ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/03/2009

מעבר הסיעות מהקומה החמישית אל קומת הוועדות הישנה.

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת חדרים

18.03.2009

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת חדרים

יום רביעי, כ"ב באדר התשס"ט (18.03.2009), בשעה 14:00
סדר-היום
מעבר הסיעות מהקומה החמישית אל קומת הוועדות הישנה
נוכחים
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

אילן גילאון

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

יואל חסון

אחמד טיבי

אברהם מיכאלי

מאיר פרוש

אייל ינון, מזכיר הכנסת

אבי לוי, חשב הכנסת

מיכאל מלכוב, מנהל מחלקת בינוי ותחזוקה

מוחמד שמייה, עוזר מנכ"ל הכנסת

בהשתתפות מנהלי הסיעות
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירטמעבר הסיעות מהקומה החמישית אל קומת הוועדות הישנה
היו"ר זאב אלקין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


הנושא שעומד על סדר היום, אני מקווה שהדיון יהיה קצר, זה לאשר את חלוקת שיבוץ הסיעות למטה. יש 11 סיעות שנמצאות כרגע בקומה 5. הן צריכות לעבור במהירות האפשרית לקומת הוועדות הישנה. יש 11 סיעות בקומה 5, יש סיעה אחת שלא נמצאת בקומה 5, לכן הבעיה הדחופה היא אלה שנמצאים בקומה 5.
ג'מאל זחאלקה
אבל הסיעה הזאת תשמח לקבל שדרוג.
היו"ר זאב אלקין
אני מאוד אשמח שנדון בזה, אפילו זכיתי לבקר בחדר סיעת בל"ד, ולא נראה לי שהיא מחפשת כרגע. אשמח, ברגע שנאשר את מה שדחוף כרגע מבחינת הכנסת כדי להיערך לשיפוצים, נדון גם במעבר לסיעת בל"ד. אני חושב שעקרונית נכון שגם סיעת בל"ד תהיה בסוף, איפה שכל הסיעות, אבל הנושא הדחוף זה 11 סיעות למעלה.


העיקרון המוצע כאן לחלוקה היה פשוט: יש 9 חדרי ועדות לשעבר. סך הכל יש 11 סיעות למעלה, מתוכן יש שתי סיעות של 3 מנדטים, כל השאר מ-4 מנדטים ומעלה. זה סידר את החלוקה ל-9 ועוד 2. לאחר מכן החלוקה בין המפלגות נעשתה על בסיס בחירה של המפלגות בהתאם לגודל המנדטים, כלומר שסדר הבחירה, כל אחד – יושבים כאן נציגי המפלגות, כולכם ביקרתם באגף, וכל אחד לפי סדר המנדטים בחר את החדר שנראה לו מתאים. בסופו של דבר, החדרים באותו גודל, לכן אין הבדלים משמעותיים. בעקבות כך מונחת בפניכם החלוקה המוצעת. אני גם אקרא את הרשימה, אבל לאף נציג של אף סיעה לא צריכה להיות הפתעה, כי כל החדרים תואמו עם הסיעות.

אני מקווה שהדיון יהיה קצר. העדפתי לא לחכות לשבוע הבא ולכנס את הישיבה בכל זאת היום, כי הכנסת לא יכולה להיערך לשיפוצים עד שלא נאשר את הרשימה, וכדי שהסיעות לא יצטרכו לעבור כשהחדרים עוד לא מוכנים, ביקשתי מיו"ר הכנסת הזמני אישור לכנס את הישיבה לזמן קצר כדי לאשר את התמונה שידועה לכם.
רק אחזור על הרשימה
סיעת הליכוד - מתחם ועדת הכספים + חדר.
אברהם מיכאלי
מה זה חדר?
היו"ר זאב אלקין
יש חדר אחד בתוך הלשכה המשפטית. בגלל שהגודל הפרופורציונלי של סיעות הליכוד וקדימה – הן יותר מ-20 מנדטים, 27 ו-28- -
קריאה
למה התחלת בליכוד?
היו"ר זאב אלקין
אני מקבל את ההערה. חבר הכנסת יואל חסון לא נמצא כאן, אבל אני אטען את הטענה בשמו. נבקש להחליף את הסדר, לפי מספר חברי הכנסת.

למעשה, שתי הסיעות האלה, אם החלוקה היתה הולכת לפי המנדטים, הן היו מקבלות פרופורציונלית הרבה יותר, אז הן שתי הסיעות הנפגעות ביותר מהחלוקה הזאת, לכן ההצעה היא לפצות כל אחת מהן באמצעות עוד חדר סמך אחד קטן. אני ממשיך את הרשימה: סיעת קדימה - מתחם ועדת חוץ וביטחון לשעבר + חדר; סיעת ליכוד – מתחם ועדת הכספים לשעבר + חדר; סיעת ישראל ביתנו - מתחם ועדת החינוך, התרבות והספורט לשעבר; סיעת העבודה - מתחם ועדת הכלכלה לשעבר; סיעת ש"ס - מתחם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשעבר; סיעת יהדות התורה - מתחם ועדת הפנים לשעבר; סיעת רע"מ-תע"ל – מתחם ועדת הכנסת לשעבר; סיעת חד"ש - מתחם ועדת חוקה, חוק ומשפט לשעבר; סיעת האיחוד הלאומי - מתחם ועדת הקליטה לשעבר; סיעת הבית היהודי - 2 חדרים ראשונים בפרוזדור לפני הכניסה למתחם הלשכה המשפטית; סיעת מרצ - חדר גדול + חדר קטן יותר בפרוזדור של הלשכה המשפטית – החדר הסמוך לסיעת הבית היהודי. כאמור, סיעת בל"ד נשארת במקומה.

זאת ההצעה שבאה בפניכם.
זבולון אורלב
מה קורה עם המתחם של ועדת ביקורת המדינה בקומה 2?
היו"ר זאב אלקין
שאלה טובה. הוא נמצא בקומת הממשלה, ולכן הוא בכלל לא נכנס לחלוקה של הסיעות. הסיעות לא אמורות להיות שם. אומרים לי שזה כן מיועד לעבור שינוי לקראת לשכת השר. כפי שאתם יודעים, אין מספיק חדרי שרים- -
אחמד טיבי
אלא אם ביבי יעמוד במילתו – הוא אמר שהוא נגד ממשלה יותר מ-18 שרים.
אברהם מיכאלי
זה היה כשהוא היה באופוזיציה.
מאיר פרוש
ראש הממשלה היחיד שהיו לו רק 18 שרים היה ב-1996 – ביבי נתניהו.
דב חנין
בדקנו את הצרכים שלנו, ואנו אמורים לקבל את מתחם ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואין לנו טענות בעניין הזה, אבל הקושי שלנו הוא עם העובדה שסיעת קדימה אמורה לקבל מתוך אותו מתחם חדר, וזה יוצר לנו קושי מעשי בעבודה.
היו"ר זאב אלקין
התייעצנו בבעיית ההאזנה הגלויה – זה לא האזנת סתר - עם הבנא"ם, ונאמר לנו שאם עושים קירות גבס עם איטום כפול, זה יפתור את הבעיה, וננחה בהתאם לכך את בנא"ם.
דב חנין
הדבר השני הוא לגמרי טכני; אני לא רוצה להיות קטנוני ולומר: יש סיעות שהגודל שלהן כמונו ולא לוקחים להם את החדר הזה. אני מבין שיש רציונל מאחורי זה.
היו"ר זאב אלקין
הרציונל, כשהייתי צריך לקבוע את סדר הבחירה לגבי סיעות שקיבלו אותו מספר מנדטים, לפי העצה שקיבלתי מוותיקי הבית, ואני חושב שהיא נכונה, הלכתי לפי מספר הקולות שכל מפלגה קיבלה. הדברים גלויים ועל השולחן.
דב חנין
אני לא מתווכח עם זה. לא ברמה הפורמלית הזאת אלא ברמה המעשית – ההצעה שלי היא שסיעת קדימה בהחלט תקבל חדר נוסף שמגיע לה, אבל היא תוכל לקבל אותו מול המקום שיש לה היום.
אחמד טיבי
במקום בית הכנסת.
דב חנין
גם את בית הכנסת אפשר להזיז.
היו"ר זאב אלקין
לפי סמכותנו כרגע, אנו ועדת חדרים, לא ועדה להזזה של בתי כנסת. תהיה בכך חריגה

מסמכות הוועדה.
דב חנין
אפשרות שנייה, אדוני, שהיא שסיעת קדימה תקבל חדר שנמצא בתוך מסדרון

העיתונאים, ממש מול המקום שהם נמצאים בו. הם יכולים לקבל אפילו צירוף של שני חדרים,

ופתרון לעיתונאים אפשר למצוא במקום נוסף.
יואל חסון
אני מתנגד להרעת התנאים של העיתונאים.
היו"ר זאב אלקין
שתי ההערות ברורות. לגבי ההערה הראשונה, ניתן לה פתרון טכני, לפחות לפי הייעוץ שהתייעצתי עם מחלקת בנא"ם, ואני אכן מאמין שכך ייעשה. לגבי העניין השני, הדבר נשקל, אך בסופו של דבר הגענו להחלטה שזה יהיה לא נכון מבחינת הכנסת לשנות סדרי ישיבה באגף העיתונאים.
דב חנין
אני מבין את הרציונל הזה, אני רוצה להעלות הצעה חלופית, ואסביר את ההיגיון המעשי: יש לנו שני חדרים – חדר אחד הוא חדר ישיבות והחדר השני צריך להיות חדר עבודה של צוות הסיעה. אם אנו משאירים את החדרים במתכונת הנוכחית של החלוקה שלהם, כלומר יש חדר קדמי שעובר לסיעת קדימה ויש חדר אחורי במתכונת הנוכחית שלו, זה בהחלט חדר שיכול לספק את עבודת הצוות של הסיעה. אם החדר הזה מצטמצם, הצוות של הסיעה יצטרך לעבור לחדר הישיבות, ולמעשה, יהיה לנו חדר אחד גדול, אבל זה לא יהיה כל כך פונקציונלי. לכן אם אכן לוקחים מאתנו חדר, הבקשה שלי, שזה יהיה לפי קווי התיחום הקיימים היום. לא לשנות את מפת החלוקה הפנימית.
היו"ר זאב אלקין
זאת בעיה, אבל לפי מיטב הבנתי, למדתי גם את החדרים של סיעת חד"ש היום. נדמה לי ששני החדרים שאנו מדברים עליהם, גם בעקבות החלוקה, הרבה יותר גדולים- -
דב חנין
חדר הצוות הוא יהיה חדר קטן מאוד.
היו"ר זאב אלקין
הוא יהיה מתאים למה שיש היום, ולא נשכח - בגלל הגודל של חדר הסיעה, שאגב, הסיעות של 4 הן המרוויחות הגדולות ביותר מכך שסיעות הבית נכנסות למתחמים הקיימים של הוועדות. מי שמפסיד כאן זה בעיקר הסיעות הגדולות.
זבולון אורלב
סיעת הבית היהודי מוכנה להתחלף עם חד"ש. יש שני חדרים עצמאיים, אין האזנות. אפשר להציע להם להתחלף.
אחמד טיבי
אני מתנגד כשכן של חד"ש.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אורלב, בהתאם לעיקרון הכללי שניסיתי ללכת לקראתו כדי לתאם מול הסיעות את המיקום שלהן, הצעתי את הבחירה הזו לחבר הכנסת חנין, והוא בחר את הבחירה שהוא בחר.


המתחם הגדול של הוועדה, שהוא הרבה יותר גדול מהחדר הקודם של ישיבת סיעה של סיעת חד"ש מאפשר, כפי שהיה נהוג בוועדות לפי מיטב זיכרוני כחבר כנסת שעוד הספיק לשבת בוועדות האלה, למקם שם גם חלק מצוות הוועדה.
דב חנין
זה בלתי אפשרי. תשאל את עובדות הכנסת ועובדי הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
שנים רבות זה עבד בצורה כזאת, ובשונה מהוועדות – בדרך כלל הסגל הטכני של הסיעות, בזמן שיש ישיבת סיעה, שזה בדרך כלל פעם אחת בשבוע, זה לא קורה באותה תדירות כמו הוועדות, בדרך-כלל הסגל הטכני של הסיעה שותף לישיבת הסיעה ולא מקיים שיחות טלפון.


אם סיעת חד"ש חושבת שהיא נפגעה בעקבות הסידור הזה, וזה נכון – מכל הסיעות של 4 היא זו שנפגעת קצת יותר, למרות שהיא מרוויחה בגדול כמו כל הסיעות של 4, אשמח אם נבוא בדברים ונחפש פיצוי כזה או אחר לקושי שנוצר.
רוברט אילטוב
כתוצאה מזה שאנו הסיעה השלישית בגודלה, חסר לנו מקום. אני מבקש להקצות לנו באותו חדר של הליכוד מקום נוסף.
היו"ר זאב אלקין
נבדוק את זה.
רוברט אילטוב
חלק גדול מהצוות יישבו באולם הישיבות- -
היו"ר זאב אלקין
נשקול את זה בעתיד לגבי המיקום של הלשכה המשפטית.
ג'מאל זחאלקה
אין לנו בקשות.
היו"ר זאב אלקין
אתה היחיד כאן מכל הנציגים שלא תיאמנו מולו, כי אני יודע שטוב לך איפה שאתה.
זהבה אלוני (מנהלת סיעת העבודה)
יש אפשרות באגף החדש, שהוא מייד אחרי ועדת חוץ וביטחון, שיושבי ראש סיעות שלא יושבים אתנו באותה קומה, שיהיו צמוד אלינו, שיהיה קל יותר?
היו"ר זאב אלקין
הבקשה נוגעת לסעיף אחר שלא ניגע בו היום, וזה חלוקת החדרים לגבי חברי הכנסת. אנו לא נוגעים בו היום כי אין טעם לעשות את זה כל עוד שלא הורכבה ממשלה ולא חולקו תפקידים בכנסת. הבקשה היא הגיונית, ההערה הגיונית, וכשנגיע לחלק את המקומות לחברי הכנסת, במידת האפשר ננסה להתחשב בזה, כמובן – יחד עם השיקולים האחרים, וזו המלאכה הקשה שעוד מחכה לנו.


אני מביא לאישור הנוכחים את ההצעה שמונחת בפניכם. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר זאב אלקין
ההצעה אושרה.
אייל ינון
ברמה הפורמלית, אין לוועדת החדרים מעמד סטטוטורי פורמלי, והיא אורגן לא פורמלי של הוועדה המסדרת, לכן ההחלטה שהתקבלה עכשיו היא בגדר המלצה שהתקבלה בוועדת החדרים לוועדה המסדרת.
היו"ר זאב אלקין
זאת ההמלצה של ועדת החדרים לוועדה המסדרת.
יואל חסון
קדימה הסכימה לדבר הזה בתנאי שאנו לא עוברים עד שלא מסדרים את החדרים.
היו"ר זאב אלקין
בהחלט. המטרה של הישיבה היום היתה כדי שהכנסת תדע להיערך מבעוד מועד למעבר הסיעות, ולכן הטרחנו אתכם לכאן בהתראה קצרה.
קריאה
כולל ריהוט, כן?
היו"ר זאב אלקין
ודאי. כל נושא המעבר, מחלקת בנא"ם של הכנסת תבוא מול הסיעות בדברים- -
מיכאל מלכוב
מב"ת.
היו"ר זאב אלקין
התיקון התקבל. ההצעה הזו תלובן מול חשב הכנסת ומול הרשויות האחרות של הכנסת. במידה שהדברים מסתדרים – מצוין. אם נראה שהדרישות חורגות מהתקציבים שניתן להקצות לכך, נביא את זה כאן לדיון. בכל מקרה, התקציב שיוקצה יחולק בתנאים שוויוניים לפי הסיעות, לפי גודלן, הכל לפי המפתחות שבהם נהגנו עד עכשיו.
דב חנין
יש תכנון כללי של לוחות זמנים? זה מתכוון להיות בפגרת הפסח?
היו"ר זאב אלקין
עד כמה שאני מבין מההתייעצות שעשיתי עם עובדי הכנסת, אכן הכוונה היא לנסות לקדם את המעבר בזמן הפגרה, לכן הזדרזנו עם שיבוץ החדרים – כמובן, בהתאם מצד אחד לדרישות הסיעות. אם הן יהיו דרישות סבירות, יהיה, כמובן, ניתן לבצע את זה מהר יותר, ואם יהיו דרישות חריגות וזה ידרוש עוד דיונים ודיונים, וגם ועדת המכרזים תתקשה לאשר בסופו של דבר חלק מהבקשות, נצטרך להתכנס תרתי משמע – גם לכנס את הוועדה וגם להתכנס בהוצאות.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:35.

קוד המקור של הנתונים