ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/10/2008

הגדלת ייצוג העובדים הערבים במרכז השלטון המקומי בהשתתפות מנכ"ל מרכז השלטון המקומי - ישיבת המשך

פרוטוקול

 
PAGE
10

הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 13
מישיבת ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

יום שני, כ"ח בתשרי התשס"ט (27 באוקטובר 2008), שעה 12:00
סדר היום
הגדלת ייצוג העובדים הערבים במרכז השלטון המקומי בהשתתפות מנכ"ל המרכז השלטון המקומי – ישיבת המשך
נכחו
חברי הוועדה: אחמד טיבי – היו"ר

זהבה גלאון

נאדיה חילו

אברהם מיכאלי
מוזמנים
יעקב אגמון

- מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

אברהם מצליח

- מנהל היחידה לכלכלה ומידע, מרכז השלטון המקומי

ישראל שפיצר

- מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים

עו"ד רדא ג'אבר

דר' דני גרא

- יועץ הוועדה

נאדר אל קאסם

- מרכז בכיר (ייצוג הולם, בקרה וביקורת), נציבות שירות המדינה

הניה מרקוביץ

- מנהלת אגף, נציבות שירות המדינה

איתן פינקלשטיין
- נציג היועץ המשפטי, משרד המשפטים

מישל גנטוס

אימאן קאסם
מנהלת הוועדה
אפרת מורלי
רשמה וערכה
סמדר לביא - חבר המתרגמים בע"מ

הגדלת ייצוג העובדים הערבים במרכז השלטון המקומי

בהשתתפות מנכ"ל המרכז השלטון המקומי – ישיבת המשך
היו"ר אחמד טיבי
בוקר טוב . אני פותח את הישיבה.

נתונים התבקשו מקברניטי המרכז לשלטון מקומי. אני רוצה לקרוא מהפרוטוקול של הישיבה הקודמת, אני ביקשתי נתונים מדויקים לגבי העסקת ערבים, בעיקר להגדיר מה זה בכירים, כמה בכירים ופילוח של העובדים האלה בכל האגפים והמחלקות של המרכז לשלטון מקומי, בעיקר ברשויות המעורבות. בבקשה, אדוני.
יעקב אגמון
המסמך על שולחן הוועדה, המספרים יותר מחודדים ויותר מדויקים. אני יכול לקרוא מה שכתוב פה. יש עוד נתון אחד שלא קראת מהפרוטוקול, ביקשת ממר עדי אלדר, יושב ראש המרכז, שימנה לוועדת כח אדם של המרכז חבר ערבי. הוא נענה ומינה אחד מראשי הרשויות הערביים, בנוסף לוועדה הקיימת. זה עבדול נאסי מפרדיס, כחבר נוסף. נענה במקום לפנייתך וזה בוצע. זה בסוגריים.
לגבי העובדים, זאת התמונה
המרכז לשלטון מקומי הוא גוף קטן מאוד, כמו שאתם רואים, מספר העובדים הוא 44, מספר עובדים ערביים במשרה מלאה, 5.33. היו יותר, אבל גב' נאדיה חילו עזבה אותנו. לשמחתנו, עזבה אותנו.
היו"ר אחמד טיבי
אם מישהו מדבר נגד גב' נאדיה חילו, היא חברת כנסת פעילה, אבל הסקרים יכולים להחזיר אותה אליכם.
יעקב אגמון
אני אומר שמבחינת הסטטיסטיקה, אם הוועדה היתה מתקיימת לפני שנתיים, אז הייתי יכול לומר את זה. גב' חילו לא מילאה תפקיד נישה, היא מילאה תפקיד כלל ארצי ונבחרה מישהי אחרת, הפעם יהודייה, אבל אלה המספרים דהיום. החברה למשק וכלכלה, חברה שהבעלות היא 90% של מרכז השלטון המקומי, אלה הנתונים. החברה לאוטומציה, החברה בבעלות של 60% של המרכז לשלטון מקומי, אלה הנתונים.

לגבי נשים ברשויות מקומיות מעורבות. אלה המספרים - בירושלים, 7,500 עובדים, מהם נשים 4,458.
נאדיה חילו
זה נשים באופן כללי, יש אפשרות להגיע גם לנשים ערביות?
יעקב אגמון
יש.
היו"ר אחמד טיבי
יש בטבלה בני מיעוטים.
יעקב אגמון
אני אבקש ממר אריה מצליח, מנהל היחידה הכלכלית שלנו, שיציג את הדברים, הוא גם יסביר. הוא עשה את העבודה, אני בטוח שהוא יעשה את זה יותר טוב ממני.
אריה מצליח
כאן למעשה פנינו לרשויות המקומיות בערים שמוגדרות מעורבות וביקשנו שייתנו לנו פילוח של הנתונים לגבי סך הכול עובדים, מהם נשים, ומתוך הנשים, מה שיעור הנשים שהוגדרו כבני מיעוטים. בעיר ירושלים יש לנו בסביבות 7,500 עובדים, מתוכם בערך 4,500 נשים, כאשר מתוך סך הכל העובדים בירושלים יש 1,934 שהם בני מיעוטים, ומתוכם 846 נשים. זאת אומרת 26% מהעובדים שהם בני מיעוטים בירושלים הם ערבים.
דני גרא
ה-26% מהעובדים ערבים נשמע נהדר, אבל באילו תפקידים? מה התפקידים שמבצעים הערבים?
נאדיה חילו
אחוז גדול בתברואה.
היו"ר אחמד טיבי
חלק בניקיון, חלק בתברואה.
דני גרא
אנחנו ביקשנו לקבל פילוח לפי דרגות ותפקידים והגדרנו את זה בטבלה מאוד מאוד מדויקת שנשלחה אליכם.
היו"ר אחמד טיבי
למעשה לא מילאתם את הבקשה של הוועדה.
אפרת מורלי
לא מילאתם. שלחנו לכם ב-15 ביוני את הטבלה---
דני גרא
מר אגמון, אני קורא כאן בפירוש מהפרוטוקול. 'אני מבקש ממך', אתה אומר, 'להגדיר בכתב בדיוק מה אתה רוצה', שיהיה מחודד וכדי שלא ניכנס לוויכוח אם הוא כן בכיר או לא בכיר, אז שלחנו מכתב---
יעקב אגמון
שלחתם לי מכתב מה זה בכיר?
דני גרא
כן, שלחתי לך טבלה וביקשתי ממך בדיוק לקבל לפי סולמות, דרגות.
יעקב אגמון
איפה המכתב הזה?
דני גרא
אתה קיבלת את זה.
יעקב אגמון
לא, לא.
אפרת מורלי
ב-15 ביוני שלחתי לכם אותו מספר פעמים.
יעקב אגמון
אני לא זוכר שהיתה חלוקה, עד כמה שאני זוכר.
אפרת מורלי
צירפנו לזה טבלה שהייתם אמורים בסך הכל 2 עמודות למלא בה.
יעקב אגמון
הנה הטבלה, זאת הטבלה.
אפרת מורלי
לא.
יעקב אגמון
אני יודע שלמר דני גרא יש חשבון ארוך איתנו והוא כבר פעם שלישית מביא אותנו, אני גם מוכן להסביר את זה, לפרוטוקול.
אפרת מורלי
אבל זה ממש לא עניין אישי.
יעקב אגמון
רגע, סליחה, עובדי רשות בכל דרגה, סך הכל עובדים נשים, סך הכל עובדי רשות ערבים, עובדי רשות בכל דרגה, בכל סולם נשים וגברים.
אפרת מורלי
זה ממש לא עניין אישי. אני דיברתי איתכם.
היו"ר אחמד טיבי
האם לאפרת יש עניין אישי איתכם?
יעקב אגמון
לא.
היו"ר אחמד טיבי
לי יש עניין אישי איתכם?
יעקב אגמון
לא, לא. הוא עומד מאחורי ה---
היו"ר אחמד טיבי
אני לא מרשה שזה יגלוש לדברים אישיים, בוא נענה על השאלות. אדוני.
דני גרא
תמסור את הנתונים ואין כאן שום עניין אישי.
היו"ר אחמד טיבי
דני, תירגע.
יעקב אגמון
אני מוכן להסביר לכם את הכל, אם אני אדרש. אני לא זוכר את ה---
היו"ר אחמד טיבי
בבקשה.
אריה מצליח
אני אגיד לכם כזה דבר - קודם כל אפשר לאסוף כל נתון שאנחנו רוצים, בסך הכל אין בעיה, אין לנו מה להסתיר מאף אחד. אבל גם כשמבקשים נתונים, צריך לדעת להגדיר את הבקשה. אתם מבקשים סך הכל עובדים ערביים, לחלק את זה לכל סולם, בכל דרגה. בואו תנסו להגדיר מה אתם רוצים.

מה זה דרגה? יש כאן אדם ממשרד הפנים, הוא יסביר לכם מה פירוט הדרגות שיש במדינת ישראל. אתם רוצים להפריד בין בכירים לזוטרים? בכירים ביניים, זוטרים? תגדירו מה אתם רוצים, נביא לכם את הנתונים.
דני גרא
הגדרנו. בכל ישראל יש סולמות דרגות.
יעקב אגמון
כמה דרגות יש בכל סולם? תגיד לי אתה.
דני גרא
אתה יודע.
יעקב אגמון
לא, אתה יודע. אתה שואל שאלה, נכון? אני שואל אותך שאלה.
דני גרא
בכל סולם יש מספר דרגות שונה.
יעקב אגמון
וכמה סולמות יש?
דני גרא
אדוני, אני לא עומד כאן למבחן.
יעקב אגמון
כמה סולמות יש?
דני גרא
נשאלת שאלה, היית יכול לומר 'אינני מבין, אנא---
יעקב אגמון
אתה גם לא מבין מה אתה רוצה.
דני גרא
כנראה שלא רצית כל כך לענות. חבל.
יעקב אגמון
לא. יש לי מה להסתיר? באמת.
היו"ר אחמד טיבי
נגמר הוויכוח הזה? שאלנו אתכם בישיבה הקודמת---
יעקב אגמון
אין לי מה להסתיר, השאלות הן לא מחודדות.
דני גרא
שאלנו את זה גם בישיבה הקודמת, את מר קבלו, קיבלנו מסמכים. אני מצטער, היום אנחנו מקבלים מהחברה למשק וכלכלה, יש שני עובדים, במכתב מה-7.9, לפני חודש, יש שמונה עובדים, פעם קיבלנו 20 עובדים. רבותיי, לכן ביקשנו את המספרים האמינים. אנחנו יודעים בפירוש שבעיריית ירושלים ישנם 26% ערבים, אנחנו יודעים שבעיריית תל אביב יש כך וכך עובדים ערבים, אנחנו רוצים לדעת במה הם עוסקים, כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לא חשבון אישי, המטרה שלנו שערבי יקבל שוויון הזדמנויות ריאלי, כמו ליהודי.
היו"ר אחמד טיבי
אני בטוח שאין לכם שום אינטרס להסתיר.
אריה מצליח
לא, חברים, תגדירו את השאלה בצורה ברורה, אנחנו נפנה לרשויות ונאסוף את הנתונים. אין לנו שום בעיה בעניין הזה.
היו"ר אחמד טיבי
מה שהגדרנו בפעם הקודמת זה לא היה?
אריה מצליח
שתבינו, יש כאן בן אדם אחראי על הדרגות במשרד הפנים. עולם הדרגות במגזר הציבורי הוא מורכב מאין כמוהו. אם אתם רוצים לשאול שאלה, למשל, כמה מתוך העובדים עובדי תברואה, כמה עובדים... אין לי בעיה.
יעקב אגמון
יש בעיה.
אריה מצליח
יכול להיות שהרשויות יסרבו להעביר את זה, זה יכול להיות.
יעקב אגמון
יש לנו כ-12-10 סולמות. כמה בכל דרגה ב-10 סולמות, זה סיפור ארוך. אין שום בעיה לקבל את זה.
דני גרא
שליש, שליש, הייתי מסכים לכך. שליש גבוה, שליש בינוני, שליש נמוך.
יעקב אגמון
מה זה גבוה? תגיד לי אתה.
דני גרא
אוה, אתה מתחיל להתחכם.
יעקב אגמון
לא, אני שואל אותך מה זה גבוה, אני לא---
דני גרא
השליש העליון.
יעקב אגמון
מה זה העליון?
דני גרא
העליון, מלמעלה עד למטה, 12 דרגות, אז 4 העליונות.
יעקב אגמון
לא אמרת שליש.
דני גרא
לא אמרתי, אני אומר. אגמון---
היו"ר אחמד טיבי
אוקי, תודה רבה לשניכם.
זהבה גלאון
אני רוצה להגיד משהו. אני מניחה שהשאלות האלה, או הניסיון לרדת לרזולוציות שהן כל כך ברורות נובע מזה שהתחושה שראשית יש מעט ערבים שעובדים בשלטון המקומי, וכשכבר יש... זאת אומרת, קיים חשש, והחשש הוא כנראה די מבוסס, לפחות כל אחד על פי הניסיון שלו והמידע שבידו, שגם כשיש כבר עובדים ערבים, אז רובם, לא כולם, אבל רובם מתכנסים לעבודה בדרגות... אני בכוונה לא נכנסת לסוגי דרגות, אם יש 12 או 10 אפיונים או אני לא יודעת כמה, אבל זה בדרך כלל בתפקידים שנחשבים בעלי סטטוס נמוך, כדי להגדיר את זה ככה, עכשיו מאוד יכול להיות שהחלוקה לא צריכה להיות דווקא על פי דרגות בגלל העניין של הקושי בפילוח של הדרגות, אפשר לעשות שני דברים. אפשר לסווג את המקצועות שבדרך כלל עובדים בהם. נניח לצורך העניין בעיריית ירושלים. העירייה מורכבת ממזכירות, מזכירות בכירות, מזכירות לשכה. אפשר להגיד דרגות עליונות, אני לא מכמתת עכשיו שכר וזה, אבל יש דרגות מסוימות שנחשבות בכירות. רופאים עובדים בעיריית ירושלים? לא, אבל אני חושבת שאפשר לעשות איזה סוג של פילוח כדי לקבל אינדיקציה איפה האנשים ממוקמים בסטטוס המקצועי. ואני יודעת מכיוון שאני יודעת מה---
יעקב אגמון
אני רוצה להציע שאני אציע את השאלות ואני אציע את התשובות. אני מבטיח לכם שהשאלות האלה יענו על העניין. למשל, כל שכבת העובדים הבכירים היום נמצאת בחוזים אישיים, נכון? רובם הגדול. אז הייתי שואל את השאלה, מבין העובדים בחוזי בכירים, כמה מהם נשים, כמה מהם גברים, או כמה מהם ערבים וכמה הם יהודים. כך צריך לשאול ועל זה אפשר לתת תשובה במהירות.

לגבי שאר העובדים, יש מעט עובדים בדרגות גבוהות, אבל הם לא בתפקידים בכירים, לכן צריכים לנטרל אותם, כי זה כנראה מחריגות שכר ודברים אחרים. צריכים להגדיר בדרגות הבינוניות, כמה מתוכם נשים, כמה גברים, ולהגדיר אותם. ולהגיד, אנחנו נקבע את הדרגה, אנחנו ניתן תשובות והוועדה תהיה מרוצה.
דני גרא
אין לנו בעיה.
היו"ר אחמד טיבי
אין בעיה. זה סביר.
יעקב אגמון
אני מבטיח שעל השאלות האלה ניתן את כל התשובות. ייקח לנו כמה שבועות, אני חושב, לעשות את בדבר הזה, מהיום---
היו"ר אחמד טיבי
קח בחשבון שהכנסת לא תאריך ימים.
נאדיה חילו
אני רוצה להמשיך את הקו שמר אגמון דיבר בו, ואתה יודע שאני האחרונה שחושדת, כי אני יודעת כמה אתה, בתקופה שאתה מנהל כללי, ניסית לקדם את הנושא של קליטת עובדים מהמגזר הערבי ואת זה אני יודעת, אבל מה שאני הייתי מציעה עוד שאת החתך שאתה הצעת, אפשר לעשות לפי אגפים. אני עשיתי את זה בזמנו בעיריית תל אביב. נכון שזה לא נותן בדיוק את האינדיקציה של מרווח בין דרגה לדרגה, אבל אם אנחנו הולכים ואומרים - אגף החינוך, אגף הרווחה, אגף תברואה, לא לגבי השלטון המקומי, לגבי ערים מעורבות. בערים מעורבות זה מחולק לאגפים. בזמנו, כשפניתי לעיריית תל אביב, אמרתי 'אני רוצה לדעת כמה עובדי תברואה יש, כמה אנשי חינוך וכמה אנשי רווחה' וזה איכשהו נותן תמונה.
יעקב אגמון
זה המון זמן. נצטרך לעשות סקר ולרשום אחד אחד.
זהבה גלאון
אני חושבת שצריך לקבל את ההצעה---
היו"ר אחמד טיבי
קיבלנו כבר את ההצעה שלו.

האם מישהו אחר רוצה להוסיף?
דני גרא
אם אפשר רק שתוך שבועיים-שלושה נקבל את זה.
היו"ר אחמד טיבי
אני אמרתי לו והוא הבין את הרמז.
יעקב אגמון
כן, נעשה מאמץ.
היו"ר אחמד טיבי
כי אנחנו רוצים דוח.
זהבה גלאון
אחר כך זה לא רלוונטי. זה רלוונטי, אבל לא לוועדה הזו.
היו"ר אחמד טיבי
לא בבית ספרנו.
דני גרא
רלוונטי לחיים.
היו"ר אחמד טיבי
אני מודיע על סיום הישיבה בשלב זה. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:16

קוד המקור של הנתונים