ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 16/09/2008

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(הוראת שעה מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (טיפול רפואי)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה 0תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית)(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום )(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך (מס' 2), התשס"ח 2008, צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך)(הוראת שעה)(מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 3), התשס"ח 2008

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.9.2008

הכנסת השבע עשרה

מושב שלישי


נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 528

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ז באלול תשס"ח (16 בספטמבר 2008), שעה 11:00
סדר היום
1. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2, תשס"ח 2008

2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה (מס' 2) תשס"ח 2008
3. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון) (הוראת שעה) (מס' 2) תשס"ח 2008

4. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ( הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה) (מס' 2) תשס"ח 2008

5. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואים ליתום) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
6. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
7. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
8. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
9. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
10. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) ((תיקון מס'2) תשס"ח 2008
11. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
12. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
13. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
14. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2) תשס"ח 2008
15. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
16. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
17. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
18. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 3) תשס"ח 2008
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר

שכיב שנאן
מוזמנים
עו"ד פזית אליהו
- הלשכה המשפטית, אגף השיקום, משרד הביטחון

איציק שבתאי

- ראש תחום תקציבי שיקום נכים ומשפחות, משרד הביטחון

נעמי אנטבי

- ראש היחידה לתקציבי שיקום, משרד הביטחון

ליאת ניקרטין

- רפרנטית ביטחון באגף התקציבים, משרד האוצר

נאווה שוהם

- יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גיל סימנהויז

- מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

שולי מועלם

- ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

אבנר גולן

- ארגון נכי צה"ל

עו"ד אלי שעבין

- יועץ לארגון נכי צה"ל

עו"ד מיכל רדנאי זאבי
- יועצת משפטית, ארגון נכי צה"ל
יעוץ משפטי
- נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
- וילמה מאור
רשמה וערכה
- נוגה לנגפור, חבר המתרגמים בע"מ

1. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (מס' 2, תשס"ח 2008

2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה (מס' 2) תשס"ח 2008
3. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון) (הוראת שעה) (מס' 2) תשס"ח 2008

4. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ( הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה) (מס' 2) תשס"ח 2008

5. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואים ליתום) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
6. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
7. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
8. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
9. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
10. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) ((תיקון מס'2) תשס"ח 2008
11. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
12. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
13. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
14. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' 2) תשס"ח 2008
15. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה מס' 2) תשס"ח 2008
16. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
17. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' 2) תשס"ח 2008
18. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס' 3) תשס"ח 2008
היו"ר יצחק גלנטי
בוקר טוב לכל הנוכחים. אני פותח בזאת את הישיבה לאישור תקנות מטעם משרד הביטחון בנוגע לצו משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום , מענק נישואים ליתום). אני חייב לציין שאת הבקשה לאישור התקנות האלה קיבלנו בסך הכול לפני כשבוע ימים. היה מן הדין ומן הרצוי ומן הצורך שלהבא יינתן קצת יותר זמן לוועדה מן השבוע שבו עוד הדבר נעשה כאשר זה ניתן בפגרה. אנא לתשומת ליבכם להבא לאפשר משך זמן ארוך יותר. תודה רבה. אני מבקש את נציג משרד הביטחון לומר את דבריו בעניין.
פזית אליהו
בוקר טוב, אני עורכת הדין פזית אליהו ממשרד הביטחון. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לצווים לעדכוני התגמולים לזכאי משרד הביטחון, אגף השיקום, נכי צה"ל, משפחות שכולות, אלמנות, והורים שכולים ויתומים. עדכוני התגמולים מכוח סעיפים מסמיכים בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים שנספו במערכה שמסמיכים את שר הביטחון לעדכן את שיעורי התגמולים לאחר התייעצות עם שר האוצר ואישור הוועדה הנכבדה. לפי ההסדר משנת 86 בין משרד הביטחון, משרד האוצר וארגון נכי צה"ל שהוחל בהמשך גם על האוכלוסיות הנוספות שזה המשפחות השכולות התגמולים של הזכאים צמודים למדד הסקטור הציבורי במשק כך שבדיקת העדכון נעשית אחת לחצי שנה בחודשים מאי ואוקטובר.
נועה בן שבת
המדד הזה, הסקטור הציבורי והקהילתי במשק לא ראיתי אותו ברשימת המדדים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת.
פזית אליהו
לא. הוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נועה בן שבת
הוא לא נזכר באחת הרשימות. אתם מקבלים את העדכונים?
פזית אליהו
י"א 7.
ליאת ניקרטין
הוא נקרא סך כל השירותים הציבוריים הקהילתיים.
פזית אליהו
הצווים הקיימים כרגע על השולחן הם לעדכון התגמולים לאוקטובר 2007. אנחנו ניסחנו שני סטים של צווים כמו שגם כתבנו בדברי ההסבר לוועדה. אני רוצה לומר ולהדגיש אנחנו בעצם עברנו תהליך התייעצות עם שר האוצר ולכן אנחנו כאן היום. במהלך הליך החקיקה שהתקיים מהעדכון הקודם של התגמולים הסתבר לנו שיש לארגון נכי צה"ל השגות על אופן חישוב העדכון ומחר תתקיים פגישה במשרד הביטחון של אנשי המקצוע בתחום של חישוב התגמולים ואנשי תקציבים, עם נציגי ארגון נכי צה"ל במטרה להבהיר את הדברים ולהסביר את הדברים ולהגיע להבנות.

יחד עם זאת אנחנו לא רצינו לעכב את עדכון התגמולים הקיים כרגע לפי הצווים הנוכחיים מאחר שאין בעצם מחלוקת על העדכון הזה בוודאי שצריך לעשות אותו. אנחנו לא רוצים לפגוע באוכלוסיית הזכאים מעבר לעיכוב שכבר קיים. לכן אנחנו מבקשים לאשר אותם.

עוד אני רוצה לציין שאתמול התקיימה במשרד הביטחון פגישה אצל ראש אגף השיקום, סמנכ"ל משרד הביטחון עם נציגי ארגון הנכים ואנחנו בעצם תיאמנו איתם את המתווה הזה שהיום אנחנו נאשר, נבקש מהוועדה הנכבדה לאשר את הצווים הנוכחיים, ומחר כאמור תתקיים הפגישה של אנשי המקצוע וככל שידרשו שינויים בהמשך אז כמובן שהצווים יתוקנו ויעברו את תהליך החקיקה כנדרש. כל זאת שוב כדי לא לעכב את העדכון שהוא לא במחלוקת.
היו"ר יצחק גלנטי
התקנות האלה עוכבו עד עכשיו לא על ידי הוועדה. הם התעכבו במסגרת העיכובים במשרד הביטחון. לבוא עכשיו לוועדה ולהגיד, תראו, חלו עיכובים עד עכשיו, בואו נאשר אותם מה שיותר מהר על מנת לגרום מה שפחות נזק לאותו ציבור שמגיע לו העדכון הזה זה הייתי אומר הטלת אחריות על מסגרת שונה ממי שהיה צריך לקבל את האחריות על עצמו. העובדה שחל עיכוב עד היום אתם צריכים לתת את ההסבר, לא הוועדה צריכה לתת את ההסבר. ולכן אני מבקש לדעת מדוע חלו העיכובים עד עכשיו?
פזית אליהו
אני אענה. קודם כל העיכובים שחלו עד עכשיו הם לא קשורים להשגות של ארגון הנכים. אנחנו היינו פה במאי 2008 עם הצווים הקודמים ובאמת התקבלה גם החלטה של הוועדה שמבקשת ממשרד הביטחון לזרז עד כמה שאפשר את ההליך של הצווים של אוקטובר 2007. השתדלנו שהליך העבודה יהיה כמה שיותר מהיר, אבל זה הליך חקיקה.
היו"ר יצחק גלנטי
זה הליך תקנה ולא הליך חקיקה. וזה שני דברים שונים לגמרי. אני לא צריך להעביר את התקנות האלה במליאה. לכן זה לא הליך חקיקה.
פזית אליהו
זה נכון אבל זוהי חקיקת משנה.
היו"ר יצחק גלנטי
זו חקיקת משנה. הוועדה היתה ערוכה מבחינה זו לקבל אתכם. אתם לא עמדתם בלוח הזמנים. צר לי לומר לכם.
פזית אליהו
אנחנו הוצאנו את הצווים בתוך כמה שבועות. ושוב זה עבר לאישור משרד המשפטים כמו שגם חקיקת משנה צריכה לקבל את האישור, עבר להתייעצות עם שר האוצר, וכיום אנחנו כאן. גם בעקבות הדיון הקודם והדברים שנאמרו כאן אנחנו התחלנו בעבודת מטה בתוך המשרד כדי לבחון האם אין מקום לשנות את המנגנון הזה של עדכון התגמולים באמצעות צווים וחקיקת משנה כי זה הליך שהוא לוקח זמן, למרות שזו רק חקיקת משנה.
היו"ר יצחק גלנטי
גברתי, אני כעת לא מתייחס. מה שהיה היה. אני רוצה לדעת האם אתם ערוכים לכך שמחר העיכובים האלה לא יהיו. האם אתם תגיעו באיזשהו מועד מסוים לכך שתוכלו לוועדה הזאת את האישור של התקנות בזמן ולא באיחור. זה הכול. אתם תעשו את החשבון שלכם. אולי כדאי לכם מעכשיו להתחיל להכין את התקנות הבאות בתור אבל למה להימצא כל הזמן במצב של איחור ופיגור? בזה אני פונה אליכם. זה הכול. תעשו את החשבון שלכם בפני עצמכם. אני לא צריך להביא את זה פה בפני הוועדה. וסליחה ההערה הזאת אבל אני חושב שהיא במקומה והיא מתייחסת לא רק אליכם, היא מתייחסת גם לגופים אחרים בנידון. בבקשה.
פזית אליהו
אני אתאר בקצרה את הצווים. בעצם את התגמולים אנחנו מבקשים לעדכן כרגע. מבחינת נכי צה"ל זה התגמולים הבסיסיים שמשולמים לפי דרגת נכות, זה תגמולי קיום שונים, חוסר פרנסה, תגמול נצרך, תגמול טיפול רפואי, וכן תוספות למימון צרכים מיוחדים ודמי קיום שמשולמים לנכים שלומדים. לזכאי אגף משפחות והנצחה אנחנו מדברים על תגמולים של אלמנות והורים שכולים, על תוספות למימון צרכים מיוחדים, מענק נישואים ליתום, הקלות ליתומים במוסדות השכלה על תיכוניים, והקלות לרכישת השכלה כללית ומקצועית של היתומים. אלה הצווים.
נועה בן שבת
אם אפשר להציע לעבור צו אחרי צו לראות את הוראת השעה. תמיד יש פה את הוראות השעה שמתייחסות לתקופה שלמעשה עברה כבר מאוקטובר עד מרץ ומאפריל ואילך. אם עושים את העדכון ממילא פעם בשנה לגבי שתי תקופות אולי במקום הוראת שעה לעשות את זה מתקופה עד תקופה במקום להעביר שני סטים של תקנות. אני רציתי לשאול אם בדקתם.
פזית אליהו
הנושא הזה נבדק בזמנו גם בהתייעצות עם הממונה על חקיקת משנה במשרד המשפטים והגענו למסקנה שדווקא הדרך הזאת היא פחות מסורבלת מאשר בכל צו.
נועה בן שבת
כמובן שאם בסופו של דבר יגיעו למצב שהעדכון ייעשה במועד אז יהיו פחות בעיות אבל השאלה מה קורה עד עכשיו? האנשים קיבלו את התגמולים לפי מה מגיע להם? לפעמים זה תגמולים חודשיים למחיה שוטפת, ליתום שלומד במוסד להשכלה.
פזית אליהו
כרגע הזכאים מקבלים לפי העדכון האחרון שהיה שזה אוקטובר 2006 ובהנחה שהצווים יאושרו אז הם יקבלו את הפרשי התגמולים בעקבות העדכון רטרואקטיבית לאוקטובר 2007.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה רבה. לפני שאני נכנס להקראה של כל הצעה והצעה אזי הייתי מבקש את ההתייחסות במקרו כמובן מבלי להיכנס לפרטים כיוון שאנחנו ניכנס לפרטים בהמשך, את ההתייחסות במקרו לגבי אותם ארגוני אלמנות ויתומי צה"ל. אז בבקשה.
שולי מועלם
שולי מועלם, ממלאת מקום יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. באופן עקרוני כמובן שאין לנו התנגדות אלא שוב לחזור לאותה פגישה קודמת ממאי ואותה בקשה שהעלית אתה אדוני והגברת היועצת המשפטית להשתדל לא לרדוף לרדוף לרדוף ולהגיע למצב שנוכל לעשות את זה במועד. כי זה נכון שמקבלים רטרואקטיבית אבל השאלה אם זה הוגן, הגון, ומה זה נוגע לאלמנות שנפטרו ואין כבר רטרואקטיבית, יתומים שסיימו ללמוד, עברו את גיל 30, אין רטרואקטיבית. יש בעיות עם זה ואנחנו מודעים לזה. העלינו את זה אז במאי. היינו פתוחים לכל קריאה שלכם ולא קיבלנו שום הזמנה כמובן ושום הצעה לאיזשהו דיון מולנו.
נועה בן שבת
את אומרת יתום שלמד כשהוא היה בן 29 הוא למד והוא היה זכאי לאותו תשלום נניח עבור מחייה וצרכים מיוחדים. הוא לא יהיה זכאי רטרואקטיבית גם אם הוא למד?
שולי מועלם
לא. כיוון שאם הוא עבר את גיל 30 הוא מוצא ממצבת שכול של מדינת ישראל.
נועה בן שבת
גם עבור זכאותו בתקופה שהוא היה זכאי?
היו"ר יצחק גלנטי
מעניין מאוד.
שכיב שנאן
מי שהיה זכאי לפני הגיעו לגיל 30 יקבל רטרואקטיבית את מה שהוא זכאי?
פזית אליהו
למיטב ידיעתי, כן.
היו"ר יצחק גלנטי
סליחה. מה זה למיטב ידיעתי? מאחר והפיגור בחישובים האלה זה פיגור היסטורי, האם אז אותם אלה שבעבר כבר קרה שעברו את גיל 30 והיו צריכים לקבל כיוון שחלה דחייה בתשלום, האם הם קיבלו?
פזית אליהו
אני לא יכולה לענות על כך כי אין לי ברשותי את המידע כרגע.
היו"ר יצחק גלנטי
האם ניתן כעת לצאת ולוודא מידע? תודה רבה. אני חייב להוסיף לדברייך גברתי את העובדה שנכון לאתמול נודע לנו שמדינת ישראל צפויה לאינפלציה של 5% השנה. ולכן לדברים שנאמרים פה יש משקל. דברים שניתנים באיחור, ואינני יודע, לא בדקתי, מהו אותו סכום שניתן כעת לאותו יתום, איך הוא מתקיים, איך הוא מסתדר עם אותה קצבה שניתנת לו. אינני יודע. לכן יש לזה משמעות רבה בין המציאות היומיומית שבה הבן אדם צריך להתקיים ולחיות בה לבין המצב התיאורטי שהוא היה אמור לחיות בו אם היה מקבל בזמן את המגיע לו. אז אני מבקש אנא להישאר במקרו, גברת מיכל רדנאי זאבי.
מיכל רדנאי זאבי
אני עורכת דין, אני היועצת המשפטית של ארגון נכי צה"ל. אני רוצה רק לחדד את הנושא של העיכובים ולוח הזמנים. אנחנו דיברנו בדיון של ה-21 במאי על 3 שבועות. זה היה מסגרת הזמן שדובר עליו. אנחנו כ-4 חודשים לאחר ה-21 במאי. כך שהנושא של העיכוב בזמנים הוא עיכוב מהותי ומשמעותי ואנחנו שוב עדים לכך שמשרד הביטחון לא מצליח לעמוד בלוח הזמנים שנקצב.
היו"ר יצחק גלנטי
האם בשל כך את מבקשת מהוועדה להזדרז ולאשר צווים?
מיכל רדנאי זאבי
חלילה. אני אוסיף ואומר החל מה-21 למאי ברגע שנפרדנו כאן מהוועדה הנכבדה ארגון נכי צה"ל חזר וביקש ממשרד הביטחון אחרי שראה שכבר לוח הזמנים לא עומדים בו, הפנה את תשומת לבו שיש צורך לבצע את העדכון, הזכיר לו שבזמן שאישרו את הצווים הקודמים לגבי אוקטובר 2006 כבר היו נתונים על מדד אוקטובר 2007 ועודנו מדברים יש כבר נתונים על מדד אפריל 2008. רק ביולי נענינו שנוסח הצווים שלא הועבר אלינו הועבר למחלקת חקיקה במשרד המשפטים. ביקשנו את הצווים, הם הועברו לבדיקה מטעם הארגון ואז הסתבר לארגון שהעדכון מבוצע שלא לפי המתכונת הקבועה בהסכם, בהסדר מ-86 ולא לפי המתכונת שבה התנהלו הצדדים עד לתקופת ההקפאה. הצווים שהובאו בפני הוועדה הנכבדה, לנו התגלה שזה הובא בפני הוועדה ושיש דיון לפני יומיים. זאת לאחר שקיבלתי הודעה ממשרד הביטחון שמציעים לעכב את ההבאה עד שנוכל לדבר בינינו בפגישה המקצועית שאותה ביקש הארגון חזור ובקש מיולי.
היו"ר יצחק גלנטי
אנחנו מקיימים דיון בזמן הפגרה מתוך רצון לדחוף ולקדם את הנושא עד כמה שניתן. אבל אין זה אומר שבגלל הלחץ הזה ובגלל שיש מפגעים בתוך המערכת הזאת שאנחנו נקבל את הדברים כפי שהם. השאלה היא אינני יודע, שוב אני מעלה, האם כתוצאה מהעיכובים האלה יהיו גם הצמדות וריביות. כי בדרך כלל הפעולה כשמבוצעת על האזרח היא מבוצעת מיד עם כל התוספות האלה למיניהן והחשבון צומח. השאלה היא מה קורה בכיוון ההפוך. בינתיים אותן משפחות נזקקות לכסף ולא מקבלות. אני מבקש לדעת את זה.
שכיב שנאן
אני רוצה רק להבין דבר אחד. היועצת המשפטית של ארגון נכי צה"ל לא דיברה ספציפית מה היו הדברים שהיו חסרים. את אמרת שזה לא נעשה בהתאם להסכם מ-1986 אלא היו שם חוסרים. אז תדייקי. תגידי מה הדברים החסרים שיירשמו.
מיכל רדנאי זאבי
ביקשו שאני אדבר ברמת המקרו. מחר תתקיים הפגישה המקצועית הראשונה שאותה ביקש הארגון מיולי. לפגישה המקצועית יגיע מר אלי שעבין שהוא יושב כאן לצדי שהוא בעצם זה שבדק את האופן בו בוצעו העדכונים. אם אני מבינה נכון יש 2 נושאים עיקריים שהם נתונים במחלוקת לגבי אופן ביצוע העדכון.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבקש לדעת האם הצווים האלה שאני מחזיק ביד האם הם נקבעו בהסכמה בין הארגונים לבין משרד הביטחון?
מיכל רדנאי זאבי
זה לא מבטא הסכמה על אופן העדכון. אנחנו עם הגב לקיר. הגענו לכאן מתוך כוונה לאשר את זה על חשבון מה שנקרא, תשלום על חשבון. כי אני הגעתי למצב כארגון נכי צה"ל שמייצג 50 אלף נכים, שמשרד הביטחון מתעכב ומבצע את העדכונים שלא בזמן אמת, נדרשת כרגע להגיע להחלטה אם אני מונעת מאותם 50 אלף נכים את אותו סכום שהוא המינימום שמגיע להם, כי הרי אם זאת הדרך הנכונה זה מגיע. אם זו לא הדרך הנכונה מגיע יותר. אני עם הגב לקיר. אני מיולי מתריעה שזה מבוצע באופן תקין. אני מחכה לפגישה, הפגישה נקבעה מחר.
נועה בן שבת
אם נאשר עכשיו את הצווים והתקנות והם יכנסו לתוקף, אחרי זה מה?
מיכל רדנאי זאבי
בפגישה אתמול סוכם עם ראש אגף השיקום שבעקבות הבירור הזה שיתחיל מחר ואני לא יודעת איפה הוא ייגמר, האם הוא ייגמר בהבנה או האם הוא ייגמר בהליך משפטי, אבל במסגרת הבירור הזה אם יגיעו לאיזושהי הבנה או סיכום שעמדת הארגון נכונה, כולה או חלקה, והדבר אומר שצריך לעדכן את אותם צווים שכבר ניתנו גם במאי וגם עכשיו, יבוצע עדכון, אותו עדכון משלים לפי הנתונים שבאמת היה צריך לקחת בחשבון.
היו"ר יצחק גלנטי
האם זה מקובל עליכם?
פזית אליהו
אכן כן. כך סוכם אתמול בפגישה. אני מעוניינת רק לומר להערה של גברת מועלם הבדיקה שנעשתה היתה באופן חד משמעי שגם לגבי יתומים שעברו את גיל 30 כשמדובר במענק נישואים הם יקבלו.
היו"ר יצחק גלנטי
והם קיבלו או רק יקבלו?
פזית אליהו
בכל עדכון ועדכון של הצווים אז תמיד זה מוכן רטרואקטיבית.
שכיב שנאן
מי שהיה זכאי בטרם הגיעו לגיל 30 יקבל את מה שהיה מגיע לו גם אם עבר.
מיכל רדנאי זאבי
אני לא רוצה לרדת לרזולוציה של המחלוקת שעדיין מחר תתברר בדיוק מה גדרה כי עוד לא נפגשנו עניינית.
שכיב שנאן
מדובר בפערים גדולים?
מיכל רדנאי זאבי
כן, יש פערים.
נועה בן שבת
אולי יהיה אפשר להסביר במהלך הדיון בתקנות איפה פחות או יותר הפער.
פזית אליהו
הדברים נאמרו בדיון הקודם על ידי היועצת המשפטית של אגף השיקום. דובר על כך שמבוצעת הבדיקה הדו שנתית באפריל ובאוקטובר איך מתנהג אותו מדד של הסקטור הציבורי דובר על כך שאם נמצא שהמדד עולה התגמולים מעודכנים בהתאם. הדבר הזה חזר על עצמו בכמה אמירות לאורך הצגת הצווים האלה לפני הוועדה הנכבדה. אם המדד יורד אנחנו לא נוגעים בתגמולים. לפחות כך נהג משרד הביטחון לאורך השנים לפי ההסדר מ-1986. בין יתר המחלוקות זה לקחת בחשבון מדד שירד וביצוע עדכון לפי מדד שירד. הצווים שיובאו בפניכם היום, כך מסתבר לי אתמול, לוקחים בחשבון מדד אפריל 2006 שירד. זו אחת המחלוקות שעומדות בפנינו בעוד שכשהוצגו הצווים הראשונים במאי 2008 בפני הוועדה הנכבדה כך הציג משרד הביטחון. לא מתחשבים במדדים שיורדים.
היו"ר יצחק גלנטי
זאת אומרת היתה פעולה של קיזוז.
פזית אליהו
אין כאן מחלוקת. אין סתירה בין הדברים. לפי ההסדר משנת 86, למרות שאגב זה לא כתוב בהסדר אבל כך נהג משרד הביטחון לאורך כל השנים. כאשר המדד יורד התגמולים לא נוגעים בהם. כך לדוגמה באפריל 2007 מדד הסקטור הציבורי קהילתי ירד. התגמולים לא מופחתים. היום כשאנחנו באים לעשות את העדכון של אוקטובר 2007 צריך אבל עדיין, נכון שאני לא נגעתי בתגמולים באפריל 2007, אבל כשאני באה ואני מחשבת את שיעור העלייה מאז העדכון הקודם אני כן צריכה להביא בחשבון שבמשך התקופה, היתה איזושהי תקופה שהמדד ירד. זה בדיוק העניין שאנחנו קוראים לו עניין תקציבי שמחר אמור להתברר עם אנשי המקצוע, עם נציגי ארגון הנכים, ואני חושבת שכדאי לנסות למצות את הערוץ הזה ולנסות ולראות אם אנחנו מגיעים להסכמה.
נועה בן שבת
אני מבינה מדברייך שלא לוקחים את היסוד להשוואה נניח מאוקטובר 2007 להשוואה למרץ 2008 אלא את עוברת חודש חודש ואת רואה את העליות והירידות במדד, כך אני מבינה מדברייך, כי אחרת לא היית אמורה להתחשב בירידות המדד.
איציק שבתאי
זה יותר מורכב. אנחנו בודקים פעמיים בשנה את העלייה או הירידה של המדד. כפי שפזית אמרה אם המדד ירד אנחנו לא מורידים תגמולים לאף אחד מהזכאים. המשרד כן מתחשב בירידה של המדד בעתיד. כלומר לא פוגעים בתגמולים, לא מורידים תגמולים אבל זה נלקח בחשבון.
היו"ר יצחק גלנטי
זאת אומרת אתה מקזז את הירידה בעלייה העתידית. זו המשמעות.
נועה בן שבת
כשתחשב את עליית המדד תיקח בחשבון מדד מול מדד וגם אם המדד הזה היה מדד נמוך יותר, גם אם הוא לא השפיע על גובה התגמולים אתה לוקח בחשבון את שיעור ההפרש.
היו"ר יצחק גלנטי
במילים פשוטות, מאז התקופה שמדובר בה עד למועד מסוים היו ירידות ועליות במדד. מה שאתם אומרים שאם סך הכול העליות במדד התבטאו נניח ב-10% אבל בתוך התקופה הזאת היו גם ירידות הרי אתם תיקחו בסיטואציה הזאת את המדד הממוצע, כך אני מבין.
איציק שבתאי
לא. לא. זה מדד נקודתי לתקופה ספציפית.
היו"ר יצחק גלנטי
אז אם זה לא אותו חודש איך זה בא לידי ביטוי בחודש הבא שאחריו כיוון שבואו נניח שבחודש מסוים המדד ירד ב-1%. חודש אחרי זה המדד עלה ב-2%. מה אתה משלם עכשיו?
איציק שבתאי
בחודש שהמדד ירד אני לא נוגע בתגמולים. משאיר אותם.
היו"ר יצחק גלנטי
אבל חודש אחרי זה המדד עלה ב-2%. מה יוצא? יוצא שאתה עושה את החשבון עבור עלייה או ירידה של המדד, עבור השינוי במדד אתה לוקח את זה עבור שני החודשים, לא עבור כל חודש בנפרד. ולכן הירידה במדד בחודש הראשון מתבטאת על ידי זה שהיא מתקזזת בחודש השני.
איציק שבתאי
אדוני זה יותר מורכב מזה. אני פשוט מציע שנחכה למחר, נדבר עם אנשי המקצוע, נפתור את הסוגיה הזאת, ואז נבוא אליכם.
היו"ר יצחק גלנטי
זאת אומרת שנכון לרגע זה אתה בעצמך אומר שאנשי המקצוע לא נמצאים פה.
איציק שבתאי
לא. אני איש המקצוע. אני רק אומר, כי זה יותר מורכב. זה נשמע פשטני. זה יותר מורכב.
שכיב שנאן
אולי תאיר את עינינו במורכבות שנבין פעם אחת למה אתה מתכוון. מה כל כך מורכב?
איציק שבתאי
ההסכם נקבע מ-86. ההסכם אומר שני דברים. הוא אומר דבר ראשון, אנחנו פעמיים בשנה בודקים מדד של סך הכול השירותים של הסקטור הציבורי קהילתי. אם הוא עלה או ירד. זה דבר אחד. דבר שני, יש תוספות יוקר במשק. ההסכם אומר שני דברים. אומר דבר אחד, בואו נבדוק פעם בחצי שנה, בדרך כלל זה בחודשים אפריל ואוקטובר, שיעור עליית המדד. דבר שני, בין לבין.
שכיב שנאן
אתה בודק אותו חודש ספציפית או כל התקופה?
איציק שבתאי
אותו חודש ספציפית.
שכיב שנאן
כלומר מאוקטובר עד פברואר לא מעניין אותך מה קורה. אתה בא בחודש מרץ ובודק את המדד של חודש מרץ.
איציק שבתאי
זה ההסכם מ-86. ההסכם עצמו גם אנחנו לא חיים איתו בשלום כי הוא מאוד בעייתי. כי הוא לא בודק ממוצעים של מדדים לתקופה מסוימת מול תקופה מסוימת. הוא בודק שיא מסוים לגבי חודש ספציפי. עכשיו יכול להיות שיש פה עיוותים לכאן ולכאן. אבל זה ההסכם. לצערי הרב.
היו"ר יצחק גלנטי
אז אולי תשבו ביניכם ותסכמו הסכם נורמלי שאפשר לחיות איתו.
איציק שבתאי
אנחנו נשמח לשבת עם נציגי הארגונים ולסכם על הסכם אחר, על שיטה אחרת, יותר ברורה גם לנו וגם להם, עם מדדים אחרים, אנחנו נשמח לשבת איתם ולהציע חלופה אחרת.
נועה בן שבת
יש גם מחלוקות לגבי היישום של ההסכם הקיים. זאת אומרת לא מכאן ואילך אם יהיה הסכם חדש.
אלי שעבין
שמי אלי שעבין ממשרד של שלום גרניט. אנחנו יועצים של ארגון נכי צה"ל. אני רוצה להעיר לגבי המדד הזה. דבר ראשון זה לא מדד אלא זה סדרת נתונים של השכר הממוצע במשק שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר יצחק גלנטי
אדוני, על הדבר הזה שאתה קורא לו סדרת נתונים זה היה מוסכם ומקובל על ידיכם. אז זה נעשה לפי ההסכם בינכם.
אלי שעבין
העניין הזה של הקיזוז. לא ייתכן שמדברים פה על קיזוז של תקופה.
שכיב שנאן
מה התפקיד שלך?
איציק שבתאי
אני עובד באגף תקציבים של משרד הביטחון, תקציבי שיקום נכים ומשפחות.
אלי שעבין
איציק אמר שצריך להתחשב בעניין הזה בשעה שהמדד יורד. צריך לזכור שהעדכונים שאנחנו עושים הם עדכונים שנשארים לתמיד. אי אפשר להתחשב בירידה זמנית בשעה שאתה עושה עדכון שהוא קבוע. כלומר גם אם הייתה ירידה היא היתה ירידה עד 6 חודשים כי זה נבדק פעמיים בשנה. אז אי אפשר לקזז תקופה של 6 חודשים כשאתה עושה עדכון קבוע שהוא נשאר מעכשיו.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מבין את הנקודה שאתה מעלה. יש לנו כעת בעיה. הבעיה היא כזו, הייתם בהסכם שהיה מקובל ביניכם לבין משרד הביטחון ומשרד הביטחון למרות הפיגור עשה איזשהו חשבון. אם אתם רוצים לשנות את ההסכם ביניכם הדרך פתוחה. שבו, תסגרו הסכם אחר, כטוב בעיניכם, כטוב בעיני משרד הביטחון. כעת אנחנו נדרשים לאשר את הצווים החדשים, התקנות החדשות של משרד הביטחון על בסיס ההסכם הקיים אתכם. זה המצב שבו אנחנו צריכים להחליט. אלא מה? בסיטואציה הזאת יש חילוקי דעות לגבי פרשנות של אותם הצווים. עכשיו יש באפשרותנו לאשר את הדבר הזה גם, תקני אותי גברתי היועצת המשפטית, אנחנו יכולים לקבל את זה כהוראת שעה עד לתיקון או עד להגעה להסכמים, או אנחנו מחויבים לקבל את הדברים על בסיס ההסכם.
נועה בן שבת
הכוונה לא לקבל את זה כהוראת שעה כי אנחנו לא יודעים עדיין מה המועד העתידי אבל להגיד זה העדכון שאנחנו מאשרים, אם יהיה תיקון, אין הסתייגות. הסתייגות אין לה משמעות כאן. התקנות יאושרו מבחינת הוועדה והשר יוכל לאשר את הצווים והתקנות. אם יהיה תיקון יעבור תיקון חדש שלכל צו וכל תקנה תתקן את הסכומים ותקבע את המועדים.
היו"ר יצחק גלנטי
גברתי איך אנחנו מגדירים את זה במסגרת ההחלטה של הוועדה?
נועה בן שבת
כל הצדדים מבקשים שעכשיו הוועדה תאשר את התקנות כפי שהן ואם יהיו שינויים.
מיכל רדנאי זאבי
כשאמרתי הסתייגות התכוונתי שאושרו כאן דברים. העדכון הזה, דיברנו על הסכם חדש. הסכם חדש אנחנו לא דנים. יש הסכם כרגע שאנחנו רוצים אותו. יש בעיה בפרשנות שלו. צד אחד טוען לפרשנות מסוימת שמובילה אותו לעדכון שמונח בפניכם. צד אחר לא. טוען שהפרשנות של אותו הסכם שהוא טוב לנו. צריך להוביל לדרך אחרת. אנחנו לא רוצים לעכב. זה העניין. אנחנו כרגע עם הגב לקיר. לא רוצים לעכב את אותו תשלום מינימלי שמגיע לנכים. אנחנו מבקשים רק להודיע שאנחנו במוסכם עם משרד הביטחון ניכנס לסבב של פגישות.
נועה בן שבת
במילים אחרות מזהירים את הוועדה שייתכן שבעוד מספר שבועות או מספר חודשים הם יביאו לנו סט נוסף של אותן תקנות.
היו"ר יצחק גלנטי
וזה מקובל על הנציגות של משרד הביטחון.
נועה בן שבת
אני לא חושבת שצריך לקרוא אותם אבל רק מספר הערות קטנות לכל אחד. נתייחס לצווים שבפנינו.


יש צו ראשון זה צו משפחות של חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום, מענק נישואים ליתום. יש אחד הוראת שעה מס' 2 והשני ללא הוראת שעה. זאת אומרת זה תיקון מס' 2.


בתקנות הקיימות יש הגדרת יתום.היא אומרת יתום של נספה. אני חושבת שזה צריך להיות ילדו של נספה לפי החוק. זו הערה ראשונה.


לגבי סט התקנות הבא. זה תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום. הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית. אחד מופיע כהוראת שעה מס' 2 והשני מופיע כתיקון מס' 2.


אני רק רציתי לברר, יש פה החרגות על יתום שגילו עולה על 21 שנים, בסעיפים 8, 9, 13, 13א' , 13ב', 30, לחוק חלים עליו. עכשיו מדובר פה על כל אותם מצבים שמדובר על יתום מתחת לגיל 21 או יתום עם צרכים מיוחדים ולכן גילו עולה על 21. אני פשוט רוצה להבין איך ייתכן שגם סעיף 8 ו-13 שמתייחסים ליתום שסמוך על שולחן אימו, או על שולחן האלמנה או האלמן, ליתום שעומד בפני עצמו לפי סעיף 9 לחוק. רק להבין שזה פשוט מדובר על אותו יתום שאמנם גילו עולה על 21 אבל הוא לא מאותם יתומים עם צרכים מיוחדים שלכן הם מעל גיל 21.
פזית אליהו
התקנות האלה עוסקות רק בנושא של סיוע שניתן ליתומים שנמצאים בהליך של לימודים. זה לא קשור לתגמולים שניתנים ליתומים כתגמולים שמגיעים על עצם המצב. לגבי יתומים יש שתי תקנות. יש תקנות של הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית והאקדמיה, ויש את התקנות לסיוע ללימודים לרכישת מקצוע ולימודים אחרים שהן בעצם תקנות זהות. כלומר הרציו של שתיהן הוא אותו רציו, לתת סיוע ליתומים בזמן הלימודים שלהם נותנים להם דמי קיום על מנת שהם יוכלו באמת להשקיע את מירב זמנם בלימודים ולהתרכז בלימודים ולא יצטרכו לדאוג בפן הכלכלי. התקנות קובעות את הכללים, למי מגיע וכולי, אבל הצווים כרגע זה רק עדכון של סכום דמי הקיום החודשי שמשולם ליתומים שעונים על תנאי התקנות.
נועה בן שבת
אולי אני אמקד את השאלה שלי. השאלה למה גם סעיף 9 לא חל על אותו יתום? כי זה יתום שהוא בעצם עצמאי. סעיף 9 מדבר על יתום של נספה שלא חלים עליו כל הסעיפים של 8, 13, 13א, אז הוא מקבל בפני עצמו את התגמול ולא מכוחה של האלמנה או של האלמן, של ההורה שלו.
שולי מועלם
אנחנו לא מכירים מצבים של יתומים מתחת לגיל 21 שחל עליהם העניין של זכאות לדמי קיום בלימודים אקדמאים.
שכיב שאנן
למה? עתודאים או משהו?
שולי מועלם
עתודאים זה החריגה. אם אני ככה חושבת על כל רשימת 140 ילדים שעברתי לפני כמה חודשים עם גברת דרורי במשרד הביטחון שהיו זכאים לדבר הזה, הרוב הם יתומים מעל גיל 21 שכבר אינם מקבלים את החלק בגמלה אצל האם.
שכיב שנאן
מה קורה עם יתום בן 18 ל-21 שהוא סטודנט?
נועה בן שבת
יש אני חושבת הוראה לגביו.
שולי מועלם
הוא מקבל את הזכות הזאת.
היו"ר יצחק גלנטי
הוא מתחיל בפחות מ-21. עושה את הלימודים בשלב מעל 21.
נועה בן שבת
יש הוראה כזאת שאומרת ב-10ד' יתום רגיל שגילו עד 21 שנה והוא לומד במוסד להשכלה על תיכונית יהיה זכאי לתשלום מחיה בשיעור ההפרש שבין התשלום לפי תקנת משנה א3 לבין חלקו האישי בתגמולים.
שולי מועלם
הוא לא מקבל. האמא מקבלת את החלק היחסי שלו בתגמולים שלה כרגיל עד גיל 21 ובנוסף את החלק הנותר הוא מקבל.
נועה בן שבת
שאלה נוספת לגבי העדכון. אנחנו מדברים פה על עדכון של אחוז מתוך המשכורת שמשולמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המנהלי. זאת אומרת ייתכן שיש עדכון גם של גובה המשכורת. בצידם עדכון של האחוזים. עדכון האחוזים הוא בכל מקרה לפי אותו מדד.
איציק שבתאי
כן. על זה בדיוק ההסכם מדבר. ההסכם מדבר על שני דברים שונים. הוא אומר שאם יש תוספות יוקר אז זה כבר מעודכן דרך המשכורת. ואז אוטמטית התגמולים של הזכאים מעודכנים. ודבר שני, בנוסף לזה, יש את העדכון של המדד. אם המדד עלה. אנחנו פה ברשימה של צווים כי המדד עלה. אם המדד לא היה עולה והיתה תוספת יוקר במשק זה אוטמטית הזכאים היו מקבלים אותה בלי עדכון צווים אפילו.
נועה בן שבת
הסט הבא הוא של תקנות הנכים, תגמולים ושיקום, תוספת למימון צרכים מיוחדים. יש פה סט אחד שהוא הוראת שעה מס' 2 וסט שני שהוא תיקון מס' 2. לזה אין לי הערות כלשהן.


הסט הבא זה תקנות הנכים, תגמולים ושיקום, לימודים לרכישת מקצוע, הוראת שעה מס' 2 וגם הוראה קבועה תיקון מס' 2.
פזית אליהו
אלה דמי קיום שמשולמים לנכים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
נועה בן שבת
גם פה אין הערה חוץ מאולי הצעה.
שכיב שנאן
זה לכל גיל?
פזית אליהו
אני חושבת שיש איזושהי מגבלה לפי מתי מתחילים את הלימודים לעומת המועד שבו הוא הוכר כנכה צה"ל.
נועה בן שבת
יש התייחסות ליתום שטרם מלאו לו 18, ליתום קטין וליתום רגיל שמלאו לו 18.
היו"ר יצחק גלנטי
יש לך איזשהן הערות?
נועה בן שבת
לי אין הערות רק אולי הצעה לקבוע במפורש שאנחנו מדברים על סעיף 45א2 ולא כל הסמכויות לפי סעיף 45 אבל זו רק הצעה לנוסח.


תקנות הנכים לטיפול רפואי גם הוראת שעה וגם התיקון למעשה הן לא דורשות אישור הוועדה הזאת.
היו"ר יצחק גלנטי
אנחנו נהיה מוכנים לאשר לכם את זה.
נועה בן שבת
עכשיו התקנה משפחות חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום, העלאת שיעורי התגמולים. גם כאן יש הוראת שעה מס' 2 ותיקון מס' 2 .
פזית אליהו
אלה התגמולים שמשולמים בשוטף לאלמנות ולהורים שכולים.
נועה בן שבת
בסעיף 3 מדובר על עובד מדינה שמשכורתו היא 19 של הדירוג המנהלי. לפי החוק בעצם מופיע שאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה. אני חושבת שפה דווקא בתקנה 3 פה חסרה התוספת הזאת. בניגוד לתקנה 2 שבחוק לא מופיעה התוספת הזאת לגבי תקנה 3 היא נדרשת.
פזית אליהו
אני מוכנה לבדוק את זה. הצווים האלה הם צווים, אנחנו מעדכנים את המספרים של עדכוני התגמולים. זה נוסחים שהם די קבועים שככה הלכנו איתם כל השנים אבל אני מוכנה לבדוק.
נועה בן שבת
אם אפשר לבדוק ולתקן כי אני חושבת, אני לא יודעת מה המשמעות הכספית של הדבר הזה.
היו"ר יצחק גלנטי
השאלה אם את יכולה להכניס את התיקון כבר עכשיו על מנת למנוע עיכוב נוסף.
פזית אליהו
את מצטטת מאיפה? מסעיף 13 1 לחוק?
פזית אליהו
13 1 כן. אני צריכה לבדוק את זה עם אנשי המקצוע, גם באגף משפחות והנצחה כי אני לא רוצה שאני אקבל איזושהי החלטה.
נועה בן שבת
הוא כולל את הסיפא הזאת. הוא מדבר היה יתום אחד סמוך על שולחנה. פה יש את האחוז, מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד המדינה שדרגת משכרותו היא 19 של הדירוג המנהלי ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.


עכשיו גם לגבי סעיף הביטול יש פה עניין נוסחי. בעצם אתם מבטלים בהוראת שעה את הצו הקודם. אני חושבת שיש עם זה בעיה כי הוראת השעה תוקפה זמני ולמעשה או שצריך את הביטול בהוראה הקבועה או שצריך אותה בהוראה.
פזית אליהו
אני בזמנו התייעצתי עם איילת גדי והיא אישרה את הנוסח הזה.
נועה בן שבת
שדווקא בהוראת השעה מבטלים את התוקף הזמני של הצו? ובהוראה הקבועה אין ביטול תוקפו של הצו.
פזית אליהו
כן.
היו"ר יצחק גלנטי
אז זה מתייחס להוראת שעה אם כן.
פזית אליהו
אבל הביטול כאן הוא מתייחס למשהו שהוא לא הוראת שעה.
נועה בן שבת
נכון, דווקא בהוראת שעה את מבטלת את הצו ובהוראה את מתעלמת מקיומו למרות שבעצם הוראת השעה תפקע ביום 31 במרץ 2008, היא כבר פקעה. ואז יש לך שני צווים שתוקפם לא מוגבל. הצו הקודם מתשס"ח והצו הזה.
פזית אליהו
אבל הצו הזה מעדכן את הצו הקודם. אני אתייעץ עם איילת.
היו"ר יצחק גלנטי
אומרים על זה שהמהירות היא מהשטן. ורציתם מהר מאוד להזיז את הנושא. לקחתם והעתקתם את מה שהיה והמשכתם הלאה ולא בדקתם.
פזית אליהו
זה כן הועבר למשרד המשפטים. אני שוחחתי עם איילת. היו שינויים.
נועה בן שבת
הערות נוסח. אם יבדקו את ההערות האלה כיוון שיש לזה השפעות אבל יותר ברמת הנוסח והם צריכים לבדוק את זה עם משרד המשפטים. שיבדקו את זה.
היו"ר יצחק גלנטי
אני אשאל קודם כל את הנוגעים בדבר האם אתם מעוניינים לעכב את האישור עד לשינוי הנוסחים או שאתם מעדיפים לקבל את האישור והנוסחים ייבדקו במועד יותר מאוחר.
מיכל רדנאי זאבי
הנוסח מבחינתי לא משפיע על הזכאות. לכן באותה נקודה אנחנו לא רוצים לעכב.
היו"ר יצחק גלנטי
יפה. אני רציתי לקבל את ההסכמה שלכם. יש עוד הערות?
נועה בן שבת
לתקנות האלה אין עוד הערות. נעבור לתקנות הבאות שגם הן תקנות שמעדכנות את התגמולים. כאן אני רציתי להפנות את תשומת הלב שבתקנות הקיימות, התקנות העיקריות, יש גם תקנה אחת שגם בה מופיעים סכומים. ייתכן שצריך לעדכן גם אותן. אני מפנה לתקנות משפחות חיילים שנספו והערכת תגמולים ושיקום. תשלום למימון צרכים מיוחדים. יש סעיף 1א רבתי שמופיעים בו סכומים והם לא מעודכנים. והשאלה אם בכוונה לא מעדכנים אותם. גם שם הרי יש סכומים ומדוע הם נשארים כפי שהם בלי שום עדכון.


בתקנה 1א. התקנה שאנחנו מתקנים אותה היא תקנה 1, והוא אומר לאלמנה וליתום שגילו אינו עולה על 18 שנים תשולם תוספת לתגמול החודשי וכאן יש את רשימה התגמולים. ממש חוזרים על הסכומים. בתקנה 1א כתוב, לשכול מחוסר הכנסה מכל מקור שהוא הזכאי לתגמול תשולם תוספת לתגמול החודשי למימון צרכים מיוחדים של 515 שקלים חדשים. זאת אומרת מדובר על סכום פיקס שצריך לעדכן אותו. הוא קבוע ומדוע הוא לא זוכה לעדכון? במיוחד שבתקנה 2 כתוב שהסכומים הקבועים 1, 1א ו-1ב ישתנו במועד השינויים שיחולו בתגמול ולפי שיעור השינויים בו. כמו שאנחנו מעדכנים את תקנה 1 מן הראוי לתקן את תקנה 1א. אני מדברת גם על סעיף 1א א וגם בג8, גם מדובר בו על סכומי הכנסה. נכון ששם מדובר לא על תגמול אלא על הכנסה אבל ייתכן שגם פה צריך מנגנון עדכון. בוא נגיד שג8 זה בצד אבל א זה ממש תוספת שצריך לעדכן אותה. אותו דבר ב-1ב, נולד לשכול ילד לאחר פטירת הנספה הוא זכאי למענק צרכים מיוחדים של 15 אלף שקל, גם כאן מן הראוי לפי תקנה 2 לעדכן גם את הסכום הזה.
היו"ר יצחק גלנטי
גברתי את נרדמת בשמירה.
פזית אליהו
אני מוכנה לבדוק למה זה לא עודכן. אולי יש איזושהי סיבה.
שולי מועלם
אז את זה אולי כדאי לעכב כי זה ממש משמעותי או לאשר את זה עם עדכון של הסעיפים הנוספים.
איציק שבתאי
אין בעיה. אם יצטרכו לאשר שיאשרו.
נועה בן שבת
יש לכם אפשרות לבדוק את הנושא הזה או שזה דבר שתביאו עם תקנות מתקנות?
פזית אליהו
אנחנו נביא תקנות מתקנות כי אני לא רוצה על רגל אחת.
היו"ר יצחק גלנטי
כמה זמן נחוץ לכם כדי להביא את התקנות המתקנות?
איציק שבתאי
עדיף לאשר את התקנות האלה.
פזית אליהו
לא. לאשר את אלה ואם באמת צריך לעשות את העדכונים גם לסעיפים 1א אז אנחנו נעשה תיקון תקנות.
נועה בן שבת
1א וגם 1ב.
פזית אליהו
אז אנחנו נעשה תיקון שמתייחס רק לשני הסעיפים הללו.
נועה בן שבת
עכשיו יש לנו סטים של עוד תקנות.
שכיב שנאן
מה בסוף מאשרים או לא מאשרים?
היו"ר יצחק גלנטי
אנחנו נאשר.
נועה בן שבת
עכשיו יש תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום, חינוך יתומים בשביל רכישת מקצוע, השכלה כללית או מקצועית. יש תיקון. עוד פעם יש פה סט אחד של הוראת שעה מס' 2 ויש סט שני שהוא תיקון מס' 2. פה אין לי הערות.


צו הנכים תגמולים ושיקום. העלאת סכומי שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך. יש לי הערות. הערה אחת אני רואה שהעירו אותה בדיון שהיה פה במאי אבל לא היה לי ברור מה היתה התשובה על ההערה. בתקנה 3 בעצם חוזרים על איזשהו נוסח קבוע של קביעת הדרגה הקובעת למרות שלא חל בה כל שינוי. השאלה אם אתם רואים צורך בחזרה כל פעם על הדרגה הקובעת?
פזית אליהו
כרגע באמת אין בזה עדכון אבל הרי שר הביטחון מוסמך גם לשנות את הדרגה הקובעת לפי הסעיף המסמיך בחוק.
נועה בן שבת
אתם מבקשים להשאיר בכל זאת?
פזית אליהו
כן אנחנו מעדיפים כדי שתהיה התמונה השלמה גם לגבי שיעור התגמולים וגם לגבי הדרגה הקובעת.
נועה בן שבת
רק הערה אחת. זה שוב הערה של ניסוח ולא הערה של מהות. ב-4, התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7א לחוק האם לא צריך לחזור על זה שמדובר בנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך?
פזית אליהו
לא. זה כתוב בחוק הראשי.
נועה בן שבת
רק אם אפשר לחזור רגע אחורה לתקנות שעסקו בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום, תשלום למימון צרכים מיוחדים, שם נעשתה אבחנה בתקנות בין יתום שטרם מלאו לו 24 ויתום שמלאו לו 24. רק אם אפשר לשאול על האבחנה הזאת. כי זה לא שינויי שחל בתקנות האלה אבל השאלה מה מקור האבחנה הזאת?
פזית אליהו
האמת אני לא יודעת לענות לך על זה. אני מניחה שזה משהו היסטורי שעשו את התקנות במקור אז החליטו להבחין. הרי התוספות האלה למימון צרכים מיוחדים זה תוספות לתגמול, למי שעומד בתנאים שקבועים בתקנות. אז אולי בגלל שעד גיל 21 נמצאים בצבא ומגיל 24 זה סטטוס שונה. אבל זה רק השערה שאני מעלה.
נועה בן שבת
סליחה על הטרחנות. זה הצו משפחות חיילים שנספו במערכה, לגבי העלאת שיעור התגמולים. בתיקונים שנעשו במאי נעשו שינויים רק לגבי סעיפים 8ב ו-13 1 בחוק וסעיף 10א בחוק לא נעשה בו שינוי. אני חושבת שזה מאוד נכון שנעשה בו כרגע שינוי כי באמת הסכום הזה שמופיע ב-10א שמתייחס לשכול גם הוא צריך עדכון. השאלה אם בסכום העדכון הובאה בחשבון העובדה שהסכום שהיה קיים באותה תקנה היה לפי מדד ישן יותר?
פזית אליהו
בעדכון הקודם, הבדיקה שנעשתה בזמנו העלתה שהתגמולים לשכולים לא דרשו עדכון.
איציק שבתאי
להורים השכולים פשוט יש להם הסכם קצת שונה. מועד ההתחלה של ההסכם שלהם נכנס לתוקף יותר מאוחר ולכן לא היה צריך לעשות לזה עדכון כי המדדים שלהם לא היו בעדכון של המדד. הבסיס היה שונה פשוט. זה הכול.
נועה בן שבת
זאת אומרת הסכום שעודכן עכשיו, אני ראיתי שגם מבחינת העלייה, ההפרש בין הסכומים או האחוז שבו זה עלה זה אחוז שונה, הוא אחוז גבוה יותר.
איציק שבתאי
הבסיס של המדד שלהם פשוט שונה. הם התחילו ממקום אחר. אז השינוי של המדד שלהם הוא פשוט שינוי.
נועה בן שבת
עשיתם את החישוב לאותו מרכיב? עשיתם אותו בנפרד.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותיי, הצעת החלטה שאני מקווה שתהיה מקובלת גם על ידי ידידי חבר הכנסת שנאן. אי לזאת אני מציע החלטה בנוסח זה. התקנות כפי שהוגשו על ידי נציגי משרד הביטחון הן מאושרות בכפוף להערות ותיקונים המתבקשים מן ההסכמה להערות של היועצת המשפטית. תיקונים אלו יתבצעו על ידי משרד הביטחון בתיאום עם היעוץ המשפטי של הוועדה. הוועדה מודה ליועצת המשפטית נועה בן שבת על העבודה היסודית והמעמיקה שהשקיעה בטרם אישור התקנות וכל זאת במסגרת הזמן הקצר שעמד לרשותה. יחד עם זה הוועדה מבקשת מנציגי משרד הביטחון להגיש להבא את העדכונים שלה בזמן הנכון ולא בעיכוב כזה רב כפי שזה נעשה עד היום. מי בעד? היות ואין נגד ואין נמנעים התקנות כפי שהן מאושרות בכפוף להערות המתאימות.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין.

נמנעים - אין
מיכל רדנאי זאבי
מאחר ודובר על כך אנחנו נעדכן את הוועדה בעת הצורך לגבי שינויים לצווים שהובאו כרגע לנוכח חילוקי הדעות אם יהיה אפשר אולי לקבוע זמן שידע משרד הביטחון שאי אפשר כרגע למשוך את זה. אמנם יש פגישה מחר אך היא נקבעה רק בעקבות הגילוי שיש כאן ישיבה.
היו"ר יצחק גלנטי
רבותיי, אני משוכנע שמשרד הביטחון רוצה בדיוק כמו הוועדה או בדיוק כמו הנציגות של הנכים והאלמנות והיתומים. כולנו באותה דעה שיש לזרז מה שיותר את התהליך של התשלום ומתוך כוונה זו אני נוטה להאמין שנציגי משרד הביטחון לא יעכבו את התיקונים הנחוצים. אני מקווה שאני אומר את הדברים גם בשמכם. היות ואי אפשר להעביר נענוע ראש במסגרת הפרוטוקול אזי נענוע הראש היווה הסכמה ולכן אני בזה נועל את הישיבה ומודה לכל המשתתפים.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים