ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 02/11/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ח 2008

פרוטוקול

 
PAGE
39

הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 15

מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,
ועדת משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום ראשון, ד' בחשוון התשס"ט (02.11.2008), בשעה 12:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: רן כהן – היו"ר
מוזמנים
עו"ד ליאת גלזר – לשכה משפטית, משרד התקשורת

עו"ד בת שבע נחמיה מיכאלי – משרד התקשורת

עו"ד עדי קארון – משרד התקשורת

אפרים חוג'ה – סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אורן משה – רפרנט תקשורת, משרד האוצר

עו"ד דן אורן – לשכה משפטית, משרד המשפטים

אורלי בוני – משרד הבריאות

ראובן ברון – נציג המרכז לעיוור, פורום הארגונים לתקנות הנגישות

יעל יקואל – רכזת פורום הארגונים לתקנות הנגישות

ישראל אבן זהב – מטה מאבק הנכים

יורם מוקדי – סמנכ"ל רגולציה, חברת הוט

עו"ד מיכל רימון – יועצת משפטית, עמותת נגישות ישראל

עו"ד איילת כהן מעגן – לשכה משפטית, בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

צ'יקו דורי – מנהל תחום ממשל, חברת סלקום

מאיר אטדג'י – אדריכל ממונה נגישות, אגודת החרשים

אחיה קמארה – מנכ"ל בקול

עו"ד ערן טמיר – מתאם תקנות נגישות, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

אורנה ערן – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

עו"ד נורית נישטט – נציבות שירות לאנשים עם מוגבלויות

ד"ר נורית נוי – נציבות שירות לאנשים עם מוגבלויות

יוליה מרוז – מנהלת אגף רגולציה, חברת פלאפון

לירון גולדברג – מנהל רגולציה, חברת מירס

סמי סירואה – מתורגמן
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק),
התשס"ח-2008
היו"ר רן כהן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אני רוצה לומר לכם, שברור לי שלא באתם עם תקנות מבושלות. אני מבין שיש מחלוקות עדיין, והכוונה שלי היא כן לנסות ולגשר על המחלוקות ולהתקדם. כמו שאתם יודעים, לי אין זמן. אני הודעתי שאני לא רץ לכנסת הבאה. אני מתכוון לקדם את התקנות הכי מהר שאני יכול עד ה-10 בפברואר. אנחנו נתחיל לקרוא את התקנות, ומשרד התקשורת יפרש אם צריך.
שמרית שקד
בישיבה הקודמת הגענו לתקנה 4: (א) בעל רישיון המציע ללקוחותיו ציוד קצה, יציע דגם אחד לפחות של ציוד קצה נייח או נייד, לפי העניין, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן, בין באותו דגם ובין בדגמים שונים:

(1) אפשרות להגברת קול וצליל

(2) תאימות למשירי השמיעה

(3) אפשרות לחיוג מופעל קול

(3א) אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים בו

(4) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה

(5) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים

(6) אפשרות לקיים שיחות חוזי, ככל ששירות שיחות חוזי ניתן על ידי בעל הרישיון

(7) לגבי בעל רישיון המספק שירותי טלפוניה נייחים בלבד – ציוד קצה הממיר באופן ממוכן אותות כתב לאותות שמע (TDD), בעברית ובערבית.

(ב) לעניין ציוד קצה נייח כאמור בתקנת משנה (א), יציע בעל רישיון לפחות דגם אחד אלחוטי ודגם אחד קבוע.

(ג) בעל רישיון יסמן את התאמות הנגישות שכולל ציוד הקצה, על גבי אריזתו או בעלון נפרד אשר יצורף לציוד הקצה.
היו"ר רן כהן
אם אני מבין נכון, בסעיף (א) מדובר על כך שהוא יציג דגם אחד של ציוד קצה שיש בו את כל האפשרויות מ-(1) ועד (7).
שמרית שקד
זו אי בהירות בנוסח.
ליאת גלזר
יש בין באותו דגם ובין בדגמים שונים. הכוונה היא שיהיו לו במלאי המכשירים השונים כל הפתרונות הללו.
היו"ר רן כהן
האם הם יכולים לבוא ב-7 מכשירים?
ליאת גלזר
כן.
היו"ר רן כהן
אז איפה הפתרון?
ליאת גלזר
חלק מהפתרונות פה מיועדים ללקויות שונות. בבוקר קיימנו ישיבה עם אנשי נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות והנציגים של הארגונים, ועלה הרעיון לחייב דגם הכולל התאמות ללקויי שמיעה ודגם שכולל התאמות לליקויי ראייה. כלומר, שיהיו מספר התאמות במכשיר אחד. אנחנו עוד לא הכנו נוסח לעניין הזה, ועוד לא הספקנו לדון בכך בפורום יותר רחב. זה משהו שאנחנו מוכנים לחשוב עליו, אבל אין לי כרגע פתרון מן המוכן לעניין הזה.
היו"ר רן כהן
בואי נעצור פה. אני רוצה לשאול את נציגי בזק והאנשים האחרים, האם הדבר הזה הוא ישים ואפשרי.
ליאת גלזר
מאז הדיון הקודם בוועדה הוספנו את הנושא של שיחות וידאו. נכון שלא כולם יודעים ש"חוזי" זה וידאו, אבל זה המונח בו אנו משתמשים בחוק התקשורת. לעניין הסעיף האחרון המדבר על בעל רישיון המספק שירותי טלפוניה נייחים שצריך להציע שירות שנקרא TDD או TDY, מההתייחסות של נציגי הארגונים והנציבות התברר שמדובר בטכנולוגיה יחסית מיושנת שיש לה היום תחליפים, וכי הפתרון ההנגשתי שבה הוא לא בשורה גדולה לציבור הנזקק. מכיוון שפתרון כזה, כפי שנאמר על ידי חברת בזק בדיון הקודם, לא קיים בעברית ובערבית ומחייב פיתוח מיוחד, אנו סבורים שאין צורך לכלול את החובה הזו. אנחנו מציעים למחוק זאת.
היו"ר רן כהן
למי יש הערות בנוגע לסוגיה הזו?
איילת כהן-מעגן
אני רוצה לומר הערה כללית, שאמרתי גם בדיון הקודם. לצערי, לא השתנה משהו מאז. בתקנות נכללות הרבה הוראות שהן יישומיות וטכניות, וצריך היה לבדוק את ההיתכנות שלהן גם עם בעלי הרישיונות. הם אלה שאמורים בסופו של יום לספק את זה על אף שאנחנו לא אלה שמייצרים ציודי קצה.
היו"ר רן כהן
אני שואל אותך שאלה אחת, האם מה שכתוב כאן ניתן ליישום.
איילת כהן-מעגן
מה שכתוב כאן לא ניתן ליישום, לפחות לגבי אותו סעיף שכרגע הורד.
היו"ר רן כהן
אני עדיין לא הורדתי שום דבר.
איילת כהן-מעגן
זה לא ישים.
היו"ר רן כהן
על איזה סעיף את מדברת?
איילת כהן-מעגן
סעיף קטן (7). יש לי הערה כללית גם לגבי סעיפים נוספים בהמשך, שמבחינתנו הם לא ישימים והם גם לא דברים התלויים בהכרח בנו, אלא בספקי ציודי הקצה, בספקי התוכנות והחומרות למיניהן. אנחנו ביקשנו שיתקיים דיון כדי לבנות היתכנות. אנחנו כתבנו את ההסתייגויות שלנו, ולצערנו הרב לא היתה התייחסות לנקודות האלה, שהן נקודות טכניות יישומיות. בנוסף, היו לנו הצעות והערות לעניין נטל כבד מדי והיכולת להשיג את אותן מטרות בדרכים אחרות שמטילות נטל פחות כבד, וגם זה לא נדון.
אפרים חוג'ה
התאמות מבחינה גנרית זו מילה נכונה. השאלה היא, האם לא צריך להיות מפרט נכון יותר לגבי התאמות לעיוורים ולחרשים. לעיוורים - הכוונה היא לשים כתב ברייל. לחרשים – להכניס נורית אור לטלפון. האם יידעו למה הכוונה כאשר אנו נכתוב "התאמות", או שצריך לפרט בגוף התקנות.
היו"ר רן כהן
אנחנו לא נבנה עכשיו תקנות נפרדות. אנחנו ממשיכים לעבוד על התקנות האלה.
מיכל רימון
אחד הדברים בהקשר הזה שדיברנו עליו באותה ישיבה שהתקיימה הבוקר, הוא לקבץ כמה תכונות שיתאימו לכל מיני סוגים של מוגבלויות.
היו"ר רן כהן
זה מפורט פה.
מיכל רימון
לא. כרגע זה מפורט כרשימה של דברים, שצריכים להתקיים בדגם אחד או במספר דגמים. אנחנו התכוונו לפרט לגבי סוגי מוגבלויות שונים, מספר תכונות בסיס הכרחיות שחייבות לחול כדי שהדגם יהיה נגיש. הכוונה היא שלא יהיה דגם אחד, אלא שני דגמים בסיסיים שיתנו את אותו מענה.
יוליה מרוז
אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, האם זה ישים. לצערי, התשובה שלי היא שאני אפילו לא יכולה לענות על השאלה הזו. זה מה שניסינו להבהיר כבר בדיון הקודם של הוועדה. זה גם מה שניסינו להבהיר כנגד נוסח התקנות מול משרד התקשורת, אך ללא הצלחה.
היו"ר רן כהן
האם משרד התקשורת לא יודע על מה הוא כותב?
יוליה מרוז
אני לא רוצה להתייחס לזה ככה, אבל אנחנו לא יצרני מכשירים. אנחנו לא מייצרים ציוד קצה. אנחנו רוכשים ציוד קצה מיבואנים. אנחנו רוכשים ציוד קצה מיצרני ציוד קצה, ואז אנחנו מוכרים את זה לציבור. מפעילים לא מייצרים. לפני הדיון פניתי לאנשים הטכניים אצלי בחברה, ושאלתי אותם האם הם מכירים את כל התכונות האלה והאם יש בכלל מכשירים כאלה. הם אמרו לי, שהם מעולם לא שמעו על מכשיר ציוד קצה שקיימות בו חלק מהתכונות האלה. כלומר, מי כאן ועד להטיל עלינו אחריות על כך שיהיה מצאי של המכשירים האלה, יש פער לא ברור.


