ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2009

אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1. הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2. השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל חברה מוגבלת בערבות

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכספים
3
16/3/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים
‏יום שני, כ' באדר התשס"ט (‏16 במרץ, 2009), שעה 12:45
סדר היום
1.
אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2) השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל, חברה מוגבלת בערבות
נכחו
חברי הוועדה: ראובן (רובי) ריבלין – היו"ר

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אלכס מילר
מוזמנים
ד"ר יוסף (יוסי) בר טוב
-
מינהל מדעי האדמה וראש צוות ההיגוי לארגון מכוני המחקר, משרד התשתיות הלאומיות

רונית בן-אדיבה
-
רכזת פירוקים ומיזוגים, רשות החברות

משה בוצר
-
רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ענת מימון


הילה כהן (מתמחה)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2) השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל, חברה מוגבלת בערבות
היו"ר ראובן (רובי) ריבלין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2) השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל, חברה מוגבלת בערבות. ד"ר יוסף בר טוב ממינהל מדעי האדמה וראש צוות ההיגוי לארגון מכוני המחקר במשרד התשתיות הלאומיות, אנא תציג את העניין, שאנו בקיאים בו.
יוסף (יוסי) בר טוב
הבקשה שמוגשת לכם כרגע היא לעניין הפורמלי של הגדלת השקעת הממשלה בהון המניות – 6.851 מיליון שקל בחברה לחקר ימים ואגמים ו-3.6 מיליון שקל בחברת המכון הגיאופיסי. אבל ההשקעה הזאת לא נועדה באמת לצורכי השקעת בעלים בחברה, אלא לצורכי תקופת הביניים עד אשר החברות האלה ייכנסו תחת כותרת אחת, כיחידת סמך מינהל מחקר למדעי האדמה והים, יחידת סמך שקיבלה בשעתו את ברכת הוועדה.
שי חרמש
בסמכות איזה משרד, משרד התשתיות הלאומיות או משרד החקלאות ופיתוח הכפר?
יוסף (יוסי) בר טוב
חקלאות ימית עוברת למינהל מחקר חקלאי, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
היו"ר ראובן (רובי) ריבלין
תדבר כבר גם על החלק השני.
יוסף (יוסי) בר טוב
אישור פורמלי של ועדת הכספים אנחנו צריכים רק על עניין השקעת הבעלים לשתי החברות, אבל בהזדמנות הזאת נעדכן אתכם על החלטת ממשלה מ-1 בפברואר 2009, שקוראת להקמת המינהל החדש, ובתוך המינהל החדש אמורות להיכנס הפעילויות באוקיינוגרפיה של חקר ימים ואגמים, פעילויות בניטור הכנרת של חקר ימים ואגמים, והפעילות החקלאית – המרכז הלאומי לחקלאות ימית באילת אמורה להיכנס תחת כנפי מינהל המחקר החקלאי.
שי חרמש
אין חקלאות ימית באילת.
יוסף (יוסי) בר טוב
יש יחידת מחקר שפועלת עדיין באילת. המטרה הנוכחית של עבודתה היא גידול דגים ביבשה, כלומר בבריכות ביבשה. מינהל המחקר החקלאי מקבל את היחידה הזאת בלב חפץ וגם בהתאם להחלטת הממשלה. אני מצטער לצער אתכם שאולי ניאלץ לבוא לכאן פעם נוספת כדי לבקש השקעה נוספת של הממשלה בפירוק החברות.
שלי יחימוביץ
נעשה כמיטב יכולתנו.
שי חרמש
לא נאכזב אותך.
יוסף (יוסי) בר טוב
פירוק החברות הוא תהליך ממושך.
היו"ר ראובן (רובי) ריבלין
תחילת התהליך היתה עוד בכנסת השש-עשרה והוא נמשך לאחר מכן בכנסת השבע-עשרה. ועדת הכספים דנה פעמים רבות וניסתה למצוא פתרון. ועדת הכספים גם, מתוך מקורות אשר יש לה שליטה עליהם, עזרה במידה רבה לחברה לחקר ימים ואגמים בשעות קשות של מצוקה, כאשר היתה סכנה של סגירת המפעל הזה כולו, שהוא צורך וחובה של המדינה והיו מי שהתעלמו ממנה בשל מצוקות תקציביות כאלה או אחרות. היוזמה בכללה שמביאה אותנו לצורך אישור הגדלת הון המניות, מבורכת. אני מברך גם את הממשלה על שאחרי שייגענו ומצאנו היא הביאה את הנושא לכלל סיכום.


אני מבקש את חברי הוועדה להצביע ולאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2) השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל, חברה מוגבלת בערבות. מי בעד? נא להצביע. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשה לאישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושאים: 1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והשקעת הממשלה בחברה 2) השקעה בחברת המכון הגיאופיסי בישראל, חברה מוגבלת בערבות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר ראובן (רובי) ריבלין
אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהבקשה אושרה ואני מברך אתכם. בכל עת שתצטרכו אותנו אנו שמחים לסייע בכל דבר טוב.


מחר תתקיים ישיבה באולם ההרצאות שתכלול דיון ציבורי בנושא המשבר הכלכלי, בהשתתפות נגיד בנק ישראל, ראשי ההסתדרות וראשי המשק, ישיבה שתימשך כמה שעות.


אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שוועדת הכספים מברכת את מר עמית בן-צור, הנכד של חקה (מר יצחק חופי), שהביא לחקה נינה. אנחנו מברכים אותו על הולדת בתו, עינב, בת ראשונה, סימן גם לבנים רבים.


בכך תם סדר היום. ישיבת הוועדה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים