ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 03/11/2008

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
24

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 538

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, ה' בחשוון התשס"ט, ( 3 בנובמבר 2008), שעה: 08:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37)(הרחבת זכאותם של ילדים


עם אוטיזם), התשס"ז-2007
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר

ואסל טאהא

רן כהן

יורם מרציאנו

אורית נוקד
מוזמנים
לילי אבירי – מנהלת היחידה לטיפול באוטיזם, משרד הרווחה

עו"ד אדי וייס – סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה

ד"ר בלה גרשון – המחלקה לבריאות הנפש, משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך – משרד הבריאות

נועם הויזליך – הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יאיר זילברשטיין – רפרנט רווחה, אג"ת, משרד האוצר

טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

אוגניה ישראלית – מנהלת תחום שר"ם וילד נכה, המוסד לביטוח לאומי

רו"ח אלי כהן – סמנכ"ל כספים, שירותי בריאות כללית

ד"ר בנימין גליק – ממונה ארצי התפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת

שרי מוזס – מנהלת המחלקה לבריאות הנפש והתפתחות הילד

רותי סיוון – דוברת אלו"ט

חגי שגריר – אב, אלו"ט

קרן פישזון – הורה, אלו"ט

פז יעקב – אלו"ט

שי יעקב – אלו"ט

תמי בן דוד יונה – ה ורה, אלו"ט

כרמל אבנד – מנהלת חטיבת נעורים, אלו"ט

שמואל מירון – הורה, אלו"ט

מלכי איציק – הורה, אלו"ט


עו"ד ציפי נגל אדלשטיין – מנכ"ל העמותה לילדים בסיכון
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37)(הרחבת זכאותם של ילדים

עם אוטיזם), התשס"ז-2007
היו"ר יצחק גלנטי
בוקר טוב. אני מצטער על האיחור. האיחור נבע מתוך רצון להיענות במידת מה לנציג האוצר.
רן כהן
רחשי לב הציבור.
היו"ר יצחק גלנטי
אם אתה קורא לאוצר רחשי לב הציבור, אני בספק.
רן כהן
אז אני חוזר בי.
היו"ר יצחק גלנטי
אבל, בכל זאת נענינו לבקשה. אבל, עדיין נציג האוצר טרם הגיע. יש לו כנראה בעיות תחבורתיות, פקקים – אני לא יודע מה.


על כל פנים, אני פותח בזה את הישיבה. זה אפילו כבר לא דיון, אלא אנחנו למעשה כבר נכנסים להצבעה לגבי הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37)(הרחבת זכאותם של ילדים עם אוטיזם), התשס"ז-2007, של חבר הכנסת היוזם ואסל טאהא - - -


אני שמח לראות ולשמוע שנציג האוצר הגיע. מכל מקום, הצעת החוק היא של חבר הכנסת ואסל טאהא, חבר הכנסת ג'מאל זחאקלה, חבר הכנסת יורם מרציאנו, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת אברהם רביץ, חבר הכנסת אמנון כהן, חברת הכנסת נאדיה חילו.
רן כהן
אפילו אני בכוח הכנסתי את עצמי. אבל לא רשום, אין בעיה.
היו"ר יצחק גלנטי
לא רשום, אני מתנצל על כך. ידידי חבר הכנסת עכשיו הלך והודיע עכשיו הודעה בומבסטית. הוא רוצה להיפרד מאיתנו מבלי שהוא קיבל בכלל את אישור הוועדה הזאת. על זה אנחנו נתחשבן איתנו.


עד כמה שזכור לי, הסיכום היה שכל הנוגעים בדבר היו צריכים להביא לוועדה הזאת איזשהן הסכמות למה שהיה בישיבה הקודמת. אי לזאת, אני אשמח שמישהו מהמסכימים, או חבר הכנסת ואסל טאהא, יסבירו לנו במה מדובר.
ואסל טאהא
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר בקצרה על עניין זה. אנחנו חיכינו להצבעה, ונתנו את כל הזמן שישנו בעולם על מנת להגיע להסכמות. כנראה שעוד לא שמענו על הסכמות. היו הצעות, ותיכף נשמע את ההצעות במלואן. אני ושאר חברי הכנסת נדון בהצעות ונראה אם אנחנו נסכים לעניין.


זהו חוק חשוב מאוד, וכדאי מאוד להכתיר את סיום ימיה של הכנסת הזאת בעזרה לקבוצה החלשה הזאת שסבלה מאוד במשך הזמן. די לסבל. אנחנו צריכים להושיט לקבוצה הזאת יד. צריך להעביר את הצעת החוק כמה שיותר מהר למליאה, היום או מחר, וזאת אפשר לעשות בעזרתה של הוועדה ובעזרת יושב-ראש הוועדה. אני בטוח שזה יזכה להסכמה גם משאר חברי הבית.
היו"ר יצחק גלנטי
אם זה יקבל בכל מקרה את ההסכמה של הוועדה אז אתה שאתה הוא המציע מהסיעה שלך, תצטרך להגיש את זה על פי המוסכמות נכון לרגע, לוועדת ההסכמות על מנת שזה יעלה למליאה.


חבר הכנסת רן כהן, בבקשה.
רן כהן
אדוני היושב ראש, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת ואסל טאהא, הבוקר נודע לנו שיש הסכמה או הבנה שאולי החוק הזה יוחל במהלך שלוש שנים באופן מודרג. נדמה לי שלנוכח העובדה שהכנסת מתפזרת, ויש לנו בעצם זמן מאוד מאוד קצר כדי לנסות ולקדם את החוק, מן הראוי לקבל את ההצעה הזאת. אבל, אולי כדאי שמישהו יפרט אותה. אנחנו קצת נחנקים, ואנחנו בדוחק, אבל נדמה לי שנוכל לקבל את ההצעה אם היא לפחות עושה כבר משהו לשנה הבאה, ומשהו לשנתיים שאחריה.
היו"ר יצחק גלנטי
נציג האוצר, תציג בבקשה את ההצעה כדי שנדע איפה אנחנו עומדים.
יאיר זילברשטיין
במהלך החודשים האחרונים התנהלו מגעים בין כל הגורמים הנוגעים לדבר שזה בעצם ממשלה, קופות חולים שצריכות ליישם את החוק, וארגונים ונציגים של האוטיסטים, על מנת להגיע לאיזשהן הסכמות, לפחות על החלק המקצועי. יש עדיין מחלוקת על החלק המימוני של ההצעה.
קריאה
גם בחלק המקצועי.
יאיר זילברשטיין
אני חושב שההסכמות הן כמעט גורפות.
נתן סמוך
לא, הן לא גורפות. הן לא דעת משרד הבריאות.
היו"ר יצחק גלנטי
עו"ד סמוך, תוכל להתייחס אחר כך.
יאיר זילברשטיין
בסיס ההצעה הוא החלה של טיפול פארא-רפואי לילדים אוטיסטים מגיל 7 עד 18 שזו בעצם הקבוצה שהיום לא מקבלת טיפול מגורמים אחרים, בהיקף של עד שלוש שעות שבועיות בהתאם לשיקול דעת רפואי כמקובל בכל הטיפול הפארא-רפואיים, כאשר לצורך פריסת העלות התקציבית שנאמדת בכ-80 מיליון שקלים - - -
היו"ר יצחק גלנטי
אני מצטער מאוד, אדוני. אני מוחה. יש לי פה תצהיר של מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ישראלי, ואני אצטט. בסעיף 5 של המכתב של המנהל הכללי אליי: "בנסיבות אלה - - -
יאיר זילברשטיין
כנגד התצהיר הזה יש גם תצהיר של - - -
היו"ר יצחק גלנטי
אני מצטט את סעיף 5: "בנסיבות אלה נראה לנו כי נכון יהיה להשלים הליך החקיקה על בסיס החלטת הוועדה כי אין מדובר בהצעה תקציבית", נקודה. אז בוא לא נחזור עכשיו לקיים דיון אם זה תקציבי או לא תקציבי. יש פה החלטה שזה לא תקציבי.
יאיר זילברשטיין
מבלי להיכנס לשאלה המשפטית אם זה תקציבי או לא תקציבי, גם מנכ"ל משרד הבריאות לא יכול להכחיש שמתן טיפול שהיום לא ניתן, יש לו עלות.
היו"ר יצחק גלנטי
אבל, אם העלות לא נופלת על האוצר אז למה זה בעיה של האוצר?
יאיר זילברשטיין
שוב, עמדת האוצר כפי שהובעה במכתבו של רביב סובל לוועדה וליושב ראש היא שהטלת חובה כזאת כבדה על קופות החולים תיצור בעיה תקציבית לקופות שבסופו של דבר כן יכולה להתגלגל לאוצר. מדובר פה בהצעה המקורית על מאות מיליוני שקלים, וגם בהצעת הפשרה על 80 מיליוני שקלים. זה לא משהו שלדעתנו הקופות יכולות לספוג אותו.
תמי בן דוד יונה
האם אתה דובר קופות החולים או דובר האוצר?
היו"ר יצחק גלנטי
אני שמח מאוד לשמוע על כך שהאוצר תומך בקופות החולים מעכשיו ואילך, ומוכן - - -
יאיר זילברשטיין
גם חוק ביטוח בריאות ממלכתי מטיל על הממשלה את החובה לדאוג ליציבות הפיננסית של קופות החולים. אני בטוח שזה משהו שהוא יקר לכולנו.
רן כהן
חוק הביטוח הוא ממלכתי, הוא לא קופתי.
אורית נוקד
עם כל הכבוד לכל הגופים האחרים, והמשפחות, מה עם הילדים בסופו של דבר?
יאיר זילברשטיין
ולכן, איך שלא מסובבים את זה כל הסדר מקצועי צריך להיות מלווה באיזשהו הסדר מימוני כי מישהו יצטרך לשלם את הדבר הזה - שוב, מבלי להיכנס לשאלה שבה הכריעה הוועדה. לכן, בדיונים שהתנהלו, התנהלו דיונים גם על הכסף, כי מה לעשות? זה עולה כסף, והרבה כסף.
היו"ר יצחק גלנטי
פרט לנושא המימון, האם ישנן הסכמות לגבי הנושאים האחרים?
יאיר זילברשטיין
אני רק אציג את הדבר הבא – יש פה פריסה לשנתיים.
היו"ר יצחק גלנטי
בוקר טוב, חבר הכנסת מרציאנו.
יורם מרציאנו
איך כשהגעתי שמעתי את פקיד האוצר מדבר על כך שזה עולה כסף.
היו"ר יצחק גלנטי
האם פעם שמעת על משהו שהאוצר מדבר עליו ולא עולה כסף?
יורם מרציאנו
האם אנחנו עושים חשבונות של כסף במה שקשור לילדים אוטיסטים?
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת מרציאנו, בוא נשמע אותו עד הסוף, ואחר כך תוכל להתייחס.
יאיר זילברשטיין
לצורך ההסדר המימוני המוצע, מוצע פה לתת את הטיפול בשתי פעימות, כאשר בשנה הראשונה יהיו לנו רק שעתיים שבועיות, ומהשנה השנייה ואילך נגיע לטיפול הרגיל של שלוש שעות שבועיות. זה ההסדר שיש עליו הבנה. שוב, למעט הצד המימוני שלו.
אורית נוקד
אני הגעתי לפה במיוחד הבוקר מוקדם, יש לי עוד דיונים במקומות אחרים כאן בכנסת. אני באתי הנה משום שאני חושבת שהכנסת צריכה לעשות הכול על מנת להרחיב את השירותים שניתנים לילדים האוטיסטים, ולמשפחות שלא שפר עליהן גורלן. מאחר והוחלט על בחירות, אני חושבת שחשוב מאוד שההצעה הזאת תוצבע היום כהכנה לקריאה שנייה ושלישית על מנת שהסאגה הזאת תיגמר. זה פשוט מסע של השפלות.
רן כהן
זה התעללות בילדים.
אורית נוקד
בדיוק, והגיע הזמן לסיים את זה. הסכומים שהוזכרו פה הם פשוט לא עומדים מול הסיטואציות שבהן המשפחות והילדים נמצאים בהן יום יום.
רן כהן
יאיר, אני לא הבנתי. האם אתם הסכמתם על פריסה לשנתיים?
יאיר זילברשטיין
כן, זה שנתיים. מלכתחילה זה שנתיים, השלוש זה טעות.
היו"ר יצחק גלנטי
שתי פעימות.
וילמה מאור
מאיפה התקציב?
היו"ר יצחק גלנטי
לא, על התקציב הוא מדבר בנושא אחר לגמרי. הוא טוען שעל התקציב אין הסכמות.
יאיר זילברשטיין
במקרה של הטיפול, - - - גם לנציגי ההורים להיות מעורבים במשא ומתן ולהביע את דעתם.
רן כהן
אדוני היושב ראש, מאחר ויש הסכמה עם האוצר על החוק, ועל פריסה לשנתיים, נדמה לי שמה שהכנסת צריכה לעשות הוא באמת להעביר את החוק - - -
נתן סמוך
אבל חבר הכנסת כהן, יש עוד רכיבים בהצעה - - -
ואסל טאהא
אז תמשיכו אתם את הדיונים.
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת מרציאנו, בבקשה.
יורם מרציאנו
אדוני היושב ראש, אני מודה לך על קיום הדיון הבוקר. כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת נוקד, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו אמורים לסיים את המושב הזה. כפי הנראה, זה יכול להיות בסוף השבוע, או בסוף השבוע הבא. יכול להיות שתוך עשרה ימים הכנסת הזאת מתפזרת, והיא איננה קיימת עוד.


כשנכנסתי שמעתי את דבריו של נציג האוצר, ואני מבין שבסופו של דבר אנחנו מדברים בנושאים כספיים, הרי אין שום דבר שבסוף הוא לא כסף. אבל יחד עם זאת, יש דברים שככל שהם כסף, מדובר בחיי אדם. המדינה קמה על הבסיס של הערבות ההדדית שלצערי הרב הולכת ונעלמת. פה אנחנו מדברים בעניינים כספיים אל מול ילדים שכאלה, ולפעמים חשבתי זה חלום, אבל אני רואה שזה לא מציאות. פעם אחת הגורל התאכזר אל הילדים הנהדרים האלה שהם שלנו, ופעם שנייה האוצר מתאכזר. לא מדובר בסכומים שבגללם יכול תקציב המדינה ליפול. זה לא משהו אסטרונומי, זה משהו שיכול פה להקל על ילדים. אתה יודע שבעיננו כל ילד הוא עולם ומלואו. לא מדובר פה אפילו לא במאות מיליוני שקלים, אלא מדובר בעשרות מיליוני שקלים. אנחנו מכירים את זה, כבר ישבנו כאן סביב על השולחן. כבר הגענו לאיזשהן הסכמות. בסוף מושב שעבר כבר ישבנו וגמרנו, ופקידי האוצר ישבו איתכם, ושר האוצר כבר הסכים. בגלל כל מיני סיבות פוליטיות כאלה ואחרות - - -


אדוני היושב ראש, אני חושב שכל מה שצריך לעשות עכשיו הוא לגלות שעה של רצון טוב, כי אם זה לא יעבור בעשרה ימים האלה, אני בספק איך זה יעבור בפעם הבאה.
רן כהן
שלא יהיו טעויות, אין עשרה ימים. היום זה היום האחרון.
יורם מרציאנו
מחזקים אותי חבריי שמכירים את הכנסת יותר ממני. אני חושב שצריך לגמור את זה היום, ושמחר זה יונח במזכירות הכנסת להצבעה כדי שנביא באמת תקווה, ואולי קצת נעלה חיוך אצל ההורים האלה שמסתכלים עלינו עכשיו ומחכים לבשורה מאיתנו.


תאמינו לי, אין פה פריימריס. זה לא מועצת החלב שאתם בעוד רבע שעה תראו את אולם ועדת הכלכלה מלא, כי כולם רוצים את קולות הקיבוצים. פה זה ילדים, הם לא מצביעים. פה זה באמת ובתמים נושא חברתי מהמעלה הראשונה, וכפי שאתם יודעים - השכר היחידי שאפשר לקבל עליו זה אם יש אלוהים בשמיים.
היו"ר יצחק גלנטי
אני חייב רק לומר שמישהו חס וחלילה לא יעלה בדעתו כאילו פה מדובר באיזושהי הצעת חוק פופוליסטית. זה רחוק מלהיות פופוליזם. אנחנו מדברים באמת על קבוצה לא גדולה, אבל קבוצה של ילדים שהגורל התאכזר אליה, וחייבים בכל זאת לאפשר להם את הקיום בכבוד עד כמה שניתן.


מר נתן סמוך ממשרד הבריאות, בבקשה.
נתן סמוך
אני אתייחס לתיקונים שהוצגו רק בחלקם בהצעת החוק הכביכול מוסכמת על כולם, אבל בהחלט לא מוסכמת על משרד הבריאות, אני אומר את הדברים על דעתו של מנכ"ל משרד הבריאות. אני אעבור לרכיבים שנראים לנו בעייתיים, ואני אגיד רכיבים שלדעתי אף שהם לא חיוניים איתם ניתן להשלים.
היו"ר יצחק גלנטי
נציג האוצר, סלח לי. הצעת הפשרה לא היתה צריכה להיות מונחת כעת, ברגע זה על שולחן הוועדה.
נתן סמוך
אני חייב להתייחס לזה כי כולם מדברים על ההצעה הזאת אם היא עומדת על השולחן.
היו"ר יצחק גלנטי
לא, אבל אי אפשר להגיש עכשיו.
נתן סמוך
זה לא הצעה שלנו.
יאיר זילברשטיין
זאת פשוט ההצעה ש- - -
היו"ר יצחק גלנטי
אתה לא יכול להניח אותה בזמן הישיבה של הוועדה. זה זלזול בוועדה, אני לא מקבל את זה בכלל. אני אפילו לא מוכן לקרוא אותה.
יורם מרציאנו
עם כל הכבוד, יש פה מציעי חוק בראשותו של חבר הכנסת טאהא. מה זה להניח לו הצעת פשרה מבלי לדבר איתו בכלל? חבר'ה עם כל הכבוד, דברו איתנו לפני.
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת מרציאנו, אני לא יודע, יכול להיות שכבר היו איזשהם סיכומים בעל-פה, וכל מה שעשו זה שהדפיסו את זה עכשיו. אבל, אני לא מוכן לקבל בשום אופן מצב שהצעת החוק מונחת בצורה כזאת - לא. זה זלזול מופגן, אני מודיע לך את זה.
יאיר זילברשטיין
אני רק רוצה לציין, ההצעה הזאת נשלחה לחבר הכנסת המציע לפני מספר ימים בכתב, ואותו נוסח בדיוק כמו עכשיו.
וילמה מאור
אז למה היה כל כך קשה להביא לנו אתמול לפחות?
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת זכותו להציע, וזכותכם לקיים מגעים ביניכם. הכתובת היא הוועדה. מדוע אי אפשר היה להניח את זה אתמול או שלשום, בפני הוועדה? האם אתה מביא לי את זה עכשיו לוועדה? תודה רבה. לכן אני מצטער מאוד רבותי, אני בכלל לא מתכוון להתייחס להצעה זו.
נתן סמוך
כדי שהדברים האלה בכל זאת ייאמרו, ההצעה של משרד האוצר מתייחסת לא רק לפריסה של ההסדר על פני שנתיים כמו שנאמר פה, היא מתייחסת גם לגריעת זכויות בעיננו מהותיות ביותר, בעיקר לגבי שכבת הילדים של עד גיל 7. חלק ניכר מהילדים האלה מקבלים שירותים במסגרת הגנים הטיפוליים. אבל, עשויים להיות ילדים שלא מקבלים שירותים במסגרת הגנים הטיפוליים. ולגבי הילדים האלה מה שקורה הוא שלא מובטחים להם אפילו השירותים שניתנים לילדים רגילים שאינם ילדים שסובלים מלקות סומטית. כלומר, להבדיל מהילדים מעל גיל 7, או מעל גיל הגן שלגביהם באים ואומרים: אתם תקבלו יותר מאשר ילדים רגילים, אבל לא תקבלו בדיוק את מה שמקבלים ילדים שסובלים מלקות סומטית, כאן זה גורע מהמצב המשפטי כמו שאנחנו מבינים את זה היום, אבל אני עוד יכול להבין שמדובר בפשרה שהכנסת כדי לקדם איזושהי הצעת חוק מוכנה ללכת אליה. יש רכיבים בהצעת החוק שנוגעים גם לזה, וגם איתם בחלקם יש בעיה. אבל, לא עם כולם.
היו"ר יצחק גלנטי
עו"ד סמוך, האם אתה יודע על כמות מספרית של ילדים כאלה?
בלה בן גרשון
1,200 ילדים.
היו"ר יצחק גלנטי
1,200 מתחת לגיל 7.
נתן סמוך
לא, אבל לגבי ילדים שאינם בגנים טיפוליים?
בלה בן גרשון
יש לנו מתוך זה כ-20% שלא מגיעים ל- - -
נתן סמוך
לגבי הילדים האלה, באה הצעה החוק ואומרת: קופות החולים לא חייבות כלום. זה מנוגד לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שמחייבת את קופות החולים לתת שירותים מסוימים, פסיכולוגיים, גם בגנים טיפוליים, כאשר את החובה הזאת אנחנו ויתרנו עליה. משרד הבריאות היום בגנים טיפוליים נותן את כל השירותים, לרבות חלק מהשירותים שקופות החולים היו אמורות במפורש ל- - -
היו"ר יצחק גלנטי
אדוני, האם אני צריך להבין מתוך זה שמשרד הבריאות ויתר בשלב זה על הדרישה לגבי אותם מקרים - זה בערך כ-250 ילדים שהם מתחת לגיל 7?
נתן סמוך
לא, אני אסביר. לגבי ילדים שנמצאים בגנים טיפוליים, חובת משרד הבריאות לספק להם שירותים. אמרתי שלמרות שבתוספת השנייה נאמר שגם במסגרת גנים טיפוליים, קופות החולים חייבות לתת שירותים פסיכולוגיים, משרד הבריאות קיבל על עצמו בגנים טיפוליים לממן את מלוא מרכיבי הטיפול – אני משאיר את זה בצד.
אומרת כרגע הצעת החוק
קופות החולים לא יהיו חייבות לספק שירותים לילדים עד גיל 7 גם שעה שהם לא נמצאים בגנים טיפוליים, ולכן לא מקבלים שירותים ממשרד הבריאות. לחלק הזה משרד הבריאות לא יכול להסכים, כי המשמעות היא שבניגוד לילדים מעל גיל 7 שם אומרת הצעת החוק: אני נותנת לילדים אוטיסטים שירותים שהם מעבר למה שניתן לילדים רגילים, אבל אולי מעט פחות ממה שניתן לילדים שסובלים מלקות סומטית, ואני אומר בקטע הזה - למרות שהוא גורע מהמצב המשפטי הקיים כמו שאנחנו מבינים אותו - מאוד יכול להיות שזו פשרה שהוועדה מוכנה ללכת אליו כדי לקדם פתרון פרקטי. אני חושב שהוועדה לא נכון שהיא תקבל הצעה שאומרת שילדים עד גיל 7 שלא מקבלים שירותים מגנים טיפוליים ייזרקו הצידה בגלל שחלק מהגורמים שהתעסקו בניסוח הצעת החוק מעוניינים בעיקר באינטרס של ילדים שהם מגיל 7 ואילך.
מלכי איציק
הרי אתם מחויבים עד גיל 7 גם אם זה - - -
נתן סמוך
אנחנו מחויבים בגנים טיפולים - - -
מלכי איציק
רגע, אני רוצה לקבל הבהרה. בוא נקבל הבהרה ממך, אתה מדבר על משהו מאוד חשוב.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבקש לאפשר לו לסיים.
נתן סמוך
אני אומר עוד דבר. יש חלק נוסף. אגב, יוצר הסדר נפרד לגבי ילדים שסובלים מאוטיזם ומדבר על זה שילדים שירכשו שירות באופן פרטי יקבלו החזר. אני חייב לומר, יש רגליים לסברה שאולי זה המצב המשפטי שניתן להחיל אותו לא רק על ילדים אוטיסטים, אלא גם על ילדים אחרים.


בשלב המסוים הזה ברור לנו שבעיית הזמינות של שירותים היא בעיה שקיימת לא רק ביחס לילדים שסובלים מאוטיזם, אלא גם ביחס לילדים אחרים שזקוקים לשירותים התפתחותיים. הבעיה הזאת נובעת לא רק ממחסור בכוח אדם, אלא היא נובעת גם מהעובדה שכוח האדם הקיים במערכת, לרבות מכונים להתפתחות הילד לא ממוצה, כולל לא על-ידי הפניה של קופות החולים. כלומר, קופות החולים יכולות להפנות לנותני שירותים ולא עושות את זה. מבחינתו, לא ייתכן שפתרון של בעיה שקיימת באופן רוחבי, תיפתר על-ידי הצעת החוק באופן מפלה רק ביחס לילדים שסובלים מאוטיזם.


אני עכשיו אומר משהו בסופו של דבר, וזה חשוב לכל נוסח של הצעת החוק. מבחינתו, הצעת החוק היא הצעה לא תקציבית. המשמעות היא שהממשלה לא חייבת לממן את הצעת החוק, ולא תשא בעלות שלה. לו יצויר שהממשלה מעוניינת לקבל החלטה - וזאת שאלה משפטית שאני לא אכנס אליה כרגע - אם היא רוצה לממן משהו שהיא לא חייבת לממן, גם בסיטואציה כזאת מי שצריך להחליט על זה זה הממשלה והכנסת. עם כל הכבוד לנציג האוצר, הוא לא מוסמך פה כנציג של אגף תקציבים להודיע שהממשלה תממן הצעת חוק שהיא לא קיבלה החלטה לממן, ושמבחינתנו היא לא חייבת משפטית לממן. יש לו טענות בנושא הזה, שייגש ליועץ המשפטי לממשלה, שיקבל את האישור הנכון מהגורמים המתאימים. הוא לא יכול לקבל פה התחייבות בשם הממשלה. אני אומר את הדברים האלה דווקא משום שייתכן שהצעת החוק במתכונת כלשהי תעבור, כדי שלא תהיה טענה שהצעת החוק הזאת עברה על בסיס מצג של משרד האוצר שהוא כרגע, בשלב הזה, מצג שניתן בחוסר סמכות, שלפי הצעת החוק הזאת מחייבת את הממשלה לשים כסף.


האוצר רוצה, יש לו דרך לעשות את הדברים האלה. הוא יכול לגשת לממשלה, הוא יכול לגשת לכנסת. חלק מההצעות שהוא זרק פה הן אפילו לא בסמכות הממשלה. כשדובר על לקחת מהסל, זה מצג גם כשנעשה בפני בית המשפט העליון, מצג שנעשה בפני הכנסת. אי אפשר לקחת דפים וליצור איזושהי טיוטת סיכום, ולבוא ולהגיד: זה המצג שעומד בפני הוועדה. זה לא המצג שעומד בפני הוועדה.
רן כהן
עו"ד סמוך, איפה מופיע פה שזה על חשבון הסל? - - -
נתן סמוך
נאמר פה על-ידי נציג האוצר שיש היבט תקציבי שמישהו צריך לשאת בו. אני לא יודע איך מתכוונים לשאת בו. אני קודם כל צריך לבוא ולהגיד שההצעה היא לא תקציבית, ונציג האוצר לא מוסמך לבוא ולקבל התחייבויות תקציביות בשם הממשלה. אני מקווה שזה יהיה לפחות ברור לכולם.


שנית, האופציה שדובר עליה בזמנו היתה האופציה הזאת למימון באמצעות כספי הסל. אני חייב להגיד פה כדי שלא תיטען טענה שהיה פה איזשהו מצג בפני הוועדה שקושר אחרי זה את הממשלה בשלב מאוחר לחקיקת החוק. אני חייב לבוא ולהגיד: אין מצג כזה, בוודאי לא על-ידי גורם מוסמך לתת מצגים מהסוג הזה.
יורם מרציאנו
מתי אדוני מתכוון לקיים הצבעה?
קריאות
עכשיו, היום.
נתן סמוך
השאלה היא על איזה נוסח?
ואסל טאהא
אנחנו הצענו את ההצעה הזאת כדי לעזור לקבוצה חלשה. בשום פנים ואופן לא נסכים שזה יהיה על חשבון קבוצה אחרת, בשום פנים ואופן. אנחנו לא רוצים לעזור לקבוצה אחת, ולגרוע מקבוצה אחרת. אנחנו רוצים לעזור לקבוצה הזאת. לכן, ההצעה הראשונה שהציעו שזה יהיה על חשבון, סירבנו לה, ולא קיבלנו אותה.
היו"ר יצחק גלנטי
זה בכלל לא בא בחשבון להוציא כסף מסל התרופות על מנת לתת - - -
ואסל טאהא
מה שאני רואה כאן בהצעה שהוגשה הוא שזה שונה. כאן לא כתוב, ולא מופיע שזה יהיה על חשבון.
נתן סמוך
זה לא אמור להיות כתוב. אבל לעומת זאת, - - -
היו"ר יצחק גלנטי
אני פונה אל נציג האוצר, האם ברור לנציג האוצר שפה אנחנו לא מדברים בשום אופן על כך שהתקציב שיהיה איזה תקציב שלא יהיה, הוא בוודאי ובוודאי לא יילקח מתוך התקציב של משרד הבריאות לנושא של סל תרופות?
יאיר זילברשטיין
ההצעה של משרד האוצר היא לקחת כ-30 מיליון שקל בשנה מהתוספת שניתנה ל- - -
שמרית שקד גיטלין
למה לא הצגת זאת?
היו"ר יצחק גלנטי
כיושב ראש הוועדה, אני מודיע לך שההצעה הזאת לא מתקבלת, נקודה.
שמרית שקד גיטלין
האם אתה לא חושב שהיית צריך להציג את זה כחלק מההסכם?
נתן סמוך
אגב, גם צריך לדעת על איזה הצעה מצביעים, כי בהצעה זו יש בה עוד רכיבים בעייתיים.
יאיר זילברשטיין
אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמר עו"ד סמוך. ראשית, בסוף הדברים הוא אמר שהממשלה בעצם התחייבה פה לממן את הצעת החוק, והוא צודק במאה אחוזים.
נתן סמוך
לא, אני לא אמרתי. אמרתי שאתה התחייבת בחוסר סמכות, ואין לך סמכות. וזה לא מצג שאתה רשאי במעמדך לעשות בוועדה. גם אני לא, וגם אתה לא.
יאיר זילברשטיין
אני רוצה לחזק את מה שהוא אמר ולהבהיר - הממשלה כרגע מתנגדת להצעת החוק המקורית, ועמדת המשרד האוצר היא שהצעת החוק היא תקציבית, וגם הצעת החוק הזאת. עם זאת, ניסינו פה להגיע פה לאיזשהו פשרה מקצועית, כאשר שוב הפעם יש מחלוקת בין כל הגורמים על אופן מימון ההצעה. בשום פנים ואופן אין בדבר הזה משום התחייבות של הממשלה לממן את הצעת החוק אם היא תעבור.
רן כהן
מה זאת אומרת, הכנסת תחוקק ואתם לא תממנו?
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת כהן, האוצר בינתיים לא מכתיב לכנסת שום דבר. האוצר זה זרוע ביצועית של המשטר, והכנסת היא הזרוע המחוקקת של המשטר. אנחנו בינתיים חיים בדמוקרטיה – אומנם קצת מעוותת – אבל בינתיים בדמוקרטיה.
טלי שטיין
גם אני רוצה להגיד שההצעה היחידה המונחת לדעתי בפני הוועדה, היא ההצעה המקורית, משום שההצעה הזאת אף אחד לא ראה אותה. אנחנו לא ראינו אותה, אנחנו לא בחנו את האספקטים המשפטיים, הכלכליים.
היו"ר יצחק גלנטי
ההצעה הזאת שמונחת פה היא זו שמקובלת על משרד המשפטים?
שמרית שקד גיטלין
ההצעה בכחול.
טלי שטיין
- - -משרד המשפטים איננו מייצג דעה עצמאית. אני אומרת שפורמאלית מה שמונח זה רק הדבר הזה.
נועם הויזלין
טלי, יש התנגדות של הממשלה לדבר הזה. נציג משרד המשפטים ציין את זה בצורה מפורשת שיש התנגדות של הממשלה להצעת החוק הזאת.
נתן סמוך
יש התנגדות של הממשלה, אבל האוצר מציע הצעה אלטרנטיבית שגם אותה הממשלה לא אישרה.
טלי שטיין
אשר לאספקטים המקצועיים, בוודאי שאנחנו לא יכולים לבחון אותם. ולכן, אני לא מתייחסת לטענות שהובאו על-ידי נציג משרד הבריאות.
רות סיוון
אני רוצה לשאול ולהבין מה קורה לסוג הצעה כזאת שהאוצר מתנגד, והיא הרי לא תעבור במליאה, או אפילו לא תעלה למליאה גם אם הוועדה תצביע בעדה. אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בין ה- - -
היו"ר יצחק גלנטי
רות, את מתערבת בפרוצדורות הפנימיות של הכנסת.
יורם מרציאנו
חבר הכנסת גלנטי, אני מציע לשקול את הקולות. אני פוחד פחד מוות עבור הילדים האלה שמרוב שאנחנו באים לברך, נצא מקללים. בוא נסתפק במשהו שנוכל להשיג לעומת מצב שבו לא נשיג כלום. יש לי תחושה שאם אנחנו נלך על עקשנות, אנחנו לא נשיג כלום – זה מה שאומרת הגברת סיוון.
מלכי איציק
אני חברת הנהלת אלו"ט, אני אימא. אני שומעת פה את כל הקולות שאומרים בואו נשיג משהו. הבן שלי היום הוא בן 18, ואני התחלתי את הפעילות הזאת על החוק הזה כשהבן שלי היה בן 9. הבן שלי כבר לא ייהנה מהחוק הזה. זה נורא נחמד שאתה רוצה לדאוג לילדים, אבל עד גיל 7 אתם כבר מחויבים לתת 14 טיפולים.
נתן סמוך
בגנים טיפוליים.
מלכי איציק
רגע, תן לי לגמור. אני לא הפרעתי לך.
היו"ר יצחק גלנטי
גברת איציק, אני מבקש. אני לא רוצה לפתוח כעת את הנושא מחדש. אני בהחלט מבין אותך.
מלכי איציק
זה לא התנצחות, זה מאוד חשוב לי, כי מאוד מאוד חשוב לילדים עד גיל 7. אני רוצה הבהרה ממנו. יש כאן איזשהו סוג של התחסדות, כי כל אחד פתאום פה דואג לנו, ובסוף אנחנו נשארים קרחים. כבר 9 שנים דואגים כל כך לבן שלי שאני ממש מתפעלת מזה. חשוב לי לדאוג לילדים עד גיל 7, ועד גיל 7 אמורים להיות לא רק גנים, אלא יש גם מרכזים טיפוליים שאתם מחויבים לילדים שלא בתוך גנים, שילד שנכנס למרכז טיפולי הוא גם יקבל את ה - - -
נתן סמוך
מה שאנחנו עושים אנחנו עושים גם מעבר לחובה שלנו. אני הצהרתי פה בפני הוועדה שגם במקרים שבהם קופת החולים חייבת במפורש לעשות דברים – ויכולתי לגלגל את זה עליה – גם במקרים האלה - - - זה נכון שבחלק מהמקרים גם במקרים נוספים. אני לא מוכן שהצעת החוק הזאת תגרע מזכויות של ילדים - - -

מלכי איציק


תסביר לנו איפה זה בהצעת החוק.
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת טאהא, בבקשה.
ואסל טאהא
אני מקבל את התיקון בתנאי ש- - -
היו"ר יצחק גלנטי
איזה תיקון?
ואסל טאהא
סליחה, את ההצעה שהציע האוצר, אם יתוקן ב-6(א) בעניין טיפול בילדים מגיל 0 ל-18, ולא מגיל 7.
יאיר זילברשטיין
למעט ילדים שמקבלים טיפול שהוא שווה ערך מגורם אחר.
ואסל טאהא
כן, למעט ילדים שמקבלים טיפול.
נתן סמוך
אני הודעתי אתמול למרכז בריאות באגף תקציבים שהדבר שאנחנו מוכנים להסכים עליו זה למעט ילדים שמקבלים שירותים פארא רפואיים בגנים טיפוליים.
מלכי איציק
לא, זה להרע את התנאים.
נתן סמוך
את יכולה להגיד "לא", זאת הדרישה שלנו.
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת ואסל טאהא, האם ההצעה הזאת מקובלת עליך?
ואסל טאהא
לא. ההצעה שלי היא כך: למעט ילדים שמקבלים טיפול מכל גורם אחר.
קריאה
בסדר, זה מה שמקובל גם עלינו.
רן כהן
זאת ההצעה גם בשמי.
היו"ר יצחק גלנטי
אני גם נוטה לקבל את הניסוח.
קריאות
- - -
נתן סמוך
אני רוצה להסביר לוועדה.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותי, אם לא יהיה פה שקט, כולם יוצאים ונשארים פה רק חברי כנסת.
יורם מרציאנו
בדיוק. הייתי מציע שבשלב הזה כולם יצאו. תנו לנו להצביע מהר, לגמור את זה.
קריאה
אבל, אתם יכולים לקלקל.
יורם מרציאנו
אנחנו לא מקלקלים. אנחנו האחרונים לקלקל.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבקש מהייעוץ המשפטי לקרוא את ההצעה מההתחלה, כולל התיקון האחרון שהוצע. רבותי, אני מבקש שקט. אני מבקש מהייעוץ המשפטי לקרוא את הצעת החוק המקורית.
יורם מרציאנו
האם מצביעים עכשיו?
היו"ר יצחק גלנטי
כן. אם כן, הצעת החוק המקורית, כולל בתוכה התיקון שמתייחס לכך שהילדים מגיל 0 - - -
נתן סמוך
אם קוראים את ההצעה המקורית התיקון שלהם כבר לא רלוונטי.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה. גברתי, בבקשה.
שמרית שקד גיטלין
אני מקריאה את הנוסח שהתפרסם בחוברת הכחולה.


"הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37)(הרחבת השירותים הניתנים לילדים עם אוטיזם), התשס"ז-2007.


תיקון התוספת השנייה 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בתוספת השנייה, בחלקה הראשון, בסעיף 20, בסופו יבוא:


"(ד) בסעיף זה "נכויות סומטיות" – לרבות לקות הנובעת מאוטיזם או מהפרעה התפתחותית מורחבת (PDD)."


זהו, עד כאן.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותי, אנחנו ניגשים להצבעה.
שמרית שקד גיטלין
מצביעים על ההצעה הזאת כמו שהקראתי אותה.
היו"ר יצחק גלנטי
כן, מצביעים על ההצעה הזאת, אבל עם התיקון הזה.
שמרית שקד גיטלין
לא, התיקון הזה לא רלוונטי להצעה.
רן כהן
למה? שמרית, זה כן.
היו"ר יצחק גלנטי
למה זה לא רלוונטי?
נתן סמוך
התיקון של משרד האוצר בסעיף (א) הוא רלוונטי רק להצעת האוצר, כיוון שהצעת האוצר מדברת על הגבלת הזכות בגילאי 7 עד 18. לגבי ההצעה המקורית, התיקון הזה הוא לא רלוונטי, כי התיקון הזה לא מוגבל מבחינה גילאית.
היו"ר יצחק גלנטי
או,קיי - אז הוא לא מוגבל. אם כן, אנחנו מצביעים על מה שהיועצת המשפטית כעת הקריאה, וזה הטופס הזה. על זה אנחנו מצביעים.
רן כהן
אדוני היושב ראש, אני אגיד לך מה הבעיה. כמובן אני רוצה להצביע בעד זה, ואני בטוח שגם חבר הכנסת ואסל טאהא היוזם הראשי בעניין. הבעיה היא שאם זה עובר בניגוד לדעת הממשלה, אז זה לא יכול לעבור במליאת הכנסת, וזה בעיה גדולה. לכן, צריך לתת איזשהו ביטוי להסכמה הזאת שניתנה כאן, והגיעו אליה. אני מודה על האמת שאני עושה את זה חנוק, אבל מה אני יכול לעשות?
היו"ר יצחק גלנטי
רגע, האם אתה מתכוון לקבל את ההצעה הזאת שהתקציב הזה יבוא על חשבון סל הבריאות?
רן כהן
בשום פנים ואופן.
קריאה
זה לא קשור אחד לשני.
קריאה
ברור שזה קשור אחד לשני.
יאיר זילברשטיין
עד כמה שאני מבין, אם יש הסכמה מקצועית, צריך להצביע על הנוסח של ההסכמה, ולא על הנוסח שאין עליו הסכמה.
נתן סמוך
- - -הממשלה מסכימה לזה? שנציג האוצר יגיד. הוא אמר שיש עמדה פורמאלית שהממשלה מתנגדת להצעת החוק.
נועם הויזליך
בתהליכי חקיקה יש פעמים שמגיעים להסכמה בין הגורמים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, וזה המקרה.
נתן סמוך
כל משרד האוצר מסכים לזה. נועם, לא, כי אם משרד האוצר מתנגד להצעה המקורית שהיא היחידה שעברה ועדת שרים לחקיקה – אגב, כשאתם מדברים על התנגדות של הממשלה, אתם מדברים על התנגדות עקב ערעור שלא נדון - - -
היו"ר יצחק גלנטי
על זה הממשלה הסכימה.
נתן סמוך
ועדת שרים לחקיקה הסכימה, ועל זה אף אחד לא דן.
שמואל מירון
למה ממשחקי האגו שלכם צריכים לסבול ילדים אוטיסטים?
נתן סמוך
עם כל הכבוד לטענה הזאת, אני חושב שהיא לא ראויה לתשובה.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותי, זה לא הדיון – אני מבקש.
רן כהן
אני מבקש לדעת דבר אחד מהאוצר, אם מקבלים את הצעת הפשרה בנוסח המתוקן הזה – ואסל טאהא – האם זה בא בהסכמה עם הממשלה?
קריאה
יותר טוב מכלום.
רן כהן
אני שואל, האם הממשלה מסכימה?
נתן סמוך
- - -העמדה של הפורמאלית היא לא, תגידו את הדברים בהגינות.
יאיר זילברשטיין
העמדה הפורמאלית של הממשלה היא להתנגד להצעת החוק המקורית. עם זאת, במשא ובמתן העמדה של האוצר היתה שניתן להגיע לפשרה המקצועית והמימונית כפי שהוצגה במכתב של אלו"ט לחבר הכנסת המציע, שזה כולל החלק המימוני.
שמרית שקד גיטלין
האם אתם עומדים מאחורי המכתב של אלו"ט?
יאיר זילברשטיין
כן.
שמרית שקד גיטלין
כלומר, התקציב יבוא מחשבון סל התרופות.
יאיר זילברשטיין
חלקו כן בפריסה לשנתיים, חלקו - - -
יורם מרציאנו
אדוני היושב ראש, אני לא אצביע על חוק שיוציא כסף מסל תרופות.
ואסל טאהא
על חשבון הסל אני לא מסכים.
היו"ר יצחק גלנטי
זה לא על חשבון.
יורם מרציאנו
תצביע על המקורי.
קריאה
רבותי, זה על חשבון קופות החולים.
קריאה
אין שום - - -
היו"ר יצחק גלנטי
אדוני, אני מבקש ממך. עוד מילה אחת אתה בחוץ. אני עובר להצבעה.
יורם מרציאנו
בהצבעה לא מדברים, אדוני היושב ראש.
היו"ר יצחק גלנטי
חבר הכנסת מרציאנו, אני בינתיים מנהל את הישיבה.
יורם מרציאנו
אני עוזר לך.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה. חברי הכנסת הנכבדים הוועדה קבעה כי מדובר בהצעת חוק שאיננה תקציבית. על זה כבר יש החלטה קודמת. כעת אנחנו מדברים על הצעת החוק הזאת כפי שהיועצת המשפטית שמרית קראה אותה, ונצביע עליה.


חבר הכנסת מרציאנו, מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? אין נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה.
ואסל טאהא
אני מבקש רביזיה.
היו"ר יצחק גלנטי
שבו עוד רגע, יש בקשה לרביזיה. רבותי, מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד? הרביזיה נפלה.
נועם הויזליך
אנחנו רוצים להביע את הסתייגות שר האוצר.
שמרית שקד גיטלין
אם הם רוצים הסתייגות צריך להמשיך את הישיבה.
נועם הויזליך
אני רוצה להקריא את הסתייגות שר האוצר. אנחנו נקריא את הסתייגות שר האוצר באופן זריז.
שמרית שקד גיטלין
שנייה, נזכיר מה זה הסתייגות. יש נוסח של הצעת חוק. הסתייגות אומרת - - -
נועם הויזליך
במקום האמור בהצעת החוק יבוא: "בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בתוספת השנייה –

(1) בחלק הראשון בפרט 20 (א) בסופו יבוא...."
שמרית שקד גיטלין
האם אתה מקריא את כל זה?
נועם הויזליך
כן, זה ההסתייגות. אם את חושבת שאפשר להגיש את זה ללא, אז אנחנו נגיש את זה ללא. זאת ההסתייגות.
יאיר זילברשטיין
הוא רוצה להגיש אותה כולל ההסכמות שיש בוועדה שזה 0 עד 18, למעט מי ש- - -
נועם הויזליך
כולל ההסכמות שהגענו אליהן עכשיו.


"בחלק הראשון, בפרט 20(א) בסופו יבוא:


(7) טיפול צוות רב מקצועי בילדים מגיל 7 עד גיל 18 שאובחן אצלם אחד מאלה: אוטיזם


קלאסי, PDD NOS, ASPERGER'S CHILDHOOD DISINTEGRATIVE , RETT'S."
היו"ר יצחק גלנטי
האם כולכם הבנתם? אני לא הבנתי כלום.
שמרית שקד גיטלין
אתה מגיש הצעה לתיקון החוק. אם אתה מגיש הצעה לתקן את החוק, אנא תסביר לנו בבקשה את מה שהקראת. אנחנו רואים את זה פעם ראשונה.
נועם הויזליך
בסדר גמור. אני אגמור לקרוא את הכול, ואנחנו נסביר. אנחנו נסביר כשנגיע.
שמרית שקד גיטלין
אי אפשר, לא.
נועם הויזליך
אנחנו נסביר באופן מיידי, תני לי לגמור לקרוא את הדברים. אנחנו נסביר.


"בחלק השני תחת הכותרת "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", אחרי פרט 6 יבוא:


טיפולים פארא רפואיים בילדים בעלי לקות אוטיסטית 6א. לעניין טיפול בילדים מגיל 7 עד גיל 18 שאובחן אצלם אוטיזם כאמור בפרט 20(א)(7):


טיפול של צוות רב מקצועי יינתן תמורת השתתפות עצמית של המבוטח בסך 23 שקלים חדשים לטיפול. יתרת עלות הטיפול על חשבון הקופה עד לתעריף של משרד הבריאות. השתתפותה קופה תינתן לטיפול בידי כל אחד מאלה: פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק. סך שעות הטיפול השבועיות שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים יעמוד על 3.


תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – תחילה והוראת מעבר – תחילתם של פרט 20(א)(7) בחלק הראשון לתוספת השנייה לחוק העיקרי, ושל פרט 6א בחלק השני לתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, יהיו ביום 1 בינואר 2009, ואולם –


החל ביום 1 בינואר 2009 עד יום 31 בדצמבר 2009, יעמוד סך שעות הטיפולים לילד שיינתנו בכלל המקצועות כאמור בפרט 6א בחלק השני לתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, על שעתיים בשבוע.


החל ביום 1 בינואר 2009 עד יום 31 בדצמבר 2011 תהיה רשאית קופת החולים לקבוע לגבי כלל המבוטחים או חלקם, או לגבי כל שעות הטיפול או חלקן, כי המבוטח יקבל החזר כספי כתחליף לשירות לכל אחת משתי שעות הטיפול כאמור בפסקה (1) בסכום שלא יעלה על 117 שקלים חדשים, בכפוף לשניים אלה:

(1) המבוטח הציג לקופה חשבונית המעידה על הוצאה בגובה הסכום האמור.

(2) הטיפול ניתן בידי אחד מבעלי המקצוע המנויים בפרט 6א בחלק השני
לתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, שאושר

מראש בידי הקופה כבעל הכשרה מתאימה למתן הטיפול הנדרש, ושאינו

נכלל בהסדרים עם אותה קופה לעניין הטיפול האמור."


ולבקשתך, בהצעת חוק זו מוצע - - -
שמרית שקד גיטלין
זה לא עניין של בקשתי, זה עניין של הליך חקיקה ראוי.
נועם הויזליך
לפי הליך החקיקה. בהצעת החוק הזאת מוצע לעגן באופן מפורש בחוק ביטוח בריאות ממלכתי את מתן השירותים של קופות החולים לילדים בעלי לקות אוטיסטית – אוטיזם קלאסי – ושאר האבחונים.
היו"ר יצחק גלנטי
סליחה, אדוני. אני לא יודע מה זה אוטיזם קלאסי, ואוטיזם לא קלאסי.
נועם הויזליך
ושאר האבחונים השונים.
קריאה
תכתוב: הספקטרום האוטיזם.
שמרית שקד גיטלין
מדובר פה בהליך חקיקה. הסתייגות להצעת חוק זה בעצם הופך להיות חלק מהצעת החוק.
קריאה
זה לא ירע עם אף אחד. זה סך הכול מופיע ב- - -
קריאה
זה לא נכון.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו מבקשים לדון בזה כפי שאנחנו דנים בכל חוק שמונח על שולחן הכנסת. גם כשאנחנו דנים במונחים רפואיים, אנחנו דנים בהם בצורה - - -
נועם הויזליך
נדמה לי שהמונחים הרפואיים האלה גם מופיעים בהצעת החוק המקורית – אם אני לא טועה.
שמרית שקד גיטלין
לא, לא.
נועם הויזליך
אלה האבחונים השונים של האוטיזם הקלאסי, ולכן מוצע בפרט 20(א) בפסקה (7) להוסיף את מתן השירותים בידי קופות החולים על-ידי טיפול של צוות רב מקצועי בילדים מעל גיל 7 עד 18.


לגבי סעיף 6א בחלק השני, מוצע לקבוע את מהותו של השירות שיינתנו קופות החולים לילדים האוטיסטים. הקופות ייתנו טיפול של צוות רב מקצועי שכולל פיזיותרפיסט לענייני תקשורת, ומרפא בעיסוק.
תמי בן דוד יונה
ואם יש מחסור באנשי המקצוע האלה, למה הגבלתם את זה? למה לא מקצועות פארא רפואיים?
נועם הויזליך
סך שעות הטיפול יעמוד על 3, וההשתתפות העצמית של ההורים תעמוד על 23 שקל.


מאחר ומדובר בשינוי מהותי ביחס למצב הדברים שקיים כיום בפועל, מוצע לקבוע הוראת מעבר לפיה קופות החולים ייתנו את השירותים באופן הדרגתי במתכונת שציינו קודם, ולא באופן מיידי, כך שהחל מיום 1 בינואר עד 31 בדצמבר יעמוד סך שעות טיפול על שעתיים בשבוע ולא על שלוש כמו שהצענו לקבוע קודם. והחל מיום 1 בינואר 2009 עד 31 בדצמבר 2011, מוצע לקבוע כי המבוטח יוכל יהיה לקבל החזר כספי כתחליף לשירות ככל שהוא מבצע את השירות במקום אחר, בכפוף לשני תנאים שאנחנו הצענו לקבוע אותם בהצעה. האחד מהם הוא שהמבוטח הציג חשבונית שמעידה באמת על ההוצאה בפועל, ושהטיפול ניתן על-ידי בעלי המקצוע שציינו אותם קודם.
תמי בן דוד יונה
אבל, למה להתחיל כל כך מאוחר? למה עוד שלוש שנים?
נתן סמוך
ממתי שר האוצר מנסח הצעת חוק עבור הממשלה ש- - -
נועם הויזליך
מדובר בהסתייגות של שר האוצר.
נתן סמוך
ההצעה נוגדת עקרונות יסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. היא פוגעת בשוויון, היא הצעה שאי אפשר לקבל אותה. עם כל הכבוד, לא כך מעבירים הצעות חוק ממשלתיות, וגם לא הסתייגות שמתחזה להצעת חוק, או הצעת חוק שמתחזה להסתייגות. זה לא יכול להיות שתוגש הצעת חוק מפורטת שמתחזה להסתייגות שאף אחד לא דן בה. מי הסמיך את שר האוצר להציע הצעת חוק שלא עברה שום גורם בממשלה?
היו"ר יצחק גלנטי
רבותי, אני מבקש להירגע.
רן כהן
אדוני היושב ראש, אני רוצה להציע הצעה לסדר. אנחנו אומנם נמצאים בלחץ זמן, אבל אי אפשר לקבל הצעת חוק כאשר משרד אחד עומד נגד משרד שני בממשלה לגבי תיקון שהוא בכל זאת משמעותי.


אני רוצה להציע – אם אתה מוכן לתת שלוש-ארבע שעות למשרדי האוצר והבריאות לבוא בדברים גם עם אלו"ט, ועם הנציגים האחרים, ולהביא נוסח הסתייגות מוסכם, רשום ומנוסח.
היו"ר יצחק גלנטי
האם לגבי ההסתייגות, או לגבי הצעת החוק?
רן כהן
לגבי ההסתייגות. אני אומר לך גם למה, אחרת ייווצר מצב שבו משרד אחד ממשלתי יעמוד נגד ההסתייגות הזה, ובזה נגמר העניין.
היו"ר יצחק גלנטי
אבל, אתה יודע שזה דבר די מקובל במדינת ישראל שמשרד אחד נגד משרד אחר.
רן כהן
בסדר, אבל פה מדובר על דבר שהוא צריך לבוא גם כנוסח וגם כהסכמה. אני למשל ניסיתי פה להבין את העניין 0 – 18, או 7 – 18. אני מודה על האמת שהלכתי לאיבוד, כי אלו"ט אומרים לי 7 – 18, ומשרד הבריאות אומר לי 0 – 18. תגיעו להסכמה.


אני חושב שהוועדה צריכה לומר להם דבר אחד ברור - זה לא יבוא על חשבון סל הבריאות. הדבר השני, אף ילד שמקבל היום טיפול אסור שייפגע. תביאו בבקשה נוסח שייתן מענה לשני הדברים האלה.
היו"ר יצחק גלנטי
אני חושב שההצעה של חבר הכנסת רן כהן תהיה מקובלת גם עליך.
ואסל טאהא
כן, מקבל אותה. אני רוצה רק לקצוב להם זמן, אני לא רוצה שזה יימשך עוד ועוד.
היו"ר יצחק גלנטי
לא, לא. נציגי האוצר, כמה זמן נחוץ לכם? חמש דקות?
יאיר זילברשטיין
אנחנו מעדיפים עד מחר.
קריאות
לא - היום, עכשיו, בשעה הקרובה. שלא יצאו מהבניין עד שיגיעו לפשרה.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותי, אני נותן לכם שעתיים להגיע לכלל הסכמה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים