ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 28/10/2008

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
3

הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 535

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ט בתשרי התשס"ט (28.10.2008), בשעה 13:00
סדר היום
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: מרינה סולודקין – ממלאת מקום היו"ר
מוזמנים
לבנה עזרא – מנהלת תחום זקנה, המוסד לביטוח הלאומי

זהרה כהן – רכזת בכירה בריאות וסיעוד, המשרד לענייני גמלאים

גדעון קבע – משרד האוצר

גליה מאור – משרד האוצר

סופי כהן – משרד האוצר

דב בארי – משרד האוצר

איתמר לוגר – משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
ממלא מקום היו"ר מרינה סולודקין
שלום, אני פותחת את ישיבת הוועדה. יו"ר הוועדה ביקש ממני להחליף אותו בישיבה כל כך חשובה. אני גאה בזה, כי אבא שלי, ז"ל, היה נכה מלחמת הנאצים ואני מבינה עד כמה האנשים האלה זקוקים לעדכון תגמולים וסיוע רפואי. אני מבקשת ממשרד האוצר שיציג את הנושא.
גדעון קבע
אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר לנו צווים לעדכון תגמולים שמקבלים נכי מלחמות הנאצים. הסיבה היא שאנחנו צמודים לעדכון המבצע משרד הביטחון. משרד הביטחון מעדכן את התגמולים לנכי צה"ל פעמיים בשנה בהתאם למדד הקהילתי, הצמדה לשכר בסקטור הציבורי. הם מקבלים היום תגמולים לפי המשכורת הקובעת, שהיא שכר של עובדי המדינה. מעבר לזה, יש זחילת שכר שמשולמת לנכי צה"ל. בהתאם לחוק, העדכון מחייב את אישור ועדת העבודה והרווחה לגבי אותם שיעורים שמשרד הביטחון עדכן לנכי צה"ל.
ממלא מקום היו"ר מרינה סולודקין
אני מבקשת מהיועץ המשפטי לוועדה לתת כמה הסברים, כדי שלכולם יהיה ברור שאנחנו עושים עבודת קודש כאן.
אייל לב ארי
לאחר בדיקה די מקיפה עם משרד האוצר ושיתוף פעולה איתו קיבלנו הבהרה, ששיעור הגמלה במקרה של טיפול רפואי מעודכן תמיד כלפי מעלה. אם יש ירידה אין עדכון כלפי מטה.
גדעון קבע
אין הפחתה נומינאלית.
אייל לב ארי
שיעור התגמולים משתנה בהתאם לסוג הנכה, נכה רגיל, נכה נצרך, נכה מחוסר פרנסה, עם ילדים או בלי ילדים, או שהוא בן זוג של נכה. כל תגמול מוצמד לפי שיעור שכר שונה, אבל כל שיעורי הגמלה הם לפי טבלת השכר בדרוג המנהלי. לדעתי, ראוי לבוא ולאשר את הצווים כפי שהם הוגשו.
ממלא מקום היו"ר מרינה סולודקין
חלק מההסברים קיבלתי לפני הישיבה שלנו. לכן, אני מאשרת את הצווים ואת התקנות פה אחד. ועדת העבודה והרווחה מאשרת את הצו ואת התקנות.
אייל לב ארי
לשם הבהרה, אני רוצה לומר שמדובר בשני סוגים של תקנות:

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור תגמולים) (הוראת שעה) התשס"ט-2008, שחל על תקופה שחלה מ-1 באוקטובר 2006 עד 31 במרץ 2008, שלגביו ייעשו תשלומי ההפרשים באופן רטרו-אקטיבי.

צו נכה המלחמה בנאצים (שינוי שיעור תגמולים) תשס"ט-2008, שחל בתקופה שמ-1 באפריל עד שיוחלף.

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה) התשס"ט-2008 חלות בתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 במרץ 2008 בהתאם לשינויים הנקובים בתקנות עצמן.

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) התשס"ט-2008, שחל מ-1 באפריל 2008 ואילך. אלה הצווים שהוגשו לוועדה, והוועדה אישרה אותם.
ממלא מקום היו"ר מרינה סולודקין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:15

קוד המקור של הנתונים