ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/04/2009

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

פרוטוקול

 
9

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים
‏יום רביעי, כ"ח בניסן התשס"ט (22 באפריל, 2009), שעה 13:00
סדר היום
1.
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

אופיר פינס-פז

כרמל שאמה
מוזמנים
יהודה מונסוניגו
-
מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין
-
רשם העמותות

עמי צדיק
-
מרכז המחקר והמידע של הכנסת

יהודה תמר
-
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
ענת מימון


הילה כהן (מתמחה)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מי מציג את הנושא?
יהודה מונסוניגו
אני מנהל מחלקת המלכ"רים ומוסדות ציבור ברשות המסים במשרד האוצר. אני מבקש להציג לאישור הוועדה רשימה של מוסדות ציבור שאנחנו מבקשים לאשר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מדובר בשתי רשימות שמספרן 6458309 ו-6458509. הרשימות אושרו כבר על-ידי שר האוצר.
חיים אורון
אני שואל את השאלה שאני שואל כל פעם: מה אורך התור?
יהודה מונסוניגו
התור התקצר. להגיד לך בדיוק כמה זמן כל עמותה ממתינה - - -
חיים אורון
נניח שהגשתי היום בקשה. מתי יש סיכוי שאקבל אישור או לא אקבל אישור?
יהודה מונסוניגו
לצורך זה אצטרך לעשות עבודה, לבדוק את הממוצע כי כל מקרה לגופו. יש עמותות שהניירת שלהן מוכנה, הפעילות שלהן תקינה והאישור מתקבל מייד. יש עמותות שאנו בודקים אותן ומבקשים מהן לתקן, לשפר, להתייעל, לשנות. לא מייד אנחנו דוחים כל בקשה. לכן, כל מקרה לגופו. אבל התור התקצר.
ציון פיניאן
מה היה אורך התור ובכמה התקצר?
יהודה מונסוניגו
אינני יודע. יש מקרים שהאישור לוקח חודשיים-שלושה ויש מקרים שלוקח גם יותר. זה תלוי. כל מקרה לגופו. יש עמותות פשוטות, ויש עמותות מורכבות מבחינת הדין.
חיים אורון
עמותה מורכבת שאין איתה בעיות מיוחדות, אם אני מגיש היום בקשה, כמה זמן הטיפול בבקשה ייקח?
יהודה מונסוניגו
זה צריך לקחת 3-4 חודשים, זה סדר הגודל.
אופיר פינס-פז
אדוני, אתה מבקש מאתנו לאשר 56 מוסדות. שמת לב ש-41 מהם דתיים? לי אין שום דבר נגד מוסדות דתיים, אבל זה היחס במדינת ישראל? זה נשמע לך סביר, הגיוני? בפרט שחבר הכנסת אורון מציין גם שיש תור. אני בעד הוגנוּת. אין לי שום בעיה – יש מוסדות דתיים שראויים לכל שבח ולכל פטור, אבל יש במדינת ישראל גם מוסדות לא דתיים, רחמנה ליצלן. אני לא ראיתי רשימה מן הסוג הזה כבר שנים רבות.
היו"ר משה גפני
עוד מעט תאשים אותי, שזה בגלל שאני יושב ראש הוועדה.
יהודה מונסוניגו
הוא מאשים אותי. לא אותך.
אופיר פינס-פז
אני לא מאשים אותך, חבר הכנסת גפני.
היו"ר משה גפני
דווקא אם היית מאשים אותי זה היה טוב, הייתי מפרסם את זה ב"יתד נאמן".
אופיר פינס-פז
אחסוך לך את ההאשמה הזאת היות ואתה רק 3 ימים יושב-ראש הוועדה. חבר הכנסת גפני נורא מוכשר, אבל לא עד כדי כך. ייתכן שזה שאריות של עבודתו של חבר הכנסת ליצמן, אגב. אתה רוצה לפרסם את זה? ...
היו"ר משה גפני
בסדר. אפרסם את זה ב"המודיע" ... אגב, צריך לומר לפרוטוקול באופן חד-משמעי, זה לא קשור ליושבי-ראש הוועדה או לחברי הוועדה. זה תהליך שבודקים אותו במשרד האוצר.
אופיר פינס-פז
לא אמרתי את זה ואני לא טוען את זה. כל מה שאמרת אני מקווה שהיה מתוך שחמדת לצון. זה עניין של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מר מונסוניגו, אל תכעס.
אופיר פינס-פז
מר מונסוניגו, מה אתה אנחנו עוד נראה. אף אחד כאן לא מקבל הנחות. אני מקווה שגם אצלך אף אחד לא מקבל הנחות. תפקידנו לפקח עליך. אם לא נעים לך, אתה יכול להחליף תפקיד. כאילו עושים לנו טובה. אני רוצה דוח על כל גוף שאישרת.


הערה שנייה, הסתבר לאחרונה שחלק מן המוסדות שאושרו כבר בעבר עושים מעשים לא חוקיים. היתה למשל טענה לא מזמן, שעלה ממנה גם ריח פוליטי ולכן גם זכתה לכותרות, שבמאחזים הבלתי חוקיים יש מוסדות שזכו לפטור, שפועלים שם ועושים שם ואלף ואחד דברים. זאת דוגמה אחת שעלתה פשוט לכותרות לאחרונה.


השאלה שאני מבקש לשאול אותך, האם אתם מביאים בחשבון פעילות בלתי חוקית של מוסד, ואני לא מדבר ברמת המסים, אני לא מדבר על זה ואת הספרים אתם בודקים בוודאי, אבל עמותה שזכתה לפטור ומתנהלת באופן לא חוקי?
ציון פיניאן
מה זה "לא חוקי"?
אופיר פינס-פז
כלומר שיש כלפיה טענות לאי-חוקיות, יש כלפיה חקירת משטרה.
ציון פיניאן
אם הם מנהלים את הספרים כפי שצריך אז מה זה נוגע לכאן?
אופיר פינס-פז
אני טוען שצריך להגדיל ראש.
שלי יחימוביץ'
אתה טוען שברשימה הזאת יש מקרים כאלה?
אופיר פינס-פז
אני לא יודע מה ברשימה הזאת. אני מדבר ברמה הכללית והעקרונית. מה יקרה מחר אם תיפתח חקירת משטרה – כאשר אין עדיין הרשעה בבית-המשפט – נגד אחת מן העמותות ברשימה שנאשר היום, עמותה שקיבלה פטור?
ציון פיניאן
אז אפשר לבטל את הפטור.
אופיר פינס-פז
אני מדבר על כל עמותה שקיבלה פטור, בין אם חילונית או דתית. השאלה אם אתם תבטלו את הפטור, או תקפיאו אותו. הרי פטור זה סוג של מחווה שהמדינה עושה. הרי היא לא חייבת. אתה לא חייב לתת פטור, אני לא חייב לתת פטור, הוועדה לא חייבת לתת פטור. אני יודע שיש לא מעט עמותות – לא בדקתי אחד לאחד – שנמצאות היום בהליכים פליליים במשטרת ישראל וכדומה. האם יש לכם סמכות, או האם אתם רוצים שנעניק לכם סמכות להקפיא פטורים עד לגמר חקירה, או לשלול פטורים כאשר מוגש כתב אישום, או כל מיני דברים כאלה? האם אתם נכנסים לתחום הזה, ואם לא – האם הייתם רוצים להיכנס לתחום הזה? אני אומר את זה גם לחבריי חברי הכנסת. האם זה לא דבר שאנו רוצים להתעסק בו?
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתשיב בקצרה. לגבי הטענות שהעלה חבר הכנסת אופיר פינס-פז אשיב במשפט אחד. זה לא התפקיד שלך.


לגבי השאלה השנייה – היא נשאלה כבר כמה פעמים בוועדת הכספים. אם עמותה קיבלה פטור לפי סעיף 46 או לפי כל סעיף אחר, ויתברר שיש חקירת משטרה בגינה או שנעשים שם דברים לא חוקיים, בשל כל מיני סיבות, האם אתם על-פי החוק רשאים להקפיא את הפטור, או לבטל את הפטור? האם אתם עושים את זה? תבהיר ממש בקצרה.
יהודה מונסוניגו
ברשותך, אתייחס גם לשאלה הראשונה של חבר הכנסת אופיר פינס-פז לגבי ההרכב.
היו"ר משה גפני
אל תתייחס לשאלה על היקף העמותות הדתיות. אגיד מדוע הוא לא צריך לענות על זה. השתתפתי עשרות פעמים בישיבות שבהן אושרו מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בוועדת הכספים. מעולם לא העזתי לשאול – ואני מקנא באומץ של חבר הכנסת אופיר פינס-פז. היו בקשות לאישורים שהבאתם אתם כאשר רוב המוסדות היו חילוניים.
אופיר פינס-פז
כאן 80% מן הבקשות הן למוסדות דתיים.
היו"ר משה גפני
היו מקרים ש-80% מן הבקשות היו למוסדות חילוניים והצבעתי בעד. לא העזתי לשאול למה 80% הם חילונים. הרי הדתיים מקבלים פחות תקציבי מדינה והם דווקא צריכים יותר את התרומות.
אופיר פינס-פז
חבר הכנסת גפני, 80% מן הבקשות שמגיעות אלינו הן של דתיים. כמה דתיים יש במדינה? 10%? 20%? קצת פרופורציה.
חיים אורון
לצערי, או לשמחתי, ב-450 שמחכים בתור גם הפרופורציה היא כזאת.
יהודה מונסוניגו
זה ההרכב של החברה הישראלית.
אופיר פינס-פז
מה זאת אומרת? בחברה הישראלית יש 80% דתיים?
יהודה מונסוניגו
יש מגזרים שמאורגנים יותר ומגזרים שמאורגנים פחות. זה עניין של וולונטריות. יש מגזרים חברתיים מאורגנים יותר ויש מאורגנים פחות. זה לא בשליטתי, וגם לא בשליטתך. אם תבוא למחלקה שלי, ואני מזמין אותך, תראה את הרכב התיקים. זה לא קשור אליי.
אופיר פינס-פז
איך אתה מסביר את זה?
יהודה מונסוניגו
אני לא סוציולוג של החברה הישראלית. אני לא יודע להגיד לך למה יש יותר בקשות של דתיים.
אופיר פינס-פז
זה לא קצת יותר. זה הרבה-הרבה יותר.
בנימין למקין
פשוט מגישים יותר בקשות.
יהודה מונסוניגו
זה לא בגלל שאני, חס וחלילה, לא ממלא את תפקידי נאמנה וללא משוא-פנים. חשוב שתדע את זה. אלה הבקשות שאני מקבל. אתה מציג כאן שאלה על דבר שאינו בשליטתי בכלל.
היו"ר אופיר פינס-פז
זה נתון עובדתי.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, זה באמת לא התפקיד שלך. חבל שאתה נכנס לעניין הזה. הנושא שונה לחלוטין. אפשר הרי לקיים על זה דיון ארוך מאוד. אני הרי יכול להציע לבדוק – ואולי אעשה את זה במסגרת האישור של התקציב – כמה מוסדות דתיים מקבלים מתקציב המדינה וכמה נזקקים לתרומות, והמצב הרי הפוך. זה לא התפקיד שלך, אדוני.


האם נוכל לקבל תשובה ממש בקצרה? השאלה השנייה ששאל חבר הכנסת אופיר פינס-פז היא שאלה מקצועית: אם מתברר שהוגש כתב אישום נגד עמותה האם אתם יכולים להקפיא או להפסיק את הפטור? זאת השאלה.
יהודה מונסוניגו
תודה על השאלה. זאת שאלה נכונה. מבחינתי זה כדור להנחתה, ותיכף אסביר מדוע.


כל עמותה שעוסקת בפעילות לא חוקית בשלב כלשהו במהלך חייה – היא יכולה להתחיל לפעול באופן חוקי אבל בשלב מסוים עוסקת בפעילות לא חוקית – אנחנו פועלים לפי בג"ץ "חוקה לישראל", לפיו כאשר יש מטרה לא חוקית שלא משתלבת הרמונית עם החקיקה הישראלית בכללותה אנו יכולים לבטל את הפטור. אבל ביטול הפטור מורכב ובעייתי. יש עילות לביטול שעליי לפנות לשר האוצר, שהוא דמות פוליטית, ואז הוא יכול לבטל. יש עילות שעליי לפנות למנהל רשות המסים ויש לו הסמכה. השר מעביר את הסמכות למנהל רשות המסים, לא לי, כי אני דרג אפילו נמוך יותר מן המנהל, שאם יש אי-עמידה בתנאי האישור אז האישור יתבטל. נוצר כאן מצב אנומלי. יש בעצם שלושה מסלולי ביטול: שר האוצר, מנהל רשות המסים, וההסמכה של שר האוצר למנהל רשות המסים. זה יוצר בעיה.
חיים אורון
הבעיה היא בהגדרת הקריטריונים.
יהודה מונסוניגו
ברשותכם, הנושא הזה חשוב לי מאוד. מבחינתי זה אומר תפקוד יעיל יותר. צריך לתקן את החוק.
אופיר פינס-פז
כמה פטורים בוטלו לפי מיטב ידיעתך?
יהודה מונסוניגו
אני מכהן שנה בתפקיד. עד כה לא ביטלתי פטורים, אבל יש מקרים של חידושי אישורים, כאשר מידי שנה באים אליי ומחדשים. אתם נותנים כרגע אישור ל-3 שנים לכל עמותה. בעת החידוש אם אני רואה שיש אי-עמידה בתנאים אני יכול לא לחדש את הפטור.
ציון פיניאן
אתה מדבר על אי-עמידה בתנאים לפי הספרים ולא בהקשר של חקירות משטרה?
יהודה מונסוניגו
לא. אם אני סבור שיש פעילות לא חוקית אז זה אי-עמידה בתנאי האישור.
אופיר פינס-פז
מידע מן המשטרה אתה יכול לקבל? אתה פונה? המשטרה יודעת בכלל שאתה כתובת? פנית באופן יזום ועקרוני למשטרה: תודיעו לי אם יש חקירות משטרה על עמותות?
יהודה מונסוניגו
אנחנו בשיתוף פעולה הדוק עם רשם העמותות ועם אגף התקציבים, שאף הוא מתקצב עמותות, ואני אפילו מחובר למחשב שלהם. אם אני יודע שבעמותה מסוימת יש בעיה של אי-כשירות והיא לא יכולה לקבל הקצבה מאגף התקציבים באוצר אז אני אוטומטית יכול לבטל את הפטור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או לא להאריך אותו. אבל כפי שאני חוזר ואומר, זה מצב לא נורמלי, שעליי לפנות לשר האוצר כדי לבטל פטור לעמותה, ואולי העמותה מקורבת לאיזה חבר כנסת מן הקואליציה שמבקש משר האוצר לא לעשות את זה. לכן מן הראוי לקבוע שאני אוכל לבטל את הפטור, אולי אפילו באופן זמני, עם אפשרות לערער בפני בית-משפט. זאת החקיקה הראויה הנדרשת.
היו"ר משה גפני
עו"ד למקין מרשם העמותות, יש בעיות ברשימה שהוגשה?
בנימין למקין
אין שום בעיה. בדקנו, ולכל עמותה יש אישור ניהול תקין.
חיים אורון
הבעיה העיקרית היא בהגדרה המצמצמת מאוד למי נותנים. למשל כל מה שמריח כאילו מפוליטיקה לא יכול להיכנס לכאן ונדחה על הסף. אלה הקריטריונים הבסיסיים לאשר את הפטור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
אופיר פינס-פז
אני תומך בזה.
חיים אורון
כאן ההגדרה רחבה מאוד תחת הכותרת חינוך ורווחה ודת, וההגדרה מגבילה מאוד-מאוד – ואני לא מדבר עכשיו על עמותות פוליטיות, אלא על התחום האפור. כמה פעמים היו ניסיונות לשנות את ההגדרה אך לא הצלחנו.
היו"ר משה גפני
אני מודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוויתרה על זכות הדיבור, על אף שהיה חשוב לי שתדבר.


מי בעד אישור הרשימה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הבקשה לאישור רשימות מספר 6458309 ו-6458509 כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין – רוב

נגד – אין

נמנעים – 1

הבקשה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אחד נמנע, כל היתר תמכו. רשימות מספר 6458309 ו-6458509 אושרו כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009)
רשימות מס'
6458309, 6458509

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום החליטה לאשר:

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה:06458309)
1.
מוסדות בינת הלב-לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן
580440022

2.
משכנות חיים יצחק
580433464

3.
מועצת הורי חיילי ערד
580468775

4.
האקדמיה הישראלית לטראומה
580455491

5.
בית הספר הדמוקרטי במודיעין
580322915

6.
קרן אל-אור ע"ש אלון בבאין ואוריאל פרץ
580371300

7.
העמותה לחבר הותיק, מועצה אזורית זבולון
580277713

8.
מעלה-המרכז לציונות דתית
580126100

9.
סמינר ירושלים-בית וגן
580085355

10.
העמותה למדעי יהדות אתיופיה
580444388

11.
בית כנסת רינת ישראל פרדסיה
580447282

12.
כולל אברכים "אור ישראל" "באר יצחק"
580274835

13.
זוהר החיים-ע"ש הרה"ג ר' חיים זוהר זצ"ל
580083475

14.
בית הכנסת הרמב"ם-מודיעין
580415677

15.
בית חבד אלעד שע"י צעירי אגודת חב"ד
580462703

16.
גבורת יעקב
580217883

17.
בארקודה-קולקטיב הבארוק הישראלי
580474906

18.
אגודת חולי פסוריאזיס בישראל
580271476

19.
ישיבת נר ישראל
580188555

20.
משרים-אפיקי חינוך בדרכי אבות
580463529

21.
צדקת אליהו
580283703

22.
אבן ישראל-למען ילדי ישראל
580385458

23.
זכרון רות
580413722

24.
אגודת "חיים וחסד" ירושלים
580042950

25.
כולל חצות ע"ש דוד המלך ע"ה
580464352

26.
קרן עזרה בהלוואות ומענקים בישראל
580457695

27.
זכרון הדרים
580276608

28.
ישא ברכה
580017762

29.
בית חב"ד ברקת שע"י צעירי אגודת חב"ד
580134237

30.
שלהבת הדרום
580088060

31.
כולל מחזיקי היהדות רעננה
580340693

32.
הדור הרביעי
580373843

33.
אגודת אחווה ישראל-רובע י"א
580131134

34.
העמותה לקידום תרבות וחינוך בקרית גת והסביבה
580484400

35.
יאיר נרי
580389617

36.
מצעדי גבר
580450641

37.
יחד שבטי ישראל שמשוני מודיעין
580416386

38.
המדרשה ליהדות קדימה אור שע"י כולל יפאר ענוים
580409530

39.
שילוב נוער האשדוד
580434157

40.
יחד שבטי ישראל
580461879

41.
ת"ת כנגד תורה כולם
580379543

42.
בית כנסת אחדות מודיעין
580463909

43.
ישיבת זרוע
580463453

44.
בית כנסת אורות יהודה-ירושלים
580304061

45.
ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי
580152791

46.
בית חב"ד יהוד שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק
580119691

47.
עמותת ידידי בית חינוך תיכון ע"ש רבין כפר סבא
580457851

48.
תהילת שלמה
580482966

49.
בית מדרש אברבנאל-אשדוד
580173599

50.
מרכז חינוכי תורת חיים בית אחיעזר
580400596

51.
מדרשת חיי משה
580271385

52.
העמותה להנצחת זכרו של מייקל לוין
580472264


2. לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה: 06458509)
1.
סמינר ירושלים
580085355

2.
דרכי שלום שמעון
580357010

3.
בית כנסת היכל יעקב נתניה
580042265

קוד המקור של הנתונים