ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/04/2009

המלצה בדבר יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדה מסדרת

6.4.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 6

מישיבת הוועדה המסדרת

יום שני, י"ג בניסן התשס"ט (6 באפריל 2009), שעה 14:45
סדר היום
המלצה בדבר יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

זבולון אורלב

יריב לוין

רוברט אילטוב

דני דנון

משה גפני

מוחמד ברכה

מירי רגב

אורלי לוי

נסים זאב

אופיר פינס-פז
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
יפעת שפרכר

המלצה בדבר יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית
היו"ר זאב אלקין
אנחנו התכנסנו כאן על-מנת להמליץ על יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית. זה לא סוד שלקחתי על עצמי את התפקיד באופן הזמני ביותר. אני שמח להביא בפני הוועדה המסדרת הצעה להמליץ על חבר הכנסת גפני כיושב-ראש ועדת הכספים הזמנית. מי בעד המועמדות של חבר הכנסת גפני ליושב-ראש ועדת הכספים הזמנית?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הישיבה ננעלה בשעה 15:25

קוד המקור של הנתונים