מתפטר.
היו"ר זאב אלקין
ועדת הכנסת יכולה להמליץ, בהתאם להסכמות האלה, על החלפת בן אדם בלי שום קשר לרצונו להתפטר או לא, לכן אל תדאג חבר הכנסת אילטוב.
רוני בר-און
אדוני היושב ראש, בשום אחת מהוועדות האלה אין את המהלך החיוני שעשיתם פה, מינוי זמני לחבר כנסת ותיק לתקופת חונכות. אני חרד מהתוצאות, יש שם אנשים שצריך לחנוך אותם.
אחמד טיבי
זו נקודה מעניינת.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מתייחסים בעניין רב להצעתך.
רוני בר-און
זה לא שאתה מתייחס להצעתי, אני מתייחס לתקדים שאתם עשיתם.
היו"ר זאב אלקין
תודה חבר הכנסת בר-און, אל תיכנס לדברי, הייתי בזכות הדיבור ועוד לא סיימתי את דבריי.
רוני בר –און
חבר הכנסת לוין ניהל מערכות פי עשר יותר קשות מוועדת הכנסת ועושים לו חונכות, אני יודע איזה מערכות הוא ניהל.
היו"ר זאב אלקין
ברשותך, אל תיכנס באמצע זכות דיבור לא שלי ולא של חבר כנסת אחר, אלה כללי המשחק בוועדה, אני מקווה שאתה מכיר אותם ואין לי ספק שהקפדת עליהם כשישבת על הכיסא הזה.
רוני בר –און
אני רק מנסה להראות לו - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בר-און, אני חושב שהייתי מאד ברור לגבי בקשתי לא להפריע לדיון המסודר ובוודאי ברגע שאני מביא הצעה מסוכמת שנוגעת לחברים של כל הסיעות, אני חושב שזה לא מכובד מה שאתה עושה.


לגבי התקופות, לגבי ועדת חוץ וביטחון הסיכום הוא שהמינוי מתבצע לתקופה של שני שליש מהקדנציה, כאשר קיים סיכום בין ראש הממשלה ליושבת ראש האופוזיציה שהתקופה יכולה להתקצר במסגרת התיאום ביניהם.
אחמד טיבי
תחזור בבקשה על המשפט שאמרת.
היו"ר זאב אלקין
אמרתי שלגבי ההחלפה, התקופה היא של שני שליש מהקדנציה, התקופה שוועדת חוץ וביטחון היא ברשות הליכוד, אבל קיים סיכום בין ראש הממשלה ליושבת ראש האופוזיציה שסיכמו ביניהם את ההחלפה הזו, שהתקופה הזו יכולה להתקצר באופן משמעותי בהתאם לרצונם של הצדדים לסיכום הזה.
רוני בר-און
ומה קורה בתום השליש או בתום התקופה המוצהרת?
היו"ר זאב אלקין
כלכלה חוזרת אוטומית, אני גם אומר את זה לפרוטוקול, ברגע שהסיכום מתבטל וועדת חוץ וביטחון חוזרת לליכוד, ועדת הכלכלה אוטומטית חוזרת לאופוזיציה, במקרה הזה לסיעת קדימה.


לגבי ועדת הכלכלה, המינוי של חבר הכנסת אקוניס לשליש הראשון, ואחר כך יחליף אותו חבר כנסת אחר מהליכוד.
רוחמה אברהם בלילא
אתה לא יכול לומר את זה עכשיו מכיוון שאתה לא יודע מה יעלה בגורלה.
אחמד טיבי
טוב שהוא אומר את הדברים.
רוחמה אברהם בלילא
נכון לעכשיו זה חבר הכנסת אופיר אקוניס וכשיוחלט אחרת תביא את זה שוב לוועדה.
היו"ר זאב אלקין
לגבי ועדת החינוך התרבות והספורט, חבר הכנסת זבולון אורלב זה לשליש הראשון, לגבי ועדת עליה קליטה ותפוצות חברת הכנסת ליה שמטוב זה שליש ראשון, אחר כך זה עובר למפלגת העבודה וועדת החינוך עוברת לישראל ביתנו.

לגבי התקופות, לפי החישוב שנעשה בוועדה, השליש הראשון מתחיל ב- 5 למאי 2009 י"א באייר התשס"ט ונגמר ב- 3 לנובמבר 2010 כ"ו בחשוון התשע"א. השליש השני מתחיל ב- 4 לנובמבר 2010 כ"ז בחשוון התשע"א ונגמר ב-5 למאי 2012 י"ג באייר התשע"ב.


באותה הזדמנות אני מביא את הוועדות המיוחדות שהוקמו אתמול על ידי הכנסת. הראשות לוועדה לפניות הציבור חבר הכנסת אורי מכלף לחצי הראשון של הקדנציה.
רוני בר –און
זו הוועדה שמטפלת במשרד של מיכאל איתן?
היו"ר זאב אלקין
זו ועדה שעובדת מול הרבה משרדים, אם היית מקשיב אתמול לסמכויות הוועדה, שנדמה לי שהצבעת בעדה, בוודאי שהיית יודע מהם סמכויות הוועדה שעובדת מול כל משרדי הממשלה. הוועדה לקידום זכויות הילד חבר הכנסת דני דנון לשליש הראשון של הקדנציה, הוועדה למאבק בנגע הסמים חבר הכנסת מוחמד ברכה לתקופה ראשונה, שאני תכף אגדיר את התקופה כי חלוקה קצת יותר מורכבת משליש ולוועדה לבחינת בעיות העובדים הזרים חבר הכנסת יעקב כץ לחצי הראשון שלה קדנציה. החצי הראשון מתחיל ב- 5 במאי 2009 - - -
רוחמה אברהם בלילא
יש שליש ויש חצי ויש חצי של חצי, הכול כדי לספק את כל אחד מחברי הקואליציה, תפרו לכל אחד את החליפה שלו בקואליציה.
היו"ר זאב אלקין
תרשו לי לסיים, אחר כך אם תרצו להתנגד או להציע מועמדים אחרים אנחנו נשמח. החצי הראשון מתחיל ב- 5 למאי 2009 י"א באייר תשס"ט ונגמר ב- 5 לאוגוסט 2011 ה' באב התשע"א. החצי השני מתחיל ב- 6 לאוגוסט 2011 ו' באב התשע"א ונגמר ב- 5 לנובמבר 2013 ב' בכסלו התשע"ד.

לגבי הוועדה למאבק בנגע הסמים, שם החלוקה היא לפי גודל הסיעות, הסיעה הראשונה מתחילה ב- 5 למאי 2009 י"א באייר התשס"ט ומסיימת ב- 23 לדצמבר 2010 ט"ז בטבת התשע"א.
יואל חסון
האם צריך לציין בפרוטוקול גם את השעות והדקות?
היו"ר זאב אלקין
לא צריך, כל העניין נאמר לפרוטוקול בלבד, אנחנו גם לא מצביעים עליו, למען שקיפות בפני חברי הכנסת. ועדת הכנסת תצטרך לבחור מחדש את יושבי הראש ואין לי ספק שתעשה את זה בהסכמה וברוח טובה כלפי יושבי הראש כפי שהיא עושה את זה היום.
נסים זאב
למה יש צורך לברך על העתיד? כמה היה חכם מצידכם לא לומר כרגע מועד או תאריך.
היו"ר זאב אלקין
אתה חבר ותיק בבית ואתה יודע שסיכומים מהסוג הזה, תמיד היו בבית, במיוחד בתוך קואליציה וגם באופוזיציה וגם בתוך אותה סיעה. תאמין לי שהתייעצתי עם היועצת המשפטית לפני שהגעתי הנה.
אחמד טיבי
הערה אופוזיציונית על ההחלטה של קדימה, אני חושב שההחלטה של קדימה, כסיעת האופוזיציה הראשית, לוותר על ראשות ועדת הכלכלה כדי להציב את חבר הכנסת הנגבי בראשות ועדת חוץ וביטחון היא החלטה לא חכמה לא נבונה, לא החלטה של מפלגה שרוצה להיאבק. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לא יהיה אופוזיציוני, אין שם אופוזיציה בוועדת חוץ וביטחון. אני לא מבין איך מפלגה גדולה מוותרת על תפקיד יושב ראש ועדת הכלכלה, שהוא תפקיד אופוזיציוני מעניין, תמיד הייתה שם אופוזיציה, כדי לפתור בעיה לקואליציה. זו הייתה טעות.


הטעות השנייה היא טעות של אי הגינות, קדימה נתנה שני מקומות למרץ, אחד בוועדת הכספים ואחד בוועדת הכנסת ולא חשבה לתת מקום כזה לחד"ש בוועדת הכנסת. אני חושב שזה לא הגון ואני מבקשת שתשקלו את זה שוב.
רוני בר-און
אין לך מקום?
אחמד טיבי
לי יש אבל לחבר הכנסת ברכה אין. למה מר"צ צריכה לקבל שני מקומות על חשבונכם, כאשר יש מפלגה של שלושה מנדטים ואתם אפילו לא חשבתם להציע להם.
רוני בר-און
זה לא נושא לדיון אבל זכותו של חבר הכנסת טיבי לומר את זה. אני רוצה להשיב כדי שלא יהיה מצב שנאמר משהו על קדימה ללא תשובה. עניין המשא ומתן על הדברים האלה נמסר ברשות או בסמכות לחבר בקדימה ואנחנו נוטים לכבד את הסיכומים שאליהם מגיעים השליחים שלנו.

אני מסכים שהעמדה בוועדת הכלכלה חשובה לאופוזיציה, אבל אני רוצה לומר לך חבר הכנסת טיבי, שבימים לא פשוטים אלה, בהם צריכים לקבל הכרעות לא קלות בשאלות של מדיניות חוץ וביטחון מבחינת קדימה חשוב להיות במצב שתוכל לאזן את הממשלה, שאנחנו חושבים שלא צריך לתת לה אישור על כל מה שהיא חושבת לעשות.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, היות ולא היו נוספים שביקשו את זכות הדיבור אני מביא את הרשימה להצבעה.
דליה איציק
לפני כן אני רוצה לומר כמה מילים. חבר הכנסת אלקין, אני מכירה אותך כאיש מאד הגון, כשדבירו איתי על זה שאתה הולך לנהל את הוועדה מאד סמכתי עליך. אתה מכיר את דעתי, תקנון לא נבנה כי אני פה ואתה פה, התקנון נבנה לדורות. אני לא יודעת איך אתה מסכים לתת יד לדבר הנורא הזה. אני מרגישה צורך למחות מה זה? רבע כזה ושליש כזה, מה זה הקרקס הזה?

עמדתי לא מעט פעמים בפני הלחץ של האיש הזה ותאמין לי שהוא יודע להיות ...חבל על הזמן. אני לא מאחלת לאף יושב ראש להיות יושב ראש כשהוא חבר ועדה. האיש יודע, מכיר את התורה, מבין. מול ראש הממשלה, בחוק ההסדרים - אתה מסכים לקרקס הזה? הכנסת היא של מי?
רוחמה אברהם בלילא
הוא יצר את הקרקס הזה.
רוני בר-און
זה לא אשמתו, נתניהו לקח לו 28 חברי כנסת לממשלה.
היו"ר זאב אלקין
חבר כנסת בר-און אתה מפריע לחברתה כנסת איציק, היא מנסה להגיד לי דברים של טעם שתכף אענה עליהם, למה אתה מפריע לה לדבר?
דליה איציק
גם במסגרת האילוצים, יש לכל ממשלה, לא אתם המצאתם את זה, יש פה משהו של לעבור את הגבול. לא יכול להיות שאתה מתחיל ועדה, ואני מברכת אותך מאד ויש לי יחסים אישיים מאד טובים אתך, ואחרי חודש תראה אם הוא יהיה בסדר...


אני רוצה לבקש משהו נוסף, בזמנו הבאתי הצעה, היו שבעה סגני יושב ראש והוראת השעה הייתה לאפשר לשמונה חברי כנסת ייצוג, אני חושבת שההערה של חבר הכנסת טיבי מאד נכונה. כל מה שאני מבקשת ממך זה לבדוק, אנחנו נסכים לזה, איך אפשר באופן מיוחד להגדיל את הוועדה במספר אחד, כשאנחנו לא תובעים עוד מקום, וכשאתם לא תובעים עוד מקום. אפשר למצוא פשרה כי יש פה היגיון ורעיון.
היו"ר זאב אלקין
לגבי הדבר השני זו לא הבמה כרגע, זה לא על סדר היום, זה היה נכון להיאמר אתמול. אישרנו את הסיכומים גם על דעת סיעת קדימה במסגרת הסיכומים שהגענו. קבילתו של חבר הכנסת טיבי הייתה דווקא על אותם סיכומים ולא עלה דברים האחרים. הוא שאל שאלה פשוטה, למה קדימה ויתרה פעמיים למרצ ולא לחד"ש.
רוחמה אברהם בלילא
אבל היא מעלה במסגרת ועדת הכנסת, להגדיל את מספר החברים בעוד אחד.
היו"ר זאב אלקין
לגבי החצי הראשון של דברייך אני לא ארחיב, היית יושבת ראש הכנסת, שלפי מיטב זכרוני, בוועדת הכספים בכנסת ההיא פתח נציג האופוזיציה מתוך אמירה שזה זמני וזה מחכה להשלמת משא ומתן לראות האם הוא נכנס לקואליציה או אל נכנס לקואליציה. לאחר מכן, התקבלה ההחלטה, למרות שהוא נשאר באופוזיציה, כן להשאיר אותו בתפקיד. לאחר מכן באותה כנסת התקבלה החלטה להכניס חבר כנסת מקואליציה, ברגע שהשתנה המבנה הקואליציוני לנעליו. לאחר מכן באותה כנסת התקבלה החלטה להביא מישהו אחר מסיעה אחרת.
דליה איציק
לא בכדי זו רק דוגמה אחת. לא היו שבעה סגנים ולא היו 30 שרים, אני מציעה לך להגיד, שמעתי גברתי, תודה.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי ששמעתי, אני רק מזכיר דברים שהיו רק לפני כמה חודשים. בוועדת הכלכלה, הוועדה לביקורת המדינה וועדות אחרות התחלפו יושבי ראש, שלא לדבר על חילופי יושבי ראש בגלל שהם קודמו לתפקיד יותר משמעותי, שזה כמובן קורה בכנסת הרבה פעמים. טענתם שיש משהו לא מקובל ולא קיים, אם תבדקו את הפרוטוקולים של הוועדות המסדרות וועדות הכנסת מהכנסות הקודמות, תראו את זה.

הבאתי דוגמאות לא מעטות לסיכומים מורכבים, כולל גם בין סיעות אופוזיציה שרצו להגיע לייצוג ומעברים של חברי כנסת מסיעה אחת לסיעה אחרת, תסתכלו על הוועדה למעמד האישה בכנסת הקודמת, ועדת המדע, הוועדה לביקורת המדינה ועדת הכלכלה, ועדת הכספים, כרגע מניתי חצי מוועדות הכנסת. החברים שהיו בכנסת הקודמת זוכרים את המציאות הזו, חלקם היו אפילו חלק מהמעברים.

אני מביא להצבעה את ההצעה לגבי ראשי הוועדות וראשי הוועדות המיוחדות. מי בעד?

הצבעה

בעד – 10

נגד – אין

נמנעים – 2

ההצעה נתקבלה
דב חנין
אדוני היושב ראש, אני רוצה שיירשם בפרוטוקול את מחאתי מהתנהלות ועדת הכנסת, שאני חושב שאנחנו זכאים להשתתף בה וזכאים להצביע, אם הייתי יכול – נגד, כיוון שאני חושב שעדיין השאלות שהעלינו בוועדה המסדרת לא נפתרו אבל אין לי את היכולת להצביע מכיוון שהרוב החליט שהמתמטיקה לא עובדת בכנסת הזו אז אני רק מביע את מחאתי לפרוטוקול.
אחמד טיבי
מרצ חברים בוועדה.
רוחמה אברהם בלילא
אני מבקשת שיירשם שאני מוחה נגד תפירת החליפות האישית של כל אחד מחברי הוועדות.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה התקבלה, ברשותכם אני עובר לסעיף הבא.

הצעת חוק הכנסת (מספר סגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-18), מטעם ועדת הכנסת – הכנה לקריאה ראשונה ופטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
סעיף 4 הצעת חוק הכנסת, מספר סגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-18 מטעם ועדת הכנסת, הכנה לקריאה ראשונה, ובקשה לפטור מחובת הנחה בכל הקריאות.
רוני בר-און
אתה מוכן להרחיב את ועדת הכנסת?
היו"ר זאב אלקין
כרגע פתחתי בנושא אחר.
רוני בר –און
תגיד שאתה לא רוצה לענות.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שאני מאד ברור בזה שאני לא רוצה לענות, אם לא הייתי ברור, אני מבהיר את עצמי שוב.
ארבל אסטרחן
בהתאם לחוק הכנסת מספר הסגנים ליו"ר הכנסת יכול לעמוד על מספר מקסימאלי של שבעה. בהתאם לסיכומים שנעשו וכפי שנאמר גם בוועדה המסדרת, רוצים להגדיל את מספר הסגנים בשניים נוספים כך שמספרם המקסימאלי יהיה תשעה. בתחילת הכנסת הקודמת היה שבעה לפי החוק, במהלך הכנסת תקנו את החוק כהוראת שעה ואפשרו סגן נוסף, לכן בסוף הכנסת ה-17 היו שמונה סגנים.


כעת מבוקש לקבוע חוק שיחול רק על הכנסת ה-18, לא תיקון של קבע אלא למהלך הכנסת ה-18 שיאפשר לבחור עד תשעה סגנים ליושב ראש, הנוסח מונח בפניכם. זו הצעה מטעם הוועדה ישירות לקריאה ראשונה.
זבולון אורלב
לא כתוב שזו הוראת שעה.
ארבל אסטרחן
בכותרת השוליים כתוב שזו הוראה מיוחדת לתקופת כהונתה של הכנסת ה-18 וכך גם נאמר בתוכן החוק וגם בשם החוק.
נסים זאב
אי אפשר שלא להגביל לא לתקופות ולא לסגנים? בשביל מה להגביל את זה? אם כבר משנים את החוק אפשר לשנות אותו באופן כזה שיאפשר לכל קדנציה להחליט כמה סגנים יהיו.
היו"ר זאב אלקין
זה סוכם במסגרת ההבנות בתוך הוועדה המסדרת, רק שלא יכולנו להביא אותם כי מדובר בחקיקה וועדה מסדרת לא עוסקת בחקיקה אלא ועדת הכנסת. לגבי שינוי, אם אתה יכול אתה יכול ליזום שינוי חקיקה כללי. מה שסוכם בין האופוזיציה לקואליציה זה רק להביא את השינוי המוצע כאן, שהוא מוגבל לכנסת הזו, בדומה לתקדים שנעשה בכנסת הקודמת רק במתכונת קצת שונה.
דליה איציק
אז זו הייתה הוראת שעה.
היו"ר זאב אלקין
גם הפעם. מי שרוצה לשנות ולהוריד את המכסות הקיימות בחוק לגבי המספרים רשאי לעשות את זה בדרך הרגילה של החקיקה. אני אומר מראש שנבקש כאן אישור לפטור מחובת הנחה לכל הקריאות, מדובר בהליך חקיקה מזורז כדי לנסות לגמור את זה אפילו היום. אני כבר מתריע ואומר שאם הכול ילך בסדר אני אבקש לכנס שוב את ועדת הכנסת כדי שמראש ימנו את כל הסגנים ולא נעכב את המהלך.

האם יש הערות או מישהו רוצה לדבר לגבי החוק? אני קודם מביא את ההצעה לאישור משום שזו הצעת חוק מטעם הוועדה כך שאנחנו צריכים להצביע עליה, אחר כך נבקש פטור מחובת הנחה. מי בעד הצעת החוק כפי שהוצגה על ידי היועצת המשפטית?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר זאב אלקין
הבקשה השנייה היא לאישור פטור מחובת הנחה בכל הקריאות להצעת החוק הזו? מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה
נסים זאב
אני מבין פטור מחובת הנחה, אבל למה צריך לשלושת הקריאות, למה זה?
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שאתה כמוני מתייחס בכבוד רב לבקשות של יושב ראש הכנסת שרוצה להרכיב את הנשיאות בהרכב המלא כמה שיותר מהר. כולנו רוכשים לו כבוד ואין סיבה שלא נעשה את זה. הבקשה אושרה, נעבור לנושא הבא.

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות.
היו"ר זאב אלקין
הסעיף הבא על סדר היום גם הוא סוכם במסגרת ההבנות של הוועדה המסדרת וזה תיקון בתקנון, אני קודם אבהיר מה המשמעות שלו והיועצת המשפטית תציג את התיקון במלואו. למעשה הבעיה התחילה עוד בכנסת הקודמת, כנסת הקודמת, כשסוכמה חלוקת התפקידים בין הסיעות בוועדה המסדרת, בין השאר היה סיכום בין מרץ למפלגת העבודה שחבר כנסת מטעם מרץ יהיה ממלא מקום של סיעת העבודה בוועדת הכספים.


לאחר שזה אושר ואפילו פעל כך תקופה מסוימת התברר שהסיכום הזה נוגד את התקנון כי התקנון במתכונת שלו היום מאפשר לסיעה להקצות מקום לחבר סיעה אחרת על חשבון המכסה, אבל בסעיף שמטפל בממלא מקום כתוב שממלא המקום הוא מסיעתו של חבר כנסת.
זבולון אורלב
זה אבסורד.
רוחמה אברהם בלילא
זה לא אבסורד, כך לא ייווצר מצב שאתה תצטרך להיכנס כאילו למפלגת העבודה.
אחמד טיבי
זה אבסורד וצריך לתקן את זה.
דליה איציק
זה לא אבסורד. כדי שלא יקרה מה שקרה במפלגת העבודה. נניח שחבר הכנסת דנון אל רוצה את חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
זבולון אורלב
מדובר בממלא מקום. אם הוא לא רוצה את חברת הכנסת יחימוביץ הוא יכול למנות אותי, הוא עשה את זה, לא במקומה אבל במקום מישהו אחר.
היו"ר זאב אלקין
הוא עשה את זה במקום מישהו שהתפטר מהוועדה ולא יכול להיות סגן שר.
שלי יחימוביץ
ממלא מקום אד הוק?
היו"ר זאב אלקין
יש מושג של ממלא מקום קבוע בוועדות. היום סיעה יכולה להעניק לסיעה אחרת מקום של חבר, אבל לא יכולה להעניק מקום של ממלא מקום קבוע, למרות שזה פחות. בעיני צודק חבר הכנסת אורלב שזה מצב אבסורדי.


הייתה בכנסת הזו בקשה ממספר סיעות, גם מקואליציה וגם מאופוזיציה לאפשר הסדרים כאלה, כולל מסיעת קדימה, שהגיעה להסדר מיוחד עם סיעת מרצ לגבי ועדת הכספים. אם הייתי מביא לכאן את ההסדר בין סיעת קדימה לסיעת מרצ, עם חלוקת הזמנים על המקום
בוועדת הכספים של חמישה חודשים, שכל אחד מוותר והתקופות של הפגרות, זה הרבה יותר מורכב מהטבלה של ראשי הוועדות.

אני מביא את העניין של שינוי בתקנון לפי בקשה של סיעות האופוזיציה קטנות וגדולות, לפי בקשה של סיעות קואליציה קטנות וגדולות, כי זה מאפשר להגיע להסדרים בין הסיעות ולאפשר ייצוג.
דליה איציק
זה אפשר שלא תרמסו את המיעוט שהיה כאן וזה מה שעשינו, נתנו מעצמנו.
היו"ר זאב אלקין
גם אנחנו. בבקשה היועצת המשפטית.
ארבל אסטרחן
זה מונח בפניכם כך שאתם יכולים לראות את התקנון הקיים עם התיקון בתוכו ולא רק נוסח של תיקון שלא תמיד ברור ממנו מה רוצים לתקן. היום בוועדות יש חברים שנבחרים על ידי הכנסת, כפי שקרה אתמול, סעיף 9א' לתקנון מאפשר ממלא מקום, כפי שקרואת לזה חברת הכנסת יחימוביץ אד-הוק, התקנון קורא לזה ממלא מקום באופן ארעי. כאשר קבוע בתקנון שאם נעדר חבר ועדה, כל אחד מסיעתו יכול לבוא לאותה ישיבה ודינו כדין חבר הוועדה לאותה ישיבה. בנוסף, מסדיר התקנון את עניין ממלא המקום קבועים, שלגביהם מבוקש כעת התיקון, זה מופיע בסעיף 9ב'.


היום התקנון מאפשר לבחור ממלא מקום קבוע אך ורק מסיעתו של חבר הוועדה, אגב, אם חבר הוועדה הוא מסיעה מיוצגת, שנותנים על חשבון סיעה אחרת, במצב כזה כן אפשר שממלא מקום הקבוע יהיה מאותה סיעה, גם מהסיעה שלה זה ניתן. זה עלול ליצור איזשהו שיבוש ביחסי הכוחות, לכן הבקשה כעת היא שיכול להיות חבר מסיעה מסוימת וממלא מקום קבוע מסיעה אחרת.

מה המשמעות של ממלא מקום קבוע? היום קובע התקנון שיש לו עדיפות, אם החבר הקבוע נמצא, כמובן שזכות ההצבעה היא שלו, אבל בהיעדרו יש עדיפות לממלא המקום הקבוע על פני כל אחד אחר מהסיעה.
שלי יחימוביץ
גם על פני מישהו מסיעתו?
ארבל אסטרחן
תכף אגיד מה קורה כשיש שתי סיעות, המצב היום, כאשר החבר וממלא המקום הקבוע מאותה סיעה, נמצא חבר-זכותו להצביע, נעדר החבר ונמצא ממלא המקום הקבוע-יש לו זכות ראשונים. רק בהיעדר החבר וממלא המקום הקבוע, יכול להצביע כל אחד מהסיעה, זה המצב היום.


מה שמוצע כעת הוא שתהיה אפשרות שיהיה חבר מסיעה מסוימת, ממלא מקום קבוע מסיעה אחרת ואז, מה יקרה בהיעדרות? ניסיתי להכין נוסח שיענה על זה, אפשר לראות את זה בסעיף 9ב(ב), שנאמר בו כך: אם נעדר חבר, זכות ראשונים לממלא המקום הקבוע. אם שניהם נעדרו, כאן יש חלוקה לשתי אופציות- אם שניהם מאותה סיעה, כמו היום, נעדרים, יכול כל אחד מסיעתם להצביע. אם הם אינם מאותה סיעה ושניהם מעדרים, יכול להצביע כל אחד מסיעתו של החבר. זאת אומרת שזכות הראשונים היא מהסיעה של החבר.
שלי יחימוביץ
יש פה שינוי מרחיק לכת, זה לא פרוצדוראלי כי זה אומר שהדבר שהוא היום יום של עבודת הכנסת שבו, אם חבר נעדר, חבר סיעתו יכול לבוא ולהחליף אותו, הדבר הזה עובר מן העולם.
היו"ר זאב אלקין
זה רק אם סיעה קיבלה החלטה למנות ממלא מקום קבוע מסיעה אחרת.
רוני בר-און
יש שני מעגלים לאירוע שיש ממלא מקום וחבר, והחבר אינו וממלא המקום נמצא, לא משנה מה הסיעה, ממלא המקום הוא בזכות ראשונה. אנחנו מדברים על המעגל השני שבו שניהם נעדרים ומה שמעניין הוא המקרה ששניהם לא מאותה סיעה אלא סיעה גדולה וסיעה נספחת.
שלי יחימוביץ
המקרה הבעייתי יהיה כשיהיה חבר מאותה סיעה שאינו חבר בוועדה לעומת ממלא המקום הוא חבר בסיעה אחרת והוא כן חבר בוועדה.
אחמד טיבי
ממלא המקום קודם.
שלי יחימוביץ
אתם רוצים להיות אופוזיציה? אתם רוצים שיחליפו אותי בוועדת כספים בקלות רבה על ידי ממלא מקום? אתם לא רוצים. אתם מחלישים את עצמכם.
רוני בר-און
אני מסכים אתך אבל בעיית היסוד היא כשמביאים מסיעות נספחות ממלאי מקום לסיעות בעלות זכות.
היו"ר זאב אלקין
סיעת העבודה יכולה לא לאשר את זה. אגב, לפי מיטב הבנתי, לצורך גילוי נאות, לא קיבלתי כרגע בקשה מסיעת העבודה לאף ממלא מקום מסיעה אחרת, לפחות בשלב זה ובוודאי לא לגבי ועדת הכספים.
שלי יחימוביץ
אתם צריכים לעשות חשיבה חדשה על הדבר הזה, חבר מהאופוזיציה.
רוני בר –און
שום דבר לא מקודם, התפקיד שקיבלת מהוועדה המסדרת כרגע, אלא לצורך העבודה של הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש ממך להרשות לי לענות על השאלה ששאלת אותי.
רוני בר –און
לא שאלתי אותך אף שאלה, אמרתי לך שבעיני זה לא דחוף ואני מציע לא לקיים את הדיון בבהלה הזו.
דליה איציק
אנחנו רוצים חשיבה מחודשת.
היו"ר זאב אלקין
ברשותך, בתוקף תפקידי כיושב ראש בכל זאת אקבע מה על סדר היום של הוועדה ומה לא. הבקשה הגיעה מ2מספר סיעות הבית כולל מהנציג שייצג את קדימה בוועדה המסדרת, שביקש ממני להעביר את זה כמה שיותר מהר, כי יש חבר בסיעה שלכם, שאמור להיות ממלא מקום בוועדת הכספים ומצפה לזה בכיליון עיניים.
דליה איציק
אתה צודק שכל הסיכומים נעשו ביחד. כל מה שאני מבקשת ממך, אתה רואה שאישרנו הכול ולא הפרנו שום סיכום. הבנתי את דחיפות כל הנושאים בשל כך שהכנסת צריכה לפעול.
היו"ר זאב אלקין
גם פה.
דליה איציק
פה אין שום סיבה. אני יכולה לדרוש התייעצות סיעתית, אבל אני רוצה לעשות זאת ברוח טובה. תן לי לבדוק כמה דברים, לראות מה ההשלכות שלהם, לך זה לא משנה, לנו זה יותר משנה.
אחמד טיבי
האם יושב ראש סיעה באופן כללי יכול להודיע שהוא מחליף את חבר הכנסת רוני בר-און אד הוק באותה ישיבה? אז הטענה של חברתה כנסת יחימוביץ היא לא...
היו"ר זאב אלקין
יש לי הצעה, אני האחרון שזה דחוף לו, עם הבקשה הזו פנו אלי סיעות קדימה, סיעת רע"מ-תע"ל, סיעת ש"ס. אני האחרון שזה בוער לו, כרגע לסיעת הליכוד \ה לא רלוונטי ומהרגע שהנוהל הזה יופעל היא רק תיתן מקומות ולא תקבל.


קיבלתי בקשה כזו מסיעות קואליציה ואופוזיציה במסגרת ההבנות שהיו בוועדה המסדרת לעשות את זה כמה שיותר מהר. חברי הכנסת בר-און ואברהם אם אתם צריכים להתייעץ, תתייעצו בחוץ, אני מנסה ל להוציא חברים בישיבה הראשונה.

אני מציע דבר פשוט, אתם מחזיקים כרגע ביד את התיקון לתקנון שנוסף על ידי היועצת המשפטית ואני תיארתי את הנסיבות והבקשות וזה מגיע במסגרת הסיכומים בוועדה המסדרת. אנחנו ממילא נכנס את ועדת הכנסת היום שוב לדיון בהצעת החוק של סגני השרים, לכן אין לי בעיה לתת לכם אפשרות להתייעץ עד אז.
רוני בר-און
אנחנו מבקשים שזה לא יידון היום.
היו"ר זאב אלקין
זה יידון היום יותר מאוחר.
רוחמה אברהם בלילא
מה הלחץ? אנחנו רוצים להביא את זה לסיעה שלנו ולהודיע לכולם, זו זכותנו המלאה.
היו"ר זאב אלקין
וזכותי להביא את זה להצבעה.
רוחמה אברהם בלילא
אם אתה רוצה להשתמש ברוב הדורסני שלך בכל עניין אז תביא את זה להצבעה ולאופוזיציה אין משמעות בכלל. תלאים את הכנסת וזהו.
נסים זאב
אני בעד לדחות את זה למחר.
היו"ר זאב אלקין
מחר אין ישיבה של ועדת הכנסת.
רוני בר –און
אם הוא מתעקש אז נפיל את זה ודי.
דליה איציק
זה חדש לי ואני רוצה ללמוד את זה. אני לא רואה בהילות שמפריעה לפעילות הכנסת. יש לנו ביום שני ישיבת סיעה, אני לא ראוה למה לא לאפשר לדחות את זה, נחזור אליך ויכול להיות שיש פה מהומה על כל מאומה. נצביע ביום שני. לגבי חוק הסגנים אני מבינה כי הכנסת צריכה לעבוד.
רוני בר-און
אני אגיד לך את זה יותר בגלוי, גם בגלל העבודה שנעשתה מניפולציה שאנחנו עוד נדבר עליה ולא מעט, בנושא של הקטנת מספר חברי הוועדות בכנסת, וגם בגלל העבודה שלקואליציה, אולי גם האופוזיציה, הן לא קוהרנטיות. אני חושב שאנחנו רוצים לבדוק את כל קשת האפשרויות, את כל התרחישים האפשריים בכל המפלגות השונות של הנגזרות של השינוי הזה.

אי אפשר לכפות רק מכוח הפטיש ומכוח סמכויות היושב ראש דיון בדבר כזה כרגע. אני קורא לך לעשות עוד מהלך, אתה מביא לנו את זה כסוג של שליחות או הסכמה של הוועדה המסדרת. הוועדה המסדרת כרגע מתה ואתה יושב ראש ועדת הכנסת, אין בדבר הזה שום דחיפות כדי לקבל החלטה שיכולה להשפיע על היכולת שלנו לנצל דעות של חברים בוועדות שונות שלא עולות בקנה אחד עם הדעות של המפלגות ששולחות אותן. שמתי לך את זה על השולחן ברחל ביתך הקטנה. אני מבקש לקיים את הדיון הזה לאחר שכל הצדדים ילמדו את הנגזרות של השינוי הזה.
אחמד טיבי
למרות זכותו המוחלטת של היושב ראש להביא את זה להצבעה ולמרות שאני יודע מי עומד מאחורי כל בקשה לממלא מקום קבוע מסיעה אחרת והיושב ראש מביא את זה בידיים נקיות כי הוא הגיע לסיכום עם קדימה בנושא הזה.


התעוררה כאן נקודה, קדימה עשתה המון טעויות בסיכומים עם יושב ראש הקואליציה, התעוררה סוגיה חשובה שהעלתה חברת הכנסת שלי יחימוביץ, למען ההגינות, לך זה לא בוער ולכן אני מציע שתקבל את דעתנו לדחות את זה לכמה ימים עד שהרעיון יבשיל, לטוב ולרע.
שלי יחימוביץ
אני פונה אליך אישית בבקשה לאפשר לכנסת הזו לעבוד בכלים שמהם אתה כחבר כנסת נהנית בכנסת הקודמת. היית חבר כנסת תבוני שלא הצביע באופן עיוור אחרי כל החלטת קואליציה, לרוב הצבעת עם הקואליציה אבל כשהדברים היו בנפשך והיו בגדר חציית קו אדום, ידעת גם לנצל את הכוח הפרלמנטארי שניתן בידך ולהיאבק על העניינים החשובים לך ושתפנו פעולה בדברים האלה לא פעם. גם עמדתי לימינך בדברים שלא היו ממש בהשקפת עולמי. אני מבקשת ממך לא ליטול את הכוח הזה עכשיו מחברי הכנסת מעבר למה שעוד ניטל בהקטנת הוועדות ובעוד צעדים מתוכננים.
היו"ר זאב אלקין
אני לא אקיים את ההצבעה כרגע, במסגרת הזכות שיש לי אני משאיר את הזכות להצביע על זה היום בכינוס השני של ועדת הכנסת, אני אעדכן את כל הסיעות שייפגעו מזה שמתעכב יישום הסעיף הזה של הוועדה המסדרת, עם כל החשיבות וההבנה שלצורך סיעות מסוימות לשקול את זה עוד פעם, צריך להתחשב גם בסיעות אחרות. .
רוחמה אברהם בלילא
זה סעיף קטן, ביקשנו לקיים ישיבת סיעה בנושא.
היו"ר זאב אלקין
בשביל מישהו זה קטן ובשביל אחר זה גדול.
רוחמה אברהם בלילא
ביקשנו לקיים ישיבת סיעה בנושא.
היו"ר זאב אלקין
אני מתייחס בכובד ראש לבקשתכם, אני רק לא בטוח שזה חייב להיות על חשבון מישהו אחר לכן אני אבדוק מול האחרים, אעביר את בקשתכם גם לסיעות האחרות שהם אלה שביקשו לא להתמהמה עם השינוי הזה.
רוני בר-און
זו תגרנות.
דליה איציק
מפלגת העבודה מסימה, ש"ס מסכימה, כולם מסכימים על יום שני.
היו"ר זאב אלקין
לא כל הסיעות מיוצגות כאן כרגע. אני לא אביא את זה להצבעה כרגע. אני אעדכן את הסיעות שהולכות להיפגע מזה. נחליט למתי דוחים, כשתראו את הסעיף על סדר היום תדעו שהוא בא להצבעה. אני מבקש מכם להתעדכן.
דליה איציק
דבר אתי לפני.
היו"ר זאב אלקין
תודה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים