ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 03/11/2008

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה)(מס' 2), התשס"ח 2008

פרוטוקול

 
PAGE

8

הכנסת השבע-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 541

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שני, ה' בחשון התשס"ט (‏3 בנובמבר, 2008), שעה 12:08
סדר היום
1.
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ט-2008
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר

רן כהן
מוזמנים
עו"ד נילי חיון-דיקמן
-
הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ד"ר ישראל פיטוסי
-
רוקח, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

סנ"צ אודי וולף
-
ראש המעבדה האנליטית, מז"פ, המשרד לביטחון פנים

איריס יוגב
-
מזכירת הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ט-2008
היו"ר יצחק גלנטי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ט-2008. בבקשה אדוני היועץ המשפטי.
אייל לב-ארי
בפקודת הסמים המסוכנים מפורטים כל הסמים האסורים שנקבעו על-ידי שר הבריאות, שמכוחם מתאפשרת ההפעלה הפלילית של הפקודה. בשיח עם משרד הבריאות הבנו שמתווספים לפקודה 5 חומרים, לרבות הנגזרות שלהם, במטרה למנוע שכפול של כל מיני סמים כימיים, נגזרות של "חגיגת" או ADMA וכדומה.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבין שכל פעם משתנה נוסחת הסמים במשהו וזה מחייב חקיקה מחודשת על מנת להגדיר את החומר בתוך תחום הסמים. מנהלת הוועדה היתה רוצה לדעת את ההשפעה של אותם סמים נרקוטיים.
וילמה מאור
איך קוראים לסמים האלה בעגה של הרחוב?
נילי חיון דיקמן
אני מפנה אתכם למכתב הנלווה שצירפנו לתקנות, שם יש פירוט של התופעות שהחומרים האלה עלולים לגרום. אם אתם רוצים פירוט נוסף, בבקשה, נוכל לפרט לגבי כל חומר.
ישראל פיטוסי
אני רוקח באגף הרוקחות במשרד הבריאות, רשות מוסמכת לסמים מסוכנים, אחראי על פקודת הסמים המסוכנים.


אנחנו חוזרים לעתים קרובות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות כדי להכניס לפקודה חומרים שמסונתזים על-ידי אנשים וגורמים לאותן תופעות לוואי של אב-הטיפוס של החומרים הללו. למשל אם אני לוקח את שני החומרים הראשונים: כלורו-אמפטאמין וכלורו-מתאמפטאמין – למעשה שניהם נבנים על בסיס אמפטאמין, באחד מוסיפים כלורו, כלומר הלוגנים, ובשני מוסיפים מתיל וכלורו. על השלד אמפטאמין, שידוע כחומר ממריץ, יש משחק של הוספת חומרים נוספים.
היו"ר יצחק גלנטי
במקום שכל פעם נשחק במשחק של חתול ועכבר, נוציא משהו והם יכניסו משהו אחר, אני מעלה בדעתי אולי עדיף לומר שכל חומר שמשווק ומכיל את החומר אמפטאמין יהיה פסול.
ישראל פיטוסי
ניהלנו כבר דיון במשרד המשפטים עם גברת גוטליב, "התלבשנו" על העניין הזה ויש לנו כבר הצעה. אני מקווה שבהקדם נגיע עם הצעת חוק שתסדיר את זה.
רן כהן
למה לא לקבל את הצעת היושב-ראש? היא באה לתת מענה בסיסי לעניין.
נילי חיון דיקמן
הקושי המשפטי שעלה, ואנחנו מנסים להתגבר עליו בימים אלה, היות ומדובר בפקודה שיש לה השלכה פלילית יש רצון לוודא שכל חומר וחומר שמכניסים לפקודה הוא אכן חומר מזיק, מסוכן, שלילי שאותו אנו רוצים לאסור. לא לאסור באופן גורף משפחה שלמה של חומרים שייתכן שלאחת הנגזרות שלה יש שימוש אחר: שימוש בתעשייה או שימוש לגיטימי אחר. לכן יש הקפדה על הנושא הזה. בדיונים האחרונים עלה במיוחד על-ידי משטרת ישראל והרשות למלחמה בסמים, הם מעוניינים לשנות קצת את הגישה, לאסור משפחות שלמות ולהתיר חומרים ספציפיים.
היו"ר יצחק גלנטי
אפשר להתיר את זה לתעשייה, לציין במפורש לאיזה סוג של תעשייה ולפסול את כל היתר.
נילי חיון דיקמן
נשמח להיעזר בוועדה בעניין הזה.
היו"ר יצחק גלנטי
אני שואל את עצמי, הרי החקיקה ברוב המקרים מפגרת אחרי המציאות. אין סוף לדבר הזה. ישנו את הנוסחה, יקבעו נוסחה שונה במקצת ושוב נימצא בפיגור ואנשים שירכשו את הסמים הללו יהיו בעצם משוחררים ללא שום בעיה, וגם האנשים שמוכרים את זה. עיקר הבעיה זה לא מי שצורך אלא מי שמוכר ועושה קופה על חשבון בריאות הציבור.
נילי חיון דיקמן
יש אמצעים טובים פחות לאסור על זה, כמו למשל פקודת הרוקחים, אבל בהחלט פקודת הסמים המסוכנים היא הפקודה הרלוונטית.
רן כהן
השאלה אם יכולה להיות קונסטלציה של חומר שיכלול אמפטאמין למשל ולא יהיה מסוכן.
נילי חיון דיקמן
בדיונים שלנו ניסינו לעבור לפי משפחות. צריך לעשות בדיקה לפי משפחות.
רן כהן
את מתכוונת לתרופות למשל?
נילי חיון דיקמן
תרופות זה לא בעיה כי כאשר תרופה רשומה בפנקס היא מוכרת. אנחנו מקבלים את התפיסה הזאת. היום אנחנו עוברים לגישה של בדיקת משפחה-משפחה.
היו"ר יצחק גלנטי
מי זה "אנחנו"?
נילי חיון דיקמן
משרד הבריאות בשיתוף עם הרשויות האחרות. לעבור משפחה-משפחה של חומרים, לא באופן גורף לכל פקודת הסמים, לבדוק אם אכן מרב הנגזרות באופן משמעותי מסוכנות ואז להכניס משפחה כזאת על כל נגזרותיה. אבל אי אפשר מבלי לעשות איזו בדיקה מקצועית מקדימה ולראות שזה אכן מוצדק.
היו"ר יצחק גלנטי
כיושב-ראש הוועדה אני מבקש ממשרד הבריאות לזרז את העבודה על הצעת חוק שתכלול את משפחות החומרים שעשויים להיות מסוכנים לציבור ולאסור עליהן אחת ולתמיד. שלא נצטרך בכל פעם מחדש לדון בכל שינוי קטן של נוסחה. מקובל עליכם?
נילי חיון דיקמן
כן, בהחלט.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבקש לזרז את זה. אני לא רוצה לקבוע לכם לוח זמנים.
נילי חיון דיקמן
אבל שתהיה כנסת כדי שנוכל להביא את זה.
היו"ר יצחק גלנטי
אל תאשימי את הכנסת. תעזבי את הכנסת.
אייל לב-ארי
האם אדוני מבקש לקבל הסברים נוספים על החומרים?
ישראל פיטוסי
החומרים האלה גורמים לפסיכוזה והזיות, עלייה בלחץ דם, דיכאון, נזק לכליות, נזק לכבד ובמקרים מסוימים עשויים להוביל גם למוות.
איריס יוגב
אלה נזקים שבאים בטרם עת.
ישראל פיטוסי
זה כאילו שהתחלת לבנות דירת חדר, אתה ממשיך ובונה ובונה ומגיע למשהו שהוא כמו מגדל עזריאלי ולא יודע מה יש לך בסופו של דבר. אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת.
היו"ר יצחק גלנטי
אתה מדבר על תהליך של שיעבוד של הפרט לסם.
ישראל פיטוסי
אתה מגיע בסופו של דבר למין מפלצת.
היו"ר יצחק גלנטי
אתה אומר שייתכן שעד כמות מסוימת החומר לא מסוכן, אבל היות ו- - -
ישראל פיטוסי
אני לא אומר את זה. אני אומר שאת החומרים האלה בונים. התחלת במשהו קטן שנקרא מוליקולה. כאן אני רוצה לחזור לרעיון שלנו במשרד הבריאות ביחד עם המשטרה והרשות מלחמה בסמים לקחת משפחות, כמו למשל את משפחת האמפטאמינים, ולכלול את כל הנגזרות. כך נוכל להגיע מהדבר הקטן שהוא חדר לבניין כמו עזריאלי.
היו"ר יצחק גלנטי
לא בהתייחס להצעת החוק עצמה, אך היות ויושב אתנו נציג של משטרת ישראל הייתי מבקש לדעת איך אתם מצליחים לאכוף את כל החקיקה הזאת. הרי ניתן לרכוש את הסמים הללו בכל פינת רחוב, בכל "פיצוציה". איך אפשר למנוע את זה?
אודי וולף
אני ראש המעבדה האנליטית במז"פ. אינני האדם המתאים לשאול אותו את השאלות האלה כי השאלה נוגעת לתחום האכיפה ואני עוסק בבדיקה המדעית של הדברים. לפתח המעבדה שלנו מגיע כל מה שמשטרת ישראל תופסת.


איך הם עושים את זה? נכון, זה נמצא ב"פיצוציות", זה נמכר בעיקר לבני הנוער. אגיד יותר מזה, אם היום הוועדה תאשר את הוספת החומרים הללו לפקודת הסמים המסוכנים מייד יוולד הדור הבא של סמי ה"פיצוציות". בעלי ה"פיצוציות" מקפידים מאוד לשמור על החוק, והם מקפידים לשמור עליו מקרוב. כלומר הם יודעים איפה נמצא החוק והם יעמדו 5 סנטימטרים ממנו. ברגע שהחומרים הללו ייאסרו יוציאו אותם מן האינוונטר. מיום שזה יפורסם בעיתונות ועד שהחוק הזה יוּחל הם ייפטרו מכל המלאי, תהיה מכירת סוף העונה בלי שנראה את השלטים.
היו"ר יצחק גלנטי
והתוצאה תהיה הצפה, ולמחרת יהיה חומר נוסף.
אודי וולף
ביום למחרת שינוי הפקודה תתפוס המשטרה באותם מקומות קפסולות שמכילות בתוכן חומרים אחרים. אם תרצו אוכל להגיד מה אני מעריך שיהיה, אבל אני מבקש שזה לא יפורסם. בישיבה הקודמת אמרתי שהחומרים האלה יהיו והנה אנחנו מוצאים את עצמנו כאן שוב.


החומרים האלה הם שער הכניסה לעולם הסמים עבור בני נוער. אם היה לי כאן מחשב עם מצגת הייתי מראה לכם את התמונה שאיתה אני פותח את כל ההרצאות שלי בנושאים הללו – בני נוער במועדון, שבימי חמישי אחר-הצהרים ניתן לראות אותם במדי בית-ספר או במדי צבא ובערב רואים אותם כבר בעיניים מפולבלות, ובבוקר יום ראשון רואים אותם שוב בתחנה המרכזית עם מדים ונשק שומרים עלינו, כשבאמצע הם עברו את כל הדברים האלה. ברגע שהם מתרגלים לזה הם גם לוקחים את החומרים הללו במוצבים בלבנון ועל-יד עזה. אלה דברים שהיו, דברים מוכחים. אסור להקל ראש בכך.


היום כאשר החומרים הללו אינם בפקודת הסמים, אפשר להחיל עליהם בדרכים עקיפות אחרי שזיהינו אותם – וגם זה בעיה בפני עצמה – את פקודת הרוקחים ואז הענישה בהתאם. עבירה על פקודת הרוקחים או על חוק העונשין, סעיף 338 לתקנת בריאות הציבור - - -
נילי חיון דיקמן
כיום העונש הקבוע הוא חצי שנת מאסר. יש לנו הצעה להחמיר את הענישה.
אודי וולף
כאשר העונש הקבוע על שימוש בסמים הוא 20 שנות מאסר.
היו"ר יצחק גלנטי
חצי שנה בלבד? אז לא פלא שיש רצח בכבישים. מסוממים כאלה מסתובבים בכביש, מחזיקים את ההגה ולא יודעים היכן הם נמצאים בכלל.
ישראל פיטוסי
גם בצבא יש אנשים כאלה.
אודי וולף
הבן שרצח את אביו בירושלים, מצאו על-ידו קפסולה. לא בהכרח זה שגרם לו לעשות את המעשה, אבל ברור שהבחור לקח את הסם וברור שרצח את אבא שלו.
רן כהן
ברור שזה לא גרם לו להימנע מלרצוח את אביו.
אודי וולף
נהיה זהירים בהסקת מסקנות בדברים האלה. לאחרונה נתפסו מצבורי ענק של החומרים הללו. הבאתי לכאן נתונים מן השנתיים האחרונים – עשרות קילוגרמים.
נילי חיון דיקמן
בסעיף התחילה, סעיף 2 להצעה, קבענו: "תחילתה של הודעה זו שלושים ימים מיום פרסומה". היות ואנו רואים שהזמן עובר, אנחנו מציעים לצמצם את סעיף התחולה ל"ארבעה עשר ימים".
רן כהן
זה מספיק לגמרי.
וילמה מאור
זה די זמן? זה יאפשר ל"פיצוציות" להתארגן?
רן כהן
ככל שמצמצמים את הזמן זה מאפשר להם פחות זמן להתארגן למציאת דרכים חלופיות. צריך ללחוץ אותם קצת.
וילמה מאור
כדי שהדבר הזה ייוודע בקרב האנשים הנוגעים בדבר צריך לתת את הזמן הנדרש.
היו"ר יצחק גלנטי
לא, אני מצטער. אני לא בא להגן עכשיו על ה"פיצוציות".
נילי חיון דיקמן
החומרים האלה אסורים בשיווק כבר היום מכוח פקודת הרוקחים. כפי שציינו, לא מדובר על חומרים מותרים לשיווק. לכן החשש כאן קטן יותר. אנחנו בכל מקרה צריכים להעביר את זה גם לחתימת השר ולאחר מכן לפרסום. בדרך כלל עד הפרסום חולפים לפחות 2-3 שבועות, גם אם אנחנו דוחפים את זה מאוד קדימה. לכן ככל שנצא בהודעה לעיתונות זה די זמן.
היו"ר יצחק גלנטי
זה 14 ימים מיום הפרסום.
נילי חיון דיקמן
אנחנו מוכנים להוציא הודעה לעיתונות.
אייל לב-ארי
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ט-2008


"בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

סעיף 1 – שינוי התוספת הראשונה
בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א' סימן ב' –

(א)
אחרי פרט 3ב יבוא:

"3ב1. כלורו-אמפטאמין


Chloro-amphtamine

בעמדה אורתו, מטא או פארא"

(ב)
אחרי פרט 3ג יבוא:

"3ג1. כלורו-מתאפטאמין


Chloro-methamphetamine

בעמדה אורתו, מטא או פארא

3ג2. כלורו-מתקאתינון


Chloro-methcathinone

בעמדה אורתו, מטא או פארא"

(ג)
אחרי פרט 7ב1 יבוא:

"7ב1א. פלואורו-מתאמפטאמין

Fluoro-methamphetamine

בעמדה אורתו, מטא או פארא

7ב1ב. פלואורו-מתקאתינון

Fluoro-mathcathinone

בעמדה אורתו, מטא או פארא"


סעיף 2 – תחילה

תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר ימים מיום פרסומה."
וילמה מאור
משרד הבריאות מתחייב לפרסם הודעה לעיתונות.
אייל לב-ארי
משרד הבריאות ציין שתימסר הודעה לעיתונות בעניין השינוי בהודעת הסמים המסוכנים שיאושר ככל הנראה היום. לצורך העניין נא תקנו את התאריך העברי למטה.
היו"ר יצחק גלנטי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשס"ט-2008 – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

השינוי בהודעת הסמים המסוכנים נתקבל.
היו"ר יצחק גלנטי
שניים בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה נתקבלה ותועבר לחתימת שר הבריאות.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים