ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 03/11/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ח 2008

פרוטוקול

 
PAGE
21

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 16

מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מיום שני, ה' בחשוון התשס"ט, (3 בנובמבר 2008), שעה: 09:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק),
התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: רן כהן – היו"ר

אברהם רביץ
מוזמנים
אפרים חוג'ה – סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה

אורלי בוני – משרד הבריאות

עו"ד ליאת גלזר – משרד התקשורת

עו"ד בת שבע נחמיה מיכאלי – משרד התקשורת

עו"ד דן אורן – ממונה ייעוץ וחקיקה הלשכה המשפטית, משרד המשפטים

שמואל חיימוביץ – ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

אורנה ערן – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

עו"ד ערן טמיר – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אחיה קמארה – מנכ"ל בקול

עו"ד מיכל רימון, יועצת משפטית, עמותת נגישות ישראל

עו"ד איילת כהן מעגן – הלשכה המשפטית, בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

לירון גולדנברג – מירס

ראובן ברון – נציג המרכז לעיוור, פורום הארגונים לתקנות הנגישות

יעל יקואל – רכזת פורום הארגונים לתקנות הנגישות

ישראל אבן זהב – חבר מטה מאבק הנכים

טל בוסידן – מתרגם לשפת הסימנים, אח"א

מאיר אטדג'י – אח"א
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח-2008
היו"ר רן כהן
גברותי ורבותי, בוקר טוב לכם. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. כאמור, בהמשך לישיבה של אתמול, הישיבה הזאת היא ישיבת המשך של ועדת המשנה ולא של מליאת הוועדה, כיוון שלא השלמנו את העבודה. לפי מה שהבנתי ממידע מוקדם שנמסר לי כאן, הוא שלא הגעתם להבנה לא לגבי ניסוח סעיף 4, ולא לגבי ההמשך, לצערי.


עו"ד גלזר, אולי תגידי מה המצב. אחרי זה אני אבקש מהנציבות לומר את עמדתה והצעתה. בבקשה.
ליאת גלזר
מבחינת החובות, התכונות שאנחנו חושבים שצריכות להיות בציודי הקצה, יש בינינו הסכמה. אבל, הנציבות רצתה לעשות את זה קצת יותר ספציפי, ולקבוע פרמטרים יותר פרטניים. לעניין הזה אנחנו ביקשנו לשמוע מהחברות, האם מה שמוצג על-ידי הנציבות כפרמטרים סטנדרטים שברור שזה קיים, שזהו אכן המצב. החברות הלכו אתמול לבדוק את זה. הן עד היום בשעה 09:00 בבוקר לא סיימו לבדוק. ולכן, קשה לנו להתייחס לפרמטרים ספציפיים.


כמו שאמרנו אתמול, החברות הן אומנם לא היצרניות, ולא היבואניות - - -
היו"ר רן כהן
זאת אומרת, אתם אומרים שאם מה שהם אומרים בפירוט קיים, אז אין לכם התנגדות שזה יהיה בתקנות. אתם רק לא יודעים שזה קיים.
ליאת גלזר
אנחנו לא יודעים שזה קיים, אנחנו גם לא יודעים שכל התכונות קיימות במכשיר אחד. חבל לנו ליצור דרישה שלא ניתן - - -
היו"ר רן כהן
מאה אחוז, אני מודה לך. ערן או אורנה, תגידו בבקשה עכשיו מה המצב.
ערן טמיר
מכיוון שקיבלנו משימה אני פשוט רוצה לדווח לוועדה. אני הבנתי שאנחנו נתבקשנו לנסות ליצור הסכמות עד היום. ישבנו אתמול אחרי הישיבה כאן בוועדה, ולא הספקנו להגיע להסכמות. החברות ביקשו עוד זמן כדי לבדוק את הנושאים. אנחנו העלאנו בפניהן את הנקודות שמבחינתנו הן חשובות. גם משרד התקשורת ביקש לחכות עם הדברים. זה פחות או יותר מה שקרה עד עכשיו.
שמרית שקד גיטלין
ערן, האם אתה רוצה אולי לסכם לוועדה מה הנקודות השנויות במחלוקת כרגע?
היו"ר רן כהן
מה הפירוט הספציפי שאתם רוצים כאן להוסיף?
ערן טמיר
אנחנו מדברים כרגע על תקנה 4 ותקנה 5.
היו"ר רן כהן
בוא נתחיל בתקנה 4.
ערן טמיר
השינויים הם כך: במקום דגם אחד אנחנו מבקשים שני דגמים. סעיף 4(א) מדבר על כך שבעל רישיון יציע דגם אחד. אנחנו מבקשים שני דגמים על מנת שתהיה אפשרות בחירה לאנשים עם מוגבלות.
היו"ר רן כהן
למה יש לכם התנגדות לזה?
ליאת גלזר
אנחנו לא יודעים שאפילו אחד קיים.
היו"ר רן כהן
אז ההתנגדות היא לא עקרונית, ההתנגדות היא האם קיים?
ליאת גלזר
יש לה פאן עובדתי שחסר לנו, ובפאן העקרוני כמו שאמרנו, מכיוון שמדובר פה בחברות שהן לא היצרניות או היבואניות. מצד אחד, אנחנו חושבים שנכון להטיל עליהן חובות. מצד שני, כשאתה עושה את האיזון בין מידת השליטה שיש להן על השוק לבין החובות, אנחנו חושבים שהאיזון הנכון זה דגם אחד.
היו"ר רן כהן
הבנתי, יש לי רעיון איך להתקדם. תמשיך, בבקשה.
ערן טמיר
אנחנו ביקשנו לנסות לבדוק ולראות האם יש באמת דגמים, כמה דגמים, והאם הם עומדים בזה.
היו"ר רן כהן
אני מבין שמהבדיקות של אורנה כפי הנראה יש דגמים.
ערן טמיר
יש תוצאות, ואפשר להראות. לדעתנו, הדרישה לשני דגמים היא לחלוטין סבירה.
היו"ר רן כהן
הייעוד של הבקשה של שני דגמים הוא לגמרי הגיוני. ליאת אין לה התנגדות אם הדבר הזה קיים.
ליאת גלזר
אנחנו נשמח לראות.
אורנה ערן
אני הבאתי חומרים, ואני אשמח להעביר לכם הכול.
היו"ר רן כהן
מאה אחוז, תמשיך.
ערן טמיר
השינוי השני - למעשה, יש פה רשימה של פרמטרים שהם פרמטרים שעליהם אנחנו לא מתווכחים, יש בינינו לדעתי הסכמה, לפחות עם משרד התקשורת.
היו"ר רן כהן
תגיד על מה אין הסכמה.
ערן טמיר
זה לא שאין הסכמה, כרגע משרד התקשורת פשוט ביקש לברר את זה. אנחנו מבקשים שלפחות יהיו שני דגמים שמתאימים לאנשים עם לקויות שמיעה. זה צירוף של פסקה(1),(2) ו-(3).
היו"ר רן כהן
" (1) אפשרות להגברת קול וצליל, (2) תאימות למכשירה השמיעה, (3), אפשרות לחיוג מופעל קול.
קריאה
לא, זה לעיוורים.
היו"ר רן כהן
ללא (3).
שמרית שקד גיטלין
ערן רק כדי להסביר את דבריך - אתה מבקש מכשיר אחד שכולל את כל התכונות שנמצאות בפסקה (1) עד (3).
קריאות
לא, לא.
ערן טמיר
אנחנו חושבים שיש דרישות מינימום שכאשר אדם עם מוגבלות בשמיעה רוצה לקנות מכשיר, שהדרישות האלה יתקיימו במכשיר שהוא קונה.
שמרית שקד גיטלין
זה מה שאמרתי – מכשיר אחד שיתקיימו בו שלוש הדרישות.
ערן טמיר
כן.
שמרית שקד גיטלין
אבל, כולם אמרו לא.
ערן טמיר
שמרית, את צודקת.
אורנה ערן
אנחנו רוצים לעשות הפרדה בין הלקויות השונות כי אין צורך שבמכשיר אחד יהיו כל הפרמטרים. אנחנו רוצים לעשות הפרדה של מכשירי טלפון - שני דגמים שיהיו לליקויי שמיעה, שניים לליקויי ראייה.
היו"ר רן כהן
מדוע לא לרשום בהמשך או בהתחלה שאפשר שבמכשיר אחד יהיו כמה תכונות?
ליאת גלזר
לא אפשר, צריך.
היו"ר רן כהן
את רוצה לחייב?
אורנה ערן
לא, אם זה לליקויי שמיעה אז יש מספר פרמטרים שזה צריך לענות. אם זה לליקויי ראייה יש מספר פרמטרים שזה צריך לענות.
שמואל חימוביץ
בתוך הסעיף הזה אני מציע לעשות הפרדה, ולהגיד מה זה מכשיר לליקויי ראייה, ומה זה מכשיר לליקויי שמיעה.
היו"ר רן כהן
אתם רוצים לומר: צריך שיהיה מכשיר שיש בו כמה תכונות, או אפשר שלמכשיר אחד יהיו כמה תכונות.
קריאות
צריך.
ליאת גלזר
היום זה כבר אפשר.
היו"ר רן כהן
צריך, הבנתי.
ליאת גלזר
לעניין הזה, אין לנו התנגדות עקרונית.
היו"ר רן כהן
האם את זה אתם רוצים לבדל בין ליקויי שמיעה, לבין ליקויי ראייה?
ערן טמיר
ועוד מוגבלות לאנשים - - -
היו"ר רן כהן
אני לא מבין מה זה איכפת לכם אם זה יהיה גם וגם. מה יקרה עם אדם שהוא גם לא רואה וגם לא שומע? נציע לו מכשיר שייתן לו גם זה וגם זה.
ערן טמיר
אנחנו בוודאי מסכימים שאם רוצים לשים את הכול בדגם אחד, או להציע דגם שבו יש הכול לטובת אנשים עם לקויות מורכבות, אז שיציעו. אנחנו לא חושבים שצריך לחייב אותם את זה. זה נראה לנו מורכב. התקנות כרגע לא מחייבות את זה. למעשה, התקנות כרגע אומרות שיכול להיות שכל אחד מהפרמטרים שרשומים פה ברשימה, הם יכולים להיות במכשירים שונים לגמרי. ומה לעשות? אדם עם מוגבלות שמיעה צריך גם תאימות למכשיר שמיעה, וגם אפשרות להגברת קול וצליל.
היו"ר רן כהן
ערן, אני חושב שהבנתי, ערן. ליאת, גם לזה אני מבין שהבעיה היא שלכם היא לא בעיקרון, אלא האם זה קיים.
ליאת גלזר
נכון. אם זה קיים אין לי בעיה.
היו"ר רן כהן
אז אני רוצה להציע הצעה, ואני רוצה לשאול אם מישהו מתנגד לה. אני רוצה להציע הצעה האומרת שאנחנו כוללים את הפרמטרים האלה שאורנה וערן אמרו אותם כאן. והיה ושר התקשורת לאחר הבירור יבין מהחברות שאין, הוא יוכל למשוך את התקנות. אבל, בואו נתקדם, כי אם זה לפחות ישנו אז בואו נלך הלאה.
ליאת גלזר
האם (1) פלוס (2) פלוס (3) ביחד כמו שהם כתובים היום, או שאתם רוצים להוסיף להם מלל?
קריאה
לא, קטגוריות.
אורנה ערן
צריך לסדר את זה.
היו"ר רן כהן
אני רוצה להתקדם, אני לא רוצה להמשיך את הדיש הזה. ליאת, השאלה היא מאוד מאוד ברורה. אני שואל, האם ייאמר בפתיח: לא יציע דגם אחד, אלא יציע שני דגמים, ובהמשך ייאמר שצריך או צריך ואפשר – איך שאתם רוצים לנסח את זה, או ששמרית תנסח את זה – שמכשיר אחד יכלול שתי תכונות מאותו סוג ליקוי, או אני לא יודע מה? לכם אין בעיה עקרונית עם זה. השאלה שלכם זה האם קיים, נכון?
ליאת גלזר
לעניין שני הדגמים כמו שאמרתי - - -
היו"ר רן כהן
לאחר שנקבל את התקנות שר התקשורת יבדוק בעזרתך האם זה קיים. כל זה אחרי שנקבל את התקנות, כי אחרת הן לא יתקבלו. הן פשוט לא יהיו, ליאת.
ליאת גלזר
אם אנחנו עושים פה תקנה שהיא בעצם למראית עין, והתשובה של כל החברות תהיה שאין מכשיר כזה - חבל.
היו"ר רן כהן
לא, שר התקשורת ימשוך את התקנות.
ליאת גלזר
לא, הוא לא ימשוך. פשוט לא תהיה על החברות חובה כי לא קיים מכשיר שעונה על התנאים האלה.
היו"ר רן כהן
אבל, כך יהיה סיכוי שיהיו תקנות. אם את אומרת לי עכשיו לא לקבל החלטה זה אין תקנות.
ליאת גלזר
אפשר לחכות. דיברנו על יום ראשון, אדוני.
היו"ר רן כהן
דיברתי על יום ראשון בהנחה מאוד מאוד אופטימית שיש לי סיכוי עוד להעביר את זה ביום ראשון. אבל, אני לא בטוח. הנה וילמה ישנה כאן, ואני לא בטוח שיש לי זמן ליום ראשון. תבדקו עד יום ראשון, תחזרו ליום ראשון ואז נתקן אם יהיה זמן.
ליאת גלזר
אני צריכה ללכת להתייעץ עם השר.
היו"ר רן כהן
תבדקו את העניין עד יום ראשון. ראובן, האם הפתרון הזה מקובל עליך?
ראובן ברון
לא, אני לא הולך להציע לך משהו יותר טוב, כך אני מקווה, אפילו שהרגזת אותי במוצאי שבת כשהתפטרת.
היו"ר רן כהן
אני מקווה שלא הרגזתי. תאמינו לי שאתם בנשמתי.
ראובן ברון
אני כן עשיתי אתמול שיעורים, אומנם אלה היו שיעורי לילה. אבל, לפני השיעורים שלי אני הבנתי מאורנה שהעניין הזה של לקויי שמיעה די פתור כי היא הצביעה על דגמים שקיימים, וזה עונה על העניין.


הדבר הבא הן תכונות שתתאמנה ללקויי ראייה. השיעורים שלי מצאו מכשירים שיש להם מערכת הפעלה שנקראת "סימביין". על הסימביין הזה ישנן שתי תוכנות שקיימות היום בעולם. לאחת קוראים "טוקס" ולאחת קוראים "מובייל ספיק", או משהו כזה. אחת מהן לפחות גם יודעת לדבר בערבית, ברוסית, והיא פותרת פה משהו שאני פחדתי ממנו. לא ידעתי שישנו גם תרגום לערבית, מסתבר שזה קיים.


לגבי המציאות של המכשירים האלה - נכון שלפלאפון כנראה אין היום מכשירים כאלה. סלקום כנראה מציעה שניים, אורנג' מציעה כמה. בחנויות פרטיות יש לפחות - - -
היו"ר רן כהן
סליחה, אותנו לא מעניין מה יש בסלקום, מה יש בפלאפון. אותנו מעניין האם זה קיים על המדף של היצרן.
ראובן ברון
בחנויות פרטיות זה קיים. אני מדבר על סלולארי, אני לא יודע מה קורה בבזק, ואני חושב שזה פחות חמור לפחות בשלב ראשון, ונראה תיכף איך אני חושב שאפשר להתגבר על זה בקלות.


יש לנו איזה חצי בעיה בעברית. ישנה איזושהי תוכנה בעברית שהיא לא כל כך טובה. אפשר לפתח את זה, וזה עניין של קצת זמן וכסף. אבל, הבנתי אתמול שכסף יש למשרד הרווחה, ואני חושב שגם לחברות הסלולאריות. הן משקיעות הרבה כסף ברווחה. אני חושב שאחד האפיקים יכול להיות אולי אפילו לעזור לעצמן בנושא הזה של רווחה. כלומר, מכשירים ישנם, אולי צריך קצת פחות בעברית. אבל, רוב הדברים כבר ישנם, אולי צריכים להתאים.
שמרית שקד גיטלין
ראובן, האם אתה יכול להסביר לנו איך המכשירים האלה עובדים? מה התכונות שלהם?
ראובן ברון
התכונות זה בעצם אותן תכונות שנמצאות ברשימה שזה סעיף 1, 3 , 3(א) ו-4. כלומר, זה מכשיר רגיל. אין 95. אני מהמר שלמישהו מפה יש את המכשיר הזה. אבל, אולי אני מפקשש.
שמרית שקד גיטלין
אבל, איך הם מתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה?
ראובן ברון
קודם כל, המכשיר הזה הוא ככל מכשיר שאפשר להגביר צלצול, הוא מהבהב כשמצלצלים – כל הדברים הפונקציונאליים הרגילים. מעבר לזה, יש שם תוכנה שמסוגלת, או אפשר להלביש על זה תוכנה שמסוגלת לקרוא את הצג.
שמואל חיימוביץ
לקרוא בקול.
ראובן ברון
כן, לקרוא בקול רם. שמוליק, צודק. יש שם עוד תכונה מסוימת, הוא גם יודע להגדיל את הצג. כלומר, יודע לעשות זום כך שזה מתאים גם לאנשים עם שרידי ראייה, אבל ברמה טובה של שרידות ראייה. בחלק מהדגמים גם המקשים הם נימושים. אמרו לי אתמול כי המקשים בדגם N82 הם די טובים, וניתנים להבחנה.


ברגע שהוא יודע לקרוא את הצג, אז הוא יודע להגיד כל מגש שלוחצים עליו. כאשר אני רוצה לרוץ בין התפריטים אז הוא אומר לי בכל תפריט לאן נכנסתי. הוא יודע לקרוא את המספר האחרון, והוא גם יודע לקרוא את ה-SMS, שזה הבעיה הכי קשה.


מכיוון שלחוק הזה יש יופי של כלים שנקראים פטורים וכו', אני חושב שגם אם נקבל את זה, ובסופו של דבר יסתבר שאין מכשיר כזה, שאין "חיה" כזאת לבזק או למישהו אחר, אני חושב שהפטור הזה יכול אוטומאטית ליפול שם עד שיהיה מכשיר כזה בסופו של דבר, ובסוף יגיעו. לא הייתי מעכב תקנות בגלל פחד שמא אין מכשירים שעונים על הדרישות.


אתמול בבוקר בדיון בנציבות ביקשתי לפרט את סעיף קטן (4). כלומר, לא להגיד סתם שזה אמור להיות קל במישוש, אלא ביקשתי שנגיד איך זה.
היו"ר רן כהן
סעיף קטן (4) אומר: "מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה".
ראובן ברון
כן, ואנחנו רצינו להגדיר צבע, צורה, וכו'. ברשות הגוף שאותו אני מייצג, או לא ברשות – אני מקווה שלא ירו בי בעניין הזה – אני יורד מהבקשה שלי. הייתי משאיר את הסעיף הזה כמו שזה כדי להקל.
היו"ר רן כהן
אז זה ירד. אני מודה לך, ראובן.
איילת כהן מעגן
אני רציתי לומר שאתמול אנחנו נשארנו אחרי הדיון שעות ארוכות בניסיון להגיע לאיזשהן הבנות, ולכמה שיותר הסכמות בעניין הזה.


כדאי לנקות משהו מעל השולחן. אני חושבת שאני יכולה לדבר בשם החברות האחרות, גם מי שלא נמצא, וגם מי שלא היה אתמול, או ראה את הדברים. אני אומרת שאם יש מכשירים זמינים בנמצא, אף אחד לא מנסה להחביא אותם. זאת אומרת, אין אינטרס לאף חברה לא למכור אותם, לא לאפשר אותם, לא לתת אותם.
היו"ר רן כהן
לא, אבל יש אולי אינטרס לא לקנות אותם כי הם יקרים.
שמואל חיימוביץ
המצב הוא שאנחנו נתקלים בתופעה שמכשירים ישנם. המשווקים והאנשים שעומדים בחזית מול הלקוחות לא מכירים את התכונות, ולא יודעים לתת הסברים, לא יודעים למקד את הלקוח למכשירים המתאימים. ברגע שזאת תהיה חובה בתקנות, יש סיכוי שכל העניין יסודר.
איילת כהן מעגן
אם יש משהו בנמצא אז בסדר. אבל, אם אין משהו, ויש כבר כמה דברים שגם חבריי יסכימו איתי שאין - - -
היו"ר רן כהן
התקנות לא יכריחו אתכם לקנות משהו שאיננו.
איילת כהן מעגן
או, קיי - זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה - אני שוב הפעם אומרת, שוק ציוד הקצה הוא לפחות בתחום שלנו שוק חופשי שרוב המוכרים של ציוד הקצה הם לא אנחנו. אתם מטפלים בנו, וזה בסדר. הבנתי למה וכו'. אבל, דעו שיש שוק שלם שהוא לא מטופל. שוב, אני מציעה לשקול מאוד ברצינות במסגרת אישורי הסוג לחייב את השורה התחתונה שאתם רוצים, את המכשיר - - -
היו"ר רן כהן
איילת, מה שאת אומרת הוא לא סותר את מה שאני אומר. אם הפתרון שאני מנסה לגבש אותו בין הנציבות לבין משרד התקשורת אומר שאנחנו מקבלים את התיקונים האלה בתקנות, והיה ושר התקשורת מתברר לו שאין מכשירים כאלה, אז הוא ימשוך את התקנות ונתקן אותן, או שהוא ימשוך תקנה מסוימת.
איילת כהן מעגן
אבל, אז בגלל פריט אחד הוא יצטרך למשוך תקנות שלמות – אני לא רוצה לדבר בשמו.
היו"ר רן כהן
לא, שימשוך רק תקנה מסוימת. הוא יכול גם את זה.
ליאת גלזר
קודם כל, אנחנו היינו שמחים לראות איזשהו נוסח. יכול להיות שהפערים מאתמול הלכו והצטמצמו. כמו שאני מבינה את זה כרגע, שתי הנקודות שמבחינתנו הן בסימן שאלה זה העניין של צירוף תכונות במכשיר אחד שאנחנו לא מתנגדים לו מבחינה עקרונית, אנחנו רק רוצים לוודא כמו שאמרתי שאנחנו עושים תקנות שהן אמיתיות וישימות. כמו כן, נושא שני הדגמים שאנחנו חושבים שזו דרישה מכבידה מידיי. ואם גם כך קיים היצע כל כך גדול אז אין צורך לחייב בחוק יותר מדגם אחד.


ככל שבניסוח מדובר על צירוף תכונות שכיום קיימות למכשיר אחד, אז לניסוח בוודאי שאין לנו התנגדות. אבל, העיקרון חסר לנו. לעניין הזה אני צריכה לחזור לשר.
היו"ר רן כהן
חברים, זמננו אוזל, אנחנו צריכים להתכנס לסוף.
ליאת גלזר
אני צריכה לחזור לשר, אני לא יכולה להגיד.
היו"ר רן כהן
תחזרי לשר, אין בעיה. אני אציע לך הצעה שהשר יוכל ל- - -
ערן טמיר
יש עוד היבט שאנחנו חלוקים עליו, והוא ההיבט של קביעת הפרמטרים של המשתנים, או של התכונות. כאשר כתוב כאן: אפשרות להגברת קול וצליל, ולא אומרים איזו הגברה היא רלוונטית במקרים האלה, איזה עוצמה, כאילו לא אמרת כלום.
היו"ר רן כהן
למה?
ערן טמיר
כי אם תביא מכשיר שהוא מגביר ב-10 דציבלים את הקול, יכול לבוא מישהו שיטען שזה עומד בדרישה – זאת התכונה. מצד שני, זה לא מתאים לאנשים עם - - -
היו"ר רן כהן
אז למה אתם לא כתבתם - - -
ערן טמיר
כתבנו. אני מוכן להקריא עכשיו נוסח.
היו"ר רן כהן
תקרא. עכשיו אנחנו קוראים נוסח מתוקן.
ליאת גלזר
שמוצע על-ידי הנציבות.
היו"ר רן כהן
שמוצע על-ידי הנציבות - ודאי.
ערן טמיר
סעיף 4(א) בעל רישיון המציע ללקוחותיו ציוד קצה, יציע שני דגמים לפחות לגבי כל סוג מוגבלות בעלי התכונות הבאות.
שמרית שקד גיטלין
האם אתה מציע לכתוב את המילים: לגבי כל סוג מוגבלות?
ערן טמיר
כן. (1) לגבי אנשים עם מוגבלות בשמיעה שני דגמים הכוללים אפשרות להגברת עוצמת קול הדובר של לפחות 40 dB gain, והגברת עוצמת צלצול של לפחות 85 dB לגבי טלפונים נייחים.
היו"ר רן כהן
זה סעיף קטן (1) מתוקן.
ערן טמיר
זה בעצם צורה חדשה של כל התקנה הזאת.


לגבי טלפונים ניידים, תהיה אפשרות להגברת - - -
היו"ר רן כהן
האם אתה רוצה באותו סעיף?
דן אורן
לגבי אנשים עם מוגבלות בשמיעה.
ערן טמיר
כמו שאמר דן, הפסקה הזאת עוסקת באנשים עם מוגבלות בשמיעה. לגבי טלפונים סלולאריים, תהיה אפשרות להגברת עוצמת קול הדובר, והגברת עוצמת הצלצול, בלי לקבוע מספר.
קריאה
כי אנחנו לא יודעים להגיד.
שמרית שקד גיטלין
אז למה שם כן יודעים להגיד, וכאן לא?
אורנה ערן
כי יש הבדל בין טכנולוגיה שהיא סלולארית, לבין טכנולוגיה שהיא נייחת. זה שייך לספיקרים, למיקרופונים.
היו"ר רן כהן
בואי נסמוך עליהם, הם כבר בדקו. אורנה מדברת כבר כמו מומחית, וזה בסדר גמור. טוב שיש פה מישהו שיודע.
ערן טמיר
זה היה 4(א)(1)(א). פסקה (1) עוסקת בהתאמות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, ואני עכשיו מפרט מה התכונות הנדרשות.
שמרית שקד גיטלין
רגע, עשינו כבר שמיעה.
ליאת גלזר
עוד פרמטרים בתוך שמיעה.
שמרית שקד גיטלין
או, קיי – זה דברים מצטברים שחייבים להיות.
ערן טמיר
(ב) שינוי תחום תדרי הצלצול.


(ג) אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון.


(ד) אפשרות לרטט בזמן צלצול, או חיבור המכשיר לכרית רטט.


(ה) מותאמות למכשירי שמיעה במצב T ( טלה-קול).
אורנה ערן
יש שתי אפשרויות לשמוע אם אתה משתמש במכשיר שמיעה. זה או באמצעות מיקרופון שזה אקוסטי, או באמצעות טלה-קול שזה השראה אלקטרו מגנטית. אם אתה מעביר את המכשיר שמיעה שלך למצב T, אתה מנתק את המיקרופון הסביבתי, ואתה מונע את נושא הרעש, ויש לך שידור ישיר למכשיר השמיעה.
היו"ר רן כהן
האם זה קיים.
אורנה ערן
בוודאי. כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מדברים רק על דברים קיימים, דברים שמשתמשים בהם שנים על גבי שנים, ושיש מוצרי קצה רבים כאלה.
היו"ר רן כהן
אגב, מה שלא קיים אפשר להמציא.
אורנה ערן
אין צורך.
ליאת גלזר
כנראה שאצל מר לירון אין, למשל.
אורנה ערן
לא, יש להם. הרי זו בדיוק הנקודה, אתם צריכים להבין שברגע שיהיה את הפירוט - - -
היו"ר רן כהן
בואו נתקדם, חבל לי על הזמן. ליאת, אני מוכן להכניס פסקה שאומרת שבמקום שבו אין מכשיר כזה, שר התקשורת יורה על פיתוחו.
לירון גולדנברג
למי הוא יורה? לסמסונג העולמית, לנוקיה העולמית?
היו"ר רן כהן
הוא יורה למי שהוא יורה. ששר התעשייה והמסחר ייתן הנחיה לסטארט-אפ. תאמין לי, אין שום בעיה.
אחיה קמארה
חבר הכנסת כהן, אין צורך. הוצאנו פה רשימה של נוקיה, של סמסונג, של כל החברות בארץ שיש בהן את התאימות למצבT המקסימאלי. מי שרוצה את הרשימה, אפשר לתת לו אותה. כמעט כל הטלפונים של בזק מתאימים למצב T, לא צריך לפתח שום דבר.
ליאת גלזר
העניין שמפריע זה צירוף התכונות.
היו"ר רן כהן
מאה אחוז, תודה. רבותי, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל.


בזמנו נלחמתי והצעתי הצעת חוק שמחייבת את "אגד" להפעיל אוטובוסים להעלאת נכים על כסאות גלגלים בקווים מסוימים - שניים שלושה קווים בכל עיר. משרד התחבורה נלחם מלחמת עולם נגד, השר קיסר היה אז שר התחבורה. בסוף הם עשו לי טובה, ואמרו: "אגד" יפתח אוטובוס שיעלה ויוריד נוסעים נכים על כסאות גלגלים. "אגד" השקיע 750 אלף שקל, ופיתח שני אוטובוסים כאלה. האוטובוס הראשון שעשה סיבוב "דפק" את המעליון. כששאלתי אותם: למה אתם צריכים לפתח את זה? בגרמניה נוסעים אלפי אוטובוסים כאלה, תייבאו אותם. אבל, לא – את זה הם לא רצו להביא.


בואו נתקדם. ערן, תמשיך לקרוא.
ערן טמיר
עכשיו 4(א)(2) - לגבי אנשים עם מוגבלות בראייה, שני דגמים הכוללים - - -
היו"ר רן כהן
רגע, לא כותבים בתקנות: לגבי אנשים המוגבלים בראייה. תקרא נוסח על פי סעיפים.
ליאת גלזר
אין נוסח.
ערן טמיר
זה המשך של הרישא.
היו"ר רן כהן
בסעיף קטן (4).
שמרית שקד גיטלין
לא, הוא מציע למחוק את כל זה.
ערן טמיר
אני עכשיו משנה.
היו"ר רן כהן
האם אתה משנה את כל התקנה?
ערן טמיר
כן.
דן אורן
לא כל כך באופן מהותי.
ערן טמיר
המהות נשארת אותה מהות.
היו"ר רן כהן
הניסוח הוא אחר. רבותי, יש לנו בקושי חמש דקות. תקרא.
ערן טמיר
לגבי אנשים עם מוגבלות בראייה – לפחות שני דגמים הכוללים אפשרות לחיוג מופעל קול.
איילת כהן מעגן
לא קיים.
היו"ר רן כהן
יש.
איילת כהן מעגן
לא בנייח.
היו"ר רן כהן
אז תמציאו בנייח. אני יכול לשבת באוטו ולקרוא "אורית", ואני מקבל אותה. האם זה לא יהיה אפשרי בטלפון רגיל?
קריאה
אז יהיה לך פטור. עזבי, איילת.
איילת כהן מעגן
אבל, איפה הפטור?
היו"ר רן כהן
איילת, פתרתי את הבעיה מה קורה כשאין. כאשר אין, שר התקשורת יהיה מוסמך לייתר את התקנה.
קריאה
אם זה יהיה, מצוין.
ליאת גלזר
לא, אנחנו לא מסכימים. דברים שהם חשובים בעיננו, אנחנו רוצים שיהיו בתקנות. כמו שאמרת – בגבולות הסביר יתאמצו החברות. ואם המאמץ גדול מידיי בשבילם - - -
היו"ר רן כהן
אבל, שר התקשורת על פי חוק יכול למשוך את התקנות.
ליאת גלזר
השר לא יסכים לחתום על זה אם אני לא אתייעץ איתו על השינויים האלה.
היו"ר רן כהן
אז הוא יחתום כאשר הוא ידע שזה אפשרי. אם לא - אז הוא יבוא לערער לנו על התקנה המסוימת, ונתקן את זה.
ליאת גלזר
אני לא יכולה להתחייב בשם השר על משהו שהוא עדיין לא הסכים לו. אני אאלץ להתנגד.
היו"ר רן כהן
אם הייתי יודע שבשבוע הבא, ובשבוע שאחריו, ובשבוע שאחרי אחריו יש לי מועדים לישיבות, הייתי ממתין. אני עושה דבר מהופך. אני אומר – בואו נקבל את התקנות כמו שהן.
ליאת גלזר
אבל, כמו שהן.
היו"ר רן כהן
לא, כמו שאנחנו מתקנים אותן – סליחה.
ליאת גלזר
כמו שהן. אז בואו נעשה הפוך. בואו נתקן את התקנות כמו שהן ונכין ונשפר אותן לקראת הכנסת הבאה בעזרת השם.
היו"ר רן כהן
אם השר יראה שזה ניתן להיעשות הוא יחתום. אם הוא יראה שלא - הוא לא יחתום, נחזור אלינו, נכון? אז מה הפסדתי? אולי הרווחתי את זה שהתקנות מתקיימות.
ליאת גלזר
אין אפילו ניסוח שאני יכולה להגיד משהו עליו.
היו"ר רן כהן
אני מבין את המרדנות של ליאת, היא ממלאת את תפקידה. זה בסדר גמור, אבל אנחנו חייבים להתקדם. ערן, תמשיך בבקשה.
ערן טמיר
(א) היה אפשרות לחיוג מופעל קול. (ב) אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים בו בטלפונים ניידים. סליחה, הסיפא של (א) זה בטלפונים ניידים. כלומר, אפשרות לחיוג מופעל קול בטלפונים ניידים.
שמרית שקד גיטלין
ונייחים לא?
ערן טמיר
לא. ב-(ב) זה חל גם על טלפונים הניידים וגם הנייחים. (ג) מקשים מותאמים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה, לרבות הדגשת מקש הספרה 5. אנחנו לא נכנסים כרגע- - -
ראובן ברון
ערן, אל תיכנס לזה. זה ייתן לנו גול עצמי, חבל. אל תפרט. הסכמתי כמו שזה.
קריאה
לא, רק הספרה 5. לא נכנסים לגובה של השני מילימטרים.
ערן טמיר
עוד הפעם, אם יש בעיה, אם הדברים לא קיימים, אם יש קושי, אז אנחנו נמצא פתרון. ניגוד צבע - - -
ראובן ברון
לא צריך, עזוב.
היו"ר רן כהן
ערן, תתקדם בהקראה. האם אתם לא מבינים שאנחנו צריכים להתקדם?
ערן טמיר
(ד) אפשרות להגברת קול. ישנו עוד דבר אחד - ניתן לחוש במישוש בהפרדה בין המקשים.
היו"ר רן כהן
מה זה ניתן לחוש? אני לא מבין את התקנה.
שמואל חיימוביץ
בנייד הזה אפשר להבחין בין כל אחד מהלחצנים.
היו"ר רן כהן
על-ידי חוש המישוש.
שמואל חיימוביץ
יש היום ניידים שהמישוש שלהם הוא כל כך עדין שאי אפשר לחוש בהפרדה בין הלחצנים.
היו"ר רן כהן
ברור, מאה אחוז.
ערן טמיר
לגבי אנשים עם מוגבלות בהפעלת ידיים - שני דגמים שיותאמו לשימוש אנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, לרבות מקשים מוגדלים, אפשרות לחיוג במספר מקוצר, ואפשרות לחיוג מופעל קול בטלפונים ניידים.
היו"ר רן כהן
זהו, עד כאן?
ערן טמיר
מבחינתנו, עד כאן.
מיכל רימון
יש עוד לקויות שכליות. אחרי בדיקה שעשינו, ראינו שיש את הטלפונים עם התמונות, וזה במקום להתחיל להכניס ולזכור מספרים. אלו מכשירים שקיימים בשוק, קיימים אפילו אצלנו. יש את זה. אלו מכשירי טלפונים שבמקום טלפונים יש אפשרות של תמונות. הם לוחצים על תמונה וזה מביא אותם לאדם.
היו"ר רן כהן
ערן, למה לא להוסיף את זה?
ערן טמיר
אנחנו בעד.
מיכל רימון
יש כאלה.
קריאה
אבל, רק לנייחים.
היו"ר רן כהן
מיכל, תגידי את זה בעברית מנוסחת.
מיכל רימון
אם כן, אנחנו מדברים על אנשים עם לקויות קוגניטיביות. האם יש איזשהו מינוח לטלפונים עם התמונות?
איילת כהן מעגן
אני לא מכירה אותם.
היו"ר רן כהן
תאמרי את התכונות שלהם.
מיכל רימון
זה טלפון עם לחצני תמונות.
שמרית שקד גיטלין
טלפון עם לחצני תמונות? זה לא מספיק ברור.
מיכל רימון
טלפון נייח - - -
ליאת גלזר
אדוני היושב ראש, השר לא יוכל לאשר את זה.
היו"ר רן כהן
למה?
ליאת גלזר
אפילו חלק מהדברים הם דברים שבכלל לא דיברנו עליהם קודם.
היו"ר רן כהן
אז תדברו עליהם.
ליאת גלזר
אנחנו לא רוצים שסתם התהליך יתעכב, ויגידו בגלל ששר התקשורת לא הסכים לחתום כאילו בעלמא - זה לא המצב. השר רוצה לעשות תקנות שיש בהן commonsense . בסך הכול ביקשנו עוד קצת זמן.


אדוני היושב ראש, מי שמתקין את התקנות זה השר. השר צריך להתייעץ עם הנציבות, ועם בעלי הרישיונות, וזה לא הנציבות מתקינה את התקנות.
שמואל חיימוביץ
אני חושב שבכל תחום של נגישות, ובדברים שהם ספציפיים לאנשים עם מוגבלות, יש מקום חשוב לנציבות ולדברים המקצועיים שהנציבות מביאה.
ליאת גלזר
אני מסכימה. אבל, צריך לעשות את התהליך באיזון שנקבע בחוק.
היו"ר רן כהן
חברים, אני חייב לסיים את הישיבה. ליאת, אני מחליט את ההחלטה הבאה, כמובן בהסכמתו של חבר הכנסת רביץ. אני מציע את הסידור הבא. מיכל, תעבירו את הנוסח לנציבות. הנציבות תבוא בדברים עם משרד התקשורת כדי להכין את זה ליום ראשון, בתקווה שנוכל לקיים ישיבה ביום ראשון. בינתיים אנחנו מקבלים את הנוסח שערן קרא, עד ההתערבות של מיכל.
ליאת גלזר
מה זה "מקבלים את הנוסח"?
היו"ר רן כהן
מקבלים את הנוסח הזה. ליאת, אני מבקש שעד יום ראשון תיידעו את השר אטיאס לגבי ההצעה הזאת, ותבדקו עם החברות האם המכשירים האלה אכן קיימים או לא. תבואו ביום ראשון, ואם תרצו נשנה את התקנות. אם לא - הן יתקבלו, והשר יוכל לחתום עליהן, זוהי ההחלטה. השר הגיש תקנות, ואנחנו תיקנו אותן.
ערן טמיר
סעיף נפרד של אפשרות לקיים שיחת חוזי ככל ששיחות חוזי ניתן - - -
היו"ר רן כהן
ערן, לא. אני עכשיו לא מוסיף שום דבר.
ערן טמיר
זה בפנים.
היו"ר רן כהן
תביא את זה ביום ראשון. אני מבקש שני דברים. קודם כל, כל מי שרוצה להביא דברים לישיבה ביום ראשון, יביא את זה בכתב. שנית, שיעביר את זה ליועצת המשפטית שמרית לפני כן כדי שנוכל להציג את זה לפני כל הוועדה.


תודה רבה לכם, הישיבה הזאת גם נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים