ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 14/08/2008

המלצת ועדת הכנסת לחילופין בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת המדע והטכנולוגיה

14.08.08


הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 96
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

מיום חמישי, י"ג באב, התשס"ח (14 באוגוסט, 2008) בשעה 11:30
סדר היום
המלצת ועדת הכנסת לחילופין בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה
נכחו
חברי הוועדה: בני אלון – היו"ר

זבולון אורלב

מיכאל איתן

אברהם מיכאלי

נסים סלומיאנסקי

דוד טל – יו"ר ועדת הכנסת
מוזמנים
ייעוץ משפטי: נירה למאעי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון


המלצת ועדת הכנסת לחילופין בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה
בנימין אלון
אדוני, יושב ראש ועדת הכנסת, מכובדי, יושב הראש הקודם של ועדת ביקורת המדינה, חבר הכנסת זבולון אורלב, יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיכאלי, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מעביר את זכות הדיבור לחבר הכנסת דוד טל, יושב ראש ועדת הכנסת.
דוד טל
רבותיי, על פי סעיף 10א' לתקנון הכנסת ועדת הכנסת ממליצה לערוך חילופין ולמנות את חבר הכנסת זבולון אורלב כיושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, במקום חבר הכנסת הרב בני אלון. כנראה שגם הוא ייכנס לתפקידו באיחור, לוועדה אחרת, אבל כרגע אנחנו אמורים לקיים הצבעה על עצם ההמלצה של ועדת הכנסת. נקיים את ההצבעה, ולאחר מכן – דברי הברכה של היושב ראש היוצא והיושב ראש הנכנס. לאחר מכן נשמע את החברים.


מי בעד ההמלצה של ועדת הכנסת? מי נגד? מי נמנע? תודה. אשר על כן אני קובע שיושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת זבולון אורלב ייכנס לתפקידו ב- 18 לאוגוסט, שנה זו. אדוני היושב ראש, שא ברכה ושא את דבריך.
בנימין אלון
תודה לך. אני באמת מוכרח להגיד שזו שנה אחת בסך הכל, אפילו – חסר יומיים. כדי שלא אשכח אתחיל מכך - מייסדת הוועדה נמצאת כאן, ענת, שמלווה את הוועדה מייסודה, וצריכה לעבור את חילופי יושבי הראש כאן. אבל כל עוד היא הרוח החיה – הוועדה קיימת. היא באמת קבעה עובדה פה. אני מוכרח לומר שבקדנציה שלי זכיתי לראות שדרוג נוסף של הוועדה – שהיא יותר מאורגנת בחקיקה. זה מתבטא בזה שקיבלנו את נירה לאמעי, כיועצת משפטית. השינוי הזה התבטא בכך שגם הכנסת הכירה בפעילות החקיקתית של הוועדה. נוסף לזמניות החלקית שיש לנו מהיועצת המשפטית של ועדת החינוך, מירב ישראלי, יש לנו את נירה למעאי לוועדה. ברוך השם הצלחנו להעביר שני חוקים בקריאה מלאה בשנה הזו - חוק המו"פ וחוק מידע גנטי שהמון עבודה הושקעה בו.


יש חוקים שנמצאים לקריאה ראשונה ולקריאות אחרות. את אחד החוקים הארוכים מנהל מיכאל איתן בוועדת המשנה, וזה חוק המסחר האלקטרוני, שהוא גם חוק מורכב מאד, וחוקים אחרים – חוק מחוללי מחלות, מה שנקרא – הטרור הביולוגי, שבאמריקה חוקקו אחרי האנטרקס, וגם אצלנו יש עכשיו חקיקה רציני, ועוד כמה דברים שהם בפוטנציאל. יש עוד דברים שחתומים עליהם כל חברי ועדת המדע בהכנה לטרומית, שזה – לבקשת האקדמיה הלאומית למדעים, ודברים אחרים. אני מאד מקווה שהשדרוג הזה של הוועדה עם כניסתה של היועצת המשפטית והפוטנציאל שטמון – כי אתה יודע, דוד טל, מכובדי, שבכנסת מוערכת ועדה אם היא יכולה לעזור תקציבית או שהיא יכולה להעביר חקיקות. זה שהיא לא יכולה לעזור – לא בכך ולא בכך, אלא רק כמקום מפגש לאנשי אקדמיה – זה טוב, אבל בסופו של דבר זה יכול לגרום לכך שהיא לא תהיה מספיק אפקטיבית. אני חושב שהוועדה הזו היא צעד קדימה. אני באמת לא אכביר במלים. אני החלפתי את חבר הכנסת אורלב, שעשה עבודה טובה, והוא חוזר כבעל בית שמכיר פה את כל החומר ולא יהיה שום משבר. גם ענת היא כאן לכל אורך הדרך, מתחילתה, כך שהדברים יימשכו. אני מקווה שבאמת הוועדה תהיה ראויה לשמה. מיותר להכביר מילים על חשיבות המדע וההייטק ועל חלקם בתקציב המדינה, כי הדברים מוכרים לכולנו.


אוסיף משפט אחד – באופן אישי, נהנתי בכל רגע כי זו ועדה מחכימה. אתה לומד על מדעים שונים, על ההשלכות שלהם. באמת – רוחב דעת, גם השותפים פה לוועדה, עם כל הכבוד לוועדות אחרות - -אני אסיים בתודה שוב לענת לוי ולאיילת חכימיאן מצוות הוועדה. תודה לאסי שסייע בדוברות ובתקשורת.
זבולון אורלב
בראשית הכנסת הנוכחית נבחרתי להיות יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה וכמו חבר הכנסת בני אלון גם אני התאהבתי בוועדה בדיוק בשל אותה סיבה. בסופו של דבר, גורלה של מדינת ישראל ייקבע חוץ מאשר בסיעתא דשמיא, שכולנו מתפללים, על פי היכולות של תושבי המדינה, שהן נקבעות בסופו של דבר באותן מסגרות, אותם תחומים שהוועדה הזו מופקדת עליהם. הצמרת המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל – יש לה השפעה מכרעת על יכולת הקיום שלנו, על עצם הקיום שלנו, ועל איכות הקיום שלנו. לצערי, בגלל שהדברים הם מאד חשובים נם נדחקים מפני הדברים המאד דחופים. מחקר, מהרגע שאתה מחליט עד הרגע שאתה עושה, עד שאתה מגיע ליישומים – לוקח שנים, ופוליטיקאים יש להם טבע מגונה שדברים שהם לטווחים קצרים, אז דברים שהם לטווחים ארוכים נדחים בדרך כלל. לכן, ההשקעות הממשלתיות במחקר ופיתוח בהתייחסות למדע וטכנולוגיה הן התייחסויות ממש מבישות. אני חושב שיש חשיבות רבה לוועדה ואני חוזר אליה במלוא המרץ כדי באמת לקדם את הנושאים שעליהם היא מופקדת.


אני רוצה להודות לחבר הכנסת אלון. מותר לי לחשוף שברוטציות הקודמות בני אלון התייעץ אתי לגבי הוועדה ומאד המלצתי לפניו לקחת את ראשות הוועדה הזו, והיו אלטרנטיבות נוספות. לפני כמה חודשים הוא הזכיר לי את ההתייעצות ומודה לי שנתתי לו עצה טובה.


לכן אני חוזר לוועדה בשמחה. אני מכיר את צוות הוועדה. את ענת ואת איילת, ואני שמח שכבר הסתיימו הוויכוחים. תבינו שבתחילת הקדנציה לא היה אפילו חדר לוועדה. היה לנו הישג מפליג שבכלל נתנו לנו חדר קבוע. אני מודה לך על כך שבתקופה שלך ביססת את מעמדה של הוועדה, גם בתחומים של חקיקה וגם בתחומים אחרים. אנחנו כמובן נשתדל כמיטב יכולתנו להמשיך הלאה ולטפל בדברים המאד חשובים של מדינת ישראל, גם אם הם נראים כרגע לא דחופים.
דוד טל
תודה. מי מחברי הכנסת רוצה להוסיף?
אברהם מיכאלי
כחבר ועדה ותיק כאן אני חושב שכפי שחבר הכנסת אלון אמר – בוועדה הזו נחשפנו לפנים היפות של מדינת ישראל בתחום המדע, ובאמת פה מופיעים אנשים שכל אחד בתחומו חושף באמת את מיטב המוחות של מדינת ישראל וחבל שהמוחות האלה לא נחשפים בצורה ראויה עוד יותר ועוד יותר, ומגיע להם באמת את כל העידוד. באמת, בקדנציה שלך, זבולון אורלב, התחלת לעשות בתחום הזה, בני אלון המשיך ומגיע לשניכם ישר כוח. אני מקווה שהחילופין האלה הם בבחינת חזרה לבית הקודם שלך, זבולון. אני מקווה שהעשייה תימשך ומברך את בני אלון להמשך הדרך.
מיכאל איתן
אני כבר כיהנתי בוועדה הזו קדנציה שניה, שלישית. אף פעם לא הייתי יושב ראש הוועדה אבל הייתי חבר ועסקתי בעיקר בתחומים של האינטרנט וטכנולוגית המידע. אני רוצה להודות ליושב ראש הקודם של הוועדה, בני אלון,על שנתן בי אמון והפקיד בידיי טיפול בחוקים מסוימים שקשורים באינטרנט ובטכנולוגית המידע. אני באמת מודה לו. אני מקבל עכשיו תפקיד של יושב ראש ועדת ביקורת המדינה ושאלו אותי מה יהיה – עם כניסתי לתפקיד. מה שאני צריך לעשות וכל המחויבויות שלי , אני אמשיך אותן- אפילו לא בפסיק פחות התלהבות ממה שעשיתי עד עכשיו כי אני חושב שזה אחד התפקידים, וכמובן שזה תלוי ביושב ראש, זו לא החלטה שלי, אבל אשמח מאד אם היושב ראש ייקח באג'נדה של הוועדה את הפרק של האינטרנט וטכנולוגית המידע כאחד הנושאים שצריך לקדם אותם. אני מוכן גם לעזור וללכת אתו יחד.


לפני שהגעתי הבוקר צלצלה אלי שילה רולף מהמ.מ.מ, והיא ביקשה להכין ניירות לרגל הצטרפותה של ישראל ל- OECD, ארגון המדינות המפותחות. כשאתה מתקבל למועדון הזה אתה צריך למלא כל מיני טפסים על מנת לבדוק אם אתה מתאים, במה אתה צריך להשתפר, וכו'. בתחום הזה יש שם פרק שנוגע לנושא של ממשל זמין – e-government. היא התחילה לחפש, ואמרה לי שכשהיא מחפשת בכל מה שקשור לעניין של הטכנולוגיה והאינטרנט, בהרבה מאד דברים הסקטור הציבורי שלנו נמצא הרחק מאחור, למרות הדימוי, ולמרות שבסקטור הפרטי יש לנו הישגים שהם בפסגה. בנישה הזו אפשר יהיה לעשות הרבה דברים שהם יהיו לטובת האזרחים. אתם יודעים שרק ל – YNET יש היום 800 אלף כניסות. האינטרנט לא מקבל ביטוי כאן. יש כאן גם חברי כנסת שעוד לא מספיק ערים לשינויים שאנחנו עוברים מבחינת הטכנולוגיות החדשות והעוצמות שהולכות לשם. זה לוקח זמן – עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש. אנחנו חייבים להדביק את עצמנו. ועדת המדע יכולה להיות כלי מאד חשוב בהטמעה של הטכנולוגיה לצרכי הציבור. אנחנו לא יכולים, לא צריכים ולא אמורים להיות מעורבים בחברות המצליחות של ההייטק אבל אנחנו כאן אמורים לשאול את הממשלה – איפה אנחנו עומדים? איפה עומדת מערכת החינוך שלנו עם המחשוב? איפה עומד השירות שלנו לאזרח עם המחשוב? איפה עומד העניין של טפסים שאפשר להוריד במחשוב? זה התפקיד של הכנסת. אני לפעמים אני מרגש דון קישוט. אני כל הזמן הולך לכל הכנסים ומעביר ביקורת - -
זבולון אורלב
בוועדה לביקורת המדינה יש ועדת משנה שעוסקת בכל סוגיית המרכב"ה.
קריאות
- - -
מיכאל איתן
דווקא עשינו שם עבודה מצוינת, לדעתי. גמרנו את זה, עשינו את הביקורת, ידענו מה כן ומה לא, ולא הרחקנו מעבר למה שהיה צריך.


זבולון, ועוד פעם לבני – לבני תודה, וזבולון בקשה – שתהיה לך אוזן פתוחה לדון קישוטיות שלי. ואולי אתה, עם המעשיות שלך, אם תיקח דברים, תוכל לקדם את זה.
דוד טל
אחרי שאנחנו מודים לצוות הוועדה אני נועל את הישיבה, בהצלחה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים