ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 24/11/2008

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן(תיקון), התשס"ח - 2008, אישור תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה- קביעת אזרחים)(תיקון), התשס"ט - 2008, תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות),התשס"ח- 2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים