ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/01/2009

יישוב יד-חנה, דיור למפוני כפר דרום הנמצאים באשקלון

פרוטוקול

 
PAGE
35

הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 31
מישיבת ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה

לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

שהתקיימה ביום שני ט' בטבת התשס"ט (5 בינואר 2009) בשעה 10:00
סדר היום
1. יישוב יד חנה.

2. דיור למפוני כפר דרום הנמצאים באשקלון.
נכחו
חברי הוועדה: עמירה דותן – היו"ר

אורי אריאל
מוזמנים
יוסי סיוון – סגן מנהל בכיר, משרד מבקר המדינה

יוסי הירש – מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

משה שגיב – מנהל האגף לביקורת פנים ותלונות הציבור, משרד הבינוי והשיכון

נירית מיכאלי – סגנית מנהלת מחוז חיפה, משרד הבינוי והשיכון

אורה חריש – מרכזת בכירה לניהול הרכוש המנהלי, משרד הבינוי והשיכון

שמואל קסלסי – מנהל תחום בקרה ומעקב, שירות התעסוקה

יאיר פינס – אגף תקציבים, משרד האוצר

מעוז שהרבני – חשב כללי, משרד האוצר

צביה שמעון – ראש מנהלת סל"ע

עו"ד איתי אהרונסון – יועץ משפטי, מנהלת סל"ע

מוטי אלימלך – אחראי תחום דיור זמני, מנהלת סל"ע

דוד שדה – עוזר ראש מנהלת סל"ע

דניאל שטרול – יועץ תחום חברתי, מנהלת סל"ע

עו"ד עמית פורת – מנהלת סל"ע

עו"ד אורי זליגמן – יו"ר רשם האגודות השיתופיות

שרגא פולק – ראש ענף פיקוח

יובל פרנקל – מנכ"ל עמיגור

ארז שני – מזכיר חברת עמיגור

הרב אברהם יעקב שרייבר – רב היישוב כפר דרום, קהילת כפר דרום באשקלון

דוד כהן – מזכיר כפר דרום, קהילת כפר דרום באשקלון

עפרה ברק – מנכ"ל מועצה אזורית עמק חפר

גלית גרופר – מנהלת מחלקת רווחה, מועצה אזורית עמק חפר

יעקב סיזל – מרכז היישוב יד-חנה

יפים ויינטראוב – יד-חנה חומש

עמינדב דרורי – נציג יד-חנה חומש

חיים עראג'י – יד-חנה

אתי עראג'י – חברת ועד יד חנה
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

1. יישוב יד חנה
היו"ר עמירה דותן
בוקר טוב. אני פותחת את הישיבה. אני מתנצלת בפני אנשי יד חנה שדחינו את זה מהשבוע שעבר. אנחנו מקיימים את הישיבה הזאת במיוחד לאור פנייתכם והשיחה שקיימנו בינינו לפני כחודש. הבטחתי שנקיים ישיבת ועדת משנה בנושא הזה, והבמה שלכם לומר את הדברים מסודרים אף על פי שחלק מהתשובות קיבלנו טלפונית. הייתי רוצה שגם בשביל התרשומת הדברים יהיו ברורים. מי מציג את הנושא?
עמינדב דרורי
אני מהיישוב קדים בצפון השומרון. אני רואה שמזכיר היישוב הגיע לפה עם שתי מכובדות שאני לא יודע מהם, ואם אחת מהן היא עורכת דין יש בזה פגם משום שעורכת הדין היא של היישוב, והיא אמורה לייצג אותי.
היו"ר עמירה דותן
אתה מדבר על משהו שאנחנו לא מבינים, אז בואו נתחיל מהתחלה. אנחנו עושים ישיבה על יד חנה. יש על כך שלושה נושאים שהעליתם: נושא אחד הוא בעניין רשם האגודות; הנושא השני הוא הסכם ההעתקה; הנושא השלישי הוא הקרווילות – אלה שלושת הנושאים שאתם העליתם. הנושא הרביעי שאני מאתרת שלא אמרתם בקול רם, הוא הנושא החברתי, וכל מה שקשור במארג החברתי שלכם ביד חנה.
עמינדב דרורי
אמרתי בתחילת דבריי שאני רוצה להעיר הערה כי מזכיר היישוב נמצא פה עם שתי נשים שהוא יציג אותן, ואם אני לא טועה אחת מהן- -
היו"ר עמירה דותן
סליחה, בינתיים אני מנהלת את הישיבה. אני מבקשת שאתם, יד חנה, תאמרו למה אתם יושבים כאן. אלה הנושאים שאני יודעת עליהם. נושא אחר נושא תאמרו מה הבעיה, איך אנחנו יכולים לעזור לכם לפתור אותה במקום להתקדם. הנושא הראשון שדיברתם עליו הוא רשם האגודות, אז ספרו לנו מה הבעיה עם רשם האגודות, ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם לפתור את הבעיה.
יפים ויינטראוב
אני מפונה מהיישוב גנים, ועכשיו אני בקבוצת יד-חנה-חומש. רציתי להביא את נושא רשם האגודות. אני לא יודע אם יש פה מישהו ממשרד רשם האגודות- -
קריאות
יש.
היו"ר עמירה דותן
כל האנשים שביקשתם להזמין נמצאים, וכולם רוצים לשמוע איך אפשר לסייע לכם.
יפים ויינטראוב
אני לא אוהב לדבר מאחורי הגב. מה שכן, הדברים שמתנהלים באגודת יד-חנה-חומש מתנהלים בניגוד לתקנון האגודה ובניגוד לכל הפקודות שחתומות בידי רשם האגודות. הפניות לרשם האגודות נשארות בלי תגובה. למשל, אני פניתי לרשם האגודות במכתב ב-24 באוגוסט ושלחתי אותו עם בקשה לקבלת הודעת דואר SMS שהמכתב התקבל. קיבלתי הודעת SMS ב-25 באוגוסט שהמכתב שלי התקבל. אבל עדיין לא קיבלתי שום התייחסות למכתבי. לא קיבלתי גם התייחסות שהמכתב התקבל.
היו"ר עמירה דותן
אם כך, נושא אחד הוא שאתם לא נענים לפניות שלכם.
יפים ויינטראוב
זה הדבר הראשון, אבל העיקרון הוא שהדברים מתנהלים בניגוד לתקנון האגודה.
היו"ר עמירה דותן
זה משפט שלא ברור לי, כי זה שיפוטי. תסביר מה לא מתנהל כדי שנוכל להבין על מה אתה מדבר.
יפים ויינטראוב
הדבר הכי גרוע הוא שלא נבחרה ועדת ביקורת באגודה. שאלתי גורמים באגודה ואמרו לי שיש אישור מרשם האגודות לשקול האם כדאי לבחור או לא. אבל אין דבר כזה. בתקנון כתוב שצריכה להיות ועדת ביקורת.


שנית, הבחירות להנהלת האגודה התקיימו גם בניגוד לתקנון. הדבר השלישי הוא שיושב ראש האגודה נבחר בניגוד לתקנון כי גם הוא לא תושב המקום, והוא לא חבר האגודה, והוא בכל זאת נבחר לתפקיד יושב ראש האגודה. הדברים האלה לא ברורים לנו, והייתי רוצה לדעת למה זה מתבצע ככה, ולא קיבלתי תשובה.
היו"ר עמירה דותן
כלומר, זה שוב חוזר לנושא, שאתם לא מדברים עליו, אבל הוא נמצא שם כל הזמן – יש בעיה חברתית שבגללה יש הרגשה של חוסר שקיפות, שאתם לא יודעים איך קורה ומה קורה, אתם לא מקבלים תשובות. פה הבסיס של הרגשת אי הנוחות שלכם.
יפים ויינטראוב
נכון. יש עוד דבר אחד לגבי המפרק של רשם האגודות. לפי הודעת מנהלת סל"ע, אנחנו עוד מעט לא נכיר את המנהלת – או להפך, מנהלת סל"ע לא תכיר בנו- -
היו"ר עמירה דותן
הגיע הזמן. מנהלת סל"ע עשתה את עבודתה, והיא צריכה ללכת כבר. הכוונה, כמובן, בקשר ליד-חנה.
יפים ויינטראוב
אנחנו עדיין לא יודעים מה קבע המפרק לגבי הרכוש ביישובים שיצאנו מהם. יש תביעות משפטיות שהמפרק לא מטפל בהן. למשל, יש תביעה שלי שמשכו אותה מבית המשפט כשנכנס מפרק האגודות לתמונה, כי הוא אמר שהוא שופט. לקחו את התמונה הזאת מבית המשפט, ואין קשר עם המפרק, הוא לא עונה – לא לי, לא לעורך דין, לא לאף אחד. אז מה נעשה בזמן שמנהלת סל"ע לא תכיר בנו? אם יהיו תביעות או חובות – אני לא יודע.
היו"ר עמירה דותן
כלומר, שאלה נוספת היא מי הכתובת שלכם לאחר שמנהלת סל"ע סיימה את עבודתה המצוינת?
יפים ויינטראוב
אני בינתיים לא מדבר על מנהלת סל"ע, אלא על רשם האגודות. לא ברור לנו איזה מעמד יהיה לנו ברגע שמנהלת סל"ע תצא מהתמונה.
היו"ר עמירה דותן
רשם האגודות פה?
אורי זליגמן
כן.
היו"ר עמירה דותן
נעים מאוד. אם לא קשה לך, תן לנו קצת יריעה וגם לענות על השאלות.
עמינדב דרורי
אם יורשה לי, כדי שהוא יוכל לענות על תשובה יותר מלאה, אני רוצה לחדד נקודה אחת בחצי משפט; הייתה ועדת ביקורת. אני הייתי יושב ראש ועדת ביקורת. בלי שום הודעה אני בא לישיבת הנהלה, ומותר לי להופיע בה כחבר מן המניין. אבל אז אומר לי המזכיר למה באת; אני שואל אותו, מה זאת אומרת, והוא אומר לי, שאני לא בוועדת ביקורת. אף אחד לא הודיע. מסתבר שהמזכיר עובד מול הרשם, שואל אותו שאלה, והרשם נותן לו תשובה. על זה אני מעיד על סמך דבריו של המזכיר, לא של הרשם. כך נודע שאין ועדת ביקורת ביישוב.
היו"ר עמירה דותן
על מי אתה מדבר שאתה אומר "מזכיר"?
עמינדב דרורי
על מר סיזל.


כך נודע שאין ועדת ביקורת; שהיא פוטרה או פוזרה, ולא נבחרה עד היום כשיש כל-כך הרבה בעיות ביקורת בנושא של שקיפות בהתנהלות ההנהלה.
היו"ר עמירה דותן
בוא נשמע.
אורי זליגמן
בוקר טוב. צריך קצת להבין את הדין כדי לדעת באיזו אווירה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בהליכים שמתנהלים מול גוף שמתפקד על-פי דין, על-פי פקודת האגודות השיתופיות ותקנות האגודות השיתופיות, שאמור לסייע ליישובים להתנהל. בשילוב של יד חנה וחומש, הצטרפו כמובן גם אנשים מגנים ומקדים, והיה צריך להוסיף אגודה חדשה ולשלב לתוכה אגודה קהילתית כי יד-חנה הייתה קיבוץ. בסופו של דבר אחרי דין ודברים ארוך קבענו תקנון שבו שונתה יד-חנה, קיבלה את אנשי חומש, והם הפכו לכפר שיתופי.

כפר שיתופי מתנהל לא בדרך שחברים מכירים בחומש ולא בדרך שחברי הקיבוץ מכירים את הקיבוץ, כי זה יצור חדש. כדי לפתור את הבעיה הזאת לא היה מנוס, אלא למנות לאגודה ועד ממונה שהוא כמו ועדה קרואה כדי למצוא את הדרך ללבותיהם של שתי הקבוצות. היה קשה מאוד לשלב את אנשי הקיבוץ עם אנשים קהילתיים שגרו ביהודה ושומרון. צריך לזכור שיד-חנה היה קיבוץ עם דעות שונות במהות מאלה של אנשי חומש. לכן שתי הקבוצות – יד חנה וחומש – הסכימו מראש שאנחנו נמנה ועד ממונה חיצוני שינסה לתפקד באגודה. כך פעלנו. מינינו ועד ממונה חיצוני, ועם הזמן מצאנו לנכון גם לעשות סוג של בחירות פנימיות כדי לצרף לוועד הממונה נציגים של הקבוצות. זה לא בחירות על-פי דין, אלא בחירות מסוימות לצירוף נציגים לוועד. האמת היא שמאוד היססנו אם לעשות את הבחירות הללו; רצינו לבדוק האם החברים בשלים למהלך הזה, ובו צירפנו לוועד הממונה עוד אנשים שנבחרו כביכול בבחירות. זה היה בחירות לנציגות.
היו"ר עמירה דותן
משתי הקבוצות?
אורי זליגמן
לשתי הקבוצות. נבחרו אנשים שכולם חברי ועד ממונה שאני מיניתי.
היו"ר עמירה דותן
כמה אנשים יש בוועד?
שרגא פולק
אני מרכז אזור המרכז.

יש ארבעה נציגים לקיבוץ יד-חנה, שניים לחומש ושניים חיצוניים.
היו"ר עמירה דותן
כלומר שמונה אנשים.
שרגא פולק
שמונה אנשים. זאת סמכות רשם האגודות. הוא יכול היה לקבוע שכולם יהיו חיצוניים. אבל זה מה שהוא קבע.
היו"ר עמירה דותן
כלומר, שמונה אנשים ששניים מהם חיצוניים לגמרי. מי היושב ראש?
אורי זליגמן
היושב ראש הוא מר יעקב - - -
היו"ר עמירה דותן
הוא של יד-חנה.
אורי זליגמן
לא, הוא האיש שלי. הוא גר בבית יצחק, והסכים לקחת את התפקיד.
היו"ר עמירה דותן
הוא החיצוני הממונה.
אורי זליגמן
כן. הוא לא שייך לאף קבוצה שם, הוא האדם הניטראלי שם.
היו"ר עמירה דותן
ועוד אחד איתו, ואז יש ארבעה ושניים.
אורי זליגמן
כן.
אנחנו עובדים בכמה מישורים
מישור אחד הוא סוג של מנגנון מנהלי שמכוחו מותר לי למנות ועד ממונה וגם לפקח על הפעילות שלו. המנגנון השני הוא מנגנון שיפוטי לחלוטין; שם אני שופט של בית משפט מחוזי שאחראי על הפירוק.

בנושא הפירוק אני בית משפט, ואי אפשר לפנות אליי לא באמצעות ועדה בכנסת ולא באמצעים אחרים. אפשר לפנות אליי לפי דין. מונה מפרק – על החלטות המפרק, לפי הדין, ניתן לערער תוך 60 יום בפני רשם האגודות השיתופיות. אני מודיע פה לוועדה ששום ערעור על פעילות של עורך דין אודי אמיתי, שהוא עורך דין משירות המדינה, שגם הוא ניטרלי לחלוטין, לא התקבלה, וכל פנייה בנושא פירוק יד-חנה לא התקבלה – לא מאדון יפים ויינטראוב ולא מאיש. יפים ויינטראוב לא מדייק – זה לא רק מכתב שלו, אלא מכתב שהוא החתים עליו קבוצה של אנשים.
היו"ר עמירה דותן
בעובדה שיפים לא ידע מה צריך לעשות, מכתבו לא נענה.
אורי זליגמן
לא, לא. הוא לא פנה אליי ולא אל המפרק בשום נושא של הפירוק. יתכבד ויפנה למפרק – על ההחלטות של המפרק אפשר לערער תוך 60 יום בפניי, והחלטה שלי היא החלטה של בית משפט מחוזי שלא ניתנת לערעור.
היו"ר עמירה דותן
יפים, - - -
יפים ויינטראוב
יש לי משהו לתקן.
היו"ר עמירה דותן
בנושא הפירוק הנקודה ברורה?
יפים ויינטראוב
בנושא הפירוק עורך דין אהרון גולדנברג פנה לרשם האגודות וביקש לתת לו הודעה לגבי פירוק היישוב גנים, כי הוא מייצג אותי בתיק מול אגודת גנים. הוא לא קיבל התייחסות גם לאחר שפנה כמה פעמים. נוסף לזה, גם עורך דין עמיחי - - - גם פנה למפרק וגם לרשם האגודות וגם לא קיבל התייחסות.
אורי זליגמן
אני לא קיבלתי שום פנייה. כל פנייה צריכה להיות מוגשת קודם למפרק, ועל המפרק אפשר להגיש תוך 60 יום ערעור בפניי. אי אפשר לכתוב מכתבים, זה לא הליך של מכתבים. חזקה על עורכי הדין שיודעים את זה. זה בית משפט.
היו"ר עמירה דותן
אני מניחה שעורכי הדין שפנו יודעים שזה מתנהג כמו בית משפט ויודעים להפעיל את סמכותם ואת הידע המשפטי שלהם בנושא הזה. אז אם הם לא קיבלו תשובה אפשר תוך 60 יום לערער אצל אורי זליגמן, ואם 60 יום הסתיימו- -
אורי זליגמן
אני אתן להם אורכה, אנחנו לא סותמים פיות.
היו"ר עמירה דותן
ומי שלא נענה שיפנה בערעור, וסגרנו את נושא המפרק.
אורי זליגמן
היתרון של אותו עורך דין הוא שהוא מפרק של שלושת היישובים.
היו"ר עמירה דותן
והוא יודע.
אורי זליגמן
הוא יודע את הכול, וחזקה עליו שהוא פועל כדין. אני פשוט לא יודע אם אני לא מקבל ערעור כערעור. ברור שמכתבים הם יכולים לכתוב כמה שיותר; זה עובר למפרק, והוא צריך לענות.
היו"ר עמירה דותן
יפים, אני רוצה שתבינו, זה ממש כמו בית משפט. לכן עורכי הדין שלקחת – וזה טוב מאוד שלקחת עורכי דין כי פה צריך שפה משפטית – יודעים מה לעשות, אבל צריך רק לומר להם שצריכים לטפל בזה כמו בית משפט.
יפים ויינטראוב
הם יודעים את זה. הם פנו לרשם האגודות וגם למפרק.
היו"ר עמירה דותן
ולא קיבלו תשובה.
יפים ויינטראוב
הם לא קיבלו תשובה. יש לי מכתבים, אני יכול לשלוח אותם.
אורי זליגמן
תגיש ערעור.
היו"ר עמירה דותן
תגיש ערעור, זה מה ששמענו באוזנינו.
יפים ויינטראוב
בסדר, אני אעביר את זה לעורכי הדין שלי.
היו"ר עמירה דותן
אבל לא בעוד חצי שנה, אלא עכשיו.
יפים ויינטראוב
אחרי הישיבה הזאת אני אעביר את זה.
אורי זליגמן
אף על פי שלא אומרים החלטות שיפוטיות מראש אני לא מתכוון ולא עומד על מועדים. גם אי קבלת תשובה – עליה צריך להגיש ערעור, אני לא אעמוד פה על מועדים, הם יכולים להגיש מתי שהם רוצים. אני לא אדחה את התביעה שלהם מכיוון שהם לא הגישו בתוך 60 יום מאז שהם פנו, אם הם פנו, כי אני לא יודע. זה החלק השיפוטי, ושמנו אותו בצד.


חוץ מזה יש חלק מנהלי שהוא גם מעין שיפוטי. גם בנושא הזה על החלטות של הרשם ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים.
היו"ר עמירה דותן
אנחנו לא רוצים להגיע לרמה הזאת. אנחנו רוצים להבין איך זה עובד בלי תביעה משפטית.
אורי זליגמן
זה המשפט הבא שרציתי להגיד. אני תמיד משתדל שהדברים לא יגיעו לערעור מנהלי על ההחלטות שלי, אבל לא תמיד זה ניתן.

אני עברתי עכשיו על המכתב שכביכול לא התקבלה עליו תשובה מ-21 באוגוסט – אין מילה על ועדת הביקורת. ועדת הביקורת לא מוזכרת במכתב הזה. מדובר על ניהול של הבחירות הפנימיות. ניהול של בחירות פנימיות זאת פרוצדורה של בחירה שונה מזו של הכנסת או לוועד רגיל, אלא סוג של נציגות של אנשים שמצטרפים לוועד. מנסים להכניס את זה להליך, כי יכול להיות שאנשים שנבחרו לא - - -. אם רואים שיש פגם מבקשים לפסול לפני שנבחרו האנשים ולא אחרי שהם נבחרו ונקבעו הדברים.

קיבלנו המון פניות, במיוחד מגברת עראג'י בנושא הזה.
יפים ויינטראוב
היא בדרך לפה.
אורי זליגמן
מכיוון שאנחנו לא מנהלים את היישוב, כשאנחנו מקבלים תלונה אנחנו מעבירים את זה ליושב ראש הוועד. הוא עונה על הדברים. המכתבים מלאים בהשמצות והמון דברים מילוליים שלא תמיד אפשר לעקוב אחרי מה שכתוב. יושב הראש קיבל את המכתב והשיב בפרוטרוט ובאריכות. אני מבין שהוא גם ישב איתה וגם מר שרגא פולק ישב איתה והסבירו לה את הדברים. התשובות של יושב הראש הניחו את דעתנו, והודענו לה, והיא ממשיכה להתכתב על אותם נושאים שוב ושוב.
יפים ויינטראוב
אני מבקש סליחה, לא צריך לדבר על בן אדם שאיננו כאן. עוד מעט היא תיכנס, והוא יכול להגיד את זה.
היו"ר עמירה דותן
יפים, אנחנו התחלנו את הישיבה בשעה 10:00, והאדם היה צריך להיות כאן בשעה 10:00- -
יפים ויינטראוב
אבל לא צריך לדבר על בן אדם שלא נמצא כאן.
היו"ר עמירה דותן
יפים, זה לא 8:00 בבוקר. השעה 10:00 ואפשר להגיע. אם יש למישהו אחריות הוא צריך להגיע. אנחנו נדבר על יד-חנה כי יד-חנה היא על השולחן כרגע.
אורי זליגמן
על הדברים שהיא כותבת פה חזר אחר כך מר יפים במכתב שגם היא חתומה עליו. אי אפשר לטחון את אותם דברים כל הזמן.
היו"ר עמירה דותן
דווקא "לטחון" זה עניין שיפוטי. יש בעיה חברתית קשה מאוד שכפי שאתה אומר באה לידי ביטוי גם במלל וגם בחזרה וגם בעובדה שלא מסתדרים.
אורי זליגמן
צריך להסתכל ולראות האם החברים שעזבו את ביתם והגיעו ליד-חנה רוצים בסך-הכול או לא. יש מספר אנשים שלא מקובל עליהם מה שנעשה שם, והם מנסים לגלגל כל מיני דברים. אני פשוט מציע, במקום שניכנס לפרטים – נמצא פה מר יעקב סיזל שהוא יושב ראש הוועד, והוא מכיר את הדברים.
היו"ר עמירה דותן
אני מסכימה איתך. מר סיזל, בבקשה, הבמה שלך. אם תוכל לתת לנו רקע כמה זמן אתה עושה את התפקיד הזה של הממונה ותציג גם את האנשים שהבאת איתך כדי שתהיה הרגשה שאנחנו יודעים על מי מדובר.
יעקב סיזל
הם הביאו אותי.
היו"ר עמירה דותן
אז קודם כול, הן מדריכות.
יעקב סיזל
נכון.

נמצאת פה עפרה, מזכירת המועצה האזורית עמק חפר.
קריאה
מנכ"לית המועצה.
יעקב סיזל
ונמצאת פה גלית, מנהלת מחלקת הרווחה של המועצה.
היו"ר עמירה דותן
מאוד רלוונטי ומאוד טוב שהבאת אותן.
יעקב סיזל
אין עורכת דין.

אני נמצא ביד חנה משנת 2004. על-פי בקשת ועד ההנהלה של יד-חנה ואסיפת יד-חנה, נתבקשתי לשמש יושב ראש ועד ההנהלה ומרכז המשק של היישוב במסגרת של חצי משרה. במסגרת המשימות שהוטלו עליי ביישוב המשימה החשובה הייתה להפוך את הקיבוץ הזה למושב עובדים. מטבע הדברים, המשימה הזאת מאוד מסובכת ומורכבת. נקרתה לפניי ההזדמנות לקלוט מפונים מצפון השומרון, בעיקר את החבורה שניהלה את חומש, שהיא הגרעין הגדול שהגיע ליד-חנה. הם עשו סיבוב אפשרויות לאן אפשר להגיע ולמצוא את מקום הקבע שלהם. אני אזכיר שזאת התקופה של טרום ההתנתקות שבה יונתן בשיא התקשה מאוד למצוא יישובים שישתפו איתו פעולה. הנהלת חומש החליטה שהיא פועלת בשני מישורים: היא מתנגדת לפינוי, אבל במקביל היא מנסה למצוא פתרונות- -
היו"ר עמירה דותן
אנחנו רוצים להתקדם כי הוועדה הזאת מלווה את התהליך במשך שנתיים וחצי.
אורי זליגמן
אני הוצאתי אותו מיישוב אחר, מי-עמי, שבו הוא עשה את התהליך של הפיכה ממושב שיתופי שזה כמו קיבוץ, למושב עובדים.
היו"ר עמירה דותן
אין ספק שקיבלת את ההחלטה הנכונה ביותר.
אורי זליגמן
כך שזה לא עב"ם שפתאום קפץ לזה כי הוא התנסה בתהליך מאוד קשה ועשה אותו בהצלחה במי-עמי.
היו"ר עמירה דותן
הנחת העבודה שלי היא שכולם עושים את העבודה המיטבית והמקצועית. בכל זאת יש פה בעיה, ואני רוצה לראות אם אפשר ואיך אפשר לפרק אותה. מכיוון שאין לנו כל הזמן שבעולם אני רוצה לקפוץ ל-2008 ולראות איפה אתה מאתר את הבעיה שקיימת היום. אנחנו לא עוסקים בנושא של יד-חנה, בשביל זה יש לנו רשם, אלא באותם אנשים שהצטרפו ליד-חנה מטעם המפונים. זה המנדט שיש לנו בוועדת המשנה.
יעקב סיזל
אני רואה תהליך ארוך שלא קורה ביום אחד. לא מחברים שתי קהילות שבאו משתי אסכולות שונות ומשני אופנים של ניהול; בהתנחלויות הייתה דרך מסוימת להתנהל, וביישובים מעבר לקו הירוק ובתוך הקו הירוק יש דרך מסוימת להתנהל. אנשים באים ממנטליות שונה, והתהליך הוא ארוך. מי שאין לו סבלנות ולא מבין שהדברים האלה לוקחים זמן, ובעיקר תלויים בסיכומו של דבר בדור ההמשך, זאת בעיה.

אני בסך-הכול רואה התקדמות חיובית. מצאתי לנכון להביא קצת תמונות כי אנשים שומעים "יד-חנה-חומש" והרבה פעמים רואים את ניצן וכל מיני אתרים שתקועים ועם הרבה מאוד בעיות, אבל לדעתי, אנחנו עשינו קפיצת דרך בלתי רגילה. אנשים קיבלו את הבתים ואת המגרשים שלהם; אנשים פיצלו את המגרשים שלהם מכיוון שהם עשו עסקה נכונה וטובה עם מדינת ישראל. העסקה הזאת היא דוגמה ומופת לסוג העסקאות והפינויים הנכונים שנעשו. אין ספק שהנושא החברתי טעון שיפור, ועובדים על זה.

יותר מזה, מכיוון ששימשתי יושב ראש ועד ומרכז משק, וגם אנשי הוועד וגם אני חשבנו שלא נכון בסיטואציה הזאת שכל העול ייפול עליי ולא תהיה חלוקה, ויתרתי על תפקיד מרכז משק. נשארתי יושב ראש נבחר ממונה על-ידי ועד ההנהלה ורשם האגודות; הבאנו מרכז משק חיצוני, שיעזור בניהול, קלטנו רכז קהילה חדש, ואנחנו עושים את כל המאמצים, לא חוסכים אגורה, כדי שהיישוב הזה יעלה על פסים חברתיים נכונים.
היו"ר עמירה דותן
אני רוצה לפרוט את זה לפרוטות כי מסתבר שזה לא הולך ולא מסתדר.
יעקב סיזל
מי שנמצא פה אלה אנשים שלא אוהבים את התהליך.
היו"ר עמירה דותן
עדיין הם חלק מהעניין, ועדיין יש להם קול. אם אנחנו רוצים לראות יישוב טוב, אנחנו צריכים לראות איך כוללים את המיעוט ביישוב הזה.
עמינדב דרורי
המיעוט הזה הוא לא כל-כך מיעוט. רשם האגודות הטעה אותך בכך שבקבוצה הזאת אנחנו למעלה מ-50%.
היו"ר עמירה דותן
אני רוצה להתקדם. יש כמה שאלות. אתה אומר שיש פה קבוצה של אנשים שקיבלו החלטות נבונות; יש פה מדינה שהייתה מאוד לארג'ית כלפי האנשים האלה- -
יעקב סיזל
בהחלט.
היו"ר עמירה דותן
כלומר מנהלת סל"ע, המדינה והאנשים עשו הכול מבחינה כלכלית ומבחינת קבלת ההחלטות בצורה המיטבית. בכל זאת עם כל ההצלחות הכלכליות וההחלטות הכלכליות הטובות והמגרשים – ומגרשים לילדים – שמעידים על רוחב לב יוצא מן הכלל ויכולת מימוש יוצאת מן הכלל – עדיין יש פה גרעין חברתי שמאז שאני מכירה את יד-חנה – כבר שנתיים וחצי – הוא קיים. לכן הייתי רוצה שתעזרו לי לראות מה נעשה כדי שהדבר הזה ישתנה. כי מאז שאני שומעת על יד-חנה, הבעיה היא חברתית, לא בעיות אחרות. אולי הגברת שעוסקת בנושא החברתי תוכל לתת לנו קצת הערות.
גלית גרופר
התהליך הוא מורכב, והקושי לטפל בבעיות החברתיות יושב על בעיות נדל"ניות ועל אינטרסים. אנחנו יודעים שכשמנסים לעשות תהליך חברתי היכולת לממש אותו נפגעת עקב בעיה של חוסר אמון בסיסי בין הקהילות. לפיכך אנחנו מאמינים שמי מוביל תהליכי שינוי ביישוב היא הנהגת היישוב. היא מובילה את הוועדות, את התשתית החברתית של היישוב. לכן נעשה מאמץ עד לפני מספר חודשים ללוות את ועד ההנהלה. ועד ההנהלה היא ועד שהיו בו שתי קבוצות – נציגים של יד-חנה ושל חומש – והתחיל תהליך של גישור עם מלווה קהילתי מטעם מנהלת סל"ע, עם עובדת קהילתית של המחלקה, והגיעו להסכמות. אז היו הבחירות, ולאחר הבחירות נוצר פיצול, ונציגים שלא קיבלו את התהליך הזה נמצאים כאן. אנחנו אפילו זימנו את הנציגה אתי עראג'י, להיפגש איתנו ולראות איך יוצרים תהליך, והיה סירוב. כשאין הסכמה להתחיל תהליך שותפות קשה להתחיל תהליכים. לכן אנחנו מתמקדים היום בעיקר בתהליכים של הילדים והנוער, בתהליכים למתן מענים פרטניים למשפחות. אנחנו בונים את מה שניתן לנו, אבל בתהליכים הקהילתיים הרחבים אנחנו לא מצליחים לעשות שיתוף פעולה.
דני שטרול
מה שגלית תיארה זה תהליך מאוד מורכב, אבל אחרי מסע מאוד מתיש הגענו למצב שעמדנו בפני גיבוש חזון משותף. כבר התחלנו לתכנן את התהליך, והוויכוח היה על המקום שבו ייערך התהליך. היה מדובר שהמשתתפים ייצאו לסוף שבוע ויגבשו את החזון המשותף ואת העתיד המשותף, אבל לצערי, התהליך נעצר שם.
היו"ר עמירה דותן
למה?
דני שטרול
אני רוצה לומר משהו, ואני אומַר אותו בכאב: הקבוצה התפצלה לשתי קבוצות. אני אומר את זה בכאב כי זה קשור לתהליך למידה אחר של מה שקרה לקהילות. גם בקהילה הזאת קרה תהליך שאני קורא לה "תסמונת משה", זה קרה לאו דווקא לקהילה הספציפית הזאת; אנחנו נתקלנו בתופעה הזאת בקהילות נוספות שבנקודת זמן מסוימת שההנהגה צריכה להגיע לשלב התקדמות מאוד מתקדם בתהליכי החיבור והעתיד, היא משום-מה נבעטת הצדה וקמה הנהגה חדשה, שחלק מטיעוניה צודקים לגבי אופן הניהול של ההנהגה הקודמת – שקיפות, שותפות וכולי. הטענות הללו נכונות. אני לא רוצה לשפוט אף צד כאן, אבל ההנהגה הראשונית לא פעלה בצורה נכונה, לטעמי, אבל עובדתית התחלנו לייצר תהליכים מאוד משמעותיים. דרך אגב, הקהילה הזאת לוותה בידי יועץ אורבאני, מלווה קהילתי, עובדת סוציאלית קהילתית ועובדת סוציאלית פרטנית. כלומר, הקהילה הזאת הייתה עטופה במעטפת המקצועית הטובה ביותר, ולמרות זאת זה לא הלך.
היו"ר עמירה דותן
אותה מעטפת ידעה שהפיצול הזה עומד לקרות?
דני שטרול
הפיצול הזה היה לאורך כל הדרך, הוא היה צפוי. אני מניח שהוועדה לא תרצה להיכנס לזה כי זה דיון בעל אופי אנתרופולוגי- -
היו"ר עמירה דותן
גם אנושי.
דני שטרול
לצערי, יש הרבה קהילות שההנהגה לא השכילה לשמר גבולות מאוד ברורים ותהליכים קהילתיים. התופעה שמתוארת כאן קרתה בעוד כמה קהילות, לצערנו.
היו"ר עמירה דותן
תודה. אני מבינה שאתי הגיעה.
אתי עראג'י
כן.
אורי זליגמן
אני רוצה להעיר עוד משהו. במכתבים שאנחנו מקבלים אנחנו מזהים את שתי הקבוצות: קבוצת מיעוט שכל חבריה נמצאים בו – שמונה משפחות. הקבוצה הזאת כותבת לי במכתבים, אל תפיץ ואל תודיע שאנחנו קבוצה. אני מקריא: "המכתב הנ"ל מיועד לך בלבד, לא לשכפול, לא להפצה – טפל בו בלי להפיץ את שמי ברבים, כולל חתימות האנשים שתומכים במכתבי, שלא יבולע להם כפי שקרה למכתבים אחרים".

כשאני מקבל תלונה אין לי דרך אחרת לפעול, כי אני לא יודע מה קורה שם במקום. אני צריך לפנות ליושב ראש. מתוך 22 משפחות שנמצאות שם מדובר על שמונה משפחות שהצליחו להזיז את אמות הסיפים ולהגיע לכאן לישיבה. אני לא מיקדתי את הנקודות המשפטיות שבוערות מבחינת הניהול התקין או לא תקין כביכול שקיים. לכל נושא ונושא שהועלה בפניי קיבלתי תשובה שהיא יותר ממספקת.
היו"ר עמירה דותן
אמנם הוועדה היא ועדת ביקורת המדינה ויושבים פה נציגים ממשרד מבקר המדינה, אבל אני לא נוהגת לעשות פה דיונים משפטיים, לא שיפוטיים ולא מבקרים; אלא דיונים שמטרתם לראות איך אנחנו יכולים בכל זאת לשפר. אני מבינה שהיה תהליך של גישור; אני מבינה שידעו על הפיצול הזה. זאת אומרת, חוסר האמון, הגרעין שלא מסופק, היה שם. אני לא מדברת לא בפן המשפטי, לא בפן הכלכלי, אלא בפן "האחר" – האנושי, החברתי. הפן הזה תוקע מקל בגלגלים. כל העניין של תהליך הוא חלק מהחיים שלי, ואני מאוד אוהבת את האתגר הזה; בכל זאת יש פה גרעין של שמונה משפחות, שש משפחות או שתי משפחות, מבחינתי, שהשאלה היא מה עושים איתם. אני מבינה את העקיפות של נושא הילדים והנוער, הכול נכון וטוב ויפה, אבל ברגע שיש הגרעין הזה, מה נעשה בכל זאת כדי לשתף אותם ולהבין מה שהם רוצים להגיד. אולי נשמע מה הם רוצים להגיד. כי עד היום, חוץ מזה שיש כעס גדול, חוסר שקיפות וחוסר אמון, אני לא מבינה מה יספק אתכם. מאחר שאמרו שאת, אתי, המנהלת של העסק, ולא הגעת לישיבה אצלי, אולי ניתן לך סוף-סוף את זכות הדיבור.
עמינדב דרורי
אם מדברים על אדם שהוא שנוי במחלוקת- -
היו"ר עמירה דותן
אני לא שמעתי על אדם שנוי במחלוקת.
עמינדב דרורי
דיברו על אתי- -
היו"ר עמירה דותן
סליחה, אני לא שמעתי, גם כשדיברו על אתי, אם אמרו שהיא שנויה במחלוקת. אז כדאי שנתחיל לדבר בשפה אמיתית. פה לא מדברים על "שנוי במחלוקת"; פה מדברים על אנשים שיש להם אמירה. נשמע את האמירה שלהם, ונקבל תשובות. אנחנו רוצים לשפר, אנחנו לא רוצים לחזור חזרה לכאבים ולכעס. כמו שאמר דני, "אני אומר את זה בכאב גדול" – את כל הדיון הזה אנחנו מנהלים בכאב גדול, כי הוא לא היה צריך להיות, הוא היה צריך להיות מטופל. בחיבוק שקיבלתם משהו היה צריך להיעשות, אבל את החיבוק אתם לא מרגישים.
עמינדב דרורי
יש פה נקודה שיושבת כאן כרגע. אני תמיד הייתי הסנטר בכל מה שמסתובב פה עם כל ההנהגות. לפחות אדם אחד נגע בנושא הזה, דני שטרול. רשם האגודות שוב מטעה – אתי עראג'י בבחירות האחרונות קיבלה את מרב הקולות של אנשי חומש שבחרו.
היו"ר עמירה דותן
זאת אומרת, אתה אומר שהיא הייתה צריכה להיות- - -
עמינדב דרורי
- - בפער גדול מאוד- -
אורי זליגמן
היא בוועד.
עמינדב דרורי
- - מזה שהגיע למקום השני, שהוא היה מוביל- -
היו"ר עמירה דותן
מה זה אומר?
עמינדב דרורי
אני אגיד.

הוא היה זה שהוביל את הקבוצה הקודמת בראשותה.
היו"ר עמירה דותן
הבנתי. מה זה אומר?
עמינדב דרורי
הפיצול היה בתוך קבוצת חומש בין שני אנשים שרצו להוביל; המערכות העדיפו לעבוד עם אחד והפלו את השני שהיה המוביל- -
היו"ר עמירה דותן
סליחה, אבל אתי נבחרה, והיא אחת משני נציגים- -
עמינדב דרורי
וממנה מתעלמים – המזכיר, דניאל, רשם האגודות.
היו"ר עמירה דותן
מאחר שאתי סוף-סוף הגיעה, אני רוצה לשמוע את זה בקולה.
עמינדב דרורי
רק רציתי שאת תדעי שכל פעם שפנו אליי אני סייעתי. דניאל ניסה לדבר איתי ומשום מה הוא נעלם. זאת אומרת שהיה פתח לאחד. במסגרת הקודמת של חומש שהתפצלה, אני הייתי המאחד, במסגרת הנוכחית בין נציג חומש שזכה במקום הראשון לבין זאת שזכתה במקום השני, שהיא לא נציגת חומש – אני זה שפישרתי. דניאל דיבר על אותה ישיבה, אני ישבתי שם והצעתי הצעה שהתקבלה על-ידי דניאל, אני כבר לא מדבר על רוב הקבוצה. מאותו רגע הזהירו את דניאל במשהו כי איתי הוא תיאם ישיבת פגישה, והוא נעלם.
היו"ר עמירה דותן
סליחה, אנחנו יושבים פה מכיוון שאתה ביקשת. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד כוח ויכולת להביא את כולם- -
עמינדב דרורי
יש לי רצון.
היו"ר עמירה דותן
הכוח נובע מרצון, הרי אנחנו מדברים על אנשים טובים, לא על אנשים לא טובים. מהרצון שלך שתהיה קהילה טובה אתה ביקשת, ואנחנו מקיימים את הדיון הזה עם כל האנשים שביקשתם שיהיו כאן. אז עכשיו, אחרי שהאנשים הגיעו, על-פי בקשתך, ומאחר שאתה ראית את עצמך כאיש הביניים המפשר בין הדברים האלה, בוא ניקח את הדברים האלה ואת הרצון הטוב שלך צעד אחד קדימה – נראה למה אתי שהיא בתוך הוועד, והיא הנבחרת מספר אחד שלכם מרגישה את מה שהיא מרגישה, ומתרגמת את זה – או אתם מתרגמים את ההרגשות שלה – לדברים שבגללם התכנסנו כאן.
יפים ויינטראוב
אבל רשם האגודות לא היה מדויק.
היו"ר עמירה דותן
סליחה. אנחנו יכולים לסגור לכם את המיקרופונים, אבל זאת לא הדרך שלי. אתי, בבקשה.
אתי עראג'י
אם הוא רוצה לפניי, זה בסדר.
היו"ר עמירה דותן
לא. שמעתי אותו, וכולם אמרו שלא מדברים בלעדייך, אז בבקשה.
אתי עראג'י
אני אדבר וגם אאפשר לו.

לדעתי, יש הטעיה כאן. אנשים לא אומרים את האמת- -
היו"ר עמירה דותן
סליחה.
אתי עראג'י
- - -
היו"ר עמירה דותן
סליחה, אתי.
אתי עראג'י
את לא מאפשרת לי.
היו"ר עמירה דותן
אני לא אאפשר לך גם הלאה. הוועדה הזאת היא ועדה ששומעת ואומרת, לא שופטת. את לא היית כאן, את איחרת. הדבר הראשון שהייתי מצפה ממך זה להתנצל, שוועדה שלמה חיכתה לך, והגעת ב-40 דקות איחור. דבר שני שאני מצפה הוא שתתחילי מאל"ף. נבחרת ברוב קולות, כל הכבוד – איפה את מרגישה היום בעיה, לא במתן ציונים לאף אחד. אם את מוכנה להתחיל מהתחלה, בבקשה; אם לא, אני סיימתי לטפל ביד-חנה.
אתי עראג'י
אין לי בעיה אם זה הולך בצורה כזאת אף על פי שרציתי לענות כי השתמשו בשמי. קודם כול, אני איחרתי היות שהכבישים פקוקים.
היו"ר עמירה דותן
לא ביקשתי תשובות, רק התנצלות.
אתי עראג'י
עם כל הכבוד לך, תאפשרי לי לומר משפט ולא לנתק אותי כל שנייה. אי אפשר לנתק את קו המחשבה של אדם, זה גם כבוד.
היו"ר עמירה דותן
אני מתנצלת, בבקשה.
אתי עראג'י
תודה לך.
היו"ר עמירה דותן
זה מרגיש טוב שמתנצלים, נכון?
אתי עראג'י
כן.

מראים את זה כאילו יש 8 משפחות שמתנגדות. זה לא נכון. לפני שהצטרפתי כל המפונים מחומש היו בעמדה אחת במשך שנתיים וחצי מול העמדה של הקיבוץ. היושב ראש היה עוד מהסכם ההעתקה והמשיך את האינטרס של הקיבוץ. הוא המשיך בתפקיד, וזה נראה לנו לא סביר. לא יכול להיות שאדם שהיה בהסכם העתקה ולצד אחד, ימשיך בתפקידו; והרשם ממשיך וממנה אותו עוד שנה ועוד שנה. השנה הוא הפסיק היות שכל המכתבים והאילוצים שלי גרמו לכך שהוא יעבור ויהיה יושב ראש. ואז הוא קיבל פתח – להיות יושב ראש קלפי; ניהלו בשבילו קלפי – קלפי אחת – פלא. אני צריכה את הקלפי כשאני יודעת שהרוב זה אנשי הקיבוץ? הרי לא צריך קלפי כדי לדעת שהוא ייבחר. אז אני שלחתי מכתב לרשם ושאלתי למה הבחירות האלה? למה כל ההצגה הזאת? תן לו עוד שנה. למה צריך את הקלפי? אנחנו יודעים מי הרוב; הרוב זה אנשי הקיבוץ. אנחנו המיעוט. כל הזמן הזה במשך שנתיים וחצי אנחנו היינו קבוצה אחת של מפונים.

הנציג הקודם הציע עזרה להצטרף ולהיות נגד הקיבוץ כי הוא אמר לי שמתנהלים דברים בצורה לא נכונה, הדברים של הסכם ההעתקה לא מתנהלים נכון, יש שחיתות, דברים לטובת קבוצה אחת בלבד. אנחנו אכן רואים שהאדם ממשיך לייצג את קבוצת הקיבוץ, יש הנהלת חשבונות שממשיכה מתקופת הקיבוץ. כל הדברים כתובים, ואני יכולה להוכיח את זה במאזנים. אנחנו רואים שעורכי הדין שייצגו את הקיבוץ ממשיכים. לכאורה, הם שלנו, אבל עד היום לא ראיתי במה הם טיפלו בנו. כל הזמן אנחנו נלחמים נגד הדברים שהקיבוץ הוציא. אפשר לראות את זה עד חצי השנה האחרונה שנשארנו מספר אנשים. למה אנשים אחרים לא? זה לא שהם לא באותה עמדה שלנו – זה לא נכון. כל המפונים, כולל הנציג הראשון עדיין באותה עמדה. אבל הם התייאשו. הנציג הראשון אמר לי שהוא שולח לרשם מכתבים, ואין תגובה. הוא מגיע לשם ויושבת עורכת דין - -
אורי זליגמן
מי זה הנציג הראשון?
אתי עראג'י
- - שמייצגת בהסכם העתקה. אפשר להראות שעורכת דין דורון כרמית ישבה בישיבה הראשונה אצל הרשם. אז למה לא הודיעו לנציג שלנו שהגיע שיביא גם הוא עורך דין? כל הדברים האלה מראים על דברים.

אתם אומרים שזה חברתי. זה לא חברתי.
היו"ר עמירה דותן
מה זה כן? תסבירי לי מה זה כן.
אתי עראג'י
אני אסביר.

מראים שכלכלית קיבלנו דונם, הכול טוב ויפה מבחינה כלכלית. בואו נראה מה הקיבוץ הרוויח מזה? הוא לא רק הרוויח, אלא המשיך עד היום כתוצאה מהסכם ההעתקה אף על פי שלא כתובים הרווחים האלה בהסכם.
היו"ר עמירה דותן
למה זה מפריע לך?
אתי עראג'י
כשאני חותמת על הסכם העתקה אני מצפה לשוויון מוחלט.
היו"ר עמירה דותן
איפה אין שוויון?
אתי עראג'י
אין שוויון מוחלט. אנחנו גילינו שאנשים שנכנסו לקיבוץ, קיבלו דונם, ולא היו שייכים בכלל לקיבוץ. הם לא היו חברים בקיבוץ. זה נודע לנו אחר-כך. אמרו לנו שהסכם ההעתקה הוא סודי, ואי אפשר לראות אותו. לא ראינו אותו, וחתמנו על משהו שלא ראינו. אחר-כך צירפו את סעיף 13 אחרי שנה. אנחנו נמצאת במצב נפשי קשה, ואנחנו לא יכולים לומר כלום, ואומרים לנו לחתום. לאן נלך? מה אמרו לי כשאמרתי שאני לא רוצה לחתום? אמרו לי, לכי לרחוב עם חמשת הילדים שלך. זאת אומרת, אולצתי לחתום. לא רק אני, כולם אומרים את זה. אם היינו יודעים שהסכם ההעתקה יהיה כפי שהיה, לא היינו חותמים, לא היינו באים לשם.
היו"ר עמירה דותן
אני רוצה להבין, חתמתם על הסכם בלי לדעת מהו?
אתי עראג'י
בוודאי. זה היה סודי. אני ביקשתי אישית מהנציג. הרמתי טלפון.
היו"ר עמירה דותן
את חתמת על נייר בלי לדעת מה כתוב בו.
אתי עראג'י
בוודאי. אני הייתי במצב קשה מאוד, וביקשתי לדעת. יתרה מזאת, ביקשתי לדעת את ההסכם. סליחה, שאני אומרת את זה, צביה, את לא היית באותה תקופה. זה היה יונתן בשיא- -
צביה שמעון
איתַי היה, אז איתי יענה.
אתי עראג'י
את תראי שאני אומרת את הדברים, ויש לי גם הוכחות בכתב. יש לי תיק מלא התכתבויות.
היו"ר עמירה דותן
רגע, נתקדם.

חתמת על הסכם העתקה בלי לדעת על מה את חותמת.
אתי עראג'י
בוודאי, בהתחלה לא ידעתי.
היו"ר עמירה דותן
מתי זה היה, בשנת 2005?
אתי עראג'י
כן.
היו"ר עמירה דותן
עכשיו אנחנו ב-2008, ואת חברת ועד המנהל.
אתי עראג'י
לכאורה. על הנייר.
היו"ר עמירה דותן
תסבירי לי את ה"לכאורה".
אתי עראג'י
בהתחלה היה כתוב בהסכם ההעתקה שחתמנו עליו שיהיו שלושה נציגים מהקיבוץ פלוס שניים חיצוניים, פלוס שני נציגים מהמפונים. היו שני נציגים מהמפונים עד הבחירות האחרונות, והיינו עם הרבה כוח. אנשי הקיבוץ הם שלושה, פלוס האדם השני שהוא חבר מגרנות ששייך לקבוצה ששייכת לקיבוצים, פלוס אדון סיזל שהוא המזכיר שהיה וגם יושב ראש שהוא מתוך הקבוצה, והוא המשיך את הקבוצה של הקיבוץ. ככה נוצר מצב שגם ככה היינו מיעוט. אני שלחתי מכתבים – הוא הקריא רק מכתב אחד שאני כתבתי, אני מודה – ואחרי שזה התחיל להיות הצקה עד כדי פחד – אני כתבתי אותו אחרי הרבה מאוד מכתבים ששלחתי לו וגם דיברתי עם האנשים שלו, והם אמרו לי שאכן הדברים נראים לא נכון.

הם אמרו לי את הדברים האלה, וביקשתי שאדון סיזל לא ימשיך כי הוא מייצג רק קבוצה אחת. אני יושבת בוועד, ואני רואה את זה, ואפשר להראות דבר לדבר. גם במאזנים, שכתובים לטובת אנשי הקיבוץ, בהסכם ההעתקה היו כתובים, ארבעה בנים שאין להם זכות לקבל נחלה, והם הכניסו אותם, והמדינה אמרה שהם ישלמו 11% מהכסף, 30 אלף. הם עשו ישיבה לפני שבאנו - -
היו"ר עמירה דותן
או-קיי.
אתי עראג'י
תני לי לסיים את הדברים, את תראי שהדברים מורכבים.
היו"ר עמירה דותן
לא רק שהם מורכבים, לכן אני רוצה להפסיק את זה כאן.
אתי עראג'י
- - הם עשו ישיבה והוציאו את זה מהמאזנים שלנו. אדון סיזל הוציא וכתב את זה במאזנים. כתוב במכתב שצריך להוציא את זה מהכיס של האנשים, והוציאו את זה מהאגודה. כשאני באה להעלות פה את הדברים הוא לא נותן לי תשובות כי הרשם יושב ומגן על הקבוצה הזאת. אפשר להראות את זה במכתבים – לא היה מענה אחד. גם בטלפונים אדון שרגא, שאני מאוד מכבדת, אמר לי שאני צודקת. אמרתי לו, למה אתה מוסיף להם אדם רביעי בבחירות האלה? לא מספיק שלושה ועוד שניים – חמישה נגד שניים? ייאשת את האנשים. אנשים נמצאים במצוקה, הם כבר לא יודעים אם לבנות את הבית או לא. עכשיו אתה מוסיף עוד אדם? הדברים הם כלכליים קשים מאוד.
עמירה דותן
תודה רבה. אני הבנתי את נושא יד-חנה. הוא באמת מאוד מורכב, והוא לא רק חברתי.


איתי, בבקשה. בזה נסכם את נושא יד-חנה.
איתי אהרונסון
שני דברים בקצרה: העיניים הופנו הנה בשלב מסוים לגבי ההיסטוריה של ההסכם – האם קיבלה עותק או לא. הטענות לא הופנו למנהלת סל"ע, אלא לנציגות של הקבוצה ביחסים שבין הנציגות לבין כל חברי הקבוצה. אני לא מכיר דבר כזה, זאת פעם ראשונה שאני שומע. בכל מקרה, הטענות בעניין זה לא מופנות למנהלת סל"ע. כמובן, מנהלת סל"ע ניהלה משאים ומתנים, החליפה עם עורכת הדין של הקבוצה ועם נציגי הקבוצה את הטיוטות, וכולם ראו את הכול. מה היה בין הנציגות לבין האנשים אני לא יודע.

שנית, אני רוצה לומר יותר מאשר לוועדה, לאנשי חומש המפונים: אני שמעתי לכל אורך הדיון הזה "אנחנו" ו"הם". ככל שזה נוגע להסכם חומש-יד-חנה האמירות האלה ממש לא במקום. אני רוצה להזכיר לכם ולכולנו מאיפה התחלנו.

כאשר התחיל לקרום עור וגידים נושא הסכם חומש-יד-חנה הבקשה המקורית של אנשי יד-חנה הוותיקים הייתה שהם יקבלו מגרשים של דונם; אנשי חומש באו ואמרו מצדם שהם רוצים להצטרף כחברים שווים לכל דבר ועניין, ומה שמקבלים אנשי יד-חנה הם מבקשים לקבל גם. עם זה היה קושי מאוד גדול כיוון שבחומש היו לאנשי חומש מגרשים של חצי דונם, ופה הם ביקשו לקבל נחלות, והיועץ המשפטי לממשלה לא אישר את זה.

אחרי סדרה מאוד ארוכה של דיונים ברמת היועץ המשפטי לממשלה עצמו – אפילו לא נציגיו – במספר ישיבות ודיונים, גובשה המתכונת שאנחנו מכירים אותה היום שבמסגרתה אנשי יד-חנה הוותיקים נדרשו לוותר במשהו על סוג הנכס שיקבלו, וברור לכולם היה שהמשמעות היא שאנשי חומש הולכים לקבל נכס משמעותי בשווי לעומת מה שהיה להם, וכל זה מתוך העיקרון של קליטה ביישוב הוותיק, אבל כשווים ולא כהרחבה בתנאים פחותים.

השורה התחתונה של הדברים היא שאנשי חומש – ואני לא רוצה להשתמש בביטוי "הרוויחו" – אבל מתוך הרצון ללכת איתם בבקשה שלהם להיקלט ביד-חנה כשווים לכל דבר ועניין, גם בצד החומרי קיבלו נכס הרבה יותר טוב ממה שהיה ניתן להם אלמלא עמדו על אותה דרישה ואלמלא העיקרון הזה ליווה את ההסכם הספציפי הזה.

לבוא ולשמוע היום על רקע הצעד המשמעותי שנעשה לקראתם בהטבות, את האמירות מסוג "אנחנו" ו"הם", זה בניגוד גמור לעיקרון שעליו עמדו אנשי חומש עצמם בבקשות שלהם, ושהיו הבסיס היחידי לאישור החריג שניתן בידי היועץ המשפטי לממשלה למתכונת הנוכחית של הסכם יד-חנה. לכן מאוד צורם לי לשמוע את האמירות "אנחנו" ו"הם". גם אם יש להם מחלוקות פנימיות כאלה ואחרות, כל האמירות "אני נציגת חומש", "אני נציג חומש האמיתי" – מה זה הדבר הזה? אתם חברים ביד-חנה, אין דבר כזה.
קריאות
- - -
איתי אהרונסון
תנו לי להשלים את הדברים.
אתי עראג'י
הוא אומר דברים לא לעניין. תאמר דברים נכונים.
איתי אהרונסון
תנו לי להשלים את הדברים, ותענו לי אחרי שאשלים. כאשר אני שומע את האמירות: "מר סיזל מייצג את אנשי חומש הוותיקים, הוא לא מייצג אותנו" – הבקשה שלכם מלכתחילה הייתה להצטרף ליד-חנה כשווים בין שווים- -
אתי עראג'י
אבל זה לא כך.
איתי אהרונסון
- - וכל האמירות: "אתה מייצג את הוותיקים", "אתה ניהלת את המשא ומתן לפני", "אתה לא יכול עכשיו לייצג אחרי" – מה זה? זה בניגוד לכל העיקרון שעמד בפני היועץ המשפטי לממשלה כשהוא אישר את ההסכם הזה. לכן תשקלו את הדברים שוב; אני לא אומר שאין בעיות ואין קשיים, אבל הרעיון "אנחנו" ו"הם" הוא רעיון שצורם לי מאוד היום.
אתי עראג'י
הוא צורם, אבל זאת המציאות.
קריאה
- - -
היו"ר עמירה דותן
סליחה, אני סיימתי את נושא יד-חנה, אלא אם יובל רוצה לומר משהו לגבי הקראווילות.
יובל פרנקל
נשאלה שאלה לגבי האחזקה. אנחנו פועלים מטעם משרד השיכון כשלוחים של מנהלת סל"ע; אנחנו אחראים בתחום אחזקת פנים הקראווילות. הייתה תקופה שהייתה מחשבה להוריד את תחום הסיוע. מנהלת סל"ע ומשרד השיכון החזירו את זה די מיד לתחום הראשוני. זה ברמת השירות הכוללת.

לגבי יד-חנה עצמה, אנחנו ביקשנו בהנחיית משרד השיכון ומנהלת סל"ע שמשרד הביטחון שבנה 22 קראווילות יעשה שם סקר מבנים. 22 מתוך 25 חתמו שאין להם הערות. אם לאחרונה יש דברים אנחנו מטפלים בזה באופן שוטף. למשל, המקלחון ששמו אצל יפים, בדקו אם אני יכול להיכנס כדי לראות אם הוא מתאים. שוב, אם יש בעיה, זאת בעיה ספציפית שצריך לטפל בה. יש בעיה שקשורה לתחום התשתיות, ובזה משרד השיכון מטפל במקביל. יש תלונות על תשתיות בחוץ, והמשרד בודק את הדברים האלה בעקבות ההערות שלנו ושל התושבים.
היו"ר עמירה דותן
תודה.
אורי זליגמן
אני רוצה להיות פרודוקטיבי. שמעתי את הדברים פה. לא הצלחתי אף פעם מכל המכתבים למקד משהו.
אתי עראג'י
למה לא הזמנת אותי? היית מזמין אותי.
אורי זליגמן
אני מבקש שאתי תמקד את הנושאים שנראה לה שדורשים בדיקה, תעלה על הכתב מה היא רוצה שייבדק, ואנחנו נראה איך אפשר לקדם את הנושא כדי שהדברים ייבדקו ותהיה תשובה מסודרת עליהם. עם השותף שלה לוועד, ראובן טביב, היו לי עשרות ישיבות. לא פשוט אצלי לקיים ישיבה כשאנחנו מדברים על 1.5 מיליון אנשים שתמיד רוצים להיפגש איתי. ישבתי עשרות ישיבות והטרחתי את יעקב סיזל ואת כל הקבוצה אליי עם עוד אנשים מהקבוצה הזאת וישבנו הרבה על יד-חנה. זה לא שאנחנו מתעלמים וגם עכשיו אנחנו לא נתעלם. אני מבקש שנהיה ממוקדים, שלא יהיה כתוב "שחיתות" ו"לא נכון", אלא נושאים. הנושאים האלה יעלו אצלי על השולחן, ואז אני אחליט מה לעשות איתם. כך אני מציע לסכם את הישיבה מבחינתי.
אתי עראג'י
אפשר להעיר הערה?
היו"ר עמירה דותן
לא. בבקשה, המבקר.
יוסי הירש
אנחנו יושבים ורושמים את הדברים בשביל להבהיר את הנקודה לעצמנו. מר וינטראוב אמר שהוא שלח מכתב ב-24 באוגוסט. מר זליגמן אמר שמר ויינטראוב שלח מכתב ב-21 באוגוסט. אני רוצה לדעת אם מדובר באותו מכתב או שיש שני מכתבים- -
אורי זליגמן
יש רק מכתב אחד.
יוסי הירש
- - ושנית, האם אתה שולח את זה לכתובת הנכונה. כפי שאתה תיארת זה לא אמור להיות מיועד אליך כי צריך לשלוח את זה למפרק, ובמקביל אתה כותב למי שכתב אליך ששלחת את זה או שהוא לא יודע איפה הוא נמצא?
אורי זליגמן
כשיש פנייה אמיתית אלינו זה מתנהל. פה אין פנייה, פה יש סוג של עצומה שתויקה בתיק. אין מה לעשות עם עצומה כזאת, במיוחד כשהתקבלה קודם תשובה לחלק מהדברים.
יוסי הירש
לא אישרת את קבלת המכתב.
יפים ויינטראוב
זאת פגיעה באינטליגנציה.
היו"ר עמירה דותן
סליחה, יפים.
עמינדב דרורי
זה תרתי משמע, "יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה" אצל אותו אדם. הוא רק מחזיק שני כובעים. המבקר ענה על זה.
היו"ר עמירה דותן
תודה רבה לאנשי יד-חנה שבאו והעלו את הדברים על השולחן.
אתי עראג'י
פתאום הדברים ברורים אחד לאחד. אני לא יודעת מה ברור.
היו"ר עמירה דותן
אין לי ספק, שיש פה חוסר שביעות רצון ואנטי מוחלט מצד האנשים שיושבים פה ומייצגים את יד-חנה. יחד עם זה, אני בדקתי את ההסכם, ויש לכם הסכם יפהפה; יש לכם מקום שהוא פנינה. אני רואה פה את השקפים שיעקב סיזל מעלה כאן.

יש לכם מועצה שמהתחלה רצתה אתכם, רוצה אתכם ורואה בכם חלק. בוועדת המשנה שעוסקת במפוני גוש קטיף אני רואה שהטיפול בכם היה יוצא מן הכלל. עכשיו כמו בכל תהליך של גדילה הגיע הזמן שהולכים לגן. לגן כבר לא הולכים עם אמא, אלא כבר יש גננת ומטפלת. צריכים להיפרד מהאמא ומהסינר וצריכים להתרגל לחיים החדשים. לכן רשם האגודות והמזכיר ואת כחלק מהוועד, צריכים לקחת על שכמכם את הובלת יד-חנה החדשה.

אני מאוד מודה לך, אורי, שאתה אמרת שאתה לוקח את הדברים משני הטעמים: קודם כול, אתה לא מונה את 60 הימים, וכל בעיה שיש בנושא המפרק אתה רוצה לדעת כערעור, ואתה תטפל בזה ברוח טובה ובראש טוב; דבר נוסף שאני שומעת ממך הוא שאתה מבקש לדעת, לגופם של עניינים ולא בשיפוטיות ולא במילים כאלה ואחרות איפה הנקודות שבהן אתי וכל הקבוצה מרגישה שהדברים לא נעשים בצורה המיטבית ולא בצורה המשווה. היא מרגישה שבאיזשהו מקום היא לא במיעוט, אלא בהרגשת נחיתות. את הרגשת הנחיתות הזאת הייתי רוצה שהיא תגיד, כמו שאתה אומר לה, איפה זה בא לידי ביטוי, ושתבדוק את זה. אני מבקשת ממך שהבדיקה תהיה בשיתוף עם האנשים האלה כי הם כבר חוו חוסר שקיפות הרבה מאוד זמן. אם נראה להם שקיפות ועבודה יחד אולי הדברים ייעשו טוב יותר.
אתי עראג'י
אבל אלה דברים לא נכונים. דברים לא חוקיים.
היו"ר עמירה דותן
אני רוצה לומר תודה למנהלת סל"ע. זאת דוגמה לעבודה נכונה ליישובם של הנושא של מפוני חומש.
אתי עראג'י
זה נושאים של שחיתות.
היו"ר עמירה דותן
נעבור לנושא של כפר דרום. תודה רבה לכם.
אתי עראג'י
הפכתם "שחיתות" ל"חברתי". צר לי, אני ציפיתי מהמקום הזה. זה דברים של שחיתות. שלחנו - - -
היו"ר עמירה דותן
תודה רבה לכם. אתי, כל מילה מיותרת כרגע.
אתי עראג'י
דברים כספיים הפכתם לחברתיים לשמונה אנשים. אני מצפה שיבדקו את זה. קראו את המכתבים שלי. מדובר על שחיתות. אנשים מייצגים פה כספים של מדינה שעברו לאנשי הקיבוץ- -
היו"ר עמירה דותן
כפר דרום.
אתי עראג'י
לא בודקים את זה. במקום שהכספים החברתיים יועברו לאנשי המפונים- -
היו"ר עמירה דותן
יש לך כתובת, אתי. יש לך כתובת שפתחו לך דלת.
אתי עראג'י
הכתובת מפסח שנה שעברה. הוא לא הזמין אותי.
היו"ר עמירה דותן
אז הנה, הוא מזמין אותך עכשיו.
אורי זליגמן
אני לא מזמין אותה, אני רוצה שהיא לא תגיד "שחיתות"- -
אתי עראג'י
- - - אחד לאחד.
היו"ר עמירה דותן
העתק ממכתבך תשלחי גם אליי.
אתי עראג'י
אני אשלח לך לא אחד, לא שניים- -
היו"ר עמירה דותן
לא, אני לא צריכה מסות, אני צריכה אחד ממוקד.
אתי עראג'י
שלוש שנים - - - זה צדק? זאת שחיתות- - -הרשם יודע זאת.
עמינדב דרורי
אני רוצה רק דבר אחד להגיד: תודה רבה ליושבת ראש הוועדה שקיבלה אותנו בצורה לא רגילה- -
אתי עראג'י
מדובר על מיליונים. כספים שנגנבו במיליונים, ואתם יושבים- - -איפה אתם? מדובר על מיליונים.
יעקב סיזל
ככה נראות ישיבות ההנהלה.
היו"ר עמירה דותן
בהצלחה, חברים.

2. דיור למפוני כפר דרום הנמצאים באשקלון
אברהם יעקב שרייבר
אומרים שלפעמים יש תגובות נורמליות למצבים לא נורמליים. אסור לשפוט אנשים.
היו"ר עמירה דותן
אסור לשפוט אנשים בשום אופן.
אברהם יעקב שרייבר
אנחנו מרגישים את השטח.
היו"ר עמירה דותן
אסור לשפוט אנשים, ואני מקווה שהבנתם שלא התכוונו לשפוט אף אחד, אלא רק לפתור.
אברהם יעקב שרייבר
אנחנו לשם שינוי לא הבאנו תמונות, כי אנחנו מסתובבים במסדרונות ורואים אותנו בטלוויזיה מדי יום. אנחנו גרים באשקלון, נופלים עלינו טילים.
היו"ר עמירה דותן
קודם כול, תדעו שאתם חבים תודה רבה ליובל שבזכותו ידעתי על הבעיה ובאנו לדיון.
אברהם יעקב שרייבר
מדי פעם אנחנו מזמינים את הנוגעים בדבר לראות אותנו, וכך גם נולד העניין. אנחנו ביקשנו את הדיון הזה. אנחנו מדברים כרגע על הפתרון הזמני של כפר דרום, לא על פתרון הקבע. בתוך הפתרון הזמני לתושבי כפר דרום שקבוצה אחת מתוכם כיום באשקלון, נחתם חוזה עם קבלן באשקלון על נתינת דירות לתושבי כפר דרום. חלק מהדירות פנויות וחלק שכורות. מכיוון שאף אחד לא העלה על דעתו שפתרון הקבע ייקח למעלה מ-3 שנים חתמנו עם הקבלן חוזה לשלוש שנים. ההנחה הייתה שכבר נגור ביישוב יפהפה. הקבלן הכניס לחוזה סעיף שעל כל יום יש 50 דולר קנס על כל דירה. המדינה היום אומרת שכל התושבים שגרים בדירות שכורות יעברו דירה כי יש לנו גם דירות ריקות קנויות בבניין שעליהן הדירות לא משלמת. זה אומר להעביר יותר מ-10 משפחות שאוטוטו כבר הולכות לעבור לשלב הקבע או לפחות לשלב הזמני לפני הקבע באישור הממשלה, אף על פי שעדיין לא ידוע איפה כי הרעיון של שוקדה נפל, לצערנו; אבל בכל אופן, אלה משפחות שעומדות לצאת מאשקלון. זה קשה מבחינה פיזית ומבחינה נפשית כי סוף-סוף אדם מצא בית.
היו"ר עמירה דותן
אנחנו מדברים על אותו בניין?
אברהם יעקב שרייבר
כן. באים עכשיו למשפחות ואומרים להם שעם הקבלן אין מה לדבר כי הוא ידוע כאדם קשה. אבל אתם הגוף החלש. אין לי נגד אף אחד משהו אישי, אבל לדעתי, זה עוול.
היו"ר עמירה דותן
גודל הדירות החלופיות אותו דבר.
אברהם יעקב שרייבר
כן, זאת לא בעיה. אפילו יש כאלה שיתרחבו מזה. אבל אנשי כפר דרום לא מחפשים את הנדל"ן ולא את הרוחב, הם מחפשים פתרון. כמעט כל פתרון שנתנו לנו במשך הזמן הזה שקלנו והסכמנו עליו. אנחנו בסך-הכול מבקשים פתרון.
היו"ר עמירה דותן
קיבלתם הרבה מחמאות בדיון הקודם לפני שבועיים.
אברהם יעקב שרייבר
לא נגלוש לדיור הקבע כי זה יכול לקחת הרבה שעות. אנחנו רק ביקשנו למצוא פתרון חלופי. במקום להזיז משפחה מדירה שכורה לקנויה – טוב, הבנו שזה לא שייך, קיבלנו את הדין בהכנעה. אנחנו מוכנים להעביר את כל המשפחות מהדירות השכורות לדירות הקנויות, וזה הרבה גם בעזרת האנשים הטובים גם במנהלת וגם בעמיגור שאומרים, בואו נעשה את זה חדר מול חדר, ולא תהיה טרחה למשפחות. המשפחות הסכימו, להפתעתי. כשישבתי בדיון עם צביה אמרתי לה שזה לא יעבור, שהם עושים עוול, ואני אומר – הצלחנו.

יש לנו בקשה אחת, ואפשר לגמור את זה פה בכמה דקות. אנחנו באנו מיישוב מפואר עם הרבה מורשת קרב; הוא המשך לכפר דרום בתש"ח, היו בו הרבה משפחות שכולות, פצועות. באנו מיישוב על קרקע. כל אחד מבין שלקחת יישוב, לקפל אותו לקוביות לגו בבניין בעיר זה לא קל. למה הגענו לשם? כי היינו היישוב הראשון בגוש שאחרי שלושה ימים מאז העקירה אמרנו לאן אנחנו מוכנים ללכת. אמרו שהמקום היחיד שיכול לאכלס אותנו כדי שלא נעבור סבל חודשים בבית מלון זה בניין דירות. אמרנו, שזה לא טבעי לאנשי יישוב חקלאי כפרי לגור בעיר. אז אמרו, בסדר, זה יהיה שנתיים. שנתיים שם – יישוב קבע.

היום המגמה של המדינה היא לצמצם את מספר הדירות בבניין כמה שאפשר. זה מובן, כי משלמים עליהן כסף. אבל יש בבניין דירות קנויות שהמדינה לא משלמת עליהם אגורה. בקשתנו היא לאשר לנו את כל הדירות הקנויות שקיימות, לצורכי קהילה. אז אנחנו מוכנים להעביר את כל הדירות השכורות לקנויות ונוכל קצת לנשום. להשאיר אותנו היום במינימום שבמינימום בתנאים קשים זה בלתי אפשרי מבחינתנו. בזה אפשר לגמור את הבעיה.
היו"ר עמירה דותן
כלומר, אתם אומרים שהמשפחות מוכנות לעבור לדירות; אתם מרגישים די מנוצלים בכך שכל פעם פתרון הקבע מתרחק, ולכן כשיש כזה שינוי, אתם רוצים ליהנות ממנו.
אברהם יעקב שרייבר
זה לא "ליהנות", זה צרכים אמיתיים.
היו"ר עמירה דותן
סליחה. לכולנו יש צרכים אמיתיים, גם לאנשים שאינם מפונים מגוש קטיף.
אברהם יעקב שרייבר
אבל זה לא עניין קהילתי. פה זה קהילתי.
היו"ר עמירה דותן
אתה אומר, מכיוון שיישוב הקבע שוקדה מתרחק מאתנו, ואני לא יודע איפה אנחנו מבחינת המקום החדש, כי אנחנו כבר למעלה משלוש שנים במקום הזה, ועם המורשת המפוארת שלנו וכל מה שקורה היום בעזה מחדש – כל הדבר הזה משחק לכם, ואתם רוצים פיצוי מעבר לדירות.
אברהם יעקב שרייבר
זה לא פיצוי. אני מזמין את כולכם להגיע אלינו היום. בזמן שהמלחמה מתנהלת ובית-ספר מושבת אנחנו מקיימים בית ספר וגן בבניין. אלה צרכים אמיתיים מאוד.
היו"ר עמירה דותן
מה קרה לבית הספר?
אברהם יעקב שרייבר
בית ספר מושבת בגלל המצב.
היו"ר עמירה דותן
אנחנו מקווים שכל בתי הספר במדינת ישראל יחזרו לתפקוד.
אברהם יעקב שרייבר
אבל זה לא דייר פרטי בבניין. זאת קהילה.
היו"ר עמירה דותן
אז תסביר לי מה הבעיה, כי בית הספר הוא לא בעיה. אתם תחזרו לבית הספר. בית הספר מושבת היום בגלל המצב.
אברהם יעקב שרייבר
אבל זה שעות חירום. אנחנו מחזיקים ילדים, אנחנו מחזיקים מועדוניות. הקהילה, לצערנו, התפצלה, כמו שהסבירו קודם על תהליך שעבר על הרבה קהילות.
היו"ר עמירה דותן
כלומר, אתם רוצים לבטל את בית הספר?
אברהם יעקב שרייבר
לא, בשום אופן לא. זה עוגן היציבות החזק שלנו.
היו"ר עמירה דותן
זה מה שהתרשמתי כשהייתי שם.
אברהם יעקב שרייבר
בגלל זה מספר משפחות עזבו. יש לנו אפילו קושי להחזיק בית ספר.
היו"ר עמירה דותן
אני זוכרת, הייתי שם, בדקתי. מאוד התרשמתי.
אברהם יעקב שרייבר
כשיש בית ספר חזק גם המשפחות חזקות, זה נותן ביטחון.
היו"ר עמירה דותן
בהנחה שבית הספר יחזור לתפקודו הרגיל – בכל זאת המדינה שלנו היא לא מדינה עשירה, מה גם שהמלחמה הזאת תרושש אותה פעם נוספת – תסביר לי מה עומד מאחורי הבקשה של דירות נוספות לרווחתכם.
אברהם יעקב שרייבר
אנחנו רוצים לקלוט מספר משפחות נוספות כדי לחזק את הקהילה.
היו"ר עמירה דותן
מאין?
אברהם יעקב שרייבר
באים אלינו אנשים שמכניסים דם חדש לקהילה.
היו"ר עמירה דותן
אז למה שלא יקנו או ישכרו דירה במקום אחר?
אברהם יעקב שרייבר
אם היה אפשר היו עושים, אבל אנחנו קהילה, אנחנו בניין.
היו"ר עמירה דותן
אני רוצה להבין כאזרחית. אם אני כאזרחית רוצה היום להגיע אליכם אני יכולה לקבל דירה מהמדינה בלי כסף מכיוון שאני רוצה להיכנס לקהילה שלכם?
אברהם יעקב שרייבר
הדירות האלה עומדות ריקות.
היו"ר עמירה דותן
זה לא העניין שלך, זה העניין של המדינה. למדינה יש השיקולים שלה. למדינה יש נכסים, ואלה חלק מהנכסים.
אברהם יעקב שרייבר
אנחנו מוכנים לשכור את הדירות האלה.
היו"ר עמירה דותן
אתם מוכנים לשלם עבורן.
אברהם יעקב שרייבר
כן.
צביה שמעון
למה אתה לא מדבר איתנו? למה צריך לדבר דרך הוועדה של הכנסת?

עמירה, אני רוצה להפסיק את הדבר הזה. אני לא מבינה למה הייתי כאן בדיון הקודם ולמה אני פה עכשיו. יש דברים שאפשר לדבר איתנו עליהם ישירות. אני איתך בקשר. אתה מבקש מאה פעמים לבוא, ואני מקבלת אותך מאה פעמים. אני לא מבינה למה אתה צריך לדבר איתי דרך הוועדה לביקורת המדינה.
אברהם יעקב שרייבר
אני לא מבקש מאה פעמים בחודש- -
צביה שמעון
לא אתה, נציגים שלך, ולא נציגים שלך, אז מי שמייצג אותם. למה אני צריכה לדבר איתך דרך הוועדה לביקורת המדינה? ועכשיו אתה מבקש דירות לאנשים לא זכאים?
אברהם יעקב שרייבר
לא, אני לא מבקש.
היו"ר עמירה דותן
אז תסבירו לנו מה אתם מבקשים.
אברהם יעקב שרייבר
אנחנו מבקשים שאת כל הדירות הריקות באותו בניין שהמדינה מחזיקה, ישאירו לצורכי הקהילה.
צביה שמעון
לא ייאמן.
היו"ר עמירה דותן
על סמך מה ולמה? אני מדברת כרגע כאזרחית במדינת ישראל.
אברהם יעקב שרייבר
מכיוון שיש כאן יישוב שלמעלה משלוש שנים וחצי- -
היו"ר עמירה דותן
אתה רוצה פיצוי נוסף על מה שקיבלתם?
אברהם יעקב שרייבר
זה לא עניין של פיצוי.
היו"ר עמירה דותן
אז מה זה? איך תקרא לזה בלשון נורמלית?
אברהם יעקב שרייבר
זה משפחות.
היו"ר עמירה דותן
מבקר המדינה יגיד לי מחר, תסלחי לי, ירדתם מדעתכם?
אברהם יעקב שרייבר
יש יישוב, יש קהילה, וצריך להחזיק אותה. זה אנשים שעוברים תלאות וקשיים- -
היו"ר עמירה דותן
אני ממש לא מבינה את זה. מישהו יכול להסביר לי מה קורה כאן?
צביה שמעון
אין אפילו קהילה. אין 20 משפחות זכאיות.
מוטי אלימלך
ברשותך, אני מלווה את הקבוצה. דיברנו אתמול ושלשום ובשבוע שעבר ולפני חודש. לצערי, מתמוססת לנו הקבוצה הזאת. אנחנו נמצאים עם קבוצה שמחזיקה כרגע 24 דירות בבניין. הקבוצה לא גדולה מספיק בשביל הסכם, וגם מבני הציבור שהם מחזיקים יחסית לגודל הקבוצה הייתה בהתאם לנתוני הפתיחה כשרכשנו 26 יחידות דיור בבניין ושכרנו 19 דירות נוספות. בנוסף הואיל בטובו יובל לשכור 11 דירות נוספות בבניין כדי שניתן פתרון ל-50 משפחות שבאו מבית המלון שהיו בדיור הארעי.

תוך כדי התהליך בשנתיים הראשונות הקבוצה התפזרה. חלק מהקבוצה התפצל ועברה לשומריה בדיור זמני. נאלצנו ללכת להחלטת ממשלה להקים דיור זמני נוסף מעבר לקניית הדירות כדי לתת מענה חברתי. לדאבוני, הקטע של שוקדה כרגע עלה על איזשהו שרטון, עם כל הרצון העז שלנו לתת פתרון גם שם. כך בניגוד לצפי, התחלנו את השנה הרביעית בבניין כשההסכם נעשה דרקוני מבחינת הקבלן, והוא רצה שבסוף שלוש שנים נפנה את כל הדירות ונחזור למתכונת שהדירות חוזרות אליו, כי הוא רוצה למכור אותן. במשך החודש וחצי האחרונים אנחנו נאלצים מדי יום לנהל שיחות כדי להביא את הקבוצה להבנה שאין מנוס, צריך לעבור לדירות הקנויות כדי שלא יהיה בזבוז כספי ציבור וננצל את הדירות הקנויות. למעלה משלושה חודשים האחראי על הדיור לא מוציא אותן למכירה כדי שניתן את הפתרון הזה ולא תהיה בעיה של קורת גג למפונים. זה נמשך ונכנסנו עכשיו לשנה הרביעית. עכשיו אנחנו ב-5 בינואר, ובניגוד לתהליך המסודר שרצינו שיקרה המשפחות הביאו אותנו למצב שרק בימים האחרונים הביעו הסכמה לעבור. יובל הואיל בטובו להכניס קבלנים ולשפץ את הדירות שאליהן הן צריכות לעבור כדי שנעשה את המעבר הזה.
היו"ר עמירה דותן
יפהפה.
מוטי אלימלך
אנחנו, מנהלת סל"ע, לא אחראים על משפחות מהפזורה מכל עם ישראל; אנחנו אחראים למפונים, ולכן אנחנו נותנים פתרון למפונים. יש פה דרישה לא לגיטימית לתת ארבע או חמש דירות של המדינה למשפחות שבאות מבחוץ. אני לא רציתי להעליב אותן, אבל שתי משפחות זכאיות שעזבו את הבניין, לא החזירו לנו את הדירה והכניסו אנשים מגוש עציון.
צביה שמעון
הכול מותר להם.
מוטי אלימלך
זה ממש יוצר לנו אי נעימות. אנחנו כמנהלת סל"ע לא הצלחנו למנוע כניסה של אנשים זרים לדירות האלה.
היו"ר עמירה דותן
זה ממש לא בסדר.
מוטי אלימלך
זה ממש לא בסדר. לא רציתי להגיד את זה, אבל אני נאלץ להגיד את זה כי אני עומד במצב לא נעים. אני אחראי לדיור הזמני במנהלת, ואני צריך לתת תשובות, ויש פה בעיה.
היו"ר עמירה דותן
תודה.
אורי זליגמן
צריך להסיט את הדיון. מה שצריך לבדוק באמת הוא מדוע הסיפור של שוקדה נכשל. אחרי שהסיפור הזה נכשל שלחתי מכתב לראש המועצה. הייתי מועתק למכתב שהוא שלח ליוסי ישי במשרד החקלאות, והסתבר לי שראש המועצה הטעה שם את האנשים. אולי הוועדה צריכה להיכנס לשאלה למה הסיפור הזה נכשל- -
היו"ר עמירה דותן
הוועדה קיימה חמישה דיונים על זה, וראש המועצה לא הגיע לשני דיונים שהוא הוזמן אליהם.
אורי זליגמן
אני אחראי לכל הסיפור הזה, ואני מוכן להעביר את העדכון למועצה.
היו"ר עמירה דותן
להערכתך, זה הפתרון הנכון, לדעת כולם?
צביה שמעון
אבל אורי, גם חברי הכנסת ביקשו, גם עמירה הזמינו אותו כמה פעמים, והוא לא בא. שרים התערבו, והוא לא מסכים.
אורי זליגמן
יש דרך- -
היו"ר עמירה דותן
אז תעזור לנו.
אורי זליגמן
באמצעות מנכ"ל משרד הפנים אפשר לדאוג שהוא יגיע לפה. לא יכול להיות שפקיד מדינה לא ישתף פעולה. העסק הזה נכשל על קוצו של קול בהטעיה. את זה כתבתי במכתב שלי לראש המועצה- -
היו"ר עמירה דותן
בעקבות הדיון הקודם – הקול הזה הוא קול שולי או מרכזי? כי אם זה קול מרכזי, וזה יהיה "יד-חנה מספר שתיים", אנחנו לא צריכים את זה מהתחלה.
אורי זליגמן
הגיעו לאסיפה הכללית אנשים שמעבדים את המשק, אבל לא גרים ביישוב.
היו"ר עמירה דותן
להערכתך, זה לא יכשיל את המהלך.
אורי זליגמן
לדעתי, זה לא סופי. הבנתי מוועד היישוב שהוא מתכוון לזמן אסיפה כללית- -
היו"ר עמירה דותן
כבר פעם חמישית, לדעתי.
אורי זליגמן
- - אבל אם הייתה הזמנה מסודרת לדרג הזה באמצעות מנכ"ל משרד הפנים ואולי שר הפנים שיכריחו את הבן אדם לבוא- -
היו"ר עמירה דותן
אני מוכנה לפנות לשר שוב. המנכ"ל היה בעניין.
יוסי הירש
צו הבאה.
היו"ר עמירה דותן
צו הבאה אין לנו. יש שתי פוזיציות. הוא נבחר, נכון?
חנה פריידין
לא קשור. אין דוח מבקר מדינה, אז אנחנו לא יכולים.
היו"ר עמירה דותן
בגלל זה?
חנה פריידין
כן. הוא יודע את זה.
היו"ר עמירה דותן
הוא פשוט לא מגיע, זלזול מוחלט. צריכים להוציא את לעיתונות.
אורי זליגמן
זה נראה לי מעוות לגמרי.
היו"ר עמירה דותן
אני מסכימה איתך.
אורי זליגמן
לקחו אנשים שלא מבינים במה מדובר- -
היו"ר עמירה דותן
אבל גם אם נלך על שוקדה זה ייקח עוד יומיים.
אורי זליגמן
בשוקדה עברנו מסכת שלמה של אישורים מסביב, כמו ממשרד המשפטים. אני עצמי דיברתי עם היועץ בנושאים האלה מספר פעמים כדי למצוא את הפתרון הראוי. זה פתרון ראוי גם לקהילה הזאת.
היו"ר עמירה דותן
תעזור לנו להביא את ראש המועצה. אני אפילו מוכנה לבוא אליו. אני אשמח מאוד אם תעזור לנו בדרך כזאת או אחרת.
אורי זליגמן
אני אחשוב על דרך.
היו"ר עמירה דותן
אורי אריאל ואני מנסים בכל דרך שהיא.
אורי זליגמן
כל פתרון אחר לכפר דרום ייקח בסופו של דבר זמן. אני מבין שהם יצאו לכיוון לכיש.
היו"ר עמירה דותן
אנא עזור לנו. בעניין הזה אנחנו לא חדשים.

מה עושים עם כפר דרום עכשיו?
יובל פרנקל
אני מסתכן בנפשי. אני פקיד שכפוף לאנשים שיושבים פה.
אורי אריאל
יש לי בקשה, אל תסתכן. אני מבקש הערה לסדר, ברשותך, יובל. אני שומע את הקולות; אני מכיר היטב את אנשי כפר דרום היטב, ואני לא חושב שהם מנצלים את המדינה. כל שנותיהם הם נותנים, נתנו ונותנים וייתנו. אני מציע שנקבל את ההצעה של צביה ונקיים אצלה פגישה. כמו תמיד, המטרה היא חיובית. אם צריך גם אני אצטרף, ואם עמירה תוכל ותראה, אז גם היא. נקיים שם ישיבה ונראה מה אפשר לעשות. כרגע הבנו את הבעיה- -
היו"ר עמירה דותן
אני לא מבינה למה צריכים עוד ישיבה. ישנם פה כל האנשים; יש כאן שאלה עקרונית וערכית. אני לא הבנתי מה הבקשה, וגם לא השתכנעתי שמבחינה אזרחית הבקשה ראויה. אפשר לקיים הרבה דיונים, אבל אני לא מרגישה כאזרחית שאני בכלל מבינה את הבקשה הזאת.


יובל, סליחה, תמשיך.
יובל פרנקל
לדעתי, הרעיון הזה יאפשר לבדוק את העניין בצורה מאוד רצינית כי הוא ממשיך את הקו שאת ניסית להוביל בדיון הקודם שחלק מהעניינים הם אמוציונליים שצריך לדבר עם האנשים. מנהלת סל"ע מדברת כל הזמן. אני גם רוצה שיהיה ברור – מנהלת סל"ע העמידה לרשותנו לצורך העברה כל תקציב אפשרי כדי שזה יעבור חדר-חדר- -
היו"ר עמירה דותן
ושאנשי כפר דרום יעבירו את זה לקהילה. יש פה באמת רצון רב לסייע, לא נגד. אתה אומר שבדיון שאיננו כנסת, שהוא פחות פורמלי ויותר אנושי - -
יובל פרנקל
שיהיה ברור, גם בכנסת הדיונים הם אנושיים. אבל הדיונים אצל צביה, אף על פי שהיא מנסה ליצור רושם שהם לא כאלה, הם מאוד אנושיים.
היו"ר עמירה דותן
הצלחנו, קיבלנו מחמאה, בסדר גמור.

צביה מבחינתי היא ראש רשות סל"ע. היא עושה את העבודה שלה יוצא מן הכלל עם הצוות המדהים שיש לה. אני רק אמרתי שאם זה הגיע לשולחני אני מוכרחה להגיד לכם שאני לא הבנתי במה דברים אמורים. אם הבנתי, מבחינה אזרחית הם ממש לא מקובלים עליי ערכית, ולא נראה לי שערכית אנשי כפר דרום הולכים לכיוון הזה. אבל אני קטונתי, כנראה, לומר את דבריי כאזרחית. צביה תקיים את הדיון, ואני אשמח לדעת מה יהיה. אבל יותר משאני אשמח, לגבי המגדל אני אשמח לקדם את נושא שוקדה כי שם העניין. כלומר המגדל הוא לא הפתרון, אלא הפתרון הוא יישוב קבע, וכמה שיותר מהר. לכן אורי, אם תוכל לעזור לי בנושא הזה, אנחנו כולנו – גם חבר הכנסת אריאל, גם אני וגם כל הוועדה – צריכים מאוד עזרה בנושא הזה. העזרה יכולה להיות כנראה לא פורמלית כדי לגמור את העסק הזה בצורה מיטבית.
אברהם יעקב שרייבר
אם אפשר להוסיף – רק צריך לסבר את האוזן מה פירוש צריך להחזיק את הקהילה. כשישבנו במלון בבאר-שבע היו לנו הרבה דיונים עם הקודמים של צביה ושל משרד ראש הממשלה. אמרו לנו דברים מפורשים: יש משפחות שלא מוגדרות זכאיות, לפי החוק. אבל הייתה הבטחה מפורשת- -
צביה שמעון
עשר משפחות לא זכאיות נכנסו לבניין. הרב, אני מכבדת אותך. בוא לא נעשה כזה ריב פה.
אברהם יעקב שרייבר
אני לא רוצה לריב.
צביה שמעון
אתה רוצה שכל מי שלא זכאי- -
אברהם יעקב שרייבר
אני אומר את זה כלפי האמירה האזרחית של עמירה. הרבה טלטולי דרך המשפחות האלה עברו.
היו"ר עמירה דותן
הכול מובן. גם כשאני אומרת שאני לא מבינה, הבנתי.
אברהם יעקב שרייבר
זה לא שמישהו בא לקבל משהו שלא מגיע לו. זה אנשים באמת מסורים שעוברים הרבה תלאות.
היו"ר עמירה דותן
לא, סליחה. אנשים עוברים תלאות, והם מתנהגים בצורה יוצאת מן הכלל.
אברהם יעקב שרייבר
מדובר על אנשים שמטלטלים אותם כמו קיטבג. לא שמישהו שאין לו - - -
היו"ר עמירה דותן
עדיין – לעבור באותו בניין מדירה לדירה זה לא טלטול מי-יודע-מה. אני אומרת את זה בתור אזרחית שעברה כמה דירות בחיים שלה.

שנית, דווקא מכיוון שיש פה איזשהו "לפנים משורת הדין" אמרתי את מה שאמרתי. אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים מהבחינה של "כמה מגיע" למי ומתי. אני דווקא לא חושבת שזה צריך להיות לפנים משורת הדין; צריך לדאוג לקהילות, אבל מצד שני צריכים לראות את הקהילה נכוחה. אם אין קהילה אי אפשר להמציא אותה; אם ממציאים אותה, לא על חשבון הגיבנת של מפוני גוש קטיף.
אברהם יעקב שרייבר
אני בכל מקרה, מזמין את כל הנוכחים פה לראות את הקהילה.
היו"ר עמירה דותן
תודה רבה, ושיהיה לנו שבוע קל ושקט לכוחותינו.

הישיבה ננעלה ב-11:40

קוד המקור של הנתונים