ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2009

קביעת הרכב הוועדות הזמניות - ועדת החוץ והביטחון; ועדת הכספים., שונות., המלצה בדבר יושבי ראש הוועדות הזמניות.

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדה מסדרת לכנסת השמונה-עשרה

09/03/2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המסדרת לכנסת ה-18

יום שני, י"ג באדר התשס"ט (9.3.2009), שעה 10:00
סדר היום
א.
קביעת הרכב הוועדות הזמניות והמלצה בדבר יושבי הראש –

1. ועדת החוץ והביטחון

2. ועדת הכספים
ב.
שונות
נכחו
חברי הוועדה: גדעון סער – היו"ר

יולי-יואל אדלשטיין

רוברט אילטוב

זאב אלקין

חיים אמסלם

אופיר אקוניס

זאב ביילסקי

גילה גמליאל

משה גפני

צחי הנגבי

יואל חסון

אחמד טיבי

איתן כבל

אמנון כהן

יריב לוין

שלמה מולה

אורית נוקד

חמד עמאר

אופיר פינס

יוחנן פלסנר

דוד רותם
ממלאי מקום
אריה אלדד

דב חנין

נחמן שי
משקיפים
זבולון אורלב

אילן גילאון

איל ינון – מזכיר הכנסת

נאזם בדר – סגן מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורוביץ – סגנית מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

א. קביעת הרכב הוועדות הזמניות והמלצה בדבר יושבי הראש –
1. ועדת החוץ והביטחון 2. ועדת הכספים
היו"ר גדעון סער
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני קודם כל מתנצל בפני חברי הוועדה על האיחור, שנבע מהעובדה שניהלתי את ישיבת סיעת הליכוד. אני מקווה ששמעתי את ההערה של סופר YNET לענייני הכנסת, שזו היתה הפעם האחרונה...


אנו בישיבה הקודמת קבענו מפתח לוועדות הזמניות לסיעות השונות, והשארנו פתוח את שאלת ראשי הוועדות הזמניות. אני מבקש גם לקרוא את הרשימה שהיא הצעתנו על בסיס החלטות הסיעות השונות וגם לקבוע יושבי ראש.


אני מציע כיושב ראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון את חבר הכנסת צחי הנגבי. הוא עשה עבודה טובה במהלך שלוש השנים האחרונות.
קריאה
אתם לא חוששים שהוא יכניס מלחמה, משהו?
היו"ר גדעון סער
מבחינה סטטיסטית במהלך שלוש שנים באמת היו שתי מלחמות, וגם גישתו המלחמתית אינה בהכרח מורידה את הסיכויים- -
צחי הנגבי
את המלחמה הראשונה, ככל הזכור לי, הציע מישהו ממפלגתו של השואל את השאלה – עמיר פרץ.
אופיר פינס
הוא הציע את המלחמה? פעם ראשונה שאני שומע את זה.
צחי הנגבי
מלחמה נכפתה על שר הביטחון?
אחמד טיבי
זו היתה מלחמת בררה, כך אמרו.
היו"ר גדעון סער
אנו בטוחים שהוא ימשיך לפעול לקידום השלום ולמניעת מלחמות מיותרות בעתיד.


יושב ראש הוועדה הזמנית – אנו מציעים את חבר הכנסת ריבלין. אנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה מבחינה כלכלית, יוצאת דופן. אנו חשבנו שגם בוועדה הזמנית נכון שיהיה חבר ממפלגת השלטון העתידית. אני כבר אומר שהאיושים האלה בוודאי אינם בבחינת הצעותינו לאיוש הוועדות הקבועות, זה הרי יגיע לפה. בזה נכריע בהמשך.
ההצעה להרכב הוועדות היא כדלקמן
ועדת חוץ וביטחון: מטעם סיעת קדימה: צחי הנגבי, דליה איציק, עתניאל שנלר, יוחנן פלסנר וישראל חסון.
מטעם סיעת הליכוד
סילבן שלום, יובל שטייניץ, ישראל כץ ולימור לבנת.
מטעם סיעת ישראל ביתנו
יצחק אהרונוביץ, עוזי לנדאו ודניאל אילון.
מטעם סיעת העבודה
איתן כבל ועמיר פרץ.
מטעם סיעת ש"ס
יעקב מרגי ונסים זאב.
כתוב בטבלה
מטעם סיעת האיחוד הלאומי, אבל למעשה הוא מטעם סיעת יהדות התורה. אני מציין את זה, כי הזכאות היא לסיעת יהדות התורה, ועל מכסתה יישב אריה אלדד מסיעת האיחוד הלאומי.
ועדת הכספים
מטעם סיעת קדימה: יואל חסון, שי חרמש, רונית תירוש ושלמה מולה.
מטעם סיעת הליכוד
ראובן ריבלין, חיים כץ, זאב אלקין ואיוב קרא.


אני מוסיף את חבר הכנסת משה גפני, שהוא חבר סיעת יהדות התורה, ויהיה בוועדה הזמנית על מכסת סיעת הליכוד.
מטעם סיעת ישראל ביתנו
סטס מיסז'ניקוב, פניה קירשנבאום ואלכס מילר.
מטעם סיעת העבודה
שלי יחימוביץ' ואבישי ברוורמן.
מטעם סיעת ש"ס
אמנון כהן ויצחק וקנין.
מטעם סיעת יהדות התורה
חבר הכנסת יעקב ליצמן.

עד כאן, האם יש הערות לסעיף?
אחמד טיבי
שאלה לגבי ראשי הוועדות, אדוני היושב ראש, אתה גם יושב ראש ועדת המשא ומתן להרכב הקואליציה; האם שני השמות מקובלים על חבר הכנסת אביגדור ליברמן? האם הוא נתן את אישורו? לפי מה שנודע לי הבוקר, אדוני היושב ראש, שני נושאים עדיין לא נקבעו סופית, וזה שמות שעדיין ליברמן לא מסר, ראש אגף החקירות והרכב השופטים במשפטו העתידי.
איתן כבל
הוא מסר. היתה התלבטות, אבל נסגר סופית...
היו"ר גדעון סער
אני מודה לחבר הכנסת טיבי על הערתו. הייתי משוכנע שאתה עומד להתייחס לזה שאתה לא מופיע בשמות.

בינתיים עדכנו אותי כאן, שבסיעת ישראל ביתנו במקום פניה קירשנבאום - חברת הכנסת סופה לנדבר, אז אני מתקן את מה שאמרתי קודם.


מי בעד יושבי הראש הזמניים המוצעים לחוץ וביטחון ולכספים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

נגד – 2

נמנע – גילאון (משקיף)
היו"ר גדעון סער
תודה. נגד – חברי הכנסת טיבי וחנין. ברוב גדול אני קובע שההצעה אושרה.


אני רושם את עובדת הסתייגותו של חבר הכנסת גילאון, שמשקיף.


מעירה היועצת המשפטית שיושבי הראש הזמניים יובאו לאישור הוועדות הזמניות. זה לא דורש את אישור המליאה, אני בטח אקריא את זה במליאה היום.

אני מבקש להצביע על הרכב ועדת החוץ והביטחון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

נגד – 2

נמנעים – אין
היו"ר גדעון סער
יש רוב גדול, בהתנגדות של שניים.
אחמד טיבי
רביזיה. זה חשוב, לדברי הכנסת.
היו"ר גדעון סער
רביזיה עוד חצי דקה.


בינתיים אצביע על הרכב ועדת הכספים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

נגד – 1

נמנעים- אין
היו"ר גדעון סער
אני קובע שגם ועדת הכספים הזמנית אושרה, וכדי שלא יהיה ספק, אני מגיש רביזיה על ההחלטה.

מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת טיבי לעניין הרכב ועדת החוץ והביטחון הזמנית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין

נגד – רוב גדול

נמנעים – אין
היו"ר גדעון סער
אני קובע שהרביזיה נדחתה.


עכשיו אני מבקש שתדחו את הרביזיה שאני הצעתי על הרכב ועדת הכספים הזמנית. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – רוב גדול

נמנעים – אין
היו"ר גדעון סער
ברוב קולות נדחו שתי הרביזיות.


אני מבקש מיושב ראש הוועדה הזמנית לחוץ וביטחון לקדם את נושא מצב החירום על פי בקשת הממשלה היוצאת.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים