ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/04/2009

מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
8

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009), שעה 8:30
סדר היום
מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין - היו"ר

אמנון כהן

אורלי לוי-אבקסיס

יעקב ליצמן

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

כרמל שאמה

ליה שמטוב
מוזמנים
ראובן ריבלין
– יושב ראש הכנסת

איל ינון

- מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
נורית אלשטיין

עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה

מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב לחברי הוועדה, אנחנו מתחילים את הישיבה. אני עוד פעם מתנצל בפני החברים על הזימון המוקדם ומודה על המאמץ להגיע לכאן בשעה הזו.
יעקב ליצמן
למה לא עשית את זה אתמול בלילה?
היו"ר זאב אלקין
כי השתנו הנסיבות אתמול בלילה אצל נשיא המדינה. היות שהנושא שעומד על סדר-היום, מינוי מנהל כללי לכנסת ישראל, הוא נושא שבאופן טבעי אין רצוי יותר וראוי יותר מכך שמי שיציג אותו יהיה יושב-ראש הכנסת בכבודו ובעצמו, אז נאלצנו לשנות גם את לוחות הזמנים שלנו. אני מודה על היענותכם המהירה לשינוי הזה. אני אפילו לא צריך להגיד את המשפט שאנסה בעתיד להימנע משעות כאלה כי, כפי שאמרתי אתמול, אני מאוד מקווה שבעתיד הקרוב לא אהיה מופקד על הוועדה הזאת, למרות אהבתי אליה וחשיבותה בכנסת.
רוברט אילטוב
אולי אתה מנסה לרמוז שנעשה את זה כמה שיותר מהר, אחרת נגיע גם ב-7:00 בבוקר.
אברהם מיכאלי
היה לנו יושב-ראש ועדה שקבע ישיבות למוצאי שבת, אבל לא נתנו לו.
היו"ר זאב אלקין
אני מעביר מיד את השרביט לקודמי בתפקיד הזה ויושב-ראש הכנסת, כדי שיציג את המינוי ואת המועמד. בבקשה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני, כחבר הכנסת הוותיק ביותר כאן, הייתי כבר בישיבות ועדה, אבל נדמה לי שישיבות הוועדה לא נפתחות בדרך כלל לפני 9:00, אם כי פעמים היה צורך לפתוח ב-8:30 מסיבות כאלה או אחרות בימי רביעי, כאשר המליאה מתכנסת בשעה 11:00.

היום יושב-ראש הוועדה ביקש להקדים את פתיחת הוועדה הזו, שעל סדר-יומה יש רק סעיף אחד, מהטעם הפשוט שבית הנשיא, במקום להזמין לשעה 9:45, הזמין לשעה 9:15. דרך אגב, זה לכבודה של הכנסת שבית הנשיא הזמין ל-9:15 כי הוא הבין שהכנסת תמשיך את דיוניה וב-11:00 תיפתח ישיבת המליאה, משום שהמליאה היא דבר שקבוע על-פי חוק ואנחנו לא משנים אותו גם באירועים שנעשים על-ידי כבוד נשיא המדינה.

בקשתי היום היא למנות מנכ"ל לכנסת. יושב-ראש הכנסת, בתוקף תפקידו, הוא גם נציב שירות המדינה בכל מה שקשור לעובדי הכנסת, לכן הוא יכול בהינף קולמוס לקבוע כל מיני דברים. אני חושב שטוב יעשה יושב-ראש הכנסת לדורותיו אם יבקש תמיד את אישורה של ועדת הכספים גם לדברים הקשורים במינויים, קל וחומר במינויים הקשורים אליו ישירות, משום שהם נעשים על-ידו כמינוי משרת אמון. אין כל ספק שמנכ"ל הכנסת, אשר תפקידו לדאוג לכל הכנסת ולכל חברי-הכנסת ולתפקודה של הכנסת, הוא משרת אמון, שכן הוא ודאי ידה הארוכה של הכנסת אבל ידו הארוכה של יושב ראש הכנסת. לכן יכול להיות מצב שבו מנכ"ל של כנסת מתחלף כאשר מתחלף יושב-ראש הכנסת, אם כי הדבר אינו הכרחי.
יעקב ליצמן
האם גם מזכיר הכנסת צריך אישור?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא. מזכיר הכנסת מתמנה על-ידי נשיאות הכנסת.
נורית אלשטיין
לא, על-ידי יושב-ראש הכנסת וסגניו. יש חוק.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
זו נשיאות הכנסת.
נורית אלשטיין
נכון, זו אותה תפיסה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
האמור בחוק: יושב-ראש הכנסת וסגניו. בלשוננו מדורות, זה מה שנקרא "נשיאות הכנסת". אני מוכרח לומר שמזכיר הכנסת הוא משרת אמון של הכנסת יותר מאשר של יושב-ראש הכנסת. התקנון קובע במפורש איך נבחר מזכיר כנסת, לא כך הדבר כאשר מדובר במנכ"ל הכנסת. אני לוקח את הדוגמה של קודמתי, אשר מינתה לראשונה מנכ"ל לכנסת, ובאה ליושב-ראש ועדת הכספים וביקשה את אישורו.
נורית אלשטיין
זה על פי חוק. זה על פי סעיף 41 לחוק המינויים.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אדרבא ואדרבא. היום באתי להציג בפניכם את בקשתי למנות את דן לנדאו להיות מנכ"ל. דן לנדאו הוא אדם בעל ניסיון עשיר בכנסת עצמה. בשנת 1996, כאשר גיליתי אותו, מיניתי אותו לעוזרי. לאחר מכן, כאשר היו שני עוזרים, מיניתי אותו לעוזרי הבכיר. הוא עמד, כמובן, בכל הקריטריונים ובדרישות של תנאי סף כאדם שסיים לימודי משפטים באוניברסיטה, לאחר מכן עשה סטאז' והיה לעורך דין.

הוא ליווה אותי גם כאשר הייתי לשר התקשורת בשנת 2001. הוא היה העוזר הבכיר לשר התקשורת, למעשה מה שנקרא באנגלית chief of stuff - ראש המטה - של משרד התקשורת, וידו רב לו היתה גם בנושאים הקשורים בניהול משרד התקשורת לצידו של המנכ"ל וגם בנושאים המקצועיים, שהם כל כך חשובים ומרובים במשרד התקשורת, עשיר הפעולה והמעש. שם גם היו כמה רפורמות ובין השאר, הרצון לשכנע את ממשלת ישראל שלא צריך שיהיה שר תקשורת וראוי שהתקשורת לא יהיה לה קומיסר פוליטי אלא ראש רשות נציב. זה מה שקרוי בארצות הברית "רשות התקשורת הלאומית", שאליה מתמנה אדם לחמש שנים מבלי יכולת כמעט לפטרו, אלא בהחלטה פה אחד של הממשלה, נדמה לי. הוא היה זה שאסף והביא את כל אותו החומר. בין השאר הוא היה זה שיצר את הדוח לפיו מתכוונת היום ממשלת ישראל לגבש מצב בו יאוחדו כל מועצות השידור.

לאחר מכן זכיתי להיבחר על-ידי חבריי להיות ליושב-ראש הכנסת והוא עבר יחד אתי לכנסת. באותה עת בכנסת אין מנכ"ל. הוא היה ראש המטה במשרד יושב-ראש הכנסת, לצידו של מי שהיה אז נושא בכל התפקידים - מזכיר הכנסת. ליווה אותי בכל אותה תקופה, יצר את ערוץ הכנסת לתפארת. הוא היה בין האנשים שקידמו את נושא הממ"מ, על מנת שחברי הכנסת יוכלו להיות עצמאיים באינפורמציה שהם מקבלים, כפי שהיום הדבר כמעט מובן מאליו. רק לפני שבע שנים הדבר עדיין לא היה ברור די צרכו. אני, כסגן יושב ראש הכנסת, יחד עם יושב-ראש הכנסת אברום בורג, הבנו כמה חשוב הנושא הזה כאשר עשינו מחקר השוואתי עם פרלמנטים וקונגרסים בעולם כולו. בעיקר לקחנו דוגמה מהקונגרס של ארצות הברית. דן לנדאו ליווה אותי בכל אותה עת.

דן לנדאו ליווה את כל החיים של הכנסת לפני ולפנים. דן לנדאו היה בין מעצבי חוק הייעוץ המשפטי לכנסת ועזר על-ידי ועל-ידו של חבר-הכנסת עוזי לנדאו. דן לנדאו גם היה יועץ משפטי של סיעת הליכוד כאשר הייתי יושב-ראש סיעת הליכוד. כך שידו בנושא הכנסת מאז 1996 היא רבה, והוא מעורה בכל דבר ועניין שצריך כדי לבצע תפקיד של מנכ"ל הכנסת, לתועלת הכנסת, לתועלת חברי הכנסת ולקידום עבודתם על מנת שיוכלו לממש את שליחותם הציבורית עד כמה שיותר טוב.

כמובן שכל אחד ואחד יכול שיהיה לו ניסיון רב יותר. אין לי כל ספק שבתפקיד הבא שיתבקש או יבקש דן לנדאו למלא הוא יוכל לציין גם שהיה מנכ"ל הכנסת, והדבר הזה יעזור לו בוודאי מבחינת הניסיון הרב. אבל נדמה לי שאדם שעדיין לא היה מנכ"ל אבל עסק בכל אותם דברים יוכל לשמש לתפארת הכנסת כמנכ"ל, אשר לי יש קשיים אתו לפעמים כי הוא לא תמיד שומע מה שאני אומר, כי הוא חושב שהכנסת יותר חשובה - - -
נורית אלשטיין
אולי הוא יציית לי.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו מכופפים תמיד את ראשינו בפני החוק, תוך שאנחנו מסתכלים מה הוא החוק ומה הוא אומר לנו.

לכן, רבותיי חברי-הכנסת, מכל אותם נימוקים שאמרתי אבקש לאשר את המינוי. גם לא ביקשתי מדן לנדאו להיכנס, הוא ייכנס אחרי שתצביעו. אני מתנצל בפניכם שלא פניתי מראש לכל אחד ואחד מכם על מנת לבקש, משום שידעתי שאני מציג בפניכם אדם שהוא כל כך טוב שאני לא צריך אפילו לדבר על ליבכם לפני כן, וגם בחיים שלי לא דברתי על ליבם של חברי-כנסת לפני שביקשתי את הכרעתם, וכל חבריי פה יכולים להעיד על כך. לפיכך, אני מבקש מכם שתאשרו את מינויו של דן לנדאו כמנכ"ל הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, כבוד יושב ראש-הכנסת. האם החברים רוצים להעיר משהו או שנצביע ונזמין את המועמד?
יעקב ליצמן
עם חצי מהכישורים היינו תומכים.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אמרתי, הוא יודע יותר מדי והוא גם לא מאפשר ליושב-ראש כנסת לעשות מה שהוא רוצה.
היו"ר זאב אלקין
בואו לא נבהיל אותו, קודם נצביע ואחר כך נשבח אותו, שגם עם חצי מכישוריו היינו מאשרים.

אני מביא ההמלצה של יושב ראש-הכנסת למנות את דן לנדאו לתפקיד מנכ"ל הכנסת, לפי סעיף 41 לחוק שירות המדינה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

המינוי התקבל פה אחד.
היו"ר זאב אלקין
אושר פה אחד. כבוד יושב-ראש הכנסת, המנכ"ל מונה. מהיום יש מנכ"ל לכנסת, ונזמין את המועמד. עכשיו אפשר לברך אותו.
דן לנדאו
שלום.
היו"ר זאב אלקין
ברכותינו, אדוני המנכ"ל הנבחר. נטענה טענה שיכול להיות שיש לך יותר מדי כישורים לתפקיד הזה וכבר הועלו כאן אופציות אחרות, אבל בכל זאת העדפנו קודם להצביע.
דן לנדאו
היושב-ראש לא מתכוון לוותר על תפקידו, ואין שום כוונה - - -
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אבל הוא יודע שיהיה מוגבל מאוד כאשר תהיה המנכ"ל.
היו"ר זאב אלקין
החלטנו שנפתח בדברי השבח אחרי ההצבעה ולא לפניה. בבקשה, חבר-הכנסת ליצמן.
יעקב ליצמן
אני רוצה לברך את דן. הכרתי אותו בתקופה שבה הוא עבד עם חבר-הכנסת ריבלין ואני חושב שהוא מאוד מתאים. השילוב של דן עם רובי זה שילוב קטלני, שיכול לגרום לכך שהכול יעבוד כמו שצריך כאן. אנחנו לא מחפשים את זה, כי אז על מה יהיו טענות? הכול יהיה בסדר. אני חושב שהדבר הראשון שהוא צריך לטפל בו הוא הישיבה של השרים באולם המליאה, שהיא לא כל כך אסתטית.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הצעתי בקדנציה הבאה, לאור ההתפתחויות, נחליף: השרים ישבו במקום של חברי-הכנסת וחברי הכנסת במקום של השרים.
יעקב ליצמן
אני בטוח שהכנסת צריכה מנכ"ל. הבניין נעשה גדול ויש הרבה דברים, ואני בטוח שתצליח.
היו"ר זאב אלקין
למרות שיהיה לו תפקיד אחד פחות בהשוואה למנכ"ל הקודם – אחד מהתפקידים המרכזיים של המנכ"ל היוצא היה לאשר כניסה לכנסת בג'ינס במקרים חריגים. נראה לי שמהתפקיד הזה הוא פטור. נכון, אדוני היושב-ראש?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
נדמה לי שזאת החלטה של היושב-ראש ולא של המנכ"ל. כבר דיברתי עם קצין הכנסת ואמרתי שצריכים לבוא לכנסת לא על פי פרטי לבוש אלא לבוא לכנסת בצורה מכבדת. אבל יש אנשים שבאים במיטב מחלצותיהם, אבל זה נראה בעיני אחרים כלבוש פשוט.
יו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת ליצמן. בבקשה, חבר-הכנסת מילר.
אלכס מילר
אני מברך אותך על המינוי לתפקיד. מקורות החיים שלך אני רואה שעבדת הרבה עם חבר-הכנסת ריבלין, ואני מאחל לכם בהצלחה בתפקיד.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר-הכנסת פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
ראשית, בהצלחה. אני רואה על פי קורות החיים שעבודת הכנסת נהירה לך. אתה נכנס כדי ללמוד אלא כדי ללמד, וזה כבר טוב. הרבה הצלחה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חברת הכנסת שמטוב, בבקשה.
ליה שמטוב
אני רוצה לברך אותך. אני לא מכירה אותך, אבל למרות שאני לא חברה בוועדת הכספים רצתי מהר כדי להצביע. אז אני מאחלת לך בהצלחה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר-הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אדוני יושב ראש-הכנסת, מכיוון שזו משרת אמון שלך, אני חושב שזכותך המלאה ובחרת מועמד ראוי. אני מעריך אותך על הבחירה הטובה שלך. אני רואה שהוא צבר את כל הניסיון המשפטי בשלבים מאוד בסיסיים. יישר כוח.
דן לנדאו
עד היום הייתי עותר, אולי עכשיו אהיה משיב.
נורית אלשטיין
נכון, הוא עתר והכנסת – שאתם יודעים שמייצגת את עצמה היום בערכאות – התייצבה בעתירה ותמכה בה. לצערנו, בית המשפט לא היה אתנו, אבל אנחנו חושבים שאנחנו צודקים.
אברהם מיכאלי
אני חושב שחשוב שאחד עם ניסיון כמוך מגיע. אני מבין שזה תפקיד ראשוני, תפקיד מנכ"ל הוא תפקיד הרבה יותר אדמיניסטרטיבי, מנהלי. אני, כחבר כנסת חדש יחסית, ראיתי את השינוי הגדול שחל בקדנציה הקודמת בנושא של ניהול הכנסת. אני מבין שאתה כבר צועד בהמשך לאותם מעשים ואני חושב שיש עוד הרבה דברים לשפר. אני מבין שכולנו נהיה לידך, ליד היושב-ראש, כדי שהבניין הזה לא רק ייראה בניין יפה אלא שאנחנו, ככנסת, נחזיר את הכבוד שלנו בעיני האזרחים.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר-הכנסת כהן, בבקשה.
אמנון כהן
ראשית, ברכות על המינוי. אני מכיר את דן עוד מהתקופה הקודמת. אני לא צריך את קורות החיים, אני מכיר את האיש, את הבן-אדם שבך. עשית את כל התפקידים על הצד הטוב ביותר.

הבית הזה צריך לתת את כל השירות והכלים לחברי הכנסת, שיצליחו בתפקידם. כך צריך, כך היה ואני בטוח שתעשו את זה, אדוני היושב-ראש והמנכ"ל. המטרה שלנו היא לייצג את הבית הזה, שיהיה פתוח לאזרחי המדינה. לכן, כל הלוגיסטיקה מסביב צריכה להיות נאותה וראויה, ואתה תעשה את זה על הצד הטוב ביותר. אנחנו כמובן נסייע בידכם. בהצלחה. עם שיתוף פעולה, ביחד, תעשו עבודה מצוינת, בעזרת השם.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר-הכנסת שאמה, בבקשה.
כרמל שאמה
אני רוצה קודם כול לברך, לאחל איחולי הצלחה. אני אמנם לא מכיר את המועמד, אבל אני מכיר את האדון שהביא אותו בפנינו ואני סומך עליו באופן מלא. אני רק מאחל לך שבכל עת תזכה לאמון פה אחד של כל אחד מהגופים בכנסת, כמו שזכית היום. אני רואה שאפילו האופוזיציה לא התעוררה.
היו"ר זאב אלקין
כנראה שלחברי הכנסת מהאופוזיציה השעה 8:30 קשה. אבל נסלח להם. כבר העיר לי חבר-הכנסת ריבלין שבקדנציה הקודמת הייתי חבר-הכנסת היחיד מקדימה שנהג לבקר בוועדת הכספים. מאחר שהיום אני מייצג סיעה אחרת יכול להיות שתהיה בעיה בייצוג.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, זה לא אופוזיציה או קואליציה, זה עניין של אופיים של חברי-הכנסת. יש חברי-כנסת שלא מזניחים את תפקידם ואת שליחותם. הם יודעים שפה הם מקבלים משכורת – שזה דבר משני לחלוטין – אבל התפקיד שלהם הוא להיות בוועדות ולשמש במליאה, משום שלכך הם נבחרו. זה הכול תלוי באופי. ראיתם בוועדה הכספים בשנה הקודמת - לא עניין של אופוזיציה וקואליציה. היו חמישה חברי-כנסת שהיו פה יום ולילה. דרך אגב, הם ניהלו את המדינה, שלא תהיה לכם שום אי-הבנה. חברי-הכנסת אורון, ליצמן, מיסז'ניקוב, אמנון כהן, סלומינסקי וריבלין הם אלה שניהלו את המדינה. שר האוצר היה מטלפן ומבקש מליצמן לדאוג לכך שמדינת ישראל תוכל להתקיים על פי תקציבה. לכן, זה לא עניין של קואליציה, זה עניין של אופי של חברי-כנסת.
כרמל שאמה
אני רק רוצה לסיים ולאחל ברכות והצלחה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חברת הכנסת לוי, בבקשה.
אורלי לוי-אבקסיס
אני מצטערת, איחרתי, אבל אני מקווה שזה לא מאוחר מכדי לברך. בהצלחה, אין ספק שתעשה את זה טוב. אמנם אנחנו רק מתחילים וכבר יוצאים לפגרה, אבל את ההכרות בינינו אנחנו מתחילים.

דרך אגב, יכול להיות שבגלל אילוצי קואליציה-אופוזיציה נתחיל תמיד ב-8:30?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא, אלה אילוצי נשיא.
יעקב ליצמן
אני לא יודע מי יהיה היושב-ראש, אבל יש מצב שב-9:00 ודקה נהיה אחרי ההצבעות.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חברת הכנסת לוי. אדוני המנכ"ל, בבקשה. דרך אגב, לא שאלנו אותך אם אתה מסכים לקבל את התפקיד, רק הצבענו.
דן לנדאו
אני מבקש להודות ליושב-ראש על המינוי ולכם על האמון. אני מתפלל שאהיה ראוי לאמון. יש לנו חמץ שבלב וחמץ שלא בלב לבער בזמן קצר, בעזרת השם נעלה ונצליח. תודה רבה לכולם.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, בהצלחה. אני מברך בשם כולנו את המנכ"ל החדש. מצפה לו עבודה גדולה. ציפיתי לו בכיליון עיניים, כיושב-ראש ועדת החדרים. בהצלחה, כי הצלחתך היא הצלחתנו.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:00.

קוד המקור של הנתונים