ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/02/2009

בחירת יושב ראש לישיבת נציגי הסיעות., הכנת הצעה למליאת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המסדרת והעומד בראשה., פעילות הכנסת עד למועד הרכבת הממשלה.

פרוטוקול

 
PAGE
17
הוועדה המסדרת

25.2.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1

מישיבת נציגי הסיעות

יום רביעי, ב' באדר התשס"ט (25 בפברואר 2009), שעה 9:30
סדר היום
א. בחירת יושב ראש לישיבה.


ב. הכנת הצעה למליאת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המסדרת והעומד בראשה.


ג. פעילות הכנסת עד למועד הרכבת הממשלה.
נכחו
חברי הוועדה: גדעון סער – היו"ר

מיכאל איתן – יושב ראש הכנסת בפועל

יולי-יואל אדלשטיין

אריה אלדד

זאב אלקין

חיים אמסלם

אופיר אקוניס

זאב ביילסקי

מוחמד ברכה

גילה גמליאל

משה גפני

צחי הנגבי

יואל חסון

אחמד טיבי

אמנון כהן

אורלי לוי אבקסיס

יריב לוין

שלמה מולה

אורי מקלב

יעקב מרגי

אורית נוקד

יוחנן פלסנר

דוד רותם

כרמל שאמה

עתניאל שנלר

השר יצחק הרצוג
משקיפים
זבולון אורלב

אילן גילאון

ג'מאל זחאלקה
מוזמנים
אבי בלשניקוב

- מנכ"ל הכנסת

איל ינון


- מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מ"מ מנהלת הוועדה
נועה בירן
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

א. בחירת יושב ראש לישיבה
איל ינון
אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, מכובדי חברי הכנסת, בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת נציגי הסיעות של הכנסת ה-18. מטרת הישיבה היא לגבש את הרכב הוועדה המסדרת, שיובא לאישור מליאת הכנסת ביום שני הקרוב.

סעיף 2א לחוק הכנסת קובע כי לוועדה המסדרת יהיו סמכויות הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת, בדומה לסמכויות המוקנות לוועדת הכנסת בימים רגילים. במסגרת זו יהיה על הוועדה המסדרת, בשלב הראשון, לבחור ועדות זמניות לענייני חוץ וביטחון ולענייני כספים. בשלב מאוחר יותר הוועדה תידרש להביא לאישור המליאה הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות.

אני מבקש להפנות את תשומת ליבכם לכך שהחוק קובע שהייצוג בוועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת ארבעה חברים או יותר יהיה נציג בוועדה המסדרת. סיעה שלה אין חבר בוועדה רשאית להיות מיוצגת על-ידי משקיף מטעמה. זהו המפתח הסיעתי שהיה נהוג בכנסות קודמות, וכך נהגנו גם הפעם.

חוק הכנסת אף קובע כי בראש הוועדה המסדרת יעמוד חבר כנסת מהסיעה של חבר הכנסת שעליו הטיל הנשיא את התפקיד להרכיב ממשלה. בשלב זה אני מציע כי תבחרו יושב ראש לישיבה. על פי הנוהג, מי שיושב בראש ישיבת נציגי הסיעות הוא המועמד לראשות הוועדה המסדרת. סיעת הליכוד, שעל העומד בראשה הטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה, הודיעה לי כי המועמד מטעמה לתפקיד יושב ראש הוועדה המסדרת הוא חבר הכנסת גדעון סער. אבקש את אישורכם בהצבעה להצעה זו.

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

ההצעה התקבלה פה אחד
איל ינון
תודה. הוחלט פה אחד שחבר הכנסת גדעון סער ישב בראש ישיבת נציגי הסיעות. אני מעביר לחבר הכנסת סער את ניהול הישיבה.
דוד רותם
אנחנו מאחלים הצלחה ליושב ראש הנבחר.

ב. הכנת הצעה למליאת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המסדרת והעומד בראשה
היו"ר גדעון סער
תודה רבה. מכובדי יושב ראש הכנסת בפועל, חבר הכנסת מיקי איתן, מכובדי המזכיר, המנכ"ל, חברי הכנסת, אני מודה לכם על הבחירה. זה קצת דז'ה וו כי עשיתי את זה לפני שש שנים. הודעתי בישיבתה האחרונה של סיעת הליכוד, שלמרות שהוועדה המסדרת היא בנעליה של ועדת הכנסת עד להקמתה של ועדת הכנסת, שאין לי כוונה להיות חבר בוועדת הכנסת בקדנציה הקרובה, למרות שמאוד נהניתי בה בשש השנים האחרונות.

נתקדם בסדר היום. דבר הפרוצדוראלי הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא לאשר את הרכב הוועדה המסדרת, כך שבכינוס המליאה הקרוב, ביום שני, מליאת הכנסת תוכל לאשר אותו. אקרא את רשימת החברים, כפי שהועברה למזכיר על ידי הסיעות השונות כהרכב מוצע. המפתח קבוע על פי חוק הכנסת, דהיינו שכל סיעה שמונה ארבעה חברים יהיו לה חברים בוועדה ומהסיעות היותר קטנות – יש שלוש כאלה – יהיו נציגים במעמד של משקיפים.
מוחמד ברכה
זה נוהג או תקנות?
איל ינון
זה חוק הכנסת.
היו"ר גדעון סער
יושב ראש הוועדה – חבר הכנסת גדעון סער; נציגי סיעת קדימה: חברי הכנסת צחי הנגבי, יואל חסון, עתניאל שנלר, שלמה מולה, רונית תירוש, יוחנן פלסנר וזאב ביילסקי; נציגי סיעת הליכוד: אנוכי, חברי הכנסת יולי אדלשטיין, גילה גמליאל, זאב אלקין, יריב לוין, כרמל שאמה, אופיר אקוניס; נציגי סיעת ישראל ביתנו: חברי הכנסת רוברט אילטוב, דוד רותם, אורלי לוי אבקסיס, חאמד עמר; נציגי סיעת העבודה: חברי הכנסת אופיר פינס, איתן כבל ואורית נוקד; נציגי סיעת ש"ס: חברי הכנסת יעקב מרגי, אמנון כהן וחיים אמסלם; נציג סיעת יהדות התורה – חבר הכנסת גפני; נציג סיעת רע"מ-תע"ל – חבר הכנסת אחמד טיבי; נציג סיעת האיחוד הלאומי - חבר הכנסת אורי אריאל; נציג סיעת חד"ש – חבר הכנסת מוחמד ברכה.

במעמד של משקיפים יהיו חברי הכנסת הבאים: מטעם סיעת מרצ חבר הכנסת אילן גילאון; מטעם סיעת "הבית היהודי" חבר הכנסת זבולון אורלב; מטעם סיעת בל"ד חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

אני מבקש להביא לאישור הוועדה את ההרכב המוצע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההרכב המוצע – פה אחד

נגד – אין

ההרכב המוצע התקבל.
היו"ר גדעון סער
תודה רבה, ההרכב אושר פה אחד ואני מבקש שהוא יובא לאישור המליאה בישיבתה ביום שני הקרוב.

ג. פעילות הכנסת עד למועד הרכבת הממשלה

הסעיף הבא בסדר היום הוא פעילות הכנסת עד למועד הרכבת הממשלה. אנחנו נמצאים בתקופת ביניים שבה הכנסת מחויבת לפעילות, ומצד שני באופייה היא תמיד פעילות יותר מוגבלת. יש גם דברים שאי-אפשר לעשות בתקופה הזאת. יש לי מספר רעיונות, אבל אני מציע שאעביר את השרביט ליושב ראש הכנסת בפועל, חבר הכנסת מיכאל איתן, שיפתח את הסעיף הזה.
מיכאל איתן
בוקר טוב לכולם, שיהיה לכם ולסיעות שאתם מייצגים בהצלחה. הכנסת נמצאת היום בסיטואציה קצת בעייתית. מצד אחד, שיטת הממשל שלנו, שהיא דמוקרטיה פרלמנטרית, מייצרת מצב שבו פונקציות רבות של עבודת הכנסת הן לעומתיות מול ממשלה. דבר ראשון, במציאות שלנו הממשלה מגיעה לכנסת כל שבוע לקבל אמון או אי-אמון. זה עיסוק שלם של הכנסת גם, בהצבעות וגם סביב ההצבעות. נושא שני שבו הכנסת עסוקה – חקיקה - בתוקף המשטר הקואליציוני מותנה בקיומה של הממשלה. נושא שלישי שהוא חשוב זה בקרה על פעולות הממשלה: שאילתות, הצעות לסדר, כל תהליך העבודה בוועדות. גם כאן, כשאין ממשלה הדברים לא יכולים להתבצע.

מצד שני, אני שומע רחשים בציבור שמדברים על כך שהכנסת לא פעילה כבר תקופה מאוד ארוכה, ומה עושים חברי הכנסת. הנה, הכנסת כבר מתכנסת והם לא עובדים. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיגרר למצב שבו נעשה את עצמנו עובדים, אבל אני כן חושב שצריך לנסות למצות את המרב מהתנאים שבהם אנחנו נמצאים, ולעשות דברים שהם כחלק מתפקידה של הכנסת, שיהיה בהם תוכן ושייעשו בצורה רצינית.

יש דברים שבאים באופן טבעי. יש ימים שהכנסת מציינת באופן שגרתי בכל שנה, אם הם נופלים בתקופה הזאת אז ברור שנציין אותם ואפילו נוכל להקדיש יותר זמן ועומק לדיון. יש, לא עלינו, גם אזכרות. גם אלה דברים שיתפסו מקום ונוכל בהם למלא תוכן טבעי שהכנסת עוסקת בו.

ביקשתי, ביוזמת מזכיר הכנסת, לגלגל רעיון שנראה לי ואולי יכול להפוך לנוהג בהמשך. זו תקופה שממשלה מסיימת את תפקידה. אנחנו יכולים לקיים דיונים, להזמין את השרים, וכל שר יוכל לסקור את תקופת פעילותו, לתת מעין דין וחשבון ולקיים מול הכנסת דיאלוג רציני על ענייני מדיניות. הם ייתנו ראייה יותר רחבה, לא של בעיות ספציפיות אלא מעין סיכום ונקודת תצפית של שר מה הממשלה והמדינה צריכות לעשות בתחומי הפעילות של משרדו, כאשר ממול יבואו חברי הכנסת ויציגו את עמדותיהם ואת גישתם, כל אחד על פי דרכו.

אלה הם, פחות או יותר, הדברים. נושא החקיקה – חשבתי שאם יש חוקים שאינם שנויים במחלוקת - יש שם עבודת חקיקה אבל הרעיון של העברת החוק אינו שנוי במחלוקת - אולי אפשר יהיה להביא אותם כבר.
מוחמד ברכה
הוועדה המסדרת יכולה לפטור חוקים מחובת הנחה?
מיכאל איתן
עם זה נמתין. אל"ף, אין חוקים, יש בסך הכול חוק אחד. בי"ת, מי יציג אותו ואיך יציג אותו – הנושא הזה בעייתי. אם יש רעיונות או הצעות, זו ההזדמנות. אשמח לשמוע ונעבד הצעה. לשם הסדר הטוב, יהיו הרבה אירועים שהכנסת צריכה להשתתף בהם, אני רוצה לבקש מכם שתסכימו לקבל גם את השליחות הזאת ולייצג את הכנסת.
היו"ר גדעון סער
תודה, אדוני היושב ראש. אנצל את ניהול הישיבה כדי להציג מספר רעיונות, ואחר כך אאפשר לחברי הכנסת להציג רעיונות נוספים. אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בתקופת הביניים. אחד, חקיקה ממשלתית שתביא הממשלה היוצאת, שהיא אינה שנויה במחלוקת. יש חוק אחד שאמרו לי עליו עכשיו, שהוא תיקון פקודת מס הכנסה לצורך כניסה ל-OECD, וזה נראה לי מצוין וחשוב להביא את זה.

אני מציע שנעשה – כמובן, שזה לא פורמלי - מה שעשינו בסוף הקדנציה הקודמת, שהייתה ועדת הסכמות ממני ומחבר הכנסת חסון, אני מבין שעכשיו זה חבר הכנסת הנגבי. נקים ועדה כזאת כדי להגיע להסכמה בכל דבר כזה. כל דבר הגיוני בוודאי נברך עליו, כי אין טעם לעכב דברים שלא שנויים במחלוקת.

חשבתי – זאת לא עמדה סופית אבל אני מרשה לעצמי להגיד אותה בקול רם – שלגבי חקיקה ממשלתית לא קונטרוברסלית שעברה בקריאה ראשונה, אם נרצה לקיים דיונים להחלת דין רציפות - - -
מוחמד ברכה
איפה תעשה את זה?
היו"ר גדעון סער
קודם כול, לא תהיה לנו בעיה בכספים וחוץ וביטחון, ויש חקיקה שנוגעת לוועדת הכספים בתחומים הפיסקליים. באותו פורום הסכמות אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מקדמים את זה, ואני חושב שנחלץ פקק לעתיד.
יצחק הרצוג
מה עם התחומים האחרים?
היו"ר גדעון סער
מיד. אני חושב שבשבוע הבא נקים ועדות זמניות של כספים וחוץ וביטחון, ואני חושב שמידה סבירה של הצעות לסדר בתחום שתי הוועדות האלה אפשר להעלות על סדר היום. נראה לי הגיוני מאוד שיהיה דיון בוועדת הכספים בנושא המפעלים במצוקה, אחרי שהמליאה דנה בזה.
מיכאל איתן
אם יהיו נושאים רלוונטיים – ויש נושאים רלוונטיים - בטוח שנעלה אותם. זה מובן מאליו שהיה צריך להיאמר ולא אמרתי. המדינה נמצאת בבעיות כלכליות, אם נוכל לקיים דיון ויבוא שר - נעשה את זה. אם תהיה התפתחות מסוימת בנושאים מדיניים – הכנסת תקיים דיונים. על זה אין ויכוח.
מוחמד ברכה
מה המניעה לקיים הצעות דחופות?
היו"ר גדעון סער
הצעתי, איפה, היא לקיים דיונים בהצעות דחופות, אולי במינון שונה מהרגיל, בתחומים של הוועדות הזמניות שנקים.

נקודה שלישית, יש אירועים. אני כבר מבקש, אדוני היושב ראש, ואני מניח שזה על דעת כל הסיעות, שהכנסת תציין את יום האישה הבינלאומי שחל ב-8 במרץ. אמנם זה יוצא ביום ראשון, אז הכנסת יכולה לציין את זה ב-9 במרץ. אנחנו תמיד עושים את זה. עכשיו אמר לי המזכיר ששבוע אחרי זה חל יום המדע הבינלאומי, שזה תחום שקרוב ללבך.

אלה הנקודות שעליהן חשבתי ואני מבקש להעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת. הראשון, חבר הכנסת אילן גילאון מסיעת מרצ. בבקשה.
אילן גילאון
יש מצב של דברים שיהיו עקרים מבחינת הדיון ואולי חבל לעשות אותם. מצד שני, חבל שנהפוך למכון מחקר או מתנ"ס, שנשמע הרצאות מפי שרים על מדיניותם. גם בעבר, כפי שאני זוכר, לא תמיד היה קשר בין מה שאנחנו מדברים לבין הזרוע המבצעת. אבל נושאים דחופים לסדר היום, כפי שפניתי אליך בנושא "פרי גליל" צריך להעלות על סדר היום. בסך הכול החיים מתרחשים, הכנסת צריכה לפעול ולהבליט דברים שקיימים. לכן, אני חושב שהצעות דחופות לסדר היום צריכות להתקיים על פי בקשתם של חברי הכנסת, זה אפילו לא פחות חשוב מיום האישה הבינלאומי.
היו"ר גדעון סער
ההערה שלך לגבי יום האישה הבינלאומי, אפשר לפרש אותה כהסתייגות.
אילן גילאון
לא, אמרתי שזה לא פחות חשוב. זו לא הסתייגות.
אחמד טיבי
דרך אגב, אצלם ברשימה אין נשים.
אילן גילאון
למי שיש בעיה יכול לתקן את ההצבעה שלו בפעם הבאה. דרך אגב, אין מפלגה שבה משוריינות כל כך הרבה נשים על מקום של - - -
ג'מאל זחאלקה
לא נכון, אנחנו המפלגה עם השריון הכי גבוה – שליש.
היו"ר גדעון סער
אני מבקש להפסיק את ההתנפלות על מרצ, היא כבר ספגה מספיק בשבועות האחרונים. אני רוצה לברך את סיעת בל"ד על כך שהיא כללה ברשימתה אישה במקום ריאלי, שגם נבחרה.


חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אני חושב שבתקופה הזאת אנחנו לא יכולים שלא לקיים ועדת עבודה ורווחה זמנית. אני חושב שגם הצונאמי הכלכלי, גם הקשיים היומיומיים של האנשים, פיטורי העובדים, מחייבים את חברי הכנסת לעבוד. היושב ראש בפועל של הכנסת, חבר הכנסת מיקי איתן אמר, שכאילו יש בציבור תחושה שחברי הכנסת לא עובדים. תראו מה הולך לקרות - עוד מעט אנחנו יוצאים לחופשת פסח. בשבוע הבא או בעוד שבועיים תוצג הממשלה – או לא - ואנחנו לא יכולים להיות משותקים. כמו שהציג יושב ראש הוועדה, שנושאי הביטחון והכספים חשובים, הנושאים החברתיים לא פחות חשובים מהנושאים הביטחוניים והכלכליים.

אדוני היושב ראש, אני מציע להביא להצבעה את הקמת ועדת העבודה והרווחה הזמנית, שכל הנושאים החברתיים יהיו מתועלים גם במסגרת הצעות דחופות לסדר, שיהיו נידונים. יכול להיות שנושאים שקשורים לחקיקה לא יידונו, אבל נושאים שהם בנפשה של החברה כרגע - - -
היו"ר גדעון סער
תודה, חבר הכנסת מולה. הרשות שלנו, כוועדה מסדרת, לפי סעיף 2א(ה) לחוק הכנסת היא למנות שתי ועדות זמניות: כספים וחוץ וביטחון. הוגבלנו על ידי המחוקק. מבלי למעט בחשיבות הנושאים שהעלית, ההצעה הפרקטית שלי היא שבתקופת הביניים הקצרה – אני מודיע שהיא תהיה קצרה כי אנחנו מתכוונים להקים ממשלה במהירות - הנושאים הללו יידונו בוועדת הכספים הזמנית.
יצחק הרצוג
גם ענייני הביטוח הלאומי?
היו"ר גדעון סער
כן. הדובר הבא הוא חבר הכנסת גפני. בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, אני שמח בכל פעם מחדש על זה שמגיעים חברי כנסת עם כוונות טובות, אני משתדל להיות ביניהם. הכוונות הטובות לעשות בתקופה הזאת דברים, שבאמת צריך לעשות, מהר - אני לא חושב שזה נכון וראוי. דרך אגב, אפשר לעשות גם את הכנסת זמנית מכיוון שכל הזמן יש בחירות. גם כשיש ממשלה ושרים שזה התפקיד שלהם, אנחנו יודעים את הבעיות שקיימות. הלוואי ומתי שהכנסת תפעל באופן קבוע ותהיה ממשלה, שהדברים ייעשו כפי שצריך.
היו"ר גדעון סער
זה תלוי גם בגמישות שתגלו במהלך המשא ומתן.
משה גפני
גם אתם. זה לא תלוי רק בנו. אנחנו רק סיעה קטנה, אתם סיעה גדולה. זה תלוי בגמישות שלכם.
ג'מאל זחאלקה
מנהלים פה משא ומתן עכשיו?
משה גפני
אנחנו מדברים באופן עקרוני. המחוקק לא סתם אמר ששתי הוועדות הזמניות יהיו ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון. יש דברים שהמדינה חייבת להמשיך לתפקד בהם. ועדת הכספים מאשרת דברים שחייבים לאשר אותם וועדת החוץ והביטחון חייבת לתפקד. כל הדברים שהם באמת חשובים, כמו ביטוח לאומי, ניתן להעביר לוועדת הכספים הזמנית.

אני מתקומם כאשר מגיעים לוועדה המסדרת ומתחילים להגיד שהתקשורת אומרת שאנחנו לא עובדים. אני חבר כנסת מן המניין, אני לא שר ולא שום דבר. בכל התקופה הזאת עבדתי כמו חמור. מה זאת אומרת לא עובדים? מה, ישבנו בבית? מישהו מאתנו לא עבד בתקופה הזאת בגלל שהכנסת לא עבדה? הלוואי שהרבה עובדים במשק היו עובדים כמו שאנחנו עבדנו בתקופה הזאת. אני מבקש ממך, אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, שלא על חשבון זה שהתקשורת אומרת שעד עכשיו הכנסת לא התכנסה ושוב היא יוצאת לפגרה, לא לשנות את סדרי הבית עכשיו כשאנחנו מתקרבים לערב פסח. יש פה עובדים, יש פה מנהלי סיעות - - -
גדעון סער
עוד לא הגענו לפורים.
משה גפני
מאה אחוז, אבל אני כבר מתחיל לשמוע את הרחשים, שאני מכיר מתמיד. לא יכול להיות שבגלל שלמישהו יש פחד מהתקשורת שאומרת שלא עבדנו עד עכשיו אז עכשיו נעבוד. עוד מעט גם נעבוד בחול המועד. לא מסכים לזה. אני מבקש שתיתן את הדעת על העניין.
שלמה מולה
אבל אפשר לעבוד עד יום לפני פסח.
משה גפני
אתה יכול לעבוד ואני עובד. אני גם עובד בחול המועד. אבל לא יכול להיות מצב שנעשה פה משהו כאילו. לא תהיה ממשלה, לא יהיו שרים, השרים הקיימים היום בלאו הכי עוזבים את תפקידם, לפחות חלקם. בשביל נעסיק את העובדים, נביא מאות אנשים שיעבדו בערב פסח. אני מתנגד לזה, ושהתקשורת תתקוף אותי על זה, שאני דואג לעובדים בערב פסח.
דוד רותם
הרב גפני, ראיתי היום את "יתד נאמן" ולא כתוב שם שום דבר על העניין. מה אתה כועס כבר?
משה גפני
תעשה לי טובה, יום אחד שיעבור בלי שתזכיר את "יתד נאמן". יום אחד.
היו"ר גדעון סער
תודה לחבר הכנסת גפני. אני מבקש מכולם לכבד את הדוברים ולהקשיב לדבריהם, ומהדוברים אני מבקש לקצר כי רבים נרשמו. חבר הכנסת ברכה, בבקשה.
מוחמד ברכה
אני רוצה להמשיך את דבריו של חבר הכנסת גפני. גם כאדם בעל ניסיון כמוהו בבית הזה, לא צריך ללכת סחור-סחור אחרי הצטדקויות והתנצלויות, שצריך למצוא חן בעיני מישהו. אנחנו עושים את העבודה על פי הסדר של הכנסת, על פי הנוהג הקיים, על פי התקנות. מי שחושב שעבודתו של חבר הכנסת - אני אומר את זה במיוחד לחדשים – היא רק בין כותלי הבית טועה ומטעה. לכן אני לא מציע, אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, שהחשיבה שלנו איך לעשות ומה לעשות תהיה בגלל שמישהו שם משקפת מעל הראש שלנו ואומר מה אנחנו אמורים לעשות או לא לעשות. עיקר העבודה בשבועות האלה היא הרכבת הממשלה, וכתוצאה מכך הרכבת ועדות הכנסת. זו עבודה. זה אמור לשרטט את תווי פניה של הכנסת בקדנציה הבאה כולה וזה לא דבר של מה בכך.

אבל בכל זאת, המליאה צריכה להתקיים, והיא לא צריכה להתקיים ככלי ריק. אני מציע להתמקד בשני דברים; דיברת על שרים יוצאים שיבואו לכנסת. יש פורמולה קיימת בכנסת של שעת שאלות ואז חברי הכנסת יוכלו לשאול.
מיכאל איתן
נרחיב את זה, נשנה.
מוחמד ברכה
אפשר לשפר את זה אבל הבסיס קיים, לא צריך להמציא את הגלגל בעניין הזה. אני חושב שחשוב שיגידו השרים מה הם לא עשו, מה לא הספיקו לעשות.

דבר שני, אדוני יושב ראש הוועדה המסדרת, אני חושב שאין שום מניעה תקנונית או חוקית לקיים את המנגנון של הצעות דחופות לסדר היום. גם כשמעבירים לוועדה מעבירים לוועדה הרלוונטית, וכשתקום היא תטפל בעניינים האלה. ההצעה של חבר הכנסת גילאון היא בכיוון הנכון, שבבוא העת תבוא לוועדת הכלכלה, ועדת העבודה והרווחה או ועדה אחרת.

אני חושב שצריך לתת משקל רציני לנושא של יום האישה ב-8 במרץ, ואפילו לחשוב מעבר לטקס שיתקיים במליאה, בהשתתפות של ארגוני נשים. בשנים האחרונות היום הזה קיבל מעמד חשוב. לפני הרבה שנים רק אנחנו חגגנו אותו, אף אחד בישראל לא התייחס לשאלה הזאת. אני חושב שיש לתת לזה מקום גם מעבר לנושא הטקסי, הפורמלי, במליאה. תודה רבה, אדוני.
היו"ר גדעון סער
תודה. חבר הכנסת אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
תודה. בקשר להצעה של יושב ראש הכנסת בפועל, אני סבור שאם יאפשרו לשרים את זה, זו תהיה שעה של יחסי ציבור ונאומים ארוכים. אני לא רואה לזה תכלית. מאידך, הרעיון ביסודו הוא נכון, אם הכנסת תמקד את הדיון באותו משרד. קח את משרד החינוך, אפשר לדבר על 50 נושאים. כל שר יבחר את התחום שנוח לו, ולכן אני מציע שההצעה הטובה שלך תבוא לידי ביטוי בכך שמי שקובע את הנושא – נשיאות הכנסת או הוועדה המסדרת - ישתדל למקד את הנושא שעליו מדברים.

הערה שניה, גם אני תומך בעניין של הצעות דחופות לסדר היום. הכנסת לא יכולה להיות אדישה בגלל בעיה תקנונית. התקנון איננו מגביל הצעות דחופות. יש יתרון גדול מאוד להצעה דחופה, שהכנסת מגיבה על אירועים שונים. למרות שאתה יכול לכוון כל דבר לוועדת הכספים או לוועדת החוץ והביטחון, אבל בכל זאת יש נושאים שונים. אם מדברים על עליית פשיעת הנוער – את זה אי-אפשר לכוון לא לוועדת הכספים ולא לוועדת החוץ והביטחון, אבל צריך לדון בדבר הזה כי יש נתונים מאוד מדאיגים בעלייה בפשיעת נוער וכך גם בנושאים נוספים, כמו תאונות דרכים.
מיכאל איתן
סליחה. סדר היום נקבע על ידי יושב ראש הכנסת. השיחה כאן היא שיחה שביקשתי להכניס לסדר היום ביוזמתי על מנת לשמוע מכם, כי זה חשוב לי לקבל קשת רחבה של דעות איך לנהל ומה צריך לעשות.

נתת דוגמה טובה – נניח שאנחנו מגישים עכשיו הצעה דחופה לטפל בתופעה של גידול בפשיעת נוער. איזה ערך יש לדיון כזה? אל"ף, זה לא דבר שאם אנחנו דנים בו מחר אז מחרתיים יש לזה איזושהי התייחסות. אין לנו שר שישיב ושייקח על עצמו אחריות למשהו. אנשים ישאלו: בסדר, מה ייצא מזה? על מה הם מדברים? מה הקשר בינם לבין המציאות בכלל? אין קשר. אנחנו נדבר, נגיד, אף אחד לא יענה לנו, אף אחד לא ייקח אחריות, לא תהיה החלטה שיש לה משמעות, אין ממשלה מאחור.
מוחמד ברכה
למה? משרדי הממשלה קיימים.
מיכאל איתן
אבל המשרד הממשלתי לא יהיה כאן לענות לך. אין ועדה שאליה אפשר להעביר את זה. אז מה עשינו? במה נגמר הדיון הזה?
זבולון אורלב
גם בימים כתיקונם רוצים להעביר לוועדה הצעה רגילה או דיון. הוועדה לא מקיימת את הדיון מיד למחרת, וגם לא בשבוע שלאחר מכן. בדרך כלל חולפים שלושה שבועות, ארבעה שבועות, לפעמים גם ארבעה חודשים עד שהוועדה דנה בעניין, ואתה מנוסה בזה יותר ממני. אפשר לווסת. יש הצעות דחופות שחברי הכנסת מעלים או הצעות רגילות או דיון או לפי סעיף 86, שכל ראשי הסיעות מסכימים – יש כל מיני טכניקות של דיון, הכול על פי העניין. אפשר להעביר את זה לוועדה, היא תגיש מסקנות ותדון בזה. מה תעשה ועדת החינוך, למשל, בישיבה הראשונה לאחר שתקום? אין לה מה לעשות עדיין, אין חוקים, אין שום דבר. היא תדון באותן הצעות שבינתיים הצטברו על ידי המליאה והועברו אליה, וכך כל הוועדות האחרות תוכלנה לדון.

אם האלטרנטיבה היא שהחיים במדינת ישראל ממשיכים והכנסת מנותקת ואיננה מגיבה, איננה מתייחסת, לא מעלה על סדר היום דברים שעומדים על סדר היום – אני חושב שזאת החמצה ולכן אני מציע את ההצעה הזאת.

דבר שלישי שאני רוצה להציע – לא עברתי על החוק, אבל אני מבין שהחוק איננו מגביל את גודל הוועדות הזמניות.
מיכאל איתן
הוא מגביל, לגודל הקבוע בחוק.
זבולון אורלב
אני לוקח דבריי בחזרה.
היו"ר גדעון סער
תודה רבה, חבר הכנסת אורלב. את הדוברים הבאים אני מתכוון להפלות לרעה ולתחם אותם במסגרת זמן שלא תעלה על שתי דקות לדובר. חבר הכנסת אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
תודה, אדוני היושב ראש. אינני יודע אם יש מניעה תקנונית לשרים להמשיך לענות על שאילתות גם אם הוגשו אליהם בכנסת הקודמת. ראוי שינקו את השולחן. יש מאות שאילתות שהוגשו ולא נענו, ואפשר לקבוע מסגרת זמנים. גם אם חבר הכנסת לא נבחר, זה לא צריך ללכת אוטומטית לפרוטוקול. אם יש דברים שראוי לענות עליהם, כדאי לענות.
מיכאל איתן
רעיון מעולה.
אריה אלדד
שתיים, הצעות דחופות צריכות לעלות בלי קשר אם יש ועדה או אין ועדה. בניגוד למה שאמר היושב ראש בפועל של הכנסת יש שרים, ויכול להיות שיש דבר שאפשר לתקן מהיום למחר אם השר האחראי על פעילות משרדו ישמע את הדברים בדיון ויורה להציב תמרור באיזשהו מקום, למשל. הלוא יש רציפות שלטונית, אינני רואה למה להגביל את ההצעות הדחופות רק לנושאים שבהם יקומו ועדות מיידיות.

ביחס לחקיקה, אני חושב שהוועדה המסדרת יכולה להיכנס לנעליה של ועדת הכנסת גם בנושא העלאה למליאה של החלת דין רציפות. אם בוועדות יודעים שיש חוקים שהסתיימה העבודה עליהם, שהם לא תקציביים - אני מכיר חוק אחד לפחות, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שרק מטעמים טכניים לא עלה בפעם שעברה - אין שום סיבה לא להשלים את העבודה עליו.
היו"ר גדעון סער
האם זה ניתן, גברתי היועצת המשפטית? האם הוועדה המסדרת יכולה להחיל דין רציפות?
ארבל אסטרחן
הוועדה שיכולה להחיל דין רציפות היא הוועדה הייעודית. מתקיים דיון בתוכן של ההצעה. לוועדה המסדרת אין סמכויות.
היו"ר גדעון סער
מה שכן, אדוני מזכיר הכנסת, אני מציע לנסות מול מזכירי ועדות הכספים והחוץ וביטחון לגבי הצעות חוק ממשלתיות, לראות האם יש מאגר של דברים שהם גם חיוניים וגם ניתן להחיל עליהם דין רציפות, ואז נשקול.


חבר הכנסת שנלר, בבקשה.
עתניאל שנלר
בשל לוח הזמנים אני מוותר על זכות הדיבור.
היו"ר גדעון סער
תודה. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה.
יולי יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, אני מציע שלא נעשה את עצמנו עובדים, כפי שהיטבת להגדיר. לצערי הרב, בחלק גדול מההצעות שאני שומע כאן אנחנו כן עושים את עצמנו עובדים. עם כל הצורך המובן של הכנסת להזדהות עם האירועים הבוערים, ולא חסרים כאלה במשק המדינה, נדמה לי שהנאומים חוצבי הלהבות שלנו במליאה, כשאנחנו יודעים שמי שמתכוון להשיב לנו זה – לצורך הדוגמה - השר בניזרי או השר רפי איתן, נדמה לי שיש בזה טעם לפגם. זאת בדיוק הכנסת שאני לא רוצה לראות; חבר כנסת שעולה ומרביץ נאום, ויודע ששום תכ'לס - - -
מוחמד ברכה
העיקר הנושא שעולה.
יולי יואל אדלשטיין
סמוך עליי שגם אגיע לפתרון.
אילן גילאון
מה ההבדל בין מה שהיה קודם לזה?
יולי יואל אדלשטיין
במסגרת הכנסת עצמה אנחנו יכולים לעשות דברים, אדוני, ואני לא רואה שום בעיה. אני חושב שיותר נכון, במקום נאומים שאין להם שום תכלית, ללכת על הדברים שהזכרת כמו יום האישה הבינלאומי ויום המדע. אם כל אלה שכל כך ששרים לעבוד לשם שינוי יכבדו את המליאה בנוכחותם – אני לא אומר 120, אבל 60 חברי כנסת שיהיו ביום כזה, כי ביום כזה אף פעם לא ספרתי יותר מ-15 חברי כנסת במליאה, וניהלתי כמה ימים כאלה. אם 60 יכבדו את המליאה בנוכחותם זה כבר יהיה אירוע הרבה יותר טוב מאשר הצחוק הזה שיעשו מאתנו, שאנחנו מדברים אל שולחן ממשלה ריק או אל שרים שכבר מצאו את הצעת העבודה בשוק הפרטי וצריכים כביכול להשיב.

לגבי שאילתות – הרעיון של חבר הכנסת אלדד מצוין. השרים צריכים לנקות את השולחן, זה מחובתם.

דבר אחרון, כולנו נבחרנו לכנסת. יש אירועים בוערים במשק, אין שום בעיה שחברי הכנסת ייצאו לשטח, ייסעו למפעלים, יגיעו למקומות שיש בהם בעירה וידברו עם האנשים ויכירו. תסלחו לי על הציניות, אבל בחלק גדול מהמקרים הנאום במליאה על חצור הגלילית למשל, אם אחר כך תבקש מחבר הכנסת – אני לא מתכוון בוודאי לאף אחד מהנוכחים – גם לנסוע לחצור הגלילית, הוא לא יידע אם הוא צריך להדרים או להצפין.
מוחמד ברכה
אל תגזים. הרי היא נקראת "הגלילית", הוא יילך דרומה?
יולי יואל אדלשטיין
זה נראה נכון עכשיו להתלהם ולנאום. אני חושש מאוד שזאת בדיוק הכנסת שאני לא רוצה לראות - ללא שום תכלית ורק עם נאומי הזדהות.
היו"ר גדעון סער
תודה, חבר הכנסת אדלשטיין. חברת הכנסת נוקד, בבקשה.
אורית נוקד
ראשית, אני רוצה לברך את כולנו ולאחל לנו כנסת פורייה וטובה, שתשרת נאמנה את מדינת ישראל ואזרחיה.

נושא השאילתות הוא הנושא שצריך להיות בסדר היום של המליאה. שאילתות ממוקדות, והן גם ייתנו את התשובה לדברים שעולים על סדר היום הציבורי.

אני רוצה לשאול האם הוועדה המסדרת, שמחליפה את ועדת הכנסת, יכולה להעביר חוקים שהיו בוועדה מסוימת לוועדת הכספים? אסביר מדוע אני שואלת.
היו"ר גדעון סער
היא לא יכולה, כי קודם צריך להחיל דין רציפות.
מיכאל איתן
אולי הכנסת הנוכחית לא רוצה לדון בחוק?
אורית נוקד
חבל.
מוחמד ברכה
תעזבו את עניין החקיקה. זה יומרני מדי.
אורית נוקד
הכנסת הזו התברכה במספר גדול ביותר של נשים, ואני חושבת שיש סיבה לייחד מקום נכבד ליום האישה הבינלאומי שחל ב-8 במרץ. אני רוצה לשאול, אדוני היושב ראש, הייתה הצעת חוק שבזמנו הובלנו, הצעת חוק שמכירה בהוצאות טיפול בילדים. אני יודעת שזו הייתה שמקובלת על כל המפלגות שהתמודדו בכנסת הזו. אולי את ההצעה הזו, שעברה כבר קריאה ראשונה, אפשר להעביר להצעת חוק ממשלתית כדי שניתן יהיה לקדם אותה ואולי אפילו להצביע עליה ביום האישה הבינלאומי?
היו"ר גדעון סער
אני חושב שזה בלתי אפשרי, כי הממשלה היא זו שצריכה להגיש הצעות חוק ממשלתיות. צריך שתדון בזה הממשלה הבאה, ואני בוודאי אתמוך בחקיקה כזאת.
מיכאל איתן
בעיקרון אפשר להחיל רציפות גם על הצעות חוק שהיו פרטיות.
אריה אלדד
אם יש ועדה.
אורית נוקד
שהממשלה תגיש.
מיכאל איתן
איזו ממשלה?
אורית נוקד
הנוכחית. המטרה היא חשובה.
היו"ר גדעון סער
תודה, חברת הכנסת נוקד. חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי
אדוני היושב ראש, חבריי, אני חושב שהכנסת צריכה לעבוד, התחילה לעבוד. הציבור רוצה לשמוע מה אנחנו אומרים. עזבו את הפרקטיקה, כל אחד יורד לרזולוציות. יש ועדות זמניות שהן קריטיות לקיום המדינה, יש לקיים אותן, להתחיל לעבוד. ניתקל בבעיות אז נעשה מקצה שיפורים. אני קורא לכל חברי הכנסת, זו אופנה בתחילת קדנציה שיש שמטיפים מוסר, מכים על השכם אחד של השני, מצטדקים. אנחנו לא חייבים לאף אחד כלום, עושים עבודתנו נאמנה. החדשים, שילמדו לפני שיגידו שהתדמית כזו או אחרת, כי העיתונאים קופצים על זה כמוצאי שלל רב. הכנסת לא צריכה הצטדקות. תתחילו לעבוד, נגיע לחגים ונכבד את החגים, נכבד כל דבר אחר וקדימה לעבודה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, לא העליתי את נושא קיום הישיבה לזכרו של הרב רביץ, זכרונו לברכה, כיוון שאני מבין שאתה מתכוון לעשות את זה בכל מקרה.
מיכאל איתן
בימים הקרובים.
איל ינון
בתיאום עם המשפחה שלו.
משה גפני
בסדר גמור.
היו"ר גדעון סער
חבר הכנסת רותם, בבקשה.
דוד רותם
מוותר.
היו"ר גדעון סער
חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה.
ג'מאל זחאלקה
מוותר.
היו"ר גדעון סער
אדוני, השר הרצוג.
יצחק הרצוג
יש לי שתי הערות קצרות. אני רוצה לומר לכם מזווית הממשלה שאנחנו נענים לאתגר שהציב בפנינו היושב ראש הזמני. אני לא רואה בזה דבר של יחסי ציבור, חבר הכנסת אורלב. אני חושב שנכון שבין שמשות נציג נושאים. הסכמתי להציג את סוגיות הרווחה ואת הערכת המצב החברתית, ואני בטוח שתסכים לחלק מהדברים. אני חושב שנכון וראוי שבתקופת הביניים הכנסת תשמע סקירות של שרים על דברים שהם בעלי משמעות, ולפתח סביבם דיון כדי שעם ישראל יידע לאן אנחנו הולכים.

הערה שניה, אני מסב את תשומת ליבכם לתענית אסתר. לדעתי היא נופלת בסביבות יום האישה הבינלאומי ופורים. יש נוהל בכנסת לגבי המועדים האלה, צריך לקחת אותו בחשבון.
היו"ר גדעון סער
תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
תודה. אדוני היושב ראש, בכל כנסת תמצא את הכתב הפרלמנטרי הזריז וחבר הכנסת המזורז שיתנדב להשמיץ את הכנסת עוד לפני שהיא התחילה. אני מציע לחברי הכנסת החדשים להתאזר בסבלנות, לראות איך עובדת הכנסת, לא להצטדק, לא לרוץ - - -
אמנון כהן
הם עוד לא דיברו.
אחמד טיבי
דיברו, דיברו. אני יודע על מה אני מדבר. אל"ף, זו לא בושה שהכנסת תצא לחופשה. יש חברי כנסת שעד עכשיו לא נחו, אני אחד מהם. יש חברי כנסת שהם ראשי מפלגות, שהם בקשר יומיומי עם הציבור, מכתתים את רגליהם בכל יישוב ובכל כפר. אנחנו עובדים קשה, רבותיי. יש אנשים שיושבים בבתי קפה בתל אביב ונבחרים ברשימות גדולות, ובסופו של דבר מופתעים כשבאים לכנסת ורואים שלפעמים יש חופשות, יש חלון של שעתיים. זו קריאה קולגיאלית לחברי הכנסת.

הנושא השני הוא הצעות דחופות ועבודת הכנסת. עצם העלאת נושאים היא אמירה של הכנסת. עצם העלאת הנושא של פיטורי עובדים, סגירת מפעלים – זו אמירה של הכנסת. הבעיה היא לאיזו ועדה להעביר? הרי במדינת ישראל הכול ביטחוני, אפשר להעביר את הכול לוועדת החוץ והביטחון. בכנסת רגילה מיד מעבירים לוועדה? הרי לפעמים מעבירים למליאה ולוקח חודשים עד שדנים בזה עוד פעם.
זבולון אורלב
לפעמים גם שנים.
עתניאל שנלר
חבר הכנסת טיבי, מותר להשמיץ את הכנסת?
אחמד טיבי
זו לא השמצה. יכול להיות שלאדוני אין חוש הומור. גם הנושא של שאילתות - אפשר להרחיב את המסגרת הזאת. מדובר רק בכמה שבועות, אפשר לצקת תוכן בשבועיים-שלושה האלה. אני מאחל למר נתניהו להצליח בהרכבת ממשלה בהרכב של 65. חשוב שליברמן יהיה שר החוץ של הממשלה הזו. זה חשוב, רבותיי.
היו"ר גדעון סער
חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני. אקצר, כי אין טעם לחזור על דברים שכבר נאמרו כאן. אתייחס בקצרה לסוגיה שהתייחס אליה חבר הכנסת גפני, והיא סוגיית הפגרה. אני חושב שאם מישהו ירצה לשקול את קיצור הפגרה כדאי לעשות את זה לא לפני הפסח אלא אחריו, כי אז התועלת בעניין הזה תהיה רבה הרבה יותר.
היו"ר גדעון סער
אדוני כנראה שכח שהוא משתייך בכנסת הזאת לקואליציה שהוא מציע לקצר את הפגרה?
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב ראש. לא שכחתי. כחבר בקואליציה אני יודע שהקואליציה תצטרך לעסוק בתקציב, ולכן אם לשקול קיצור הפגרה צריכים לשקול את זה לכיוון הזה.
היו"ר גדעון סער
תודה רבה. חבר הכנסת צחי הנגבי, בבקשה.
צחי הנגבי
לא הבנתי, ההליך של החלת דין רציפות על הצעות חוק, בין אם הצעות חוק של הממשלה או הצעות חוק שעברו בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, הוא דבר שניתן לעשות במהלך הזמן הזה?
היו"ר גדעון סער
הוא ניתן, בשתי הוועדות הזמניות שנקים בשבוע הבא. אני מציע שנבחר דברים שאנחנו מסכימים עליהם, שהם לא קונטרוברסליים, ממשלתיים.
צחי הנגבי
יש הצעות חוק שעברו בקריאה ראשונה אצלי בוועדה, בתמיכה משותפת של קואליציה ואופוזיציה. הן ממתינות.
היו"ר גדעון סער
אם אתה חושב שזה ראוי נדון בזה, ואם אין סיבה טובה למה לא להעלות את זה - נעלה את זה. זו דעתי, לפחות.
צחי הנגבי
מה עם הצעות חוק שהן לוועדות אחרות? למה המליאה לא יכולה להעביר אותן?
מיכאל איתן
כי אין ועדות.
היו"ר גדעון סער
גם להחלת דין רציפות יש הודעה קודם.
איל ינון
צריך גם לקיים דיון בוועדה. הוועדה צריכה לאשר שהיא רוצה.
היו"ר גדעון סער
זה בסך הכול מתחיל את התהליך כרגע.
משה גפני
צריך גם התייחסות של הממשלה.
היו"ר גדעון סער
תודה. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.
אופיר אקוניס
אדוני היושב ראש, אדוני יושב ראש הכנסת בפועל, הכנסת ה-18 התחילה לעבוד אתמול ואני מציע שנתחיל לעבוד מהיום. חבר הכנסת טיבי, הולך לקרות כאן משהו מאוד נדיר: אני עומד להסכים אתך. זו עומדת להיות הסכמה נדירה וחד-פעמית, כנראה. אני מייחס את זה ליום הראשון שלי או ליום הראשון של הכנסת הזאת.
אחמד טיבי
אז כבר יש לנו 56 באופוזיציה.
היו"ר גדעון סער
אל תבנה על זה.
אופיר אקוניס
אני חושב שחייבים לקיים הצעות דחופות לסדר. "פרי הגליל" והמשבר הכלכלי הן בעיות שעומדות וקיימות, למרות השבוע שהמפעל קיבל. אני גם שומע שירי הרקטות על יישובי הדרום איננו נפסק, למרות שהמינון נמוך יותר. יום האישה מתקיים וגם יום השנה לפטירתו של ראש הממשלה מנחם בגין מתקיים ביום ראשון הקרוב, אפשר לקיים גם בנושא הזה ישיבה כלשהי. אני מציע שנתחיל לעבוד, לפי המתכונת האפשרית בזמן ממשלת מעבר. תודה.
משה גפני
למה לא לעשות על זה דיון סיעתי?
היו"ר גדעון סער
בבקשה, אדוני היושב ראש.
מיכאל איתן
סדר היום נקבע על ידי יושב ראש הכנסת. יש כאן דעות נוגדות, אשתדל למצוא את המכנים המשותפים ובהתאם לזה, בהתייעצויות נוספות, גם לקבוע את סדר היום. אני מאוד מודה לכם.
היו"ר גדעון סער
תודה, חבר הכנסת איתן.

הכוונה היא שנבחר בשבוע הבא את שתי הוועדות הזמניות. במהלך היום-יומיים הקרובים נודיע לראשי הסיעות את המפתח לכל סיעה.
ג'מאל זחאלקה
מי זה "אנחנו"?
היו"ר גדעון סער
מזכיר הכנסת. יש מפתח, אבל יש פורמולות שונות. אף אחד לא יקופח, וממילא זה יגיע לשולחן הזה. נבקש שהסיעות השונות יבחרו את הנציגים שלהן לוועדות הזמניות כדי שנוכל לבחור אותן פה ואחר כך במליאה בשבוע הבא. כמובן שנצטרך להגיע להסכמה לגבי ראשי הוועדות הזמניות. בעניין זה מתקיים דין ודברים.
ג'מאל זחאלקה
הערה לסדר. אם סיעה אומרת שהיא לא רוצה להיות בוועדה מסוימת אלא מעוניינים בוועדה אחרת. סיעתי, ואולי גם סיעות אחרות, לא רוצות להיות חברות בוועדת החוץ והביטחון אלא בוועדת הכספים. האם זה יילקח בחשבון?
היו"ר גדעון סער
אני מבקש לדבר עם המזכיר או אתי בנושא הזה.
משה גפני
איך הפרוצדורה של בחירת הוועדות הזמניות?
היו"ר גדעון סער
אני רוצה להזכיר לך שבראשות הוועדה המסדרת הקודמת היו נציגי סיעות ערביות בוועדת החוץ והביטחון הזמנית. בשלב הזה עוד לא היית חבר כנסת. זה לא דבר חדש.
משה גפני
איך הפרוצדורה?
היו"ר גדעון סער
הפרוצדורה היא שנפנה לסיעות ונבקש מהן לבחור נציגים. נשתדל להגיע להסכמה. אני מתכוון לבוא בדברים גם עם חבר הכנסת הנגבי, שמייצג סיעה גדולה בכנסת, והסיעות עצמן יודיעו לנו מי ייצג אותן בוועדות הזמניות. אני מודה לכולם על השתתפותם ועל הערותיהם. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים