ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 09/12/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ח 2008

פרוטוקול

 
PAGE
58

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 17

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שלישי י"ב כסלו התשס"ט (9 בדצמבר 2008) בשעה 12:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק),

התשס"ח-2008.
נכחו
חברי הוועדה: רן כהן – היו"ר
מוזמנים
עו"ד ליאת גלזר – לשכה משפטית, משרד התקשורת

זאב רז – סגן מנהל אגף בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת

עו"ד בת שבע נחמיה – משרד התקשורת

אורלי בוני – ממונת שוויון לאנשים עם מוגבלויות, משרד הבריאות

אפרים חוג'ה – סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד ערן טמיר – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אורנה ערן – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

שמואל חיימוביץ' – אדריכל, ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

ישראל אבן זהב – חבר מטה מאבק הנכים

עו"ד מיכל רימון – יועצת משפטית, עמותת נגישות ישראל

משה קילים – חברת "מהלב"

עו"ד איילת כהן מעגן – לשכה משפטית, בזק

יוסי מלכי – מנהל שיווק רשת חנויות בזק, בזק

דורי צ'יקו – מנהל תחום ממשל, חברת סלקום

יוליה מרוז – מנהלת אגף רגולציה, חברת פלאפון

מאיר אטדג'י – אדריכל, ממונה נגישות, אגודת החירשים

לירון גולדברג – מנהל רגולציה, חברת מירס

יעל יקואל – רכזת פורום הארגונים לתקנות הנגישות

אחיה קמארה – מנכ"ל "בקול"

עדנה קורנגולד – מתורגמנית

ראובן בראון – מרכז לעיוור
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין; ליטל שוורץ
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק),

התשס"ח-2008
היו"ר רן כהן
שלום לכם. אני מקבל את כולכם בברכה ומודה לכם שבאתם. אנחנו עושים את המאמץ הזה כדי להתקדם ככל האפשר בתקנות חוק הנגישות. בעוונותיי הרבים לא הצלחתי להספיק את זה – אני לוקח את כל האשמה עליי כאילו זה היה תלוי בי – במהלך הקדנציה של עבודת הכנסת. אבל התחייבתי לעצמי מוסרית לעשות מאמץ ולהתקדם ככל האפשר. במה שנתקדם עד סוף הכנסת הזאת השגנו והרווחנו; מה שלא, תצטרכו להמשיך בכנסת הבאה. אנחנו נמצאים בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק). אני יודע שבנושא הזה נערכו דיונים ארוכים בין משרד התקשורת לבין הנציבות והארגונים. אנחנו לא נקרא מההתחלה, אבל נקרא את כל השינויים שדובר בהם והוסכם עליהם או לא הוסכם עליהם. על מה שלא הוסכם ננסה לגשר פה כדי להגיע לפתרון. ליאת, קראי את השינויים לפי הסדר.
ליאת גלזר
גם את ההגדרות?
היו"ר רן כהן
יש שינויים בהגדרות?
ליאת גלזר
כן.
היו"ר רן כהן
אז תקראי גם את ההגדרות.
ליאת גלזר
בעקבות דרישה שמופיעה בתקנה 4 הוספנו את ההגדרה ל"טלקויל", ומה שדיברנו עליו כאן זה מצב T: "טלקויל 'T' (Telecoile)" – סליל שטף מגנטי; ההגדרה הזאת אמורה להיכנס אחרי הגדרת חוק התקשורת.
היו"ר רן כהן
מי יודע מה זה?
אורנה ערן
זה בהקשר של לקויי השמיעה.
ליאת גלזר
זה מופיע בתקנות. לגבי חובות למכשירים ללקויי שמיעה אנחנו דורשים תאימות במצב T, ואז הגדרנו מה הכוונה במצב T. זה מונח טכני.
אחיה קמארה
כיוון שוילמה לא הייתה בוועדה הקודמת, זאת הזדמנות בשבילי להגיד שוב שזאת פעם ראשונה אחרי שנים שהוועדה הזאת נגישה באופן מלא לכבדי שמיעה, וזה מסביר מה זה מצב T. אני נמצא בלולאת ההשראה, והיא מאפשרת לי לשמוע את מה שמדברים דרך מכשיר השמיעה.
רן כהן
כל הכבוד, התקדמנו.
אחיה קמארה
מי אמר שאין התקדמות.
היו"ר רן כהן
תודה לוילמה. אני מקווה שהבנתם מה זה טלקויל.
ליאת גלזר
ההגדרה הנוספת שאנחנו רוצים להוסיף היא לגבי מצב M, של מיקרופון. ההגדרה היא "מצב M (מיקרופון) – מכשיר שמיעה מכוון למצב מיקרופון".
רן כהן
אני לא רואה את זה לפניי.
ליאת גלזר
נכון, אתה לא רואה את זה לפניך. התלבטנו האם יש צורך בהגדרה. בתקנה 4(א)(3) זה מופיע, פשוט הוספנו את ההגדרה.
היו"ר רן כהן
תאימות מכשירי שמיעה במצב T (טלקויל) ובמצב M (מיקרופון). הבנתי. מקבלים את זה.
שמרית שקד גיטלין
אין שינויים נוספים?
ליאת גלזר
אין בהגדרות.
היו"ר רן כהן
אז נתקדם בסעיפים.
שמרית שקד גיטלין
בסעיף 2 ו-3 אין שינויים, אז נעבור לסעיף 4.
ליאת גלזר
הנוסח של סעיף 4 שונה, וכיום הוא מבדיל בין לקויות שונות, ולגבי כל לקות הוא מציין מספר מאפיינים שצריכים להופיע במכשיר שיוצע על-ידי בעלי הרישיונות.
היו"ר רן כהן
אנחנו צריכים לקרוא את סעיף 4 מתחילתו?
שמרית שקד גיטלין
כן.
היו"ר רן כהן
ליטל, בבקשה.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 4: התאמות נגישות בציוד קצה

4. בעל רשיון, המציע ללקוחותיו ציוד קצה, יציע ציוד קצה כמפורט להלן:

(א) דגם אחד לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם לקויות בשמיעה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן:

(1) אפשרות להגברת השמע והצלצול;

(2) שינוי תחום תדרי הצלצול (טון), לרבות האפשרות לבחור בין מספר צלצולים בתחומי תדרי צלצול שונים;

(3) תאימות למכשירי שמיעה במצב T (טלקויל) ובמצב M (מיקרופון).

(4) בציוד קצה נייד - רטט בזמן הצלצול; בציוד קצה נייח - אפשרות חיבור לכרית רטט;

(5) אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון.
היו"ר רן כהן
הסברים ל-(א).
ליאת גלזר
מדובר על מספר תכונות שצריכות להתקיים במכשיר כדי לאפשר שימוש באותו מכשיר על-ידי אדם עם לקויות שמיעה. אני אעבור עליהן במהרה: אפשרות להגברת השמע והצלצול – השמע ששומעים במכשיר והצלצול; שינוי תחום התדרים של הצלצול- -
היו"ר רן כהן
זה בא לענות לסוג ליקוי מסוים, וכך דרך התדר מאפשר לשמוע.
קריאה
תדר נמוך.
ערן טמיר
בפסקה 1 אנחנו מבקשים להוסיף גם את קול הדובר, כך שתהיה אפשרות להגביר גם את הקול של מי שמדבר בטלפון.
היו"ר רן כהן
למה לא הגעתם על זה להסכמה?
ליאת גלזר
רק אתמול הבנתי למה מתכוונים. עד עכשיו חשבתי שאנחנו מדברים על אותו דבר, שהכוונה לדובר המתקשר.
היו"ר רן כהן
ומאתמול את תומכת?
ליאת גלזר
לא. אני לא תומכת בזה. זה פרמטר שלא בדקנו. אני הופתעתי- -
היו"ר רן כהן
איך זה יכול להיות? אפילו בשמיעה רגילה אני לפעמים צריך להגביר.
ליאת גלזר
לא להגביר את הקול של מי שמתקשר, אלא להגביר את הקול של הדובר עצמו.
היו"ר רן כהן
זאת הכוונה, ערן?
ליאת גלזר
זה מה שהבנתי אתמול.
היו"ר רן כהן
אז מה הבעיה?
ערן טמיר
הדרישה הזאת לא צריכה להיות דווקא כאן; זאת דרישה לגבי אנשים עם לקויות בדיבור שצריכים- -
היו"ר רן כהן
אבל זה לא פה; פה זה למי שיש לקות שמיעה.
ערן טמיר
נכון, וצריך להוסיף עוד.
היו"ר רן כהן
אז תרשום לך את זה במקום אחר. האמת שהבנתי שזה קול הדובר בצד השני.
ליאת גלזר
גם אני הבנתי את זה עד אתמול.
שמואל חיימוביץ'
אני מוטרד מכך שמדובר במכשיר אחד; שלא יהיה מצב שיהיה פה מעין מונופול ודווקא מכשירים יקרים ייבחרו לעניין הזה.
היו"ר רן כהן
נגיע לסוגיה של שני מכשירים ומכשיר אחד.
ליאת גלזר
אתם עדיין רוצים לעבור על הפרמטרים של לקויות שמיעה?
היו"ר רן כהן
אמרנו שאת קול הדובר אנחנו מעבירים למקום שיש בו לקויות דיבור.
ליאת גלזר
אין לנו מושג במה מדובר, ואלו מכשירים מקיימים את זה.
היו"ר רן כהן
לא מדברים על זה עכשיו. אפילו ערן ירד מהבקשה כרגע.
ליאת גלזר
לגבי סעיף 2: שינוי תחום תדרי הצלצול (טון), לרבות האפשרות לבחור בין מספר צלצולים בתחומי תדרי צלצול שונים – לפי הבנתנו, שמה שממלא אחר דרישה כזאת הן האפשרויות הקיימות כבר היום לבחור צלצולים שונים; זאת לא דרישה מיוחדת או צלצולים ייעודיים.
היו"ר רן כהן
נשמע במפורש מאורנה.
אורנה ערן
לאנשים לקויי שמיעה בדרך כלל הפגיעה היא בתדרים הגבוהים. צלצולי הטלפון הם בדרך כלל בתדרים גבוהים. האפשרות לשנות את תדר הטלפון ליותר נמוך יקל על אלה שיש להם שמיעה פונקציונלית, ויש להם תדרי שמיעה שמישים בתדרים הנמוכים, ואז הם יוכלו לשמוע את זה. טווח הצלצולים השונים שניתן היום, בדרך כלל עונה לזה. צריך לזכור שאנחנו כל הזמן מפרידים בין נייחים לניידים. בנייחים יש אפשרות פיזית לשנות בטלפון עצמו את תדר הצלצול כך שיישמע יותר נמוך. אנחנו ביקשנו מאחת החברות להביא את הדגמים האלה כדי להוכיח פיזית שהם אכן קיימים ונמכרים בארץ, ויש בהם הפרמטרים שאנחנו מבקשים.
היו"ר רן כהן
אבל אתם יודעים שזה קיים.
אורנה ערן
כן.
ליאת גלזר
העובדה שיש היום מגוון אפשרויות להורדה עונה על הדרישה הזאת. זאת לא פונקציה מיוחדת.
אורנה ערן
אני רוצה להדגיש ששום דבר ממה שביקשנו זה פונקציה יוצאת דופן שרק אנחנו מבקשים אותה, אלא הכול קיים.
משה קילים
אני אחד הספקים של הציוד שמסופק בארץ. ראשית, להערה של מר חיימוביץ', הבאתי טלפון אחד, אבל קיימים עוד 30 חברות כאלה בעולם שמייצרות טלפונים כאלה, כך שאין שום מונופול. בארץ יש לפחות 5-4 חברות שמביאות ציוד כזה. הדרישה להגברה שהוגשה כאן קיימת; והצלצול הוא פשוט בתכנות של המכשיר כמו בטלפון הסלולרי. אלה חלק מהאביזרים שנמצאים בטלפון היום.
היו"ר רן כהן
אז אתה מחזק את מה שאורנה אומרת – זה ישנו.
משה קילים
נכון. זה ישנו.
היו"ר רן כהן
במקום שיגידו שזה איננו ותחשוב שזה ישנו, תרים יד. תודה לך.
ליאת גלזר
תאימות למכשירי שמיעה במצב T (טלקויל) ובמצב M- -
היו"ר רן כהן
אני מקצר, הבנתי. אני רוצה לדעת אם יש כאן מישהו שיש לו הערה לגבי סעיף א'.
איילת כהן מעגן
יש לי הערה כללית לגבי התקנה עצמה. אנחנו גם כתבנו וגם אמרנו את זה בעבר, ואני רק רוצה לשוב ולחדד; אנחנו אומרים את זה, וכולם גם מבינים את זה, אבל בפועל יש מעט התעלמות מכך שהגורם הכי רלוונטי לא נמצא פה; הוא לא נמצא פה לא במסגרת ההתייעצויות, והוא לא נמצא פה- -
היו"ר רן כהן
מי זה, בזק? את פה.
איילת כהן מעגן
לא.
אחיה קמארה
בזק הוא לא הגורם הכי רלוונטי?
איילת כהן מעגן
היבואנים של ציודי הקצה.
משה קילים
אני יבואן של ציוד קצה.
איילת כהן מעגן
אתה כאן בישיבה הנוכחית, אבל לא היית בישיבות קודמות- -
היו"ר רן כהן
אנחנו לא צריכים להביא את כל היבואנים בארץ הזאת.
איילת כהן מעגן
ברור.
היו"ר רן כהן
יש לנו כאן משרד התקשורת שנמצא בקשר איתם.
איילת כהן מעגן
הוא עמד בקשר עם היבואנים? הוא לא עמד בקשר עם היבואנים.
היו"ר רן כהן
איך זה שייך לסעיף הזה?
איילת כהן מעגן
אני אסביר, ברשותכם. נושא ציוד הקצה הוצא מחברת בזק כי היום כשהיא משווקת את הטלפוניה שלה היא בוודאי לא מחייבת ובוודאי לא כורכת ואפילו לא מציעה את מכשירי הטלפון שלה יחד עם שירותי הטלפוניה. זה הוצע לתחרות לפני הרבה שנים, ובצדק; השוק הזה הוא שוק פתוח לתחרות לחלוטין. בזק מוכרת ציודי קצה במסגרת חנויות בזק סטור, והיא לא מייבאת, לא עוסקת בדגמי ציוד קצה, היא לא עוסקת בציוד קצה – היא מוכרת בשיטת קונסיגנציה בדומה ל-office-Depot ואחרים, ואפילו בשיטה יותר מצומצמת, שהיא כאמור, קונסיגנציה.
קריאות
מה זה קונסיגנציה?
היו"ר רן כהן
מבקשים שתבהירי מה זה קונסיגנציה.
קריאה
עמלה.
יוסי מלכי
המדף הוא לרשות היבואנים. אנחנו נותנים את המדפים. יש לנו קרוב ל-11 יבואנים שמוכרים אצלנו על המדף - -
היו"ר רן כהן
אתם מספקים להם מדפים למכירה, ותמורת עמלה- - -
איילת כהן מעגן
לכן אנחנו לחלוטין תלויים, ואין לנו – נכון, לבזק הגדולה, במקרה הזה תכניסו את זה לראש – כוח השפעה על אותם יבואנים לגבי הדגמים שיש להביא.
שמואל חיימוביץ'
התקנות האלה ייתנו לכם את הכוח.
איילת כהן מעגן
התקנות האלה לא ייתנו את הכוח, להפך, הן ייתנו להם את הכוח, כי החובה חלה עליי ולא עליהם. אני אצטרך לבוא ולבקש- -
היו"ר רן כהן
איילת, אני רוצה לקצר. שלא נמזמז את העניין הזה: אם את אומרת לי שבזק היא ספק הטלפוניה הגדול ביותר בארץ, אבל מעכשיו הוא לא יהיה אחראי לספק את אותם הכלים שבהם צריכים לדבר בטלפון אנשים עם נכויות, זה לא יקרה. תשכחי מזה.
איילת כהן מעגן
אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים דבר פשוט: נעשתה הפרדה בין ציודי הקצה לבין שירותי הטלפוניה באופן כזה שבזק היא היום שחקן אחד קטן בתחום ציודי הקצה, היא לא יבואנית.
היו"ר רן כהן
זאת פעם ראשונה שאני שומע שבזק היא שחקן קטן.
קריאה
בתחום ציוד קצה.
איילת כהן מעגן
יושב פה הרגולטור שלי.

כדי שהתקנות יהיו ישימות ושכולנו נשיג כולנו את תכלית התקנות האלה שיהיו ציודי קצה במחירים סבירים לאנשים שצריכים אותם, אנחנו צריכים גם איזשהו מכבש שלכם במסגרת תקנות או אחרת על יבואני ציודי הקצה.
היו"ר רן כהן
המכבש שלנו זה החוק. זה התקנות.
איילת כהן מעגן
אבל הן חלות עליי. שיחולו עליי, בסדר- -
שמואל חיימוביץ'
אז אל תיתני להם להציג מוצרים, אלא אם כן ביניהם יהיה גם מוצר שעונה על הצרכים האלה.
איילת כהן מעגן
אנחנו צריכים- -
היו"ר רן כהן
שבזק תבוא ליבואנים ותגיד להם, תשמעו, אני כפופה לחוק ולתקנות, ולכן אני צריכה את המכשירים בעלי תכונות א', ב', ג', ד', והם יהיו חייבים לתת לך.
איילת כהן מעגן
אם הוא יגיד לי "לא רוצה"?
היו"ר רן כהן
- - -

קריאות


- - -
קריאה
אז את לא בתחרות.
איילת כהן מעגן
משרד התקשורת הוא שמופקד על מתן אישורי סוג לציודי קצה. אף יבואן לא יכול לעבוד פה בלי שהוא עובר את משרד התקשורת לקבל אישורי סוג- -
היו"ר רן כהן
תפני למשרד התקשורת.
איילת כהן מעגן
- -מדוע במסגרת הזאת, שהיא דרך המלך, משתמשים גם, ולא אומרים ליורוקום לייבא את הציוד הזה והזה כי לנו יש חלק מהדברים לא במכשירים- -
קריאה
יש היום 6 או 7 חברות שמביאות ציוד כזה.
איילת כהן מעגן
אני רוצה שהוא יעזור לי למכור.
היו"ר רן כהן
אני שמעתי את הטענה, אבל לא השתכנעתי. ליאת, בבקשה.
ליאת גלזר
מאוד חשוב לי להתייחס לדברים שאמרה איילת. ההתייחסות שלי תהיה רלוונטית לשני הצדדים – גם לגבי המפעילים וגם לגבי הארגונים ואנשים עם לקויות.

אכן חוק שוויון ההזדמנויות לאנשים בעלי מוגבלויות מסמיך את שר התקשורת להתקין תקנות רק לגבי בעלי רישיונות. החוק לא הסמיך את שר התקשורת להתקין תקנות או להטיל חובות על יבואנים. יכול להיות שיש מקום לחשוב על זה ולתקן את חוק השוויון, אבל כרגע אנחנו לא שם, אנחנו בעולם הסמכות שניתנה לנו בתקנות. אכן, בעלי רישיונות התקשורת לא מחויבים למכור ציודי קצה, זה לא חלק מהחובות שלהם- -
היו"ר רן כהן
אז תציעו תיקון לחוק.
ליאת גלזר
רגע. הם לא מחויבים למכור ציודי קצה. עם זאת כל בעלי הרישיונות כמעט מוכרים ציודי קצה. יש להם ממשק עם היבואנים וגם יכולת השפעה על יבואנים – זאת העמדה שלנו. לכן בתקנות ניסינו ליצור איזון; מצד אחד איזון בצורך בהנגשה של ציודי קצה, ומצד שני מתחשב בעובדה שהם לא יצרנים ולא יבואנים. ספציפית, לגבי ציודי הקצה הנייחים, כבר יש ייבוא כזה לארץ, לפי מה שבדקנו. כל שנדרש מבזק הוא להתקשר עם היבואנים האלה. אם תהיה דרישה של קיימת וצריך לייבא אותה מחו"ל, ואף יבואן בארץ לא יסכים לייבא את זה עבור בזק, על אף כושר השכנוע שלה, תטען בזק לפטור בהתאם לחוק.
היו"ר רן כהן
אז אני אמליץ לשר התקשורת להמליץ לבזק לייבא. בזק היא חברה גדולה.
ליאת גלזר
בכל הדיונים שהתנהלו פה בינינו לבין הנציבות העמדה הייתה מתוך נקודת האיזון הזאת ליצור דרישות שהן סבירות בעינינו ומתחשבות גם במה שאמרה איילת לגבי העובדה שהם לא יבואנים ולא יצרנים, אבל יש להם השפעה בשוק הזה.
היו"ר רן כהן
רבותיי, אני רוצה לסכם את זה: אנחנו בונים שיבואנים רוצים לייבא כי הם רוצים את הרווח על הייבוא. זה הדבר הנורמלי ביותר שקיים בעולם. במקום שהיבואנים לא ייבאו משרד התקשורת ובזק ייכנסו למצוקה ויצטרכו למצוא מי ייבא, וקרוב לוודאי שזה יהיה בזק.

שנית, אם יש בעיה בחוק אני ממליץ למשרד התקשורת להציע בכנסת הבאה בתחילת מרס הקרוב לתקן את החוק, ואני בטוח שהמחוקק ייענה לכם.
דורי צ'יקו
אני מסלקום. אני רוצה להתייחס לנקודה אחת שאיילת ציינה – העברת הכוח ליבואנים. החוק אומר שהמפעיל "חייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי בזק, לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות", וכן הלאה. זה אומר שאני אולי לא אגבה רווח בלתי סביר בעבור הציוד שאני מוכר, אבל היבואן יכול לגבות את הרווח הבלתי סביר הזה. לכן מכיוון שלא מטילים את זה על היבואן, אלא מטילים את זה עליי, יכול להיות מצב שכל הציוד הרלוונטי שבאמצעותו אנחנו רוצים לעזור לאוכלוסייה שצריכה את הנגישות יהיו דווקא יקרים יותר מכיוון שהיבואנים לא מחויבים לזה, ולא מכיוון שאנחנו לא מחויבים לזה.
היו"ר רן כהן
אז אמרנו שאם בעניין הזה תהיה בעיה לשר התקשורת הוא יצטרך לתקן את החוק כדי שיהיה לו הכוח לפקח ולהבטיח שיבואנים יוכלו לייבא וגם לגבות על זה מחיר סביר.
דורי צ'יקו
למה לא לעשות את זה עכשיו?
היו"ר רן כהן
כי אני לא יכול לתקן את החוק עכשיו.
קריאה
תהיה לך גם תחרות בין היבואנים.
דורי צ'יקו
בהנחה שיש כמה מכשירים- -
קריאה
יש לכל מכשיר עשרות מכשירים.
איילת כהן מעגן
למה זה לא המצב היום?
קריאה
יש היום 6 יבואנים, ואנחנו- - -
היו"ר רן כהן
סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו לא הרגולטור; אנחנו רק מכינים תקנות לחוק השוויון. נתקדם ל- 4(ב).
ליטל שוורץ
הקראה: (ב) דגם אחד לפחות של ציוד קצה נייד המיועד לאנשים עם לקויות בשמיעה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן:

(1) האפשרות לקיים שיחות חוזי, ככל ששירות שיחות חוזי ניתן על ידי בעל הרשיון;

(2) מצלמה בקדמת ציוד הקצה;

(3) רטט בזמן הצלצול;

(4) אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון.
שמרית שקד גיטלין
אגב, ליאת, ברור שדגם ציוד קצה נייד צריך להציע רק מי שמציע ציוד קצה נייד. זה ברור שצריך להבהיר את זה ברישא של סעיף 4.
ליאת גלזר
אני חשבתי שזה ברור, אבל אם לא- -
היו"ר רן כהן
הבהרות לסעיף (ב).
ליאת גלזר
מדובר בדגם שמיועד לאנשים חירשים, לא לקויי שמיעה.
אורנה ערן
"חירשים", הכוונה היא ל"חירשים מסמנים" שמשתמשים בשפת הסימנים ולא משתמשים בערוץ האודיטורי.
היו"ר רן כהן
אבל זה לא כתוב. למה זה לא כתוב?
ליאת גלזר
אתה רוצה שיהיה כתוב במקום "לקויות שמיעה", "חירשים"?
אחיה קמארה
בשביל מה, זה לא משנה.
קריאה
לקות שמיעה זה המושג המקובל.
ליאת גלזר
יש טווח של לקויות שמיעה; אז לגבי אנשים לקויי שמיעה שמשתמשים במכשיר שמיעה, דיברנו בתקנה הקודמת עם מאפיינים במכשיר שמאפשרים להם להשתמש במכשיר. לגבי אנשים חירשים שמתקשרים בשפת הסימנים אנחנו מבקשים להציע דגם שיש בו שיחות וידיאו. חוזי זה המינוח שלנו ל"וידאו"; בצירוף תכונות נוספות, כמו למשל, שהטלפון ירטוט ויהיו הבזקי אור כדי שהחירש יוכל לראות שהטלפון מצלצל.
היו"ר רן כהן
יש הערות?
אפרים חוג'ה
אני רוצה להבהיר שלקות שמיעה מבחינתנו זה מי שיש לו ירידה של 40 דציבלים באוזן הטובה.
היו"ר רן כהן
נדלג על זה מסיבה מאוד פשוטה, כי ברור לי לגמרי שהציוד הזה אמור לתת מענה לכל רמת לקות בשמיעה, גם פחות וגם מאה אחוז.
שמואל חיימוביץ'
יש לי שאלה: ב-4(ב)(2) כתוב: "מצלמה בקדמת ציוד הקצה"; האם הכוונה היא למצלמת חוזי? כי למצלמה מסוג אחר אין משמעות. צריך לכתוב את זה?
קריאה
כן, זאת הכוונה.
אורנה ערן
אם זה מובן שזאת מצלמת חוזי.
שמואל חיימוביץ'
אחרת אין לזה שום משמעות.
ליאת גלזר
זאת הכוונה.
היו"ר רן כהן
למה שלא נכתוב את זה? לליאת אין התנגדות.
מאיר אטדגי
(באמצעות מתורגמנית). אני מסביר שיש דגמים של דור שלישי שאפשר הכול במצלמה קטנה כזאת, ואז רואים את הפנים ואפשר לתקשר בשפת הסימנים.
היו"ר רן כהן
אני מבין שזאת גם הכוונה. אנחנו מתקנים את זה למצלמת חוזי.
שמרית שקד גיטלין
4(ב) מאושר כפי שהוא?
היו"ר רן כהן
כן. עם התיקון של מצלמת חוזי. סעיף (ג), ליטל.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף ג': (ג) דגם אחד לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם לקויות בראיה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן:

(1) בציוד קצה נייד - אפשרות לחיוג מופעל קול;

(2) אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים בו;

(3) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה, לרבות הדגשת מקש הספרה 5 ואפשרות לחוש במישוש בהפרדה בין המקשים;
היו"ר רן כהן
אני מבין שהספרה 5 מנווטת לכל שאר הספרות כי זה האמצע שממנו עולים ל-2. זה מה שיש לך ביד, משה?
משה קילים
כן.
היו"ר רן כהן
אני מתנצל, ליטל, תמשיכי.
ליטל שוורץ
הקראה: (4) אפשרות לחיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש באמצעות מספר מקוצר.
היו"ר רן כהן
מיכל, בבקשה.
מיכל רימון
לי יש רק הערה אחת עקרונית שדנו ודשנו בה הרבה, וחשוב לי להעלות אותה כאן. זה השתנה מהפעם הקודמת שישבנו בשולחן הזה, לדגם אחד לפחות, בניגוד לבקשה שלנו לשני דגמים לפחות. אותו הליך בדיוק שציינת לגבי בזק יכול לחול לגבי כולם. אם יש, אז למה לא לחייב; אם אין, יש מסלול הפטור. לגבי לקויות שמיעה לא אמרתי את זה כי הפרדתם את זה לשני סוגים של מכשירים, ולגבי הקטגוריות האחרות אני מבקשת להכניס לכאן את הנושא של שני דגמים לפחות.
ליאת גלזר
כמו שמיכל אמרה, אם יש אז אין בעיה, ואם אין נוצרת בעיה. אנחנו עדיין סבורים שזאת הצעה סבירה לחייב מכשיר אחד. למשל, לגבי אנשים עם לקויות ראייה יש כאן תכונות שהן לא זמינות כמוצר מדף בסופרמרקט, אלא דברים שמצריכים פיתוח, למשל. לכן אנחנו סבורים שמה שנכון הוא דגם אחד.
היו"ר רן כהן
משה, אתה מצוי בדברים האלה? יש יותר מדגם אחד?
משה קילים
יש יותר מדגם אחד.
דורי צ'יקו
הוא מדבר על נייח בלבד.
משה קילים
זה דגם אחד שעונה על רוב הדרישות פה- -
קריאה
מה זה "רוב"?
משה קילים
הוא לא עונה לאפשרות חיוג מופעל בקול.
היו"ר רן כהן
זאת בעיה.
ליאת גלזר
הוא לא נדרש. חיוג מופעל בקול נדרש רק בטלפונים ניידים.
משה קילים
הטלפון הזה משמיע את שמות הספרות ואת הזיכרון. הוא אומר מי התקשר אליי, הוא גם כותב; הוא אומר את כל הפונקציות.
קריאה
את תוכן הצג?
משה קילים
בדגם הזה יש חלק מתוכן הצג. דגם שייצא עוד מעט וקיים בשוק יש כל הצג.
היו"ר רן כהן
השאלה שלי היא אם יש יותר מדגם אחד.
משה קילים
בוודאי. יש 6-5 דגמים בעולם- -
איילת כהן מעגן
בעולם או בארץ?
משה קילים
בעולם.
היו"ר רן כהן
אני חזרתי עכשיו מיפן; תאמינו לי, 11 שעות טיסה, וזה פה.
ליאת גלזר
כן, מופעל יפנית.

חבר הכנסת כהן, באיזון שדיברתי עליו, בהתחשב בעובדה שאנחנו לא מטילים את החובה על היבואן עצמו, אנחנו סבורים שזה האיזון הנכון לדרוש דגם אחד. בטלפונים ניידים השמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים היא לא אלמנטרית. אמנם ראיתי את זה עובד כרגע, אבל זה לא אלמנטרי.
היו"ר רן כהן
זה ישנו. ערן, בבקשה.
דורי צ'יקו
- - -
היו"ר רן כהן
סליחה, אתה לא מומחה לעניין, אתה מומחה לסלקום. שאלתי את היבואן- -
דורי צ'יקו
הוא לא יבואן של ציוד סלולר.
היו"ר רן כהן
הוא שם כאן על השולחן מכשיר לא סלולרי.
דורי צ'יקו
הוא מדבר על נייח, לא על מכשיר סלולרי.
היו"ר רן כהן
ערן הוא לא יבואן.
ערן טמיר
אנחנו לא רוצים ולא מתכוונים לדרוש משהו שמעבר ליכולות או לאפשרויות הקיימות.
היו"ר רן כהן
אגב, אפשר. תאמין לי, בעולם הזה אפשר לייצר כל דבר שרוצים לפתח.
ערן טמיר
יש, כמובן, מכשירים שעושים את הפעולות האלה בדיוק, והם אפילו חלק גדול מהיצע המכשירים הקיים בעולם, כ-40% מהמכשירים, לפי הנתונים שיש בידינו. הם מקריאים את זה בשפה האנגלית. בלאו הכי, צריכים לעשות איזושהי עבודה. אם צריכים לעשות עבודת תרגום זה בסך-הכול עבודת תוכנה. ברגע שהם עושים את התוכנה הזאת, כמו שמכניסים אותה למכשיר אחד אפשר להכניס אותה למכשיר אחר. זה תלוי במערכת ההפעלה.
קריאה
זה כבר קיים, זה בתקנות. אין ויכוח על זה עכשיו שזה קיים.
ליאת גלזר
לכן עשינו "יותר מדגם אחד".
ערן טמיר
מרגע שהם יפתחו תוכנה שמתרגמת במקום תרגום לאנגלית, תרגום לעברית, אין בעיה לדרוש שני מכשירים על מערכת הפעלה כזאת או אחרת.
היו"ר רן כהן
אז אין בעיה.
שמרית שקד גיטלין
צריך לזכור שזה שחברה אחת צריכה להציע דגם אחד עדיין לאדם יש אפשרות בחירה כי הוא יכול לפנות לארבע חברות שונות ולהחליט עם מי הוא מתקשר.
היו"ר רן כהן
זה בתנאי שלא כל החברות קונות אותו מכשיר?
ערן טמיר
בחירה שלו לא דומה לבחירה שלי כאדם שלא צריך את זה. ככל שאנחנו יכולים להתקרב לרמת הבחירה שכל אדם אחר מקבל, כך רצוי גם כאן שוב אם לא מדובר בזה.
היו"ר רן כהן
בעברית פשוטה אתה אומר לי שאפשר לקבל את הבקשה של מיכל.
ערן טמיר
אנחנו בעד. אנחנו פשוט העלינו את זה עכשיו כי זאת דרישה עקרונית לגבינו.
היו"ר רן כהן
זאת הנקודה הלא מוסכמת בין משרד התקשורת לבין משרד התמ"ת. אני נוטה לקבל את הדרישה של הנציבות ושל מיכל. נדמה לי, ליאת, שאתם צריכים להעלות את זה.
ליאת גלזר
אנחנו עמלנו בזמן הזה, מאז הישיבה הקודמת, לראות מה יש, מה קיים, ואיזו דרישה סביר להטיל על בעלי הרישיונות.
היו"ר רן כהן
שוכנעתי שיש רק מכשיר אחד. שאלתי פה יבואן, והוא אמר לי שיש חמישה.
דורי צ'יקו
הוא לא מדבר על ציוד סלולרי בכלל, הוא מדבר על ציוד נייח.
איילת כהן מעגן
והוא מדבר על העולם.
ליאת גלזר
אדוני, אנחנו פשוט עוד לא שם; עוד לא פותחו כל הפיתוחים שצריך- -
היו"ר רן כהן
אז אני דורש שתסכימי איתי, ליאת, שלנייח נדרוש שניים ולנייד נסתפק באחד.
איילת כהן מעגן
לא, לא.
היו"ר רן כהן
את לא מסכימה, כי את בזק.
איילת כהן מעגן
אבל אם יש ייבוא הוא ייכנס, ואם אין, הוא לא ייכנס. תכתבו, שאם יש ייבוא.
היו"ר רן כהן
אמרו לי כאן שני דברים: ראשית, שלציוד נייח יש כחמישה דגמים בעולם; לציוד נייד, אין – יש רק אחד.
קריאות
לא- - -
היו"ר רן כהן
יש חשש שיש רק אחד, הבנתי. אני לא מוצא שום סיבה שלא להגיע למצב שבו בציוד נייח יהיו לפחות שני דגמים, ולציוד נייד יהיה דגם אחד או יותר.
איילת כהן מעגן
הציוד הנייח היום הוא לא משהו שעד כדי כך עוסקים בפיתוח שלו משום שזה עולם קצת רווי- -
היו"ר רן כהן
אבל לא צריך פיתוח, כבר יש חמישה.
איילת כהן מעגן
יש חמישה בעולם, והם עדיין לא כאן. אם אנחנו רוצים לעודד ייבוא, אז כאמור, צריך לטפל בצד הזה. אבל אם אתם רוצים לכתוב שאם קיים בארץ, אז אפשר לכתוב את זה.
היו"ר רן כהן
מה זה "קיים בארץ"? אנחנו אוטרקיה?
ליאת גלזר
התפקיד של השר היה להציע תקנות סבירות בעיניו. מה שבעינינו סביר כיום – ושמענו את מה שהיה לכולם להגיד – זה לדרוש דגם אחד. אם נהיה בנקודת בחינה של התקנות בעוד זמן מסוים, ויהיה יותר היצע, אנחנו נשמח לתקן את התקנות. העמדה של המשרד לגבי סבירות התקנות היא שלא סביר לדרוש יותר מדגם אחד, לא בנייח ולא בנייד.
היו"ר רן כהן
ערן, בבקשה. תוליך לפתרון.
ערן טמיר
לנו מאוד חשוב שהתקנות יעברו כמה שיותר מהר, אנחנו לא מעוניינים - - -. יש אפשרות ברוח הזאת ברוח הזאת וגם בדומה להסדרים שקיימים בארצות אחרות, כמו בארצות-הברית, לקבוע הסדר הדרגתי. בארצות-הברית החובה, לפי ה-ICC היא שליש מהמכשירים שלהם או שמונה מכשירים. אנחנו לא דורשים לקפוץ ישר למשלבים האלה. אפשר לקבוע מהלך הדרגתי. דרך אגב, זה רק הולך וגדל, וב-2009 זה כבר 50% וכולי.
זאב רז
זה כבר תהליך של שמונה שנים.
ערן טמיר
לכן אני מציע שנכניס לתוקף התקנות האלה תהליך דומה, ואם משרד התקשורת ישתכנע שזה בלתי אפשרי אז יבוא ויתקן את התקנות - - -
היו"ר רן כהן
איך ידעתי שאתה תציג את המצב בלי לחייב אותך למה שאני עומד להציע עכשיו. אני מציע שבינתיים תקבל את התכתיב שבינתיים זה דגם אחד, והחל מ-1 בינואר 2010, במכשירים הנייחים – שני דגמים.
קריאות
- - -
אחיה קמארה
אין סיבה שבניידים לא יהיה כל הנושא הזה. להפך, בניידים יש הרבה יותר טלפונים- - -
היו"ר רן כהן
בסדר, מ-1 בינואר 2010 גם בנייחים וגם בניידים יהיו שני דגמים לפחות. יהיה לכם זמן לערער על זה, מה קרה? בינתיים, תאמיני לי, אני מכיר איך עובדים הסטרט-אפים הישראלים מאז הייתי שר התעשייה והמסחר; אם מישהו ישמע שזה איננו – מפתחים את זה בשלושה חודשים.
דורי צ'יקו
לא בשביל מפעילים ישראלים.
היו"ר רן כהן
גם בשביל מפעילים ישראלים. תאמין לי, אתה לא מכיר את כושר ההמצאה הישראלי. אני מכיר. זה מקובל עלייך?
ליאת גלזר
אנחנו מעדיפים שנקודת הבדיקה תהיה מחוץ לתקנות. לא לקבוע את החובה כבר בתקנות, ואם אתם מכניסים את זה לתקנות, אז נדבר על זמן יותר ארוך. זה לא מספיק שנה לבדוק את זה.
היו"ר רן כהן
שנה זה מספיק.
ליאת גלזר
זה לא מספיק.
היו"ר רן כהן
זה הסיכום שלי – תערערו עליו.
זאב רז
זה לא מספיק.
היו"ר רן כהן
שנה.
קריאות
- - -
זאב רז
לדבר בשביל לדבר זה מספיק, אבל לפתח ולבדוק שזה עובד, לא.
היו"ר רן כהן
מנהלת הוועדה מציעה לי לתת לכם לא שנה, אלא שנתיים. מאחר שאני רך לב, אני נכנע – שנתיים: 1 בינואר 2011.
ליאת גלזר
לגבי כל המכשירים וכל הלקויות?
היו"ר רן כהן
ודאי. יש שנתיים או להמציא את המכשירים או שתראו שנדחקתם לפינה – תביאו תיקון.
קריאה
אבל יש מכשירים קיימים היום.
משה קילים
אני יכול להגיד מילה על מה שקורה בעולם? זה כל-כך פשוט. אנחנו מספקים את הטלפונים האלה; אני שותף בחברה שמייצרת אותם, וזה מיליוני טלפונים בעולם בשנה.
היו"ר רן כהן
איפה מייצרים את זה?
משה קילים
הייצור הוא במזרח, והפיתוח – חלקו בארץ וחלקו בצרפת.
היו"ר רן כהן
החברה היא לא סין.
משה קילים
זאת חברה ישראלית, הבעלים יושבים בארץ. יש לנו תחרות של סימנס, של AEG, של AT&T – יש עשרות טלפונים שנמצאים בשוק הזה של אנשים לקויי שמיעה. גם בארץ אנחנו לא מתמחים - - -
יוסי מלכי
אבל אף אחד לא הזכיר משהו מאוד חשוב – נושא המחירים. כשיש יבואן אחד או שניים של מוצר מסוים, המחיר נקבע בידי היבואן. אין תחרות.
היו"ר רן כהן
משרד התקשורת נותן יותר רישיונות יבוא מאשר - - -
קריאה
אם תרצו, אני גם אגיד לכם גם מי המתחרים.
היו"ר רן כהן
כמה יבואנים?
קריאה
חמישה יבואנים.
היו"ר רן כהן
הרבה. אומרים לי שמשרד התקשורת נתן הרבה רישיונות ייבוא. תודה רבה. חבל על הזמן, לא נגמור את התקנות. זה הסיכום שלי. אני מאוד מקווה ששר התקשורת לא ימשוך את התקנות.
שמרית שקד גיטלין
בעצם מה שצריך לכתוב הוא שההוראה הקבועה היא שיצטרכו שני דגמים, והוראת השעה היא שבשנתיים עד 1 בינואר 2011 יצטרכו רק דגם אחד.
היו"ר רן כהן
יפה. זה הסיכום.
שמרית שקד גיטלין
אז בסעיף 4 נכתוב שיציעו שני דגמים לפחות מכל דבר, ואנחנו נכתוב בסעיף 10 או 11 הוראת שעה שעל אף האמור, בשנתיים הקרובות, זה רק דגם אחד.
ליאת גלזר
אנחנו חוזרים על הבקשה שלנו שתיקבע נקודת בדיקה, כמו שעושים בוועדות אחרות. המשרד יחויב לבדוק את התקנות בעוד שנתיים.
היו"ר רן כהן
תאמיני לי, אני אגיד לשר שלך שייתן לך פרס על מסירות ועל נאמנות, אבל אני לא מקבל את זה.
ליאת גלזר
לא, אנחנו באמת לא חושבים שזה- - -
היו"ר רן כהן
ההשפעה שלנו היא בכך שאנחנו רוצים שהדברים יהיו יותר טובים. תודה.
דורי צ'יקו
אני רוצה להעיר לגבי אחד הסעיפים שפשוט לא קיים היום בכלל. הוא קיים באופן חלקית – סעיף ג(2) – אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים בו. בנייד לא קיים הדבר הזה, אלא דבר חלקי,שלטעמנו,צריך לספק, מכיוון שהוא נותן פתרון לגבי התפריטים החשובים, אבל לא נותן פתרון לגבי כל תפריטי המכשיר. לדוגמה, אי אפשר לשנות את סוג הצלצול בהשמעה קולית כזאת. אפשר לשנות את סוג הצלצול, אבל לא בהשמעה קולית.
היו"ר רן כהן
הבנתי. תודה רבה, מה התשובה שלך, ליאת?
ליאת גלזר
לא הבנתי את השאלה.
היו"ר רן כהן
זאת לא שאלה, הוא קבע קביעה.
דורי צ'יקו
אנחנו מבקשים שבאפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים נציין משהו בסגנון "התפריטים העיקריים", "התפריטים המשמעותיים" או משהו כזה. כי זה משהו שקיים. מצאנו טלפון סלולרי שעושה את זה, אבל לגבי חלק מהתפריטים. היצרן, כנראה, חשב שזה עונה על הצורך.
היו"ר רן כהן
נשאיר את זה ככה, דורי. לא כתוב "כל התפריטים". אם נכתוב כמו שאתה רוצה הרגולטור יבדוק אותך.
דורי צ'יקו
אתה צודק. אבל מקשים, למשל, אין בכלל, כי יוצאים מנקודת הנחה שברגע שיש ספרה חמש המובלטת אז לא מאוד חשוב שיהיה המקש.
קריאות
בטח שיש.
קריאה
בטלפון שלי זה נמצא.
דורי צ'יקו
אבל אצלך יש מקשים, אבל אין תפריטים. השילוב לא קיים.
יוליה מרוז
אני מפלאפון. אנחנו לא מתווכחים על התכונות עצמן. התכונות עצמן קיימות, אבל הבעיה היא שבסעיף הזה השילוב של התכונות באותו מכשיר לא קיים כיום. יחד עם זאת, יש מכשיר אחד של "נוקיה", שהשקיעה במיוחד במכשיר, והוא כולל את מירב התכונות הנדרשות לאנשים עם לקויות שמיעה.
היו"ר רן כהן
E-71?
יוליה מרוז
כן.

יש בו סיוע קולי שכולל הקראת ספר ו הקראת ספר טלפונים וכמעט מכסה הכול. אבל, למשל, למרות הסיוע הקולי וסימון מקש הספרה 5 הם לא מצאו לנכון לשים שם הקראה קולית של המקשים.
היו"ר רן כהן
זה נותן תשובה לדורי.
יוליה מרוז
בעצם יש קיבוע של שילוב תכונות, שהיה נחמד להמציא את זה, אבל לא בטוח שזה תואם את המציאות. אנחנו כבר לא באים ואומרים שזה לא קיים.
היו"ר רן כהן
אני מודה לך. אנחנו קיימנו את הדיון בסוגיה הזאת, בואו נתקדם.
אורנה ערן
יש כאן נציג לקויי הראייה.
ליאת גלזר
אני אשמח שראובן יתייחס.
ראובן בראון
אני מסרתי בזמנו לליאת – יש להם שני דגמים שעונים גם על העניין הזה.
יוליה מרוז
תתייחס בבקשה לכל התכונות יחד, אם אפשר.
ראובן בראון
אני לא מכיר את המכשיר שיש לך ביד, אבל אני מאמין שאם תשחקי עם האופציות שם הוא גם ישמיע- - -
דורי צ'יקו
אנחנו דיברנו עם היבואן שאומר שלא, אז יותר מזה אני לא יכול לעשות. אני לא היצרן של המכשיר.
היו"ר רן כהן
סליחה, אני לא אסכים שיפריעו לראובן, עם כל הכבוד. דנים כאן בחוק לאנשים עם מוגבלות.
ראובן בראון
ככל שלמדתי לפני הישיבות האלה, ישנם שני מכשירים לסלקום, ויש כמה מכשירים לפרטנר שיודעים גם לדבר ולהגיד מה נלחץ, והם יודעים לקרוא את התפריטים. אני מניח שבמכשיר הקטן פה יכול להיות שאפילו היבואן לא יודע שיש לו האופציה הזאת, אבל אני שאלתי בפירוש אנשים, והם אמרו שכל מקש שנלחץ אומר את התוכן שלו.
דורי צ'יקו
אפשר לציין את השמות של הדגמים, כדי שנוכל לבדוק את זה? כי אנחנו לא מצאנו כזה דבר וגם לא היבואנים.
היו"ר רן כהן
תבדקו את זה אחרי הישיבה. תודה רבה.
דורי צ'יקו
אבל אם קובעים משהו על בסיס המידע הזה זה קצת בעייתי.
היו"ר רן כהן
תודה רבה. אנחנו מתקדמים לסעיף ד.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 4ד: (ד) דגם אחד לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן:

(1) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, לרבות מקשים גדולים;

(2) אפשרות לחיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש באמצעות מספר מקוצר;
(3) בציוד קצה נייד - אפשרות לחיוג מופעל קול.

(4) אפשרות לנהל שיחות ללא צורך באחיזת השפופרת באמצעות רמקול (HANDSFREE SPEAKER PHONE)
קריאות
זה קיים.
היו"ר רן כהן
מישהו מערער על זה? ליאת אפילו לא צריכה להסביר, זה ברור מאליו.
מיכל רימון
יש קטגוריה נוספת שדיברנו עליה לגבי ציוד קצה המיועד לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
היו"ר רן כהן
אבל לא הגענו לזה עדיין.
מיכל רימון
זה לא מופיע.
היו"ר רן כהן
בסעיף ד'?
מיכל רימון
זה צריך להיות בסעיף ה'. יש קטגוריה נוספת.
היו"ר רן כהן
עוד לא גמרנו את כל הסעיף.
ערן טמיר
זה צריך להיות כאן, כי זה המשך. יש פה מנייה של מכשירים שמותאמים ללקויות ספציפיות, וזאת עוד לקות.
היו"ר רן כהן
תודה. מיכל, תנמקי, בבקשה.
מיכל רימון
אנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. אנחנו דיברנו על טלפון עם תמונות שאני יודעת שהסברתי עליו. כלומר במקום להתחיל להסתכל בתפריטים של ספר הטלפונים או לחייג מספרי טלפון ארוכים, יש תמונה של אמא, של אבא, של דוד – לוחצים על התמונה ומגיעים ליעד המבוקש.
היו"ר רן כהן
זאת אומרת, זה קיים, אז למה זה לא כלול בסעיפי המשנה?
ליאת גלזר
זה לא מופיע מכיוון שלא היינו בטוחים שזה קיים.
אורנה ערן
זה קיים, יש לזה אפילו מחיר.
היו"ר רן כהן
אורנה אומרת שזה קיים. את מוכנה להכניס את זה?
ליאת גלזר
אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר רן כהן
היועצת המשפטית תקרא את הנוסח שהיא ממציאה במקום. אם הוא יתקבל זה יהיה הנוסח.
מיכל רימון
עד כמה שאני יודעת זה קיים בנייח, אבל אני לא יודעת שזה קיים בנייד.
קריאות
אנחנו גם לא מבקשים.
היו"ר רן כהן
לא מבקשים. רק בנייח.
שמרית שקד גיטלין
כל התקנות יהפכו לשני דגמים, אז גם זה יהיה: "שני דגמים לפחות של ציוד קצה נייח המיועד לאנשים בעלי מוגבלות קוגניטיבית שהוא בעל התכונה המפורטת להלן". איך לנסח את ההמשך?
ערן טמיר
אפשרות לחיוג מקוצר- -
שמרית שקד גיטלין
אבל היא דיברה רק על- -
ערן טמיר
זה שני דברים שצריכים להיות יחד. יש פה שתי תכונות: אפשרות לחיוג מקוצר ולחצנים שהסימון על גביהם הוא באמצעות תמונה.
היו"ר רן כהן
זה מספיק, מיכל?
מיכל רימון
כן.
היו"ר רן כהן
ליאת, מקובל?
ליאת גלזר
לא מתנגדים.
היו"ר רן כהן
טוב. סעיף ה' הכתוב כאן הופך להיות ו'.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף ה: (ה) בעל רשיון יסמן את התאמות הנגישות שכולל ציוד הקצה, על גבי אריזתו או בעלון נפרד אשר יצורף לציוד הקצה.
היו"ר רן כהן
יש הערות? לא? מקובל.


הסעיף הרשום ו' הופך להיות ז'.
יוסי מלכי
אפשר לסמן את זה על-ידי ייבוא כשזה בא מחו"ל. מי יסמן את זה בארץ? אנחנו מקבלים את זה as is.
היו"ר רן כהן
תדרוש מהיבואן, והוא יביא את זה.
שמואל חיימוביץ'
כמו ששמים מדבקה "כשר לפסח" על מוצר, אפשר גם את זה.
היו"ר רן כהן
אני מוכן שהתקנות האלה יחולו על יבואנים בדיוק באותה מידה שהם חלים עליכם. אין לי בעיה עם זה.
יוסי מלכי
מצוין.
היו"ר רן כהן
אם משרד התקשורת יראה שזה לא חל, ויביא תיקון כדי שזה יחול. אבל אני לא יכול בתקנות לשנות חוק. אני צריך לתרגם את החוק דרך התקנות ולהפוך אותו לישים.

המשך הקראה, ליטל.
ליטל שוורץ
(סעיף ז' חדש): (ו) בעל רשיון יעמיד לרשות הציבור דגם של ציוד קצה לפי תקנות אלו, ויאפשר לאדם עם מוגבלות לנסות את דגם ציוד הקצה על מנת לבחון את נגישות ציוד הקצה עבורו, ללא תשלום.
שמרית שקד גיטלין
ליאת, את מדברת על התקופה שלפני הרכישה או אחריה?
ליאת גלזר
מאחר שאני חבר הכנסת היחיד פה אני צריך להבין מה אנחנו מאשרים כאן. מה דעתך שיהיה כתוב: "בעל רישיון יעמיד לרשות הציבור את הדגמים של ציוד הקשה לפי תקנות אלה. מדובר פה על הרבה דגמים, לא בדגם אחד.
קריאה
השאלה היא איפה הוא יעמיד את זה ; אני חושב שזה צריך להיות בחנויות המכר.
היו"ר רן כהן
"לרשות הציבור" זה להעמיד את זה בכל החנויות.
קריאה
ושלא ישימו את זה רק בתל-אביב.
היו"ר רן כהן
בדיוק.
שמואל חיימוביץ'
רק במשרדי היבואן.
היו"ר רן כהן
"רשות הדיבור" הכוונה היא להציג אותם בכל הארץ בכל החנויות הרלוונטיות.
שמרית שקד גיטלין
אני עדיין מציעה לכתוב "לפני הרכישה".
ליאת גלזר
כתוב "לנסות".
שמרית שקד גיטלין
אז מה, אני יכולה להגיד שאני מנסה ולהחזיר כי זה לא נראה לי.
מיכל רימון
ואז את נשארת עם זיכוי.
ליאת גלזר
הכוונה הייתה שיהיה טסטר, כמו הטסטר של הבושם שמנסים בסופר-פארם.
היו"ר רן כהן
זאת הכוונה "לפני הרכישה", אז מה הבעיה לכתוב את זה?
מיכל רימון
זה רק השינוי שאתה אמרת עם הדגמים, לא סתם דגם.
היו"ר רן כהן
אמרתי, הדגמים. זה התיקון שגם ליאת לא התנגדה לו.
ליאת גלזר
הכוונה היא שבעל הרישיון נדרש לתת מספר דגמים, לפי התקנות האלה.
היו"ר רן כהן
אבל פה מדובר על העמדה לרשות הציבור. זאת לא הבחינה בסוף של כל הדגמים. בסוף כל אחד בא ובוחר את הדגם שלו.
מיכל רימון
אז אולי "דגם של ציוד הקצה"?
היו"ר רן כהן
הדגמים של ציוד הקצה. תודה רבה.
שמואל חיימוביץ'
אני רק רוצה להיות בטוח שברור שזה לא יהיה במשרדי היבואן.
היו"ר רן כהן
"לרשות הציבור" זה צריך להיות פרוס בכל רחבי הארץ.
ערן טמיר
הוא מתכוון שזה לא יהיה רק בנקודה אחת.
שמואל חיימוביץ'
תאר לך שבאילת אומרים לו לבוא לתל-אביב כדי לראות.
היו"ר רן כהן
אתה מציע לכתוב "בכל רחבי הארץ"?
שמואל חיימוביץ'
בפיזור גיאוגרפי סביר.
היו"ר רן כהן
אפשר לכתוב בכל חנויות המכר?
מיכל רימון
הרעיון הוא שוויון.
ערן טמיר
בכל נקודות המכירה.
ליאת גלזר
הנורמה הקבועה בכך שכתוב "יעמיד לרשות הציבור" היא כמו שמפרשים כל חקיקה בהתאם לתכלית שלה. אם יתברר שיש רק במשרדים - -
היו"ר רן כהן
אבל, ליאת, מה אכפת לך, הרי זה אומר את מה שאת אומרת- -
קריאה
זה לא אותו דבר.
היו"ר רן כהן
כדי למנוע עיוותים בואי נשים את זה בכל הארץ.
ליאת גלזר
יכול להיות שכולנו נסכים שאם יש שתי נקודות מכירה באותה עיר לא צריך בכל נקודה.
שמואל חיימוביץ'
יש לי הצעה. אפשר לדבר על טווח של נסיעה עד לאותו מקום שזה מוצע?
ליאת גלזר
אפשר להגיע לתוצאה הזאת באמצעות פרשנות של הנורמה שקבועה היום של "יעמיד לרשות הציבור".
שמואל חיימוביץ'
פרשנות תגיע לבית משפט, וזה ייקח שנים. אפשר לקבוע את זה כאן.
שמרית שקד גיטלין
אולי נכתוב "בפריסה ארצית"?
היו"ר רן כהן
נוסיף "בכל נקודות המכירה".
ליאת גלזר
לא. "בפריסה ארצית".
היו"ר רן כהן
אני מסכים ל"בפריסה ארצית".
איילת כהן מעגן
ואם אין לי חנות שם?
היו"ר רן כהן
תפתחי חנות.

אם הייתי מנכ"ל בזק לא הייתי סובל שיש יישוב שאין בו חנות.
ליאת גלזר
"בנקודות המכירה בפריסה ארצית".
שמואל חיימוביץ'
בלי "ה" – בנקודות מכירה.
היו"ר רן כהן
אני קורא: "בעל רישיון יעמיד לרשות הציבור בפריסה ארצית את הדגמים של ציוד הקצה, לפי תקנותינו".
מיכל רימון
בנקודות מכירה קיימות.
שמרית שקד גיטלין
כשאנחנו כותבים תקנות או חוק אנחנו לא כותבים כל דבר.
קריאה
אבל את עלולה לחייב אותי פה להקים חנות.
שמואל חיימוביץ'
מה פתאום.
מיכל רימון
הרעיון הוא שאנחנו מדברים על שוויון, וכולנו יושבים סביב השולחן הזה כדי לקדם את זה. אני מבינה שלא בכל נקודת מכירה יכול להיות סטוק לאותם מכשירים, אבל בכל נקודת מכירה שאני מגיעה אליה כדי לראות טלפונים אני רוצה שתהיה לי אפשרות- -
קריאה
לכן "נקודות מכירה בפריסה ארצית".
איילת כהן מעגן
בלי "בפריסה ארצית".
מיכל רימון
נקודות המכירה הן בפריסה ארצית.
איילת כהן מעגן
"נקודות המכירה הקיימות".
מיכל רימון
לפחות שתהיה אפשרות לטסטר הזה.
היו"ר רן כהן
אם לבזק יש בתל-אביב יפו חמש נקודות מכירה, זה נעשה בהיגיון, כי הם רוצים שמי שקרוב לרמת אביב, יקנו ברמת אביב, וביפו – ביפו וכדומה. למה לא בכל נקודות המכירה?
ליאת גלזר
לדעתי, לא נכון לדרוש את זה ברזולוציה הזאת.
היו"ר רן כהן
למה אני צריך לבקש מישהו מיפו לנסוע עד רמת אביב?
ליאת גלזר
עשינו פה משהו שלא קיים; בדיני הצרכנות הרגילם אין חובה לאפשר ללקוח להתנסות במוצר לפני שקנה אותו.
היו"ר רן כהן
אבל כל מה שרושים בחוק השוויון הוא שתהיה זמינות בכל מקום. זה לב לבו של החוק הזה.
שמרית שקד גיטלין
אפשר לכתוב "בנקודות המכירה", זה יהיה בסדר?
ליאת גלזר
גם כשאני הולכת לקנות חולצה לא תמיד - - -
היו"ר רן כהן
זה תלוי במה שהחברה רוצה.
שמרית שקד גיטלין
אז נכתוב "בנקודות המכירה", ולא נכתוב "בכל נקודות המכירה".
היו"ר רן כהן
שמרית פתרה לנו את העניין. תודה רבה לשמרית. אז הנציב ירוץ מנקודת מכירה אחת לאחרת כדי לוודא שזה ישנו.
קריאות
בתנאי שהן נגישות.
היו"ר רן כהן
נכון.
שמרית שקד גיטלין
דרך אגב, כתוב בתקנה 8 שצריך להיות רשום באינטרנט באלו נקודות מכירה בדיוק זה ניתן.
היו"ר רן כהן
תודה. מתקדמים לסעיף 5: התאמות נגישות בשירותי טלפוניה.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 5: התאמות נגישות בשירותי טלפוניה 5. בעל רשיון יציע ללקוחותיו שירותי טלפוניה אלה, בעברית ובערבית:

(1) שירות הודעות מסר קצר (SMS), ככל שהוא ניתן, לאנשים עם מוגבלות בראייה, באמצעות טכנולוגיה הממירה אותות כתב לאותות שמע ("text to speech"), או באמצעי טכנולוגי אחר;
שמרית שקד גיטלין
השינוי הוא רק מחיקת המילה "לרבות" והוספת "orientated".
ליאת גלזר
בעקבות הדיון שהתקיים פה בפעם שעברה חשוב להבהיר שלא מדובר על ממסור אנושי, כלומר מוקדן שמקבל ממך את המסרון ומעביר, אלא מדובר על צינור טכנולוגי. .
היו"ר רן כהן
הערות? יש מחלוקת?
איילת כהן מעגן
- - -
היו"ר רן כהן
תמיד פותרים לי בעיות, והיום עושים צרות.
איילת כהן מעגן
גם בתחום המסרונים אנחנו, כידוע, לא ממש אימפריה.
ליאת גלזר
אתם היחידים שיש להם נציגים. זה קיים לנו בעברית, וכאמור, הדובר נשמע כאילו הוא לקחת משהו לפני שהוא דיבר. זאת הטכנולוגיה.
ערן טמיר
אנחנו רוצים לחייב את זה גם אצל חבר אחרות.
איילת כהן מעגן
זה נשמע לא טוב, אבל זה לא קיים בערבית.
היו"ר רן כהן
אז שיהיה.
איילת כהן מעגן
שוב, אנחנו פונים לגורם הלא נכון- -
היו"ר רן כהן
מה לעשות, יש אנשים עם מוגבלויות שהם דוברי ערבית.
ערן טמיר
הטענה הזאת היא טענה נגד החוק. איפה הם היו כשהחוק נחקק? אני לא מצליח להבין למה כל פעם מעלים טענות שקשורות בכלל לחוקים.
איילת כהן מעגן
היינו וקיבלו את כל ההערות שלנו.
היו"ר רן כהן
איילת, רק להסב את תשומת לבך. אם אני לא טועה אנחנו בפיגור של שנתיים ומשהו בתקנות. אבות החוק כבר לא יושבים פה. אני ירשתי מהם ירושה שאני מאוד גאה עליה, אבל לא אני ייסדתי אותה.
ערן טמיר
- - -
היו"ר רן כהן
הנה, יש פה אנשים כל-כך זקנים כמו ערן שזוכרים את דור המדבר.
דורי צ'יקו
יש הערה אחת שהיא רלוונטית גם לסעיף קטן 1 וגם לסעיף קטן 2. בסעיף קטן 2 הוסיפו בסוף: "שירות, כאמור, יכול שבאישור השר יסופק - -
היו"ר רן כהן
נגיע לזה.
דורי צ'יקו
זה פשוט רלוונטי גם לסעיף 1. אחד מהשניים: או למחוק את זה משניהם כי השר יכול לעשות את זה בכל מקרה או לכתוב את זה גם בסעיף קטן 1.
היו"ר רן כהן
לא הבנתי כלום.
שמרית שקד גיטלין
הוא רוצה שבפסקה 1 יהיו המילים: "בלי לגרוע מהוראות כל דין, שירות כאמור יכול שבאישור השר יסופק בידי מספר בעלי רישיונות".
דורי צ'יקו
נכון.
שמרית שקד גיטלין
- - - הוא רוצה הוראה דומה.
היו"ר רן כהן
לטובתי, רק כדי שאבין את העניין, נעבור לסעיף 2, ואחרי שאבין במה מדובר אני אסכים שתחזור לסעיף 1. בבקשה, אדוני.
לירון גולדנברג
אני מדבר בשם מירס, לא בשם כל חברות הסלולר. אנחנו פנינו לחברה היחידה שמספקת את השירות בארץ ל-text to speech. היא זאת שגם סיפקה את האפליקציה הזאת לבזק – קוראים לה "טלמסג'". מנהל המוצר הזה אומר שהמוצר הזה רע מאוד, הוא לא משרת את האנשים בעלי המוגבלויות.
היו"ר רן כהן
אז מי קונה אותו?
לירון גולדנברג
אנחנו. אתם מטילים עלינו אחריות לקנות אותו. אין לנו ברירה, אלא לקנות אותו.
היו"ר רן כהן
אתם לא צריכים לקנות אותו.
לירון גולדנברג
אנחנו צריכים לקנות אותו.
היו"ר רן כהן
אתם צריכים להציג אותו לאנשים בעלי מוגבלות.
לירון גולדנברג
כדי להציג אותו אנחנו צריכים לשים במרכז המחשוב שלנו פונקציה מסוימת כדי שזה יקרה, ואנחנו קונים אותו, לא בעלי המוגבלות. אנחנו קונים אותו, והם משתמשים בו ללא תשלום.
קריאה
- - -
לירון גולדנברג
אולי מישהו ירצה להשתמש בו, סליחה על הניסוח הלא מדויק.

הם אומרים שהמוצר הזה הוא מאוד לא מוצלח. לדוגמה, כאשר שולחים SMS שיש בה טעות כתיב המערכת לא יודעת לתרגם אותו מילולית. זה הרי הופך ממלל לשמע, והמערכת לא יודעת לתרגם אותו. או אם יש רווח מיותר בהודעת טקסט, המערכת הזאת שאתם מטילים עלינו לקנות לא יודעת מה לעשות. יש חברה אחת כזאת בארץ שעושה את זה כיום.
היו"ר רן כהן
הבנתי, מה התשובה שלכם, ליאת?
ליאת גלזר
שיפתחו.
היו"ר רן כהן
זאת לא בעיה?
קריאות
- - -
שמואל חיימוביץ'
אל תנסו להסביר לנו למה לא צריך לאמץ את ה-text to speech אפילו במצב המוגבל שהוא נמצא. יש אחריות מסוימת גם למי שכותב את המסרון, ואם הוא שם שם רווח מיותר ובגלל זה ההודעה לא עוברת אף אחד לא יבוא בתלונות. יש צורך לפתח ולשפר את המוצר הזה בלי קשר למה שאנחנו מדברים פה כי המוצר הזה הוא רלוונטי להרבה שימושים אחרים, והיה מן הראוי שיימצא גם גורם ממלכתי כדוגמת משרד האוצר ומשרד הרווחה שישקיע בשיפור המוצר. אבל לא כאן המקום לדבר על זה.
היו"ר רן כהן
אני מסכים לגמרי עם שמואל חיימוביץ', כי אם ייקחו אתכם לבג"ץ אתם תאמרו, שזה מה שיש, זה מה שהחוק חייב אתכם, ולכן זה מה שנתתם.
לירון גולדנברג
היום הוועדה עומדת לאשר היום בלעדיות לחברה לספק שירות שהיא אומרת שהוא לא טוב. אז שתדע, למען הגילוי.
קריאה
סטארט-אפ.
היו"ר רן כהן
או כל חברה אחרת שתייצר.
לירון גולדנברג
אין היום.
היו"ר רן כהן
אולי תקום.
לירון גולדנברג
אולי תקום, לא יודע.
היו"ר רן כהן
בסדר, זה קיים באנגלית, וישימו איזושהי תוכנה שתתרגם את זה לעברית, והכול יהיה בסדר.
לירון גולדנברג
אף על פי ששנתיים עוסקים בחוק כדאי לבדוק איזה שירותים אתם מכריחים אותנו לשים למען אנשים בעלי מוגבלויות. אין לנו בעיה עם זה, אבל שזה יהיה שירותים שבאמת ייתנו את האפקט האמיתי, ולא סתם להטיל עלינו אחריות לא רלוונטית.

הצעת המחיר הזאת של מירס באופן ספציפי היא חצי מיליון דולר. עבורנו מדובר על סכום ניכר, במיוחד כאשר ההערכה שלנו היא שמספר הלקוחות בעלי מוגבלות שבאמת יעשו שימוש במוצר הזה היא בין חמישה לעשרה לקוחות.
קריאה
הנושא הזה כבר נדון בישיבות קודמות, זה לא מסוג הדברים לפתוח פה.
לירון גולדנברג
אז מה? אתה לא מאפשר לי לדבר? אני לא מבין מה הבעיה.

אני מבקש להציע; אנחנו לא חברה שמגלגלת מיליארדים, והטלת אחריות כספית גדולה ושירות לא טוב תגרום לנו לנזק אדיר. אני מציע שלפחות לגבי השירות הזה, אם גם לא מאפשרים לספק אותו דרך בעלי רישיונות אחרים, שתיעשה החרגה מסוימת למספר משתמשים או למספר מנויים שקיימת היום.
היו"ר רן כהן
אתם מוכנים לזה, משרד התקשורת?
ליאת גלזר
להחרגה לא.
היו"ר רן כהן
גם אני לא. הבקשה לא התקבלה.
שמרית שקד גיטלין
יש לך בכל זאת תגובה למה שהוא אומר?
ליאת גלזר
כן.
לירון גולדנברג
המשרד בדק, שייתנו דוגמות לעוד.
היו"ר רן כהן
הם לא יכולים לשתף פעולה עם חברות אחרות?
ליאת גלזר
לא בעניין הזה. לגבי העניין הזה שמעתי על זה בפעם הראשונה היום. אנחנו לא חושבים שנכון לתת פטור או חריג לחברות קטנות. יש מסלול של נטל כבד מדי בחוק. אם אנחנו בעולם שמירס חייבת לעשות את זה לבד, ובשבילה זה מהווה נטל כבד מדי, אז יש לה פטור מכוח חוק השוויון.
שמואל חיימוביץ'
מדוע שמשרד התקשורת לא ירכוש את הזכויות, יפתח את זה למוצר טוב יותר ויעמיד את זה לרשות כולם?
לירון גולדנברג
רעיון מצוין.
ליאת גלזר
מתקציב משרד התקשורת?
שמואל חיימוביץ'
כן.
ליאת גלזר
תפקיד משרד התקשורת הוא להיות רגולטור של שוק התקשורת, ולא להיות סטארט אפ. אם משרד האוצר ייתן לי תקציב לזה, בכיף.
היו"ר רן כהן
משרד התקשורת יצטרך להיות מי שיפתור את הבעיה.
ערן טמיר
לפחות מבחינת הנציבות אין לנו התנגדות. העלות הגדולה שנציג מירס דיבר עליה היא עלות הפיתוח. לנו אין התנגדות. יכול להיות שמכוח דברים אחרים למשרד התקשורת יש התנגדות, אבל לנו אין התנגדות שהם יפתחו את זה יחד.
היו"ר רן כהן
זה בדיוק מה שאמרתי לליאת.
ליאת גלזר
דורי, אתה התכוונת למתן השירות או לפיתוח?
דורי צ'יקו
למתן השירות. נניח שנשלח עכשיו מסרון ללקוח שאנחנו יודעים שהוא בעל מוגבלות בראיה המסרון הזה יועבר לחברה כלשהי שתהיה לה המערכת, היא תעשה את התרגום, וכל המפעילים מן הסתם יתחברו למערכת הזאת ויעבירו את זה הלאה. אני לא אומר שזה דבר פשוט, ואולי הנושא הזה גם ייפול כי אולי תהיה עלות גדולה עוד יותר כי כל מסרון עובר דרך זה, אבל זה עניין של כמויות.
זאב רז
זה במקום תוכנה?
דורי צ'יקו
חברה אחת רק תקנה את המערכת.
שמואל חיימוביץ'
אתה בעצם מציע לחבר את 1 ואת 2 ולחייב את 2 לעשות גם את 1.
קריאות
לא, לא.
מיכל רימון
זה עניין של פרטיות. אמרנו שלא.
שמרית שקד גיטלין
הוא מציע שהם יוכלו לספק את הרישיונות- - -
דורי צ'יקו
אגב, להבנתנו, השר יכול לאשר את זה גם אם זה לא יעבור.
ליאת גלזר
אנחנו לא מתנגדים. אבל, כמובן, זה כפוף לאישור כל דין, כשהכוונה היא בעיקר לרשות להגבלים עסקיים.
היו"ר רן כהן
ברור.
שמרית שקד גיטלין
אז אנחנו פשוט מעתיקים את אותה סיפא של פסקה 2: "בלי לגרוע מהוראות כל דין, שירות כאמור, יכול שבאישור השר יסופק בידי מספר בעלי רישיון במשותף".
היו"ר רן כהן
בסדר גמור.
קריאה
מסרון הם לא יכולים לשלוח ביחד.
שמרית שקד גיטלין
הם יכולים.
היו"ר רן כהן
אני לא רוצה להיכנס לטכנולוגיה הזאת האם הם יכולים יחד או לא יכולים. אם הם יכולים טכנולוגית לפתח את זה יחד או לספק את זה, בבקשה, אין לי בעיה עם זה.

סעיף קטן 2, בבקשה.
שמרית שקד גיטלין
אתה מאשר את 1 עם התוספת שהקראנו?
היו"ר רן כהן
כן. מאושר.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 5(2).

(2) מוקד שירות תיווך טלפוני להעברת מסרים באמצעות מוקדן לאספקת שירותי טלפוניה בזמן אמת לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור  ("relay services"); מוקד השירות יאפשר לאדם עם מוגבלות להשתמש בשירותי טלפוניה באופן דומה, ככל האפשר, לשירות טלפוניה בו משתמש אדם ללא מגבלה כאמור; השירות ינתן בכל ימות השנה ובכל שעות היממה; בלי לגרוע מהוראות כל דין, שירות כאמור יכול שבאישור השר יסופק בידי מספר בעלי רשיון במשותף.
היו"ר רן כהן
יש בעיה עם זה?
איילת כהן מעגן
שמישהו יסביר מה התוספת אומרת, כי פרקטית אנחנו לא הבנו.
היו"ר רן כהן
ליאת תסביר.
ליאת גלזר
זה נועד לתת מושג על התכלית להקמת המוקד. מה המוקד אמור לעשות דיברנו רבות. המוקד הזה אמור לאפשר לאנשים עם מוגבלות בשמיעה לנהל שיחת טלפון כמו אדם ללא מוגבלות. היום אדם עם מוגבלות רוצה להזמין גרר מאדם אחר, והוא עושה את זה השיחה הזאת באמצעות מוקדן שמממסר עבורו. התוספת שהוספה נועדה להגיד את מה שאמרתי עכשיו.
איילת כהן מעגן
גרר זה באמת מאוד מהיר, פשוט ואינפורמטיבי, אבל אם הוא רוצה לדבר עם אשתו על החינוך של הילדים, המוקדן אמור לתווך בשיחה הזאת?
קריאות
כן.
שמואל חיימוביץ'
אם הוא מסכים לזה.
ליאת גלזר
זה תחליף לשירות טלפוניה שנועד לקשר בין אדם עם מוגבלות לאדם בלי מוגבלות.
דורי צ'יקו
זה שונה ממה שדיברו על זה בכל הישיבות הקודמות.
ליאת גלזר
זה שירות טלפון. זה התחליף.
איילת כהן מעגן
זה לא שירות טלפון.
דורי צ'יקו
לתווך בין אדם לבין הבנק זה שירות טלפוני? זה שירות של חברות.
ליאת גלזר
זה תחליף. אנחנו הרי מדברים כאן על הקצאת שירותים לאנשים עם מוגבלות. זה האמצעי להנגשת השירות עבור אנשים עם מוגבלות.
שמואל חיימוביץ'
זאת לא המצאה ישראלית.
אחיה קמארה
צריך להבין את העניין. מדובר כאן על אנשים שלא יכולים לשמוע בטלפון גם בלי כל עניין ההגברה. הרעיון הוא שבכל שעה ובכל יום הם יוכלו לתקשר כמו שאתה מתקשר. חוק השוויון קובע שוויון. אתה יכול לדבר עם אשתך, את יכולה לדבר עם בעלך, וגם אנשים חירשים רוצים לעשות את זה. לכן בארצות הברית ובאירופה יש שירות שנקרא relay service – יש מוקדן שמתווך בין שני הצדדים. זה יכול להיות גם מסרים כתובים או שפת סימנים.
לירון גולדנברג
מי מממן ומתפעל את השירות הזה?
אחיה קמארה
אתה.
לירון גולדנברג
מי עושה את זה בחו"ל, המפעילים הסלולרים?
היו"ר רן כהן
המפעילים.
אחיה קמארה
בכל מדינה בארצות הברית יש השירות שלה.
לירון גולדנברג
כל מדינה מתוקנת צריכה לתת שירות כזה.
אחיה קמארה
לא.
שמואל חיימוביץ'
אתה עדיין לא מבין את מהותו של חוק השוויון. אנחנו מדברים על שוויון זכויות, לא - - -
אחיה קמארה
- - -
היו"ר רן כהן
אחיה, אל תתאמץ.

חברים יקרים, החברות האלה מתקיימות כדי לשרת את כל האנשים ולגבות מהם כסף. עכשיו הציעו לי להרצות באיזושהי אוניברסיטה. הם גובים 27 אלף שקל מכל אחד, אבל יש שם 150 אתיופים שלומדים במחיר של 1,000 שקל. שאלתי איך זה יכול להיות, והם אמרו שאלה שמשלמים 27 אלף מסבסדים את אלה. אתם משרתים את כולם – בבקשה, השירות הזה יממן גם את העלות היקרה יותר שלכם לאנשים עם מוגבלות.
לירון גולדנברג
יש תקנה יותר נוחה. בוא ניקח מכל מפעילי התקשורת- - -
היו"ר רן כהן
תאמין לי, לא המצאנו את זה, זה קיים בעולם.
שמואל חיימוביץ'
זה לא שוויון זכויות, זאת רווחה.
מאיר אטדג'י
(באמצעות מתורגמנית). אם אני רוצה לדבר עם אשתי, אבל היא נמצאת בבית; אבל אם אני רוצה לדבר עם אדם שומע, יש לי דרכים לדבר איתו – באימייל או במסרון. אבל אם הוא רוצה עכשיו משהו דחוף, אין לי דרך לדבר אתו. התקשורת היא כמו מתווך בו-זמנית. אם אתה רוצה להגיד משהו, מיד אתה מתקשר למרכז, והמרכז מתקשר אליי. המוקדנית יושבת שם, מסתכלת ושומעת, ומתקתקת לי מיד את מה שאתה רוצה. זה כמו בצ'אטים או מסרונים.
היו"ר רן כהן
תודה רבה, מאוד משכנע.
שמרית שקד גיטלין
כלומר, גם אנשים בלי מוגבלות יכולים להתקשר לאנשים עם מוגבלות.
אורנה ערן
זה הרעיון – הקשר בין אנשים חירשים לבין אנשים שומעים. זה התיווך.
דורי צ'יקו
רק לגבי מה שאמרתם בסוף: מדובר על שירות שניתן גם לחירש עצמו שיפנה למוקד וגם לבן אדם אחר. זה בעצם פתוח לכל אזרחי ישראל. קודם נציג מירס דיבר על עלויות – זה כבר עלויות מטורפות- -
ערן טמיר
השיחה היא לא חינם. זאת גם לא הכוונה. השיחה עולה כסף רק כשיחה רגילה.
דורי צ'יקו
מה קורה עם אנשים שרוצים להציק? זה לצערי, קורה.
ליאת גלזר
צד אחד בשיחה חייב להיות בעל מוגבלות.
דורי צ'יקו
איך אני יודע? זה יכול להיות לקוח של מפעיל אחר. אני לא יודע אם הוא עם מוגבלות.
ליאת גלזר
אתה גם לא יודע אם ההוא שפונה אליך במסרון הוא באמת בן אדם עם מוגבלות.
דורי צ'יקו
זה אני יכול לדעת דרך המערכות שלי כי הוא לקוח שלי.
ליאת גלזר
אבל גם הנמען הוא לקוח שלך.
דורי צ'יקו
אבל הוא לקוח בלי מוגבלות, ואני לא יודע אם הוא פונה ללקוח עם מוגבלות.
אחיה קמארה
למה שהוא יעשה את זה?
דורי צ'יקו
מכיוון שאנחנו חיים את זה. אנחנו רואים מי מתקשר למוקד שירות.
אחיה קמארה
בשביל מה אם הוא יכול לשמוע?
דורי צ'יקו
למה הרבה אנשים מתקשרים למוקד שירות לקוחות אף על פי שהם לא באמת צריכים לדבר עם אף נציג שירות? כי הם רוצים להעביר את הזמן בשעת לילה מאוחרת. זה דבר נפלא.
אורנה ערן
אבל אתם מחויבים בשירות לקוחות, ואתם לא מבטלים את זה.
שמואל חיימוביץ'
מי שרוצה לעשות את זה, עושה את זה ממילא.
היו"ר רן כהן
תודה רבה. סעיף 6, בבקשה.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 6: התאמות נוספות 6. בלי לגרוע מהוראות תקנות 2 ו 3, בעל רשיון רשאי לבצע התאמות נגישות שאינן מנויות בתקנות 4 ו-5, ובלבד שאינן פוגעות בהתאמות לפי הנדרשות לפיהן.
היו"ר רן כהן
שיעבור כבר סעיף אחד בלי הערות, אפשר לקבל את זה?
ליאת גלזר
יש כאן מילה מיותרת – "לפי".
היו"ר רן כהן
נכון. המילה "לפי" יורדת.

הסעיף מאושר.

סעיף 7 – איסור הטלת תשלום בשל ביצוע התאמות נגישות.
ליטל שוורץ
הקראת סעיף 7: איסור הטלת תשלום בשל ביצוע התאמות נגישות 7. חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בזק או מיתקן בזק לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות להנגשה לפי תקנות אלה של השירות או המיתקן, לפי הענין.
היו"ר רן כהן
איילת, מקובל?

הסעיף מאושר. סעיף 8, בבקשה.
ליטל שוורץ
פרסום

8. בעל רשיון יפרסם ברבים את התאמות הנגישות שהוא מבצע על ידו לפי תקנות אלה, לרבות באתר האינטרנט של בעל הרשיון; פרסום התאמות הנגישות יכלול, בין היתר, את דגמי ציוד הקצה הנגישים לפי תקנה 4 כולל פירוט התכונות הנדרשות המתקיימות ומחירם בכל דגם, נקודות המכירה של הדגמים האמורים וכן זכותו של אדם עם מוגבלות לפי תקנה 4(ו).
ליאת גלזר
זה יהיה 4(ז).
קריאה
מה זה "ברבים"? זה כמו שמוצגים המוצרים האחרים. אין פה משהו מיוחד.
שמרית שקד גיטלין
נכון.
אחיה קמארה
אנחנו סבורים שמשרד התקשורת צריך לקחת אחריות כאן, כמו שאמר מר חיימוביץ' קודם בהקשר אחר. כמו שהוא דואג לתת רישיון לכל טלפון שבא לארץ הוא ידרג את התאימות של הטלפונים, כך שכשאני קונה טלפון יהיה לי כתוב שם האם זה M3, M4 וכדומה, בלי קשר לשאלה האם זה דגם אחד או דגם שני. הם עושים את זה ממילא- -
ליאת גלזר
אנחנו ממש לא עושים את זה- -
היו"ר רן כהן
רגע, שאחיה יסיים.
אחיה קמארה
יש להם קריטריונים מסוימים כאשר מייבאים לארץ טלפונים – רמת הקרינה, בטיחות – כל מיני דברים כאלה. אנחנו רוצים שמשרד התקשורת יהיה זה שגם קובע מה מידת ההתאמה של כל טלפון לאנשים בעלי מוגבלות.
היו"ר רן כהן
שיהיה כתוב "באישור משרד התקשורת"?
אחיה קמארה
שיהיה כתוב: "התאימות היא M4, או M3".
ליאת גלזר
הוא רוצה דירוג מאוד ספציפי לגבי מאפיין אחד של תאימות למכשירי שמיעה. זה דירוג שקיים בארצות-הברית.
זאב רז
רק היצרן יכול לעשות את זה.
שמואל חיימוביץ'
למה רק הוא?
זאב רז
רק היצרן יכול לעשות את זה.
ליאת גלזר
אחיה מוזמן לפנות לשר התקשורת ולבקש ממנו.
זאב רז
הנושא של T או M מוגדר לפי תקן. רק האמריקנים טיפלו בזה, בשום מקום זה לא קיים חוץ מאשר שם. מי שקובע במה זה עומד, מה בודקים, ואיך בודקים – יש תקן אמריקני שהגדיר את זה. לנו אין התקן. נקווה שפעם יאמצו אותו אחרת אין כלום כאן. מי שכתב את התקן הזה הוא מכון התקנים האמריקני, ויש מעבדה שהוסמכה על-ידם, והיחיד שמקבל הסמכה שהם עומדים ב-T3 או ב-M4 זה היצרן. היצרן מגיש את הדגם שלו לאותה מעבדה, עושה את כל הבדיקות שנדרשות לפי התקן ומקבל אישור שהוא עמד ב- T4. משרד התקשורת- -
שמואל חיימוביץ'
אתה כמשרד התקשורת יכול לבקש אישור של מכון התקנים האמריקני שבדק את המכשיר ומצא אותו מתאים. כמו שאני כאדריכל דורש שיביאו לי שטיח מסוים שעומד בתקן של כיבוי אש.
אחיה קמארה
אתה במילא עושה את זה בדברים אחרים.
היו"ר רן כהן
למה לא לערב בזה את מכון התקנים הישראלי?
שמואל חיימוביץ'
כי אלה תקנים שלא- - -
דורי צ'יקו
כשמשרד התקשורת נותן אישור סוג שיבדוק גם במכון התקנים האמריקני.
קריאות
- - -
ליאת גלזר
אנחנו שוב חורגים ממסגרת התקנות. אפשר לפנות לשר התקשורת, ולבקש ממנו שבמסגרת הליכי אישור הסוג שהמשרד עושה ייבדקו עוד כמה פרמטרים.
אחיה קמארה
אבל למה זה חורג?
היו"ר רן כהן
אני מציע לנציב לבדוק אפשרות לפנות לשר התקשורת בפנייה ישירה.
שמואל חיימוביץ'
אנחנו גם יכולים לעשות את זה. אבל מה נשמע יותר טבעי מאשר אם מישהו בא ומכריז שמכשיר מסוים מתאים וצריך להוכיח שהאמירה שלו לא באוויר. שיוכיח את זה בדרך כלשהי. הדרך להוכיח את זה הוא הרגולטור.
היו"ר רן כהן
בוא נעשה את זה בדרך שליאת הציעה ביושר; שהנציב יפנה לשר התקשורת ויבקש את זה. אין לי בעיה עם זה. זה לא חייב להיות מוזכר כאן בתקנות.
ערן טמיר
בתקנות של נגישות אתר הכנסנו תקנה שמתייחסת- -
היו"ר רן כהן
ערן, בוא אני אעשה לכם את זה קצר: תפנו אתם למשרד התקשורת, ואם תביאו באחת הישיבות הקרובות להוסיף את זה לתקנות האלה, אני אעשה זאת.
ערן טמיר
לא.
היו"ר רן כהן
בהסכמה.
ליאת גלזר
קודם כול נבין מה רוצים להציע. דבר שני, זה באמת לא בתקנות האלה. המסלול של אישורי סוג והטיפול בציוד קצה מוסדר ברובו מכוח פקודת- - - ולא מכוח חוק התקשורת.
היו"ר רן כהן
לפחות זה ישנו בתקנות האלה.
לירון גולדנברג
גם מוקד טלפוני לא בתקנות, אבל הוא נכנס, אז גם אתם תעשו משהו למען המוגבלים.
היו"ר רן כהן
בסדר, רבותיי, זה הסיכום שלי: הנציב יפנה לשר התקשורת. ירצו להביא את זה לכאן בהסכמה משותפת – בבקשה; אם לא – זה יישאר בדרך שבה הנציב והשר יפתרו את הבעיה.
שמרית שקד גיטלין
באחד הדיונים נתבקשנו לנסח סעיף שמבהיר שהתקנות האלה לא גורעות מחובות אחרות שיש על בעל הרישיון לפי תקנות נגישות שירות. אם בתקנות נגישות שירות תהיה חובה להנגיש את המקום, כמו למשל, את מרכז השירות של פלאפון או של סלקום, כפי שתהיה חובה להנגיש כל מתנ"ס או סופרמרקט או מכולת אחרים- -
היו"ר רן כהן
נכון, אתם זוכרים שביקשתי את זה. תקראי את הנוסח.
שמרית שקד גיטלין
הנוסח הוא כזה: "אין בהוראות תקנות אלו כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון, לפי הוראות מכוח סעיף 19(ב)(א) לחוק". זה הסעיף שמסמיך את השר להנגיש את תקנות הנגישות.
היו"ר רן כהן
אני מקווה שאין התנגדות. יפה.
ליאת גלזר
יש משהו בניסוח של סעיף 8 שלא כתוב פה. "פרסום התאמות הנגישות יכלול, בין היתר, את דגמי ציוד הקצה הנגישים לפי תקנה 4, כולל פירוט התכונות הנדרשות המתקיימות בכל דגם ומחירו". זה מה שצריך להיות.
היו"ר רן כהן
בסדר גמור.
מיכל רימון
ההערה שלי היא גם לגבי תקנה 8. אני שמחה שאנחנו מתקרבים לסוף התקנות האלה ומברכת על כך. אבל במיוחד כשאנחנו מסתכלים על התקנה הבאה שמדברת על התחילה, אם בסעיף 8 לא ידרשו שאתר האינטרנט שבו מפרסמים את זה יהיה נגיש, ולא ידרשו שנקודות המכירה יהיו נגישות, בעצם אנחנו דוחים את התחולה- -
היו"ר רן כהן
אבל זה נגישות השירות.
מיכל רימון
נכון. אבל אנחנו רואים בשטח כמה זמן לוקח, ואנחנו לא רואים את הסוף של תקנות השירות. ההצעה שלנו היא קצרה: יש תקן בינלאומי שנקרא "הנחיות WAI של גוף התקינה W3C". זה משהו שקיים ומקובל בעולם. לפחות לתת טווח של שנה לחברות הטלפוניה שידאגו שאתר האינטרנט שבו מפרסמים את העניין הזה יהיה נגיש, לפי ההוראות הכלליות האלה. ברגע שתקנות השירות תיכנסנה לתוקף זה יחול.
שמרית שקד גיטלין
אולי תקנות נגישות השירות יהיו אפילו כבר לפני תום השנה.
מיכל רימון
הלוואי.
היו"ר רן כהן
אני מאוד רוצה ללכת לקראתך. אני מציע שלא ניכנס לזה כרגע. נחכה בכל זאת לתקנות נגישות השירות, ושם זה צריך להיות מטופל.
ליאת גלזר
גם מבחינה עקרונית אנחנו לא חושבים שזה נכון שמכיוון שאנחנו הראשונים שהגשנו - - -
היו"ר רן כהן
זה לא מקובל עליי.
שמואל חיימוביץ'
פה זה מאוד רלוונטי.
ליאת גלזר
ובבנק זה לא רלוונטי?
שמואל חיימוביץ'
לא.
ערן טמיר
הניסוח של שמרית בהחלט מקובל.
היו"ר רן כהן
רגע, תן לי לעשות סדר. גמרנו את סעיף 8? גמרנו. אושר. לא חוזרים אליו.


סעיף 9 כפי שהציעה שמרית.
ערן טמיר
אני מבקש שזה יחול גם על תקנות אחרות ולא רק על תקנות נגישות השירות.
שמרית שקד גיטלין
אני אקריא את סעיף 9:

"אין בהוראות תקנות אלו כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון לפי הוראות מכוח סעיף 19י"ב(א).
ערן טמיר
לפי הוראות מכוח חוק השוויון.
שמרית שקד גיטלין
זה ממש לא ברור. מה זה "מכוח הוראות חוק השוויון"? התקנות האלה הן מכוח הוראות חוק שוויון. זאת הוראה טאוטולוגית. תגיד בדיוק למה אתה מכוון, ואני אנסח את זה.
ערן טמיר
יש לנו גם חובות לגבי מקום.
שמרית שקד גיטלין
אם אני אכתוב שהתקנות מכוח החוק לא באות לגרוע מהחובות שלו מכוח החוק, זה לא ברור.
ערן טמיר
הוראות אחרות מכוח חוק השוויון.
מיכל רימון
מקום המכירה, למשל, זה לא שירות.
שמרית שקד גיטלין
תגיד לאלו סעיפים אתה מתכוון ספציפית.
ערן טמיר
זאת בעיה. כי אם מדובר במבנה ישן זה לפי סעיף 19ג; אם זה עניין חדש- -
היו"ר רן כהן
וילמה אומרת לי, והיא צודקת, שנחכה עם זה. לכל סעיף תקנות אחרות תוסיף את זה.


נוסיף את זה קודם כול לפה. סעיף 9 מקובל? תודה רבה. סעיף 9, כפי שקראה אותו שמרית, מאושר.


סעיף 10.
ערן טמיר
לא סעיף 10, אלא הוראה נוספת לפני סעיף 10. לדעתנו, נכון להוסיף עוד הערה שמקיימת חובת דיווח גם של החברות לשר וגם של השר לחברה מכיוון שיש שינויים בטכנולוגיה, יש התפתחויות, וחשוב שמדי פעם יבחנו את זה, וחובת דיווח היא סוג של כלי כדי לאפשר בחינה כזאת.
היו"ר רן כהן
מה אתה מציע?
ערן טמיר
אני מציע שבעלי רישיון ידווחו מדי שנה לשר בדבר הנגשת שירותי בזק ומתקני בזק, על-פי תקנות אלה, וכן ידווחו על טכנולוגיות ופיתוחים בתחום הנגישות של שירותי בזק.
היו"ר רן כהן
זה מאוד נראה לי.
ליאת גלזר
אני אשמח שגם הנציבות תדווח לנו.
היו"ר רן כהן
אני מציע שהדיווח יהיה גם לשר וגם לנציבות.
ליאת גלזר
וגם הנציבות תדווח. הנציבות גם תדווח על ההתפתחויות הטכנולוגיות. זאת המומחיות שלהם.
היו"ר רן כהן
זה לא ההיגיון. ההיגיון אומר שהדיווח יהיה גם לשר וגם לנציב שוויון לאנשים עם מוגבלויות. התיקון שאני מתקן לך, ערן, הוא שהדיווח יהיה לא רק לשר, אלא גם לנציב.
ליאת גלזר
אנחנו למדנו מהם הרבה, אני לא אומרת את זה בקטע קנטרני. לנציבות יש ידע שהיא יכולה לחלוק עם השר.
מיכל רימון
היא תקבל את הדיווח, ואם יש מה להוסיף או לשנות היא תעשה את זה.
היו"ר רן כהן
אני מקבל את ההצעה של ערן, אבל אני מתקן אותה באופן שבו הדיווח יהיה לא רק לשר התקשורת, אלא גם לנציב במשרד המשפטים. עכשיו תקרא את זה עם התיקון שלי.
ערן טמיר
מקריא סעיף 10 חדש: "בעלי הרישיון ידווחו מדי שנה לשר התקשורת ולנציב בדבר יישום תקנות אלה, על-פי תקנות אלה, וכן ידווחו על טכנולוגיות ועל פיתוחים בתחום נגישות שירותי הבזק ומתקני הבזק ככל שידוע להם".
שמואל חיימוביץ'
אני רוצה להעיר הערה עקרונית שקשורה גם לתקנות האלה וגם למקומות אחרים; הרבה פעמים מצפים מאתנו, הנציבות, להביא את תורת הידע בכל מיני תחומים. התקנות שקשורות לחוק השוויון מדברות על כך שכל גוף צריך לקחת על עצמו להתקדם בהבנת המטֶריה, בהגדרת הדברים שהם ספציפיים לתחום העיסוק של המשרד, ולא לצפות שהכול יבוא מהנציבות.
היו"ר רן כהן
לכן תיקנתי.
ערן טמיר
השאלה אם יש מקום שהשר והנציב ידווחו לוועדה. לדעתי, כן.
היו"ר רן כהן
אני מציע שאת עניין הדיווחים שהוועדה תקבל מדי פעם נשאיר לגמר התקנות.

סעיף אחרון שהופך להיות 11. בבקשה.
שמרית שקד גיטלין
תחילה 10. תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן.
היו"ר רן כהן
למה 180 ימים?
קריאה
מעט מדי.
היו"ר רן כהן
מעט מדי?
דורי צ'יקו
הם דורשים פיתוחים.
היו"ר רן כהן
לדעתי, זה יותר מדי. למה לא 90 יום, ערן?
שמואל חיימוביץ'
אנחנו בטח לא נתנגד.
היו"ר רן כהן
לא ממציאים פה שום דבר. הכול ישנו.
קריאות
- - -
היו"ר רן כהן
טוב, שברתם אותי – 120. 4 חודשים זה הרבה מאוד. חברים, אין זמן. החוק הזה הפך להיות מילה מתה.
לירון גולדנברג
אדוני, נתת קודם שנתיים לפיתוח של דגם - -
היו"ר רן כהן
לא נתתי שנתיים, לא נתתי אפילו יום אחד.
לירון גולדנברג
נתת שנתיים – מ-2009 עד 2011.
היו"ר רן כהן
זה רק בגלל נדיבות לבה של וילמה.
לירון גולדנברג
אז ליישם את כל התקנות אתה מצפה שזה יהיה תוך 120 יום?
מיכל רימון
הרבה מאוד דברים יש לכם.
היו"ר רן כהן
את התקנות האלה היה צריך ליישם כבר לפני שנתיים, לא עכשיו. אז עכשיו נותנים עוד חצי שנה, למה?
קריאות
- - -
קריאה
זאת לא אשמתנו.
לירון גולדנברג
הם לא עבדו. מה, אני יכול ליישם כל תקנה- - -
היו"ר רן כהן
אני מחליט שזה 120 ימים. אני מקווה שהשר לא יעשה תרגילים על העניין.
ליאת גלזר
זה לא מספיק. למשרד התקשורת יש הרבה ניסיון- -
היו"ר רן כהן
את שמה לב איך כל החברות כבר שלחו את כל הנציגים שלהם, כבר דיברו על זה, כבר שברו את הראש, והם כבר יודעים מה להגיד.
לירון גולדנברג
אנחנו גם יודעים כמה זמן זה ייקח. אנחנו אלה שבודקים את זה, לא הנציבות.
היו"ר רן כהן
רבותיי, ועדת המשנה החליטה על 120 יום.
דורי צ'יקו
אתה גורם לכך שכל המפעילים יעברו על החוק.
היו"ר רן כהן
חס וחלילה, דורי. אני מחליט על 120 יום. מאחר שהתקנות האלה יבואו לדיון במליאת הוועדה, אם השר ידבר עם יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גלנטי, ויסביר לו שזה בלתי אפשרי, אולי גלנטי ייתן לו עוד חודש.


סיימנו את העבודה היום. אני מודה לכם. זה יעבור לישיבה במליאת הוועדה כדי שהשר יוכל לחתום במהירות.
וילמה מאור
כבר אני יכולה להודיע שהישיבה של מליאת הוועדה תתקיים ביום שלישי הבא ב-16 בדצמבר בשעה 10:00.
היו"ר רן כהן
תודה רבה. אני מודה לכם שבאתם וגם על הסבלנות שגיליתם. בכל זאת התקדמנו.

הישיבה ננעלה ב-14:15

קוד המקור של הנתונים