כאשר טענו את הטענה הזו מול משרד התקשורת, משרד התקשורת בא ואמר לנו שיש סעיף בחוק, שמאפשר טענה לנטל כבד. נראה לי שזו עבודה בעיניים להתקין תקנות שמראש אנחנו לא יכולים לתת תשובה מלאה, האם הן ישימות או לא. הפנייה היא לא לכתובת הנכונה, לצערי.
היו"ר רן כהן
האם יש לכם מחלקה של פיתוח?
יוליה מרוז
בוודאי.
היו"ר רן כהן
מה היא מפתחת? הרי את החוטים כבר המציאו לכם.
יוליה מרוז
נכון. המחלקה עובדת על פיתוחים ברשת ההנדסית, תכונות ושירותים. אנחנו גם מפתחים אדפטציות מסוימות לגבי ציוד הקצה, אבל התכונות עליהן מדובר פה הן תכונות מובנות.
היו"ר רן כהן
השאלה היא, האם זה נמצא על המדף.
יוליה מרוז
אלה תכונות שהיצרן צריך להכניס לתוך המכשיר. לגבי חלק מהתכונות אני אפילו לא יכולה לענות לך, כי מאנשי המקצוע שלי לא הצלחתי לקבל תשובה.
צ'יקו דורי
אני רוצה לומר משהו מעבר למה שיוליה אמרה.
היו"ר רן כהן
האם אתה מסכים איתה?
צ'יקו דורי
אני מסכים איתה, אבל המצב הוא הרבה יותר קשה. מעבר לזה שאנחנו לא היצרנים, אנחנו גם לא היבואנים לארץ. אנחנו גם לא אלה שנותנים את האישורים שהמכשירים ייכנסו לארץ.
היו"ר רן כהן
אבל אם תזמינו, אז ייבאו.
צ'יקו דורי
נניח שיש מכשיר בעולם המאפשר את 4(א)(3א) האם הוא עומד ברמת הקרינה המותרת במדינת ישראל?
היו"ר רן כהן
תבדוק.
צ'יקו דורי
אבל היום אין מכשיר שמאפשר את הדברים האלה. האם זה עומד גם בטכנולוגיה שלי, גם בטכנולוגיה של חברת פלאפון, גם בטכנולוגיה של חברת מירס וגם בטכנולוגיה של חברת פרטנר? ברגע שמשרד התקשורת לוקח על עצמו את הסמכות לבוא ולקבוע לי את הכללים שאני לא אחראי לגביהם, אז אני אומר שהוא צריך גם לקחת אחריות. אחריות מבחינתי, היא שמשרד התקשורת יבוא ויגיד: תייבאו מכשיר נוקיה מדגם א' או ב'.
היו"ר רן כהן
אבל את זה אי אפשר לציין בחוק.
צ'יקו דורי
אני טוען, שהיום המשרד בא וקבע לי סמכות שלא קיימת.
היו"ר רן כהן
מיד אנחנו נשמע אותם.
אורנה ערן
אני רוצה להראות, שאני מחזיקה פה טלפון של פלאפון, שעונה על כל הקריטריונים. יש לי דוגמא דומה גם במכשיר של סלקום.
צ'יקו דורי
האם הוא עונה על 4(א)(א).
אורנה ערן
אני מדברת עכשיו על ליקויי שמיעה. המטרה שלי היא לא להלקות מי בין החברות. כאשר אני מתקשרת בתור איש מקצוע לכל אחת מהחברות האלה, ואני עושה את זה באופן קבוע בגלל פנייה של לקוחות, תמיד אני נענית בתשובה שאומרת שאין לנו מושג על מה מדובר. חשוב לי להדגיש כאן, שמדובר בטכנולוגיות הקיימות במכשירים שלכם הקיימים בארץ. בגלל זה התקנות הן כל כך חשובות, על מנת שגם נותני השירותים יידעו שיש ברשותם את המכשירים האלה.
יוליה מרוז
אנחנו לא מסכימים איתך.
צ'יקו דורי
אני טוען, שזה לא נכון מה שאתם אומרת.
היו"ר רן כהן
מה לעשות? כנראה שנציגי החברות יצטרכו לעשות השתלמות בנציבות.
אורנה ערן
מאחר ולאורך כל השנים אנחנו רואים את אי המודעות לדברים שקיימים, אנחנו פירטנו מאפיינים שהם דרישות מינימום. לא דרשנו דברים שהם בפיתוח, אלא על טכנולוגיות קיימות. אנחנו מדברים על מכשירים קצה הנמצאים בחברות שאתם מייבאים מהן. כלומר, אין אפילו צורך לבקש בקשה מיוחדת.
צ'יקו דורי
זה לא נכון.
אורנה ערן
הנושא של התאימות לטלא קול למכשירי שמיעה עם מצב T, בהם צריך כן לעשות פירוט של דרגת תאימות, דבר הקיים בארצות הברית, מצביע על כך שמכשירי טלפון יכולים להיות מותאמים למכשירי שמיעה עם מצב T, אבל זה לא בהכרח מתאים לכל מכשיר שמיעה. משתמשי הקצה שכן יש להם מכשירי שמיעה יודעים לומר מה מתאים עבורם.


לגבי הנושא של הגברה – אנחנו מדברים גם על כל הדובר וגם על רמת הצלצול. אלה דברים שקיימים כבר, כמו גם הנושא של רטט.
ראובן ברון
אני מוכרח להעיר משהו, למרות שאני לא איש תקשורת. יש תוכנות שאפשר להלביש על הטלפונים. יכולים לבוא ולומר שבעברית זה לא עובד, אבל גם בעברית זה יכול לעבוד. עם קצת פיתוח ורצון טוב, הדברים האלה יכולים להסתדר. כלומר, הבסיס ישנו. אולי היום אין מוצר על המדף שנותן את הדברים האלה, אבל אם ישקיעו זה יכול להיות. אני מייצג את העיוורים. אנחנו צריכים מכשיר שהוא צירוף של תכונות (1),(3), (3א) ו-(4).
היו"ר רן כהן
ליאת, האם את רוצה להשלים את הדברים?
ליאת גלזר
ראובן השלים את הדברים. הנציגים של החברות מדברים על התכונה שהוספה, "(3א) אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים שבו". זו תכונה, ולפי הבדיקה שלנו ניתן להוסיף אותה למכשירים מסוימים באמצעות פיתוח של תוכנה. זה לא קיים בעברית כיום, וזה אכן מצריך איזשהו פיתוח או השקעה מצד החברות.
היו"ר רן כהן
אז שיפתחו.
ליאת גלזר
גם בדיון הקודם הועלו הבעיות והמגבלות שיש לבעלי הרישיונות, כיוון שהם לא היצרנים ולא היבואנים. אנחנו עדיין סבורים, שהדרך הנכונה היא לקבוע את הנורמות. ככל שיש בעיה אמיתית במימוש הנורמה, יש בחוק מסלול שהוא מסלול שנועד להתמודד בדיוק עם המקרה הזה שבו התאמות הנגישות מטילות נטל כבד מדי. החברות יכולות לעשות שימוש בסעיף הזה.
היו"ר רן כהן
האם את מציעה למחוק את סעיף (7)?
ליאת גלזר
כן.
אורנה ערן
ההמלצה שלנו היא להוריד את זה.
צ'יקו דורי
יכול להיות שהדברים אפשריים. זה שאין היום, אני יכול לומר בצורה חד משמעית. זה שלמכשירי סימביאן אולי אפשר לפתח דברים, גם יכול להיות. אם משרד התקשורת טוען שאפשר לפתח ויש פתרונות כלשהם, שיבוא ויגיד מהם. שיבוא ויגיד: חברה איקס מפתחת, ואתם יכולים לרכוש ממנה.
היו"ר רן כהן
אין מה לעשות. אנחנו לא מצלמים רק את מה שקיים במציאות וקיים על המדף. צריך לתת פתרונות לא על פי מה שיש על המדף, אלא על פי מה שצריכים אנשים עם מוגבלויות בישראל. אם זה לא מפותח, תפתחו זאת. יש לכם מיליארדים, תפתחו זאת.
איילת כהן-מעגן
זה קצת חסר היגיון, שיש גורמים הדנים בינם לבין עצמם והגורם המחויב נמצא מחוץ לתמונה, או בתמונה רק בשביל לקבל את החובות שיוטלו עליו.
היו"ר רן כהן
אני מקבל את ההמלצה שלך, שתשבו ביחד עם משרד התקשורת ותדברו על הדברים האלה. אני לא יכול לעכב את התקנות בגלל זה. אנחנו מאשרים את הפרק כולו, להוציא סעיף (7).
ערן טמיר
זה קצת יותר מורכב. יש דרישות מסוימות של פרמטרים טכניים, שנדרש לכתוב אותם באופן מפורש בתוך התקנות.
היו"ר רן כהן
כלומר, פירוט יותר גדול מזה המצוין פה.
ערן טמיר
כן.
היו"ר רן כהן
איפה הייתם עד הישיבה הזו?
ערן טמיר
הדרישה לגבי קביעת פרמטרים הועלתה כבר בפעם הראשונה שהתייעצו איתנו. זו דרישה שחוזרת על עצמה, והיא גם הועלתה בישיבה הקודמת. אנחנו לא מחדשים פה. זו דרישה שחוזרת על עצמה. אנחנו מבינים את הקושי ואת סד הזמנים. לפחות לגבי העיקרון הגענו להסכמה עם משרד התקשורת היום בבוקר.
ליאת גלזר
הגענו להסכמה שצריך להציג את זה פה בפני הגופים הרלוונטיים, והם יביעו את דעתם על היתכנות הדבר.
ערן טמיר
ההצעה שלנו היא, שמעבר לקביעת דרישות בסיסיות מסוימות נכון יהיה לקבוע מנגנון שבעת הצורך יקבע מפרט טכני על פי תקנה שכבר אושרה פה בהקשר של תקנות נגישות אתר. היום ואנחנו מדברים פה על נושאים מאוד טכניים, שצריכים גם מידה של גמישות בבחינה שלהם ובשינוי שלהם, אנחנו מציעים לתת סמכות לנציב לקבוע מפרט טכני בהתייעצות עם הארגונים, בעלי הרישיון ושר התקשורת.
היו"ר רן כהן
אז אתה עכשיו במצפון שקט אומר לי: בוא תעכב את כל התקנות.
ערן טמיר
נהפוך הוא.
היו"ר רן כהן
הרי אני יכול לאשר את זה, ולצוות עליכם ועל משרד התקשורת לשבת עוד היום ולהביא את זה למחר למליאת הוועדה.
ערן טמיר
מבחינתי, כן.
היו"ר רן כהן
אז זה הסיכום. הפרק התקבל, וסעיף (7) נמחק. הנציבות ומשרד התקשורת יישבו עוד היום, ויביאו למחר את הפירוט כדי שמליאת הוועדה תאשר זאת.
ערן טמיר
יש שני מרכיבים.
ליאת גלזר
יש כאן שני מרכיבים. האחד הוא שמבקשים להכניס לתוך אותן התאמות נגישות שדיברנו עליהן, אותן 7 תכונות פרמטרים ומספרים. למשל, אפשרות להגברת קול לפי מספר. אנחנו בתחילה לא סברנו שנכון לכלול את הפירוט הזה, אבל אנשי הנציבות התעקשו.
היו"ר רן כהן
תשבו, תגיעו להסכמה ותביאו אותה לכאן. אם לא תגיעו להסכמה, זה יישאר כמו שזה.
ערן טמיר
אם זה נשאר כמו שזה, זה לא טוב.
ליאת גלזר
לטענתם, מדובר בדרישות מינימאליות. לי אין כרגע את האפשרות להגיב על כך. הגופים הרלוונטיים שיכולים להגיב על כך, אלה הגופים שיש להם מלאי מכשירים. כלומר, זה לא מספיק שאני וערן נדבר. אני צריכה גם לדבר איתם.
היו"ר רן כהן
אז תשבו גם איתם. תנסו להגיע היום לפתרון.
שמרית שקד
יש נושא נוסף. יש את העניין של הצירופים. עלתה דרישה שיהיו כמה תכונות שיצטרכו להתקיים במכשיר אחד.
היו"ר רן כהן
כלומר, שיהיו כמה תכונות במכשיר אחד.
ערן טמיר
אנחנו גם חושבים, שכל בעל רישיון צריך לספק לפחות שני דגמים כאלה כדי שתהיה אפשרות בחירה.
היו"ר רן כהן
ערן, אני רוצה להבין מה הפתרון שלך.
ערן טמיר
ההצעה של אדוני נשמעת לי נכונה. נשב עם מי שצריך לשבת היום ומחר, על מנת להגיע לסיכום. לדעתי, הדרישות שלנו הן מאוד מאוזנות. דרישות המינימום שאני מדבר עליהן, הן דרישות שממילא כבר קיימות בשוק. אם בעלי רישיון צריכים, אנחנו גם נראה להם שזה קיים.
היו"ר רן כהן
אז תמצאו בנוגע לכך שפה משותפת עם משרד התקשורת היום.
ערן טמיר
אני מסכים.
היו"ר רן כהן
ליאת, זה הפתרון. אני מבקש, שתשבו ותביאו למחר נוסח שיתווסף לתקנות האלה.
אחיה קמארה
למרות דבריה של ליאת, אני רוצה שיהיה ברור שאנחנו אמנם אמרנו שאנחנו לא רוצים את הטכנולוגיה המסוימת הזו של ה-TDD, אבל אנחנו כן מתעקשים על זה שיהיה שירות הממיר קול לכתב. אנחנו אמרנו שה-TDD היא טכנולוגיה משנות ה-70, אבל עדיין אנחנו רוצים שלאדם שלא יכול לדבר בטלפון תהיה אפשרות לתקשר במדינת ישראל.
ליאת גלזר
אחיה מתכוון לשירות הקיים בתקנה 5(2).
אחיה קמארה
זה נכון, אבל אני רוצה שיהיה ברור שזה מופיע שם.
ליאת גלזר
כאשר אמרתי שיש לזה כבר תחליפים, אחד התחליפים למכשיר עצמו הוא שירות הממסור.
היו"ר רן כהן
בואו נתקדם הלאה, ואחר כך נענה על זה.
שמרית שקד
קוראת סעיף 5: בעל רישיון יציע ללקוחותיו שירותי טלפוניה אלה, בעברית ובערבית:

(1) שירות הודעות מסר קצר (SMS), ככל שהוא ניתן, לאנשים עם מוגבלות בראייה, באמצעות טכנולוגיה הממירה אותות כתב לאותות שמע (text to speech).

(2) מוקד שירות לאספקת שירותי טלפוניה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור, שמתבצעת בו המרה של אותות שמע לאותות כתב או המרה של אותות כתב לאותות שמע, לפי העניין (relay services). השירות יינתן בכל ימות השנה ובכל שעות היממה. בלי לגרוע מהוראות כל דין, שירות כאמור יכול שבאישור השר יסופק בידי מספר בעלי רישיון במשותף.
(3) הגישה למוקדים של בעל הרישיון, לרבות מוקד שירות לקוחות, מודיעין ומוקד גבייה תתאפשר באמצעות טלפון, פקסימיליה ודואר אלקטרוני, ולגבי שאילתות קצרות למוקד – גם באמצעות הודעת מסר קצר (SMS).
ליאת גלזר
לגבי השירות הראשון יש לנו הצעה לכתוב: "שירות הודעות מסר קצר (SMS) ככל שהוא ניתן לאנשים עם מוגבלות בראייה, לרבות באמצעות טכנולוגיה הממירה אותות כתב לאותות שמע".
היו"ר רן כהן
כלומר, ייתכן ויש דרכים אחרות.
ליאת גלזר
שלא נגביל את עצמנו לטכנולוגיה מסוימת.
שמרית שקד
אם אנחנו כותבים "לרבות" הם עדיין חייבים לתת זאת על ידי text to speech או בדרכים אחרות.
ליאת גלזר
אם יש דרך אחרת לתת שירות הודעות מסר קצר לאנשים עם מוגבלות בראייה, זה בסדר.
שמרית שקד
אני לא בטוחה, שהמילה "לרבות" נותנת לך את הפתרון הזה.
ליאת גלזר
לגבי סעיף 5(2), אני רוצה לומר שהרבה אנשים לא הבינו את הסעיף. חשבנו, שאנחנו צריכים לעבוד על ניסוח יותר טוב. מדובר על שירות ממסור, כאשר יש מוקדן המשמש כחולייה מקשרת בין גורם שהוא בעל מוגבלות בשמיעה או בדיבור לאדם שומע. למשל, אדם עם מוגבלות בשמיעה נתקע עם האוטו בלילה באמצע הדרך ורוצה להזמין גרר. איך הוא יעשה את זה? הכוונה שיהיה מוקד שאפשר יהיה לפנות אליו בדרך של SMS או כתב אחר. אנחנו לא מגדירים פה בדיוק איך. בדרך כזו הוא יוכל להתקשר לגרר ולהזמין אותו, או להתקשר לרופא או להזמנת פיצה.
שמרית שקד
וזה לא מוקד חירום.
ליאת גלזר
לא. זה מוקד ממסור. זה התחליף לשיחת הטלפון הרגילה בין אדם שלא שומע או שיש לו מוגבלות בדיבור, לאדם שומע.
היו"ר רן כהן
אז זה יכול להיות טכנולוגי, וזה יכול להיות מאויש.
ליאת גלזר
זה בכל מקרה חייב להיות מאויש.
אורנה ערן
בעצם יש 3 אנשים בכל שיחה: אדם ליקוי השמיעה, המוקדן והאדם שאליו האדם ליקוי השמיעה רוצה להתקשר. למשל, אחיה רוצה לקבוע תור לרופא ומתקשר למוקדן, שולח פקס או SMS, כאשר המוקדן מחויב לתת תשובה לאחיה. כלומר, הוא צריך להעביר לו באותה צורה שבה הוא קיבל את המידע, גם את המידע חזרה.


לדעתי, יש פה טעות בהבנה של הטכנולוגיה. אני רוצה לתקן את הנוסח ולומר: "מוקד שירות תיווך טלפוני להעברת מסרים באמצעות מוקדן, לאספקת שירותי טלפוניה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור". יש מונח on line, ואנחנו מנסים למצוא את המינוח הנכון בעברית. כלומר, זה חייב להיות מאויש. חייב להיות אדם בצד השני בזמן אמת, שמקבל ויוצר את התקשורת.
קריאה
מי יממן את זה? האם חברות התקשורת יממנו את זה?
היו"ר רן כהן
כן. חברות התקשורת ממנות דברים שאני משתמש בהם ואני משלם להם, אז הם יממנו גם את זה.
מאיר אטדג'י
אני ממונה נגישות של אגודת החרשים בישראל. באגודת החרשים קיים שירות כזה, שבו יש תחנת ממסר וגם שיחות וידאו. אני רוצה להוסיף את הרעיון של תקשורת חזותית. אני רוצה להוסיף לנוסח, שתהיה אפשרות לתקשורת חזותית, אפשרות לקבלת מידע חזותי. זה לא מצוין בסעיף.
היו"ר רן כהן
זה כן מצוין.
ערן טמיר
לא.
היו"ר רן כהן
אני מקווה שהבקשה הזו תתקבל. ליאת מרימה גבות, אבל נראה מה נעשה עם זה.
מאיר אטדג'י
זה שירות וידאו דרך האינטרנט. זה לא מופיע פה.
היו"ר רן כהן
ליאת, מה את אומרת.
ליאת גלזר
אנחנו לא מגדירים פה, כיצד יתבצע הממסור. חשוב להבין, שזו חובה המוטלת על בעלי הרישיונות ועל חשבונם. צריך למצוא את האיזון הנכון במתן מענה לאותה אוכלוסייה. ניתן לתת את המענה גם אם המוקדן מקבל את הפנייה בכתב דרך פקס, אי מייל או SMS ולאו דווקא באמצעי חזותי.
מאיר אטדג'י
אמא שלי חרשת, והיא לא יודעת קרוא וכתוב. מה היא תעשה אם אין לה את האפשרות לשיחת וידאו? האפשרות היחידה שלה לקבל שירות הוא באמצעות שיחת וידאו. אני מדבר על כ-6,000 חרשים כאלה.
היו"ר רן כהן
האם היא יכולה לדבר?
אורנה ערן
היא יכולה לדבר, אבל לא לשמוע את הצד השני.
מאיר אטדג'י
אמא של היא מסמנת בלבד, והיא אינה יודעת קרוא וכתוב. האפשרות היחידה שלה לקבל שירות היא באמצעות שיחת וידאו. זה האמצעי היחידי שמאוד עוזר לה. היא לא צריכה להיות תלויה באנשים אחרים.
היו"ר רן כהן
ערן, מה אתה אומר?
ערן טמיר
אני חוזר להצעה שדיברנו עליה לגבי התקנה הקודמת. הנושא הטכני נכון אם יישאר במסגרת קביעת מפרט טכני.
שמרית שקד
זה לא קשור ממש למפרט טכני. זה משהו קצת יותר כללי. בפסקה (3)כאשר דיברנו על מוקד שירות לקוחות, כן רשמנו איזושהי רשימה של דרכים שבהן אפשר לפנות למוקד: טלפון, פקס, דואר אלקטרוני ו-SMS.
ערן טמיר
נכון. יש דברים שהם בסיסיים יותר ויש דברים שהם בסיסיים פחות. הנושא הזה קשור להתפתחות טכנולוגית, ולכן לא נכון לסגור את הדברים עכשיו. הדרישה החזותית היא מאוד ראויה בהקשר הזה. צריך לחשוב, שנותנים אפשרות לכל בעלי הרישיון ביחד להקים את המוקד הזה. השירות הזה כבר קיים גם בחו"ל וגם בישראל. עדיין, אני חושב שיש פה ממד טכני, שראוי להשאיר אותו באותה תקנה שאנחנו מציעים, שתאפשר קביעה תוך התייעצות ושיתוף כל הגורמים.
היו"ר רן כהן
האם ההצעה של אורנה עונה על כך?
ערן טמיר
אם כבר אנחנו יושבים על הניסוח של סעיף 4, אז אפשר גם לשבת על הניסוח של סעיף 5.
היו"ר רן כהן
אבל אי אפשר להשאיר את הכל למחר. בואו נתקדם. בשביל מה כינסנו את הישיבה היום? האם הניסוח שאורנה הציעה מקובל עליכם?
ערן טמיר
מרכיבי הניסוח בהחלט מקובלים עלינו.
היו"ר רן כהן
אם כך, לא איכפת לי שאת הניסוח המדויק אתם תגמרו עם שמרית. ליאת, האם עלייך מקובלת התוספת?
ליאת גלזר
לגבי הממד החזותי, יש לי בעיה.
יוליה מרוז
יש לי הערה. הסעיף אומר, שאת כל השירותים יש לתת בעברית ובערבית. היום השיטה הטכנולוגית שבה פועלת הרשת של פלאפון לא תומכת בשפה הערבית, אלא רק בשפה העברית והאנגלית.
היו"ר רן כהן
אז תתמכו גם בשפה הערבית.
יוליה מרוז
אנחנו עוברים היום לרשת חדשה, שבה מובנית התמיכה בשפה הערבית והרוסית. פלאפון בימים אלה נערכת להשקה של רשת חדשה, ושם תהיה תמיכה גם בשפה הערבית. ברשת הישנה המכשירים לא תומכים בשפה הערבית. עד היום אנשים שהתכתבו בשפות אחרות השתמשו באותיות לועזיות של התמיכה באנגלית שיש ברשת. יש פה בעיה מסוימת של חוסר ישימות.
היו"ר רן כהן
למה אתם כל כך לא גמישים? הכנסת רוצה לעבור לעבוד עם פלאפון, ואתם תוקעים את העניין. העוזרות שלי כבר 3 חודשים רוצות לעבור, ואתם תוקעים את העניין. אפילו אני רוצה לעבור, ואתם לא נותנים.
יוליה מרוז
בגלל הפערים בין הטכנולוגיות, החברה היום משקיעה מאות מיליונים בשביל לעבור לרשת שתהיה דומה לזו של סלקום ופרטנר. זה מביא כמה יתרונות, ובין היתר את הנושא של תמיכה בשיחות.
היו"ר רן כהן
זה לא היה פייר מה שעשיתי. אני חוזר בי.
יוליה מרוז
בטכנולוגיה של הרשת הישנה של פלאפון אין תמיכה בערבית, ואתם חייבים לתת לזה איזשהו פתרון.
היו"ר רן כהן
אתם צריכים לתת לזה פתרון.
ערן טמיר
זה בדיוק מה שליאת אמרה קודם. אם יש בעיה של נתק כבד מדי, הם יכולים להשתמש בנתיב אחר.
היו"ר רן כהן
20% מתושבי ישראל הם ערביים.
יוליה מרוז
אני מסבירה, שבעוד כמה חודשים אנחנו מתחילים השקה של רשת חדשה ובה יש תמיכה לשפה הערבית. מבחינת יישום התקנות שבזה הרגע אתה מאשר ומתקין, יש מגבלות מאוד רציניות על יכולת היישום שלנו.
היו"ר רן כהן
אז אולי השר ייתן לכם ארכה של שלושה חודשים.
לירון גולדברג
קודם זרקת הערה "שלחברות יש מיליארדים". לנו אין מיליארדים.
היו"ר רן כהן
רק מיליונים.
לירון גולדברג
בקושי.
היו"ר רן כהן
דיברתי על כך שלכל החברות ביחד יש מיליארדים.
לירון גולדברג
אנחנו נפרדים משלוש החברות הגדולות. בנושא של תקנה 5(1) עלותה של המכונה לרכישת השירות הזה היא מאות אלפי דולרים. ברור שהנטל על החברות הגדולות הוא גדול, ועלינו על אחת כמה וכמה הוא גדול. כדי להיות פרודוקטיבי, אני מציע שגם השירות הראשון יוכל להינתן באמצעות מוקד שירות. כלומר, שלא תהיה אפשרות רק דרך מכונה. אם מקימים מוקד שירות כזה, אז לא צריך להטיל עלות נוספת של רכישת מכונות.
היו"ר רן כהן
זה לא ויתור על סעיף (1). אתה מציע שסעיף (1) יתקיים או כפי שנכתב כאן או בעזרת מוקד שירות.
לירון גולדברג
כן.
היו"ר רן כהן
האם זה נראה לך, ליאת?
ליאת גלזר
האם האדם עם המוגבלות בראייה יוכל לקבל SMS, כך שבמקום שה-SMS יעבור המרה מטקסט לקול במכשיר יהיה איש שיתקשר אליו ויקריא לו את ה-SMS.
לירון גולדברג
כן.
היו"ר רן כהן
מה איכפת לנו שזה יינתן באופן אנושי?
שמרית שקד
היום כתוב: "באמצעות טכנולוגיה". אולי נאמר: "או בדרך אחרת שאושרה על ידי השר".
היו"ר רן כהן
כן.
ערן טמיר
לא הצלחתי להבין, למה מירס צריכה את האפשרות הזו.
היו"ר רן כהן
כי הם אומרים שהטכנולוגיה הזו עולה מאות אלפי דולרים, ואין להם את הכסף לשם כך. במקום זה הם נותנים שירות אנושי.
ערן טמיר
זו הקלה, שיש סמכות לתת אותה רק אם מדובר בנטל כבד. יש מסלול של נטל כבד, והם יכולים להגיש בקשה.
היו"ר רן כהן
שמרית מציעה לומר: "או בדרך אחרת שאושרה על ידי השר".
ערן טמיר
אם זה נובע מכך שלמירס יש קושי כלכלי להעמיד את השירות הזה, אז שיתכבדו ויגישו בקשה לפטור בשל נטל כבד, ויציעו את החלופה הזו. לא צריך לכתוב את זה. החוק מאפשר את הדבר הזה באופן מוחלט.
היו"ר רן כהן
אבל פה כתוב: רק באמצעות טכנולוגיה.
ערן טמיר
אבל בחוק יש מסלול של פטור.
היו"ר רן כהן
אני רוצה שתסביר את העקשנות שלך. סביב השולחן הזה יש מטרה אחת, והיא שהאדם עם המוגבלות יוכל לקבל את השירות. האם זה איכפת לך באיזה אופן הוא מקבל אותו, האם זה באופן אנושי או טכנולוגי?
ערן טמיר
איכפת לי שזה יהיה באותה איכות כמו שאנחנו דורשים.
היו"ר רן כהן
האם אדם לא יכול לתת את השירות באופן איכותי?
ערן טמיר
אני לא יודע.
היו"ר רן כהן
האם הטכנולוגיה היא יותר טובה?
אורנה ערן
יש פה אי הבנה של הטכנולוגיה. מוקדם תיווך טכנולוגי לא יכול לדעת. איך הוא יקבל את ה-SMS? אנחנו מדברים על שני דברים נפרדים. ההצעה, כמו שאני מבינה אותה, היא שכאשר מישהו יקבל SMS ברשת מירס יתקשר אליו מישהו ויקריא לו את ההודעה. צריך להמציא טכנולוגיה, על מנת שמישהו בכלל יידע שיש SMS שצריך להקריא אותו.
ערן טמיר
יש עם זה כמה בעיות. אל"ף, זה אומר שרוצים רק את פסקה (2). בנוסף, אם הם נותנים שירות של SMS, אז הם צריכים לתת גם את השירות הזה. דבר שלישי, מעורבות של אדם שלישי פוגעת בצנעת הפרט.
היו"ר רן כהן
אנחנו נגיע עוד מעט לשירות שכולו בעזרת בני אדם.
ערן טמיר
אם הם מצליחים לתת שירות SMS לשאר האוכלוסייה, אין סיבה שהם לא ייתנו את השירות הזה לאוכלוסייה הזו.
לירון גולדברג
גם מוקד השירות בסעיף (2) פוגע בפרטיות.
היו"ר רן כהן
אתה לא מקל, אתה מכביד.
שמרית שקד
האם את יכולה להסביר את הטכנולוגיה של text to speech ?
אורנה ערן
זה כאשר יש משהו כתוב, ויש מכשור שיודע לקרוא את זה ולהקריא את זה בקול רם.
שמרית שקד
האם הפלאפון עצמו מקריא את זה?
אורנה ערן
בדיוק.
קריאה
הוא מזהה את הטקסט, וממיר אותו לקול.
היו"ר רן כהן
זה כמו ה-GPS.
קריאה
לא. קורצוויל, יהודי טוב, פיתח את זה. זה קיים עכשיו בטלפונים. טלפונים ניידים מצלמים ומקריאים על המקום.
שמרית שקד
נציג מירס דיבר על מכשיר מאוד יקר. האם זה מכשיר שנמצא אצל מירס ובאמצעותו ניתן שירות לכולם, או שהמכשיר עצמו עושה את זה.
אורנה ערן
מה שהוא מציע, זה משהו שלא מוכר לי.
לירון גולדברג
אנחנו צריכים לשים את זה במערכת שלנו.
שמרית שקד
איך זה עובד, בזכות זה שהמכשיר שלי הוא יותר משוכלל?
אורנה ערן
זו תוכנה.
לירון גולדברג
החברה רוכשת בתוך הציוד שלנו. זה יישב במירס ולא בציודי הקצה. זו תוכנה בתוך המערכת שלנו, שעושה את זה.
שמרית שקד
האם צריך גם מכשיר מיוחד?
לירון גולדברג
בוודאי.
ערן טמיר
זה לא מכשיר, אלא רק התוכנה.
היו"ר רן כהן
מדובר בתוכנה במרכז מירס, במרכז פלאפון, במרכז סלקום או במרכז אורנג'.
לירון גולדברג
אנחנו מדברים גם על זה וגם על מוקד.
היו"ר רן כהן
ליאת, מה הפתרון?
ליאת גלזר
למיטב הבנתי, ההצעה שלו לא אפשרית.
היו"ר רן כהן
נאמר פה שזה בלתי אפשרי.
לירון גולדברג
למה אתה פותר את זה ככה במחי יד?
היו"ר רן כהן
למי אני אשמע אם לא למשרד התקשורת?
לירון גולדברג
בלי הסבר.
היו"ר רן כהן
הם יסבירו מיד.
מאיר אטדג'י
בפגישה הקודמת אמרתי, שאם מגבילים אדם למעשה מגבילים את ההזדמנויות שלו. כלומר, אם הרבה אנשים שירצו נגישות ויקבלו התאמות, זה יאפשר להם לקבל אלפי מקומות עבודה ומיליוני הזדמנויות. למה לא לתת להם את ההזדמנות הזו?
היו"ר רן כהן
זה מה שאנחנו מתכוונים לתת. לשם כך ניתנות את התקנות. ליאת, תנו הסבר ללירון מדוע ההצעה שלו היא בלתי אפשרית.
ליאת גלזר
צריך לחשוב קצת יותר על היישום של זה. אותי מטריד ההיבט של הפרטיות. אם אני היום שולחת SMS לאדם מסוים, אני רוצה שהוא יקבל את זה. אני מניחה, שהוא מקבל את זה. מה שמוצע פה, הוא שאדם שלישי יקבל את זה ויקריא לו את זה. במוקד הממסור, האדם שמתקשר אל המוקד יודע שהוא מתקשר למוקדן, ובוחר לעשות את השיחה הזו באמצעות מתנדב.
היו"ר רן כהן
אורנה וערן, אני מבין שזו גם הסיבה שאתם מתנגדים לזה.
אורנה ערן
כן.
לירון גולדברג
התקנה הזו לא מאוזנת בעליל. יש פגיעה גדולה בחברות.
היו"ר רן כהן
מי יכעס אם נמצא בכל זאת פתרון לפנייה של מירס ונאמר: "פתרונות אחרים באישור השר".
ערן טמיר
יש לנו בעיה עם זה. התקנות הן בהתייעצות, הן עוברות גם את הארגונים וגם את הנציבות. אם אתה אומר "באישור השר", אתה אומר שהשר יתקין תקנה מיוחדת למירס בלי לעבור את כל המסלול שהתקנות אמורות לעבור.
היו"ר רן כהן
אני אומר שאם יש פתרונות אחרים שאינם דווקא טכנולוגיים וחברה אחרת מעדיפה אותם, השר יכול לקבל את זה או יכול לשלול את זה.
ערן טמיר
התקנות בנויות באופן מאוזן אחרי שהן עוברות התייעצות איתנו והתייעצות עם הארגונים.
לירון גולדברג
רק איתנו לא.
ערן טמיר
והתייעצות עם בעלי הרישיון. על פי חוק צריך להתייעץ איתם, שלא כמו בתקנות אחרות. אגב, הם קיבלו את התקנות. התקנות האלה הן תקנות ותיקות ביותר. לפני שנתיים וחצי הם קיבלו אותם, והיה להם הרבה זמן להגיב.
לירון גולדברג
הגבנו את אותה תגובה.
ערן טמיר
הנציג של מירס טוען שזה נטל כבד מדי, והוא לא מציג מספרים או עלויות, לא מסביר למה זה נטל כבד. אני לא יודע למה אנחנו צריכים ללכת למהלך חריג, כאשר יש פתרון בחוק.
היו"ר רן כהן
מהו הפתרון?
ערן טמיר
לטעון שיש נטל כבד מדי.
דן אורן
יש אפשרות לבקש פטור פרטני מהנציב.
היו"ר רן כהן
אם כך, זה פתור.
לירון גולדברג
אבל התקנות שאתה מוציא תחת הוועדה הזו לשר, הן לא סבירות. אני צריך ללכת להליך אחר כדי לבקש פטור.
היו"ר רן כהן
אבל אם זה קיים בחוק, זה לא משנה אם זה נמצא פה או במקום אחר.
לירון גולדברג
זה משנה מאוד.
היו"ר רן כהן
זה נותן פה מוצקות לעניין. גם לזה יש משקל. אם כך, הנוסח נשאר ללא תוספת.
איילת כהן-מעגן
בהעדר גורם אחר מתאים לעניין, כל הנטל מוטל על חברות התקשורת.
היו"ר רן כהן
אבל את לא מגלה את אמריקה. על מי את רוצה שנטיל את הנטל, על החרשים, העיוורים, או הנכים?
איילת כהן-מעגן
חלילה, אבל כאן מדובר על הקמת מוקד שאין לו שום קשר לשירותי תקשורת, פרט לזה שיש פלטפורמה – כי הרי אפשר לחייב את חברות התקשורת לתת כל מוקד שבעולם, גם לתיקונים של אמפא וגם לשירות השוקולדים של עלית.
היו"ר רן כהן
כאן את מעליבה את המחוקק.
איילת כהן-מעגן
לא.
היו"ר רן כהן
המחוקק היחידי כאן זה אני, ואני אומר לך שכן. מה שאת אומרת עכשיו, זה עלבון לאינטליגנציה. לא מבקשים מכם לחלק גלידה לכל נכה. מבקשים מכם, שהתקשורת שאתם מספקים לכל האזרחים, תהיה גם לכל הנכים. זה דבר הכי טבעי. זה חוק השוויון.
איילת כהן-מעגן
אבל פה מבקשים דבר מה נוסף בהקמת המוקד. אני רוצה לתת אנלוגיה למוקדי חירום. החליטה המדינה באיזשהו שלב שאולי כדאי לאחד את מוקדי החירום. כל מיני מוקדים שהם מוקדים חשובים, הם מוקדים שלא בהכרח חברות התקשורת הן אלה שצריכות להקים, לאייש, ולשאת בנטל, על אף החשיבות הרבה שלהם. אגב, גם למדינה זה חשוב.
היו"ר רן כהן
אני לא מבין למה. את אומרת פה דבר שהוא מופרך. אם חברות התקשורת רוצות לתת את השירות הזה לכל האנשים שאינם נכים, למה לא לתת אותו גם לנכים?
איילת כהן-מעגן
אבל חברות התקשורת נותנות פה שירות תיווך, שהוא לא שירות פלטפורמה של תשתית תקשורת. זו לא המרה של text to speech. זה מוקדן מאויש, שנותן את השירותים האלה שהם בעצם מעבר לשירות רגיל. אם מגיעה אליו דרישה לעזרה, הוא צריך לדעת מה לעשות איתה.
ליאת גלזר
אבל זו הדרך להנגיש שיחת טלפון.
היו"ר רן כהן
לשם כך מיועדות תקנות הנגשת התקשורת.
מיכל רימון
בתקנות אתר הפנינו לחובה להחיל את תקנות השירות ותקנות מבנה חדש שעדיין לא הותקנו. היתה הפניה, שמכילה את כל הנושאים המוסדרים בתקנות השירות.
שמרית שקד
תקנות השירות עדיין לא הותקנו, ולכן אנחנו לא יכולים להפנות לתקנות שעוד לא הותקנו. כאשר תסתיים התקנתן, אפשר יהיה לעשות תיקון עקיף.
ערן טמיר
מה שמיכל אומרת, זו טכניקה שאנחנו משתמשים בה בוועדה הזו. השתמשנו בה גם לגבי תקנות נגישות אתר וגם בדיונים על תקנות של בניינים חדשים. במקום להפנות לתקנות שאינן קיימות, אנחנו מפנים לסעיף המסמיך. הדבר הזה עבר בתקנות נגישות ונכנס לתוקף. זה ההגיון שאנו עובדים איתו לגבי תקנות בניין חדש.
מיכל רימון
לגבי סעיף 4 אנחנו צריכים לדבר אחר כך.
היו"ר רן כהן
הם יביאו נוסח למחר.
מיכל רימון
לסעיף 5(3) נדרשת עוד תוספת קטנה לשם ההבהרה. כיוון שתקנות השירות עדיין לא הותקנו, חשוב להבהיר כל מיני דברים שחשוב להקפיד עליהם גם כשאתה משתמש באמצעים המפורטים בסעיף הזה. אנחנו מציעים לומר: "הגישה למוקדים של בעל הרישיון, לרבות מוקד שירות לקוחות, מודיעין ומוקד גבייה תתאפשר באופן מותאם למוגבלויות השונות באמצעות...".
ליאת גלזר
כאשר אנחנו כתבנו את הנוסח הראשון של התקנות האלה לא היתה אפילו טיוטה של תקנות הנגישות לשירות.
שמרית שקד
מגיע לכם כל הכבוד על החריצות.
ליאת גלזר
הסעיף הזה הוא לא הנגשה של שירות בזק. זה סעיף של הנגשת אופן מתן השירות במובן של שירות לקוחות. היום יש טיוטה של התקנות, ואין רצון שהנוסח הזה יקלקל לנציבות, ומצד שני יחשוף את בעלי הרישיונות לחובות שהן לא בדיוק זהות. הדבר הנכון לעשות פה, הוא להוריד את הסעיף או להבהיר שלעניין הזה ברור שיחולו התקנות העתידיות בקונסטרוקציה של ההפניה שהציעה מיכל. אני חושבת, שלהשאיר את זה ככה זה לא לפה ולא לפה.
ערן טמיר
אנחנו מסכימים, שכל ההוראות ייקבעו בתקנות לפי סעיף 19יד לחוק יחולו גם לגבי השירות שניתן על ידי בעלי הרישיון.
ליאת גלזר
שיהיה ברור, שכאשר יהיו תקנות השירות הם יחולו גם על בעלי רישיונות התקשורת, על אף שיש תקנות מיוחדות לשירות בזק ומתקני בזק.
ערן טמיר
אני אסביר מה הבעיה. אנחנו לא רוצים שיקום מישהו ויגיד, שהיות ויש תקנות מיוחדות לבעלי רישיון בזק התקנות של נגישות השירות לא חלות עליו.
שמרית שקד
כל עוד קבענו אחרת, הטענה הזו נכונה.
היו"ר רן כהן
אבל יעברו התקנות האלה.
ערן טמיר
אבל תמיד יוכלו להגיד, שהמחוקק הראשי קבע שיש תקנות נפרדות לבעלי רישיון ולשירות. אנחנו פה לא נכנסנו לכל ההיבטים של שירות מסחרי רגיל אלא רק להיבטים המיוחדים של שירותי טלפונים. למען הסר ספק, אנחנו רוצים שההוראות שיימצאו בתקנות של נגישות שירות כלליות יחולו גם על בעלי רישיון.
היו"ר רן כהן
אבל זה ברור.
ערן טמיר
אבל צריך לכתוב את זה.
היו"ר רן כהן
שמרית תעגן את זה.
שמרית שקד
אנחנו נבדוק את זה עד מחר.
צ'יקו דורי
בדיוק בגלל זה, סעיף 5(3) לא יכול להיות פה. אם הנושא הזה לא קשור לתקשורת בכלל, הוא לא צריך להיות פה. הסעיף הזה לא קשור לבעלי רישיונות תקשורת. באים ואומרים, כי חשוב שמוקדי שירות לקוחות יידעו גם לקבל הודעות ב-SMS. יכול להיות שזה דבר חשוב, אבל זה לא רלוונטי דווקא למפעיל תקשורת.
היו"ר רן כהן
אבל אנחנו לא נוציא את זה מפה, כי יש לנו הזדמנות שהדבר ייכנס עכשיו.
צ'יקו דורי
אז למה לא מכניסים את כל מה שיש בתקנות השירות, כמו גובה השולחן שצריך להיות.
היו"ר רן כהן
במקומות מסוימים הכנסנו.
צ'יקו דורי
חשוב להבין את הסעיף הזה. אומרים לנו, ששאילתות קצרות יהיו ב-SMS. מה זו שאילתה קצרה? הרי כדי לפנות בשאילתה צריך לומר מה מספר הטלפון, מה מספר תעודת הזהות, מה מספר כרטיס האשראי, ורק אחרי זה להכניס את השאלה. זה דבר לא ישים בכלל לעשות אותו בשאילתא קצרה.
שמרית שקד
למה, יש שאילתות שלא דורשות לתת את מספר כרטיס האשראי. נניח שאני רוצה לדעת מהן שעות הפעילות של סניף סלקום בעפולה.
היו"ר רן כהן
גם על זה הם ייקחו מספר כרטיס אשראי.
צ'יקו דורי
אז אני אולי לא צריך להכניס את מספר כרטיס האשראי, אבל את מספר הטלפון.
ליאת גלזר
אבל קיבלת את זה ב-SMS, אז אתה יודע מה מספר הטלפון שלי.
צ'יקו דורי
אבל יכול להיות שאת שולחת את זה מטלפון אחר, כי הטלפון שלך מקולקל. פתרון SMS לשאילתות קצרות שמהוות אחוז קטן, הוא לא פרקטי בגלל כמות השאלות וגם בגלל שזה אחר כך ייכנס בתקנות השירות הכלליות. זה נראה קצת מוגזם.
ליאת גלזר
אבל זה מופיע בתקנות השירות הכלליות.
איילת כהן-מעגן
לגבי הדרישה שזה יהיה בערבית, זה כרגע לא נתמך. זה כרוך בעלויות אדירות. אנחנו חושבים, שזה נטל כבד מדי.
היו"ר רן כהן
אנחנו לא נוריד את זה.
איילת כהן-מעגן
לגבי ההיפוך של הסדר, שקודם קובעים את הנורמות ואחר כך שולחים את החברות – אני רוצה לומר שצריך לראות שלא שמים את החברות בסיטואציות שהן מפירות מראש.
היו"ר רן כהן
אני חושב שאת צודקת, ואני מצטער שהדבר הזה לא נעשה קודם.
צ'יקו דורי
אפשר לתקן את זה עכשיו.
היו"ר רן כהן
כרגע אי אפשר לעשות את זה.
איילת כהן-מעגן
אנחנו לא רוצים להיות בעמדה של מפרים. זה הכי חשוב.
שמרית שקד
החלת תקנות השירות, בין אם לפני שהתקנות יותקנו או בין אם אחרי שהתקנות יותקנו כתיקון עקיף לאותן תקנות, ייבחן.
איילת כהן-מעגן
אם אפשר, גם לבחון את ההפניה.
ליאת גלזר
אני רוצה לחזור לסעיף 4. אתה שלחת אותי לדבר עם אנשי הנציבות עד מחר. בשביל זה אני צריכה שנציגי החברות יתנו לי תשובות, והן לא יכולות לתת את התשובות בלוח הזמנים הזה. הם צריכים לפנות גם לאנשים אצלם בחברה וגם ליבואנים. זה קצת צפוף.
היו"ר רן כהן
מה הפתרון?
ערן טמיר
אנחנו מוכנים לשבת מהיום ועד מחר בבוקר.
היו"ר רן כהן
תשבו היום עד מחר בבוקר, ותביאו מה שאתם יכולים. בתקנות האלה התחלנו לדון לפני חודשים. עשינו הפסקה כדי שאתם תהיו מוכנים, וגם הפעם אתם לא מוכנים.
דן אורן
האם הדיונים ממשיכים גם בפגרה?
היו"ר רן כהן
אני ממשיך אותם עד ה-10 במאי.
שמרית שקד
ביום שני ועדת הכנסת צריכה לקבל החלטה בנוגע לאופי הדיונים שיתקיימו בפגרה, ואיזה דיונים הוועדות תהיינה רשאיות לקיים.
היו"ר רן כהן
אני אנסה לשכנע את יו"ר הכנסת לאפשר לנו להתקדם. בינתיים, בואו נתקדם היום. חבל על הזמן. ליאת, אני לא יכול לוותר לכם. תשבו היום עם החברות ועם הנציבות, ותביאו נוסח למחר.
יוליה מרוז
החברות לא יכולות לענות. אנחנו הסברנו שאנחנו לא יכולים לענות על השאלות האלה.
צ'יקו דורי
לא מדובר בחברות, אלא ביבואנים.
היו"ר רן כהן
אתם קיבלתם את התשובה מאורנה.
צ'יקו דורי
זה לא שאנחנו לא רוצים. אנחנו לא האנשים שיודעים איזה ציוד קצה יש בעולם. אנחנו צריכים את היבואנים בשביל זה.
היו"ר רן כהן
מה עשיתם עד עכשיו? אתם יודעים שיש חוק.
צ'יקו דורי
אנחנו אמרנו שיש בעיות עם החוק.
היו"ר רן כהן
האם לא היה לכם זמן דיבור עם היבואנים?
יוליה מרוז
אנחנו אמרנו את הטיעון הזה לאורך כל הדרך, ואנחנו ממשיכים להגיד את אותו טיעון. אנחנו לא הכתובת בנושא הזה.
היו"ר רן כהן
אתם אומרים שאתם כן הכתובת, ושמשרד התקשורת צריך לדבר איתכם.
ערן טמיר
אני לא רוצה להגיד, שהאינטרס של בעלי הרישיון הוא למשוך את זה כמה שיותר זמן, במיוחד שעוד מעט יוצאים לפגרה. אני לא מעוניין להגיד את זה. אני לא חושב שזה נכון.
היו"ר רן כהן
נגיד ששמענו, אבל לא אמרת.
ערן טמיר
אני מציע, שיתנו טווח זמן ריאלי בכפוף למה שוועדת הכנסת תחליט. אנחנו מוכנים לשבת באופן רציף. אני חושב שעד יום רביעי-חמישי אפשר לגמור את זה.
היו"ר רן כהן
אני אפנה ליו"ר הוועדה, יצחק גלנטי, ואבקש ממנו שמחר נמשיך את דיוני ועדת המשנה. אני מטיל על הנציבות להיות אחראית על העניין הזה מול משרד התקשורת והחברות, על מנת להביא את הפתרון עד ליום ראשון הקרוב. אני אנסה לשדל את מנהלת הוועדה, לקיים ישיבה ביום שני בבוקר.
ערן טמיר
בתנאי שוועדת הכנסת לא תקבע שלא מקיימים דיונים על הנושאים האלה. אם היא תקבע כך, כולם יעשו מאמץ וידלקו האורות בבניין בזק.
היו"ר רן כהן
אני לא יכול להתחייב בשם ועדת הכנסת לשום דבר.
ערן טמיר
לכן, אם ירכזו מאמץ ויבואו האנשים הטכניים עד ליום רביעי אפשר יהיה להספיק.
אורנה ערן
אני חושבת שכן חשוב להגיד, שקשה לי להאמין שאין אנשים טכניים בחברות העוסקות בטכנולוגיה שלא יודעים מה הספציפיקציות הטכניות של מכשירים שיש להם. הרי באינטרנט אתה יכול לקבל את המידע הזה לגבי כל מכשיר.
היו"ר רן כהן
אורנה, יש לי הרושם שאת תוכלי לעזור להם לדעת מה יש להם.
ערן טמיר
ההוראות האלה בחוק האמריקני קבועות כבר יותר מ-20 שנה.
צ'יקו דורי
החוק האמריקני משתמש בטכנולוגיות אחרות.
היו"ר רן כהן
אני לא אפתור את זה פה. לא במקרה אני מטיל את זה על הנציבות, שתשב עם משרד התקשורת והחברות השונות. אני מבקש להביא לכאן את הפתרון עד יום ראשון. אני אנסה לשדל את הוועדה להתכנס ביום שני. ערן, האם יש סיכוי אפילו עד יום חמישי להגיש זאת?
ערן טמיר
מבחינתנו, כן. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים.
היו"ר רן כהן
אם כך, ביום ראשון תביאו את מה שאתם רוצים.
אחיה קמארה
למה לא מחר?
היו"ר רן כהן
הם לא מוכנים להביא את התשובה למחר.
ערן טמיר
אנחנו מוכנים להביא את התשובה למחר.
היו"ר רן כהן
הם אומרים שזה לא יהיה עד מחר.
ערן טמיר
אנחנו יודעים מה הספציפיקציות הנדרשות.
היו"ר רן כהן
תביאו את התשובה מתי שתוכלו, מחר, מחרתיים או ביום ראשון. מה שיותר מוקדם, יותר טוב. אני מדבר על הפתרון, ולא על העמדה שלכם. דברו עם משרד התקשורת והחברות, ותביאו את הפתרון.
מאיר אטדג'י
האם יש כוונה להכניס את האמצעי החזותי לסעיף 5(2)?
היו"ר רן כהן
ערן, גם בהקשר לזה תביאו פתרון. אני מקווה, שתביאו פתרון חזותי. אנחנו עוברים לסעיף 6.
שמרית שקד
קוראת סעיף 6(א): בלי לגרוע מהוראות תקנות 2 ו-3, בעל רישיון רשאי לבצע התאמות נגישות שאינן מנויות בתקנות 4 ו-5, ובלבד שאינן פוגעות בהתאמות לפי הנדרשות לפיהן.
היו"ר רן כהן
על זה אני מבין שאין לאף אחד הערה.
אפרים חוג'ה
פה יש תחרות. כאילו חברה א' רוצה לקדם.
היו"ר רן כהן
אין לנו בעיה עם זה. זה התקבל.
שמרית שקד
קוראת סעיף 6(ב): חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בזק או מיתקן בזק לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות להנגשה לפי תקנות אלה של השירות או המיתקן, לפי העניין.
היו"ר רן כהן
אני מודיע, שאני אפילו לא פותח דיון על הסעיף הזה.
מיכל רימון
זה לא מתאים תחת הסעיף של התאמות נוספות. זו צריכה להיות תקנה בפני עצמה.
היו"ר רן כהן
נכון. זו תהיה תקנה 6א.
אפרים חוג'ה
הואיל ומדובר בעולם שמשתנה ותקשורת שמתעדכנת מעת לעת, השאלה היא האם העדכונים צריכים לבוא לידי ביטוי בתקנות התקנות, או שאפשר לומר ששינויים מעת לעת יאושרו על ידי השר.
היו"ר רן כהן
את זה נחליט בסוף התקנות. תזכיר לנו את זה בסוף התקנות, על מנת שנוכל לאפשר לשר מדי פעם לעדכן.
שמרית שקד
קוראת סעיף 7: בעל רישיון יפרסם ברבים את התאמות הנגישות שהוא מבצע על ידו לפי תקנות אלה.
מיכל רימון
אני חושבת שחייבים לעשות הרחבה לגבי הדברים ההכרחיים שצריך לכלול תחת הפרסום. אחד הדברים הכי חשובים בעיני, זה הנושא של פרסום באינטרנט. צריך לוודא שהפרסום הוא נגיש. שלא ייוצר מצב, בו אומרים שבקופסה של מכשיר הקצה מצויה הנגישות. זה לא עוזר, כי אם זה לא מפורסם שאני יכול ללכת ולקבל שירות נגיש אני לא אגיע לקופסה הזו.
היו"ר רן כהן
אז מה את מציעה להוסיף למשפט הזה? השאלה היא, האם מספיק שהוא יפרסם רק את התאמות הנגישות, או שהוא צריך לפרסם גם את העלויות ואת המשמעויות.
שמרית שקד
האם את רוצה שהפרסום יהיה נגיש?.
מיכל רימון
בראש ובראשונה, צריך לציין שהחנויות ומרכזי השירות נגישים.
ליאת גלזר
אין חובה כזו כרגע.
שמרית שקד
האם את רוצה שהפרסום עצמו יהיה נגיש?
ליאת גלזר
אני רוצה לחייב פרסום באינטרנט, ושאתר האינטרנט יהיה נגיש.
שמרית שקד
האם את מדברת רק על פרסום באינטרנט?
ליאת גלזר
לא. זה הבסיס. אני מדברת על פרסום באינטרנט שהאתר צריך להיות נגיש.
קריאה
מה זה אומר?
היו"ר רן כהן
אני מודה, שאני התבלבלתי. אני הבנתי שאת אומרת, שאת רוצה שהפרסום עצמו יהיה נגיש. קודם לכן הבנתי, שלא מספיק שהוא מפרסם מהן התאמות הנגישות, וצריך לפרסם גם עלויות ותכונות.
ליאת גלזר
יש פה כמה שלבים. קודם כל צריך לפרסם.
היו"ר רן כהן
זה כתוב.
ליאת גלזר
אבל צריך לוודא, מה הפרסום יכלול. צריך לוודא, שהוא כולל את האתרים, את המקומות שבהם אפשר לקבל את אותו שירות נגיש וציוד נגיש. צריך לוודא שאמצעי הפרסום יהיה נגיש.
היו"ר רן כהן
כתוב ברבים. מה יותר מזה.
אורנה ערן
אנחנו מבקשים, שהפרסום יכלול אם יש לנו מכשירי קצה נגישים. המקום הנכון ביותר לעשות את זה הוא באינטרנט, כי מקום אחר כרוך בעלויות יותר גבוהות. אנחנו מבקשים שיהיה מפרט של מכשירי הקצה, שמפרטים את אמצעי הנגישות: האם הטלפון נגיש, האם הוא מותאם לשימוש עם מכשיר שמיעה, כמה הגברה זה נותן וכו'.
היו"ר רן כהן
איך ניתן לנסח את זה פה?
אורנה ערן
אני מציעה לומר: "פרסום יכלול מפרט התאמות הנגישות של מכשירי הקצה".
ערן טמיר
כולל הסמלים.
שמרית שקד
האם הכוונה היא להתאמות הנגישות לרבות מפרט?
ערן טמיר
"לרבות".
היו"ר רן כהן
בעל רישיון יפרסם ברבים את מפרט התאמות הנגישות של מכשירי הקצה.
שמרית שקד
עדיף לומר: "התאמות הנגישות, לרבות המפרט".
מיכל רימון
חשוב לציין המקום שבו זה יפורסם.
היו"ר רן כהן
אני לא חושב שאפשר לכתוב בחוק, באיזה עיתון זה יפורסם.
מיכל רימון
הכוונה היא שהאתר יהיה נגיש. שלא יפרסמו את זה במקום שאדם עם מוגבלות לא יוכל להגיע אליו ולקרוא.
אורנה ערן
לרבות הסמלול המתאים. יש סמלים בינלאומיים המצביעים על מקום שהוא נגיש ללקוי ראייה או ללקוי שמיעה.
היו"ר רן כהן
זה נראה לי חשוב. נוסיף: "כולל הסמלול המתאים". שמרית, תקראי את הנוסח.
שמרית שקד
"בעל רישיון יפרסם ברבים את התאמות הנגישות שהוא מבצע על ידו לפי תקנות אלה, לרבות מפרט של ציוד הקצה ופירוט הלקויות אליהן הוא מיועד, לרבות סמלול".
אורנה ערן
סמלי הנגישות המקובלים.
היו"ר רן כהן
אישרנו את הסעיף. אנחנו עוברים לסעיף 8.
שמרית שקד
אני מבינה, שמשרד התקשורת החליט לוותר על הסעיף. זה בטעות מופיע כאן.
ליאת גלזר
זה בטעות לא נמחק.
שמרית שקד
לגבי סעיף 9 משרד התקשורת רוצה לעשות חשיבה מחודשת עד מחר.
היו"ר רן כהן
מה הבעיה?
ליאת גלזר
מהותית אין בעיה. התוצאה בסופו של יום תהיה, שהפרת התקנות תהיה הפרת רישיון.
שמרית שקד
אני אקרא את סעיף 9: בלי לגרוע מהוראות סימנים י"ג ו-י"ד בפרק ה1 לחוק, יראו בהפרה של הוראות החוק או תקנות אלה, שביצע בעל רישיון, הפרה של הרישיון שניתן לו לפי חוק התקשורת, ו יחולו לעניין ההפרה האמורה הוראות הנוגעות לעניין בחוק התקשורת או ברישיון.
קריאה
זה סעיף מצוין.
היו"ר רן כהן
זה יחזור מחר. אנחנו עוברים לסעיף 10.
שמרית שקד
קוראת סעיף 10: (1) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב), 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום הפרסום).

(2) תחילתן של תקנות 3,4 ו-5 למעט תקנת משנה (2) שבה, תהיה 90 ימים מיום הפרסום, ותחילה של תקנה 5(ב) – 180 מיום הפרסום.
יוליה מרוז
בהתייעצות עם הגורמים המקצועיים שיצטרכו לבצע, נדרשים 180 יום לגבי כל הסעיפים.
צ'יקו דורי
לפחות.
איילת כהן-מעגן
אני מצטרפת למה שיוליה אומרת. מעבר לזה, החובה לפרסם חלה לפני שחלה החובה עצמה. השאלה היא, מהי היחסיות בין התקנות. החובה לפרסם חלה לפני מה לפרסם.
קריאה
אבל גם לפרסם שאין נגישות, זה חלק מהדרישות של החוק. הוא צריך לפרסם את מה שכן נגיש.
איילת כהן-מעגן
איך מפרסמים את מה שאין?
אפרים חוג'ה
הואיל שמדובר בנושא שמשתנה מעת לעת, רציתי להבטיח שתהיה אפשרות להתאמות בהתאם להחלטות של שר התקשורת.
היו"ר רן כהן
נכניס סעיף כזה, ששר התקשורת יוכל לבצע התאמות באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
שמרית שקד
זה תמיד אפשרי.
היו"ר רן כהן
לא צריך לכתוב את זה.
ליאת גלזר
לכן, היה חשוב לנו שהניסוח של התקנות יהיה כזה שהוא כמה שפחות ספציפי. כשאתה נהיה יותר ספציפי ומתייחס לטכנולוגיה, אתה מגביל את עצמך.
היו"ר רן כהן
מצד שני, אם את לא ספציפית את גם לא קונקרטית.
ערן טמיר
לגבי הנושא של הפירוט, אני חוזר על מה שהצענו קודם. אני מציע, שתהיה אפשרות לקבוע מפרט טכני לגבי ההתאמות האלה, כל עוד המפרט הזה נדרש על מנת שבאמת תהיה נגישות. אנחנו מציעים לעשות את זה על בסיס הניסוח של תקנות אתר, שכבר עברו ונכנסו לתוקף.
שמרית שקד
הוא מציע תקנה נוספת. אני מקריאה את הנוסח: (1) בהעדר הוראות טכניות מתאימות לביצוע התאמת נגישות, שהחובה לבצעה נקבעה בחיקוק ועקב כך עלולה להימנע נגישות אדם עם מוגבלות, רשאי הנציב לפרסם הוראות טכניות לביצועה לשם הבטחת נגישות לבני אדם עם מוגבלות.

(2) הוראות טכניות של הנציב, כאמור, יפורסמו במדור מיוחד למטרה זו באתר האינטרנט של הנציבות, ויימצאו במשרד הנציבות לעיון הציבור בעת שהם פתוחים לציבור.
(3) תחילתן של ההוראות תהיה 120 יום מיום פרסומן, והנציב יקבע את תחולתן לפי שיקול דעתו. התאמות נגישות שהוראות טכניות הנוגעות לה פורסמו כאמור בתקנות משנה (ב) תותאם או תוחזק לפי העניין לפיהן.
היו"ר רן כהן
למה רק בנציבות, ולא גם במשרד?
ערן טמיר
שמרית מקריאה עכשיו את הניסוח שמופיע בתקנות אתר. מעבר לזה, צריך להוסיף שזה יופיע גם במשרד התקשורת. צריך להוסיף לניסוח הזה גם חובת התייעצות עם משרד התקשורת, הארגונים ובעלי הרישיון.
ליאת גלזר
זה יוצר פה מסלול נוסף למסלול הרגיל של תיקון התקנות. כלומר, אם יתברר שהתקנות לא מיושמות בגלל שלא כתוב איזשהו פרמטר, הדרך לעשות את זה היא שהשר יפרוט את התקנות לפרוטות. פה רוצים ליצור מסלול עדכון, שקבוע כבר בתוך התקנות והוא דרך קלה יותר מתקנות. מי שעושה את זה, זה הנציב.
שמרית שקד
אני מבינה שאת מתנגדת.
ליאת גלזר
אני רוצה לחשוב על זה.
היו"ר רן כהן
ערן, אני מבקש שתשבו על זה עם משרד התקשורת ותביאו למחר את הניסוח המדויק.
ראובן ברון
נושא נוסף, זה שירותי מודיעין 144. כיוון שליקויי ראייה לא כל כך מצליחים לקרוא, אני חושב שהשירות הזה אמור להגיע להם במתנה ללא תשלום. בזק אמורה למצוא דרך להפעיל את זה.
היו"ר רן כהן
הוא צודק, אבל אני לא בטוח שזה צריך להיכנס בתקנות הנגישות.
ראובן ברון
זה שירות שהוא מאוד ספציפי דווקא לטלפוניה.
היו"ר רן כהן
תכינו נוסח ליו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שידון בזה באופן נפרד. זה לא במסגרת תקנות הנגישות.
ערן טמיר
הנושא שראובן העלה לגבי 144, הוא נושא חיוני בהקשר של הנגשת שירות הטלפוניה לאנשים עם לקויות ראייה.
היו"ר רן כהן
ראובן, תפנה את הפנייה הזו גם לשר התקשורת.
ערן טמיר
יכול מאוד להיות, שהפתרון הוא בתקנות או בסמכות אחרת של שר התקשורת, שקשורה למחירים. ההערה הזו נמצאת כבר שנתיים וחצי על שולחן משרד התקשורת, ולא קיבלנו שום תשובה. זו הזדמנות טובה להכניס את זה. במקום אחר אני לא בטוח שיכניסו את זה.
אפרים חוג'ה
אני רוצה להביא לידיעת השומעים, שהמשרד שלנו נותן לכל עיוור במדינת ישראל 300 שיחות חינם בחצי אחזקה. אני חושב שיש בכך פתרון חלקי. אם אפשר לתת תשובות, אני בעד.
אחיה קמארה
אני רוצה שיהיה ברור, שמרכז התיווך כולל את העניין של שירות בכתב און ליין. יש לי הרגשה שבגלל שמוותרים פה על סעיף 4(7) פתאום זה ייעלם מסעיף 5(2).
היו"ר רן כהן
זה לא יעלם.
ערן טמיר
זה לא מופיע בסעיף 5(2) וצריך להדגיש את זה.
אחיה קמארה
ויתרנו על סעיף 4(7) בשביל שזה יופיע בסעיף 5(2). בנוסף, כאשר אני קונה טלפון מפלאפון, הם לא נותנים לי אפשרות לנסות אותו. הם אומרים לי: יש פה דגם, ואתה לא יכול לנסות אותו כי אין פה קו. אני לא יכול לדעת אם הוא מתאים לי או לא למכשיר השמיעה.
היו"ר רן כהן
אנחנו מדברים עכשיו על התקנות. אי אפשר לדבר עכשיו על כל ההתנהלות של כל החברות. אני מציע, שעל זה נדון בתקנות השירות. שם השירות צריך להינתן בצורה הזמינה ביותר.
ערן טמיר
זה רלוונטי לכאן, משום שאין לאדם עם המוגבלות אפשרות לבדוק האם המכשיר מותאם לו או לא.
היו"ר רן כהן
כלומר, צריך להוסיף סעיף שבא לחייב את החברות.
אחיה קמארה
תקופת ניסיון.
היו"ר רן כהן
זו בעיה אחרת.
ערן טמיר
או אפשרות לנסות את זה במקום.
היו"ר רן כהן
בסדר. אנחנו נוסיף סעיף, שיחייב לתת לרוכש אפשרות להתנסות.
ליאת גלזר
אנחנו לא סברנו שבעניין הזה יש מקום לחרוג מהדינים הרגילים של הצרכנות. יש עלות להתנסות. לא בכל תחום נותנים להתנסות ולהחזיר.
אחיה קמארה
אבל אם אני לא יכול להתנסות, אני לא יודע אם הוא מתאים או לא.
קריאה
אבל זה שירות.
היו"ר רן כהן
מחר תתקיים ישיבה על קבלת התקנות של בזק. אתם תביאו את התשובות המקסימאליות שתוכלו להביא, כדי שנוכל לאשר את התקנות מחר בשלמות ככל האפשר.
קריאה
אי אפשר להביא אותן באופן חלקי.
היו"ר רן כהן
אני אבקש מחה"כ גלנטי, שיאפשר לנו לקיים דיון בוועדת משנה ולא במליאת הוועדה, כדי שנוכל להשלים את הדברים. אם יהיה לנו זמן, אולי נמשיך בתקנות אחרות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים