ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 19/01/2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' --), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
90

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 20

מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שני, כ"ג טבת התשס"ט (19 בינואר 2009), שעה 09:00
סדר היום
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' - ), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: רן כהן – היו"ר
מוזמנים
עו"ד שירה ברנד – משרד הפנים

דוד ילין – יועץ נגישות, משרד הפנים

דוד פילזר – משרד הפנים

אורלי בוני – משרד הבריאות
אורנה יוגב – מנהלת השירות החוץ ביתי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ליאורה זיידמן – ס' אדריכל ראשי, משרד הבינוי והשיכון

אהוד ענבר – מרכז שלטון מקומי
נועה בן אריה – יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

ישראל אבן זהב – יועץ נגישות, מטה מאבק הנכים

ראובן ברון – נציג המרכז לעיוור
יעקב עילם מומחה נגישות, עמותת נגישות ישראל

עו"ד ערן טמיר – מתאם תקנות נגישות, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

שמואל חיימוביץ – נציב (פועל), נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אינג' נתן חילו – מנהל האגף הטכני, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

פיני וולך – חבר ועדה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

נורית הולצינגר – מכון התקנים

יהודה סקר
ייעוץ משפטי
אייל לב-אריליטל שוורץ – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' - ), התשס"ט-2009
היו"ר רן כהן
שלום לכולם. אנחנו בשידור, ואני מבקש להיות מרוכזים לכאן ככל האפשר. אני מברך אתכם על כך שבאתם לישיבה זו של ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא הכנת התקנות לחוק השוויון.


אני מקווה שיש כמה צופים שמעוניינים להבין במה מדובר. אנחנו עסוקים יותר משנה בהכנת התקנות שאמורות לממש את חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות. כלומר, לקבוע את כל הכללים כך שהמדינה תהפוך לנגישה לכל סוגי הנכויות. בישיבה הקודמת דנו בסעיף 877 סימן אזהרה מחוץ לבניין, ונתגלעה מחלוקת בין הנכים שזקוקים להליכה או לנסיעה בכיסאות גלגלים אל מול הנכים שהם עיוורים או מתעוורים לגבי הסימנים לגבי השאלה איך לעזור לאלה מבלי להזיק לאלה. מאחר והיו חילוקי דעות, ארגוני הנכים ביקשו ממני לאפשר הידברות ביניהם ולהגיע להסכמה. בדרך לכאן התבשרתי שנמצאה הסכמה, ואני אבקש להציג אותה בהמשך ההתדיינות. אני מאוד מקווה שהיא תהיה מקובלת על משרדי הממשלה, וכמובן על הנציבות שזה הדבר החשוב ביותר, ואני מקווה שנתקדם יחד.


אנחנו דנים בנושא נגישות לבניין חדש, והכוונה לבניין ציבורי חדש מכל הסוגים. למעשה, עברנו על חלק לא מבוטל של התקנות האלה, אם כי לא סיימנו אותן, וכפי הנראה גם היום לא בטוח שנסיים אותן. אני משתדל עד שאני מסיים את כהונתי בכנסת, בסוף כנסת זו, להתקדם ככל האפשר, ולפחות את הנושא של בניין חדש ננסה לסיים.


לצידי נמצאים אייל וליטל שהם היועצים המשפטיים של הוועדה לעניין הזה, והם מצויים בזה היטב היטב. אייל יאמר לנו מייד מאין אנחנו מתחילים את ההמשך.
אייל לב-ארי
בוקר טוב. אדוני, אנחנו קצת הולכים אחורה לגבי הערות שעלו בדיון הקודם בוועדת המשנה. נתחיל בפרט 8.50 עמוד 8. למעשה, עולים שני נוסחים.
היו"ר רן כהן
מדובר בסימן ג' – דרך נגישה. כלומר, איך לקבוע דרך נגישה.
אייל לב-ארי
בדיונים הקודמים עלתה השאלה כיצד מוודאים שדרך נגישה בתחום המגרש אכן תתחבר לדרך ציבורית שגובלת במגרש, וכיצד מעניקים כלי בדין לידי הנציב לבוא ולאכוף חיבור מונגש מעין זה. אתמול עלה עוד נוסח אפשרי של משרד הפנים, ואני מציע ששירה ממשרד הפנים תציג אותו.
היו"ר רן כהן
שירה, תציגי לנו מה אתם מציעים.
שירה ברנד
בדיונים הקודמים דיברנו על המקום הנכון להורות על חיבור הדרך הנגישה בתוך המגרש עם הדרך הנגישה מחוץ למגרש. בפרק הזמן שחלף, בוועדת המשנה משרד הפנים המליצו לשר הפנים לתקן את תקנה 5 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות). תקנה 5 עוסקת במפה המצבית שאותה צריך להביא כבסיס להיתר, כחלק ממסמכי ההיתר, כשהסיכום של הנוסח והתיקון לגבי תיקון המפה המצבית הוסכם, והיתה הצעה של הנציבות שבתקנה הזאת אנחנו נתקן ונבהיר שבתקנה 5(ב)(2) ששם נדרש להראות לגבי כל בניין - זו כבר תקנה שקיימת היום -אנחנו נדרשים להראות את דרכי הגישה לבניינים, אנחנו הוספנו שם - - -
היו"ר רן כהן
אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית מאחר ובשנה הבאה אני כנראה אלמד פרקטיקה של חקיקה בכמה אוניברסיטאות או מכללות. האם אנחנו יכולים בתקנות האלה לתקן גם תקנות אחרות?
שירה ברנד
קודם כל, אלו אותן תקנות.
היו"ר רן כהן
בחוק זה מותר. בחוק אני יכול תוך כדי חקיקת חוק, לתקן חוק אחר שנוגע בעניין כמובן. האם זה אפשרי גם בתקנות?
שירה ברנד
בתקנות זה לא אפשרי. אבל, אנחנו באותן תקנות. כל החוברת העבה הזאת היא התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). כלומר, יש לנו 25 סעיפי תקנות ואחר כך יש תוספת ראשונה, ותוספת שנייה. אנחנו כרגע בתוספת השנייה, כשהתיקון שאנחנו מדברים עליו הוא תיקון לתקנה 5 באותן תקנות. את התיקון הזה לא צריך לעבור את ועדת הכנסת. זה תיקון שמוסמך שר הפנים לתקן בעצמו לאחר התייעצות.
היו"ר רן כהן
שר הפנים בעצמו, בלי אישור הכנסת?
שירה ברנד
בלי אישור הכנסת.
היו"ר רן כהן
זה לא בסדר.
שירה ברנד
לאחר התייעצות עם המועצה הארצית. ועדת המשנה של המועצה הארצית המליצה לשר הפנים לתקן את התיקון הזה, כשהתיקון הזה אומר שבמקום שיהיה כתוב דרכי הגישה לבניינים שיצטרכו להראות אותם במפת איתור העבודה, אנחנו מבקשים להראות גם את החיבור של אותן דרכים לדרכים הנגישות בכל הסביבה.
היו"ר רן כהן
תסבירי לי למה בחוק אפשר לתקן חוק אחר, אבל בתקנות אי אפשר לתקן את התקנות באותו תחום?
שירה ברנד
לא, אנחנו באותו תחום. אפשר לתקן אותם. מה שאנחנו עושים – אנחנו לא מתקנים כרגע את תקנה 5.
היו"ר רן כהן
האם עניינה של תקנה 5 הוא גם היתרים לבניינים?
שירה ברנד
בוודאי.
היו"ר רן כהן
גם פה מדובר בתקנות שעניינן היתרים לבניינים. למה אי אפשר פה לתקן את התקנות ההן?
שירה ברנד
אפשר. אבל, התקנה תהיה מתוקנת עוד לפני התקנות האלה.
היו"ר רן כהן
כי השר מוסמך גם בלי הכנסת - הבנתי.
שירה ברנד
נכון.
היו"ר רן כהן
אבל, אם הוא לא היה מוסמך אלא באישור הכנסת, למה אי אפשר שבישיבה הזאת - - -
שירה ברנד
אפשר היה לעשות את זה פה. שר הפנים בכל מקרה צריך לחתום.
אייל לב-ארי
אדוני, הדבר תלוי בשני ראשים. הדבר הראשון, אם יתחיל מהלך של תיקון תקנה צריך בעצם להיקבע במפורש בחוק שהוא צריך אישור של אחת מוועדות הכנסת. גם אז צריך לבוא ולבדוק מהי הוועדה המוסמכת לאשר.
היו"ר רן כהן
אני מדבר על הוועדה המוסמכת - בוודאי.
אייל לב-ארי
בדרך כלל, אם היתה ועדה מוסמכת אז זו ועדת הפנים שהיא יותר רלוונטית לעניין תקנות התכנון והבנייה. המקרה שלנו הוא ספציפי בגלל שאנחנו מדברים על חוק השוויון שהוא נמצא תחת טיפולה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר רן כהן
למדתי מזה שבמקום שבו התקנות כן באות על התחום הרלוונטי ולוועדה הרלוונטית, הכנסת כן מוסמכת לתקן תקנות במקום אחר.
שירה ברנד
לא, אני רוצה להבהיר. אנחנו לא מתקנים פה תקנות במקום אחר - גם המקרה הזה.
היו"ר רן כהן
לא, בהסכמת השר - בוודאי.
שירה ברנד
השר מוסמך. זה שגם הכנסת מסכימה, זה בסדר. זה עוד גוף שנותן הסכמה. אבל, אין לו סמכות בעניין. אם במקרה גם הכנסת מסכימה פה אז זה לא גורע ולא מוריד מסמכותו - - -
היו"ר רן כהן
עכשיו כבר הפסקתי ללמוד, בואו נתחיל להתקדם.
שירה ברנד
בכל מקרה, היתה פה בקשה של הנציבות. מכיוון שלנציב יש סמכויות אכיפה לעניין התוספת השנייה, ביקשו בנציבות שתהיה הפנייה מהתוספת השנייה אל אותה תקנה. ולכן, אנחנו הצענו את הנוסח הבא שהוא בעצם הפנייה לתקנה 5. אנחנו אומרים כך" בפרט 8.50 יהיה כתוב: "(א) בבניין ציבורי חדש יהיו דרכים נגישות בתחום מגרש. (ב) דרכים כאמור יתחילו ממקום החיבור למדרכה או שביל ציבורי הגובלים במגרש, כפי שמתואר במפת איתור העבודה כנדרש בתקנה 5(ב)(2)", כי זו ההפניה שביקשו לתקנה. ב-(ג) אנחנו ממשיכים את הרצף שהיה כתוב כבר, וכבר אושר פה: בדרך נגישה לבניין ציבורי, יתקיימו דרישות אלה. מפה ואילך כבר אישרה פה הוועדה את הנוסח. רק ביקשו את התוספת וההפניה לתקנה 5(ב).
היו"ר רן כהן
שירה, אני צריך לדעת עם מי כבר הסכמתם לזה? האם זה כבר מוסכם עם הנציבות?
שירה ברנד
הנציבות שלחה לנו נוסח תקנה 5(ב)(2) שכבר נדונה בוועדת המשנה בשבוע שעבר.
היו"ר רן כהן
ערן כבר אמר שהם מסכימים לזה, זה בסדר.
אייל לב-ארי
במקור, בדיונים הקודמים דיברנו דווקא על תיקון של תקנה 13 שמדברת על המפה הטופוגראפית.
שירה ברנד
נכון, ולאחר התייעצות עם הנציבות הם בחרו את תקנה 5. זה נראה נכון יותר מבחינת המתכננים ומבחינת מהנדסי הוועדות, ולכן בחרנו לתקן את תקנה 5. השאלה היא האם זה יהיה במפת איתור העבודה, או במפה טופוגראפית - תקנה 13? חשבנו שיהיה נכון יותר להראות את הסביבה במפת איתור העבודה, ולא במפה הטופוגראפית. בהרבה מקרים זוהי אותה מפה. לכן, זה לא כל כך משנה. בקשת הנציבות היתה שזה יהיה בתקנה 5, ולנו זה לא כל כך - - -
היו"ר רן כהן
אני צריך לדעת דבר אחד. אותי זה לא מעניין אם זה בתקנה 5 או בתקנה 13, אותי מעניין דבר אחד - האם התיקון הזה כפי שאת הצגת אותו עכשיו אומר שהתוצאה בבניין החדש תהיה זו שאנחנו רוצים אותה? כלומר, החיבור בין הדרך החיצונית והפנימית.
שירה ברנד
כן.
היו"ר רן כהן
אם כן, תודה רבה.
שמואל חיימוביץ
מפה טופוגראפית מראה מצב נתון ולא מתוכנן, אז אין טעם להראות שם מה שיתוכנן בעתיד מבחינת חיבור כי עוד אין תכנון.
היו"ר רן כהן
מאה אחוז. האם מישהו מערער או רוצה לתקן? האם משרד השיכון מקבל?
ליאורה זיידמן
כן.
היו"ר רן כהן
אז זה מוסכם עליכם, תודה רבה. קיבלנו. הכלל הוא שתקנה שאין עליה עוררין, מדלגים עליה וקובעים שהתקבלה.
אייל לב-ארי
אם כך, פרט משנה 8.50 (א)(4) בעמוד 9 ירד. יש למחוק אותו.
היו"ר רן כהן
כן, דיברנו על זה גם בפעם שעברה שאם זה יתקבל אז זה כבר ירד. שירה, זה יורד, נכון?
שירה ברנד
כן, כן.
היו"ר רן כהן
יורד. יפה, נמחק. עברנו לעמוד 10 למעלה. ליטל, תקראי בבקשה את (ב) - דיון מה-15.12.08.
ליטל שוורץ
עכשיו ה-(ב) הופך ל-(ד). "בכל דרך המשמשת את הציבור שרוחבה גדול מ-130 סנטימטרים, ולגבי גרם מדרגות גם אם רוחבו קטן מ-130 סנטימטרים, יתקיימו הוראות תקן ישראל 1918 חלק 1, בסעיף הדן במכשולים בדרך, ובחלק 2 בסעיפים הדנים במשטחי אזהרה במדרגות, וכן בסעיפים הדנים במבנה, גימור והתקנה של בתי אחיזה, ולמעט הסעיף הדן במשטחי אזהרה בכבש".
היו"ר רן כהן
שירה, בבקשה הסבר.
שירה ברנד
למעשה, זוהי בקשה שעלתה פה בוועדה להחיל את תקן 1918 חלק 1 על כל סוגי המדרגות, וזה הנוסח המתוקן בעקבות החלטת הוועדה.
היו"ר רן כהן
ואתם קיבלתם את זה.
שירה ברנד
כן.
היו"ר רן כהן
אני מודה לכם. האם יש עוררין? לא. יופי, התקבל.
אייל לב-ארי
התיקון הבא מדבר על 8.65.
שירה ברנד
זה אושר, לא צריך לתקן. זה נמצא בפטור.
היו"ר רן כהן
אני רוצה להבין.
שירה ברנד
יש פה סעיף שנמחק כי הוועדה לא הסכימה.
היו"ר רן כהן
אבל, אני רואה כי במקומו בא: "דרך נגישה וכניסות נגישות במתקן ספורט".
שירה ברנד
לא, זה כבר אושר בדיון הקודם.
היו"ר רן כהן
זה כבר אושר. כלומר, כל הנושא של דרך נגישה וכניסות נגישות במתקני ספורט אושר.
שירה ברנד
נכון.
היו"ר רן כהן
תודה. עמוד 15, 8.67 - כלומר, ההחלטה מה-12.1.09, מהשבוע שעבר.
שירה ברנד
נכון. אנחנו בהסכמה עם הנציבות אין צורך לציין את הנושא של בתי אחיזה ומעקה למדרגות לבמה, אחרי שבדקנו ומצאנו שבתקנות שכבר תקפות שעוסקות בבטיחות אש ומילוט ישנה חובה לכל גרם מדרגות שיש בו יותר משלוש מדרגות לקבוע מעקה משני צדדים. לכן, אין צורך לכתוב את זה פעמיים. זה כבר קבוע.
היו"ר רן כהן
אם כך, ההערה של ישראל בפעם שעברה היתה נכונה.
ישראל אבן זהב
אני רוצה להוסיף להערה. אני חושב שצריך להוסיף את זה ממדרגה אחת, ולא משלוש, כי יש אנשים שלא יכולים לעלות גם מדרגה אחת ללא מאחז יד. אני חושב שהתוספת פה היא לא כזאת קריטית.
היו"ר רן כהן
אז למה לא פתרתם את זה כבר מראש?
שמואל חיימוביץ
נכון שבמילוט כתוב שני בתי אחיזה בצידי גרם מדרגות, וזה אמור לפתור בעיה. אני מבין שבמסגרת רביזיה למילוט יש כוונה להוריד את מאחזי היד האלה.
שירה ברנד
כשתהיה רביזיה תוזמנו לדיון, ותוכלו להביע את עמדתכם.
שמואל חיימוביץ
אבל, אז זה לא יעבור לפה.
שירה ברנד
נכון.
שמואל חיימוביץ
זה לא מקובל עליי.
שירה ברנד
אז מה אתה יכול לעשות עכשיו?
שמואל חיימוביץ
שתהיה פה איזושהי הערה שאומרת שתיקון בנושא הזה מצריך מעורבות של הוועדה.
שירה ברנד
אין הערה בתקנות.
ליאורה זיידמן
ברגע שזה מגיע לדיון, ואתם שותפים לדיונים בוועדת המשנה, אם יהיה שינוי אתם תהיו שותפים גם לשינוי. אי אפשר לתת הערות אזהרה לדבר שעוד לא נולד.
שמואל חיימוביץ
אנחנו נהיה שותפים לדיון שיהיה שם בוועדת המשנה של תקנות תכנון והבנייה, ואין לנו אפילו מעמד הצבעה שם. אני חושב שהמחוקק קבע את ועדת העבודה והרווחה לא בכדי, אלא כדי
שהיא תלווה את תקנות הנגישות. כשיש שינוי כלשהו שהוא רלוונטי לנגישות, צריך להביא את זה גם בפני הוועדה הנכבדה. בעתיד יש כוונה שאתם תטפלו בזה שם ולא כאן.
היו"ר רן כהן
לאן זה ילך לגבי נושא של תקנות לבטיחות האש, האם לוועדת הפנים?
שירה ברנד
לא, זה לא יגיע לכנסת. זה יהיה בסמכות שר הפנים. יש הרבה מאוד נושאים שקשורים לבטיחות שמאוד דומים לנגישות, כי הרעיון בבטיחות הוא לאפשר דרכי מילוט פנויות. לכן, יש המון נושאים שהם מופיעים שם, ולא מופיעים פה. אם נצטרך להגיע הנה על כל תיקון של המילוט, אז - - -
שמואל חיימוביץ
רק במידה וזה פוגע בנגישות.
שירה ברנד
בשביל זה אתם מוזמנים לכל הדיונים האלה.
היו"ר רן כהן
זה לא מספיק. אני חושב שהתביעה של שמואל היא נכונה. צריך למצוא איזושהי דרך שזה כן יגיע הנה, משום שמדובר בכל זאת בנושא של נגישות.


מה לגבי הפנייה של ישראל שזה ממדרגה אחת?
שירה ברנד
אנחנו מתנגדים, אנחנו חושבים שזוהי דרישה מוגזמת, במיוחד כשמדברים על עלייה לבמה. הסיכויים שיש במה שיש עליה מדרגה אחת אל מול הבעיה של ההסתרה לקהל, אנחנו חושבים שזו דרישה מוגזמת.
היו"ר רן כהן
את יודעת על כמה במות אני עליתי כשהיתה רק מדרגה אחת?
ליאורה זיידמן
ברגע שאתה עושה מאחז למדרגה, אתה נותן הכשר למדרגה, וזה לא סיטואציה שאנחנו רוצים אותה.
היו"ר רן כהן
אבל, אני לא מבין למה לא דיברתם על זה קודם?
שירה ברנד
כי אף אחד לא העלה את זה עד לפני דקה.
דוד ילין
לא, דיברנו על זה אתמול ולא היתה הסכמה.
קריאה
אמרנו שנביא את זה לוועדה.
ליאורה זיידמן
אני חושבת שאין הכוונה להכשיר מצב של מדרגה, להיפך. מצב של מדרגה הוא לא מצב טוב.
היו"ר רן כהן
צריך להבין דבר אחד – לגבי אדם שיש לו מגבלה, מדרגה אחת ושלוש, זה כמעט אותו הדבר. מדרגה אחת יכולה להיות קטלנית מבחינתו באותה מידה ששתי מדרגות או שלוש יכולות להיות. מדובר הרי על עלייה לבמה.
שירה ברנד
לא מדברים על מדרגה בדרך רגילה, אלא אנחנו מדברים על עלייה לבמה. רוב הבמות הן גבוהות הרבה יותר. אנחנו מדברים בכלל על מקרים כל כך נדירים שבשבילם אנחנו נצטרך לשים עכשיו בתי אחיזה בכל מקום. נראה שכבר הגענו לקיצוניות ההפוכה.
היו"ר רן כהן
נציגי הנציבות, מה הפתרון?
שמואל חיימוביץ
כשכתבנו את התקן, אנחנו מהשיקולים שלנו קבענו שמעל 20 ס"מ גובה צריך בית אחיזה. מדרגה בודדת עדיין לא. מדרגה בודדת במסגרת התקן לא מצאנו לנכון לדרוש כי אחרת בכל פינת רחוב או מקומות שיש ירידה מכביש למדרכה - לא במקום שנדרשת הנמכת מדרכה כמובן - היינו צריכים - - -
היו"ר רן כהן
אבל, פה מדובר על במה שזה מקום מיועד לעלייה.
שירה ברנד
בכל מקרה, מחייבים בכבש. כשעושים כבש לשיפוע של מדרגה אחת אפשר לעלות בו. אני חושבת שאנחנו מגיעים לקיצוניות בצורה מוגזמת לכיוון ההפוך. צריך להיות פה מתחם סבירות. כמו כן, גם העובדה שישבה ועדת מומחים שדנה על תקן ולא מצאה לנכון להכניס את זה, וגם ועדת המשנה שדנה בעניין לא מצאה לנכון להכניס את זה. אפילו פה בנציבות מסכימים שאפשר להסתדר גם בלי הדרישה הזאת.
שמואל חיימוביץ
לא אמרתי, אני אומר שלא מצאנו לנכון להעלות את זה כדרישה.
שירה ברנד
הנציבות היתה חלק מוועדת המומחים של התקן. אני חושבת שלבוא היום ולעשות עוד הפעם - כמו שכבר דיברנו בדיון הקודם - שיפור על שיפור על שיפור, אנחנו כבר מגיעים לקיצוניות השנייה.
שמואל חיימוביץ
אני רוצה להבהיר כי בתהליך של כתיבת התקנות והתקנים, אנחנו מצאנו לנכון להתייחס למידתיות ולאיזונים מסוימים מתוך הבנה שאין לנו תשובה למאה אחוז מהבעיות. אנחנו מנסים למתוח את הגבולות האלה כמה שיותר רחוק שאפשר. זה עדיין לא אומר שפתרנו את הבעיה לכולם. מאוד ייתכן שבעתיד יבוא אנשים ויגידו: רוחב פתח 80 הוא לא מספיק לנו, אנחנו לא מצליחים לעבור שם. ייתכן ובסיבובים הבאים של תיקון תקנות, וכשהנורמות החברתיות, הכלכליות והתכנוניות יהיו אחרות, ירחיבו גם בעניינים האלה.
היו"ר רן כהן
שמואל, אני בדיוק את זה שאלתי את אייל בלחש. אני הייתי מאוד מאוד רוצה לענות באופן מיידי להצעה של ישראל, כי נראה לי שזה נכון. דבר שנראה לי הגיוני ונכון צריך לעשות עכשיו. מצד שני, אני גם מקשיב לשירה, ולהתקדמות שלכם עד עכשיו, ואני גם לא רוצה לעכב את התקנות האלה עד אין סוף, אני כן רוצה להתקדם איתם, לכן שאלתי את אייל מתי תהיה הזדמנות לתקן את התקנות האלה.
שירה ברנד
אנחנו התחייבנו שנה ממועד פרסום התקנות, לקיים דיון בכל ההצעות שיבואו על-ידי הנציבות, בהנחה שהם יביאו לנו רשימה נושאים שהם מבקשים לתקן.
היו"ר רן כהן
יופי, מה שאת אמרת הוא תוספת לטובה. אני רושם לפני הוועדה שאתם התחייבתם תוך שנה לדון בתיקונים לתקנות האלה.
שירה ברנד
בכל התיקונים שיהיו בפנינו.
היו"ר רן כהן
ישראל, אני בצער מבקש ממך לפנות לנציבות, ואני מבקש שהנציבות תרכז את התיקונים.
שמואל חיימוביץ
כל פניה שתבוא לפתחנו, אנחנו נדון בה.
היו"ר רן כהן
אני מאחל שיורשיי בכנסת הבאה יתקנו את התקנות כך שהן תהיינה יותר טובות. בינתיים, נקבל את הנוסח הזה. תודה רבה, נתקדם.
אייל לב-ארי
אם כך אדוני, הנוסח הזה יורד.
היו"ר רן כהן
כן. אנחנו עוברים לעמוד 18 - 8.77, סימן אזהרה מחוץ לבניין. מי מציג את הפתרון?
שירה ברנד
אני חושבת שיש הסכמה לנוסח הזה.
היו"ר רן כהן
האם כבר קיבלתם את נוסח ההסכמה בין הארגונים?
שירה ברנד
כך אני הבנתי. יש הסכמה.
דוד ילין
יש פה תוספת במידות.
היו"ר רן כהן
ליטל, תקרא. בבקשה.
ליטל שוורץ
"(ב) במקום בו לא קיימת מערכת המפיקה אותות שמע המתריעה מפני דלת מסתובבת, ודלת מבוקרת כניסה כמשמעותה בפרט 3.2.1.20, יהיה במרחק של 80 סנטימטרים לפני דלתות כאמור סימן אזהרה שאורכו כרוחב הפתח, ורוחבו 60 סנטימטרים."
שירה ברנד
הפשרה או ההסכמה היא שבמקום 80 ס"מ זה יהיה 110 ס"מ. אותו סימן אזהרה הוא המשטח עם הגבשושיות שבעצם מפריע ומקשה על אלו שמוגבלים בהליכה. לכן, הכוונה היא שבמרחק של 110 ס"מ אפשר יהיה לעקוף אותו מסביב ולהיכנס מבלי לדרוך עליו, כך שמי שמתקשה בכך לא חייב לעבור מעליו.
היו"ר רן כהן
מה יהיה לגבי העיוורים?
שירה ברנד
הם ידרכו.
היו"ר רן כהן
הם ידרכו על המשטח וירגישו אותו. אלה שהדבר מפריע להם בהליכה, יוכלו לעקוף מאחר והם רואים.
שירה ברנד
הם ילכו מסביב. לכן, הרחבנו את זה מ-80 ס"מ ל-110 ס"מ.
היו"ר רן כהן
יפה. ישראל, האם זה מקובל?
ישראל אבן זהב
זה מתואם.
דוד ילין
יש פה תוספת: ורשאי הנציב לפרסם הוראות טכניות לגבי מערכת אותות שמע כאמור.
היו"ר רן כהן
בסדר גמור, מקובל עליי. רבותי, אני מברך אתכם על כך שהגעתם להסכמה הזאת. זה באמת מאוד חשוב למגוון השונה של הציבור הנכים כך שלכל אחד יהיה פתרון מבלי להפריע לשני. אני חושב שהתקדמנו יפה. תודה רבה.
דוד ילין
התוספת היא: ורשאי הנציב לפרסם הוראות טכניות לגבי מערכות אותות שמע כאמור. זאת המערכת שבפתיח.
שירה ברנד
זאת אומרת, אם יש מערכת אותות שמע לא צריך את הסימן המאתר, נפתרה הבעיה לכולם. אם אין מערכת שמפיקה אותות שמע אז יש את סימן האזהרה. או סימן אזהרה במרחק של 110 ס"מ, או מערכת אותות שמע.
היו"ר רן כהן
אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם על שהגעתם לפתרון הזה, כי אני מודה על האמת שמצפונית זה מאוד הקשה עליי - איך להכביד על אלה או להכביד על אלה שגם ככה כבר הגורל הכביד עליהם. טוב שמצאתם את הפתרון הזה, ואני מברך אתכם.


רבותי, בואו נתקדם לעמוד 19. רבותי, לא יאומן, עוד נגמור את התקנות.
אייל לב-ארי
זה 8.79(ג). יש כאן הערה טכנית יותר.
היו"ר רן כהן
"(ג) בכל הקומות יהיה לרוחב הדרך שברחבת המעלית, סימן מאתר שאחד מקצותיו יגיע אל מול לוח המקשים."
אייל לב-ארי
השאלה שהיתה היא האם "לוח המקשים" הוא המינוח הנכון. משרד הפנים בא ואמר שלאחר בדיקה עם מכון התקנים, המונח הנכון הוא התקני פיקוד בתחנות.
שירה ברנד
נכון, זו הערה שקיבלנו ממכון התקנים.
היו"ר רן כהן
אני רוצה שתקראו איך זה אמור להופיע בתקנות.
שירה ברנד
אבל, השאלה היא אם התקני הפיקוד בתחנות הם מספיק ברורים לקורא? לא אכפת לי לכתוב: התקני פיקוד בתחנות, ובסוגריים לוח מקשים, וזאת כדי שזה יהיה ברור למה הכוונה.
היו"ר רן כהן
כתוב פה: "החלטה – סימן המאתר יגיע גם אל לחצני המעלית". מה זה?
שמואל חיימוביץ
התקני פיקוד זה רק במעלית שמזמינים אותה מבחוץ.
שירה ברנד
לא, התקני פיקוד בתחנה זה בכל מקום.
היו"ר רן כהן
שירה, נדמה לי שרצו אז שיהיה כתוב שיגיעו אל לחצני המעלית, לא?
שירה ברנד
נכון. במכון התקנים העירו שללחצני המעלית הם קוראים במונח אחר. הם קוראים לו: התקני פיקוד במעלית.
היו"ר רן כהן
אז מה הנוסח שאתם מציעים?
ערן טמיר
הם יכולים להשתמש במונח התקני. אבל, להוסיף בסוגריים: לוח מקשים.
היו"ר רן כהן
ערן הציע הצעה שלדעתי היא נבונה. נשאיר בסוגרים את לוח מקשים, ומה יהיה כתוב?
שירה ברנד
יהיה כתוב: התקני פיקוד בתחנה, ובסוגרים לוח מקשים.
היו"ר רן כהן
למה "תחנה"?
שירה ברנד
כל קומה נקראת תחנה של המעלית.
היו"ר רן כהן
בסדר גמור. ערן, סיכמנו שבסוגריים יהיה לוח מקשים, ובפנים יגיע אל התקני פיקוד בתחנה. בסדר? מקובל על כולם?
ערן טמיר
כן.
ראובן ברון
רק תוציא את המילה "מול" שישנה בקריאה של שירי.
היו"ר רן כהן
למה? "אל מול" זה טוב.
ראובן ברון
לא, זה צריך להגיע אל המתקן עצמו. מול זה יכול להיות גם על הקיר ממול.
היו"ר רן כהן
יפה, נכון - אל. תראו איך לכל מילה בעברית יש משמעות שונה. ממול זה יכול להיות גם ממרחק. אל זה להגיע אל. יפה, תיקנו? שירה, מקובל עלייך – אל ולא מול.
שירה ברנד
כן, כן.
ליאורה זיידמן
בסעיף (ג) אנחנו מדברים על המעלית המרכזית של המבנה, נכון?
היו"ר רן כהן
כן, נדמה לי שכן.
שירה ברנד
כן, כי זה כתוב בסעיף (א). זה בסדר.
ליאורה זיידמן
אבל, סעיף (ג) הוא מצטרף לסעיף (א). הוא לא מפרש את סעיף (א).
היו"ר רן כהן
הוא מצטרף.
ליאורה זיידמן
לכן, אולי עדיף: ברחבת המעלית המרכזית.
שירה ברנד
אם אתם רוצים, אפשר: מעלית כאמור בסעיף קטן (א).
אייל לב-ארי
זה קצת בעייתי כי (ג) מתחיל ב: "בכל הקומות".
שירה ברנד
בכל הקומות במעלית המרכזית, בוודאי.
היו"ר רן כהן
בסדר, בכל הקומות. זה טוב.


אני מוכרח להגיד לכם שאתם מדברים עכשיו ברמזים שאני לא מבין. אני מציע שמישהו מכם ידבר באופן מפורש, בקול רם וצלול.
שירה ברנד
העניין הוא כזה. אתמול התקיים דיון בין הנציבות, וחלק מהארגונים או רוב הארגונים - לדעתי, כל מי שנמצא כאן. התיקונים האלה הועברו אלינו אתמול בשעה חמש אחרי הצהריים. על מה שהספקנו לעבור, עברנו עכשיו. אנחנו עדיין לא הספקנו לעבור על חלק מהתיקונים. לכן, אני מציעה שלא נתקן אותם כרגע, אלא שנתקדם הלאה וביום רביעי נבוא - - -
היו"ר רן כהן
אני רוצה להבין מה רוצים לתקן.
שירה ברנד
אני מבינה שמציעים עוד סוג של סימן מאתר.
ערן טמיר
אני אסביר. אל"ף, לעניין התיקון הטכני - הוא נכון גם לפרט משנה (ב).
שירה ברנד
לא בלוח מקשים זה במעלית עם פיקוד יעדים. זה לוח מקשים - זה נכון.
ערן טמיר
או, קי – עזבו. לגבי (ג) היתה טענה של אנשים עם מוגבלות בניידות שהסימן המאתר כמו שהוא מופיע כאן יכול לגרום להם לקשיים בתוך בניין, ולכן היה דיון בנושא הזה.
שירה ברנד
לא. זה בסדר, אין לנו בעיה עם זה.
ערן טמיר
אני מציע שדוד יציג את הפתרון שדובר עליו אתמול.
דוד ילין
סימן מאתר מוגדר באפיון שלו כסימן מוביל, וסימן מוביל זה פסים בולטים - טיפוס 1. אומרים האנשים שיש להם מוגבלות כי בתנועה שבתוך בניין הם לא מוכנים לדבר כזה - הבעיה
של המרקם, כמה זה מחוספס, וכמה זה בולט. ואז אמרנו שאנחנו לא מוותרים על הסימן המאתר שיגיד שפה נמצאת המעלית, אלא נאפיין אותו בצורה עדינה יותר - אותו ניגוד חזותי. אבל, הניגוד המישושי אנחנו לא מגדירים כרגע מהו. אנחנו אומרים ניגוד מישושי לסביבה שלו. ולכן, זה חייב לכתוב עוד סוג של סימן מאתר, ונתנו לו הגדרה שהיא הגדרה מאוד פשוטה. היא אומרת שזה סימן באותו רוחב, בניגוד חזותי ומישושי. אבל, הוא לא עשוי כסימן מוביל מטיפוס 1.
היו"ר רן כהן
אני רוצה להבין בעברית לגמרי פשוטה. הכוונה היא לאיזשהו פס שהוא בניגוד חזותי לסביבה שלו. אבל, הוא גם בניגוד מישושי. כלומר, יש לו איזשהן גבשושיות או משהו. כלומר, שגם מצד אחד אדם שלא רואה יוכל למשש אותו, ולהרגיש שיש פה פס שהולך אל המעלית. גם אדם שכן רואה, אבל הוא כבד ראייה, הוא יוכל בניגוד החזותי לאתר שקיים כאן פס. האם זו הכוונה?
קריאות
כן.
היו"ר רן כהן
אז מה הבעיה?
דוד ילין
הטקסטורה שברחוב, בחוץ, היא נסבלת. בבניין הם אומרים: לא, זה גס לנו מידיי.
היו"ר רן כהן
האם אתם עוד לא החלטתם על זה?
קריאות
החלטנו, יש החלטה.
יעקב עילם
היתה ישיבה, ולאחר הסכמה בין ארגוני העיוורים לבינינו ובין יתר הארגונים, שחייבים להציע איזשהו פס כך שאלה יוכלו לצעוד לצידו, ולאלה זה לא יפריע – זו כוונת המשורר.
היו"ר רן כהן
אבל, בזה כבר הגענו לפתרון.
קריאה
לא, זה בדיוק העניין.
שמואל חיימוביץ
ברשותך אני אסביר. סימן מוביל טיפוס 1 זה פסים מובלטים. בתקן היום יושבים על חלק ששם הגדירו את הגובה ואת הצורה של אותן בליטות. ממה שאנחנו מכירים בחוץ-לארץ, הגובה הוא פחות או יותר 5 מ"מ. דבר כזה בתוך בניין הוא גס, הוא מוגזם. הוא הרבה יותר בעייתי למי שמתנייד בהליכון או בכסא גלגלים, או עם קביים, או למי שהוא גורר רגליים.
היו"ר רן כהן
אז פה להוריד מ-5 מ"מ ל-3?
שמואל חיימוביץ
לא. במקום זה אמרו שיהיה ניגוד טקסטורה מבלי להגדיר את - - -
היו"ר רן כהן
אז מה אם זה יהיה מחוספס אפילו מילימטר כדי שאדם יוכל - - -
קריאה
זהו, זה ההצעה שלנו.
ליאורה זיידמן
אם אפשר, אני רוצה להעלות שאלה קצת אפיקורסית לגבי הנושא של סעיף (ג) בכלל. אני שואלת את עצמי באלו מקומות זה יהיה רלוונטי? האם לדוגמה בבתי מלון שבהם יש לנו שטיחים שהם בולעי אקוסטיקה בכל הקומות? כל בתי המלון שאני מכירה בארץ או בעולם כולם עם שטיחים בולעי רעשים גם כדי שתהיה הנוחות בין המרחב הציבורי לבין המרחב הפרטי. שם אני לא רואה את הסיטואציה הזאת בכלל מתרחשת.
היו"ר רן כהן
למה לא יכול להיות פס?
ליאורה זיידמן
אתה צריך להרגיש אותו.
היו"ר רן כהן
אז צריך להרגיש אותו.
ליאורה זיידמן
אבל, זה יהיה עוד יותר גרוע. זה יהיה מכשול בפני אלה שהולכים.
היו"ר רן כהן
בתור שר המסחר והתעשייה לשעבר אני אומר לך שהתעשיינים ימצאו לזה פתרונות.
ליאורה זיידמן
אבל, אי אפשר לפתור את זה כי אז זה יותר מכביד על אותם אנשים. כדי שאתה תרגיש את זה לדוגמה בשטיח, זה צריך להיות מאוד מוגבה. אם זה מאוד מוגבה, זה מכשול בפני אנשים שעוברים. אתה לא יכול לשים רצועה של גומי.
היו"ר רן כהן
חברים, לאף אדם שהולך על שתי רגליו זה לא מפריע שיהיה פס שיהיה לו חספוס מסוים, בתנאי שזה לא בולט מידיי כך שזה יכול להכשיל אותו. אבל, זאת הכוונה. שירה, מה בעיית הפתרון בתקנות?
ערן טמיר
אני מציע שאת עניין ניסוח של הפתרון נשאיר לאחר כך משום ששירה למשל, עוד לא הספיקה לעבור על זה, ושנסכים רק על העיקרון. העיקרון הוא שהסימן המאתר בתוך בניין שמטרתו היא לסייע לאדם עם מוגבלות בראייה לאתר את המעלית, יהיה מסוג אחר. הוא לא יהיה מהסוג של טיפוס מספר 1.
היו"ר רן כהן
אני מודה על האמת שהגיונו של ערן מביס את הרצון שלי לקדם את התקנות האלה, ולסיים אותן היום. אני מסכים, תביאו נוסח לפעם הבאה. שירה, עליכם.
שירה ברנד
כן, כן. פתחנו בזה שכל סעיפי ההסכמות האלה הגיעו אלינו אתמול אחרי הצהריים.
היו"ר רן כהן
אני מבקש לעדכן את אייל על ההתקדמות שלכם בעניין, כך שנוכל להציג לוועדה את הדברים בישיבה הבאה.
דוד פילזר
בכל זאת, הערה עקרונית. ההסכמה כאן היא בין הנציבות לארגוני הנכים. זה לא נדון במשרד הפנים.
היו"ר רן כהן
דוד, אני הסכמתי רק כי אתם עדיין לא דנתם בזה, אחרת לא הייתי מחכה. אני אומר לך ביושר, אני לא הייתי מחכה. הייתי קובע את זה כבר בישיבה זו. מאחר ואתם לא דנתם בעניין, אני מאפשר לכם לדון. רבותי, אנחנו מתקדמים. אין לי זמן בשביל כל הדברים. תודה רבה. תשבו תביאו נוסח, ואני מקווה שנוכל לקבל אותו בחדווה. אייל, נתקדם.
אייל לב-ארי
אנחנו בעמוד 20 למעלה – 8.81(2).
שירה ברנד
אבל, זה אושר. למה אנחנו פותחים זאת?
היו"ר רן כהן
זה אושר, לא?
שירה ברנד
כן, זה אושר.
היו"ר רן כהן
אושר, מקובל עליכם.
שמואל חיימוביץ
כן, כן.
היו"ר רן כהן
זה בסדר גמור, תודה. אייל, בוא נתקדם הלאה.
אייל לב-ארי
סימן ז- מקומות חנייה, עמוד 21 – 8.110(ד). לעניין 8.110(ד) ביקש משרד הפנים לשנות את הנוסח שאושר.
שירה ברנד
לא, לא. היה פשוט תיקון לנוסח שאתם כתבתם, כי לדעתי ההחלטה של הוועדה היתה אחרת במהות. אני הבנתי שהדרישה היתה שתקן 1918 חלק 2, יחול כולו על החניה הנגישה, למעט ההוראות לעניין מספר מקומות החניה. אבל, זה לא מה שכתוב בנוסח ששלחתם. לא רק מידות ופני השטח.
ערן טמיר
כל התקן שבחניה צריך לחול, למעט הנושא של מספר מקומות החניה. התקן לא עוסק רק במידות ופני השטח.
היו"ר רן כהן
אתם אומרים שבמקום המילים: מידות ופני השטח של חניה, יבוא: כל החניות יהיו לפי זה וזה. אייל או ליטל, תקראו מה הנוסח המתוקן על מה שמונח לפנינו.
שירה ברנד
חניה נגישה תהיה לפי תקן ישראלי 1918.
היו"ר רן כהן
כל חניה נגישה.
שירה ברנד
לא צריך "כל" - חניה נגישה.
היו"ר רן כהן
חניה נגישה זה ברור שזה כל חניה. פשוט מורידים את המילים: "מידות ופני השטח של", ואז זה יהיה: חניה נגישה יהיו לפי תקן ישראלי 1918 חלק 2 בסעיף הדן בחניות נגישות, למעט ההוראות לעניין מספר מקומות החניה. האם זה מקובל?
שירה ברנד
כן, כן.
היו"ר רן כהן
יפה, נתקדם הלאה. עברנו כבר את הטבלאות פה, זה אושר.
אייל לב-ארי
יש עוד טבלה אחת, בעמוד 23 - 8.119.
היו"ר רן כהן
תציג את זה, בבקשה.
אייל לב-ארי
8.119 - ביקש משרד הפנים להעביר את הנושא הזה לעניין בתי החולים בסימן שיטפל במוסדות בריאות. זה הרבה יותר נכון מבחינת המיקום. אנחנו מבקשים לאשר את המחיקה.
היו"ר רן כהן
את ההעברה. אנחנו מוחקים, ומעבירים את זה למקום שלו בנושא בתי חולים. האם זה מקובל?
שירה ברנד
כן, כן.
היו"ר רן כהן
יפה, נתקדם. עכשיו אנחנו מתחילים לקרוא. למה שלא נתחיל ישר מ-(א)?
אייל לב-ארי
אדוני, (א) כבר אושר, גם (ג).
היו"ר רן כהן
אני כבר לא מבין איך הספקתי את כל זה, יפה. אם כן, (ב). ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"(ב) השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בתקן ישראל 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית. "
שמואל חיימוביץ
יש תקן 2481 חלק 70. זה תקן שמדבר מפורשות על מעליות נגישות.
היו"ר רן כהן
זה מופיע בסעיף (א).
שמואל חיימוביץ
אני לא יודע מה קרה ואיך קרה שההפניה לאותו תקן בתקנות האלה היא רק לעניין הטיפוס של המעלית, ולא לגבי כל המכלולים האחרים שעושים אותה נגישה. אנחנו איתרנו את הסעיפים הרלוונטיים בתוך התקן הזה שיש מקום בתקנות שלנו להפנות לאותם סעיפים, ולבקש שהם יענו על דרישות התקן בתחום הזה כדי שהמעלית תהיה באמת נגישה.
היו"ר רן כהן
שמואל, אני לא מבין. זה הרי מופיע בסעיף (א). מה אתה מציע עכשיו?
שמואל חיימוביץ
פה נותנים לך את גודל המעלית. אבל, למשל גובה הלחצנים, ושהם יהיו משישיים, ויהיה אמצעי נגישות למוגבלי ראייה - - -
היו"ר רן כהן
אתה אומר שגם סעיף (ב) צריך להפנות לתקן ישראל 2481.
ערן טמיר
פרט משנה (א) הוא דו משמעי, לפחות מבחינת פרשנות. אפשר להבין אותו כמו שאדוני מבין, שכל חלק 70 יחול על כל הוראותיו בעניין נגישות. אפשר להבין בדרך אחרת - ומזה אנחנו חוששים - שזה רק לעניין אם זה יהיה טיפוס 2 או טיפוס 3, ולא לשאר ההוראות. אנחנו רוצים לתקן את פרט משנה (א).
שירה ברנד
אני רוצה להבהיר. יש דרישה המהותית שאנחנו לא הסכמנו לה, כי לא גמרנו לבדוק אותה. כרגע אנחנו מאמצים מחלק 70 לתקן שני נושאים בתקנות האלה. אחד, זה טיפוס המעלית. שניים, זה הלחצנים במעלית. אומרים בנציבות שלחלק 70 יש התייחסות לנושאים רחבים מעבר לזה שאותם הם רוצים לאמץ בתקנות.
היו"ר רן כהן
את זה את לא מכחישה.
שירה ברנד
אני לא מכחישה שזה מה שהם אומרים. אני רק אומרת שהתקן עצמו יש בו הרבה מאוד הוראות שהן לא לאימוץ בתקנות, אלא הן הוראות כלליות ורחבות. יש שם כל מיני טבלאות טכניות.
ערן טמיר
אנחנו לא מבקשים לאמץ את כל התקן. אני יכול להגיד לכם לאיזה סעיפים אנחנו מתייחסים.
שירה ברנד
יכול להיות. אנחנו לא בחנו את הנושא הזה עד הסוף. אין לנו עמדה כרגע שאני יכולה להגיד כן או לא. הכי פשוט לי להגיד לא.
היו"ר רן כהן
ממה אתם מפחדים?
שירה ברנד
שיהיו שם דרישות מוגזמות, מעבר לסביר. אני חוששת שמא.
היו"ר רן כהן
אבל, זה תקן ישראל. מה הבעיה?
שירה ברנד
זה תקן זר שישראל אימצה אותו.
היו"ר רן כהן
זה תקן זר, אבל מאז שישראל אמצה אותו הוא תקן ישראלי.
שירה ברנד
ישראל עוד לא אמצה אותו. היא מאמצת אותו בתקנות האלה. יש שתי אפשרויות.
יעקב עילם
יש פה בסך הכול איזושהי אמירה. אבל, בפועל בשטח מה שקורה הוא שמכון התקנים לא נותן אישור למעלית אם היא לא עומדת בתקנים שלו. הווה אומר, אותו בודק שבא לבדוק את המעלית ולתת לה את החותמת, לוקח את התקנים של מכון התקנים, וכל מה שכתוב בתקן הוא רוצה לראות.
היו"ר רן כהן
והתקן הזה חל.
יעקב עילם
בדיוק, והתקן הזה חל. מה שאנחנו מבקשים הוא שתהיה אמירה בתקנות שהתקן של נגישות יאומץ גם על-ידי התקנות.
היו"ר רן כהן
אני אבקש ממך שתנסה בווירטואוזיות לקרוא איך לדעתך זה צריך להיקרא.
ערן טמיר
יש לנו הצעה, והיא: מעלית לשימוש הציבור תהיה מטיפוס 2 או 3 לפחות לפי ת"י 2481 חלק 70, להלן חלק 70, ות"י 1918 חלק 3.1, ויתקיימו בה הוראות חלק 70 בסעיפים הדנים בדרישות בטיחות או וגם אמצעי הגנה, התקני פיקוד של התא, ואותות בתא.
היו"ר רן כהן
שירה, זה נראה לי הכי פשוט בעולם, אז מה הבעיה? אני לא אסכים שהתקני בטיחות לא יהיו בתקן.
שירה ברנד
אני לא יודעת. יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא.
היו"ר רן כהן
אני אומר דברים מפורשים.
שירה ברנד
אני רוצה להגיד דבר אחד - לא יכול להיות שיושבים אתמול בשעה חמש, ושולחים לנו חומר, ועכשיו אנחנו צריכים להגיד אמן רק כי אתמול שלחו את זה בשעה חמש.
היו"ר רן כהן
אני לא דן עכשיו בתקשורת ביניכם, זה לא מעניין.
ליאורה זיידמן
בדרישות הבטיחות שאתה מבקש לאמץ כתוב: בתקן זה חלות הדרישות של 1998 EN81 על 1, EN81 על 2, EN81 על 5. האם אתה יודע מה זה אומר או לא? האם אתה יכול להסביר מה זה אומר או לא?
שמואל חיימוביץ
אני מבקש לחזור לפרוטוקול של ועדת המשנה של תקנות תכנון ובנייה. כשדנו בנושא הזה של אימוץ התקנים האלה בנגישות, היו שם נציגים מכובדים, כולל יושב-ראש ועדת התקינה בישראל של מעליות - לוסטיג - ולא היתה בכלל הסתייגות משום דבר.
שירה ברנד
כי דיברו על טיפוס 1 או 2.
שמואל חיימוביץ
מה פתאום? דיברו על כל הסט הזה של התקן.
ליאורה זיידמן
שמואל, כשאנחנו ישבנו בישיבה המשותפת עם לוסטיג עברנו במדויק על סעיפי התקן, והחלטנו מה מאמצים ומה לא.
היו"ר רן כהן
רבותי, חבל לי על הזמן. אני מחליט את ההחלטה הבאה, ותשמעו אותה בסבלנות עד הסוף. אני מחליט לאמץ את הנוסח הזה שערן קרא. אני אאפשר למשרד הפנים רק אם הוא מגלה קטסטרופה, לבוא ולערער על זה בפעם הבאה. אבל בינתיים, אם לא יהיה ערעור, הנוסח הזה התקבל. תדונו.
שירה ברנד
אנחנו לא יודעים מה זה אומר. אני חושבת שיש משהו בסיסי שאומר שאם מחליטים לשנות משהו, אז שיתנו לנו הזדמנות ללמוד אותו.
היו"ר רן כהן
אני מסכים איתך לגמרי. זה קיים במצב אידילי, כשהכול עובד באידיליה. אבל מה לעשות? פעם שעברה גם היתה מחלוקת בין ארגוני נכים. ביקשו ממני את האפשרות לעשות את זה, ונתתי להם. לא כולם אהבו את זה. נתתי להם, ופתרו את העניין. עכשיו זה מה שנראה כפתרון היותר נכון, כי נדמה לי שאתם תקבלו אותו. יש לי איזה מין ניחוש כזה. תדונו בעניין, ונדבר.
שמואל חיימוביץ
כמו שסוכם שבמהלך השנה הקרובה אפשר להביא הצעות לתיקון התקנות, אפשר גם שיבואו ויגידו שהיתה פה איזושהי דרישה לא סבירה, וידונו בה עוד הפעם.
שירה ברנד
ההבדל הוא ששר הפנים צריך להחליט על זה מראש, והוא יחשוב. אני לא יודעת, נראה.
היו"ר רן כהן
בסדר גמור. שר הפנים עסוק עכשיו בבחירות, תאמיני לי. יש לו ראש לתקנות האלה כמו שיש לי ראש לבחירות שלו. אין לי.
שירה ברנד
הוא יקרא אותן, והוא יקבל הערות מקצועיות מאנשי משרדו.
היו"ר רן כהן
זה הסיכום שלי.
דוד פילזר
אני רוצה לומר משפט שחייב להיאמר. המדיניות של המשרד היא שלא מפנים תקן בלי שהתקן היה לפנינו, ובדקנו אותו וקראנו אותו עד הסוף. לכן, ייתכן מאוד שנסכים. אבל, אנחנו צרכים לראות את הדבר.
היו"ר רן כהן
לכן, שמת לב שהסיכום שלי עולה ברוח הדברים שאמרת. אני מקבל את הנוסח הזה שערן קרא.
שירה ברנד
האם אפשר להקריא אותו כדי שנדע לפחות מה הוא אומר.
היו"ר רן כהן
ערן קרא, והוא נמצא בפרוטוקול - ליטל ואייל רשמו אותו. אלא אם כן משרד הפנים ימצא שההחלטה היא קטסטרופה, ויבואו להעיר את עיניי, אני אאשר להם לתקן את זה.
ליטל שוורץ
צריך לאשר את (ב).
היו"ר רן כהן
לגבי (ב) – כתוב פה שיש לדון שנית בפסקת המשנה בעקבות השינוי של משרד הפנים. ליטל קראה את סעיף (ב). האם זה מקובל?
שירה ברנד
כן, כן.
היו"ר רן כהן
יפה, נתקבל. (ג) אושר. עברנו לעמוד 24 (ד) למעלה. ליטל, תקראי בבקשה.
ליטל שוורץ
"(ד) ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד תירשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו בו ההוראות תקן ישראל 1918 חלק 4, בסעיף הדן בכתב ברייל."
היו"ר רן כהן
תאמינו לי, התקנות האלה יהיו שינוי דרמטי – כל הכבוד. האם זה מקובל?
קריאה
כן.
שמואל חיימוביץ
אנחנו הצענו שאפשר יהיה שם שהברייל יהיה גם על הלחץ.
היו"ר רן כהן
זה עולה גם מהסעיף הזה.
שירה ברנד
פה כתוב ליד. דווקא ההערה היתה מארגוני העיוורים ולקויי הראייה שהמימוש עלול ללחוץ כבר על הכפתור.
שמואל חיימוביץ
אין מקום לחשש הזה. פה בכנסת זה לחצן עם ברייל גם על הלחצן, ואין שום בעיה עם זה.
ישראל אבן זהב
שים לב, למעליות החדשות באגף החדש.
היו"ר רן כהן
אחרי הישיבה אני הולך לראות.
אורלי בוני
יש אנשים שמממשים את המספר ולא את כתב הברייל. יש אנשים שכן קוראים את המספר עצמו. אפשר להשאיר את זה או ליד או על
שמואל חיימוביץ
בסדר, מקובל עלינו. אבל, פה כתוב רק על יד. או על, או על יד.
היו"ר רן כהן
משרד הפנים לא מתנגד.
שירה ברנד
לנו אין התנגדות.
היו"ר רן כהן
ליאורה, את לא מתנגדת.
ליאורה זיידמן
לא. אבל, האם הכוונה לשים על אותו לחצן גם את הברייל וגם את המספר?
שמואל חיימוביץ
לאפשר את זה, לא לדרוש את זה.
היו"ר רן כהן
אנחנו מאפשרים את שתי האופציות: או על, או ליד.
אייל לב-ארי
אם כן, ליד או על כל לחיץ בלוח הפיקוד תרשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו בו הוראות וכן הלאה, וכן הלאה?
היו"ר רן כהן
כן. התקבל. יפה, אנחנו מתקדמים. קודם כל, מתקדמים באופן הענייני. זה שמתקבלות פה הצעות שלא כתובות זה כבר יפה.


ליטל, 8.121 – מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות.
ליטל שוורץ
"בבניין ציבורי שבו שירות שיוחד לאנשים עם מוגבלות, יותקן בתא מעלית מטיפוס 3 לוח פיקוד נוסף בקיר צד הכניסה לתא, מצד שמאל ביחס לאדם הנכנס למעלית. קווי האמצע של הלחיצים העליונים בלוח הפיקוד הנוסף ימצאו בגובה 160 סנטימטרים, וקווי האמצע של הלחיצים התחתונים לא יהיו נמוכים מ-120 סנטימטרים."
היו"ר רן כהן
אתם קובעים שזה מצד שמאל כדי שכולם ידעו שצריך לגשת ישר לצד שמאל, ולא להתחיל לחפש. שנית, אני מבין ש-120 ס"מ זה לגבי אנשים שהם על כסאות גלגלים, ו-160 ס"מ זה לאנשים שהם עומדים. האם מקובל?
קריאות
כן, כן.
היו"ר רן כהן
יפה, קיבלנו. ליטל, תתקדמי.
ליטל שוורץ
יש סעיף חדש לאישור בוועדה.
אייל לב-ארי
עניין הגנראטור, אדוני.
שירה ברנד
אין סעיף כזה.
אייל לב-ארי
אין סעיף כזה כי לא היה סעיף כזה. עלתה בדיונים הקודמים השאלה האם צריך להיות מתקן גנראטור למעלית. התבקשתם לבוא ולבדוק את זה כי כבר אז הבעתם התנגדות או דעה שהיא - - -
שירה ברנד
נכון, אנחנו הבענו התנגדות ובחנו את הנושא. התברר לנו שמדובר בעלות מאוד מאוד יקרה כשמדובר בהוספת גנראטור לכל מעלית. אנחנו מדברים על למעלה מ-100 אלף שקל.
היו"ר רן כהן
האם זה 100 אלף שקל לכל מעלית?
שירה ברנד
כן.
שמואל חיימוביץ
סוכם שהנושא הזה יידון במסגרת התיקונים בשנה הקרובה. בואו נעזוב את זה בצד.
יעקב עילם
סוכם שזה יעבור לדיון בשנה הבאה.
שירה ברנד
אני רוצה להסביר. יש לנו התחלה של הבנה על אלו סוגים של מעליות אפשר יהיה להחליט, ובאילו מקומות. מכיוון שצריך ללמוד את הנושא, ומכיוון שהוא לא משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו ביומיים-שלושה, כי יש פה הרבה מאוד עבודה גם טכנית וגם מעבר לזה, אנחנו הסכמנו - ואני רוצה שזה יהיה ברור לפרוטוקול - שזה במסגרת התיקונים שאנחנו נעלה ונדון בהם ככל שיוצגו בפנינו במהלך השנה הקרובה.
היו"ר רן כהן
שירה, אני מוכן לקבל את זה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה גלויה, מה יקרה עם כל אלה שיבנו בשנה הקרובה?
שירה ברנד
הם לא יצטרכו לבנות את הגנראטור.
היו"ר רן כהן
זה רע מאוד.
שירה ברנד
זה לא כל כך הרבה.
היו"ר רן כהן
לפחות תוציאו לגביהם הנחיות שמטיפוס מסוים או מרמה מסוימת - - -
שירה ברנד
זה כבר כתוב פה שמגודל מבנה מסוים חייבים. הבעיה היתה עם המבנים הקטנים יותר שבהם אין חובה תמיד להתקין מעלית, וגם אם יש מעלית היא לא מעלית גדולה. מכיוון שהיה צריך לאפיין את הנתונים האלה וזה לא כל כך פשוט - יש פה הרבה מאוד פרמטרים שרלוונטיים - אנחנו לא יודעים להגיד. אם היינו יודעים להגיד היינו אומרים את זה היום.
ישראל אבן זהב
עסקתי בדברים האלה במהלך החיים הקודמים שלי, ואני רוצה להעיר הערה. מדובר פה רק על הגדלה של גנראטור, לא תוספת גנראטור. בכל מבנה כזה יש ממילא מערכת מתזים או ספרינקרים, יש מערכת פינוי עשן שדורש גנראטור חירום. מה שאני ביקשתי הוא בסך הכול להגדיל את הגנראטור שהוא יוכל גם לקחת את העומס של המעלית.
היו"ר רן כהן
למה זה צריך להיות 100 אלף שקל?
ישראל אבן זהב
לא צריך, זה מה שאני אומר. זה תוספת הגדלה של הגנראטור, וכיבוי אש יכול להחליט איזה גנראטור כן יופעל בחירום בזמן שריפה. יש לו אפשרות לשלוט על זה כך שהעלות הרבה יותר נמוכה.
ערן טמיר
אני מתחבר למה שאמר קודם שמואל. בשלב הזה לפחות, לא נוכל להגיע למאה אחוז של הדרישות שאנחנו רוצים. ברמת העיקרון אנחנו בוודאי מסכימים לדרישה שמעלה ישראל. גם הוא מסכים שיש עוד מקום לבדיקה. אני מבקש שהוועדה תיתן לנו עוד את האפשרות לבדוק ולהרחיב את זה. גם לדעתנו לא מדובר ב- - -
היו"ר רן כהן
בדאבון לב גדול אני מודה שאני מקבל את הבקשה הזאת, משום שחיכינו כבר שלוש שנים. הגיע הזמן שנגמור עם העניין. אבל, אם אין ברירה אז נמתין עם זה.
יעקב עילם
זה רק בבניינים נמוכים, כי בבניינים רבי קומות יש מחויבות על-ידי תקנות בטיחות של מכבי אש שיהיה גנראטור וכו' וכו'.
היו"ר רן כהן
הוא אומר שלגבי בניינים גבוהים ממילא בחוקי התכנון והבנייה הם חייבים.
אייל לב-ארי
כמה זה נמוכים?
היו"ר רן כהן
דוד, האם אתה יודע עד כמה קומות זה?
דוד פילזר
4 קומות.
היו"ר רן כהן
מ-4 קומות חייבים ממילא, אז זה בעצם עד 3 קומות. רבותי, נסבול את זה, מה לעשות? סבלנו הרבה שנים. לא מדובר פה במגורים, אלא בבניין ציבורי – בוודאי. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
אנחנו בסעיף 8.124 – מעלית עם פיקוד יעדים.


"על מעלית עם פיקוד יעדים יחולו הוראות תקן ישראל 2481 חלק 70 סעיפים 5.2.3, 5.4.2.5, וסעיף 5.4.3.4 וכן הוראות אלה:

(1) המידע לגבי הקומה שבחר המשתמש וסימן המעלית שהוקצתה יופיע על מסך לוח המקשים. הוראה כתובה תפנה את תשומת לב המשתמש לכיוון המעלית, וכן תוכרז הקומה שנבחרה, המעלית שהוקצתה וכיוונה ביחס ללוח המקשים."
היו"ר רן כהן
זה כדי שאנשים יוכלו לשמוע.
ליטל שוורץ
"(2) האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומאטי עם הפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הבין-לאומי בלוח המקשים."
היו"ר רן כהן
יפה. האם יש הערות?
קריאות
לא, לא.
היו"ר רן כהן
אין, התקבל. זה הסעיפים שאני הכי שמח עליהם.


אנחנו עוברים לסעיף 8.125 – מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים.
ליטל שוורץ
"בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד יעדים, יימצא מעל לוח המקשים שלט או מסך, שתוקרן עליו מצגת חזותית כפי שיקבע בתקנות לפי סעיף 19יב לחוק השוויון."
היו"ר רן כהן
מה זה המצגת הזאת?
שמואל חיימוביץ
היא מסבירה את אופן הפעלת המעליות האלה. זה משהו חדש, ולא כולם מכירים את זה. צריך להסביר לאנשים.
קריאה
אם כך, צריך גם מצגת קולית.
שמואל חיימוביץ
ודאי גם האמצעים המיוחדים שיש לאנשים עם מוגבלות.
שירה ברנד
אני רוצה להסביר מה זה מעלית עם פיקוד יעדים. מעלית עם פיקוד יעדים יש היום בבניינים חדשים ומאוד מורכבים וגדולים. מגיעים ללובי של מעליות, ויש שם עמדה שרק עליה אפשר ללחוץ את מספר הקומה. אי אפשר ללחוץ את הקומה בתוך המעלית עצמה. אין לחצנים בתוך המעלית, ולכן צריך איזשהו הסבר שיבהיר לך שאם אתה לא תלחץ עכשיו ותיכנס למעלית אז אתה תצא בקומה שמישהו אחר רצה, ולא בקומה שאתה ביקשת. הנושא של המצגת עצמה
הוא נגישות השירות, הוא לא שייך אלינו. לכן, אנחנו פה רק מחייבים שיהיה כזה שלט שיהיה בו מקום למצגת.
היו"ר רן כהן
למה זה מעליות כל כך מפגרות שאי אפשר ללחוץ בפנים?
שירה ברנד
זה החידוש האחרון בתחום היום.
שמואל חיימוביץ
כל זה נובע משיפור התעבורה של המעליות, ולתת הספק הרבה יותר גדול בכמות קטנה יותר של מעליות, זאת בגלל ששולחים אותך למעלית מסוימת, והמעלית הזאת עולה לקומות מסוימות שנבחרות על-ידי המחשב.
היו"ר רן כהן
יפה. האם זה מקובל?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
האם יש חולקים? אין, התקבל. שמואל, למה העמדה לא קולית?
שמואל חיימוביץ
המצגת אמורה להיות לפי תקנות נגישות שירות. תקנות נגישות שירות ידרשו שהמצגת תהיה גם קולית וגם חזותית.
שירה ברנד
לא איכפת לי שיהיה כתוב שלט או מסך כפי שייקבע, בלי להגיד מה ייקבע.
היו"ר רן כהן
שירה, אני מודה שאני פה קצת אגואיסט ואני לא רוצה לחכות שזה יהיה בעוד שנה, או כשימשיכו את התקנות האלה. אני כן רוצה להזכיר שזה יהיה חזותית וקולית. מה איכפת לך? תעשו לי מחווה.
שירה ברנד
לא איכפת לי, אני רק אומרת שבשלב ההיתר אתה לא יודע את הדברים האלה.
היו"ר רן כהן
אז אני מבקש שיהיה כתוב: חזותית וקולית. תודה רבה, נתקבל.
קריאה
מצגת חזותית גם לא יודעים בשלב ההיתר.
שירה ברנד
נכון. לכן אני אומרת, הרעיון הוא מסך. מבחינתנו מה שרלוונטי הוא שלט או מסך. בשלב ההיתר אנחנו לא יודעים מה מקרינים עליו, איך מקרינים עליו.
שמואל חיימוביץ
אבל, כאשר עושים אישור אכלוס אפשר בהחלט לבדוק אם זה קיים. אישור אכלוס זה חלק מההיתר.
שירה ברנד
האם יחכו לכם בשביל לאכלס את הבניין? האם אתה רוצה להגיד שאם לא יהיו תקנות נגישות לשירות אי אפשר יהיה לאכלס את הבניין?
היו"ר רן כהן
רבותי, הוספנו את הנושא של מצגת חזותית וקולית. אני מבקש שנתקדם – סימן ט'. סימן ט' זה המשך התקנות – שהחיינו. שעה ורבע הלכה רק על השלמות קודמות. אבל, השלמנו. גם שם התקדמנו. בואו נתקדם עכשיו בתקנות הנגישות. בבקשה, ליטל.
ליטל שוורץ
"סימן ט' – מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת.8.130 – מדרגות (א) במדרגות של בניין ציבורי חדש בשטחי פנים הבניין וחוץ הבניין, יתקיימו דרישות תקן ישראל 1918 חלק 2 או חלק 3.1 בהתאמה, לעניין מבנה, גימור והתקנה של בית אחיזה, סימן אזהרה, וסימן אזהרה למדרגות."
היו"ר רן כהן
האם זה אומר שהחלקים האלה מתייחסים לנושא של בית אחיזה או סימני אזהרה?
קריאות
כן.
היו"ר רן כהן
או.קי - טוב.
ליטל שוורץ
"(ב) לא יינתן היתר למהלך מדרגות הכולל רומים פותחים"."
היו"ר רן כהן
"רומים" זה כשיש חלל בין המדרגות, זאת כדי שלא יפלו בתוך המדרגות. בקיצור, מדרגות יהיו חייבות להיות סגורות גם בחלק העולה. יפה, כל הכבוד. האם יש הסכמה על הסעיפים האלה?
קריאות
כן, כן.
היו"ר רן כהן
התקבל. נמשיך ל-8.131.
ליטל שוורץ
"מדרגות נעות ומסועי לכת – (א) אין בהתקנת מדרגות נעות ומסועי לכת כדי להחליף התקנת מעלית, מעלון או כבש מקום שהתקנתם נדרשת על פי חלק זה."
שמואל חיימוביץ
חסרה פה האות בי"ת. כלומר, במקום.
היו"ר רן כהן
נכון, במקום שהתקנתם נדרשת לפי חלק זה. לפעמים אות אחת יכולה לשנות הרבה - עובדה.
שירה ברנד
אפשר להגיד כך, ואפשר להגיד כך.
ליטל שוורץ
"(ב) במדרגות נעות ומסועי לכת יתקיימו דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1 והוראות אלה:

(1) אמצעי אזהרה בראש מהלך המדרגות הנעות ובתחתיתו, ובקצות מסוע לכת יהיו בניגוד חזותי למדרך שסביבם.

(2) סימן האזהרה בקצה כל שלח של מדרגות נעות יהיה בניגוד חזותי למדרגה."
היו"ר רן כהן
זה כדי לאפשר לאדם שנוסע לדעת שהוא מגיע לקצה המדרגות הנעות. נדמה לי שזה מאוד הגיוני. זה גם מוסכם, נכון?
שמואל חיימוביץ
אני רוצה שיהיה ברור שבראש ובתחתית המדרגות הנעות אין אמצעי אזהרה מסוג הגבשושיות, אלא רק חזותי. מה עם מישושי? בדרך כלל יש משטח בראש ובסוף המדרגות שהוא שונה מהריצוף בסמוך. זה יכול להיות למשל מגומי. אני בעד זה שיהיה מישושי, רק שלא יהיה מובן שהכוונה היא להגדרה כאן. כלומר, לבליטות האלה העגולות.
שירה ברנד
לכן, צריך להבהיר את זה.
נורית הולצינגר
זה לא ברור, כי אם כאן כתוב בניגוד חזותי, ובתקן כתוב - - -
שירה ברנד
לא בתקן, בהגדרה פה.
ערן טמיר
לדעתי, זה מספיק ברור.
שירה ברנד
קראנו לו אמצעי אזהרה. גם פה צריך להיות אמצעי, לא סימון.
היו"ר רן כהן
או, קיהחלפנו את המילה סימון באמצעי אזהרה כדי לבדל.
שמואל חיימוביץ
אז זה לא רק בניגוד חזותי, גם מישושי.
שירה ברנד
האם אתה רוצה שזה יהיה גם בניגוד מישושי?
שמואל חיימוביץ
כן, אבל זה לא חייב להיות במובן של הגבשושיות.
היו"ר רן כהן
שירה, למה לא? זה הרי אמור לשרת סוגים שונים של נכים.
שירה ברנד
נכון, אני רוצה להסביר. בתקנות האלה יש לנו הגדרה מה זה סימן אזהרה, וסימן האזהרה הזה הוא עם הגבשושיות שאותם מבקשת הנציבות לא להחיל. ולכן, קראנו לזה פה לא סימן אזהרה כדי שזה יהיה ברור שזה לא הסימן, אלא זה אמצעי אזהרה.
נורית הולצינגר
שירה, זה עדיין לא בסדר. אתם אומרים שאמצעי אזהרה - - -
שירה ברנד
אין לנו הגדרה של אמצעי אזהרה.
נורית הולצינגר
אתם אומרים שבמדרגות נעות ובמסועי לכת יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, והדרישות שכאן. דרישות ת"י 1918 חלק 3.1 כוללות סעיף שאומר אמצעי אזהרה למדרגות הנעות, כן?
היו"ר רן כהן
כן, כל הסעיף הזה זה מדרגות נעות.
נורית הולצינגר
סליחה, יכול להיות שאני מסתכלת בסעיף הלא נכון. כן, מדרגות נעות מפנה לסעיף 267א שאומר שיותקנו אמצעי אזהרה על המדרגות והמדרגות הנעות, יותקנו משטחי אזהרה מישושיים. זה אומר שזה גם וגם.
שמואל חיימוביץ
בסדר, אנחנו נשארים עם המישושיים. אבל, לא על-ידי גבשושיות.
היו"ר רן כהן
רבותי, האם מקובל שזה אמצעי אזהרה?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
יופי, תודה. רבותי, חבל על הזמן. בואו נתקדם. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"סימן י – מתקני תברואה


8.140 – בתי שימוש נגישים (א) בכל בניין ציבורי יהיו בתי שימוש נגישים אשר יימנו בכלל מספר בתי השימוש הנדרש בהל"ת. היו במקום בתי שימוש מעבר לנדרש בהל"ת יחולו גם עליהם הוראות סימן זה. (ב) בית שימוש נגיש יתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, ויכול שיהיה מיועד לנשים והן לגברים."
היו"ר רן כהן
מה זה "ויכול שיהיה מיועד"?
שירה ברנד
הרבה פעמים אדם מוגבל מלווה במישהו אחר, וזה לא תמיד מלווה מאותו מין. יכול להיות גבר שמלווה אותו בחורה, ולהיפך. לכן, אפשרנו שבית השימוש הנגיש יהיה אפשר להיכנס אליו משני המינים.
היו"ר רן כהן
למה "יכול"? אני אומר שזה צריך להיות חייב.
שירה ברנד
לא חייב, כי אם זה במדור נשים אז זה בתוך המדור של הנשים. אם זה במדור של הגברים אז זה בפנים. אנחנו מאפשרים גם אפשרות שזה ישמש את שני המינים.
שמואל חיימוביץ
מניסיון של עשרות שנים עם כל הנושא הזה שירותים נגישים, אני יכול לומר כי יש התלבטות אמיתית. השאלה היא, האם לשים תא אחד אצל הגברים ותא אחד אצל הנשים, והוא ישמש הרי את כל הקהל. או לתת תא אחד ניטרלי שהוא בין שני האגפים, שהוא משמש את שני המינים? אין לנו החלטה ברורה מה טוב יותר. אנחנו מאפשרים במסגרת התקנות האלה גם זה וגם זה. הסכנה הגדולה כאשר זה בתא נפרד היא שזה בסוף הוא משמש כמחסן לכלי ניקוי.
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל? תודה, התקבל. בואו נתקדם.
אייל לב-ארי
אני מבקש לדעת אם קיים כמו למשל במקומות חניה, מפתח לשירותים?
שירה ברנד
יש, זה הל"ת ולשם אנחנו מפנים. הל"ת זה הוראות למתקני תברואה.
היו"ר רן כהן
זה מה שחייבים לכלול בכל מבנה לפי היקפו, לפי כמות השוהים בו וכו'. טוב ששאלת כי זה עכשיו ברור גם לצופים. אנחנו מתקדמים הלאה – בית שימוש מיוחד מטיפוס 2 -8.141.
ליטל שוורץ
"בכל בניין ציבורי חדש שתפוסתו עולה על 1,000 איש, לרבות באגף של בית חולים, במרפאה אזורית, באגף של מוסד לילדים עם מוגבלות, במוסדות לאנשים עם מוגבלות, בית נתיבות של נמל ים או נמל תעופה, מסוף יבשתי, תחנת רכבת מרכזית, יהיה לפחות אחד מבתי השימוש הנגישים בית שימוש נגיש מטיפוס 2, לפי תקן ישראל 1918 חלק 3.1."
שמואל חיימוביץ
טיפוס 2 מאפשר גישה משני צידי האסלה, להבדיל מטיפוס 1 שמאפשר רק מצד אחד.
היו"ר רן כהן
אני רוצה לשאול שאלה אינפורמטיבית. האם זה לא המציאות עכשיו?
שירה ברנד
השאלה איזה טיפוס הוא? 1 יש, אבל טיפוס 2 זה הגדול יותר.
שמואל חיימוביץ
זה תא יותר גדול. עד שלא יהיו התקנות החדשות, התא הוא בגודל של 140 על 175 עד הדלת. התקן הגדיל את התאים האלה. אבל, אין שיניים לתקן הזה בלי התקנות שאנחנו כרגע כותבים כאן. התקן מבדיל בין שני טיפוסים של תאים: טיפוס 1 וטיפוס 2. מקומות מיוחדים שהם גדולים במיוחד יידרש גם טיפוס 2.
היו"ר רן כהן
הבנתי. אז זה בא להוסיף. יפה, אז אנחנו מוסיפים. תודה רבה, נתקדם הלאה.
אייל לב-ארי
הערה טכנית. כשעברנו על הסימנים בהמשך, יש מקומות בהמשך שבהם מצוין בית חולים ומרפאה אזורית. למעשה, אלו דברים שייכנסו למוסדות הבריאות. האם יש מקום ל- - -
שירה ברנד
לנו אין בעיה למחוק את זה פה, ולהשאיר את זה שם. זה לא משנה.
אורלי בוני
להשאיר את זה שם, כי לנו יש גם דרישה של גודל שונה.
שירה ברנד
אז בואו נוריד את זה.
היו"ר רן כהן
כל הסימן הוא על מתקני תברואה.
שמואל חיימוביץ
תברואה זה לא בריאות.
שירה ברנד
רק הדף של בית חולים ומרפאה אזורית - שני אלו.
אייל לב-ארי
אנחנו נראה את זה גם בהמשך.
היו"ר רן כהן
אני לא הייתי רוצה להוריד. ברגע שתהיה כפילות, תהיה כפילות. יתקנו את הכפילות. בואו נשאיר את זה למרות הכפילות.
יעקב עילם
שזה יישאר, כי עד שיהיו תקנות לבתי חולים - - -
היו"ר רן כהן
בכפילות אף פעם לא יהיו חורים. שלא יהיה מצב שברשימה הזאת יש, וברשימה אחרת אין. נתקדם הלאה לסעיף 8.142 – מספר בתי שימוש נגישים.
ליטל שוורץ
"(א) בבניין שנדרש בו בית שימוש אחד לפי הל"ת, יהיה זה בית שימוש נגיש.


(ב) בבניין שנדרשים בו שני בתי שימוש לפי הל"ת, אחד לנשים ואחד לגברים, יהיה אחד מהם לפחות בית שימוש נגיש.


(ג) בכל מדור שירותים יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש לשני המינים, או שני בתי שימוש נגישים שאחד מיועד לנשים, ואחר לגברים."
היו"ר רן כהן
אני לא מבין מה סעיף (ב) פותר. אם יש גם לנשים וגם לגברים לחוד אז מה עוזר שיש עוד בית שימוש אחד?
קריאות
"אחד מהם".
היו"ר רן כהן
ואז מה? ואז אם זו תהיה אישה היא תלך למקום של הגברים, כן?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
למה שלא יהיה שלישי?
שמואל חיימוביץ
השלישי זה (ג).
היו"ר רן כהן
טוב, או.קי - בסדר.
שמואל חיימוביץ
הגדרה של "מדור" היא שלוש תאים ומעלה.
היו"ר רן כהן
כלומר, הפתרון שנתתי נמצא בסעיף (ג). תודה. האם יש עוררין? לא. מתקדמים ל- 8.143, בתי שימוש נגישים במקומות מיוחדים.
ליטל שוורץ
"על אף האמור בפרטים 8.141, ו-8.142 שני בתי שימוש נגישים לפחות המשמשים את שני המינים, או שני בתי שימוש נגישים לנשים, ושני בתי שימוש נגישים לגברים, יהיו במקומות אלה:

(1) מועדון לקשישים או מועדון לאנשים עם מוגבלויות, שתפוסתו עולה על 30 איש.

(2) מוסדות בריאות, בכל קומה ששטחה העיקרי עולה על 1,000 מטרים רבועים.
(3) מרכז מסחרי ששטחו העיקרי על 2,000 מטרים רבועים."
היו"ר רן כהן
לדעתי, זה ממש הישג.
אורלי בוני
אפשר להוריד את מוסדות הבריאות.
קריאות
שיישאר פה.
אורלי בוני
בכל מקרה יהיה פרק נפרד.
שמואל חיימוביץ
כשהוא יהיה יורידו את זה פה.
היו"ר רן כהן
אני אומר לך למה אני רוצה להשאיר את זה פה. זאת משום שאני לא יודע מתי נגיע לנושא הבריאות. יותר טוב לי שזה יהיה מוקדם וכפול מאשר שלא יהיה.
שמואל חיימוביץ
בכל מקרה, הדרישות יהיו יותר, ולא פחות.
היו"ר רן כהן
האם יש מתנגדים? לאייל יש שאלה לפני שמסכמים.
אייל לב-ארי
לגבי 8.143(2) מוסדות בריאות - כל עוד זה נשאר, האם אין כאן איזושהי סתירה או צמצום לגבי 8.141 או שזה בא להשלים, כי שם מדובר הרי לפי תפוסה, וכאן - - -
שירה ברנד
לא, זה השאלה על הטיפוס. זה הטיפוס. ב-8.141 אנחנו אומרים שזה יהיה טיפוס 2, ופה אנחנו מדברים על כמות בתי השימוש. ב-8.141 אנחנו אומרים אחד לפחות מאלה שנדרשים יהיה מטיפוס 2. ב-8.143 אנחנו אומרים כמה נדרשים. זה לא סתירה.
קריאה
8.141 מדבר על כל המבנה, ופה אנחנו מחמירים ואומרים בכל קומה?
היו"ר רן כהן
נכון. יפה, אייל קיבל. תודה רבה, הסעיף מאושר. נתקדם הלאה – 8.144 בית שימוש נגיש המיועד לנשים וגברים כאחד.
ליטל שוורץ
"(א) על אף האמור בפרטים 8.141, 8.142 בבית חולים, מרפאה מרכזית, קניון, תיאטרון, בית קולנוע, אצטדיון, בריכת שחיה וחוף רחצה, יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות המיועד גם לנשים וגם לגברים."
שמואל חיימוביץ
אם קודם אפשרנו בחירה או פתרון במסגרת - - -
היו"ר רן כהן
פה מחייבים שיהיה גם זה וגם זה.
שמואל חיימוביץ
בדיוק, מקומות שיש הרבה קהל, או מקומות מיוחדים. (ב), ליטל.
ליטל שוורץ
"(ב) בבית חולים יימצא בית השימוש האמור בכל קומה שבה מתוכננים בתי שימוש המיועדים לשימוש הציבור."
אורלי בוני
שוב, אני לא יכולה לדעת אם זה עומד במה שאנחנו כותבים.
שירה ברנד
אתם כותבים יותר חמור מזה.
אורלי בוני
יש לנו התלבטות, אנחנו עוד לא כותבים. אנחנו מתלבטים.
שמואל חיימוביץ
אתם הרי לא מתכוונים להציע לאורח להיכנס לאחד מחדרי האשפוז ולהשתמש שם בשירותים אם הוא רק אורח, נכון? אז זו הכוונה פה.
דוד ילין
הסעיף הזה יחודד בבתי חולים כשמדובר בבתי שימוש נגישים לציבור, כי כל מקלחת בחדר אשפוז, בית השימוש נגיש. שם זה מחודד שזה לציבור.
שירה ברנד
כתוב גם המיועדים לשימוש הציבור, אבל ולא לחולים הכוונה.
היו"ר רן כהן
זה בסדר גמור. כשזה יבוא שם נדון בזה שם.
ישראל אבן זהב
אני רוצה לחזור לסעיף 8.144(א).
היו"ר רן כהן
אתה עוד לא חוזר. קראנו אותו, אבל עוד לא אישרנו.
ישראל אבן זהב
אני חושב שצריך להיות כתוב בפירוש בכל קומה אם זה קניון. יכולות להיות כמה קומות לקניון, ולא צריך לשלוח מישהו לבית שימוש נגיש.
שירה ברנד
אנחנו מדברים על זה שמיועד גם לנשים וגם לגברים, לא לכל - - -
ישראל אבן זהב
אני חושב שזה חייב להיות בכל קומה, כי יש קניונים עם כמה קומות, ואי אפשר להתחיל להתרוצץ בין הקומות.
ליאורה זיידמן
כן, אבל זה יבוא על חשבון אלה שהם אולי בהפרדה בין הנשים לגברים. אתה נותן את שתי החלופות. אתה מגביל את המרחק, ואתה נותן את שתי החלופות.
היו"ר רן כהן
ליאורה, הוא צודק. כי תארי לעצמך שבקניון יש בכל שתי קומות או בכל שלוש קומות בתי שימוש, או קומה אחת לגברים וקומה שנייה לנשים.
שמואל חיימוביץ
אבל, זה פטור. הואיל ואמרנו שכל מקום שיש בו מדור של שירותים - כלומר, שלוש תאים ומעלה - חייב להיות שירותי נכים, אני לא מעלה בדעתי שבקניון יעשו פחות משלוש תאים במדור, כך שזה פטור דרך שם.
שירה ברנד
זה תוספת.
היו"ר רן כהן
בלי לציין פה שזה בכל קומה. ישראל, בוא נקבל את ההנחה האופטימית של שמואל. קיבלת. קיבלנו את כל הסעיף?
קריאות
כן.
היו"ר רן כהן
תודה.
אייל לב-ארי
נשאר פרט משנה (ג).
היו"ר רן כהן
נכון. פרט משנה (ג) "בתי השימוש האמורים בפרט זה באים במניין בתי השימוש הנגישים הנדרשים בחלק זה." האם זה בסדר?
קריאות
הנדרשים בחלק זה, בסדר.
היו"ר רן כהן
אז גם זה התקבל, יפה. נתקדם ל-8.145 – קבועות תברואתיות בבית שימוש נגיש. ליטל, בבקשה.
שירה ברנד
בעברית זה האסלה והכיור.
קריאה
המיקום של הכלים הסניטרים.
ליטל שוורץ
האם זה הקבועות תברואיות?
היו"ר רן כהן
האם זה לא צריך להיות התברואתיות? כתוב: "תברואיות".
שירה ברנד
כן, כך המילה - תברואיות.
ליטל שוורץ
"בבית השימוש הנגיש והאביזרים לסוגיהם מיקומם ומידותיהם יהיו לפי לדרישות תקן ישראל 1918..."
היו"ר רן כהן
לפי דרישות, בלי האות ל'.
ליטל שוורץ
"... לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1".
היו"ר רן כהן
נדמה לי שזה פשוט ומובן מאליו. תודה, אושר.
ליטל שוורץ
"מיקום בתי שימוש נגישים 8.146 (א) בית שימוש נגיש יהיה בכל קומה המיועדת לשימושים שנדרשים בהם בתי שימוש לפי הל"ת.


(ב) לא קיים או מתוכנן בית שימוש נגיש כאמור בפרט משנה (א), לא יעלה המרחק מפתח הכניסה הראשית של כל אגף בבניין אל דלת הכניסה לבית השימוש הנגיש בקומה אחרת, על 60 מטרים.(ג) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב) לא יידרשו בתי שימוש נגישים במדור השירותים במתקן ספורט, והם יהיו בקרבת מקומות הישיבה המיוחדים, במרחק שלא יעלה על 75 מטרים מהם.


(ד) מדידת המרחק על פי תקנה זו יהיה לאורך תנועה אופקית בלבד."
היו"ר רן כהן
יפה. אני מוכרח להגיד לכם שתוך כדי הקריאה של ליטל חשבתי לעצמי איך הכנסת מתעסקת בבתי שימוש, ואני מאוד מאוד גאה על זה שמודדים כל דבר כדי באמת שהנגישות הזאת תהיה מלאה לסוגי הנכים למיניהם.
אורלי בוני
אחד מהאל"ף-בי"ת של יציאת נכים לקהילה זה בית שימוש.
שמואל חיימוביץ
קודם כל ההערה של ערן. בסעיף (ב) צריך להיות ברור שהמדידה של 60 מטר זה בדרך נגישה.
היו"ר רן כהן
סעיף (ד) מבהיר את זה. זה תיקון שאתה עושה.
שמואל חיימוביץ
אני רוצה למסור פה שהנציבות מכינה סטים של שרטוטים שיוצבו באתר הנציבות. השרטוטים מפרטים את הדרישות לגבי שירותי נכים לטיפוסים השונים, כולל תמונות ראי שלהם. אפשר יהיה להוריד אותם מהאתר שלנו, ולשתול אותם בתוכניות. אנחנו נקל מאוד ביישום הדרישות האלה בצורה המקסימאלית האפשרית.
היו"ר רן כהן
כל הכבוד, יפה מאוד. זו דרך יעילה לקדם דברים. תודה.
נורית הולצינגר
שאלת הבהרה לגבי סעיף (ג): "על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב) לא יידרשו בתי שימוש נגישים במדור השירותים במתקן ספורט, והם יהיו בקרבת מקומות הישיבה המיוחדים...". אני רק רוצה להיות בטוחה שזה לא בא על חשבון אותם בתי שימוש שצריכים להיות לשימוש הספורטאים.
ליאורה זיידמן
זה לא בא על חשבון. זה בדיוק הרעיון שלא יגידו לציבור שבא לשבת במדור האורחים: תשתמש עכשיו במקלחות של הספורטאים. זה בדיוק לעשות את זה.
נורית הולצינגר
ושלא יהיה להיפך. שלא יהיה לספורטאים שאין להם - - -
ליאורה זיידמן
זה בדיוק בא לפתור את הפרובלמאטיקה הזאת.
נורית הולצינגר
זאת אומרת שבמלתחות יש חובה ל- - -
ליאורה זיידמן
לספורטאים יש לנו את המתקנים האחרים של כל המלתחות עם כל השירותים, ועם כל הדברים האלה.
נורית הולצינגר
נגיע לזה.
היו"ר רן כהן
שירה, אני רוצה להוסיף עוד שאלה. זה נכון גם לגבי מתקני ספורט לנכים? כלומר, שהנכים עושים שם ספורט בעצמם? האם זה מספיק מתאים?
שירה ברנד
כן.
שמואל חיימוביץ
האם הכוונה למקומות ייעודים לאנשים עם מוגבלות?
היו"ר רן כהן
כן.
שמואל חיימוביץ
שם הדרישות של התקנות האלה לא מספקות.
היו"ר רן כהן
ולכן אני שואל. זה כבר יהיה במקום - - -
שירה ברנד
כתבנו הוראה כללית.
היו"ר רן כהן
מאחר וזה כאילו מדבר על כל אולם, אני שואל האם זה מספק - מה ששמואל עכשיו מאשר לי שזה לא מספק - מתקנים מיוחדים לאנשים עם מוגבלות?
שמואל חיימוביץ
בכמות שהם ייעודיים לאנשים עם מוגבלות, ההמלצה היא לעשות אפיון מיוחד, ייחודי, על- פי צורכי המקום.
היו"ר רן כהן
אבל, איפה זה מופיע בתקנות?
שירה ברנד
זה כתוב פה, אני אסביר. זה מופיע פה, כבר עברנו את זה. זה כתוב ב-8.43, אנחנו הבהרנו בהתחלה. כתבנו הוראה כללית.
היו"ר רן כהן
אני מודה לך. רבותי, אישרנו. רגע, האם הכנסנו פה איזשהו תיקון?
שירה ברנד
הכנסנו תיקון אחד.
אייל לב-ארי
רק לגבי פרט משנה (ד) שמדידת המרחק על-פי פרט זה יהיה לאורך תנועה אופקית בלבד בדרך נגישה.
היו"ר רן כהן
יפה.
אייל לב-ארי
אני רק רוצה לוודא לגבי פרט משנה (ג) שאכן הוא מתייחס ליציעים, לצופים, וכל הנושא שקשור לספורטאים ייכנס לתוך בניין המלתחות. האם זה מטופל במלתחות?
שירה ברנד
כן.
ליאורה זיידמן
זה בנפרד. מלתחות, וכל אגף השירותים שגם הן צריכות להיות נגישות.
שירה ברנד
אבל אפשר לכתוב פה (ג): על אף האמור, ביציע הצופים לא יידרשו בתי שימוש נגישים.
ליאורה זיידמן
לא הייתי רוצה לקרוא לזה יציע אם זה לא יציע, אם זה רק שני ספסלים או משהו.
שמואל חיימוביץ
סליחה, אני חושב שיש פה אי הבנה. בזמנו כשדיברנו על זה, הכוונה היתה שאם הצופים עם מוגבלות יושבים במשטח נמוך, כלומר ליד המגרש, אז לא תהיה דרישה אם יש שירותים שמשמשים את הצופים למעלה, שגם שם יהיו שירותי נכים. ליאורה, האם אני מבין נכון? אם הפתרון של המקומות המיוחדים הוא במפלס של המגרש, ולמעלה יש יציע שאליו מגיעים אנשים, ויש לו שירותים צמודים, הנכים ממילא לא יגיעו לשם, ולכן אין טעם לתת שם שירותי נכים.
ליאורה זיידמן
נכון.
שמואל חיימוביץ
זאת הייתה הכוונה, וזה לא ברור מ-(ג).
ליאורה זיידמן
פה היתה הכוונה של (ג), אם אני פה המומחית לענייני ספורט - - -
היו"ר רן כהן
אגב, זה מה שאני הבנתי כשליטל קראה את סעיף (ג). אני הבנתי שזה מיועד בדיוק לאנשים עם כסאות גלגלים שהם ליד המגרש, ולכן הם לא נדרשים במקומות אחרים, אלא שם.
שירה ברנד
נכון, זו הכוונה.
ליאורה זיידמן
נכון, זו בדיוק הכוונה. הבנת נכון.
שמואל חיימוביץ
אז צריך להבהיר את זה: במתקן ספורט שבו המקומות המיוחדים לא נמצאים למעלה. צריך לייחד את זה לשם.
ליאורה זיידמן
ברגע שאנחנו עושים את הקשר בין בתי השימוש הנגישים לבין מקומות הישיבה המיוחדים, אז אני חושבת שאתה כאילו פותר את זה, לא?
שמואל חיימוביץ
אולי זה צריך להיות בכלל בסעיף בפטורים?
היו"ר רן כהן
למה בכלל חייבים להדגיש את הסעיף הזה?
שירה ברנד
לא, זה לא פטור. זה חובה שאתם ביקשתם. זה לא כפטור.
היו"ר רן כהן
נניח שישנו מגרש כדורסל שבו יש מעליות שעולות למעלה, ואנשים עם כסאות גלגלים יכולים גם לעלות למעלה? הם יראו את המשחק מלמעלה, מה הבעיה?
ליאורה זיידמן
לא כתבנו שזה יהיה באותה קומה. כתבנו שיש מרחק מקסימאלי בין מקומות הישיבה המיוחדים, לבין אותם בתי השימוש. כי אמרנו שאם יש הפסקה או יש איזה משהו שהוא קצוב בזמן, וזאת שגם להם תהיה האפשרות להגיע לבתי השימוש הנגישים באותן הפסקות. לכן, קבענו מגבלה של מרחק.
היו"ר רן כהן
שמואל, ההרגשה שלי היא שזה לא שלם.
שמואל חיימוביץ
נכון. אני מציע כך - - -
היו"ר רן כהן
רגע, בוא נשאל את נורית.
נורית הולצינגר
אני שואל, אם נוריד רק את חלק שאומר: לא יידרשו בתי שימוש נגישים במדור השירותים במתקן ספורט, אלא רק שבתי השימוש הנגישים יידרשו להיות בקרבת מקומות הישיבה במרחק שלא יעלה על 75 מטר - - -
ליאורה זיידמן
אחרי זה אנחנו עושים את הכפילויות. זה מה שלא רצינו.
נורית הולצינגר
אני לא חושבת שתהיה כפילות.
ליאורה זיידמן
תהיה כפילות.
נורית הולצינגר
אתם מתייחסים למצב שתמיד יש יציע עליון. יכול להיות מצב שמבחינה תכנונית דווקא הדרך הנגישה תהיה מלמעלה.
היו"ר רן כהן
אני רוצה להציע את ההצעה הבאה, ואני בעצם מחליט. אני מבקש שהסעיף הזה יוקפא כרגע, ואני מבקש שאתם תעבדו עם הנציבות, ועם משרד הפנים, ועם משרד השיכון והארגונים, ותנסו להגיע לנוסח שבא לאפיין את העניין בצורה יותר מובהקת. נראה לי שהכוונה די ברורה לי, אבל הניסוח הזה לא עונה.
שירה ברנד
אין מחלוקת מהותית על הכוונה. יש פה רק עניין של ניסוח.
היו"ר רן כהן
אני מבין שהכוונה ברורה לכולנו. אבל, הניסוח הזה לא נותן מענה. אני מבקש שתביאו ניסוח יותר קוהרנטי, ויותר מלא. אני מבקש לעשות הפסקה של שלוש דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 10:35.

הישיבה חודשה בשעה 10:40.
היו"ר רן כהן
רבותי, אני מתכבד לחדש את הישיבה לאחר ההפסקה הקצרה שעשינו. אנחנו הגענו לסעיף 8.147.
אורלי בוני
אין כאן איזושהי הסכמה. העלאנו לדיון, אבל עוד לא סגרנו סופית הסכמה, שבכלל לעשות החרגה שכאילו כל מה שייקבע פה לא יחול על מוסדות הבריאות עד לתיקון פרק - - -
שמואל חיימוביץ
בשום פנים ואופן זה לא מקובל עלינו. כל מה שיש פה צריך לחול על מוסדות בריאות. מוסדות בריאות יכולים לבקש יותר מזה.
אורלי בוני
אני רק רוצה להעיר שזה עדיין בדיון בינינו. אין הסכמה.
ליאורה זיידמן
מוסד בריאות לא יהיה בו פחות דרישות מכל בניין מוסד ציבורי אחר, אלא יהיה רק מעבר.
אורלי בוני
או, קי. אבל, בשביל לא יהיו מצבים שיהיו באמת סתירות בין הדברים - - -
שירה ברנד
לא יהיו סתירות. נתקן בבתי חולים, ונמחק פה מה שרלוונטי. נעשה את זה במקביל.
היו"ר רן כהן
אני רוצה להבהיר, אורלי. כאשר מדובר על מבנים ציבוריים בהכללה, יש כללים שזה כולל גם את המבנים של משרד הבריאות. כאשר נגיע לסעיף של משרד הבריאות באופן ספציפי, שם נעסוק רק בנושאים שנוגעים למשרד הבריאות. לכן, אני לא יכול להחריג אותם בשלב הזה, כי אני לא רוצה להחריג שום בניין ציבור. לכן, בואו נתקדם. אנחנו בסעיף 8.147 - בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"(א) במקומות להתקהלות יהיה מספר בתי השימוש הנגישים על-פי מספר מקומות הישיבה המיוחדים וכמפורט בטבלה שלהלן:


0 – 12 - לפי האמור בפרט 8.146


13 – 24 - 3 שמתוכם 1 משותף25 – 40 - 4 שמותכם 1 משותף


41 – 60 – 5 שמתוכם 2 משותפים


מ-61 ומעלה – 5 ועוד 1 לכל 20 מקומות מיוחדים נוספים מעל 61.


(ב) במקומות להתקהלות, שהמושבים בהם אינם קבועים, יחושב מספר בתי-השימוש הנגישים על בסיס מקומות הישיבה המיוחדים הנגזרים מחישובי התפוסה."
היו"ר רן כהן
אני רוצה לשאול את אנשי הנציבות, האם הטבלה מקובלת עליכם?
שמואל חיימוביץ
מקובלת.
היו"ר רן כהן
גם הארגונים בעד?
קריאה
כן, כן.
היו"ר רן כהן
אני חייב לומר שאפילו לי אין הערות על זה. 1 על כל 20 בנוסף, הייתי מוריד את זה 1 ל-15. אבל, או.קי - נדלג.
קריאה
מספיק בהחלט.
היו"ר רן כהן
לאייל יש שאלה.
אייל לב-ארי
מה שלא הכי ברור ודורש הבהרה לגבי 8.147(א), שבעצם מקומות הישיבה המיוחדים הם אלה שנגזרים מהקבועים. זאת אומרת שאלו מקומות הישיבה המיוחדים הקבועים, וזה לא הכי מצוין כאן. יכול לבוא וללמוד את זה מפרט משנה (ב). לגבי פרט משנה (ב) אולי כדאי לבוא ולכתוב: יחולו הוראות פרט משנה (א) ופרט 8.210 בהתאמה.
שמואל חיימוביץ
לדעתי, אפשר היה לאחד את זה, ולכתוב משפט אחד: בין קבועים, ובין שאינם קבועים. כי הרי הולכים ל- - -
אייל לב-ארי
זה אותו מפתח.
שמואל חיימוביץ
כן.
ליאורה זיידמן
לא, זה לא אותו מפתח. כשאנחנו מדברים על (א) אנחנו מדברים על קבועים, ואז הם ניתנים לספירה, ואתה יודע בדיוק כמה יש לך. כשאנחנו מדברים על (ב) זה מקומות שזה מן משטח ששמים בו כסאות. זה לא מקומות הישיבה הקבועים, אז איך אנחנו מחשבים את - - -
שמואל חיימוביץ
אבל, הם מסומנים בתוכנית, ואת יודעת טוב מאוד כמה.
ליאורה זיידמן
הם לא חייבים להיות מסומנים. באולם כזה יכולים לסדר את הכיסאות בכל מיני מצבים. כדי לגזור את כמות האנשים שצריכה להיות בכזה אולם, אתה מחשב את התפוסה שזה המפתח הברור, ואז אתה גוזר מתוך זה את בתי השימוש.
היו"ר רן כהן
ליאורה, אני רוצה להבין. אבל, בסעיף (ב) אם המספרים יהיו זהים למספרים שמצוינים בסעיף (א) ובטבלה, האם כללי הטבלה חלים גם על המצבים האלה שאת פירטת אותם עכשיו?
ליאורה זיידמן
כן, כן. המספרים - היחס בין מקומות הישיבה הוא אותו יחס. אבל, במקומות שבהם אין מקומות ישיבה קבועים אלא אתה יכול לפזר את הכיסאות איך ש- - -
היו"ר רן כהן
כי אני לא מבין בסעיף (ב) שהטבלה חלה עליו.
שירה ברנד
בוודאי שהיא חלה עליו.
ליאורה זיידמן
בטח.
שירה ברנד
השאלה היא רק המספר. (ב) מדבר רק על המספר.
ליאורה זיידמן
בדיוק. (א) אומר אמירה כללית לגבי מקומות ישיבה מיוחדים. (ב) נותן איזושהי אמירה שיש מקומות שבהם זה לא קבוע אז - - -
היו"ר רן כהן
האם יש לכם התנגדות שאני אוסיף בסעיף (ב) גם את האזכור של הטבלה? אין לכם התנגדות כי אתם אומרים שזה ממילא חל.
שירה ברנד
נכון.
היו"ר רן כהן
אני אבקש מאייל שיוסיף את הטבלה גם בסעיף (ב), בהתאמה לטבלה שבסעיף משנה (א). האם זה מקובל?
קריאה
כן, כן.
היו"ר רן כהן
נתקדם ונעבור לסעיף 8.148 – בתי שימוש נגישים בבניין בו שימושים מעורבים.
ליטל שוורץ
"בתי שימוש נגישים ימצאו בבית קולנוע, תיאטרון, בריכת שחיה, בית חולים ומרפאה מרכזית, המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים, אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן האמורים לעיל."
היו"ר רן כהן
אני מבין שזה בא למנוע התחמקות בטענה שזה ישנו במקום אחר. סעיף יפה מאוד. מאה אחוז, יפה. כל הכבוד ששמתם לב לזה. זה אושר. נתקדם הלאה. אנחנו עוברים לסעיף 8.149 - משתנות.
ליטל שוורץ
"משתנה בבניין ציבורי תהיה משתנת עביט כהגדרתה בהל"ת, והתקנתה תהיה לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1."
היו"ר רן כהן
מה זה "משתנת עביט"?
דוד ילין
זה כמו קן ציפור, זה מה שעושים היום.
היו"ר רן כהן
שזה לא יהיה כאילו שטוח. בסדר, תודה. או.קי - אושר. אין מחלוקת.
ראובן ברון
אין מחלוקת, יש שאלה. אני מבקש שיהיה ניגוד חזותי בין המשתנה ובין הקיר או הסביבה שעליו היא מותקנת.
שירה ברנד
וזה כתוב בתקן.
ראובן ברון
מוצבע פה על התקן. אבל, הכותרת בתקן היא שירותים נגישים, או משהו כזה.
שירה ברנד
אבל, בשירותים נגישים אין משתנה, אז לא יכול להיות שזו הכוונה.
שמואל חיימוביץ
הוא מצפה שבכל מקום שישנה משתנה שהוא יוכל להבחין בה. זה לא קשור לנגישים או לא נגישים.
היו"ר רן כהן
אני חושב שהדרישה של ראובן היא אלמנטארית.
שירה ברנד
אנחנו טוענים שזה כתוב בתקן. בחלק 3.1 בדרישות התקן כתוב שהמשתנה צריכה להיות בניגוד חזותי.
ראובן ברון
אני רוצה שכל המשתנות תהיינה בניגוד חזותי.
שירה ברנד
למה לא מספיק אחת כמו שכתוב בתקן?
ראובן ברון
נניח שמישהו עומד בדיוק לפני האחת? נעשה לך סיור ותראי איך הדבר הזה עובד.
היו"ר רן כהן
חברים, בואו לא נשכח שמדובר לא בבתים פרטיים, אלא במקום ציבורי. ולכן, הדרישה של ראובן היא לדעתי הגיונית. למה שזה לא יהיה?
ליאורה זיידמן
אני חושבת שבכל זאת כשאתה מגיע למצב של שירותים אז מרוב עודף צבעים, אתה גם כבר יכול להתבלבל. יש מצב או שאתה רואה את המשתנה, ואם מישהו עומד לפני המשתנה אז סימן שהוא עומד לפני משהו, ואז כנראה שיש שם משהו.
היו"ר רן כהן
אני מציע לבקש שלעניין הזה תביאו נוסח מתוקן ברוח הבקשה של ראובן לישיבה הבאה.
נורית הולצינגר
יש לי רק שאלה לגבי מניין המשתנות שצריכות לעמוד בדרישה של התקן. כי בתקן זה נמצא אכן תחת סעיף שירותים, וכתוב שאם מותקנות משתנות אז לפחות אחת מהן תעמוד בדרישות המסוימות שמצוינות שם, וכאן כתוב: משתנה בבניין ציבורי - וזה נשמע שכל אחת - תעמוד בדרישות התקן.
היו"ר רן כהן
אם נאמר משתנה, זה כל משתנה.
נורית הולצינגר
זה כל משתנה. בתקן יש כמה דרישות גם לגבי גובה ההתקנה. אני לא יודעת אם גובה ההתקנה שמצוין כאן הוא מתאים לכל אדם ואדם.
קריאות
נכון.
נורית הולצינגר
זה צד שאני לא יכולה להביע בו דעה מקצועית.
ליאורה זיידמן
נורית, אני חושבת שאת צודקת. זו לא היתה הכוונה שלנו. כמו שאנחנו אומרים שבית שימוש יהיה נגיש מתוך כמה בתי שימוש, כך הכוונה היתה שמשתנה אחת תהיה נגישה מתוך כמה משתנות. פה בעצם יוצא שכל משתנה היא נגישה, ולא כך היה הדבר, כי יש לה הוראות התקנה שהן לא תמיד מתאימות לכולם. אני לא אכנס לרזולוציה הזאת.
היו"ר רן כהן
רבותי, אני לא אדון בזה פעמיים. גם את הסוגיה הזאת תביאו לפעם הבאה כך שהיא תענה לשאלה שנורית העלתה. תודה, עוברים ל-8.150 - מלתחה, תא הלבשה ומקלחת.
ליטל שוורץ
"8.150 בבניין או חלק מבניין שבו מלתחות, בתי-שימוש, תאי הלבשה או מקלחות, תבוצע התאמת נגישות הכוללת עמדת הלבשה נגישה, מקלחת נגישה, ובית שימוש נגיש לפי פרטים 8.140, 8.155, ו-8.157, ולחלופין תא משולב לפי פרט 8.166."
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל?
קריאות
כן, כן.
שירה ברנד
רק אולי צריך לציין: בבניין שבו מתוכננים מלתחות. אנחנו מדברים על בניין שמתכננים אותו עכשיו. זה חל רק על בניינים חדשים.
היו"ר רן כהן
כל הסעיף הוא על בניין חדש, על זה אנחנו דנים. 8.151 – דרך נגישה למלתחה.
ליטל שוורץ
"אל חלל מלתחה תוביל דרך נגישה, ותקשר בינו לבין החלקים האחרים המשמשים באותו הקשר. כגון: בתי שימוש, מקלחות ועמדות הלבשה."
היו"ר רן כהן
אין מחלוקת. תודה, התקבל.
אייל לב-ארי
רק הערת ניסוח: דרך נגישה תוביל אל חלל, מלתחה, ואת הקשר בינו לבין חלקים אחרים המשמשים באותו הקשר. ה-"כגון" וכדומה הוא לא הכי מקובל.
דוד פילזר
"כגון" - כיוון שלא בכל מקרה יש לך את כולם.
היו"ר רן כהן
המילה "כגון" צריכה להישאר, או לרבות. המילה לרבות יותר טובה. אנו מקבלים את התיקונים הניסוחיים שאייל הציע. תודה, נתקדם הלאה לסעיף 8.152 – מראה ומתלים במלתחה.
ליטל שוורץ
"מראה ומתלים בחלל מלתחה יותקנו לפי הוראות תקן ישראל 1918 חלק 3.2, בסעיפים הדנים במראה במלתחה ובמתלים במלתחה."
ראובן ברון
המתלים יהיו בניגוד חזותי.
שמואל חיימוביץ
זה סעיף נוסף שצריך להוסיף אותו: המתלים יהיו בניגוד חזותי לרקע עליו הם מותקנים.
ליאורה זיידמן
האם לא כתבנו את זה בתקן?
קריאות
לא.
היו"ר רן כהן
ערן, האם אתה יכול לתת ניסוח?
ערן טמיר
בסיפה נכתוב: וכן המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם.
היו"ר רן כהן
יפה, קיבלנו. האם סעיף 8.153 נמחק?
שירה ברנד
כן, אני אסביר. יש פה הרבה סעיפים שהם מחוקים כי אנחנו כתבנו את התקנות במקביל לתקן.
היו"ר רן כהן
אין בעיה. מה שנמחק – טוב מאוד. הסעיף שהוא 8.154 בטח יהפוך ל-8.153 - עמדת הלבשה נגישה.
ליטל שוורץ
"עמדת הלבשה נגישה אחת לפחות תהיה במלתחת נשים, ואחת במלתחת גברים."
היו"ר רן כהן
אלמנטארי, לא? קיבלנו. אנחנו בסעיף 8.155.
ליטל שוורץ
"עמדת הלבשה בתא שירותים: עמדת הלבשה נגישה יכול שתהיה בתא שירותים מטיפוס 2 לפי תקן ישראל 1918 חלק 3.1, ובלבד שהוא כולל גם מקלחת."
היו"ר רן כהן
שוב מקובל, נתקדם.
קריאות
כן.
נורית הולצינגר
אני חושבת שיש פה קצת בעיה פה בניסוח, כי הנושא הוא עמדת הלבשה, וההפניה היא ל-1918 חלק 3.1, כשהכוונה של ההפניה היא לגבי תא השירותים מטיפוס 2. אבל, אם אני מבינה נכון מבחינת התחביר, בגלל שהנושא הוא עמדת ההלבשה, זה כביכול כאילו עמדת ההלבשה תהיה לפי חלק התקן הזה.
שירה ברנד
לא, לא. זה הסעיף הבא. כבר כתוב: בעמדת הלבשה חלק 3.2.
נורית הולצינגר
תבדקו שזה רק נכון.
שירה ברנד
זה כתוב. ב-8.156 – 3.2.
היו"ר רן כהן
בואו נקרא את סעיף 8.156. נורית, אם צריך נחזור ל-8.155. 8.156 - מבנה עמדת הלבשה נגישה.
ליטל שוורץ
"בעמדת הלבשה נגישה יתקיימו דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן בעמדת הלבשה."
היו"ר רן כהן
בלי כל הסעיפים הבאים.
שירה ברנד
בלי כל הסעיפים. זה כבר כתוב בתקן.
היו"ר רן כהן
זה כבר ישנו בתקן. מקובל?
קריאות
כן.
היו"ר רן כהן
תודה, קיבלנו.
ליטל שוורץ
"8.157 תא מקלחת נגיש (א) בבניין שיש בו תאי מקלחת ציבורית, יהיה לפחות תא מקלחת נגיש אחד לנשים, ואחד לגברים אשר יתקיימו בו דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן בתא מקלחת נגיש."
שירה ברנד
כל היתר מיותר.
היו"ר רן כהן
למה יש לי הרגשה כאילו זה לא מוסיף כי כבר עברנו את זה בעבר. אבל, שיהיה. תודה, מקובל. קיבלנו.
שירה ברנד
אנחנו עוברים ל-8.166.
אייל לב-ארי
8.165 נמחק.
היו"ר רן כהן
האם הכול נמחק?
שירה ברנד
כן, כי הכול כתוב בתקן.
היו"ר רן כהן
אנחנו בעמוד 31 סעיף 8.166, תא משולב הכולל מקלחת, אסלה, כיור ומיטה או ספסל.
שמואל חיימוביץ
רגע, איפה יש הפניה לתקן?
שירה ברנד
קודם כבר היה. זה הסעיף הראשון, קראנו אותו עכשיו על מקלחת נגישה, ב-8.157. זה כתוב בעמוד 28 למטה.
היו"ר רן כהן
באנו על סיפוקנו. בואו נתקדם.
ליטל שוורץ
"(א) תא משולב יהיה מטיפוס 1 או מטיפוס 2 בהתאם לדרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן בתא משולב."


(ב) תא משולב מטיפוס 2 יהיה בבריכת שחייה לשימוש הציבור, חוף רחצה, ספא, מקווה טהרה, מקום המשמש לפעילות ספורט של אנשים עם מוגבלות, מוסד חינוך לתלמידים עם מוגבלות, ובכל בניין שיש בו שירות ציבורי עיקרי או נלווה של רחצה."
היו"ר רן כהן
יפה. האם זה מקובל? כן, קיבלנו. מסעיף 8.167 עד סעיף 8.169 מחוק.
שירה ברנד
סעיף 8.169 לא מחוק.
היו"ר רן כהן
סעיף 8.169 - שילוט.
ליטל שוורץ
"שילוט מכוון אל בית שימשו נגיש, תא מלתחה נגיש, תא מקלחת נגישה, ואל תא משולב מטיפוס 1 או מטיפוס 2, יותקן כפי שיקבע בתקנות לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון."
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל?
קריאות
מקובל, כן.
היו"ר רן כהן
קיבלנו, תודה. סעיף 8.170 – מקווה טהרה נגיש. גם זה, יפה.
ליטל שוורץ
"בבניין המשמש מקווה טהרה יחולו הוראות אלה:

(1) דרך נגישה תוביל מהמקלחת הנגישה אל בור הטבילה.

(2) במבואה יתקיימו הדרישות לסיבוב מלא בכסא גלגלים בנוכחות רהיטים לפי
תקן ישראל 1918 חלק 1.

(3) תותקן בו מקלחת נגישה אחת לפי פרטים 8.157 או 8.158..."
שירה ברנד
לא, זה צריך להיות מתוקן לפי הנוסח החדש שמפנה לתקן.
היו"ר רן כהן
אז 8.158 נמחק.
שירה ברנד
נכון, מספיק 8.157. לפי פרט 8.157.
היו"ר רן כהן
ליטל, תמחקי את זה. נשאר 8.157.
ליטל שוורץ
"...ובית שימוש נגיש מטיפוס 1 לפי תקן ישראל 1918 חלק 3.1. ואולם, אפשר שבתא אחד יתוכננו בית שימוש נגיש ומקלחת נגישה, ובלבד שיתקיימו בו דרישות תקן ישראל 1918 חלק 1 בסעיף הדן בסיבוב.

(4) בצד בור הטבילה תהיה רחבת התארגנות במידות 150/150 סנטימטרים או 130/170 סנטימטרים לפחות.

(5) על אף האמור בפסקה (4), במקווה טהרה ששטחה הבנייה הכולל שלו קטן מ-95 מטרים רבועים, לא תידרש רחבת התארגנות ליד בור הטבילה, אך תובטח פרטיות המשתמש בו בתחום המעבר מחדר הרחצה הנגיש עד לבור הטבילה.
(6) דרך נגישה תוביל מהמקלחת הנגישה אל בור הטבילה.
(7) על הקירות של תא המקלחת הנגישה יותקן מאחז יד בדרך המובילה עד לבור הטבילה.
היו"ר רן כהן
(1) ו-(6) זה אותו הדבר בדיוק. (6) מיותר, תמחקו אותו.
אייל לב-ארי
אני חושב שאני מבין למה אולי היתה כפילות. כי חסר כאן שלב שמדבר על דרך נגישה שצריכה להוביל למקווה, ולא מהמקלחת - - -
שירה ברנד
לא, כי אמרנו שזה לכל בניין ציבורי - זה לא משנה.
היו"ר רן כהן
(6) בכל מקרה מחוק, כי כבר ישנו (1). ליטל, תמשיכי.
ליטל שוורץ
"(8) משטחי התפקוד, מיקום קבועות תברואיות ומאחזי יד, יהיו לפי תקן ישראל

1918 חלק 3.1.

(9) משטח הרצפה סביב בור הטבילה במקלחת ובדרך הנגישה מהמקלחת ועד לבור

הטבילה יהיה מחומר עמיד בפני החלקה לפי תקן ישראל 2279.

(10) הפרשי גובה בין משטחי רצפה צמודים מותרים רק במקום שהם נדרשים בו

מטעמי הלכה ודת."
שמואל חיימוביץ
חסר פה סעיף שתובטח האפשרות להתקין מתקן כניסה לבור הטבילה. גם דיברנו על כך שבמקומות מסוימים זאת תהיה חובה.
שירה ברנד
לא, דיברנו שרק יהיה אפשר להתקין.
שמואל חיימוביץ
סליחה, ביישובים עד גודל מסוים - - -
ליאורה זיידמן
אנחנו אמרנו שאנחנו לא יכולים לעשות קורלציה בין היישובים כי אתה צריך למפות את כל המבנים. לכן, אמרנו שהיות ואנחנו מדברים במבנים כן נכון שנשמט סעיף שמדבר להבטיח את האפשרות להתקין מתקן שמכניס את הטובלת שלא יכולה לרדת במדרגות, לתוך בור הטבילה. לא צריך את זה ב- - -
היו"ר רן כהן
מה עושה היום אישה שהיא על כיסא גלגלים?
שמואל חיימוביץ
יש מתקנים מיוחדים, מנופים מיוחדים. אבל, צריך להבטיח את ההפעלה של המנופים האלה. בדרך כלל זה תקרתיים במקומות האלה.
היו"ר רן כהן
אז מה המענה למה שמציג שמואל?
שירה ברנד
חסר פה סעיף, הוא נשמט. אני לא יודעת איפה הוא נמצא.
היו"ר רן כהן
שירה, האם את יכולה לנסח אותו עכשיו?
שירה ברנד
לא, אבל אני אמצא אותו. יש לנו אותו בטח בגרסאות קודמות.
היו"ר רן כהן
תביאי אותו לפעם הבאה.
נורית הולצינגר
לגבי פרט (7): "על קירות של תא המקלחת הנגישה יותקן מאחז-יד בדרך המובילה" קודם כל, האם זה על הקירות של המקלחת, או בדרך המובילה לבור הטבילה?
ליאורה זיידמן
אני אסביר את הכוונה. למעשה, מקווה בנוי כך שיש לך מקלחות, ומשם יש את החלל שבו נמצא בור הטבילה. הכוונה היתה שכבר מתוך המקלחת יהיה לך מאחז יד שמנחה אותך עד לכיוון בור הטבילה.
נורית הולצינגר
אבל, מאחז היד שבתוך תא המקלחת הוא לפי התקן, נכון? מקלחת נגישה תעמוד בדרישות התקן, ושם נקבע איך יהיו המאחזים.
ליאורה זיידמן
לא, אבל זה מאחז ספציפי.
נורית הולצינגר
אז צריך להגיד: בנוסף ל- - -
היו"ר רן כהן
ליאורה, נורית צודקת. צריך להיות כתוב: על קירות המקלחת הנגישה, ובדרך אל תא הטבילה, יותקן - - -
שירה ברנד
כן, זה מה שכתוב.
נורית הולצינגר
ליאורה, אם זה בא בנוסף למאחזים שיש שם - - -
ליאורה זיידמן
אני לא יודעת אם הוא בא בנוסף. יכול להיות שאת חלקם הוא מחליף.
נורית הולצינגר
את צריכה לעשות פריסה, ולראות כמה מאחזים יהיו שם.
היו"ר רן כהן
נורית, האם הבנתי את כוונתך שזה בעצם צריך להיות לא רק בתוך המקלחת, אלא גם מהמקלחת?
שירה ברנד
זה כתוב ב-(7).
היו"ר רן כהן
אבל, נורית מעירה בצדק שמה שכתוב זה על הקירות של תא המקלחת. לא כתוב מהמקלחת אל הבור. אמרנו: ובדרך המובילה יותקן מאחז יד.
ליאורה זיידמן
לפי דעתי זה לא עושה טוב. הכוונה היא כוונה ברורה. זאת אומרת, להבדיל ממקלחת רגילה ששם מאחזי היד הם רק כדי שלא תיפול, או שאין לך במה להיאחז, פה יש כוונה שזה יוביל אותך לקראת בור הטבילה. לכן, צריך לראות מה בדיוק התקן אומר מבחינת מאחז היד. יכול להיות שזה מחליף את המאחז, אולי זה המשכי. אני חושבת שצריך אולי לנסח את זה יותר מדויק.
היו"ר רן כהן
אם אני מבין נכון, הכוונה היא די פשוטה. הכוונה היא כמו שאת תיארת את זה - שמהמקלחת עד הבור יהיה מאחז יד שהוא יוביל לשם. אייל יקרא עכשיו את הניסוח המתוקן: על הקירות של תא המקלחת הנגישה - -
אייל לב-ארי
- - יותקן מאחז יד, ובדרך המובילה עד לבור הטבילה.
היו"ר רן כהן
ובדרך המובילה עד לבור הטבילה יותקן מאחז יד. יפה, קיבלנו את התיקון. תודה רבה, הכול מאושר. שירה, תביאי את הסעיף החסר לפעם הבאה.
נורית הולצינגר
רגע, עוד הערה אחת. אם אנחנו משאירים את המילים: "על הקירות של תא המקלחת הנגישה יותקן מאחז יד", זה כפילות למה שאמרנו קודם, כי אחר כך מפנים לתקן.
שירה ברנד
לא. כתוב שמאחזי היד יהיו לפי התקן. זה בסדר.
היו"ר רן כהן
נורית, יותר טוב שיהיה כפילות מאשר שלא יהיה.
נורית הולצינגר
יש סעיף של מקלחות, וסעיף של מקלחות מפנה לתקן. בתקן נאמר שיהיו מאחזי יד.
ישראל אבן זהב
אני מציע לכתוב בסעיף (7): מהמקלחת הנגישה יותקן מאחז יד - - -
היו"ר רן כהן
לא, אני רוצה שגם במקלחת.
ישראל אבן זהב
במקלחת זה ברור, כי זה בתקן ממילא. למה הכפילות?
שירה ברנד
לא, כי לא הכוונה רק ממש בתוך המקלחת, אלא על קירות.
שמואל חיימוביץ
אני חושב שלא צריך להיות כתוב על קירות תא המקלחת, כי זה קיים באמת בתקן. מה שכן צריך להיות כתוב הוא שבית אחיזה יהיה לאורך הדרך המובילה מהמקלחת לבור הטבילה.
היו"ר רן כהן
נדמה לי שלכולם כאן הכוונה ברורה, שהכוונה היא מהמקלחת הנגישה אל הבור. אייל יביא את הניסוח הזה בפעם הבאה. תודה רבה. עוברים לסימן י"א' - יחידות אכסון. סעיף 8.180 - הגדרות. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"בסימן זה -


"יחידת אכסון" – חדר לינה, או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה, חדר שירותים ורחצה


בין שחדר השירותים והרחצה צמוד לחדר או מערכת החדרים, ובין שהוא במקום

אחר, לרבות בבין מעצר ובבית סוהר."
היו"ר רן כהן
האם הניסוח הזה מקובל?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
קיבלנו.
ליטל שוורץ
"יחידת אכסון מיוחדת" - יחידת אכסון המתאימה לאדם עם מוגבלות בניידות.
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל?

קריאה


כן.
ליטל שוורץ
"יחידת אכסון מקושרת" – יחידת אכסון מיוחדת המחוברת אל יחידת אכסון סמוכה על-

ידי דלת המקשרת שיתאפשר בה מעבר על-פי תקן ישראל 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן

במידות משטח תפקוד."
היו"ר רן כהן
נדמה לי שגם זה מקובל, אז אין בעיה. קיבלנו את הכול. עכשיו סעיף 8.181 - מקום אכסון שלא למגורים.
ליטל שוורץ
"יחידות אכסון מיוחדות יהיו בבניין ציבורי המשמש לאכסון, לרבות בבית סוהר ובית מעצר, מעון לסטודנטים, מעון לתלמידים, מעון לעובדים, וכל מקום המספק שירותי אכסון או לינה לתקופות קצובות."
היו"ר רן כהן
זה גם בתי מלון?
שירה ברנד
המונח "יחידת אכסון" הוא מונח של משרד התיירות.
היו"ר רן כהן
על בית מלון.
שירה ברנד
כן.
היו"ר רן כהן
האם קיבלנו?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
יפה. הסעיף הבא הוא סעיף 8.182 – מספר יחידות אכסון מיוחדות.
ליטל שוורץ
"מספר יחידות האכסון המיוחדות בבניין ציבורי לאכסון לא יפחת מהמפורט להלן:


מ – 6 עד 75, מספר המזערי של יחידות האכסון המיוחדות 1.


מ-76 עד 150 - 2


מ-151 עד 225 - 3 שמתוכן יחידה אחת מקושרת


מ-226 עד 300 - 5 שמתוכן יחידה אחת מקושרת


מ-301 עד 375 - 7 שמתוכן שתי יחידות מקושרות


לכל 75 יחידות נוספות - 2 שמתוכן יחידה אחת מקושרת."
היו"ר רן כהן
אני חייב לומר שזה נעשה בקמצנות גדולה.
קריאות
מאוד.
היו"ר רן כהן
האם זה תכתיב של משרד התיירות?
שירה ברנד
כן, זה מתואם עם משרד התיירות.
שמואל חיימוביץ
התאחדות בתי המלון במשרד התיירות.
היו"ר רן כהן
האם זה נכון גם לגבי צימרים?
שירה ברנד
לא, כי בצימרים שיש בהם מעל שישה.
שמואל חיימוביץ
שישה ומעלה, סליחה.
היו"ר רן כהן
ואם יש רק חמישה צימרים?
קריאות
אז לא, אז אין.
היו"ר רן כהן
איזה מין דבר זה? תסלחו לי, זה צחוק. אני לא מסכים לזה.
שירה ברנד
אני מציעה שבעניין הזה נשמע את משרד התיירות.
היו"ר רן כהן
שירה, אני מודה - אני לא מסכים לזה. אני מבקש לחזור עם זה למשרד התיירות.
שירה ברנד
אפשר להזמין אותם.
היו"ר רן כהן
אני אומר להם שאני לא מסכים לזה. ראשית, אני רוצה שגם עד חמישה יהיה איזשהו מינימום. שנית, אני רוצה שיהיה מספר יותר גדול. אם הם לא יסכימו אז שיבואו הנה לישיבה הבאה.
שירה ברנד
אנחנו כבר יודעים. דנו בטבלה הזאת.
היו"ר רן כהן
אבל, הם עוד לא באו לוועדה - שידעו שהוועדה לא מסכימה.
שמואל חיימוביץ
אגב, זה גם התאחדות בתי המלון. זה לא רק משרד התיירות.
היו"ר רן כהן
זה עוד פחות מעניין, לא מעניין אותי. מצידי, משרד התיירות צריך לריב עם התאחדות בתי המלון. יחידה כזאת יכולה לאכסן גם אנשים שאינם נכים, אז מה הבעיה?
שירה ברנד
הטבלה הזאת היא פשרה. זו הפשרה שנערכה במשרד הפנים בין מצד אחד הדרישה של הנציבות וארגוני הנכים, ומהצד השני דרישת משרד התיירות והתאחדות המלונאים. זה לא קיבל במלואו לא את רצונם של אלה, ולא את רצונם של אלה. זו הפשרה שאנחנו סברנו.
היו"ר רן כהן
בית מלון עם 74 יחידות יהיה לו רק מקום אחד? זה הרי ממש מגוחך. יעקב, אני דוחה את זה לישיבה הבאה. תאמר את דבריך בקצרה.
יעקב עילם
בדיון שהיה בוועדת המשנה במשרד הפנים התקבלה דעתם של משרד התיירות והתאחדות בתי המלון - -
שירה ברנד
לא, זה לא העמדה שלהם.
יעקב עילם
- - ולא עמדת הארגונים. בזמנו, אנחנו העלאנו דרישה שזה יהיה לפחות לפי התקן האמריקאי שהוא די סביר, והוא די מקובל בעולם. מדיניות משרד התיירות כפי שאנחנו מכירים היא ש- - -
היו"ר רן כהן
האם התקן האמריקאי הוא באופן דרמטי שונה?
יעקב עילם
כן. התקן האמריקאי מדבר על בין 1 ל-25 - יחידה אחת. בין 26 ל-50 - שתיים. בין 51 ל-75 כבר ארבע יחידות.
היו"ר רן כהן
יפה, גם לי זה נראה הגיוני.
יעקב עילם
אנחנו באנו והוספנו, ומשרד התיירות פשוט לא הבין את המטריאה. אנחנו אמרנו שאנחנו חושבים שמן הראוי שבבתי מלון במדינת ישראל יהיו גם מה שנקרא חדרים ידידותיים, כי לא כל הנכים צריכים את החדר הגדול עם השירותים הגדולים וכו'. יש כאלה שמספיק להם מאחז במקלחת, ומאחז ליד השירותים.
היו"ר רן כהן
לפעמים צריכים את זה אנשים שאינם מוגדרים כנכים.
יעקב עילם
משרד התיירות אמר: בשום פנים ואופן, ייהרג ובל יעבור.
היו"ר רן כהן
יעקב, מה אתה מציע בשונה ממני?
יעקב עילם
אני, לא.
שמואל חיימוביץ
בנוסף למספר היחידות שצריך לגדול, יעקב מציע שליד אסלה, וליד מקלחת, ובאמבטיות יהיו מאחזי יד.
היו"ר רן כהן
שירה, אני מבקש להחזיר את זה למשרד התיירות.
שירה ברנד
אנחנו נביא אותם לפה לדיון.
היו"ר רן כהן
נזמין אותם ליום רביעי - בסדר גמור. אם תספיקו לשבת איתם היום או מחר, ולהגיד להם שרן כהן לא מסכים לעניין הזה, אני מבקש לאמץ את התקן האמריקאי, או לפחות להתקרב אליו בצורה משמעותית. תודה רבה.
יעקב עילם
בתוספת חדרים ידידותיים.
היו"ר רן כהן
עם הידידותיים.
ליאורה זיידמן
אני לא באה מתחום בתי המלון. אפשר להוסיף עד אין ספור. אבל, אני חושבת שאנחנו צריכים לשמור על מדתיות כמו שאמר שמואל בתחילת דבריו מאוד בצדק.
שמואל חיימוביץ
אבל, במקרה הזה אני לא מסכים שיש פה מדתיות.
היו"ר רן כהן
ליאורה, אני מבטיח לך שאם הם יציגו לי דבר שבגלל חוסר מדתיות הם לא מסכים לו, ויציעו דבר מידתי, אני אקבל - שיציעו דבר מידתי.
ליאורה זיידמן
אני אומרת לא ללכת באופן גורף. אם מישהו מתפרנס מצימר אחד או שניים, והוא יצטרך להגדיל אותו ולהשמיש אותו, והוא נמצא על צוק הר, והוא יצטרך בשביל זה לעשות רמפה בשביל לחצוב את ההר - אני חושבת שצריך לשמוע ולהיות עם ההיגיון של כל הדברים.
היו"ר רן כהן
שיביאו דבר הגיוני.
אורלי בוני
אבל, עד 5 לא צריך.
ליאורה זיידמן
אבל, הוא רוצה כך שעד אחד כן צריך.
היו"ר רן כהן
אני לא הסכמתי, היא צודקת. אני לא הסכמתי שעד חמש לא צריך בכלל.
למה? האם משלוש לא יכול להיות אחד? שמשרד התיירות יבוא, ונריב איתו. תודה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף 8.83 יחידות אכסון מיוחדות בבית אבות ובבתי חולים.
ליטל שוורץ
"על אף האמור בפרט 8.182, בבית אבות ובבית חולים יהיה שיעור יחידות האכסון המיוחדות 10 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין. בבית אבות יחושב מספר יחידות האכסון המיוחדות מסך כל יחידות האכסון, לרבות היחידות המיועדות לקשישים."
היו"ר רן כהן
האם 10% מספיקים בבית אבות?
שירה ברנד
אנחנו משאירים את זה בינתיים כך עד שיהיו לנו מספרים מסודרים לדיון על בתי החולים.
שמואל חיימוביץ
יש מספר מסוים שמותר להחזיק סיעודיים בבית אבות רגיל, וזה מספר שנגזר מתוך הדבר הזה.
היו"ר רן כהן
שמואל, כמו שרמזו כאן בצדק, אני מציע שנקבל את זה כמו שזה עד שנגיע לפרק הבריאות, ושם יהיה פירוט יותר גדול, ואולי יותר מחמיר.
שמואל חיימוביץ
בית אבות זה לא בריאות.
אורלי בוני
בית אבות מתחלק חצי בריאות חצי רווחה. עצמאים ותשושים זה רווחה, ותשושי נפש וסיעודיים זה בריאות.
שמואל חיימוביץ
אבל, אנחנו מדברים על זה שבכל בית אבות יהיו מספר יחידות נגישות כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות לא לקפוץ ישר בתור סיעודיים למחלקה סיעודית, אלא להגיע לבית אבות רגיל.
אורלי בוני
לא. אבל, יש כאן שני משרדים. זה שילוב בין שני משרדים - זה סיפור.
אורנה יוגב
היות וחלק גדול מבתי האבות הם תחת השירות לזקן במשרד הרווחה, אני מציעה לשאול את האחראים על כך אצלנו במשרד.
שמואל חיימוביץ
הם קיבלו את התקנות.
אורנה יוגב
האם לא היו להם הערות?
שמואל חיימוביץ
אני לא יודע. משרד הרווחה קיבל.
היו"ר רן כהן
לי אין התנגדות לקבל את הסעיף הזה כמו שהוא, ולחכות לתקנות בנושא בריאות שיהיו יותר מפורטות, ואולי אפילו יותר מחמירות. השאלה היא האם יש לכם התנגדות?
אורלי בוני
אבל, צריך להיות פה שילוב, כי בית אבות מחולק חצי רווחה וחצי בריאות.
אורנה יוגב
או שיכול להיות גם שכולו רווחה. לכן, זה לא בטוח שזה ייכנס.
היו"ר רן כהן
זה יהיה הרי בטוח 10%, אז אין לכם בעיה לקבל את זה עד שנגיע לתקנות הבריאות, ושם נרד לפירוט יותר גדול.
נורית הולצינגר
אבל, הם אומרים שתקנות הבריאות לא יכסו את כל בתי האבות.
דוד ילין
לא, זה בסדר. כי מה שהוא לא של משרד הבריאות אנחנו אומרים 10% יחידות נגישות. זה בסדר.
היו"ר רן כהן
זה גם מה שאני חושב. רבותי, קיבלנו את הסעיף הזה. נבוא לפירוט היותר מדויק כשנגיע לדיון בתקנות על מוסדות הבריאות.
שמואל חיימוביץ
אני רוצה לומר ש-10% זה מעט יחסית.
היו"ר רן כהן
אני אמרתי שזה מעט.
שמואל חיימוביץ
הולכים לדבר על בריאות, ולא על בתי אבות. חלק מבתי האבות - בטח העצמאים שבהם - הם לא מוסדות בריאות.
היו"ר רן כהן
אז אני מבקש שאתם תביאו באותו פרק גם על בתי האבות.
ערן טמיר
בינתיים, כל עוד אין הגדרה של מהו בית אבות, לפחות נוסיף גם דיור מוגן. אותו דין שחל על בית אבות יחול גם על זה.
היו"ר רן כהן
כן, נכון. נוסיף גם את הדיור המוגן, ואין לכם התנגדות, שירה.
שירה ברנד
לא. אף אחד לא יודע מה זה דיור מוגן. אבל, לא חשוב - יהיה כתוב פה.
היו"ר רן כהן
דיון מוגן ישנו במשרד השיכון. דיור מוגן זה משרד השיכון.
שירה ברנד
כן, אבל גם שם אין הגדרה.
היו"ר רן כהן
בטוח יש.
שירה ברנד
בטוח אין. הפסיקה כבר בדקה את זה, אין.
אורלי בוני
יש דיור מוגן לקשיש, יש דיור מוגן לאדם המפגר, או שירות נפש. זה לא כל כך פשוט לומר דיון מוגן.
שירה ברנד
המונח "דיור מוגן" הוא לא ברור, והוא יכול להטעות. חבל שאנחנו נכניס משהו שהוא לא מספיק ברור. אם אתה מתכוון דיור מוגן לקשיש, לא איכפת לי לכתוב: דיור מוגן לקשיש.
היו"ר רן כהן
ערן, אני מטיל עליך לבדוק לקראת הישיבה הבאה את הסוגיה הזאת גם לגבי משרד השיכון. נדמה לי שיש שם הגדרה של דיור מוגן. תבוא לפה עם פתרון, ואני אאפשר לך לשנות את הסעיף.


אנחנו בסעיף 8.184 – יחידות אכסון מיוחדת בסוויטה. מה זה?
שמואל חיימוביץ
בבית מלון יש סוגים שונים של חדרים, ולא רצינו לקפח את בעלי היכולת שגם הם יוכלו לקבל יחידה נגישה.
היו"ר רן כהן
כשהייתי שר גם התארחתי בהם בחוץ לארץ, על חשבונם.
ליטל שוורץ
"בבניין לאכסון שאינו בניין מגורים שהותקנו בו שלוש סוויטות לפחות, תהיה יחידה אחת מסוג זה יחידת אכסון מיוחדת."
היו"ר רן כהן
מקובל.
נורית הולצינגר
האם אין מילה עברית ל"סוויטה"?
שירה ברנד
לא, חיפשנו.
היו"ר רן כהן
סעיף 8.185 - מיקום יחידת אכסון מיוחדת.
ליטל שוורץ
"במקום שמותקנת מעלית יהיו יחידות האכסון המיוחדות בקרבה יחסית אל המעלית."
היו"ר רן כהן
יפה, מקובל. הלאה, סעיף 8.186 - מבנה יחידת האכסון המיוחדת.
ליטל שוורץ
"(א) הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן ברוחב פרוזדורים ומעברים."


(ב) בכל מקום ביחידה מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 1, ומכל שטח כאמור יתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכסא גלגלים להגיע למרכיבים השימושים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת, חרף קיומם של רהיטים."
שירה ברנד
כן, רק בתחילת הסעיף זה צריך: להיות ביחידת אכסון מיוחדת - שזה יהיה ברור.
ישראל אבן זהב
אני חושב שצריך פה להבהיר אולי שצריך להיות שטיח או ריצוף שיאפשר הגעה מהמעלית לחדר המיוחד בנוחיות, כי זה מאוד קשה לנסוע על שטיח בבית מלון.
שמואל חיימוביץ
בתקן כתוב במפורש מה זה דרך נגישה, ואם יש שטיח הגבלנו את גובה השיער.
ישראל אבן זהב
לא חשוב. אני חושב שבסעיף (א) צריך להוסיף את זה.
שירה ברנד
זה כתוב בתקן.
ישראל אבן זהב
פה כתוב בפירוש רק רוחב פרוזדורים וכו'.
שירה ברנד
לא.
שמואל חיימוביץ
על פי דרישות תקן ישראלי 1918 חלק 1.
היו"ר רן כהן
לא על כל שטיח אי אפשר לנסוע, נכון?
ישראל אבן זהב
לא. יש שטיחים עם ספוג מתחת לשטיח, ואז הוא יותר שקט.
שירה ברנד
בסעיף (א) זה צריך להיות: בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב- - -
היו"ר רן כהן
אייל, מה תוקן?
אייל לב-ארי
הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 1, בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב פרוזדורים ומעברים.
היו"ר רן כהן
או,קי - קיבלנו את התיקון הזה. ישראל, תודה רבה על ההערה. אנחנו עוברים לסעיף 8.187 - חדר רחצה ביחידת אכסון מיוחדת.
שמואל חיימוביץ
יש פה איזה פסיק מיותר.
היו"ר רן כהן
אני מאשר לאייל למחוק את הפסיק. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"(א) דלת חדר הרחצה של יחידת האכסון המיוחדת תיפתח החוצה. אולם, יכול שתיפתח פנימה, אם יימצא בתא מרחב לסיבוב מלא בכסא גלגלים מחוץ לתחום תנועת כנף הדלת, לפי דרישות תקן ישראל 1918 חלק 1."
היו"ר רן כהן
יפה שחשבתם על זה.
ליטל שוורץ
"(ב) ניתן להתקין דלת הזזה על מסילה קבועה במשקוף העליון, ובלבד שיישמר מעבר ברוחב 80 סנטימטרים לפחות בין המשקוף לבין שפת הדלת. ידית הדלת תהיה בצורת האות "כ".
שמואל חיימוביץ
פה יש לנו בעיה עם דלת הזזה. זה בכל זאת יחידת אכסון, וזה עושה רעש כשמישהו ישן באותו זמן. אני מציע לחשוב על כך.
שירה ברנד
אבל, זה כבר סוכם. מה חדש בזה?
שמואל חיימוביץ
אתם רוצים להשאיר את זה – תשאירו. אבל, יש בעיה.
היו"ר רן כהן
אני לא לגמרי הבנתי מה הבעיה.
שמואל חיימוביץ
מדובר בדלת הזזה בחדר שינה, ויכול להיות שמישהו בדיוק ישן, והשני הולך לשירותים.
היו"ר רן כהן
אז שיעשו את ההזזה על גלגלים פלסטיים, ואז זה לא מפריע.
שמואל חיימוביץ
או,קי - לא אמרתי כלום.
נורית הולצינגר
יש לי הערה לאותו סעיף.
היו"ר רן כהן
נחזור לזה, עוד לא גמרנו לקרוא את כל הסעיף.
ליטל שוורץ
"(ג) בדלת חד אגפית הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות, יימצאו אמצעי עזר לסגירתה לפי תקן ישראל 1918 חלק 3.1."


(ד) בחדר רחצה של יחידת אכסון מיוחדת יותקנו לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת, ואפשר שתהיה גם אמבטיה אשר יותקנו על פי פרטים..."
שירה ברנד
פה זה צריך להיות על-פי תקן 1918 חלק 3.2.
ליטל שוורץ
תקן 1918 חלק 3, והפרטים נמחקים.
שירה ברנד
כן, כן.
נורית הולצינגר
אבל, אין אמבטיה בתקן.
ליטל שוורץ
אז ואפשר שתהיה גם אמבטיה בסוף.
נורית הולצינגר
ואפשר שתהיה אמבטיה, נקודה. אין דרישות.
היו"ר רן כהן
או,קי. סעיף קטן (ה), בבקשה.
ליטל שוורץ
"(ה) כל קבועות השרברבות על אביזריהן למעט האמבטיה, יותקנו כך שיהיה מולם משטח תפקוד בקוטר מעגל של 150 סנטימטרים לפחות ממפלס הרצפה ועד גובה 70 סנטימטרים מעל הרצפה."


(ו) משטח הרחצה ינוקז בשיפוע שלא יעלה על 1.5 אחוזים."
שמואל חיימוביץ
אפשר להוריד את (ו).
היו"ר רן כהן
לא נורא, זה יישאר. לא מפריע לי שזה יישאר.
ליטל שוורץ
"(ז) פני משטח הרחצה והרצפה יהיו מחומר בעל מקדם התנגדות להחלקה המתאים לתנאי השימוש הצפויים בהתאם לתקן ישראל 2279.
שמואל חיימוביץ
לא צריך למחוק.
היו"ר רן כהן
דבר טוב לא צריך למחוק, אתה רואה.
שמואל חיימוביץ
לא בגלל זה, אלא בגלל שזה חלק 5 של התקן שעוד איננו.
נורית הולצינגר
הערה של סמנטיקה לפרט (ב). אני מבקשת שישתמשו במונחים הנכונים. זה לא המשקוף. המשקוף העליון זה נכון, אבל רוחב 80 סנטימטרים לפחות זה בין מזוזת הדלת. אני לא זוכרת - אני צריכה לבדוק - זה לא שפת הדלת, זה פאה. צריך לבדוק לפי המונחים בתקן.
היו"ר רן כהן
אז אני יכול לבקש שתביאי את הניסוח המדויק עם המונחים המדויקים לפעם הבאה שתהיה מחרתיים.
נורית הולצינגר
בהחלט.
היו"ר רן כהן
תודה.
שירה ברנד
אפשר אולי להסמיך את היועץ המשפטי לתקן את זה?
היו"ר רן כהן
רעיון מצוין, שירה - גאון. אני מסמיך את היועץ המשפטי אייל לתקן את זה. אם תהיה בעיה תחזור אלי לישיבה.
שירה ברנד
זה רק עניין של מונחים מקצועיים.
היו"ר רן כהן
אלו מונחים מקצועיים, ולכן תגמור את זה איתה.
ישראל אבן זהב
באותו סעיף אני חושב שכדאי שיהיה כתוב: ידיות הדלת, וזאת משום שישנן ידיות משני הצדדים. אתה פעם פותח, ופעם סוגר. ולכן, שלא יתקינו ידית אחת בלבד.
היו"ר רן כהן
כתוב: "ידית הדלת תהיה בצורת האות "כ"", אז אולי ידיות. בסדר, אין בעיה - ידיות הדלת, תיקנו. יפה.
נורית הולצינגר
יש דרישות אחר כך לגבי אמבטיה, אז אולי לתת הפניה לסעיף הזה. כי אם יש הפניה לגבי הדברים האחרים לתקן, אז שתהיה אמבטיה עם הפניה לסעיפים הבאים ששם מצוין ה--- - לפי סעיף 8.188.
היו"ר רן כהן
או,קי - קיבלנו?
שמואל חיימוביץ
אני מציע שבמקום צורת האות "כ", יהיה כתוב: בצורת האות "נ". זה פשוט יותר נכון מבחינת הפרופורציות.
נורית הולצינגר
צריך לבדוק שוב אם אין לזה איזשהו מונח מקצועי.
היו"ר רן כהן
אני מקווה ש"כ" יהיה מובן לכל אחד. תשאיר "כ".
נורית הולצינגר
אני מציעה לבדוק - אני פשוט לא יודעת - אם גם לנושא של צורת הידית יש מונח מקצועי.
היו"ר רן כהן
אם תראי שיש מונח מקצועי גם את זה אני מסמיך אותך להעביר לאייל, ואייל יתקן את זה על-פי הכוונה המקצועית. תודה. הסעיף הבא הוא סעיף 8.188 - אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת.
ליטל שוורץ
"אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת תהיה לפי דרישות אלה:

(1) מידותיה של האמבטיה יהיו 70/160 סנטימטרים לפחות וגובה מישור הפנים שלה 45 עד 50 סנטימטרים מעל הרצפה."
היו"ר רן כהן
האם אתם בטוחים במילה "לפחות"? האם אמבטיה יכולה להיות גם ענקית שאדם ילך בה לאיבוד?

קריאות


ג'קוזי?
היו"ר רן כהן
טוב, סליחה. שכחתי ג'קוזי.
ליטל שוורץ
"(2) בצד המעוגל של האמבטיה יותקן משטח אופקי באורך 60 סנטימטרים לכל רוחבה


וגובהה של האמבטיה, המשטח יותקן כך שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים, העומד


בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה. לחלופין יותקן אדן שישמש ספסל


שרוחבו 25 סנטימטרים לפחות, לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה מישור


פני האמבטיה."
נועה בן אריה
מה זה רוחבה וגובהה?
היו"ר רן כהן
אני מבין שגם הגובה פה הוא משמעותי למעבר מכסא גלגלים.
נועה בן אריה
הנוסח הוא: באורך 60 סנטימטרים לכל רוחבה וגובהה - ברוחב 60 סנטימטרים.
שמואל חיימוביץ
היא צודקת.
נועה בן אריה
זה גם לא באורך 60, זה ברוחב 60.
שמואל חיימוביץ
הרוחב של האמבטיה הוא 70, והאורך של המשטח הזה הוא 60.
שירה ברנד
זה צריך להיות כמו המשפט האחרון: בצד המעוגל של האמבטיה יותקן משטח אופקי באורך 60 סנטימטרים - - -
שמואל חיימוביץ
סליחה, לא באורך. תכתבי במידות: 60 על 70 לפחות.
שירה ברנד
אתה רוצה להגיד: לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה, ובגובה מישור פני האמבטיה. זה בדיוק מה שאתה רוצה להגיד, בלי מידות.
שמואל חיימוביץ
הוויכוח הוא לא על חלופה (2).
שירה ברנד
הוא על חלופה (1). אבל, אתה מתכוון בדיוק מה שהתכוונת בחלופה (2), שזה יהיה כמו המשפט האחרון: "לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה, ובגובה מישור פני האמבטיה". זה צריך להתקיים גם בחלופה (1).
שמואל חיימוביץ
חלופה (1) זה בראש האמבטיה.
נורית הולצינגר
לא. זה משהו אחר, שירה.
היו"ר רן כהן
אני רואה שזה עשרים אנשים שמנסים לצייר חמור, ובסוף יצא גמל. מאחר ונדמה לי כי הכוונה ברורה אני מבקש ששירה תנסח את זה יחד עם אייל, ועל דעתו של שמואל. אנחנו עוברים ל-(3).
ליטל שוורץ
(3) ברז האמבטיה יותקן במרכז הקיר הצמוד ובמקביל לאורך האמבטיה, בגובה שאינו עולה על 80 סנטימטרים מפני הרצפה. הברז יהיה מסוג ברז עירוב להתקנה נסתרת, בעל ידית מנוף, הכולל בורר מסוג "4 דרך"..."
היו"ר רן כהן
מה זה?
שירה ברנד
זה הברז שאתה רואה בתוך הקיר, שיש לו אפשרות להעביר אותו גם למקלחת. זה סוג של מנגנון.
שמואל חיימוביץ
זה מונח מאינסטלאטורים.
ליטל שוורץ
"… בנוסף יותקן מקלח יד עם צינור גמיש שאורכו 150 סנטימטרים לפחות. נקודת התלייה של מקלח היד תהיה בגובה שאינו עולה על 80 סנטימטרים."
היו"ר רן כהן
אני מעריץ אתכם על כך שחשבתם על כל הפריטים האלה - כל הכבוד. האם יש הערות?
קריאה
לא, לא.
היו"ר רן כהן
אין, קיבלנו. תודה רבה. נתקדם הלאה לסעיף 8.189.
שמואל חיימוביץ
בכל זאת, תיקון קטן. נקודת התלייה של המקלחת – אפשר לעשות עוד מתלים שהם לא בגובה הזה. צריך להגיד את זה בצורה יותר כללית. תהיה נקודת תלייה של מקלחת בגובה כך וכך. מצידי שיעשו עוד נקודות תליה לאדם שעומד בתוך האמבטיה ורוצה להתקלח.
נועה בן אריה
זה לא משנה. מבחינת נוסח מה שאתה אומר לא משנה. אחד בטוח יהיה. אם אתה רוצה להוסיף עליו אתה יכול להוסיף עליו.
שמואל חיימוביץ
לא זה מה שכתוב פה.
היו"ר רן כהן
אבל, אפשר לכתוב: ואפשר להוסיף עליו. או לפחות נקודת תלייה אחת. אייל, לפחות. בסדר, תיקנו וזה התקבל עם התיקון של שמואל. אנחנו בסעיף 8.189 - מאחזי יד באמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת.
ליטל שוורץ
"בקירות הצמודים לאמבטיה יותקנו מאחזי יד לפי ההוראות המפורטות להלן, ויכול שיהיו מאחזי יד פריקים, ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת:

(1) בקיר המקביל לרוחב האמבטיה, בצמוד למשטח המתואר בפרט 8.188 (2) יותקן מאחז

יד אופקי באורך 50 סנטימטרים לפחות. פני החלק האופקי יהיו בגובה 28 עד 72

סנטימטרים מפני הרצפה.

(2) בקיר הצמוד לאורך האמבטיה יותקן מאחז יד אלכסוני באורך 120 סנטימטרים. קצהו

העליון יהיה בראש האמבטיה, בגובה 70 סנטימטרים מהרצפה, וקצהו התחתון יהיה

בגובה 5 סנטימטרים מעל דופן האמבטיה."
היו"ר רן כהן
האם מקובל?
קריאות
לא.
נורית הולצינגר
יש לפי הערה שהיא אולי תעורר גלים. אני מבקש כי מאחזי יד פריקים יעמדו לאחר התקנתם לגבי מאחזים במקלחת בדרישות ת"י 1918 חלק 3.2.
היו"ר רן כהן
למה זה צריך לעורר הדים?
שירה ברנד
מכיוון שאנחנו יודעים שאף אחד לא בדק שיש חיה כזאת.
היו"ר רן כהן
אם נורית אומרת, סימן שיש חיה כזאת.
שירה ברנד
לא, מה שהיא אומרת הוא שהמאחז הפריק יעמוד בתקן של מאחז קבוע.
נורית הולצינגר
המאחז הפריק לאחר התקנתו יעמוד בדרישות שיש לגבי כל מאחז.
היו"ר רן כהן
נראה לי בסדר גמור.
שירה ברנד
זה נכון שזה נראה בסדר. אני רק אומרת שזה נשמע בסדר, וזה הגיוני. אבל, אין לנו כזאת בדיקה שנעשתה בכלל שמישהו יודע להתקין כזה דבר.
היו"ר רן כהן
האם יש פה מישהו מאנשים המקצוע שיודע להגיד אם יש?
שירה ברנד
נורית אמרה לנו שאין. אנחנו שאלנו את מכון התקנים.
נורית הולצינגר
הבהרתי את זה לשירה בשיחת טלפון. מה שאני אמרתי לגבי מאחזים פריקים, מה שדובר בישיבה הקודמת מאחזים פריקים למדרגות לבמה - מאחזים פריקים באופן כללי אין לנו עליהם שום בקרה איך ביצעו אותם, כל אחד יעשה לפי פרט אחר, החיבור שלהם בעת החיבור יהיה שונה.
היו"ר רן כהן
נורית, זה ברור. שירה מעלה את השאלה האם יש בכלל חיה כזאת?
נורית הולצינגר
לכן, מה שאנחנו אומרים זה שהמאחז הפריק לאחר התקנתו צריך לעמוד בכל דרישות העומס שעומד מאחז.
היו"ר רן כהן
בסדר גמור, אני נוטה לקבל את זה אוטומאטית. זה הגיוני.
קריאות
יש חיה כזאת.
נורית הולצינגר
אין לי מושג - - -
שירה ברנד
היא אומרת שהיא לא יודע. מכון התקנים לא יודע אז מי כן יודע?
היו"ר רן כהן
אבל, שמואל אומר שיש, ויעקב אומר שיש כזאת.
יעקב עילם
יש מאחזי יד פריקים.
שמואל חיימוביץ
שירה, למכון התקנים יש חובה להתנגד לכל דבר שאי אפשר לבדוק אותו בשטח, ולהסתייג ולהגיד: הבדיקה שלי היא במעבדה. לא תזמין אותי לבדוק מה עשית על הקיר, אני לא אחראי.
נורית הולצינגר
לא, זה לא כך. אתה מציג את הדברים בצורה - - -
היו"ר רן כהן
אני נוטה לקבל את ההבטחה של שמואל ושל יעקב שהם יודעים שיש, ולקבל את התיקון הזה. אני אאפשר למשרד הפנים או לכל גורם שמכיר את העניין הזה שיכול לבדוק ולהגיד שאין, לחזור ולערער על זה.
שמואל חיימוביץ
אני רק מבקש שבמקרה כזה פשוט לא תהיה אפשרות של פריקים, אין לי בעיה עם זה. להוריד את האפשרות של פריקים שביקש משרד התיירות.
היו"ר רן כהן
- - - נוריד את האפשרות של פריקים. כרגע זה פריקים שעומדים בתקן של לא פריקים, של קבועים.
נורית הולצינגר
מכון התקנים שלם לגמרי עם הדרישה הזאת אם היא תנוסח כך.
היו"ר רן כהן
אין בעיה, תודה רבה.
שירה ברנד
באיזה תקן את רוצה שזה יעמוד?
נורית הולצינגר
בתקן 1918 חלק 3.2 לגבי מאחזים במקלחת - הדרישות שנקבעו שם.
היו"ר רן כהן
כן, זה בעצם המאחזים הקבועים.
שירה ברנד
לגבי המאחזים הפריקים - זה הסכמה עם משרד התיירות. אני חושבת שבוודאי צריך לעדכן אותם בתיקון הזה, ולשמוע את התייחסותם.
היו"ר רן כהן
תעדכנו אותם, בסדר.
דוד ילין
יש לחברה אחת מאחז שהם משאירים את הבסיס, ומאחז היד קיבל אישור מכון התקנים. היתר כפי שאני תפסתי את זה הוא שמתקינים את המאחז, משאירים את הדיבלים בקיר, ומפרקים אותו לקראת לקוח שלא רוצה לראות. זאת אומרת, המאחז עומד בדרישות, הקיבוע עומד בדרישות, רק מסירים אותו - - -
נורית הולצינגר
אין בכלל בעיה, אני לא אומרת שאי אפשר. אני רק אומרת שחייבים שתהיה הדרישה - - -
אורלי בוני
נורית, זה ימנע לעשות מאחזים שמגמישים אותם ככה, ומוציאים אותם ככה.
נורית הולצינגר
לא נכון.
אורלי בוני
זה ימנע. אנחנו רוצים למנוע.
ערן טמיר
הנוסח שהציעה נורית הוא נוסח מצוין. אפשר להמשיך הלאה.
היו"ר רן כהן
נקבל את הנוסח הזה. אם תערערו עליו תחזרו ותערערו.
שמואל חיימוביץ
סעיף 8.189(1) בסיפה שלו כתוב: פני החלק האופקי יהיה בגובה 28 עד 72 סנטימטרים מעל הרצפה. מאיפה המידה 28?
שירה ברנד
ממך.
שמואל חיימוביץ
מה פתאום ממני? אני מציע שהנושא ייבדק לעומת מה שכתוב היום בחלק ח'. זה משהו שכתוב היום בחלק ח', תבדקו שיש קורלציה.
שירה ברנד
אבל, אם זה כתוב, למה צריך לכתוב עוד הפעם?
שמואל חיימוביץ
כי שיניתם. לא אותו הדבר כתוב פה. הניסוח שונה. תביאו את מה שכתוב שם - זה בסדר, בינתיים עד שיהיה תקן.
היו"ר רן כהן
שירה, האם יש לך פתרון?
שירה ברנד
אני מחפשת.
שמואל חיימוביץ
משופע זה סעיף (2), אז זה בסדר. סעיף (1) - איפה אתם רוצים את סעיף (1)? התיקון שלי הוא לסעיף 1.
היו"ר רן כהן
האם התיקון שלך הוא שזה לא יהיה מפני הרצפה?
שמואל חיימוביץ
אני לא מבין מה הכוונה, מה נותן מאחז יד מגובה של 28 סנטימטר?
היו"ר רן כהן
אני מבין שהתכוונו מפני אמבטיה, לא?
שמואל חיימוביץ
יכול להיות, אני לא יודע. מאיפה הביאו את הידית הזאת?
היו"ר רן כהן
שירה, האם הכוונה פה שזה מגובה פני האמבטיה?
שירה ברנד
אני לא יודעת את הנושאים הטכניים האלה.
יעקב עילם
הוא יתחיל מהסף של האמבטיה כ-8 ס"מ, וייגמר בעוד 50 ס"מ.
שמואל חיימוביץ
יעקב, היום בחלק ח' יש הגדרות לגבי מאחזי יד ליד האמבטיה. בזמנו סיכמנו שעד שאין תקן נשאיר את מה שהיה כתוב שם. זה מה שאני מבקש, לא יותר מזה. לא רוצה כללים חדשים.
ישראל אבן זהב
מישהו פה פשוט פספס במידות, זה הכול.
שירה ברנד
הסעיף הקיים היום הוא פרט 8.25(יג)(6), ואנחנו נעתיק את הנוסח הזה: "בקיר המקביל לרוחב האמבטיה בצמוד למשטח המתואר בפסקה י'..." - זה המשטח שאנחנו מדברים עליו - "...יותקן מוט אופקי באורך 50 ס"מ, ובגובה 85 ס"מ מהרצפה".
שמואל חיימוביץ
או,קי אז איך הגיעו ל-28? אולי הכוונה היתה 72 עד 82.
היו"ר רן כהן
או,קי. תעבירי את זה לאייל ולזה מה שמתכוונים.
שמואל חיימוביץ
זה היה אמור להיות 82 עד 75.
קריאה
זה בדיוק, יכול להיות.
שמואל חיימוביץ
אם הופכים אין לי בעיה.
שירה ברנד
מה החלטנו? אני לא יודעת מה החלטנו.
היו"ר רן כהן
תעבירי לאייל את הנוסח שאת קראת.
שמואל חיימוביץ
אדוני היושב ראש, מצאנו את התקלה. במקום 28 זה היה צריך להיות 82, ואז זה בסדר.
היו"ר רן כהן
אז זה: בגובה 72 עד 82. תיקנו וזה התקבל, תודה רבה.


האם עד סימן י"ב יש לנו ויכוחים גדולים?
קריאות
לא.
היו"ר רן כהן
בואו נתקדם, ואולי נגיע עד לשם תוך חמש דקות, ואז אני לא אפסיק. 8.190 - מקלחת ביחידת אכסון מיוחדת. ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
"במקלחת ביחידת אכסון מיוחדת יחולו הוראות אלה:

(1) שטח רצפת אגן הניקוז יהיה 120/120 סנטימטרים לפחות. היתה המקלחת פתוחה יכול

שטח זה להיות חלק מהמרחב החופשי הנדרש לסיבוב מלא בכסא גלגלים בהתאם

לתקן ישראל 1918 חלק 1."
היו"ר רן כהן
אני מבין שזה לשם מקלחת על כיסא הגלגלים או על כיסא מתאים, נכון?
קריאה
כן.
ליטל שוורץ
"(2) מקלחת נגישה בתא סגור תהיה על-פי טיפוס 1 או טיפוס 2 כמפורט בפרטים 8.158

ו-8.159."
שירה ברנד
אני חושבת שצריך להפנות לתקן, לא לסעיפים. על-פי תקן 1918 חלק 3.2, כי כבר אין לנו את הסעיפים האלה. הם סעיפים שנמחקו.
היו"ר רן כהן
או,קי.
ליטל שוורץ
"(3) תוחמה המקלחת במחיצות קשיחות, יהיה השטח הכלוא ביניהן לפי האמור בתקן ישראל 1918 חלק 1.
קריאה
זה לא חלק 1.
קריאה
זה חלק 3.2.
היו"ר רן כהן
אז תיקנו לחלק 3.2? תיקנו.
נורית הולצינגר
אבל, אני לא זוכרת אם כתוב שם מחיצות קשיחות. צריך להתאים את המינוח כי אם אנחנו מפנים לתקן חייבים שהמינוח יהיה זהה.
היו"ר רן כהן
תבדקי את זה. תודה, הלאה.
ליטל שוורץ
"(4) לא יהיה כל סף או מכשול ברצפת המקלחת

(5) המקלחת תכלול משטף ידני עם צינור גמיש שאורכו לא יפחת מ-150 סנטימטרים."
היו"ר רן כהן
האם "משטף" זה דוש?
קריאות
כן.
שירה ברנד
נורית, האם כל זה לא כתוב בתקן?
נורית הולצינגר
זה כתוב בתקן.
שירה ברנד
אנחנו נשלח לתקן להכל. מסעיף (3) אנחנו נשלח ישירות לתקן, וכל הסעיפים האחרים כבר כתובים בתקן. גם המושב המתקפל?
נורית הולצינגר
כן. אבל, תשאירו את חובת ההתקנה, ורק הדרישות לגבי המושב על-פי התקן.
היו"ר רן כהן
אייל, האם אתה מבין?
שירה ברנד
אני אעביר לך נוסח מסודר עם התקן בפנים?
היו"ר רן כהן
או,קי, תעבירי את זה. נעבור לסעיף הבא - מאחזי יד במקלחת ביחידת אכסון מיוחדת, סעיף 8.191.
ליטל שוורץ
"בקירות הצמודים למקלחת יותקנו מאחזי יד על-פי הוראות אלה, וניתן שיהיו מאחזי יד פריקים ובלבד שיאוחסנו ביחידת האכסון המיוחדת."
שמואל חיימוביץ
עוד הפעם אפשר להפנות לתקן, רק צריך להגיד שאפשר שהם יהיו פריקים.
היו"ר רן כהן
נכון.
שירה ברנד
גם (1) ו-(2) אפשר למחוק.
היו"ר רן כהן
אייל, תמצא את הדרך לעשות את זה.
שמואל חיימוביץ
רגע, לגבי אסלה - יש בעיה.
שירה ברנד
עוד לא הגענו, אנחנו ב-191. אנחנו שולחים הפניה. אנחנו ננסח את הסעיף כך שהוא יכלול את הוראות התקן.
היו"ר רן כהן
ואז סעיף (1) ו-(2) נמחק?
שירה ברנד
כן.
היו"ר רן כהן
או,קי - נמחק. עכשיו הגענו לעניין האסלה - 8.192 אסלה ביחידת אכסון מיוחדת.
ליטל שוורץ
"אסלה ואופן התקנתה יתאימו לדרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באסלה.
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל?
שמואל חיימוביץ
לא, פה יש לי בעיה. הואיל וביחידת אכסון יכול מישהו להגיע עם כיסא שירותים שזה כיסא עם חור, ואז יש צורך בעליה בחפיפה מעל האסלה. גובה האסלה כפי שנקבע בשירותים נגישים, הוא גבוה יותר כדי שאפשר יהיה לעבור בקלות. ביחידת אכסון אסור לדרוש את הגובה הזה.
היו"ר רן כהן
אז מה נעשה?
שמואל חיימוביץ
כשנעשה את חלק 5 אנחנו נדבר על זה.
שירה ברנד
אבל, איך ידעו איך להתקין את האסלה אם לא תכתוב?
שמואל חיימוביץ
אפשר להגיד: להתקין את האסלה לפי זה, למעט סעיף הגובה, והגובה יהיה מקסימום גובה 42 בתוך יחידת האכסון.
שירה ברנד
אבל, בכל יחידות האכסון?
היו"ר רן כהן
זה לא תיקון ניסוחי, יש לנו בעיה מהותית. שמואל, על זה אתה בדיון עם שירה לפעם הבאה. תביאו נוסח.
שמואל חיימוביץ
בסדר, נביא נוסח.
היו"ר רן כהן
תודה, הלאה. אנחנו בסעיף 8.193 - כיור רחצה ביחידת אכסון מיוחדת.
ליטל שוורץ
"כיור רחצה ואופן התקנתו יתאימו לדרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן בכיור בא שירותים נגיש, למעט סעיפים משנה ב' ו-ג' הדנים במיקומו, ובסעיף הדן בכיור במשטח."
היו"ר רן כהן
האם זה מקובל?
קריאה
כן.
היו"ר רן כהן
נתקדם הלאה.
ליטל שוורץ
"8.194 - אביזרים מיוחדים ביחידת אכסון מיוחדת. התקנת אביזרי עזר בחדר רחצה תתאים לדרישות תקן ישראל 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באביזרים."
היו"ר רן כהן
יפה, מקובל.
ליטל שוורץ
"8.195 - יחידת אכסון מיוחדת בבית סוהר ובבית מעצר.


(א) על אף האמור בפרט 8.182 יחידת אכסון אחת לפחות בכל אגף כליאה בבית סוהר, ובבית מעצר, תהיה עם חדר רחצה נגיש לפי הפרטים 8.187, ו-8.190 עד 8.194.

(ב) דרך נגישה רציפה תוביל מיחידת אכסון מיוחדת אל כל המקומות בבית הסוהר, ובבית מעצר, שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים וחצר טיולים."
היו"ר רן כהן
שירה, האם זה מקובל על המשרד לביטחון הפנים?
שירה ברנד
אני לא יודעת להגיד. האם זה מתואם איתם?
דוד ילין
אני דיברתי עם ממונת נגישות שלהם, והיא אמרה לי: אנחנו ממילא עושים את זה.
היו"ר רן כהן
אם כך, מקובל עליהם. תודה רבה. או,קי – זה מקובל. קיבלנו גם את זה.


רבותי, אנחנו נפסיק פה את הישיבה. ניפגש ביום רביעי בבוקר בשעה 09:00. אם יהיה שינוי על מיקום הישיבה נקווה שיודיעו לכם.


לפני הסיום אני רוצה לומר שתי מילים. אני רוצה באמת להביע דווקא בישיבה הזאת הוקרה עמוקה לכל אלה שלקחו חלק בגיבוש הניסוחים האלה, וירידה לכל פרטי הפרטים של הכיורים וחדרי האמבטיות והאסלות וכל הדברים. בכל זאת, יש פה עבודת נמלים שצריך להעריך אותה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה.


שנית, בישיבה אנחנו גם נחזור לאותם הדברים שלא השלמנו, וגם נתקדם מסימן יב' בתי עלמין ומקוואות.
קריאות
זה רק בתי עלמין, כי מקוואות כבר עברנו.
היו"ר רן כהן
רק בתי עלמין, נמחק את המקוואות.


תודה רבה, אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים