ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/11/2008

דו"ח מבקר המדינה על ההיערכות לבחירות לכנסת השבע עשרה וניהולן (ינואר 2007)

פרוטוקול

 
PAGE
14

הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 258

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, ז' בחשוון התשס"ט (05.11.2008), בשעה 09:00
סדר היום
דו"ח מבקר המדינה על ההיערכות לבחירות לכנסת השבע עשרה וניהולן (ינואר 2007) – ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל איתן – היו"ר

יצחק וקנין
מוזמנים
בועז ענר – משנה למנכ"ל ומנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

חנה יזרעלוביץ – מנהלת אגף בכירה, משרד מבקר המדינה

הלל פינון – מנהל ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

איזידור טנקמן – סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

ויקטוריה כהן – מנהלת ביקורת בכירה

אבי בלשניקוב – מנכ"ל הכנסת

תמר אדרי – מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, הכנסת

אורלי עדס – סמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, הכנסת

אהרון שבח – חשב ועדת הבחירות, הכנסת

אהוד שילת – יועץ משפטי, ועדת הבחירות, הכנסת

איריס נחמני שוחט – אגף לביקורת, משרד הפנים

שמואל הולנדר – נציב שירות המדינה

יעקב לוזון – מנהל תחום בכיר ביקורת פנימית, נציבות שירות המדינה

הניה מרקוביץ – מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה

אלי שבו – מנהל תחום בחירות, מל"מ מערכות

איציק מנדלבאום – סמנכ"ל, מנהל חטיבת סחר חוץ, מל"מ מערכות

ברכה פלאנט

לזר דוידוביץ
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

דו"ח מבקר המדינה על ההיערכות לבחירות לכנסת השבע עשרה וניהולן (ינואר 2007)
– ישיבת מעקב
היו"ר מיכאל איתן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. הישיבה הזו נועדה לבדוק ולוודא שוועדת הבחירות המרכזית הפנימה את הלקחים של הדוח הקודם, שכתב מבקר המדינה. אנחנו רוצים לוודא, שאנחנו לא נמצא את עצמנו במערכת הבחירות הנוכחית בדיוק באותה סיטואציה ושאפשר יהיה להגיד: תראו את הדוח הקודם, תשכפלו אותו ותקבלו את הדוח הנוכחי.
תמר אדרי
ועדת הבחירות מתייחסת לדוחות מבקר המדינה. גם הפעם התייחסנו לדוח, ואני רוצה לומר מה נעשה. בנושא המחשוב – פרויקט הדמוקרטיה הושלם. מערכת הבחירות הזו תנוהל על ידי תוכנות המחשוב, תוכנת דמוקרטיה.


העירו בנוגע להצטיידות. הוכן נוהל עבודה לבקרה. כלומר, אנחנו אומרים מה אנחנו צריכים, איך ננהל את הבקרה על הציוד שהתקבל בוועדות האזוריות. זה ירוכז, יש נוהל. בנוסף, נכתב נוהל למקרה בו יהיה צורך במחשוב נוסף. נקבע איך מבקשים, ומה התהליך שיהיה.


בנושא אבטחת מידע – אנחנו פנינו לרא"ם-רשות אבטחת מידע. אנחנו לא גוף מונחה לפי חוק על ידם, אבל ביקשנו את העצה שלהם. הם נתנו לנו ייעוץ במהלך פיתוח הפרויקט, ואני מקווה שניעזר בהם גם בבחירות.


בנושא של הפקת לקחים – סיכמנו את כל הלקחים. קיימתי דיון עם מנהל יחידה. בנוסף, תיקנו כמה דברים. מליאת ועדת הבחירות נתבקשה לאשר טיפול בתקנות במספר טפסים כתוצאה מהלקחים. אני מקווה, שזה יאושר היום.


אנחנו מתכוונים להפיק לעיוורים מידע על הבחירות. הוכן נוהל של לינה בבתי מלון. כאשר יתחיל הצוות לעבוד, אני מתכוונת להעביר לכל מנהל יחידה או מטה את הלקחים שבחלק שלו, שישים לב ויראה מה אפשר לתקן ובמה אפשר לבצע שינויים תוך כדי הפעילות.


לגבי אנשים עם מוגבלות – כחלק מהפקת לקחים אנחנו הצענו לכנסת לתקן תיקון בחוק. החוק קובע מספר מקומות קלפי. בכל קלפי כזו יש מזכיר נוסף על מנת לאפשר לאנשים לנהל את ההצבעה איתם. ביקשנו זאת, אבל לא הספיקו לדון בזה בכנסת. ביקשנו, שאם יש מקום נגיש ויש בו ריכוז של כמה קלפיות יו"ר ועדת הבחירות יהיה רשאי להחליט שמקום הקלפי יהיה מוגדר מבחינת עוד מזכיר. החוק הזה נמצא בוועדת חוקה, אבל לא תוקן.


לגבי העסקת עובדים – התייחסנו לנושא והוכן תקן של משרות מפורט. יש לנו ספר תיאורי תפקיד.
היו"ר מיכאל איתן
על מה את מדברת?
תמר אדרי
היו הערות על נושא של העסקת עובדים.
היו"ר מיכאל איתן
עוד מעט יבוא אבי, ואנחנו נדבר איתו על כך.
תמר אדרי
אני מדברת באופן כללי כעת. אנחנו לא ידענו שהבחירות תתקיימנה עכשיו.
היו"ר מיכאל איתן
איך לא ידעתם?
תמר אדרי
גם אתה ביום חמישי לפני שבועיים עוד לא ידעת שתתקיימנה בחירות.
היו"ר מיכאל איתן
אני לא ערובה. תמיד שואלים: מי האחרון לדעת?
תמר אדרי
גם בתקופה שיש חשד לבחירות אנחנו לא עושים כלום, כדי שלא יגידו שאמרו לוועדת הבחירות משהו. יש לנו מבנה ארגוני, וגם מבנה ארגוני של הוועדה האזורית. השנה יופעלו שעוני נוכחות עובדים בכל הוועדות האזוריות, בכנסת ובממ"ן. בנוסף, הכנו טופס הערכת עובדים שימולא בסוף מערכת הבחירות.


בנוגע לקרבת משפחה – סיכמנו שלא יועסקו בוועדת הבחירות בתקופה של ה-3 חודשים, לא בוועדה המרכזית ולא בוועדות האזוריות, קרובי משפחה. כל עובד שיתקבל לעבודה יצטרך למלא טופס הצהרה על קרבת משפחה.


בדקנו גם את הנושא של תקן ומכסת שעות, ובנינו תחשיב חדש. אני מקווה, שאנחנו צודקים. אם זה יהיה פחות מדי, תהיה אפשרות לתקן את זה. צריך תמיד לקחת בחשבון לא רק את מספר מקומות הקלפי, אלא גם את השטח, התנאים הפיזיים, התקופה בה זה מתבצע וכו'.


לעניין מזכירי ועדות קלפי ותעריפי שכר – היתה הערה שפקידי הקבלה שמקבלים בליל הבחירות את התוצאות נלקחים מקרב אלה שמתאימים להיות מזכירים ולא ניתן שכר שונה. למרות שהם עבדו פחות שעות, הם קיבלו את אותו שכר.
היו"ר מיכאל איתן
אבל הם עבדו בלילה.
תמר אדרי
אבל עדיין הם עבדו פחות שעות. אנחנו עשינו תעריף נפרד.
היו"ר מיכאל איתן
אבל הם עובדים בלילה. הם מקבלים את הקלפיות בשעה 01:00-02:00 בלילה עד הבוקר.
תמר אדרי
אני מדברת על הפקידים שלנו. הם עובדים משעה 08:00 בערב עד 03:00 לפנות בוקר, ולא כמו מזכיר שעובד מ-06:00 בבוקר עד 03:00 לפנות בוקר.
היו"ר מיכאל איתן
למה מזכיר עובד עד 03:00 לפנות בוקר?
תמר אדרי
עד אשר הוא מביא את התוצאות. מסיימים לספור את הקולות, הוא בא לוועדה אזורית, מוסר את התוצאות.
היו"ר מיכאל איתן
את הקלפיות סוגרים בשעה 22:00.
תמר אדרי
אבל לוקח זמן עד שמסיימים לספור ועד שהולכים לוועדה האזורית. אני רוצה לציין, שעשינו הפרדה בין התעריף הניתן למזכיר ובין התעריף הניתן לפקיד הקבלה.


לגבי גיוס עובדים – גם את השאלה הזו בחנו. הנושא הזה סוכם עם השופט כבר באוגוסט. סוכם שיובא לנשיאות, אבל היתה פגרה. עכשיו אנחנו לפני בחירות, אבל זה היה מתוכנן קודם. אנחנו מתבססים על עובדים קבועים ובעלי ניסיון. כשיהיה צורך למנות מנכ"ל, הוא ימונה על ידי נשיאות ועדת הבחירות, כמו שממונה מזכיר הכנסת. לגבי יתר העובדים – העובדים יאותרו על ידי ועדה, שחבריה יהיו מנכ"ל הוועדה, היועץ המשפטי ועוד מישהו מחברי הצוות הקבוע שלא נושא במשרה.
היו"ר מיכאל איתן
מתוך מה את קוראת עכשיו?
תמר אדרי
ממה שאני הכנתי.
היו"ר מיכאל איתן
לצורך מה?
תמר אדרי
לדווח לכם.
היו"ר מיכאל איתן
אבל מה קראת עכשיו?
תמר אדרי
את ההמלצות שאנחנו נביא היום לנשיאות בעניין ההערות לגבי גיוס עובדים. התייחסנו לנושא הזה, וזה מה שאנחנו הולכים להביא היום לנשיאות.
היו"ר מיכאל איתן
לגייס עובדים מתוך עובדי הכנסת?
תמר אדרי
לא. אני מדברת על גיוס עובדים בכלל למערכת הבחירות.
היו"ר מיכאל איתן
אני לא מבין. אני לא יורד לסוף דעתך.
תמר אדרי
יש צוות קבוע של מנכ"ל ועוד מספר קטן של עובדים. את הצוות הזה לא יגייסו מתוך עובדי הכנסת, אלא מאיפה שירצו.
היו"ר מיכאל איתן
את אומרת שצריך לגייס עובדים. על איזה עובדים מדובר?
תמר אדרי
אני מסבירה. חילקנו את זה לכמה קבוצות. עכשיו דיברתי על הצוות הקבוע.
היו"ר מיכאל איתן
האם עכשיו אתם מחפשים עובדים לצוות הקבוע?
תמר אדרי
לא. האם אתה רוצה שנדבר רק על מה מחפשים עכשיו?
היו"ר מיכאל איתן
אני רוצה לדעת מה קורה עכשיו.
תמר אדרי
עכשיו אנחנו מתבססים על יחידת המילואים.
היו"ר מיכאל איתן
תחכי עם הנושא הזה. אני רוצה קודם כל לנקות את השולחן עם הנושאים האחרים.
תמר אדרי
אני רוצה לסיים לומר מה עשינו עד כה. אנחנו החלטנו לנסות להקים מאגר מדריכים. אנחנו פנינו לנציבות שירות המדינה, וקיבלנו שמות של אנשים שעוסקים בנושא הדרכה בשירות המדינה. פנינו אליהם, והצענו להם להציע לנו מועמדות. אנחנו מתכוונים לראיין אותן, ומתוכם למנות מדריכים שידריכו בפועל בבחירות.
היו"ר מיכאל איתן
האם אתם מעלים לאינטרנט את חומר ההדרכה הזה?
תמר אדרי
כן. זה היה כבר בבחירות הקודמות.
היו"ר מיכאל איתן
כלומר, בעלי התפקידים יוכלו לקרוא באינטרנט מה כולל תפקידם.
תמר אדרי
כן. יש גם את הסרט.
היו"ר מיכאל איתן
כלומר, כל אחד יוכל להיכנס לאתר ולהוריד זאת.
תמר אדרי
זה כבר היה בבחירות הקודמות. גם היתה לנו לומדה, שגם היא נמצאת באינטרנט. לגבי גיוס של מזכירים – יש לנו נוהל. אנחנו נפרסם מודעה בעיתונות שאנחנו מזמינים אנשים להתנדב לתפקיד הזה.
היו"ר מיכאל איתן
כמה מקבלים עבור ההתנדבות הזו?
תמר אדרי
1,700 שקלים.
היו"ר מיכאל איתן
לא רע. התנדבות נאה.
קריאה
זה על 15 שעות.
תמר אדרי
זה לא 15 שעות. זה יותר. זה כולל לבוא להדרכה בת 5 שעות.
היו"ר מיכאל איתן
חבל שתספרו את השעות. יש אנשים שמרוויחים את זה בחצי חודש.
תמר אדרי
אני לא חושבת שזה העניין פה. בכל אופן, יהיה ראיון קבלה לכל אחד. המועמדים יתבקשו גם למלא הצהרה בעניין קרבת משפחה.
היו"ר מיכאל איתן
גם מזכירים.
תמר אדרי
זו קצת בעיה. אבל אנחנו נבקש מהם למלא את הטופס. אנחנו לא חושבים שיש מניעה שלמזכיר שעובד בוועדה המרכזית תהיה בן או בת שגרים בצפת, עונים לדרישות של מזכיר קלפי ועברו קורס בהצלחה.
היו"ר מיכאל איתן
את לא מבינה את העניין הזה. הבעיה היא לא החשש מפני כך שמאחר ומדובר בבן שלו, הוא לא ימלא את התפקיד כהלכה. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שמדובר בעבודה התנדבותית ויש הרבה מתנדבים, ולהרבה מתנדבים שרוצים לתרום למען המדינה אומרים ללכת הביתה. הם נפגעים. אנחנו רוצים שיהיה צדק, כי הכל רק התנדבות כמובן.
תמר אדרי
יש דוגמא נוספת. נניח שיש אב בית של בית ספר בו מתקיים הקלפי, ויש לו קרוב-רחוק שעובד באזור אחר. למה זה אפשרי, ומי שמתאים להיות מזכיר לא יוכל להיות מזכיר?
היו"ר מיכאל איתן
היתה תחושה שמשום שזה זמני, משום שיש אילוצים וזה נוח לכולם, זה יתכן. מצאו המון מקרים של קרבת משפחה, כמו בנמל אשדוד. זו תופעה שמערכת השלטון ומערכת אכיפת החוק מנסה לצמצם את מימדיה. אמרו שצריך לטפל בזה. ביקורת המדינה מצאה מקום להעיר על כך. זה לא בא סתם. באה ביקורת המדינה באה ואמרה שצריך לטפל בתופעה הזו.
תמר אדרי
אנחנו מטפלים בה.
היו"ר מיכאל איתן
כאשר אומרים קרבת משפחה, אין הכוונה לכל מקרה. קרבת משפחה מוגדרת בחוקים שונים. במקרים שלנו נקבע מהי קרבת משפחה. נדמה לי שמדובר עד דרגת בן דוד.
קריאה
קרבה ראשונה.
היו"ר מיכאל איתן
לא. קבעתם יותר מקרבה ראשונה.
חנה יזרעלוביץ
אנחנו קבענו לפי מה שקבוע בתקשיר.
היו"ר מיכאל איתן
זה יותר מקרבה ראשונה. קרבה ראשונה זו המשפחה הגרעינית. סב לא כלול.
קריאה
סב כלול, וכך גם דוד.
היו"ר מיכאל איתן
לרבות מאומצים. אני מכיר את הסעיף.
בועז ענר
שיעור קרובי המשפחה בוועדות אזוריות היה עד 50%. התשובה של צפת ותל אביב היא לא בדיוק מסבירה את ה-50% האלה.
היו"ר מיכאל איתן
תמי, הוא אומר שבוועדות אזוריות מסוימות היה שיעור של 50% קרבת משפחה.
תמר אדרי
אני לא רוצה לחזור לנושא הזה, כי אנחנו דיברנו על זה. אנחנו קיבלנו את זה, הפנמנו את זה. כעת יש לנו נוהל. כולם ימלאו טופסי קרבת משפחה.
היו"ר מיכאל איתן
תמי, תודה רבה.
תמר אדרי
אני חושבת, שהשתדלנו. כרגע הוקדמו הבחירות, ומהיום להיום אני צריכה להקים צוות.
היו"ר מיכאל איתן
אני לא מקבל את זה. אני כל פעם מתווכח איתך על זה. בבריטניה מכינים בחירות ל-60,000,000 איש בתוך שבועיים.
תמר אדרי
על זה אנחנו לא מתווכחים.
היו"ר מיכאל איתן
לנו יש כאן משאבים כמעט ללא הגבלה. אתם נמצאים כאן 4 שנים על מנת להכין את זה.
תמר אדרי
הכל ערוך ומוכן, אבל הצוות צריך לקום.
היו"ר מיכאל איתן
בסדר. גם לגייס צוות וגם לקיים בחירות בתוך 90 יום זו לא משימה בלתי אפשרית כאשר יש מערך מוכן, כאשר השלד בנוי, כאשר אתה מתוקצב ויש לך יכולות. יש מאגר ואתם משלמים משכורות ענק, שכל אחד מת להגיע לזה. 1,700 שקלים ליום זה לא מעט. הבעיה היא לא שיש חוסר כוח אדם, אלא שיש עודף. בתנאים האלה, לשמוע את המשפט "ברגע האחרון" זה לא מקובל.
תמר אדרי
לא דיברתי על המזכירים בכלל.
היו"ר מיכאל איתן
זה לא הרגע האחרון. 90 יום זה המון זמן.
תמר אדרי
לא דיברתי על המזכירים, אלא על אלה שמתחילים בארגון.
היו"ר מיכאל איתן
לבחירות בישראל צריך להיערך מקסימום בתוך 45-50 יום. אנחנו אוהבים כל כך את הבחירות האלה, אז לפחות נעשה את זה יותר קצר. המדינה מושבתת. אתם לא מבינים מה קורה. אסון בינלאומי. כל המדינה לא מתפקדת. כל פעם עושים בחירות, נבחר ראש ממשלה, ועוד פעם מגיעים לאותו מצב. אני לא מבין מה קורה. אם יש בחירות, שלושה חודשים אי אפשר לעשות כלום. הכנסת לא עושה, כי אנחנו הולכים עכשיו לפריימריז. אי אפשר לעשות כלום עכשיו. הממשלה לא יכולה לעשות כלום. אפילו שופט אי אפשר למנות. שלושה חודשים לא ימנו עכשיו שופטים, והם מחכה למשפט. אין משפט, יש תורים וכולם מחכים. למה מחכים? שיעשו בחירות. מה יהיה אחרי הבחירות? אחרי כמה חודשים, שנה או שנתיים, עוד פעם יהיו בחירות. זו לא אשמתך.
תמר אדרי
זה גם לא קשור אלי. אפשר לתקן את הבחירות, ולקיים בחירות ביומיים. אנחנו מקיימים את הבחירות לפי החוק הקיים.
היו"ר מיכאל איתן
את הביטוי הזה אני גם שמעתי, עם כל הכבוד לך. כל פעם שבאים הפוליטיקאים את אומרת, שאת לא יכולה לקיים בחירות בפחות מ-90 יום.
תמר אדרי
זה החוק.
היו"ר מיכאל איתן
זה לא בגלל החוק. זה בגלל שאת אומרת לאנשים, שבפחות מ-90 יום אי אפשר לקיים בחירות. את אומרת, שלא תצליחו להיערך ויהיה בלגן. פעם קיימתם בחירות תוך 60 יום ולא היה שום פגם. אתם כל הזמן מבקשים 90 יום. אני מעריך את עבודתך. אני יודע שאת ביצעת את הבחירות ללא דופי. היתה עלייך ביקורת לא קלה, אבל ביצעת את הבחירות וזה עומד לזכותך. מצד שני, כאשר אני מעריך את עבודתך, ואני מסתכל עליה מהיום שנכנסת לתפקיד, אם הייתי רוצה לתת לך צל"ש הייתי אומר: במשך תפקידה בנתה מערך שבישראל ניתן לקיים בחירות תוך 60 יום ולא בתוך 90 יום. אצלך זה בדיוק הפוך.
תמר אדרי
אבל זה לא בגללי.
יצחק וקנין
מה אתם רוצים ממנה? החוק אומר לה 90 יום.
היו"ר מיכאל איתן
דוד, כמה שנים היית חבר ועדת הבחירות?
יצחק וקנין
לא משנה.
היו"ר מיכאל איתן
לי זה משנה.
יצחק וקנין
אתה צריך לשים את הסד. הכנסת קבעה 90 יום.
היו"ר מיכאל איתן
דוד, עם כל הכבוד לך.
יצחק וקנין
מה אתה רוצה ממנה?
היו"ר מיכאל איתן
אני יודע מה אני רוצה ממנה.
יצחק וקנין
תקבע 60 יום, היא תקיים בחירות תוך 60 יום.
היו"ר מיכאל איתן
זה פשטני. אני לא יכול לקבוע 60 יום וכאשר תבוא הצעת החוק, תמי תגיד שהם לא מסוגלים לבצע בחירות תוך 60 יום.
יצחק וקנין
החוק קובע 90 יום.
היו"ר מיכאל איתן
אני אומר לך שהחוק הוא תוצאה של זה.
יצחק וקנין
אבל אתה צריך לשנות אותו, ולא היא.
היו"ר מיכאל איתן
אבל אם היא אומרת שזה בלתי אפשרי, אז אף אחד לא יחוקק את החוק הזה. אתה לא מבין.
יצחק וקנין
כאשר הכנסת רוצה משהו, אף אחד לא קובע.
היו"ר מיכאל איתן
אף אחד כאן לא יחוקק חוק, כאשר המערכת שצריכה לבצע אותו אומרת שהיא לא תעמוד בו. האם אתה לא מבין את זה?
תמר אדרי
בדיונים של הוועדה המשותפת לעניין משאל עם דובר על 45 יום. אנחנו ישבנו והצענו לתקן את לוחות הזמנים של החוק כך שאפשר יהיה לקיים זאת תוך 45 יום, למרות שאמרנו שעדיפים 60 ימים. זה תלוי בחוק.
היו"ר מיכאל איתן
זה לא כרגע הנושא לדיון, אבל אני חוזר ואומר שמדינת ישראל צריכה להיערך כמו בריטניה. 60,000,000 איש הולכים תוך פרק זמן של כמה שבועות לבחירות. מה קורה? האם אנחנו פחות מוכשרים מהם בארגון? האם אנחנו יותר אנשים? מה הבעיה? צריך לשנות גם את שיטת הממשל. יש הרבה דברים שצריך לשנות, אבל בחוליה הקטנה הזו לפחות שהבחירות יהיו יותר מהירות והמדינה תחזור למסלול תקין ולא לאנרכיה.
בועז ענר
עלתה הערה לגבי שכירת שירותי מחשב, שהם במחירים גבוהים הרבה יותר מאשר הרכישה עצמה. היה מרכז מידע שההתקשרות איתו היתה יקרה יותר מהתקשרות של משרד הפנים.
תמר אדרי
עכשיו אנחנו עובדים במערכת דמוקרטיה. בדקנו את העלות של עמדת עבודה לפי מחירי חשכ"ל, לפי המכרז. היום עמדת עבודה היא יותר זולה. אנחנו עובדים לפי המכרז. בהצעת התקציב יהיה חיסכון של לפחות 4,000,000 שקלים.
היו"ר מיכאל איתן
יפה. אני רוצה להזכיר, שמי שביצע בעבר את העבודה היה המל"מ.
תמר אדרי
גם עכשיו. הם השתתפו במכרז. היו 4-5 הצעות, ושלהם ההצעה היתה הזולה ביותר.
היו"ר מיכאל איתן
אחד מהדברים האבסורדים שהיו בדוח, היה שבעד שכירת מחשב לשלושה חודשים שולם סכום גדול פי 5 מהמחיר שהיה משולם לפי אותו חוזה של דמוקרטיה. מבקר המדינה ערך השוואה בין שכירת מחשב לרכישת מחשב חדש, ונמצא שמחיר השכירות היה פי 3 גבוה ממחיר
רכישה. אני קיבלתי הסבר, שיש הבדל בין רכישת מחשב לבין שכירת מחשב הכולל שירות, תחזוקה ואחריות. עדיין הפערים הם גדולים.
תמר אדרי
אני מציעה ללכת קדימה. זה היה אז. היום אנחנו הולכים לפי המכרז החדש. יש מחיר לעמדה. בדקנו מה היה המחיר אם היינו קונים או לוקחים מחברה אחרת, ומצאנו שזה היה יותר יקר.
היו"ר מיכאל איתן
אנחנו מודים לך. אנחנו מודים על התיקונים, ואנחנו מעריכים את הדוח שאת נותנת לנו. אנחנו מאחלים לך בהצלחה, כי זו הצלחה של כולנו. את יכולה למסור את זה גם לצוות העובדים. לפני שנפרד, אנחנו רוצים לשמוע את הדוח של הכנסת לגבי העובדים. את תוכלי להגיב אם יהיה צורך.
תמר אדרי
אין לנו בעיה עם הכנסת.
אבי בלשניקוב
מכובדי אדוני יו"ר הוועדה, חברי הוועדה ומוזמנים, אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות קיימנו מספר רב של פגישות עם אדוני, חבר הכנסת שלקח את סוגיית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תחת חסותו.
היו"ר מיכאל איתן
לא תחת חסותו, אלא בסדר היום שלו.
תמר אדרי
אני אומרת: היחיד שהרים את הכפפה.
אבי בלשניקוב
היחיד שהרים את הכפפה. אפשר גם להגיד, שאתה הכי ותיק שם וגם הכי מבין שם. מותר גם להגיד את זה. בכל מקרה, אנחנו ככנסת הפנמנו היטב את כל ההערות של מבקר המדינה. הפנמנו, תיקנו וקיימנו. כל ההנחיות שהוצאו הן בהתאם להנחיות ולהערות של משרד מבקר המדינה, שאנחנו ככנסת מאוד ברכנו עליהן.


אני הוצאתי חוזר לכל עובדי הכנסת, חוזר שחילקו לכם אותו לפני הישיבה. ביום שהוצאתי את החוזר שלחתי אותו באופן אישי למבקר המדינה לעיונו. החוזר הזה עולה בקנה אחד עם הנחיות שהוציא נציב שירות המדינה, מר שמואל הולנדר, כאשר ההנחיות שלי למנהל הכנסת לכוח אדם אומרות לא לחרוג מהנחיות נציב שירות המדינה וכללי המנהל התקין.

אני קבעתי שתי קבוצות עיקריות של עובדים בכנסת. האחת היא קבוצת עובדים שלוקחת חופשה מהכנסת על פי הכללים, ועובדת לתקופה של חודש-שלושה חודשים בוועדת הבחירות. באותה עת הם לא מקבלים מהכנסת שום דבר, למעט כל הזכויות הסוציאליות כמו פדיון ימי חופשה וכו', הכל בהתאם להנחיות נציב שירות המדינה.


קבוצת עובדים שנייה, היא אותה קבוצת עובדים חיונית שאני לא יכול בלעדיהם והכנסת לא יכולה בלעדיהם. אני מבקש להזכיר לחברי הוועדה והמוזמנים, כי הכנסת ממשיכה לתפקד ככנסת. יש כאן כ-600 עובדים, ומתקיימים כאן דברים. זה שיש בחירות זה לא אומר שהכנסת
חדלה מלעבוד. צריך לנקות אותה יומיום, יש כאן מבקרים, יש תיירים, יש פעולות הדרכה כאלה ואחרות וכו'. אותם עובדים חיוניים: אנשי מנהל, אנשי משק וסדרנים, יוכלו לעבוד בעבודה נוספת מעבר לשעות עבודתם בכנסת, בהתאם לכללים שפרסם נציב שירות המדינה. אותה קבוצת עובדים תעבוד גם בכנסת וגם בשעות אחר הצהריים בוועדת הבחירות.


כיוון שאנחנו מארחים את ועדת הבחירות המרכזית כאן בכנסת, אנחנו נסייע ככל שנדרש. אין ספק, שהיקף עבודתם של עובדי הכנסת בתקופת פגרת הבחירות הוא נמוך ביותר. עם זאת, הם מגיעים לעבודה וזה בסדר גמור. עובדי הכנסת בשעות עבודתם הרגילות יסייעו ללא כל תשלום או הטבה כזו או אחרת לוועדת הבחירות במשימות שלה. אני רואה את זה כקופה אחת של משלם המסים הישראלי. אני מדבר על בית הדפוס, הסדרנים או אנשי המשק. אם הם יצטרכו לסייע לוועדת הבחירות המרכזית, והם יצטרכו לסייע לוועדת הבחירות המרכזית, הם יעשו את זה ללא שום כפל משכורת או שעות. ועדת הבחירות יושבת פה, ואנחנו נסייע ככל שנדרש. אני הודעתי למנכ"לית ועדת הבחירות, שאני פה, עינינו פקוחה וכל סיוע שהיא תצטרך היא תקבל. לפי דעתי, מרגע שהוכרז על הקדמת הבחירות ועל קיום בחירות כלליות היא מקבלת סיוע מלא בכל מה שהיא צריכה ללא שום דיחוי.


בניגוד לשנים עברו אני אסרתי על משמר הכנסת, שעובד לפי פקודת המשטרה, לעבוד עבודה נוספת בוועדת הבחירות המרכזית. תפקידו של משמר הכנסת הוא לאבטח את המשכן ורחבתו בכל שעה, בכל יום, בחגים ובמועדים, ובטח בתקופה של בחירות. בעבר היו נהוגים סידורים כאלה ואחרים של משמר הכנסת. הם סיימו את שעות עבודתם פה, ועבדו עוד. אנשי משמר הכנסת מחויבים לכנסת, למשכן ולאחד מסמלי הדמוקרטיה שהוא בית המחוקקים. יש להם חובת אמונים אך ורק למשכן. אשר על כן, אף אחד מעובדים משמר הכנסת, למעט עובד אחד שיהיה מתאם ויצטרך לקחת חופשה מלאה, לא יעבוד בנוסף לעבודתו בכנסת. אני גם לא מתיר שמירה על מתקן שוהם. השמירה על מתקן שוהם תתבצע על ידי מי שתחליט ועדת הבחירות המרכזית. אני חייב להגיד, שזה התקבל. כל ההחלטות שקיבלנו התקבלו ביחד, בשיתוף פעולה מלא עם ועדת הבחירות המרכזית, תוך הבנה הדדית מוחלטת.

לגבי סוגיית תשלומי החזר ההוצאות – אני הנחיתי להקפיד הקפדה יתרה, ואי אפשר יהיה לחרוג היום. המערכת אצלנו היום בנויה כך שאין חריגות. המערכת היום היא כזו, כך שכל מה שקשור להחזר הוצאות ייעשה בהתאם לכללי המינהל התקין, בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה. עובד שעובד אצלנו יקבל איקס, ועובד שעובד שם יקבל שם. אין ייצורי כלאיים.

מבחינת מיקום עבודת הוועדה – זה נושא שהעסיק את ועדת הבחירות המרכזית, את הכנסת ואת כבודו במשך כל התקופה. הקומה הישנה של הוועדות בבניין הישן ניתנה כולה לצוות של ועדת הבחירות. נתתי הנחיה, שאם ועדת הבחירות צריכה חדרים נוספים היא תקבל.

לגבי ספירת הקולות באותו שבוע אינטנסיבי – היא תתבצע בבניין החדש הזה, במסדרונות האלה ולא באולם שגאל או באתרים השונים. אנחנו החלטנו, שלא ראוי שזה יהיה שם. ועדת הבחירות עשתה עבודת מטה טובה. שוב ראינו לנגד עינינו את החיסכון, את ההנחיות שלך, את אותן הסכמות שהובלת, וקיבלנו אותן במלואן. היתה חשיבה לגבי ספירת הקולות לעבור למקום אחר, אבל לוח הזמנים שנכפה על כולנו שינה זאת. אנחנו עם שכל ישר, ואין לנו כוונה להזיק לאף אחד, או לתת תחושה שבגלל מהירות כזו או אחרת התקבלה החלטה לא ראויה. אשר על כן, זה יהיה כאן בבניין הזה. עשינו את כל ההתאמות מול החשבים לגבי נזקים כאלה ואחרים.

כיוון שאני ככנסת, כישות עצמאית, משלם ארנונה לעיריית ירושלים, אני משכיר חדרים רבים, אולמות רבים מהשטח שלי לטובת ועדת הבחירות המרכזית. אני הוריתי, שאני גובה ארנונה מלאה על כל סנטימטר שאני נותן לוועדת הבחירות המרכזית. זה יחזור לקופת הכנסת.

אנחנו ככנסת מודים למבקר המדינה שהאיר את עינינו באופן מכובד. אנחנו ניתן יד, נסייע ונשמור על הנחיותיך, אדוני הנציב.
היו"ר מיכאל איתן
אתה מזכיר את הסיפור של שני יהודים שעשו ביניהם ביזנס. אחד מכר לשני תרנגולת ב-10 השני מכר לו ב-15 וככה הם הזיזו את התרנגולת. יום אחד אשתו של אחד ראתה את
התרנגולת והכינה ממנה ארוחה. כך נהרס להם הביזנס. אותו דבר כאן. אנחנו מעבירים לוועדת הבחירות, ועדת הבחירות נותנת לנו הנחה, אנחנו מעבירים לארנונה, וכולם מעבירים את אותו כסף, את אותה תרנגולת. כולנו חוסכים.
אבי בלשניקוב
אני חייב לציין, שבהתנהלות החדשה ישנו חיסכון רב בכספי ציבור לכולם.
היו"ר מיכאל איתן
אני התייחסתי לעניין של המסים.
אבי בלשניקוב
בתהליך קבלת ההחלטות שלי, אני תמיד אומר לאנשי שיזכרו תמיד שחברינו יושבים במשרד מבקר המדינה ויום אחד הם עוד ירצו לשוב לפה ולבדוק. כלומר, נפתור את זה מראש.
היו"ר מיכאל איתן
בסדר גמור. אני לא העברתי ביקורת. הדברים נאמרו בהומור. אני בעד שכל גוף יתקצב את עצמו לפי עלויות. יש בכך חשיבות. כך יודעים מהם סדרי הגודל, וניתן לעשות ביקורת ביתר קלות. אני אסיים את הישיבה בסיפור מבדח. יהודי ששוכב על ערש דווי וכל המשפחה יושבת לידו, ואשתו מחזיקה לו את היד ואומרת: אל תדאג, הכל בסדר, אני פה, הבן הבכור והבת. בשארית כוחותיו הוא פוקח את העיניים ואומר: אם כולם כאן, לעזאזל, מי בחנות? אני לא רוצה שכולם יהיו כאן, כי אתם עכשיו צריכים להיות בעבודה ולהכין את הבחירות. מהדיון הזה לא יהיו בחירות. אנחנו רק רוצים שהבחירות יהיו יותר טובות, יותר יעילות, ולתת כבוד למבקר המדינה ולדוחות שלו. אני חושב, שאנחנו יכולים לומר שהדוח שקיבלנו מתי מעיד שיש טעם רב מאוד בביקורת. היא גרמה להתייעלות, וועדת הבחירות לקחה את הדוח ויישמה את המסקנות. תמי, אני רוצה לומר לך מהניסיון שלי שתמיד שאני מתקן את הפגמים מוציאים פגמים אחרים.
תמר אדרי
אין לי ספק. חנה וצוותה מלווים אותנו הרבה שנים, ואנחנו חברים. אנחנו לפעמים מתייעצים איתם. כל ביקורת היא בונה, וכך אני מתייחסת אליה. עם זאת, לא תמיד אנחנו רואים עין בעין את הדברים.
היו"ר מיכאל איתן
שיהיה בשעה טובה ובהצלחה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים