ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/03/2009

מועד סיום כנס החורף וקביעת מועד תחילת כנס הקיץ של הכנסת השמונה-עשרה.

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדה מסדרת לכנסת השמונה-עשרה

18/03/2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 3
מישיבת הוועדה המסדרת לכנסת ה-18

יום רביעי, כ"א באדר, התשס"ט (18/03/2009) בשעה 10:00
סדר היום
מועד סיום כנס החורף וקביעת מועד תחילת כנס הקיץ של הכנסת השמונה-עשרה
נכחו
חברי הוועדה: יולי-יואל אדלשטיין – היו"ר

זאב אלקין

חיים אמסלם

אופיר אקוניס

זאב בילסקי

מוחמד ברכה

אילן גילאון

משה גפני

צחי הנגבי

יצחק הרצוג

נסים זאב

אורית זוארץ

יואל חסון

אחמד טיבי

איתן כבל

אורלי לוי-אבקסיס

יריב לוין

שלמה מולה

אלכס מילר

דן מרידור

חמד עמאר

אופיר פינס-פז

דוד רותם

כרמל שאמה

עתניאל שנלר
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

נאזם בדר – סגן מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורוביץ – סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

מועד סיום כנס החורף וקביעת מועד תחילת כנס הקיץ של הכנסת השמונה-עשרה
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אני פותח את ישיבת הוועדה המסדרת. יש נושא אחד על סדר היום. לא סומכים עלי ולא נותנים לי לנהל כמה נושאים. עברו 5 קדנציות עד שהגעתי למעמד המרגש של ניהול ועדה, אז נתנו לי נושא אחד.
בנימה יותר רצינית, הנושא הוא
מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת השמונה-עשרה. אבקש ממזכיר הכנסת להציג את ההצעה שגובשה, אני מבין, על-ידי היו"ר בפועל. אנחנו נקיים דיון והצבעה.
משה גפני
אם אפשר, מבחינת הסדר. אמנם אנחנו בכנסת ה-18, אני מבקש בכל זאת לדעת מה החליטה הכנסת ה-17 לגבי מועד הפגרה, או יותר נכון, לגבי סיום מושב החורף של הכנסת הנוכחית? זה חשוב לדעת.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
יש תקדימים ויש מסורת.
משה גפני
מה היתה ההחלטה לגבי סיום המושב?
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
בבקשה אדוני המזכיר.
איל ינון
חברי הכנסת, בוקר טוב. אפתח בתשובה לחבר הכנסת גפני כדי שלא יהיה במתח.
משה גפני
אפשר להגיד מה ההצעה?
איל ינון
בכנסת ה-17 היציאה לפגרת הפסח היתה כשבועיים לפני ליל הסדר. בכנסת ה-18, לאור הנסיבות שנוצרו בשלהי הכנסת ה-17, ואני מכוון לשילוב פגרת הקיץ הארוכה יחד עם פגרת הבחירות, הרי שיושב-ראש הכנסת בפועל, בתיאום והתייעצות עם יושב-ראש הכנסת המיועד ועם יושב-ראש הוועדה המסדרת, הגיעו למסקנה שנכון יהיה לקצר במעט את פגרת הפסח ולצאת לפגרה כשבוע לפני ליל הסדר, ולא כשבועיים, כפי שנעשה בכנסת ה-17.

לגבי סיום פגרת הפסח ותחילת מושב הקיץ, הם מציעים את מה שהיה מקובל גם בעבר, דהיינו, לחזור מייד לאחר יום העצמאות. זאת ההצעה שעומדת כאן. מדובר על-כך שכנס החורף, שכרגע אנו מצויים בו, יסתיים ביום רביעי, ז' בניסן, תשס"ט, 1.4.2009. זה יהיה היום האחרון של כנס החורף של הכנסת. ביום רביעי ה-1.4.2009 תתקיים ישיבת מליאה. הישיבה הזאת תסתיים מוקדם יותר. אנחנו נתחיל בשעה 11:00 והשאיפה היא לסיים בסביבות השעה 14:00. מיום חמישי אנחנו נהיה בפגרה ונחזור בחזרה לכנס הקיץ של המושב הראשון של הכנסת ה-18 ביום ראשון, ט' באייר, תשס"ט, 3.4.2009. ישיבת המליאה הראשונה תתקיים ביום שני, י' באייר, תשס"ט, 4.5.2009.

זאת ההצעה שעומדת לאישורכם.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
חברים, דעות ועמדות. חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש. אני מבקש לומר מה מתרחש בכנסת, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אני באמת חושש מאוד מהתקשורת ובאמת בעקבות הישיבה הקודמת גם הותקפתי בעניין הזה. אני לא חושש מהתקשורת וגם הסברתי מה לדעתי עבודת הכנסת ומה הכנסת עושה.

אני מציע שנראה מה קורה במליאת הכנסת. שום חוק לא מגיע לדיון, אין ממשלה ובאמת השרים מנהלים דיונים פילוסופיים מאוד מעניינים. שרים מציגים את עמדותיהם וכדומה. אבל, שום דבר לא בר-פיתרון. כולם יודעים שבתוך מספר ימים עד שבועיים יהיה שר אחר. יתכן שאותם שרים שנמצאים היום במפלגות האופוזיציה יהיו גם בקואליציה ואז התפקידים שלהם יהיו שונים בגלל שחלק מהמשרדים כבר ניתנו למפלגות אחרות בהסכם אחר. זה בסדר, זה יפה, הכנסת צריכה לעבוד. ממי אנחנו הולכים לעשות צחוק? אנחנו רוצים למצוא חן בעיניי מישהו?

אם תושבע ממשלה, כולנו מתחייבים, בעזרת-השם, להיות פה, בין אם זה יהיה בפגרה ובין אם זה לא יהיה בפגרה. אם אין ממשלה, אז מה אנחנו עושים? על מה אנחנו דנים? נשאיר פה את כל העובדים בערב פסח, בניגוד להחלטת ועדת-הכנסת, שהיתה החלטה מסודרת.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אדוני מציע דיון חוזר?
משה גפני
אני לא רציתי לצאת לפגרה, רציתי שהממשלה תמשיך. אני חושב שמצב שבו ממשלות מתחלפות באופן כל-כך תכוף, זה דבר חמור מבחינת הדמוקרטיה הישראלית. אבל, לעשות דיונים מאולצים, שאין בהם שום תועלת מבחינת החקיקה, מבחינת עמדות ממשלתיות, מכיוון שממשלה היא ממשלת מעבר, על גבם של מאות עובדים שנמצאים פה בערב פסח - אני חושב שזה דבר שאסור לעשות אותו. צריך להיצמד להחלטת ועדת-הכנסת שקבעה את מועד היציאה לפגרה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
לא הבנתי. אם תושבע הממשלה - - -
משה גפני
אם תושבע הממשלה, אני מציע שתתקבל החלטה שאז נתכנס ונחליט מה עושים.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אני מבין שהצעתך היא, לדחות את הדיון מהיום.
משה גפני
לא. לאשר את ההחלטה של ועדת-הכנסת מהכנסת ה-17 ובתנאי שאם תושבע ממשלה ותהיה ממשלה שתוצג בפני הכנסת, אנחנו כולנו מתייצבים.
איל ינון
היות וחבר הכנסת גפני העיר לסוגיית העובדים, אני מבקש להעיר לעניין הזה. בעניין הזה נעשה נזק מסוים לעובדים ברמה התקשורתית. כשהכנסת נמצאת בפגרה, עובדי-הכנסת אינם בחופשה. הנוסחה היא לא פגרה שווה חופשה לעובדי הכנסת. זה דבר שראוי להבהירו.

ברוב המקומות הממשלתיים והציבוריים אין חופשה מהסוג שאתה מדבר עליה, כשבועיים לפני החג. זה לא מקובל ולכן, לפי הבנתי, אין דרישה מיוחדת של עובדי-הכנסת להיות שונים בעניין הזה. נכון הוא, שהיו פעמים בהן הכנסת יצאה לפגרה לפני כן. אני לא יודע אם זה נבע מהלחץ של העובדים או מהלחץ של חברי הכנסת. לכן, אני לא מציע להפיל את התיק הזה על העובדים. אני חושב שזה לא דבר נכון.
משה גפני
העובדים לא ביקשו ממני ואני לא מדבר בשמם. המציאות היא, שברגע שהכנסת מתכנסת הדיונים מתמשכים לתוך שעות שלא מקובלות במשרדי ממשלה. העובדים לא יוצאים לחופשה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה
שלמה מולה
אדוני היושב ראש. אנחנו מדברים על תדמית הכנסת ועל אמון הציבור בכנסת. דווקא בגלל הסיטואציות והמצבים האלה, לא צריך תמיד לקדש את המנהג של חופשות ארוכות. חזרנו מחופשת בחירות ארוכה, הממשלה בתהליך של התהוות, למדינה אין תקציב והרבה בעיות רובצות עלינו יום יום. אי-אפשר לומר עכשיו שהכנסת תצא לפגרה ארוכה.

לטעמי, היה צריך לצאת לפגרה יומיים לפני סדר-פסח ולא שבועיים לפני. אתה יודע מה? דווקא בסיטואציה הזאת צריך לעבוד קשה יותר. לא צריכה להיות אבטלה סמויה של חברי הכנסת. עם כל הכבוד, העובדים לא יוצאים לחופשה, למה שלא נעבוד? מר גפני יכול לעשות ניקיון לפני החג. מה קרה? למה אנחנו צריכים לקבל שכר וכל הזמן לבקש לצאת לעוד חופשות ולעוד חופשות? בואו נעבוד, נשרת את הציבור.

לדעתי זאת תקופה לא טובה. הכנסת היוצאת והנמשכת לא מתפקדת ולא עושה את עבודתה כפי שהציבור מצפה מאיתנו. אני הייתי מציע לקצר כמה שיותר, אבל אם זה יניח את דעתו של חבר הכנסת גפני, גם אני תומך בהצעת היושב ראש. תודה רבה.
אחמד טיבי
למען הפרוטוקול, גם אני, גם גפני, גם אופיר פינס וגם אחרים, לא היינו לאחרונה בחופשה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש. תדמיתה של הכנסת לא תלויה בפגרה או ביציאה לחופשה, וודאי לא אימון הציבור. "מעשיך ירחיקוך ומעשיך יקרבוך". יש לנו מה לעשות וישנה עשייה. אני חושב שחברי הכנסת יושבים גם עד 12:00 בלילה. יש ישיבות ארוכות וענייניות, דיוני תקציב. אני מניח שהפעם יהיו דיונים אל תוך הלילה ואולי ברצף כזה שנזכור את יציאת מצרים.

זה תלוי איזה סוג קואליציה תהיה בסופו של דבר. אני מציע לקבוע את התאריך שהוא יום ראשון 29.3. אני מניח שאכן תורכב ממשלה וראש הממשלה יצליח כבר בשבוע הבא להרכיב את הממשלה. אם רוצים להקדים אפשר בהחלט להקדים, אולי בין יום לאחר חג הפסח לבין יום העצמאות או יום הזיכרון. בכל מקרה, דיוני התקציב לא יכולים להיות לפני חג הפסח. הם צריכים להיות אחרי חג הפסח כי עד שיניחו את התקציב בפני החברים פה - - -
משה גפני
קודם הממשלה צריכה לאשר.
נסים זאב
בסדר. ספר התקציב צריך לעמוד לעיונם של חברי הכנסת לכן זה בכלל לא רציני לחשוב שגם הממשלה תוקם וגם דיוני התקציב יתקיימו עוד לפני חג הפסח.

אדוני היושב-ראש, אני יוצא מתוך הנחה שראש הממשלה יוכל להקים את הממשלה לפני חג-הפסח. אם תהיה ממשלה, אפשר לקבוע דיוני תקציב, ורק דיוני תקציב, תכף לאחר חג-הפסח, אבל המועדים צריכים להישאר.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
לא רק ענייני תקציב. הממשלה תמיד יכולה לפנות ולבקש מיושב- ראש הכנסת לקיים דיון במליאה או בכל הרכב אחר. אם הממשלה רוצה לקדם דברים לא תעמוד בעיה בדרכה.


חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה.
איתן כבל
אני מוצא עצמי בין שלמה מולה, שמקצין את העניין ומזכיר לי את הטירונות. כשאין מה לעשות, מתאמנים בהחלפת מחסניות. זה צד אחד.

מצד שני, אל מול גפני, אני נותן לך פטור לפאנלים. גם בהלכה היהודית העניין של מראית-העין הוא מרכיב מאוד חשוב. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים וכמה אנחנו משתדלים כדי שתהיה פה עשייה ופעולה. אנחנו יודעים מה תדמיתנו. אני לא רוצה למצוא את עצמי מתחנף ל"מודיע" או לכל עיתון חרדי אחר. לכן לא הבנתי למה ספי רץ אליך. חשבתי שהתדמית שם לא חשובה לך.
נסים זאב
אבל התדמית שלו חשובה במפלגת העבודה.
משה גפני
הכי חשובה.
איתן כבל
באמת?
משה גפני
דרך אגב, תוקפים אותי גם בציבור החרדי ובעיתונות שלנו. אנשים לא יודעים מה זאת עבודת כנסת.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג
אני קורא עיתונים חרדיים ואתה מאוד לא מותקף שם.
איתן כבל
אני סבור שההצעה המוצעת כאן היא סבירה לחלוטין ואני מציע שנקבל אותה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
חבר הכנסת אילן גילאון ואחריו חבר הכנסת פינס.
אילן גילאון
אדוני, תראה את רמת הקרבן שלי. בניגוד לטיבי ולאיתן כבל, שלא היתה להם חופשה, לי היתה פגרת בחירות ולא נהניתי ממנה בכלל. למרות הכול, הדיון הזה חוזר ונשנה כל פעם לקראת חג הפסח. איך אומרים אצלנו בשכונה? זה כבר מתחיל לשעמם את השועל. לכן אני חושב שבטכנולוגיות המודרניות, חבר הכנסת גפני, אפשר להתכונן לקראת הפסח בקדושה רבה גם שבוע לפני. הדיון הזה הופך להיות דיון שמלאה את עצמו. הוא אפילו לא כל-כך חשוב כדי שננהל אותו בפורום כל-כך רחב.

בנוסף, תמיד טוב לעשות דברים ב-1 לחודש. לי הכי קל לזכור את זה. אני דיסלקט והייתי רוצה שנחזור לעבוד ב-1 במאי.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
זה חג הפועלים. אסור לך להציע הצעה כזאת.
אילן גילאון
להיפך, אז נוכל לזכור היטב את החופשה. אני תומך בהצעה ואני חושב שאנחנו מקבלים משכורת, לא גרועה במיוחד, וכדאי שגם ננצל אותה. אני יודע שיש כאן אמרה שאומרת שככל שאתה לא מזיק, כך אתה מועיל במקום הזה, אבל הגיע הזמן שנחשוב קצת אחרת. תמיד זה קורה באותה צורה, אז דיי עם זה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
תודה לחבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת אופיר פינס-פז בבקשה.
אופיר פינס-פז
אף פעם אי-אפשר לצאת טוב מהדיון הזה על הפגרות ועל קיצור הפגרות. אם אנחנו מחליטים על פגרה ארוכה, אז תדמית הכנסת נפגעת. אם אנחנו מחליטים לקצר את הפגרה, העיתונאים כועסים עלינו פעמיים. פעם אחת, שלא סיפקנו להם את הסחורה ופעם אחרת, שהם צריכים לבוא לעבוד בעוד שבוע. זאת בעיה מאוד קשה. אי-אפשר לצאת מזה טוב.

אני רוצה לומר משהו לגופו של עניין. אם נתניהו מציג ממשלה בכנסת ביום שני, אין לנו יכולת לצאת לפגרה כי אנחנו צריכים להרכיב את הכנסת. הרי לא נצא לפגרה כשיש ממשלה מתפקדת והכנסת נמצאת ב"אוף-סייד". לכנסת אין ועדות, אין ראשי ועדות וכדומה. זאת התאבדות מבחינתנו. כל הדיון הזה מיותר. אם ביום שני יש ממשלה, אנחנו חייבים להרכיב את הכנסת, כדי שתהיה כנסת מול ממשלה, כנסת שתוכל לתפקד. את זה צריך לעשות לפני שיוצאים לפגרה.

המלצתי היא, לקבל את הצעת היושב-ראש.
זאב אלקין
זאת חבלה בהסכם הקואליציוני גפני ישמע אותך ולא יחתום לממשלה ביום שני.
משה גפני
אני מקבל את העמדה שלו. הבעיה היא, שאופיר פינס יודע להסביר את עצמו יותר טוב ממני, אמרתי את זה.
אופיר פינס-פז
אגב, אם אין ממשלה ביום שני, אז בכל מקרה הדיון מיותר כי כולנו נבוא לעבוד בתוך הפגרה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון
אדוני היושב ראש, מה שתחליטו לגבי הפגרה מקובל עלי. מה שרוב האנשים אומרים מקובל עלי. מצידי, אפשר לצאת לפגרה יומיים לפני פסח.


אני רוצה להעלות נקודה נוספת. אני לא מבין, בימים האלה, כשאין כל-כך הרבה ועדות ואין כל-כך מה לעשות במשך היום, למה אנחנו מתעקשים שהמליאה תתחיל בשעה 16:00? למה שהמליאה לא תתחיל בשעה יותר מוקדמת. כך אפשר יהיה להאריך את זמן הדיונים, להציע יותר הצעות לסדר.
נסים זאב
האם יש מצווה "ועיניתם את נפשותיכם כל השנה"?
יואל חסון
אדוני היושב ראש, אני חושב שאין סיבה להתחיל את המליאה ב-16:00. במהלך היום אין ועדות ולכן אפשר להתחיל את המליאה בשעה 11:00 ולעשות דיונים ארוכים.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
רק אומר שזאת פררוגטיבה של יושב-ראש בפועל. אני מניח שהמזכיר יעביר את בקשתך ליושב-הראש בפועל.
איל ינון
אני אעביר את בקשתך.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אנחנו לא מוסמכים לקבוע את סדר היום ואת לוח הזמנים של המליאה.


חבר הכנסת ברכה, בבקשה.
מוחמד ברכה
אני מרגיש לאן הרוח נושבת אבל אני חושב שהכנסת וחברי כנסת יכולים. הם יכולים לפעול מתי שהם רוצים, זאת אומרת, להשביע ממשלה גם בזמן פגרה. הם יכולים לדון בתקציב גם בזמן של פגרה ולכנס דיון מיוחד. אני חושב שלפני הבאת ההצעה היה מקום לשאול את העובדים בכנסת. הפגרה היא לא פגרת חברי הכנסת אלא גם פגרת העובדים.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
התייחסנו לסוגיה הזאת והמזכיר נתן את ההסברים הדרושים.

מכיוון שסדר הדוברים תם, אנחנו נצביע. אני מעמיד להצבעה את ההצעה שהוצגה כאן על ידי מזכיר הכנסת.
משה גפני
אתה לא מביא להצבעה את הצעתי?
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
תוך כדי דבריך ניסיתי לנסח הצעה.
נסים זאב
מה ההצעה?
משה גפני
אני מציע שהכנסת תצא לפגרה במועד שנקבע בכנסת הקודמת, בתנאי שאם אכן מוצגת ממשלה קודם לכן, הפגרה מתבטלת.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
שמעתי את הצעתך.
נסים זאב
מה ההצעה של הכנסת? היא לא מונחת בפנינו.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אני מציע לא לעשות הצבעות על הצעות "בתנאי". למיטב ידיעתי, הכנסת היא גוף ריבוני ועצמאי והיא לא יכולה לקבל החלטות באם הממשלה תעשה או לא תעשה, בוודאי ממשלה מיועדת.
משה גפני
אני מסיר את הצעתו.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
אני שמח כי לקח לי 5 קדנציות לשכנע את אדוני במשהו.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה. למען הסר ספק, מזכיר הכנסת יחזור על התאריכים במדויק, תאריך עברי ותהליך לועזי של יציאה לפגרת פסח וחזרתנו מפגרת פסח. בבקשה, אדוני..
איל ינון
כנס החורף של המושב הראשון של הכנסת ה-18 אשר נפתח ביום שלישי, ל' בשבט, תשס"ט, 24.2.2009 יסתיים ביום רביעי, ז' בניסן, תשס"ט, 1.4.2009. כלומר זה יהיה היום האחרון שבו תתקיים מליאה.

כנס הקיץ של המושב הראשון של הכנסת ה-18, יפתח ביום ראשון, ט' באייר, תשס"ט, 3.5.2009 והמליאה הראשונה בכנס הקיץ תהיה ביום שני, י' באייר, תשס"ט 4.5.2009.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
מי בעד ההצעה, אבקש להרים יד?

הצבעה

בעד – 15

נגד – 1

נמנעים – 4

הצעת היו"ר לגבי מועדי סיום כנס החורף ותחילת כנס הקיץ נתקבלה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
ברוב של 14, מול מתנגד אחד ו-4 נמנעים, אני קובע כי ההצעה אושרה.
אילן גילאון
ועדת החדרים טרם התכנסה.
היו”ר יולי-יואל אדלשטיין
חבר הכנסת אלקין נמצא כאן ואתה יכול לפנות אליו. ישיבת הכנסת נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים