ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/11/2008

חוק שירות אזרחי (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים