ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 13/01/2009

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
8

הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 557
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ז בטבת התשס"ט (13 בינואר 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 6), התשס"ט-2008
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר
מוזמנים
נטע ברנר נאור
- הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת


אפרת גור
- מרכזת ארצית, משרד התמ"ת


אהרון בראזני
- מנהל אגף מת"ש, משרד הפנים


איה דביר
- יועמ"ש במח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים


ענת חיים
- משרד האוצר


משה סוברנו
- סמנכ"ל בכי למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבינוי

והשיכון
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי


ליטל שוורץ
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 6), התשס"ט-2008
היו"ר יצחק גלנטי
בוקר טוב לכולם. למרות כל מה שקורה במדינה שלנו, אנחנו מתפנים לעיסוקים השוטפים. היום נפתח את הדיון בנושא של הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 6), התשס"ט-2008. נמצאת פה הנציגות של משרד התמ"ת. אנחנו לרשותכם.
נטע ברנר נאור
תודה כבוד היושב ראש. אני מהלשכה המשפטית. ההצעה הזאת מחריגה את סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם כלפי עובדים זרים בענף הבנין, ולמה? בשנת 2005 נכנסה לתוקף שיטת התאגידים בבנין, שקבעה שהעובדים הזרים בענף הבנין לא יועסקו יותר על ידי מאות קבלני בנין - -
היו"ר יצחק גלנטי
הם לא יהיו העובדים של קבלני הבנין.
נטע ברנר נאור
נכון, הם יהיו עובדים של קבלני כוח אדם, תאגידים. השיטה הזאת יצרה יתרונות משמעותיים בהעסקה של העובדים הרבים כי יש הטבה ניכרת בתנאי שכרם, בתנאי תעסוקתם. יש פיקוח הדוק של הממשלה ויש מעבר חופשי של העובדים בין תאגידים. למשל, בכל רבעון עובד זר יכול לעבור בין תאגיד לתאגיד. החליפו את הקבילה עוד לפני פסק דין הקבילה. כלומר, זה אפשר מעבר חופשי של עובדים זרים. אם לא היינו מציעים את הצעת החוק הזאת, היינו חוזרים אחורה, למצב שהעובדים הזרים מועסקים על ידי מאות קבלני בנין, מצב שירע עם העובדים ויבטל את כל היתרונות שהשיטה החדשה יצרה.
היו"ר יצחק גלנטי
סליחה, עד כמה שידוע לי בשעתו, קבלני הבנין למיניהם, היו מחזיקים גם את הדרכונים של העובדים.
נטע ברנר נאור
נכון, והם היו עושים עוד כמה עוולות כלפי העובדים הזרים. כיום, גם בגלל שיש 42 תאגידים, יש הרבה יותר פיקוח על ידי הממשלה לגבי התאגידים הללו.
היו"ר יצחק גלנטי
על כמה עובדים מדובר בסך הכל לגבי היום?
אהרון ברזני
9000. היו 42 תאגידים והשנה יש 32.
היו"ר יצחק גלנטי
9000 ששייכים ל-32 תאגידים, והם לא מחולקים שווה בשווה.
אהרון ברזני
לא, זה לפי הרשומים והדרישות. הם יכולים לרשום עד 700 עובדים. יש מגבלה.
נטע ברנר נאור
אני רוצה להציג או שאהרון יציג חלק מההטבות שיוצרת השיטה הזאת, או שהבהרתי מספיק בענין הזה? מה שחשוב כרגע להדגיש הוא שבעקבות הערות של הכנסת ושלנו, שינינו את הצעת החוק המקורית. תראו לפניכם, הצעת החוק קובעת כך:"בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-2006", ויש את הסעיף המקורי אולם "סעיף זה לא יחול על עובד זר שהוא עובד של קבלן כוח אדם בעל היתר... בענפי עבודה או בתחומי עבודה המפורטים בתוספת". התוספת מדברת כרגע רק על עובדי בנין. לא רצינו שזה יהיה גורף מדי ורחב מדי. אם וכאשר יהיו תאגידים בענפים אחרים ונראה שאכן השיטה הזאת יוצרת הטבה ניכרת בתנאי העובדים הזרים שיועסקו על ידי אותם תאגידים, נמצא לנכון להוסיף בתוספת ענפים אלה.
היו"ר יצחק גלנטי
מה מגבלת הזמן המרבית לעובד חוץ כזה?
נטע ברנר נאור
5 שנים.
היו"ר יצחק גלנטי
ולאחר מכן הוא חייב לחזור למדינתו.
נטע ברנר נאור
נכון. זה לא כמו בסיעוד.
אהרון ברזני
בשיטה שיצרנו בנושא של הפיקדון, גורמת לתמריץ ליציאת העובדים האלה. אנחנו צוברים עבור כל עובד כזה 700 שקלים על חשבון פיצויי הפיטורין לפנסיה. הכספים האלה נצברים אצלנו, וכאשר העובד חייב לעזוב את הארץ, אחרי ביקורת הדרכונים הוא ניגש לדלפק שלנו שם, מקבל את הכספים ועוזב את הארץ.
היו"ר יצחק גלנטי
והיה ולא?
אהרון ברזני
והיה ולא, על פי הנוהל, על פי החוק, אם הוא לא יוצא תוך 6 חודשים אנחנו מעקלים לו את הכספים האלה.
אייל לב-ארי
זה כרגע לפי נוהל.
היו"ר יצחק גלנטי
ולאיזה קופה נכנס העיקול הזה?

אהרון ברזני

לקופה לטובת העובדים הזרים.
וילמה מאור
לא לאוצר? למדינה?
אהרון ברזני
הוא ישמש את העובדים הזרים לכל מיני נושאים.
היו"ר יצחק גלנטי
זה מעוגן בתקנות, בחקיקה, או שזה רצון בלבד שלי ושלך?
נטע ברנר נאור
אין לי את הנתון הזה, אם זה מעוגן בחוק או בתקנות או שכרגע רק בנהלים פנימיים של המשרד.
אייל בן-ארי
עדין אין תקנות. הן נדונו בוועדה הזאת ויש נוסח של אדוני לגבי תקנה שמדברת על לאן ינותבו אותם כספים שישללו על פי דין. כרגע הם עובדים לפי נוהל.
נטע ברנר נאור
אם יורשה לי, אני רוצה להוסיף שמשרד התמ"ת לא היה מציע בכלל את החרגת סעיף 12א, אם לא היינו נוכחים לדעת שיש הטבה, שזה בא להיטיב עם עובדים, בין אם זה עובדים זרים ובין אם עובדים ישראלים.
היו"ר יצחק גלנטי
נכון לרגע זה, האם נצבר בקופה כסף כל שהוא?
אהרון ברזני
יש סכומים מעטים, אבל אין לי נתון כרגע. אלפי שקלים בודדים כיוון שרוב העובדים יוצאים את הארץ. יש לנו נתונים של יציאת עובדים, מה שנקרא "נוטשים" בזמנו, תופעה הזאת קיימת פחות כי אם אתה עובד במשך 5 שנים, אתה צובר 40 אלף שקל, 10,000 דולר לסיני זה המון כסף. זה כמה שנות עבודה, והוא לא יוותר על הכספים האלה.
היו"ר יצחק גלנטי
כלומר, יש לו אינטרס.
נטע ברנר נאור
זה תמריץ.
היו"ר יצחק גלנטי
אודה לך אם תמשיכי ותכנסי לפירוט. מה זה ההטבות?
נטע ברנר נאור
לפי מה שאני יודעת, ואשמח אם אהרון יעזור לי: כמו שאמרתי, העובדים הזרים חופשיים בכל רבעון לעבור מתאגיד לתאגיד. השיטה הזאת ביטלה את הקבילה עוד לפני שניתן פסק הדין בבג"ץ בגין ביטול הקבילה.
היו"ר יצחק גלנטי
מה זה "חופשי"? חופשי לפי רצונו הוא או רצון הקבלן?
נטע ברנר נאור
לפי רצונו הוא.
היו"ר יצחק גלנטי
כלומר, הוא יכול לבוא בדברים עם קבלן אחר, ששם הוא יציע לו תנאים אחרים, הוא קם ומודיע - -
אהרון ברזני
התאגיד מגיע אלינו, הוא מגיש את הבקשה וברגע שיש לי את האישור של העובד שאכן הוא רוצה לעבור תאגיד, אני מאשר את הבקשה שלו. יש לנו שליטה על כל מאגר העובדים הזרים בבנין, אנחנו יודעים היכן נמצא כל עובד.
נטע ברנר נאור
אפילו באמצע רבעון, שלכאורה זה היה יכול לפגוע בכל מהלך העניינים, הוא יכול לעבור באישור של הממונה על זכויות עובדים. הממונה על זכויות עובדים במשרד התמ"ת מותנה לצורך שיטה זו. היא מאשרת בשנה מאות מעברים.
אהרון ברזני
בנוסף לזה, יש גם מעבר בהסכמה. אם יש שני תאגידים ושי עובדים מקצועיים בסקטור מסוים כמו רצפים וטייחים וכולי, ברגע שיש הסכמה בין תאגידים הם עוברים בתוך הרבעון.
היו"ר יצחק גלנטי
ובאותו הזמן שעובד נמצא בתאגיד מסוים, איפה הדרכון שלו נמצא?
אהרון ברזני
אצל העובד.
היו"ר יצחק גלנטי
כי זה לא עבדות.
נטע ברנר נאור
ממש לא. מה עוד, שהתאגידים האלה מאוד פוחדים לאבד את הרישיון שלהם, אז כל מיני טריקים כאלה של להחזיק דרכון וכולי, הם פוחדים לעשות בגלל שיש פיקוח מאוד הדוק עליהם.
אהרון ברזני
בשנה שעברה סגרנו תאגיד מסוים שלא התנהג על פי הכללים שלנו, הוא לא שילם את השכר של העובדים בזמן וכולי, היתה לנו ערבות שלו - -
היו"ר יצחק גלנטי
יפה. עוד איזה הטבות למשל? מה עם חופש?
נטע ברנר נאור
יש חופש.
אהרון ברזני
מגיעות לעובד כל הזכויות שמגיעות לעובד ישראלי. חופש הבראה, מחלה, כל ההטבות.
היו"ר יצחק גלנטי
הוא גם מבוטח מבחינה רפואית?
אהרון ברזני
בוודאי. יש ביטוח רפואי, התאגיד מבטח אותו.
נטע ברנר נאור
בגלל המעבר החופשי שניתן לעובדים בעצם יש התייקרות של העלות של העובד. העובד יכול להתמקח. זה לא רק שמשלמים שכר מינימום, זה כבר כנראה שכר שהוא מעבר לזה. עצם העובדה שנציגי קו לעובד לא כאן, זה ברור שגם ארגוני זכויות עובדים, אם מצביעים על שיפור ניכר בתנאי העסקת אותם עובדים, זה יהיה אבסורד אם לא נעשה את הצעת החוק הזאת.
היו"ר יצחק גלנטי
יש איזו מגבלה לגבי סך כל העובדים הזרים בענף הבנין?
אהרון ברזני
יש החלטת ממשלה שבשנת 2009 יהיו 9000, באוקטובר 2009 הכמות תרד ל-6000, ובשנת 2010 היא תרד ל-0. יועסקו מומחים בלבד בענף הבנין.
היו"ר יצחק גלנטי
זה ללא שום קשר למספר התחלות הבניה או לשטח מתוכנן לבניה. זה לא קשור לעומס בתהליך הבניה עצמו.
אהרון ברזני
לא.
וילמה מאור
למה זה? מפני שישראלים נכנסים לתפקידים האלה?
אהרון ברזני
אנחנו רואים איזו שהיא תנועה של ישראלים נכנסים אבל מצד שני, יש לנו גם 15 אלף פלסטינים - -
היו"ר יצחק גלנטי
והם לא נחשבים כעובדים זרים?
אהרון ברזני
הם נחשבים לתושבי האזור, הם לא זרים ממש. יש להם הגדרה מיוחדת. הם באים בבוקר והולכים בערב.
היו"ר יצחק גלנטי
הם יוממים וחוזרים לתחום המגורים שלהם לישון. אז מה לא טוב בכל הסיפור הזה? הכל טוב.

שאלה: האם יש הקניה של זכויות כל שהן לעובד או עובדת כאלה? אם אחד מהם מביא צאצא לעולם עם בן או בת זוג מקומייים?
נטע ברנר נאור
משרד הפנים צריך לענות על השאלות הללו.
איה דביר
אני ממשרד המשפטים, וזו שאלה שהיא לא מתחום דיני העבודה.
היו"ר יצחק גלנטי
אבל זה מתחום דיני המציאות במדינת ישראל.
איה דביר
נכון. אם אינני טועה, גם עם יעוגן תיקון לחקיקה המוצעת, לא יהיה בו להשפיע לכאן או לכאן בהסדרת הזכויות בהקשר של הבאת ילדים של עובדים זרים לעולם עם בני זוג ישראלים או בני זוג שגם הם עובדים זרים. אלה שאלות מאוד מורכבות שצריך לדון בהן בצורה מעמיקה, ולאף אחד פה אין אפשרות להשיב על זה.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס לנושא?
אייל בן-ארי
אני רוצה לחדד כמה דברים: 1. נקודה שעלתה בנושא התקנות שנדונו. עד כמה שלי ידוע, הם עדין לא נחתמו על ידי שר התמ"ת כיוון שאם אדוני זוכר, בדיון שעסק באותן תקנות שעסקו בפיקדון לעובדים זרים בענף הבנין ביקשנו שאותם סכומים שיחולטו מהעובדים הזרים שלא יוצאים בזמן מהמדינה, הנושא שדיברנו עליו קודם, יוקצו לרווחת העובדים הזרים וכדומה. יש דין ודברים עם משרד התמ"ת לגבי הנוסח, כיוון שלמשרד האוצר היו השגות, אבל זה לא צריך לעכב אותנו בהצעת החוק אלא זאת נקודה שעלתה ורציתי להבהיר אותה.

נקודה נוספת, שאני לא בטוח שעלתה ואם כן, אני מתנצל. הצעת החוק באה למנוע את עיון שיטת התאגידים כיוון שסעיף 12א קובע שעובד של קבלן כוח אדם, אחרי 9 חודשים אצל המעסיק בפועל, המשתמש, הופך לעובד של המשתמש עצמו. באמצעות ההחרגה אנחנו שומרים על עיון שיטת התאגידים.

בהצעת החוק לא היה ברור שמעבר לדברי ההסבר, היא אמורה לחול על עובדי בנין, היא היתה הרבה יותר רחבה. הנוסח שהונח בפני הוועדה מצמצם, וזה הושג באמצעות שיתוף פעולה מאוד פורה עם משרד התמ"ת, שעבד על נוסח שבהחלט נראה לנו מצמצם. אם יהיה צורך להרחיב יום אחד את התוספת, זה יעשה בפיקוח של הוועדה כדי שנבחן שזכויות של עובדים זרים לא יפגעו בכל צורת העסקה שהיא על ידי כוח אדם.
היו"ר יצחק גלנטי
שאלה נוספת: האם יש מקרים שבהם עובדים זרים הביאו בני זוג, גבר ואישה נשואים שהגיעו לארץ?
נטע ברנר נאור
לפי הידוע לי משרד הפנים לא מאפשר זאת בשל חשש שהם ישתקעו כאן. זאת שוב שאלה שצריכים להפנות למשרד הפנים אבל לפי הידוע לי, לפי הנהלים של משרד הפנים לא מרשים זאת.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה. נא להקריא את החוק.
ליטל שוורץ
"הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 6), התשס"ט-2008. תיקון סעיף 12א. 1. בחו העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 12א, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה)(1) סעיף זה לא יחול על עובד זר שהוא עובד של קבלן כוח אדם בעל היתר למתן שירותי כוח אדם של עובדים שאינם תושבי ישראל לפי סעיף 10, ומועסק אצל מעסיק בפועל, בסוגי עבודה, בענפי עבודה או בתחומי עבודה המפורטים בתוספת; לענין זה, "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. (2) השר רשאי, בצו, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת." הוספת תוספת 2. אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא: "תוספת (סעיף 12א(ה)) (1) בנין."
היו"ר יצחק גלנטי
תודה רבה. האם יש מי שמסתייג מהניסוח, רוצה להוסיף או לגרוע או כל משהו אחר שמתייחס אליו?

אנחנו עוברים להצבעה. יש לי בעיה חמורה עם מיעוט המשתתפים של חברי הכנסת.


הצעת החוק עברה פה אחד. ההצעה עוברת לקריאה שנייה ושלישית.

תודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30)

קוד המקור של הנתונים