ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2009

בחירת יושב-ראש לוועדת הכספים הזמנית - הכנסת ה- 18

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

9.3.09


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שני, י"ג באדר התשס"ט – 9 במרס 2009 – בשעה 13:30
סדר היום
מינוי חבר הכנסת ראובן ריבלין ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
נכחו
חברי הוועדה: גדעון סער, יו"ר הוועדה המסדרת

ראובן ריבלין, יו"ר ועדת הכספים הזמנית

אופיר אקוניס

משה גפני

אמנון כהן

יעקב ליצמן

שלמה מולה

אלכס מילר

סטס מיסז'ניקוב

רונית תירוש

אייל ינון, מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מרב תורג'מן
ענת מימון
יועץ כלכלי
עמי צדיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

מינוי חבר הכנסת ראובן ריבלין ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
גדעון סער
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום מינוי יושב ראש לוועדת הכספים הזמנית.


אנו היום קיבלנו בוועדה המסדרת את ההחלטה להמליץ על חבר הכנסת רובי ריבלין לתפקיד הזה. יחד עם זה, שעה קלה לפני כן בסיעת הליכוד קיבלנו החלטה אחרת – לבחור ברובי ריבלין למועמדנו לתפקיד יושב ראש הכנסת.
ראובן ריבלין
אפשר לאחד את ההצבעות...
גדעון סער
אם נצליח לממש את החלטתנו הראשונה מהבוקר בהקדם, יכול להיות מצב שיהיו שני יושבי ראש לוועדה הזמנית, כלומר נצטרך לבחור מישהו אחר, אבל כל זה נלקח בחשבון.


בהתאם להוראות סעיף 10(א) לתקנון הכנסת, הוועדה צריכה לבחור לה יושב ראש מבין חבריה. הוועדה הזמנית בהרכב שעליו הודענו למליאת הכנסת בשעה 11:00 היא זו שלפי סעיף 2 לחוק הכנסת צריכה לתפקד בתקופת המעבר הזה, והוועדה המסדרת ממליצה לבחור בחבר הכנסת רובי ריבלין לכהן כיושב ראש ועדת הכספים הזמנית.


אני מציע להעמיד את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים - אין
גדעון סער
בעד – פה אחד. אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שפה אחד נבחר חבר הכנסת רובי ריבלין לכהן כיושב ראש ועדת הכספים הזמנית. אני רוצה לאחל לו גם הצלחה בתפקידו וגם כהונה קצרה ככל שניתן...


עכשיו אני מעביר לו את הפטיש ואת ניהול הישיבה.
ראובן ריבלין
אני מודה לאדוני. אדוני יושב ראש הוועדה המסדרת, חבריי משכבר הימים וחברים חדשים מקרוב באו, אשר מאיישים את כיסאות חברי ועדת הכספים, ועדת הכספים כמו גם ועדת חוץ וביטחון הן ועדות שהכנסת ומדינת ישראל, הרשות המבצעת, אינן יכולות לפעול בלעדיהן, ולכן החשיבות הרבה של הקמת ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון היא בכל הזמנים דבר בעל חשיבות מהמעלה הראשונה, קל וחומר בימים נוראים שבהם אנו נמצאים, כאשר הסערה התחילה להכות קשות בחופינו, שקיווינו שהוא חוף מבטחים כזה שלא ייפגע כתוצאה מהמשבר הבין לאומי, ולכן אנו כבר מחויבים לשבת על המדוכה, אבל לא בחופזה ולא בלי הכנה מוקדמת.


נמצאים אתי כאן בוועדה אנשים בעלי ותק. יש לידי שני ראשי ועדה שהיו בעבר, יש לידי פה מי שיהיה ראש ועדה בעתיד, יש לידי מי שהיה יושב ראש ועדת הכלכלה וממלא מקום קבוע לכל יושבי ראש- -
סטס מיסז'ניקוב
אפילו הלב שלי קפץ עכשיו...
ראובן ריבלין
על סדר יומנו יש כבר כמה נושאים. למשל, לפני שבוע התרגש ובא הנושא של סגירת מפעל פרי הגליל, וחשבנו שאנו חייבים לקיים ישיבה כדי שהכנסת תאמר דעתה וגם תבקש דין וחשבון מהנוגעים בדבר, כפי שעשתה בכנסת הקודמת לתפארת הוועדה ולתפארת חבריה ולתפארת יושבי הראש שלה, כאשר היינו כמעט מעורים בכל נושא כלכלי שהעסיק את המדינה, ואנו היום מחויבים ביתר שאת לעשות כן. ברוך השם, נושא פרי הגליל ירד מהפרק, אבל כבר יש לנו מפעלים אחרים, והדברים לא קלים בעיני איש מאתנו.


אנו, כמובן, נהיה ועדה שתלווה את הרשות המבצעת. יש מספר בקשות ממשרד האוצר, אנו ננהג בממלכתיות. אני כבר אומר לחברים – אני מקווה שאנהל את הישיבות האלה מהר מאוד. אני מקווה שנמצא מי שיוכל לנהל את הישיבות, והכל יבוא על מקומו בשלום.


יחד עם זה, אני רוצה להדגיש כי פורים הוא דבר חשוב, ואיני רוצה שבפורים, מי שקורא את המגילה ביום שלישי, ומי שקורא את המגילה ביום רביעי, חלילה לא נאפשר לו לעשות זאת בנחת, לכן נקבע את הישיבה שעל סדר יומה כבר מספר לא מועט של נושאים- -
יעקב ליצמן
אתה לא רוצה להיות רב של פורים?
ראובן ריבלין
לא כאן. פה אפשר לפעמים להתבדח, אם לא היה כל כך כואב, והוועדה הזו היא אחת הוועדות שמלוות את הרשות המבצעת בצורה שמשפיעה ביותר, שכן פעמים רבות משרד האוצר לא יכול לפעול אלא באישורנו, והדברים האלה יבואו לידי ביטוי בעבודה מאומצת, ובכל פעם שנצטרך, נקיים את ישיבות הוועדה.
גדעון סער
אני מקווה שלא על חשבון כינוס הכנסת בנושא יום האשה הבין לאומי.
ראובן ריבלין
לעולם לא. לא נוכל לקיים ישיבות בזמן מליאה בלי אישורו של מיקי איתן. אני זוכר את ליצמן מנהל את ישיבות עם ישראל בוועדת הכספים, ומבקש ממני את האפשרות להמשיך ולקיים, ואמרתי: כפוף להצבעות, יש פעמים חשיבות רבה יותר מאשר שהחברים יישבו בחדרם, במקום שיישבו וימשיכו במלאכתם. אני לא רואה דבר שהוא חילול הקודש או צלם בהיכל אם הוועדה ממשיכה לקיים את דיוניה גם כשהמליאה יושבת, ובלבד שיושב ראש הקואליציה לא אומר לי: חביבי, לא על חשבון ההצבעות.


אני מודיע שישיבת הוועדה הבאה תתקיים ביום ב' הבא עלינו לטובה, כלומר לא היום אלא ביום ב' הבא עלינו לטובה לאחר חג הפורים. ישיבת הוועדה הבאה - עם סדר יום מלא.
יעקב ליצמן
כפוף למשא ומתן הקואליציוני.
ראובן ריבלין
לא אכריח מי שמשתתף במשא ומתן, אם הוא יאמר לי: אנו דוחים את הישיבה, נדחה. לא יכול להיות אדם אלא במקום אחד מבחינה פיזית. אנו מתכוונים, אם לא יהיו מכשולים לפנינו, ביום שני הבא בשעה 10:00 להתחיל בישיבות המעשיות של הוועדה הזמנית, שאני מקווה, שעל פי הקריטריונים שקבעה הוועדה המסדרת, גם נוכל בסופו של דבר להגיע לכלל הקמת ועדת כספים קבועה, שוודאי רוב החברים המשתתפים בוועדה הזמנית יהיו גם חברים בוועדה הקבועה.
משה גפני
תצא הזמנה מסודרת?
ראובן ריבלין
ודאי. בבקשה, חבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, ברכות לתפקיד. אני מצטרף לאיחוליו של חבר הכנסת סער.


אמרת בראשית דבריך שכל הנושא של המפוטרים במפעלים שנסגרים, מאחר שבשעות הבוקר השתתפתי בישיבת הוועדה המסדרת, הנחתי שאתה גם תיבחר פה, שלחתי אליך כבר מכתב שמבקש לקיים דיון בנושא המפעל עוף העמק. אני יודע שהמפעל כרגע לא פעיל. כ-200 עובדים מתבצרים במקומותיהם. אנו יודעים את מצוקות האנשים. אני מתקשה, אם הכנסת יכולה להתאפק שבוע, עד יום שני הבא עלינו לטובה, כדי לקיים דיון. לכן הייתי מבקש לשקול שנית לקיים דיון תוך יום-יומיים, למרות שאני לוקח בחשבון את נושא הפורים.
ראובן ריבלין
אשקול את העניין הזה, ונבוא בעצה אחת.


חבר הכנסת ליצמן, בבקשה.
יעקב ליצמן
אדוני, אני מברך אותך, שלא תהיה הרבה זמן יושב ראש ועדה.


יושב ראש ועדת כספים זמני תלוי בקואליציה. אם יש קואליציה, יש יושב ראש זמני. לכן צריך לאחל שתהיה קואליציה. לכן אמרתי לך, שכפוף לקואליציה, צריך לקיים את הישיבות. יכול להיות מצב, שיתארך המשא ומתן. אגב, אי אפשר שני התפקידים יחד?
ראובן ריבלין
לא. יש פה כל כך הרבה אנשים מוכשרים. הואיל ופה היתה בעיה, ומשרד האוצר משווע, ואנו לא רוצים התגרות במצב שבו השקפות עולם כאלה ואחרות – אלא אם כן יתארך הזמן, גם בוועדה הזו נשתדל להכריע בדברים שיש עליהם הסכמה. אם חלילה יהיה מצב שבו אין הסכמה ועדיין אין קואליציה, וניתן לדחות אותם, נדחה אותם. הנוהג הוא שהוועדה הזמנית לא מטפלת בנושאים שהם במחלוקת, שכן עדיין אנו לא יודעים מי קואליציה ומי אופוזיציה. לכן נשתדל להגיע בעצה אחת כולנו לתוצאות הכי טובות למדינת ישראל.


חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
תודה. ראשית, ברכות על ההמלצה ועל יו"ר ועדה זמנית של ועדת הכספים. אני חושב, אדוני היושב ראש, שאם ביום חמישי אנו בלאו הכי מגיעים לכנסת שלא מן המניין הרגיל, אולי באמת את הנושא של המפעל עוף העמק, ואני מכיר את הרגישות שלך, אדוני, אולי ניתן לזה שעה וחצי-שעתיים דיון בבוקר. אני חושב שגם הציבור צריך לדעת שאנו רגישים לדברים שקורים, ואני בטוח שיש עוד הרבה מפעלים במצב כזה. אולי תשקול את זה בחיוב, תבדוק, אולי אפילו שעה, לשמוע את הדברים, את האנשים, ואת דיוני ההמשך נוכל לעשות – אולי לא נצטרך, אולי האוצר יפתור את הבעיה.

אדוני היושב ראש, אני בטוח שתביא נושאים חשובים על סדר היום של הוועדה, כי המצב הכלכלי במדינה בעקבות השפעת המצב העולמי נותן את אותותיו, לכן אנו חייבים ממשלה מהר מאוד, שיקבלו החלטות, נצא לדרך, לשיקום, לאשראי של המפעלים, נדע איך לעשות את הדברים האלה, והחדר הזה מאוד חשוב בפאזל של הנושא הזה.
ראובן ריבלין
תודה. שמעתי את בקשתו של חבר הכנסת מולה ואת בקשתך, ונשקול אותה. יחד עם זה, אנו צריכים להיות מאוד זהירים כדי לא להכניס את הפועלים, שחלקם עומדים בפני מים אדירים לאיזו אשליה שאנו יכולים לפתור את הבעיה, בלי שנדע מה מדיניות הממשלה. אנו מתקשים פה להכריע, כי אני בטוח שאנו יכולים לקבל הכרעה, אך אנו צריכים גם את שיתוף הפעולה מהאוצר.


אני לא אבקש את רשות האוצר, אבל אשאל את האוצר האם הוא מוכן לבוא ולשמוע דיון בנושא זה. אני לא מתחייב לקבל את המלצתו, כי לשמוע את זעקתם – הבית הוא כדי לשמוע זעקה, אבל חלילה שלא יחשבו שהם מגיעים הנה וכבר נתנו מזור לבעייתם.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, בעניין פרי הגליל, אני חושב שהדיונים שהתקיימו כאן סייעו ציבורית למציאת פתרון יצירתי.
ראובן ריבלין
בעיית פרי הגליל היתה בעיה שיכולנו להתמודד אתה. היה צריך רצון טוב. היה בית משפט, היו בנקים. פה הבעלים, שהם קיבוצי העמק, אמרו: גם אם תרצה, אנו לא יכולים להפעיל את העניין. זה דבר שהממשלה צריכה לקבוע את המדיניות שלה. אני אומר לכם - נשב פה, יבואו האומללים, והם יחשבו שהם קיבלו פתרון, והאכזבה תהיה נחלתם עוד יותר. לכן אנו צריכים להיות מאוד זהירים.


אני מבין את דאגתכם, אני רוצה בעניין זה להתייעץ – האם דיון, כשבאים בנקים כמו בפרשת חפציבה, ואנו עומדים מולם, אנו אומרים להם: תזכרו שלפעמים אתם באים לעמוד מולנו, ואנו רוצים להבין, מדוע יש התעקשות או עקשנות. עשה זאת בצורה מעוררת כבוד מיסז'ניקוב, לכן הוא כבר מקבל פרס – הוא, כנראה, לא יהיה חבר בוועדת הכספים הבאה – בתור פרס, אני אומר. לא צריך להזדרז ולעשות דבר שבו הכנסת תבקש לתת תרופה, ותימצא נותנת רק עגמת נפש.
יעקב ליצמן
מי שנשאר בוועדת כספים זה עונש?
סטס מיסז'ניקוב
למען הפרוטוקול, תתקן את עצמך, אחרת ישתמע כאילו קיבלתי פרס כי נכנסתי בבנקים.
ראובן ריבלין
חס וחלילה. קיבלת פרס כי היית יושב ראש ועדת כספים שבתור אדם שנכנס לכנסת כמעט כמה חודשים לפני כן.


חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, רציתי לברך אותך, שבכל אשר תפנה, תעשה ותצליח.
ראובן ריבלין
תודה.


נבדוק את הבקשה. אמרתי לכם שהבקשה שלך עלולה במקום להועיל רק להזיק. אתייעץ, תתייעץ גם אתה. אם יהיה צורך, נתכנס ביום חמישי בשעה 10:00.
רונית תירוש
ברכות. אני מדברת כבר מחיל אל חיל, לתפקיד הבא שלך. אני חושבת שאין ראוי ממך.
ראובן ריבלין
תודה רבה. באווירה אופטימית זאת, כאשר יושב ראש הוועדה המסדרת צריך לפתוח את ועדת החוץ והביטחון, אני נועל את הישיבה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים