ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 03/08/2008

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
68
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט

לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט

03.08.2008

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 11

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט

לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט

יום ראשון, ב' באב התשס"ח, (3 באוגסט 2008), 09:30
סדר היום
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון – התקנת

תקנות), התשס"ז-2007
נכחו
חברי הוועדה: דוד טל
– היו"ר

מנחם בן-ששון – מ"מ היו"ר

יצחק לוי

שלמה מולה

דוד רותם
מוזמנים
עו"ד עמי ברקוביץ, משרד המשפטים

עו"ד הילה טנא, משרד המשפטים

הילה קוגלר, משרד המשפטים

אסתר אפרת סמילג, סגנית היועמ"ש ומנהלת מח' אמנות, משרד החוץ

יהודה הראל, חכ"ל, ועד יישובי הגולן

עו"ד עזרי לוי, ועד יישובי הגולן

עומר זוהר, ועד יישובי הגולן

תמי אדרי, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

שילה הטיס-רולף, הממ"מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

עו"ד איל זנדברג
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון

הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)

(תיקון – התקנת תקנות), התשס"ז-2007
היו"ר דוד טל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו מתקדמים עם הצעת החוק למשאל העם. אחרי שהעברנו את הצעת החוק בקריאה הראשונה ברוב של 65 חברי כנסת אנחנו רוצים לקוות שגם בקריאה השנייה ובקריאה השלישית יהיה לנו רוב דומה, ויותר. נתקדם בנושאים שנמסרו לכם. נשתדל לקיים את הדיונים הללו בצורה אינטנסיבית, רוצה לומר, היום, יום שלישי ויום חמישי, כדי שנוכל אולי לסיים את כל הנושאים שנמצאים על סדר-היום, כך שבעזרת השם, עם תחילת המושב הבא, נוכל להעלות את הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.


מונחים בפניכם כמה נושאים שנצטרך לדון בהם. הנושא הראשון שנדון בו הוא החלטת הממשלה שעליה יתקיים משאל עם. היועצים המשפטיים המסורים והמצוינים שלנו רשמו את הדברים האלה, ויש להם ודאי כמה דברים להעיר ולהאיר, כדי שנתייחס. בבקשה.
איל זנדברג
בוקר טוב. נקודה ראשונה שהעלינו לסדר-היום היא שאלה שנוגעת למה היא אותה החלטת ממשלה שתבוא לאישור הכנסת ברוב חבריה, ולאישור במשאל עם. בדיון הקודם כבר עלו חלק מהשאלות האלה. נדמה לי שאדוני היושב-ראש ביקש ממשרד החוץ לבוא עם תשובות. אולי אני אזכיר מהן התשובות הנדרשות ומהן השאלות שנותרו לפתחנו, שבהן אני מניח שאפשר להכריע.
היו"ר דוד טל
האם יש נציגים ממשרד החוץ?
הילה טנא
אני לא רואה נציג של משרד החוץ.
אתי בן-יוסף
אמורה להגיע נציגה. היא הודיעה לנו.
איל זנדברג
יש שלוש נקודות מרכזיות. שאלה מרכזית אחת שעלתה היא סדר האישורים בין הכנסת והעם, כקבוצה אחת אל מול הממשלה. הוסבר לוועדה כי יש מנגנונים שונים וסדרים שונים לאישור של הסכמים ואמנות. לעתים מדובר בחתימה בראשי תיבות בידי שר או ראש הממשלה, ולאחר מכן אשרור בידי הממשלה. לעתים יש חתימה אחת, שהיא כבר החתימה האחרונה, והיא גם החתימה שמכניסה לתוקף בלי הליך של אשרור. ולעתים, וזאת השאלה שהיתה, האם ייתכן מצב שבו יהיו שתי החלטות ממשלה בעניינו של אותו הסכם, ואם יש דבר כזה, הרי שאנחנו עלולים להגיע לבעיה.
היו"ר דוד טל
למה אתה אומר שיהיו שתי החלטות ממשלה? למה שלא יהיו שלוש, ארבע או חמש החלטות?
איל זנדברג
הכוונה היא לא להחלטות ממשלה שמבצעות לשיעורין את ההסכם, אלא לעצם הכניסה תוקף של ההסכם. האם יכולה להיכנס לתוקף החלטה שאומרת שהממשלה מחליטה שהיא מסכימה לוותר על השטח, השר מבצע משא-ומתן פרטני כדי לברר איזה שטח, ואז הממשלה מחליטה שוב, או כהחלטה של אשרור, מה שהוא חתם, או כהחלטה בפני עצמה. השאלה היתה למשרד החוץ, בגלל שיש באמת גיוון רב בהליכים האלה, וזה עולה גם בספרות וגם בפרקטיקה, אולי מה שהוועדה פה מדמה לה, לא כולל את כל המצבים, ורוצים להבהיר שלא תהיה אי בהירות מתי נדרש משאל עם.
היו"ר דוד טל
אתה יכול להביא, אם אתה יודע – האנשים שהיו צריכים לדעת אלה אנשי משרד החוץ – דוגמה להסכם שהגיע ואושר על ידי הממשלה והועבר לכנסת ואושר על ידי הכנסת? אני מדבר על הסכמים ברמה של הסכמים בין מדינות.
איל זנדברג
הסכמים רבים בעבר שהובאו- - -
היו"ר דוד טל
האם מגיע כל ההסכם, כל המלל או שמגיעה רק החלטת הממשלה, ובשלוש ארבע שורות מאשרים את ההסכם שנחתם בין אסד לבין אולמרט בנושא רמת הגולן?
איל זנדברג
ככל הידוע לי, לפי הנוהג, אני אשמח אם יוסיפו ויתקנו, מונח ההסכם על שולחן הכנסת. ככל שאני יודע הדבר נעשה עדיין שלא לפי החוק שבו אנו עוסקים היום, משנת 1999. מדובר בנוהג שהתפתח לאורך השנים, והממשלה, לפי רצונה ולפי הנוהג, השאלה מכוח מה, הניחה את ההסכם כולו, חברי הכנסת יכלו לעיין בו. גם היום הוא מונח על שולחן הכנסת. השאלה, אם היא צריכה לאשר אותו.


החוק מ-1999 הוא הרבה יותר מדויק. ראשית, הוא מחייב את הממשלה. אם ההסכם נופל בגדר אותו חוק, הממשלה חייבת להניח אותו על שולחן הכנסת. למעשה, החלטתה טעונה אישור.
הילה טנא
מה שמונח להחלטת הממשלה הוא תקציר עם הסבר קצר על ההסכם מטעם השר הרלוונטי.
היו"ר דוד טל
זה להחלטת הממשלה. לכנסת, מגיע הסכם מפורט?
הילה טנא
מונח גם ההסכם עצמו, מתורגם גם לשפה העברית. הוא מונח גם בשפה המקורית שבה הוא נערך וגם בשפה העברית גם לפני הכנסת וגם מובא לממשלה.
היו"ר דוד טל
האנגלית מחייבת, לא העברית מחייבת.
הילה טנא
מה שמקובל, מכיוון שבכל זאת אלה הסכמים בילטראליים, והצד השני לא מבין עברית, ברוב ההסכמים מקובל שהשפה המחייבת אנגלית, אלא אם כן נאמר שלשני ההסכמים יש תוקף זהה. ברובם הגדול מאוד, מה שמחייב זה הנוסח באנגלית, וזה גם מה שנכתב בהסכם עצמו.
מנחם בן-ששון
לא אחת קורה שאנחנו מקבלים הודעה על כך שהגיע הסכם, ומי שרוצה לראות את ההסכם המפורט ייגש ללשכתו של מזכיר הכנסת, ואנחנו מקבלים דף שהוא פחות מתקציר איזה הסכם, לאיזה כיוון הוא הולך, ממש ברמת כותרת.
ארבל אסטרחן
אלה לא הסכמים מהסוג הזה.
מנחם בן-ששון
אני מדבר על הסכמי השגרה.
איל זנדברג
מכל מקום, זה לא לפי החוק הזה.
היו"ר דוד טל
אנחנו צריכים לקבל החלטה, ואני מניח שחבר הכנסת בן-ששון לא יתנגד שיונח כל ההסכם על שולחן חברי הכנסת.
מנחם בן-ששון
אני מאוד רוצה שכל החוק הזה יהיה חוק-יסוד.
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת בן-ששון, ספרתי כבר 28 פעמים שהזכרת את זה. לפרוטוקול אני אומר שחבר הכנסת בן-ששון טוען שנכון וראוי, ואני שותף לדבריו, שיהיה חוק-יסוד, היות ואין באפשרותנו, והמציאות הפוליטית היא כזאת שאי אפשר להעביר חוק-יסוד, והחשש שידונו על רמת הגולן, ואולי יהיה מי שיהין בלבו להשיב את רמת-הגולן או לוותר על רמת-הגולן, אנחנו הולכים בדרך הקצרה יותר, ואפילו לא הלכנו להצעת החוק כפי שהבאת אותה, בפעם הראשונה שראיתי אותה, שוועדת הבחירות המרכזית תצטרך להתקין תקנות. אמרנו שזה מוגזם. בין תקנות לחוק-יסוד מצאנו את דרך הביניים.
היו"ר מנחם בן-ששון
אני אומר שלושה משפטים פוליטיים בהקשר הזה.
היו"ר דוד טל
בלי שתזכיר חוק-יסוד בבקשה.
מנחם בן-ששון
המלים חוק-יסוד יופיעו לפחות חמש פעמים בהם. קודם כול, מנקודת מבטו של מי שהגולן, או כל חבל ארץ אחר יקר לו, חשוב לו שיהיה חוק-יסוד, משום שאת החוק הזה אפשר יהיה להוריד ברוב של שניים נגד אחד, ואמרתי את זה לחברים כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, לא רק מבחינת תקינות המהלך, אלא גם מבחינת המהות שלו. מי שמעוניין להגן, שיידע מה שהוא עשה עכשיו, זה פחות מאשר עלה תאנה. המהלך הזה יכול להיות ביום מן הימים אפילו מהלך של מלכודת, משום שהוא כל כך פשוט לשינוי. זאת הנקודה הראשונה.


הדבר השני שהוא גם משמעותי וגם חשוב הוא, האם צריך מישהו לחשוש מכך שזה יהיה חוק-יסוד. בזמנו דיברו על חוגים חרדיים, אלה היו ימים אחרים, שלא היו חוקי-יסוד, שלא נגעו בחוקי-יסוד, היום המציאות היא, שכאשר אתה מחוקק את החוק הזה, וברור שהוא עוסק אך ורק בחוק מסוים, אין סיבה לחשוש שהוא יקרין על חוקים אחרים. שמא הייתי חושב שיש סיבה שהוא יקרין, שנינו למדנו בשבועות האחרונים, בהתנהלות העוועים של הכנסת בכל מיני דברים, שאפילו נגעו בשאלות של חוקי-יסוד שנוגעים לבחירות, וכאן אני מדבר על שלילת אפשרות לאדם להיבחר אם הוא היה במדינת אויב. ספונטנית, כשבאתי למליאה אמרתי שיש פרוצדורות מסוימות, היה ויכוח אם כן או לא, עכשיו הסוגיות נמצאות אולי בבירור של בג"ץ, אני לא רוצה להיכנס אליהן, אני רק רוצה לספר לחברים שלא היו בכנסת באותו יום, באיזו קלות חברי כנסת הרימו את ידם לשנות חוק-יסוד בלי למצמץ.
היו"ר דוד טל
אם חוק-יסוד יכולים לשנות בלי למצמץ, ודאי שלא צריך לחשוש מחוק רגיל.
מנחם בן-ששון
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שאני מניח שנצליח לשכנע את חברי הכנסת שהנושא חשוב להם, לעשות שני דברים: ראשית, לקבוע משאל עם בחוק-יסוד, ודבר שני, להצביע עליו ברוב של 61 – במקום שיש 65, מקל וחומר שיש 61 – ולעשות את הדבר בצורה תקינה.
היו"ר דוד טל
גם הצעת חוק רגילה זו צורה תקינה, חבר הכנסת בן-ששון.
מנחם בן-ששון
זה שינוי משטרי, זה דבר ששנינו מסכימים עליו.


אני אומר את זה בעיקר לחברים שנמצאים בשדולה, אמרתי לכם את זה לפני שנתיים, ואני אומר את זה פעם נוספת, היינו יכולים להיות הרבה-הרבה אחרי חקיקת החוק הזה אם היינו עושים את הדברים במהלך הנכון שלהם, בוועדה הנכונה שלהם, וכחוק-יסוד. איך תיאר את זה חברי עכשיו? להימלט לוועדת הבחירות המרכזית עם חקיקת משנה, זה היה רעיון עוועים ברור. הדבר הנכון הוא להוליך את המהלך על יעדיו הנכונים, ואפשר. לפי הבנתי בכנסת הזאת אפשר עוד יהיה לעשות את זה כחוק-יסוד. אני מעוניין בזה מסיבות משטריות, אתם מעוניינים בזה מסיבות יישוביות, וכל אחד ואחד רוצה להוביל לאותו היעד. חברי חבר הכנסת טל מעוניין גם בגלל זה וגם בגלל זה, אם אני צריך לפרש אותו.
היו"ר דוד טל
תודה רבה. חבר הכנסת לוי, התחלנו לדון בנושא לגבי החלטת הממשלה שעליה יתקיים משאל העם, וחברנו בן-ששון הזכיר פעם אחר פעם אחר פעם, הוא לא לאה, חוק-יסוד, חוק-יסוד, אבל אנחנו בחוק רגיל. לגבי החלטת ממשלה, היועץ המשפטי, האם אתה רוצה להוסיף ולסיים את דבריך?
מנחם בן-ששון
יש לי שאלה ליועץ המשפטי. לו יצויר שאני לא טועה, זה לא מעניין אותך אם אני טועה או לא, ההיתכנות הפוליטית היא לא שאלה שצריכה להעסיק אתכם, אבל לו יצויר שאני לא טועה, האם אנחנו יכולים לומר שאנחנו בונים את החוק היום כחוק רגיל, אבל יבוא ביום מן הימים המצב שבו אפשר יהיה לעשות אותו כחוק-יסוד, הרי אנחנו לא מצביעים היום – נכון, אדוני?
היו"ר דוד טל
לא. לא. לא.
מנחם בן-ששון
יבוא ביום מן הימים לוועדה מצב שבו חברי הוועדה המשותפת יסכימו להצביע על זה כחוק-יסוד, נשים בצד את הצעת החוק בקריאה הראשונה, ובמקומו נגיד שאנחנו מצביעים מן הוועדה לחוק-יסוד, ואז זה מקבל אותו מעמד?
איל זנדברג
הוועדה תוכל ליזום הצעת חוק-יסוד, הנוסח כבר יהיה מוסכם. אבל הפרוצדורה תהיה ייזום לקריאה הראשונה.
ארבל אסטרחן
זה יצטרך לעבור קריאה ראשונה.
היו"ר דוד טל
צריך להתחיל הכול מההתחלה.
מנחם בן-ששון
לא, רק לקריאה הראשונה.
איל זנדברג
קריאה ראשונה הוא יצטרך לעבור, לא טרומית, כי זו תהיה יוזמת ועדה, לא צריך יהיה דיון מוקדם, והנוסח, אני מניח, יהיה ככל שיגובש.
מנחם בן-ששון
מה שאני רוצה לומר, וכך חשבתי, העבודה שאנחנו עושים היום, ככל שתהיה יסודית יותר, היא בוודאי תוכל לשמש לחוק-יסוד.
איל זנדברג
היא תוכל לשמש.
היו"ר דוד טל
אנשי משרד החוץ הגיעו. בוקר טוב, רצינו לשמוע דוגמאות לגבי הסכמים. גברתי, מה את יכולה לומר?
איל זנדברג
אולי נציג את השאלות כדי שהדיון יתקדם מהר יותר. יש שלוש נקודות בשאלה מתי יובא ההסכם לאישור הכנסת. השאלה האחת היא, האם ייתכן מצב שבו הממשלה מחליטה שתי החלטת שייפלו בגדר החוק, שתי החלטות ממשלה שהן החלטות לפיהן המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על השטח. אם הדבר הזה לא אפשרי, החשש לאישור כפול של הכנסת יורד מעל סדר-היום. זאת היתה שאלה אחת שנשאל משרד החוץ.


פתחתי ואמרתי קודם שיש מצבים שונים ומגוונים של סדר הפעולות שנעשות בממשלה אל מול הכנסת לעניין אישור הסכם. ייתכן שהממשלה מקבלת החלטה, ואז שולחת את השר לקיים משא-ומתן, ואז הוא חוזר, והממשלה מקבלת החלטה סופית. ייתכן שהשר חותם, ואז זה מגיע לאשרור הממשלה. עלתה שאלה, האם ייתכן שממשלה תקבל שתי החלטות לגבי הסכם, ששתיהן ייפלו בגדרי החוק. אם הן לא נופלות בגדר החוק, אין שום בעיה.
יצחק לוי
מה שמעניין אותנו זה מה שבא לכנסת. כל ההליכים בממשלה הם הליכים בממשלה.
איל זנדברג
הם מאוד מעניינים, כי אישור הכנסת הוא של החלטת ממשלה שמוגדרת בחוק, לכן חשוב לדעת מהי אותה החלטת ממשלה. זה לב העניין.
יצחק לוי
מה שהגיע לכנסת.
איל זנדברג
איזו החלטת ממשלה יש חובה להביא לכנסת? איך היא מוגדרת כהחלטה שתבוא?
יצחק לוי
אין שום חובה על הממשלה להביא לכנסת?
איל זנדברג
יש לה, זה מה שהחוק אומר. החוק אומר שיש חובה להביא לכנסת החלטות ממשלה שמביאות לביטול המשפט, השיפוט והמינהל. אני שואל, מהי אותה החלטת ממשלה. יש שלוש שאלות לגבי מהי אותה החלטת ממשלה. שאלה אחת היא שאלת כפילות. השאלה היותר מעניינת היא, באותם הסכמים שלגביהם יידרש אשרור. מה זה אשרור? אני מתאר מצב שכיח, אבל זה יכול להיות מגוון יותר, ששר החוץ חותם בשם הממשלה בראשי תיבות, והממשלה מאשררת את חתימתו. בדרך כלל, מבחינת יחסי החוץ, מבחינת מה שישראל דיווחה לאו"ם ומבחינת הנוהג, האשרור של הממשלה הוא שמכניס את ההתחייבות הבין-לאומית לתוקף. עכשיו החוק אומר שההחלטה של הממשלה תבוא לאישור הכנסת והעם. השאלה היא כזאת, מי צריך לומר את המילה האחרונה, האם קודם שואלים את הכנסת, את העם, ורק בסוף הממשלה מאשררת ומכניסה לתוקף, או שהממשלה מאשררת, מכניסה לתוקף, ותבוא לכנסת ולעם. אנחנו קצת מסתבכים כאן עם משפט בין-לאומי, אבל זה לא בלתי פתיר. זאת שאלה משמעותית מאוד.
יצחק לוי
ברור שהתוקף ניתן על ידי העם.
איל זנדברג
יכול להיות שהעם מתנה, שהממשלה לא יכולה להכניס לתוקף בלי אישור של העם, אבל אחרי שהעם יאשר עדיין הממשלה, כמו היום, תעשה את הפעולה האחרונה של אשרור. זאת שאלה קריטית וחייבים לברר אותה, כי יש איזה בסיס של משפט בין-לאומי שבדרך כלל הממשלה מאשרת. אנחנו לא רוצים ליצור פה בוקה ומבולקה. זאת היתה השאלה השנייה.


השאלה השלישית היתה שאלה של פרקטיקה. מה עשו, למשל, באירוע האחרון אל מול הגבול הלבנוני, בתיקוני הגבול שלכאורה, על פני הדברים, עולה מהם שיש בהם ביטול של משפט, שיפוט ומינהל – איך זה לא הגיע לכנסת? מה הפרשנות של משרד החוץ? איך החוק משנת 1999 לא הופעל? אנחנו מחוקקים פה חוק ורוצים שהוא יופעל. אם הממשלה מבינה אותו אחרת, כדאי לברר.
היו"ר דוד טל
בבקשה, גברתי נציגת משרד החוץ.
אסתר אפרת סמילג
אני אתחיל מהישיבה האחרונה. בישיבה שעברה הובאו שתי דוגמאות, וההנחה היתה שבוצעו תיקוני גבול, האחד בערבה בקשר לירדן, והאחד בלבנון. נתחיל מירדן. הסכם השלום עם ירדן, אני מניחה שמשרד המשפטים כבר העביר את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. כפי שניתן לראות במכתב של היועץ המשפטי לממשלה יש רשימה של הסכמים שהובאו לכנסת. הסכם השלום עם ירדן הוצג לכנסת, וכפי שמציין היועץ המשפטי לממשלה, לפעמים זה הובא לכנסת לפני ולפעמים אחרי. במקרה של ירדן נוסח ההסכם כולו הובא לאישור הכנסת יום לפני החתימה. זה הובא לכנסת ביום 25 באוקטובר 1994, זה אושר ברוב בכנסת באותו יום, ב-25 באוקטובר 1994, וזה נחתם למחרת, 26 באוקטובר 1994. ההסכם נכנס לתוקף לאחר האשרור, ואני תיכף אגיד על כך כמה מלים, ב-10 באוקטובר 1994.
איל זנדברג
הוא לא היה בממשלה קודם לכן? האם היתה החלטת ממשלה קודם להבאתו לכנסת?
אסתר אפרת סמילג
אני לא יודעת.
איל זנדברג
זה מה שמעניין בחוק הזה.
אסתר אפרת סמילג
מה שיש כאן, שהיתה החלטה בכנסת למחרת.


בהודעת האשרור שצירפנו, כשהודענו לצד השני, למי שהיינו צריכים לשלוח אליו בין היתר במקרה הזה, מכיוון שזה היה הליך חריג, גם הזכרנו את העובדה שזה אושר בהחלטה של הכנסת, זה מופיע בהודעה הפורמלית של האשרור.


לגבי תיקוני הגבול. תיקוני הגבול מופיעים בנספח 1 להסכם, זאת אומרת, זה חלק מההסכם וחלק ממה שהכנסת אישרה, כאמור, לפני החתימה על ההסכם, אפילו החתימה, לא האשרור. זה המקרה של ירדן.
היו"ר דוד טל
בכל מקרה, אחרי שהכנסת מאשרת, הממשלה מאשררת או שהיא לא בהכרח מאשררת?
אסתר אפרת סמילג
לא הבאתי אתי את התאריך של האשרור. לדעתי, כן. לדעתי, האשרור היה כמו במקרה רגיל, אחרי החתימה.
היו"ר דוד טל
לא אחרי חתימה, לפני החתימה. אחרי החלטת הכנסת.
אסתר אפרת סמילג
אני מתחייבת להעביר לוועדה את תאריך ההודעה של האשרור. האשרור היה, אני מניחה, כמו שמקובל בדרך כלל. כאן היה הליך שהכנסת אישרה את ההסכם לפני שהוא נחתם. למחרת האישור של הכנסת היתה החתימה הפורמלית על ההסכם.
היו"ר דוד טל
תמיד הכנסת מאשרת לפני שזה נחתם.
אסתר אפרת סמילג
לא. הכנסת לא מאשרת בכלל, ההסכם מובא לידיעת חברי הכנסת.
היו"ר דוד טל
רק לידיעה, לא לאישור?
מנחם בן-ששון
ב-24 באוקטובר, מה זה היה?
אסתר אפרת סמילג
25 באוקטובר, זה היה התאריך שראש הממשלה דאז, יצחק רבין, הביא את ההסכם והציג את זה בכנסת.
היו"ר דוד טל
לידיעה או לאישור?
אסתר אפרת סמילג
התקיים דיון והתקיימה הצבעה. הנוסח של ההסכם אושר על ידי הכנסת, בהצבעה בכנסת, באותו יום, ב-25 באוקטובר 1994.
איל זנדברג
זה היה לפי נוהג ולא לפי חובה?
היו"ר דוד טל
הכנסת הצביעה על ההסכם.
אסתר אפרת סמילג
הכנסת הצביעה על ההסכם.
מנחם בן-ששון
עכשיו אנחנו מחייבים את זה.
אסתר אפרת סמילג
לפי החוק מ-1999.
דוד רותם
השאלה, אם הכנסת מצביעה על ההסכם לפני החלטת ממשלה ואישור. הניסוח היום אומר: החלטה של הממשלה בדרך של אישור או בדרך אחרת. זאת אומרת, הממשלה כבר אישרה את ההסכם, עכשיו זה בא לכנסת, ואז זה יוצר בעיה במישור הבין-לאומי.
איל זנדברג
זאת השאלה שאנחנו רוצים לברר.
דוד רותם
לכן צריכה להיות המלצה של הממשלה לאשר, החלטה של הכנסת ומשאל עם, ואז אישור של הממשלה. זאת הדרך היחידה.
היו"ר דוד טל
אז הוא שואל, האם הממשלה לא צריכה לאשרר רק אחרי שהעם יאמר את דברו?
דוד רותם
כן. הממשלה קודם צריכה להגיד לו שהיא ממליצה לאשר הסכם שאומר כך וכך, ואז העם יכול לומר את דברו. לא יכול להיות שזאת החלטת ממשלה שכבר מאשרת.
אסתר אפרת סמילג
אני אסביר את ההבדל בין אישור לאשרור. את המצב הרגיל ניסיתי לתאר בפעם שעברה. קודם חותמים על הסכם – הסכם בנושא אחר, לא בנושא שינוי גבולות או דברים כאלה, הסכם חקלאות, בריאות, סחר, כל הסכם – קודם כול הסכם נחתם על ידי הסמכות לחתום על הסכמים, וכאמור ההסכם נחתם בסמכות של הממשלה. הממשלה החליטה, ומי שחותם בשם הממשלה זה שר החוץ, בכל נושא שהוא. אם שר אחר חותם זה על-פי ייפוי כוח של שר החוץ. כאשר הסכם נחתם, אחרי החתימה, זה גם הנוהל הבין-לאומי הרגיל, יש הליך של אשרור בשני הצדדים, כל מדינה לפי ההליכים הקבועים שלה, שולחים איגרת דיפלומטית. אנחנו שולחים את האיגרת הדיפלומטית לצד השני, שגמרנו את ההליך, או לפני הצד השני או אחרי. התאריך של הכניסה לתוקף של ההסכם הוא בדרך כלל או בתאריך של האיגרת הדיפלומטית השנייה או בתאריך יותר מאוחר, כפי שנקבע בגוף ההסכם. זה המקרה הרגיל שבו ההליך שאנחנו מתארים הוא הליך של אשרור.


לפעמים, כשאני מניחה שזה מה שהיה כאן, בין התאריך של החתימה של ההסכם, שהיה כמו שאמרתי 26 באוקטובר 1994, לבין ההליך של הכניסה לתוקף של ההסכם, שהיה ב-10 בנובמבר 1994, זאת אומרת, אחרי החתימה, כל צד אשרר. אני יכולה לבדוק שוב אם היתה החלטת ממשלה אחרי זה, מכוח מה זה היה, הייתי צריכה להביא את ההודעה על האשרור.


על כל פנים זה הליך של אשרור. יש הליך אחר שנקרא "אישור של הסכם על ידי הכנסת". ההליך הזה מתבצע אם מאיזה סיבה רוצים שההסכם ייכנס לתוקף ביום החתימה, ואז דואגים לקבל את האישור לפני החתימה. במקרה הזה זה מובא לכנסת בדרך כלל בהסכם רגיל, לא בהסכם שמתעסק בגבולות. זה נקרא "אישור של ההסכם".


קודם שנבדיל בהבדל במונחים. אישור זה לפני החתימה, אשרור - ratification - זה אחרי החתימה.
היו"ר דוד טל
גברתי, אני רוצה להבין, האם, בציור שציירת כרגע, האם יש לכם בעיה, אנשי משרד החוץ, במישור הבין-לאומי כשהממשלה חותמת על הסכם, מביאה את זה לאישור הכנסת--
איל זנדברג
שר חותם על הסכם.
היו"ר דוד טל
שר שהוסמך על ידי הממשלה, כפי שהיא הציגה את זה.


--הכנסת מאשרת, לאחר מכן מתקיים משאל עם, ולאחר שמשאל העם מתקיים הממשלה מאשררת או מאשרת, כל מה שאת רוצה – האם יש בעיה במישור הבין-לאומי מבחינת מערכת יחסים בחתימה על הסכמים?
אסתר אפרת סמילג
זאת כבר שאלה שצריך לחשוב עליה, כי זה יכול להיות לא כל כך פשוט. מה שקורה הוא הדבר הבא. חותמים הסכם. ההליך הוא, קודם חתימה אחר כך אשרור. הכניסה הפורמלית לתוקף היא אחרי ההליך. זה המצב הרגיל.


ההנחה של מי שחותם על הסכם, שההסכם הזה יאושרר בדרך החוקית המתאימה אצלו בבית. זאת אומרת, בדרך כלל חותמים שני שרי חוץ על איזה הסכם, וההנחה היא שההסכם יאושרר אחר כך בהליכים הנדרשים, כל אחד אצלו במדינתו.


כל הסכם נכנס לתוקף בתאריך שקבענו, שהוא פורמלית בתוקף. מה קורה בשלב שבין החתימה עד האשרור? פורמלית, ההסכם לא מחייב, אבל ההנחה היא שכל צד אסור לו לעשות משהו שסותר את הכוונה של ההסכם.
יצחק לוי
אם יודעים מראש?
היו"ר דוד טל
גברתי, את בעצמך אמרת שלכל אחד בבית שלו יש ההליכים המסוימים, לסורים יש ההליכים שלהם ולנו יש ההליכים שלנו. ההליכים שלנו אומרים, שבתוך 90 יום נקבע משאל עם, והם יודעים שעל דעת זה נחתם הסכם. יהיה משאל עם, תהיה תוצאה, ולאחר התוצאה הממשלה תצטרך לאשר.
יצחק לוי
או לאשר או לא לאשר.
היו"ר דוד טל
הם לא מושכים את זה ולא מתמהמהים.
איל זנדברג
אפשר גם לכתוב בהסכם מראש, בראשי תיבות לכתוב, שיש משאל עם.
אסתר אפרת סמילג
לא בראשי תיבות, זה כבר השלב של החתימה. השלב של ראשי תיבות זה שלב של לפני, של דרג מקצועי. אנחנו בשלב של חתימה.


מה יקרה במצב שאדוני מתאר, שיש הסכם שאחר כך לא מאושרר? יש לנו דוגמה של הסכם כזה בהקשר של לבנון. עם לבנון ישראל חתמה איזה הסכם, ישראל אשררה- - -
היו"ר דוד טל
בואי נחזור, ברשותך, לרמת הגולן. הממשלה רצתה לוותר על רמת הגולן, הביאה את זה לכנסת, הכנסת אישרה או לא אישרה, זה מגיע למשאל עם והעם אומר לא. העם אומר לא, וזאת התשובה.
יצחק לוי
מה קורה אם הכנסת אומרת לא?
איל זנדברג
זה לא מגיע למשאל עם.
יצחק לוי
מצד הממשלה זה אותו דבר. הממשלה כבר חתמה והכנסת אומרת לא. מה ההבדל?
היו"ר דוד טל
גם גברתי אמרה שהכול על דעת כך שכל ההליכים באותה מדינה יתנהלו. הכנסת לא אמרה כן, אז יודעים הסורים שאין על מה לדבר.
דוד רותם
יש נהלים כאלה בשוק האירופי, כאשר מבקשים לצרף מדינה לשוק האירופי. נחתם הסכם, ואז זה הולך למשאל עם, וקרו הרבה מקרים שהמדינה דחתה את זה. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים את הגלגל.
היו"ר דוד טל
עצם העובדה שעושים את משאל העם, מביאים בחשבון שיכולים להיות בעד או נגד.
מנחם בן-ששון
גברתי, ניסית לתאר משהו שקרה בקשרים עם לבנון. מה שם היה?
אסתר אפרת סמילג
נחתם הסכם שהובא לכנסת, בדיו כמו במקרה של ירדן, יום לפני החתימה- - -
יצחק לוי
על איזה הסכם את מדברת?
אסתר אפרת סמילג
ההסכם ב-17 במאי 1983. נחתם הסכם בין ישראל ולבנון, זה אושר בכנסת יום לפני החתימה, ב-16 במאי. ישראל אשררה את זה, לבנון לא אשררה – ההסכם לא בתוקף, אין הסכם. זאת אפשרות.
מנחם בן-ששון
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר דוד טל
אני רוצה שנתמקד בהצעת החוק.
מנחם בן-ששון
אני מציע שנסתכל על התהליך, נניח לרגע את הצעת החוק, כי אנחנו הולכים לעצב אותו לפי מה שמעניין אותנו, ונדבר על הדיאלוג. הדיאלוג מתנהל קודם בחוץ, ממשלה מול ממשלה אחרת, הממשלה מגיעה לטיוטת ההסכם או לתפיסת הסכם, וזאת החלטה של הממשלה לפי החוק, שהיא הטיוטה של ההצעה שאותה היא מביאה לכנסת. הכנסת מאשרת או לא מאשרת, אם היא לא מאשרת, הכול בטל. אם הכנסת מאשרת, זה הולך למשאל עם. משאל העם מאשר, זה חוזר אל הממשלה כדי לסגור את העסק. אני רואה את המהלך כמהלך בן ארבעה שלבים.
דוד רותם
איך אתה קורא להחלטת הממשלה הראשונה?
מנחם בן-ששון
הצעה.
יצחק לוי
זה החלטה, לא הצעה.
דוד רותם
החוק אומר: החלטת ממשלה, זאת אומרת, צריכה להיות החלטה.
מנחם בן-ששון
החלטת ממשלה להצעת הסכם.
דוד רותם
החלטת הממשלה היא להמליץ על חתימת הסכם.
היו"ר דוד טל
הם לא ממליצים על הטיוטה.
מנחם בן-ששון
המילה "טיוטה" לא מוצלחת, זאת הצעה על- - -
דוד רותם
היא מחליטה להמליץ.
יצחק לוי
קודם כול, יכול להיות שיש מקרים שאין בהם צד שני. שלא נחשוב שתמיד יש צד שני.
מנחם בן-ששון
כמו בעזה.
יצחק לוי
נכון. אנחנו לא בונים כאן מודל אחד. יכול להיות שיש כאן כמה מודלים. יכול להיות שאם יהיה חוק משאל העם, המדינה השנייה לא תרצה להתחייב עד שלא נעשה משאל עם, אז ההחלטה תהיה של הממשלה, שקודם עושים משאל עם ואחר כך הם הולכים לדבר איתה או לא הולכים לדבר איתה, ואחר כך הם חותמים אפילו על הנייר הראשון. לנו זה לא משנה, אנחנו צריכים לתת מענה בתהליך לכל המצבים האלה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על החלטת ממשלה שהובאה לכנסת, והממשלה תצטרך לתאם את ההחלטה לפי המצב, אם זאת החלטה חד-צדדית, אם מדובר על החלטה עם מדינה אחרת, רוצים לחתום בראשי תיבות, או לא בראשי תיבות, או כך או אחרת, לנו זה לא משנה.
היו"ר דוד טל
הממשלה יכולה לחתום גם עם עצמה.
יצחק לוי
היא עשתה את זה. הרי בעזה היא חתמה עם עצמה. לכן אנחנו צריכים לדבר כאן על כך שלא יהיה תוקף סופי להחלטת הממשלה עד לאחר משאל העם.
היו"ר דוד טל
איל זנדברג, מה ההצעה שלך?
איל זנדברג
ננסה לחבר את זה לנוסח. היום מדובר על החלטת ממשלה, זאת החלטה של הממשלה בדרך של אישור אמנה או הסכם. אני מבין מדברי נציגת משרד החוץ שהממשלה לא מאשרת הסכמים, אלא היא מאשררת הסכמים. בתיאור שהיא תיארה, וגם אדוני תיאר, מישהו חותם בשם הממשלה, וזאת לא החלטת ממשלה לחתום על ההסכם, אלא שר החוץ או ראש ממשלה או מי שחותם בראשי תיבות, ההחלטה של הממשלה היא רק החלטת האשרור.
היו"ר דוד טל
האם זה בראשי תיבות, גברתי?
אסתר אפרת סמילג
הנוסח בראשי תיבות זה משהו שבהסכמי שלום לא היה, נדמה לי. הנוסח בראשי תיבות זה דרג מקצועי. אם יש לנו הסכם בנושא חקלאות, ניקח משהו נייטרלי לצורך העניין, יש דרג מקצועי של אנשים ממשרד החקלאות, משרד החוץ, שמתאמים איזה נוסח של הסכם בדרג מקצועי. כשגומרים לסכם את הנוסח חותמים עליו בראשי תיבות כדי לסכם שזה הנוסח שהגענו אליו. אחר כך מתאמים מועד פורמלי של חתימה, שזה, כאמור, בין שני שרי החוץ של שתי המדינות. במקרה הרגיל, יש אחר כך החלטת ממשלה.
היו"ר דוד טל
אנחנו צריכים את נקודת הזמן ששר החוץ חותם ומביא לממשלה. אני לא צריך את ההליכים המקדמיים.
איל זנדברג
אבל לפני החלטת הממשלה. בעצם יש החלטה אחת שעליה דובר, והיא החלטה שקוראים לה "אשרור" לא "אישור".
אסתר אפרת סמילג
נכון, אשרור אחרי החתימה.
היו"ר דוד טל
אחרי החתימה של שר החוץ או של שרת החוץ, שמביאים לממשלה, זה מובא לשולחן הכנסת, ולאחר שזה עובר בכנסת זה עובר לעם.
איל זנדברג
אמת. ההגדרה שלנו צריכה לתפוס שני מצבים: ראשית, החלטה חד-צדדית, שעליה דיבר חבר הכנסת לוי, שזה לא אשרור של הסכם ולא אישור של הסכם, והשנית- - -
היו"ר דוד טל
גם אז היא תונח על שולחן הכנסת.
איל זנדברג
ההגדרה צריכה לתפוס ששניהם יגיעו לכנסת ולעם. היום ההגדרה מנסה לתפוס את שניהם. מדובר על החלטה של הממשלה, ואז מדובר על הדרכים השונות, "בדרך של אישור אמנה או הסכם או בדרך אחרת". ככל שמדובר בדרך אחרת, צריך להשאיר את זה רגיל, כי החלטה כזאת טעונה אישור של הכנסת. הממשלה החליטה באופן חד-צדדי לוותר על שטח, זה יבוא לאישור הכנסת, ואז האישור יבוא אחרי שהממשלה החליטה, זה ברור. אם הממשלה מחליטה בדרך של אשרור של הסכם, אז האישור של הכנסת יינתן לפני האשרור. צריך לשבת על הנוסח, אבל לא מדובר בטיוטה או בראשי תיבות, או איך שלא נכנה את זה, אלא היתה החלטת ממשלה בדרך של אשרור של הסכם, יהיה אישור הכנסת ומשאל העם- - -
היו"ר דוד טל
הממשלה תמיד מאשררת- - -
איל זנדברג
היא לא תוכל לאשרר עד שאין לה ביד אישור.
עמי ברקוביץ
רק כלפי המדינה השנייה.
היו"ר דוד טל
יש מצב שהמדינה מאשררת הסכם בראשי תיבות?
אסתר אפרת סמילג
לא.
היו"ר דוד טל
אין מצב כזה. הממשלה תמיד מאשרת כשזה כבר הגיע לסוף התהליך או להסכם עצמו.
אסתר אפרת סמילג
אולי התשובה שלי מטעה.
היו"ר דוד טל
סליחה, האם גברתי יועצת משפטית?
אסתר אפרת סמילג
כן. פורמלית ההליך של האשרור מעצם הגדרתו הוא ההליך שנעשה אחרי החתימה, אבל מעשית, יכול להיות מצב שאדוני מתאר, כי אם, במקרה שאמרתי קודם, יש אישור של הסכם, שנעשה לפני החתימה, יכול להיות שמה שמאשרים זה הנוסח שסוכם בראשי תיבות. זאת אומרת, מאשרים את הנוסח לפני החתימה הפורמלית של השרים.
איל זנדברג
מאשרים, זה הממשלה?
אסתר אפרת סמילג
יכול להיות, ואז אין צורך באשרור. אחת משתיים, או זה או זה.
היו"ר דוד טל
מה שאיל זנדברג אמר כאן יהיה מקובל על כל החברים.
איל זנדברג
השאלה, אם זה פותר את כל המקרים.
מנחם בן-ששון
יש לי עדיין השגה על מה שהוא אומר. מן הדין להביא מזכיר ממשלה, והייתי מעדיף אפילו מזכיר ממשלה שעבר מהלך כזה.
היו"ר דוד טל
אתה יכול לקבל את גדעון סער.
דוד רותם
לא, אליקים רובינשטיין.
מנחם בן-ששון
מי היה מזכיר הממשלה בהסכם השלום עם ירדן?
דוד רותם
אליקים רובינשטיין.
מנחם בן-ששון
יכול להיות שצריך לשאול אותו. לא דיברתי על שם, דיברתי על תפקיד. כשאנחנו עוסקים בשאלות של חקיקה, שנוגעת לדרך התנהלות הממשלה, כדאי לשמוע איך מזכיר ממשלה שעבר את המהלכים הללו יכול לעזור לנו בקביעת הזמן. איך זה נקרא בכימיה? השלב קובע הריאקציה. זאת אומרת, מהו השלב הנקרא א', ומהו השלב הנקרא ב'.
דוד רותם
אפשר להביא את ישראל מימון.
מנחם בן-ששון
הוא היה איתנו לגבי עניין אחר, אבל הוא לא עשה הסכם שלום.
יצחק לוי
הוא עשה רק חד-צדדי.
דוד רותם
הוא עשה חד-צדדי, אנחנו רואים את התוצאות עד היום.
מנחם בן-ששון
אפשר לבקש מישראל מימון, יש לו השכלה משפטית, אפשר לבקש מאליקים רובינשטיין. אפשר לשלוח להם מכתב, לשאול אותם את השאלה בכתב ולקבל תשובה כתובה, אבל חיוני שנקבל ידע שרק מי שהתנסה יודע לחדד, למרות מה שחידדת בשאלות. במקום שבעלי תשובה עומדים גם יועצים משפטיים גמורים לא יכולים לעמוד.
איל זנדברג
אני שמח שכולם עומדים עכשיו על הקושי.
יצחק לוי
יש מצב שאפילו בלי הסכם יוצאים, זה הכי קשה, למשל, כמו שברק ברח מלבנון. זה אפילו לא הובא לכנסת.
איל זנדברג
היתה לי שאלה על לבנון, שעוד לא קיבלנו ממשרד החוץ תשובה עליה.
היו"ר דוד טל
ביקשתי מהיועצים המשפטיים שלנו לא לסבך אותנו בכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים להפליג אליהם.
איל זנדברג
זה מעניין לראות איך הכנסת מפרשת את החוק. מחוקקים את החוק, מקדישים לו הרבה זמן, ובסוף הממשלה לא מביאה את ההסכמים. אז מה הטעם בחקיקה?
היו"ר דוד טל
הכנסת לא מפרשת את החוק, מי שמפרש את החוק זה רק בית המשפט.
איל זנדברג
קודם כול, בעל הסמכות מפרש את הסמכות שניתנה לו כפרשן ראשון לפני בית המשפט.
היו"ר דוד טל
זה לא עוזר לנו.
איל זנדברג
במקרה הזה הממשלה לא ראתה לנכון להביא, כנראה שיש טעמים לכך.
מנחם בן-ששון
אני רוצה להציע לאדוני היושב-ראש ליצור את התרשים הכללי, אבל נשאיר את ההגדרה המדויקת בחקיקה לגבי הממשלה בשלב הראשון ובשלב האחרון, זאת אומרת, בשלב של ההחלטה וההצעה לכנסת ובשלב של החתימה הסופית, כדי לשמוע מזכיר ממשלה שעבר מהלך כזה. אפשר לשלוח לשלושה שנזכרו כאן שאלה זהה, לקבל תשובה, ואז להכריע את ההכרעה. זה לא צריך להפריע לנו, יש לנו ישיבות עד סוף השבוע.
איל זנדברג
אפשר להציע להם הצעה קונקרטית שהם יענו עליה, שכאשר מדובר באישור הממשלה או אשרור של הממשלה, הכנסת והעם יאמרו את דברם לפני האישור והאשרור, כמו בתקנות, להבדיל. כאשר מדובר בהחלטה "בדרך אחרת", כלומר, ויתור חד-צדדי וכדומה, האישור של הכנסת יהיה אחרי כן, כי אין הפורמליזם אל מול צד אחר. זה עשוי לפתור את הבעיה. איך נגדיר את זה, אנחנו נסתבך, אבל קונספטואלית, לפני שהממשלה עושה את האקט האחרון של אישור או אשרור, הכנסת והעם יאמרו את דברם.
דוד רותם
או פעולה בפועל, או היציאה בפועל.
היו"ר דוד טל
אנחנו לא מדברים על בריחה. תפנה מכתב בבקשה גם לאליקים רובינשטיין.
איל זנדברג
צריך לחשוב אל מי תרצו לפנות. האם מתאים לפנות לשופט מכהן, לאליקים רובינשטיין. לא צריך להחליט על זה כרגע.
מנחם בן-ששון
אפשר לכתוב לו לא כמכהן. אני נעזר הרבה פעמים באנשים מתפקידים קודמים ומקבל תשובות מצוינות.
היו"ר דוד טל
מותר שרשות אחת תיגע כמלוא הנימה ברשות האחרת?
מנחם בן-ששון
לא אמרתי מאילו רשויות ולא אמרתי אל מי אני פונה.
היו"ר דוד טל
איל זנדברג, סיכמנו ברוח הדברים כפי שהצעת.
עמי ברקוביץ
לא הבנתי מהיועץ המשפטי. הממשלה לא תוכל להוציא את האישור הפורמלי כלפי חוץ, אבל שתהיה החלטת ממשלה, הממשלה מבחינתה תאשר, תביא את זה לכנסת, תביא את זה למשאל עם, והשלב האחרון, הפורמלי, של הוצאה כלפי חוץ, היא לא תוכל לעשות, אלא בתום הפרוצדורה הזאת. זאת אומרת, שאותה החלטה ראשונית היא שלא תשתכלל עד שעוברים את ההליכים האלה.
איל זנדברג
הדברים נכונים. אדוני היושב-ראש, עורך-הדין ברקוביץ מצביע על כך שגם החלופה האחרת אפשרית. חברי הכנסת הלכו כאן בכיוון אחד, והבנתי שזה גם רצון משרד החוץ, אבל לכאורה אפשר להחליט שהממשלה מסיימת את עניינה – מאשרת, מאשררת, נקרא לזה איך שנקרא לזה, אבל ברור לכול, גם לצד האחר וגם בדין הפנימי, שהאשרור הזה עדיין צריך לבוא לאישור הכנסת ולמשאל עם. משיגים את אותה תוצאה מבחינת משאל העם, השאלה היא מה סדר הדברים הנכון.
היו"ר דוד טל
מה אנחנו מרוויחים כאן?
איל זנדברג
מבחינת סדר דברים פנימי, שהממשלה סיימה את ענייניה, ואז זה בא אל העם. אבל אנחנו משבשים בזה את הסדר המקובל היום כלפי חוץ, שהממשלה היא זו שמבצעת את האקט הסופי ומאשררת כלפי חוץ.
הילה טנא
אפשר גם לשלב מלל בהסכם עצמו.
איל זנדברג
זה אפשרי, אני לא אומר שזה לא אפשרי מבחינה משפטית.
היו"ר דוד טל
השאלה, אם לאנשי משרד החוץ יש בעיה עם תהליך כזה. בעיני זה לא שונה בצורה מהותית.
אסתר אפרת סמילג
מכיוון שעד היום זה לא נעשה, אין לי תקדימים, אבל אני יכולה אולי להסתכל על מה שמקובל במדינות אחרות, מה שנזכר באירופה, לראות איך זה נעשה באירופה. אני מניחה שההעדפה של הממשלה תהיה, שקודם תהיה חתימה, אבל זה בלי בדיקה, מה שהוצע עכשיו, וגם אנחנו וגם הצד השני יודע- - -
איל זנדברג
חתימה ואשרור?
אסתר אפרת סמילג
בלי האשרור. האשרור יהיה אחר כך.
דוד רותם
הממשלה תרצה חתימה, ואחרי משאל עם – אשרור. זה מקנה להם יתרון במשאל העם, משום שהם יבואו ויסבירו לכולם: רבותי, אנחנו כבר חתמנו. איך ניראה כלפי העולם?
היו"ר דוד טל
הם חתמו על דעת זה שעשויים לשנות את זה.
דוד רותם
הציבור לא מבין את הניואנסים האלה.
היו"ר דוד טל
הציבור חכם יותר ממה שאנחנו חושבים.
דוד רותם
בזה אין שום ספק. אני חושש מזה שהממשלה קודם חותמת, ואחר כך העם מבטל את החתימה.
מנחם בן-ששון
הממשלה יכולה לחתום על דעת שזה יתקבל במשאל עם, והיא תאמר שזה על דעת שזה יתקבל במשאל העם. זה חיוני שהממשלה תאמר את דברה גם לאחר משאל העם, כי הנציג של המדינה זה הממשלה, היא זאת שמנהלת משא-ומתן עם הגורמים החיצוניים. היא זאת שניהלה את המשא-ומתן, הביאה אותו לחתימה עד למשאל העם, והיא זאת שאומרת: רבותי, חתמנו, ואנחנו לא יכולים עכשיו לממש את זה, או לחילופין, חתמנו, ואנחנו ממשים, זה האשרור.
עמי ברקוביץ
זה מה שאמרתי.
מנחם בן-ששון
אתה אומר פעמיים.
היו"ר דוד טל
לא, הוא אומר פעם אחת.
מנחם בן-ששון
אני רואה את זה כפעמיים מהסיבה הבאה. הפעם הראשונה היא זאת שאני מנהל איתה, אם זה באמת עם גורם אחר, אתה מנהל עם גורם רציני, הגורם המוסמך, והוא אומר: זאת עמדתי בכפוף לכך וכך, הוא אומר גם את הכפיפות, והוא זה שגם אחרי זה מממש. על הפעם השנייה אין ספק, על הפעם הראשונה אומר הצד שכנגד שאצלו זה לא כך, אצלו הוא עושה ויכול להפעיל.


כל אחד יעשה את זה לפי מנהגו, אבל אתה לא יכול להתחיל מהלך נזיל, כשאין בצד השני, קרי, בצד שלנו, ממשלה חותמת עם כוונתה כממשלה, אם אתה מייתר את השלב הראשון.
יצחק לוי
הייתי משאיר את זה פתוח, לא הייתי נכנס לפרטים האלה, ייתכן שפעם אחת הממשלה תחליט לחתום קודם ופעם אחת הממשלה תחליט לחתום אחר כך.
היו"ר דוד טל
זה יהיה טוב וזה יהיה טוב?
יצחק לוי
כן, כיוון שאנחנו מדברים כאן על כל מיני דברים. אנחנו צריכים רק להבהיר בחוק, שהתוקף של ההסכם החתום יהיה של הממשלה. הייתי מעדיף שהממשלה כן תחתום, אבל לא הייתי סוגר את זה בחוק, כי יכול להיות שיהיו מצבים שהממשלה תעדיף לא לחתום בגלל החשש שזה לא יעבור. היא תביא את ההסכם לפני החתימה- - -
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת לוי, על מה היא לא תחתום? שרת החוץ לא תחתום על ההסכם באותה נקודת זמן?
יצחק לוי
אני אדבר על הסכם עם סוריה לשם הדוגמה, כיוון שזה חלק מהמוטיבציה של החוק הזה. בהסכם עם סוריה יכולים להיות שני מצבים. אני לא מדבר על השלבים. יש הסכם, יכול להיות שחותמים על ההסכם ומביאים לממשלה, יכול להיות שהסורים יגידו שהם לא רוצים לחתום עד שהממשלה לא תדון. הסורים הם לא פראיירים. הם יגידו שהם לא יקלקלו את היחסים שלהם עם אירן וכן הלאה, ואחר כך תפילו לנו את העניין. נניח שבהסכם יהיה שהם סוגרים את השגרירות שלהם באירן או שהם זורקים את משעל לים.
היו"ר דוד טל
הם לא פראיירים, הם לא יחתמו על דבר כזה.
יצחק לוי
לא משנה. יכול להיות שהם נותנים את הגולן ל-50 שנה, לא משנה מה. יכולים להיות אלף דברים, מה שאתה רוצה. למשל, שהם מרשים למלך הפלאפל לפתוח חנות בשוק בדמשק. יכולים להיות כל מיני דברים חשובים שהסורים, מבחינה מדינית, יגידו שהם לא רוצים לחתום לפני משאל העם.


יש הסכם, יש טיוטה, אבל לכו ותעשו משאל עם. אתם רציניים – נחתום, לא רציניים – לא נחתום. יכול להיות שהם כן יהיו מוכנים לחתום לפני משאל העם. אני מעדיף שתהיה חתימה לפני משאל העם, כי החתימה אומרת לציבור בדיוק מה שיש לנו, כי עד לחתימה עוד יכולים להשתנות דברים. אני מעדיף שתהיה חתימה, אבל אני לא רוצה להגביל את זה. נניח שאנחנו נמצאים מול מדינה שלא רוצה לחתום לפני משאל עם, זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים איך מתנהגות המדינות, אנחנו לא יודעים מה היו השיקולים של המדינות, אם הם יודעים שעוד יהיה משאל עם, אולי לא רוצים לחתום, לא רוצים לקלקל לעצמם. הם משלמים מחיר על ההסכם עם ישראל, הם לא רוצים סתם לשלם את המחיר הזה ולחתום, ושבסוף יזרקו להם את זה.


לכן אנחנו צריכים לתת מענה לכל האפשרויות, שלא תהיה אפשרות שאחר כך הממשלה תגיד שבגלל החוק אי אפשר לעשות הסכם שלום. מבחינתי זה בסדר כל זמן שבהסכם שלום לא כלול בניין בית המקדש – זה בסדר. כיוון שאני עדיין מיעוט בעם – עוד מעט רוב – כרגע צריך לאפשר לממשלה גם לעשות שטויות, לעשות הסכמים, לא להגביל אותה, לא לסגור אותה. אם אתה אומר שזה צריך להיות חתום, אם תהיה מדינה שלא רוצה לחתום לפני משאל העם, אי אפשר יהיה לעשות שלום. יבואו לתיקון ויגידו: תאפשרו לנו, כי סוריה לא מוכנה.


אני מציע שנשאיר את כל האפשרויות, שלא נסגור את החוק בצורה כל כך הרמטית. אנחנו מתייחסים להחלטת ממשלה. החלטת ממשלה יכולה להגיע לכנסת כשהיא אומרת: יש לנו הצעה, אבל היא תיתחם אחרי משאל העם. הממשלה יכולה להגיד שיש החלטה, אבל היא כבר חתומה, יש לנו החלטה רק שלנו, חד צדדית. יכולים להיות הרבה סוגים של החלטות, ואני מציע להשאיר את הפתיחות הזאת.
היו"ר דוד טל
איל זנדברג, אם החברים ירצו לאמץ את גישתו של הרב לוי, איך אנחנו צריכים לנסח את זה? האם כפי שזה מונח היום?
איל זנדברג
יש כמה קשיים עם ההקשר הזה. ראשית, כדי להביא משהו למשאל עם, צריך שיהיה ברור מה מובא למשאל עם.
יצחק לוי
החלטת הממשלה.
איל זנדברג
לשיטת אדוני אין החלטת ממשלה, כי אין אפילו חתימה.
יצחק לוי
יש החלטת ממשלה שעל זה אנחנו הולכים לחתום. הם מתחייבים שעל זה הם הולכים לחתום. מה הבעיה?
הילה טנא
על מה שאדוני מדבר זה באמת הסיפה של הנוסח הנוכחי, שאומר כל התחייבות. תיאורטית, גם במהלך לחיצת יד בין שני צדדים, כאשר שר אומר שהוא יחזיר את רמת הגולן, לכאורה זה צריך לעבור את כל המסלול.
יצחק לוי
גברתי, אם הוא לוחץ יד בשם הממשלה, זאת החלטת ממשלה, אם הוא לוחץ יד באיזה מפגש בפריז, כשהם ראו את המצעד, והם לחצו יד, זה שום דבר. אנחנו צריכים החלטת ממשלה כתובה. לחיצת יד לא מביאים לכנסת, מביאים החלטה כתובה. הממשלה תביא החלטה כתובה. תהיה ישיבת ממשלה, וזה יובא לכנסת.
היו"ר דוד טל
יהיה דיון, תהיה החלטה ותהיה הצבעה, ורק אז יש לזה תוקף.
איל זנדברג
מה תוכן ההחלטה?
יצחק לוי
תוכן ההחלטה שיש הסכם שנוגע לעניין המשפט, השיפוט והמינהל. יש הסכם- - -
איל זנדברג
אין הסכם לשיטתך.
יצחק לוי
סליחה, יש הסכם.
היו"ר דוד טל
למה אתה אומר שאין הסכם?
מנחם בן-ששון
אדוני היושב-ראש, בחוק כתוב שאין הסכם.
דוד רותם
אין הסכם, זה טיוטת הסכם.
יצחק לוי
יש הסכם.
מנחם בן-ששון
כתוב בסיפה של החוק: "החלטה בדרך של התחייבות לעתיד המותנית בתנאים"?
יצחק לוי
אם כך, לא שמעת אותי. אמרתי שיש הסכם, זו אופציה אחת. אופציה שנייה, שיש כבר הסכם חתום. אופציה שלישית, אנחנו עושים צעד. בתוך ההסכם יכול להיות שהממשלה החליטה לנטוש את הגולן בעוד 50 שנה. הכול טוב. בשלבים, בדרך כזאת, בדרך אחרת, זה לא סותר שום דבר. יכול להיות שבכלל אין הסכם, יכול להיות שהממשלה מחליטה: די, לא רוצים. יש לנו בעיות עם זה, הולכים הביתה בלי שום הסכם. גם זה בסדר. צריך להשאיר לממשלה את מירב היכולות, לא להגביל בשום תבנית, שאם סוטים מן התבנית הזאת, או שלא צריך משאל או שהממשלה לא יכולה לעשות הסכם שלום. מה אנחנו עושים פה? אנחנו יוצרים תבנית שצריך משאל עם. או שהממשלה תגיד שהיא עושה תבנית אחרת, ואז לא צריך משאל עם, בדרך זו או בדרך אחרת, או ההפך, או שאתה אומר שהממשלה לא יכולה לחתום הסכם כי הגבלת אותה. אני לא רוצה לא זה ולא זה. לכן ההגדרה צריכה להיות רחבה, שבסוף, הסיכום שלה זה החלטת ממשלה. אני לא מכתיב לממשלה מה להחליט, היא יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אם זה דבר שנוגע לשיפוט ולמינהל, צריך להביא את זה לכנסת ולעשות משאל עם. היא תחתום, לא תחתום, תחליט על חמישה אשרורים, תחליט כל שנתיים אשרור – מה שתחליט.
מנחם בן-ששון
לשיטתך, הרב לוי, ההתחייבות של הממשלה, וזה נוסח הסעיף, אפשר לשנות, אבל אם אנחנו לא משנים, פירושו של דבר שיכולה להיות התחייבות בעל-פה. אני מעוניין שכאשר הכנסת מאשרת, היא לא תאשר החלטת ממשלה על התחייבות בעל-פה, אלא היא תאשר החלטת ממשלה שמאחוריה יש איזה נוסח שאני יודע לאן הולכים איתו, כי אחרת הדברים תלויים באוויר.
יצחק לוי
אדוני, אני לא מכיר פרוצדורה בכנסת שהכנסת מאשרת החלטת ממשלה בעל-פה, תמיד יש נייר. אם הנייר יהיה שאנחנו מבקשים לאשר מה שאמר בעל-פה שר החוץ בטקס קבלת הפנים לשגריר כשהוא לחץ לו את היד, שיביאו את זה, נראה אותם. שיביאו נוסח כזה.
היו"ר דוד טל
רבותי, אנחנו מגיעים לאבסורדים.
יצחק לוי
שיביאו כתוב שהם מבקשים לאשר את לחיצת היד. בבקשה, בואו נראה אם הכנסת מאשרת דבר כזה.
איל זנדברג
שאלת אותי שאלה, אדוני היושב-ראש, ואני יכול להשיב עליה. הנוסח היום גמיש מאוד מבחינת הדרכים השונות שבהן הממשלה יכולה לקבל החלטה, וזה מופיע היום בנוסח, כפי שהוכן ב-1999. באשר לשאלה ביחס לאותה החלטת ממשלה, שתוכנה וצורתה יכולים להיות רבים ומגוונים, באיזה שלב זה מגיע לכנסת, והאם אחרי הכנסת והעם, הממשלה צריכה לעשות איזה אקט של החלטה, זאת שאלה שאני חושב שצריך להכריע בה מראש, שהחוק יאמר אותה.
יצחק לוי
העניין ברור.
איל זנדברג
העניין לא ברור, והעובדה שיש שתי אופציות.
יצחק לוי
העניין ברור. היה פה סיכום שלאחר משאל העם צריך להביא אשרור או אישור. מובן שיש שלב אחרי.
איל זנדברג
עלתה אפשרות אחרת של עורך-הדין ברקוביץ, מטעם משרד המשפטים, אולי לא שמת לב אליה, חבר הכנסת לוי, שאומרת שהסדר יהיה הפוך – הממשלה תסיים את ענייניה, תאשרר, תאשר כל מה שהיא רוצה, תביא לכנסת מוצר מוגמר, ובתום משאל העם ייכנס ההסכם לתוקף. יש יתרון למהלך השני משתי סיבות- - -
היו"ר דוד טל
אני לא רואה יתרון גדול, אף על-פי שאני מסכים גם למהלך הזה וגם למהלך הזה. זה לא משנה את המהות.
איל זנדברג
היתרון האחד הוא, שאם מביאים לכנסת משהו שהממשלה עוד לא החליטה עליו כהחלטה סופית- - -
יצחק לוי
החליטה.
היו"ר דוד טל
כולנו פה תמימי דעים, חברי הכנסת, אולי היועצים המשפטיים לא רוצים. עם כל הכבוד לכם, אנחנו רוצים להחליט. הממשלה החליטה, ומה שהממשלה החליטה היא מביאה לשולחן הכנסת, מה שהכנסת החליטה מביאים לעם, והעם החליט. עכשיו נשאלת השאלה, האם לתת לממשלה שוב את האפשרות לאשר או שדי בהחלטת העם.
מנחם בן-ששון
חיוני להביא שוב לממשלה לאישור.
יצחק לוי
אני גם לא רואה אסון אם נאשר את שתי האפשרויות. הממשלה תעשה מה שהיא רוצה. אם העם יהיה נגד – היא לא תעביר את זה, אם העם בעד – היא תעביר את זה.
איל זנדברג
בסופו של דבר הממשלה עושה את הפעולה האחרונה, אבל היא מביאה לכנסת החלטה קונקרטית. האיגרת הדיפלומטית היא אחרי האשרור בסוף הדרך.
הילה טנא
סיום ההליך, קרי, החלטת ממשלה ראשונית, הבאה בפני הכנסת, משאל העם, נידון שוב בממשלה, ואז ניתן להוציא איגרת דיפלומטית?
היו"ר דוד טל
זה לא נידון בממשלה, זה חתימה של הממשלה, זה אשרור של הממשלה.
עמי ברקוביץ
זאת היתה כוונת ההצעה שלי.
היו"ר דוד טל
חשבתי שאמרת שבהתחלה הממשלה תעשה את כל עבודתה, ואין לי גם בעיה עם זה, תעביר לכנסת, תעביר למשאל עם, ובזה סיימנו את המהלך. אומרים החברים כאן שהממשלה תשוב ותאשרר את החלטת העם.
עמי ברקוביץ
מה הכוונה שהממשלה תשוב ותאשרר? האם יהיה דיון מהותי בממשלה או אקט טכני של הוצאת האיגרת הדיפלומטית?
היו"ר דוד טל
הדיון המהותי התנהל בממשלה לפני שהיא קיבלה החלטה.
איל זנדברג
הממשלה יכולה להחליט שלא ללכת למהלך למרות שהעם אישר, אחרת אין משמעות לאשרור. זו לא פעולה טכנית, פעולה טכנית זה חילופי האגרות.
היו"ר דוד טל
אם הממשלה לא היתה רוצה ללכת למהלך הזה, היא לא היתה מביאה את זה בכלל.
איל זנדברג
היא ראתה שזה גבולי מאוד, שהשסע בעם הוא כל כך גדול, שלמרות שטכנית משאל העם אישר- - -
היו"ר דוד טל
היא עדיין הממשלה, והיא יכולה להחליט כך ולהחליט אחרת.
איל זנדברג
ההחלטה הראשונית שהיא הביאה למשאל העם היא החלטה שעומדת בתנאים של החוק, היא החלטה שמבטלת את השיפוט, המשפט והמינהל. מבחינת משרד החוץ יכול להיות שיהיו כאן שני שלבים של אשרור במושגים שלכם – חתימת שר החוץ, אשרור בממשלה, ועוד אשרור אחרי משאל העם.
הילה טנא
יש רק אשרור אחד.
איל זנדברג
זה מה שיקרה, תקראו לזה איך שתקראו לזה.
יצחק לוי
זה לא חייב להיות.
אסתר אפרת סמילג
אין שני הליכים של אשרור. אשרור הוא הליך שהוא מוגדר, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו יודעים איך עושים אשרור. מה שקיים היום זה מה שתיארתי, או שהממשלה מאשרת הסכם לפני החתימה, ואז אם כתוב בהסכם שהוא ייכנס לתוקף ביום החתימה, או שקודם חותמים, ואז הממשלה מאשררת והצד השני מאשרר. אלה האופציות. אנחנו לא נשנה את כל המשפט הבין-לאומי לצורך הדבר הזה.
איל זנדברג
הוועדה רוצה משהו אחר.
אסתר אפרת סמילג
גם לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, מה שהיה עד היום, שהממשלה הביאה לכנסת, לפעמים לפני ולפעמים אחרי. כאן יש קביעה נוספת, שבמקרים הקבועים בחוק צריך כנסת וצריך משאל עם, וכך אני מניחה הממשלה תכבד את ההחלטה של הכנסת. איך לעשות את האשרור, ואם צריך עוד החלטה או לא צריך החלטה, נדמה לי שהכנסת לא יכולה להיכנס למקומות האלה.
היו"ר דוד טל
חברי הטובים, היועצים המשפטיים, אתם מצליחים לסבך אותי ולבלבל אותי. אני רוצה להגיד לכם מה אנחנו רוצים, ואתם תגיעו לנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה. אם זה סותר באיזה מקום את הכללים הבין-לאומיים או את החוקים, תגידו לי. לצורך העניין, שרת החוץ חותמת הסכם, היא מביאה אותו לממשלה, הממשלה מקבלת החלטה לאשר את ההסכם הזה, ההסכם הזה מובא לאישור הכנסת, הכנסת מאשרת את זה, לאחר מכן זה עובר לאישור העם במשאל עם, העם מחליט כך או אחרת, הממשלה מאשררת את ההחלטה של העם. עד כאן, בסדר?
אסתר אפרת סמילג
זה לא שהעם מחליט כן או לא. יש רק דרך אחת. אם העם מחליט לא, בכלל אין מה לדבר.
היו"ר דוד טל
זה ברור, גברתי. אם העם מחליט שלא, הממשלה לא יכולה לקיים את זה.
יצחק לוי
אם העם מחליט לא, אין מה לאשרר.
אסתר אפרת סמילג
ניקח את המקרה של ירדן. יש נוסח של הסכם שהוא מוסכם. במקרה של ירדן, כמו שאמרתי, זה לא היה חתום בכלל, צריך יהיה לראות אם ההסכם יהיה חתום או לא.
היו"ר דוד טל
יהיה חתום או לא חתום, זה לא משנה לי ולא משנה לצד שכנגד, מפני שהוא יודע שיש תוקף לזה רק אחרי שיהיה משאל עם. על דעת זה הוא חותם.
אסתר אפרת סמילג
אם יש החלטה של הממשלה שמאשרת את הנוסח שכתוב בדף שלפנינו – הממשלה אישרה, זה עובר לכנסת, הכנסת אישרה, משאל העם אישר, אז אפשר לראות מה קורה.
היו"ר דוד טל
לא רואים מה קורה. אז הממשלה מאשררת את מה שהעם החליט.
אסתר אפרת סמילג
יכול להיות שלא יהיה צורך בהחלטה הנוספת של הממשלה, ואפשר יהיה להוציא איגרת.
היו"ר דוד טל
אתם תיכנסו לערוץ שלכם, לאיגרת, כשלא התקיימו כל התנאים להסכם ולא בשלו וכן הלאה, ולכן אי אפשר לחתום. זה בסדר. אני דיברתי כרגע לעצם הפרוצדורה, אם זה מתנגש מבחינת החוק הבין-לאומי, ואני מבין שזה לא מתנגש.
אסתר אפרת סמילג
אם היתה החלטה לפני החתימה, זה יכול לסבך.
היו"ר דוד טל
אם החלטת הממשלה הראשונית תהיה מותנית בהמשך הנוהל?
אסתר אפרת סמילג
לא צריך לכתוב בהחלטת הממשלה שזה מותנה. ברור שזה מותנה, זה ברור בחוק.
יצחק לוי
אדוני היושב-ראש, אנחנו פה לא היועצים המשפטיים שכותבים החלטות ממשלה. הממשלה תביא מה שהיא רוצה לכנסת. אני צריך לפתור פה את בעיות הממשלה, מה היא תכתוב, מה היא לא תכתוב? הממשלה היא ממשלה אחראית, והיא יודעת מה היא עושה, והיא מביאה החלטה לכנסת, ואחר כך לעם, והיא תביא לנו נייר מוסמך, היא לא תעשה צחוק.
היו"ר דוד טל
גברתי, היועצת המשפטית של משרד החוץ, הבנתי שכפי שציירתי את זה, אין לכם בעיה עם זה. איל זנדברג, האם יש לך בעיה עם זה באיזו צורה?
איל זנדברג
אני מרגיש שמה שחברי הוועדה דיברו עליו לא התחדד עד הסוף, אבל אני לא רוצה לבזבז את זמן הוועדה.
היו"ר דוד טל
אתה לא מבזבז, יש לנו זמן. החלטתי שהדיונים יהיו מעמיקים ויסודיים. תשים את כל אשר על לבך, כדי שלא יאמרו שלא הפכנו אבן על אבן.
איל זנדברג
זאת לא המטרה, המטרה היא להגיע לנוסח שמשרת את מה שהוועדה רוצה. הפיתול האחרון חשף את זה, שהביטוי אשרור היום הוא ביטוי תפוס במושגים של המשפט הבין-לאומי וביחסים בין מדינות. כשחברי הוועדה דיברו על כך שתהיה החלטת ממשלה שתבוא לאישור הכנסת, אם זו החלטה שכבר מחייבת אותנו כלפי חוץ והיא סיימה את עבודת הממשלה, זה דבר אחד, ואם הממשלה רוצה לאשרר את זה פעם שנייה, זה דבר אחר.
היו"ר דוד טל
זה לא יכול לחייב אותנו. הממשלה עדיין לא יודעת אם הכנסת תאשר לה, וגם אם הכנסת תאשר לה, הממשלה לא יודעת אם העם יאשר לה. ודאי שחתימה כזאת לא יכולה לחייב את הממשלה.
איל זנדברג
אם כך, הצעתי, שהשלב האחרון ברצף שתיארת, שהממשלה מאשררת שוב, הוא השלב המיותר מבחינת זה שאולי אנחנו לא צריכים לחייב אותו בחוק. אני קצת חושב בעודי מדבר.
היו"ר דוד טל
מה זה מפריע, בין אם נחייב ובין אם לא נחייב?
עמי ברקוביץ
אתה מגביר את כוחו, ולכן- - -
היו"ר דוד טל
כפי שאמר חבר הכנסת בן-ששון, הממשלה זאת ההנהלה של המדינה, אנחנו נותנים לה, אתה רוצה, את הכבוד, אתה רוצה, את המעמד, אתה רוצה, את התוקף, שהיא שמה עוד חותמת על החלטת העם.
איל זנדברג
חייבים להבהיר שלא יהיו שתי החלטות שמחייבות כלפי חוץ. ברור שהחלטת הממשלה שהובאה לאישור הכנסת, אין לה תוקף כלפי חוץ, ורק להחלטה הסופית יש תוקף כלפי חוץ. יש רק החלטת ממשלה אחת שהיא החותמת, ואת זה צריך להבהיר.
היו"ר דוד טל
עד כאן ברור. אל תסתכל על היועצים המשפטיים של משרד החוץ.
איל זנדברג
הם צריכים ליישם את זה.
היו"ר דוד טל
הם הבהירו את עצמם, אנחנו קיבלנו החלטה כזאת. זאת ההחלטה שלנו.
איל זנדברג
תהיה החלטת ממשלה שתבוא לאישור הכנסת, וזאת החלטה שעדיין לא מחייבת מבחינת תוקף חיצוני, רק גמירות דעת של הממשלה זה ההסכם שאנחנו רוצים.


עדיין לעניין לבנון, הייתי שמח לשמוע.
היו"ר דוד טל
אני לא רוצה לעסוק בלבנון.
יצחק לוי
במקום גמירות דעת, תכתוב החלטה.
איל זנדברג
ברור שיהיה כתוב החלטה, אני לא אכתוב גמירות דעת.
היו"ר דוד טל
עד כאן בסדר? תודה.
הילה טנא
מה מובא להחלטת הממשלה? האם ההסכם עצמו למרות שנחתם או לא נחתם?
יצחק לוי
להחלטת הממשלה או להחלטת הכנסת?
הילה טנא
הרי אנחנו מתחילים את התהליך בהחלטת ממשלה. מה מובא להחלטת ממשלה?
יצחק לוי
מה שהממשלה רוצה. רבותי, אנחנו לא מזכירות הממשלה, וזה לא דיון סגור אצל ראש הממשלה. הממשלה תביא מה שהיא רוצה.
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת לוי, אנחנו עוברים לנושא הבא. פתקי הצבעה ומשמעותם. בהצבעה נקבע שיהיה בעד ונגד. שילה הטיס-רולף, האם את רוצה להוסיף משהו בקטע הזה?
שילה הטיס-רולף
בנושא הזה כבר אמרתי.
היו"ר דוד טל
איל זנדברג, האם אתה רוצה להעלות תהיות?
איל זנדברג
יש לארבל אסטרחן ולי נקודה שחשבנו שראוי שתתברר. הדרך הפשוטה היא שהעם יצביע בעד או נגד, וזה ברור. זה לעניין מה יצביעו בקלפי. אלא שהמצביע צריך גם להבין על מה הוא מצביע, האם מדובר בהסכם במסמך עב כרס, סבוך ומפולפל והחלטת ממשלה. אנחנו כמובן לא שולטים מה יהיה בהחלטת ממשלה. החלטת ממשלה יכולה להלל את ההסכם, היא יכולה לתאר את ההשלכות החיוביות שלו ולהעלים השלכות אחרות. היא יכולה להיות לקונית: ההסכם מיום כך וכך מאושר. אני חושב שחשוב שהוועדה תבטיח בחוק שאתם מחוקקים פה שלמצביע יהיה מידע מה התוכן האמיתי, לא בעד או נגד. תהיה תעמולה ככל הנראה בדרכים כאלה ואחרות, מי שמעוניין בדבר. האם אתם חושבים שראוי שהוועדה תיתן דעתה ותקבע מנגנונים שהציבור יקבל מידע תמציתי מגורם נייטרלי מה כתוב בהסכם הזה?
היו"ר דוד טל
שילה הטיס-וולף, איך נהוג בעולם במקרים כאלה?
שילה הטיס-רולף
יש מנהגים שונים, אבל רציתי שתסתכלו עוד פעם מה קורה בארצות-הברית, ששם מי שמביא את משאל העם, ברור לגמרי איך הוא מביא אותו. הוא מסביר את הנושא.
איל זנדברג
מי זה הוא?
שילה הטיס-רולף
היועץ המשפטי של אותה מדינה.
היו"ר דוד טל
ההסברה מתבצעת באינטרנט ועל גבי לוחות המודעות, שולחים פליירים הביתה?
שילה הטיס-רולף
כל האינפורמציה מגיעה לכל הבוחרים הביתה וגם מופיעה באינטרנט. מה שהוא עושה, הוא נותן תיאור. ואנחנו מתארים לעצמנו, שהיועץ המשפטי יעשה עבודה נאמנה. אם אתה מצביע כן, זו המשמעות, אם אתה מצביע לא, זו המשמעות, ואז יש תיאור של הטיעונים העיקריים.
היו"ר דוד טל
מה קורה אם אתה מצביע בעד, מה קורה אם אתה מצביע נגד.
שילה הטיס-רולף
נותנים בקיצור 150 מלים בעד, 150 מלים נגד, ואז יש לינקים לכל התעמולה שקיימת.
היו"ר דוד טל
למה 150 מלים?
שילה הטיס-רולף
אני מתארת לי שזה מגיע מהמשרד של ה-attorney general.
יצחק לוי
מי כותב אותן?
שילה הטיס-רולף
ממה שראיתי בארצות הברית, זה מה-attorney general, יש ארצות אחרות שזה יכול להיות ועדת הבחירות או מי שמטפל בעניין.
מנחם בן-ששון
ראשית, אני רוצה להפנות לנייר הרחב ששילה הטיס-וולף נתנה לנו בישיבה הקודמת, ושם יש הנוסחים השונים. אני רוצה גם לחדד את ההבדל בין השניים וגם לקבוע למה אני נוטה. יש הנוסח האיטלקי, כשהנוסח האיטלקי הוא נוסח מאוד קפוא. קראתי אותו בפעם הקודמת, אני רק רוצה לקרוא שלושה משפטים כדי להזכיר כמה הוא מפורט: האם הנכם רוצים שאזור X יתאחד עם אזור Y על מנת להוות אזור כזה וכזה, ששטח הפרובינציות יופרד ממקום זה וזה. זאת אומרת, אתה נותן להם, והם צריכים להשלים. אני לא נוטה לזה, משום שזה לא גמיש. אני כן נוטה למה שקיים בבריטניה. בבריטניה יש עשר הנחיות שהן מצויות או בחוק או בנספח אליו. שילה הטיס-וולף מביאה אותם בעמוד 4 של הנוסח הקודם. אני אביא כמה דוגמאות מהשאלות הללו. השאלה חייבת להיות מדויקת וברורה, המלים צריכות להיות מנוסחות בצורת שאלה, להשתדל לא להשתמש במושגים של נוסח סביל, אלא בנוסח פעיל. זאת אומרת, נוסח בהיר של המלים. המלים והמשפטים צריכים לא להיות מנחים על מנת להגיע לתוצאה מסוימת, אלא ככל היותר אובייקטיביים.
יצחק לוי
השאלה לא מתייחסת להחלטת ממשלה.
מנחם בן-ששון
השאלה מה אתה מביא. אם אתה מביא את החלטת הממשלה כנוסח של כן או לא, אני חושב שזה צריך להיות ביחס להחלטת ממשלה. החלטת הממשלה העומדת להצבעה צריכה להשתדל להיות, ושם לציין עשרה דברים.
יצחק לוי
האם בבריטניה זה מתייחס להחלטות ממשלה?
מנחם בן-ששון
זה מתייחס לשאלה מה השאלה של משאל העם.
יצחק לוי
מי שואל שם משאל עם?
מנחם בן-ששון
הממשלה.
יצחק לוי
האם היא מחברת את השאלה?
מנחם בן-ששון
היא לא כתבה, אז אני לא יודע.


אני רוצה הנחיה מפורטת. אני לא אומר שזה צריך להיות עשר דברות, זה יכול להיות שש דברות, אבל אני רוצה שתהיה הנחיה.
היו"ר דוד טל
יש לזה נפקא מינה לגבי החלטת הממשלה באשר היא. לא משנה מה הממשלה תחליט, הממשלה תצטרך להיזהר בהחלטתה, מפני שעל זה אנחנו הולכים להצביע.
מנחם בן-ששון
זה כבר אמרתי לפני שלושה חודשים. אמרתי שתשימו לב, לא משנה מה עמדתכם הפוליטית, אני חושב שאנחנו רוצים שמשאל עם ייעשה בהגינות, אנחנו רוצים שהוא יהיה בצורה הנקייה. יש פרסומת, תציגו את זה איך שאתם רוצים. השאלה צריכה להיות שאלה ברמה העובדתית בניסוח הפשוט.
היו"ר דוד טל
זה מה שמציע חבר הכנסת בן-ששון, ואז, במידה זו או אחרת, באיזה מקום אנחנו מצרים את רגליה של הממשלה לקבל החלטה כזאת או החלטה אחרת, ויש מי שיאמר שהיות והממשלה הזאת עדיין מכהנת, קיבלה מנדט מהציבור, הממשלה תחליט מה שהיא רוצה להחליט, תביא להחלטת הכנסת מה שהיא רוצה, והעם- - -
מנחם בן-ששון
זה מה שאני לא רוצה.
היו"ר דוד טל
הבעיה שלנו להחליט בין כפי שהציג חבר הכנסת בן-ששון, שהממשלה תצטרך להיזהר כדי שההחלטה שלה לא תהיה מנחה, לא תהיה מדריכה את ציבור המצביעים, וגם במליאה, לחברי הכנסת, ובין זה שנאמר שהממשלה תהיה עצמאית לחתום על הסכם ככל שהיא מבינה, ככל שעולה על רוחה.
מנחם בן-ששון
בעמוד 6 מעירה לנו חברתנו שילה הטיס-וולף, בסעיף 211, שבהצעות חוק קודמות למשאל עם השאלה היא גם מי מנסח את ההחלטה, וכאן אני אומר, שהממשלה תנסח. אחרי שכתבתי את ההנחיות, אני נותן לה לנסח. כאן רצו שופט עליון, יועץ משפטי וכל הדברים האלה. במקרה הזה נוח לי.
היו"ר דוד טל
אני מניח שהממשלה תעשה את זה עם היועץ המשפטי לממשלה, היא לא זזה בלעדיו. חבר הכנסת לוי, מה אדוני חושב?
יצחק לוי
אני סבור שהשאלה היא, האם אתה בעד החלטת הממשלה או נגד. זה הכול.
היו"ר דוד טל
האם צריך לכוון את הממשלה שתכוון את עצמה, שלא תכוון את המצביעים כך או אחרת?
יצחק לוי
לדעתי לא. לדעתי, ברגע שהממשלה תדע שאנחנו מעמידים את ההסכם, כמו שכתוב כאן, ואני מסכים עם מה שכתוב בנייר, שההסכם צריך להיות באינטרנט, צריך להיות בבתי דואר, צריך להיות בספריות ציבוריות, צריך להיות נגיש.
היו"ר דוד טל
אולי על לוחות מודעות, תקציר של הדברים.


הרב לוי, מחד גיסא אתם מדברים על כך שהאינטרנט לא נגיש לכולם, מאידך גיסא אתם צריכים להבין שיהיו הרבה מאוד אנשים, וגם האדם הסביר, על-פי דעתו של השופט ברק, אני מניח שיקרא את ההסכם ולא יבין הכול.
איל זנדברג
לכן הצענו תמצית שלו.
היו"ר דוד טל
לכן אותה תמצית אפשר יהיה לשים על לוחות מודעות.
יצחק לוי
ההסכם כולו צריך להיות נגיש לציבור, על נספחיו, ועל הכול. תהיה קבוצה מסוימת של האוכלוסייה שרוצה לדעת הכול, אתה לא יכול להגביל את זה. כל ההסכם צריך להיות נגיש. השאלה, האם לכתוב תמצית או לא. בניגוד למה שמנחם בן-ששון אומר לא הייתי נותן לממשלה לכתוב את התמצית. אם כן תהיה תמצית, צריך אולי גוף אחר שיכתוב אותה. יכול להיות שלא צריך תמצית, צריך לחשוב אם צריך תמצית או לא, כי אנשי התעמולה יעשו את זה. התעמולה בעד תבליט את הסעיפים האלה והאלה, התעמולה נגד תבליט את הסעיפים האלה והאלה.
היו"ר דוד טל
אפשר שהתמצית יכתוב יושב-ראש ועדת הבחירות של הכנסת?
יצחק לוי
יכול להיות. יושב-ראש ועדת הבחירות, או אפשר להטיל על נשיא בית המשפט העליון.
איל זנדברג
יושב-ראש ועדת הבחירות הוא שופט בלאו הכי, הוא מצוי בזה.
יצחק לוי
אם צריך תמצית. יכול להיות שיש הסכם שלגביו לא צריך תמצית, הוא הסכם ברור, הוא הסכם קצר. יכול להיות שיש הסכם שכן צריך תמצית.
היו"ר דוד טל
אנחנו מדברים על כך שזה יהיה נגיש לכל האזרחים.
יצחק לוי
גם מחוץ לאינטרנט. כשאתה אומר לכל האזרחים, זה לכל האזרחים, כולל לאנשים עוורים, שצריך להמציא להם את זה בצורה כזאת או אחרת.
יצחק לוי
נכון. אין בעיה היום. אני גם בעד לתרגם לערבית.
מנחם בן-ששון
השאלה היא לגבי רוסית.
היו"ר דוד טל
ערבית היא שפה רשמית. יש רוסית, יש אמהרית. אנחנו מדברים על כך שזה יהיה נגיש לכלל הציבור, שזה יופיע בבתי דואר ובמקומות כאלה.
מנחם בן-ששון
אני חולק עליו.
יצחק לוי
המקסימום הוא להגיד שעם ההודעה על משאל העם ועל הקלפי שאתה מצביע אתה גם שולח את ההסכם, אבל לדעתי זה מוגזם, אין צורך בכך, זה יכול להיות חוברת, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות הוצאה גדולה.
היו"ר דוד טל
אנחנו מדברים על תקציב.
יצחק לוי
עזוב תקציב. קודם כול ההסכם המלא צריך להיות נגיש, לא רק התקציר. אני אזרח שמתמצא במסמכים ואני רוצה לראות את ההסכם המלא. מותר לי לראות. זה צריך להיות באינטרנט, צריך להיות בבתי הדואר, צריך להיות בספריות ציבוריות, זה צריך להיות בעוד כמה מקומות, ולפרסם איפה הוא נמצא. ההסכם המלא יהיה נגיש.
היו"ר דוד טל
אולי יהיה יותר זול לשלוח את כל הדבר הזה לכל בית בישראל.
יצחק לוי
זה מה שאמרתי, תלוי איזה הסכם.
היו"ר דוד טל
אז לא צריך בתי דואר, לא צריך מודעות, לא צריך עיתונים.
יצחק לוי
אדוני, תלוי איזה הסכם. לפעמים יש הסכמים שזה יותר זול, ויש שלא. ראיתי את הסכמי אוסלו, שאומנם זה לא נוגע לעניין הזה. הייתי אז בתפקידים אחרים וראיתי את הסכמי אוסלו, הסכמי אוסלו היו כמה הסכמים עבי כרס, כי היו הרבה מאוד נספחים והרבה מאוד מפות. אני רוצה שהקלסרים יהיו, אבל אי אפשר לשלוח לכל אחד. זה דבר בלתי אפשרי. אני רוצה שאזרח שרוצה לראות מפה, יוכל לראות מפה, אני רוצה שאזרח שירצה למדוד כמה כינרת נשארה לנו, יוכל למדוד, אני רוצה שהאזרח יגיע לפרטים הכי קטנים שהוא יכול.
היו"ר דוד טל
אז הוא לא יקבל את ההסכם אליו הביתה.
יצחק לוי
לדעתי לא צריך. זה יהיה באינטרנט, בספריות, בבתי דואר.


לגבי התמצית, צריך לקבוע מי יכתוב אותה.
מנחם בן-ששון
יש מחלוקת בין חבר הכנסת לוי לבין עבדך. אני חושב שצריך להנחות את מנסח הממשלה, במקרה הזה את הממשלה, והוא סבור שלא צריך להנחות.
יצחק לוי
צריך להנחות, אבל המנסח זה לא הממשלה.
מנחם בן-ששון
הרב לוי, יש שתי שאלות, קודם כול, האם צריך להנחות, כי ההנחיה צריכה להיות כתובה בלשון החוק, אז אני חושב שצריך להנחות.
יצחק לוי
אני מוכן להנחות.
היו"ר דוד טל
אני מתנגד.
יצחק לוי
ההנחיות הן הנחיות טובות – לכתוב ברור, לכתוב במלים מובנות לעם.
מנחם בן-ששון
הדברים שכתובים בחוק האנגלי הם ראויים. כתוצאה מזה, אני מטיל את תקינות הניסוח על הממשלה, וכאן הרב לוי חושב שזה צריך להיות שופט. זה ההבדל. אני מניח את זה ביד הממשלה.
איל זנדברג
נדמה לי שמדובר בשני עניינים שונים. חבר הכנסת בן-ששון מדבר על הניסוח שעצם החלטת הממשלה תובא לאישור הכנסת, בעוד שקודם מדובר על ניסוח התמצית שתובא לעיון.
יצחק לוי
הוא מדבר על התמצית.
מנחם בן-ששון
אני מדבר על החלטת הממשלה. החלטת הממשלה היא כן או לא. אתה לא מצביע על התמצית. התמצית, לא אכפת לי מי עשה את זה, מבחינתי ועדת קישוט. לא מפריע לי מי יעשה את התמצית, כי אין לה תוקף.
יצחק לוי
אז אין מחלוקת.
היו"ר דוד טל
יעשה את זה יושב-ראש ועדת הבחירות.
מנחם בן-ששון
הדבר הקריטי הוא החלטת הממשלה.
יצחק לוי
אין מחלוקת, כי החלטת הממשלה בין כך הממשלה מנסחת.
היו"ר דוד טל
הוא אומר לכוון את הממשלה שלא תטעה, שלא תטה.
מנחם בן-ששון
לא שהיא לא תטעה, שהיא תכתוב בצורה פוזיטיבית.
יצחק לוי
היא תטה. הוא רוצה להנחות אותה שתכתוב ברור.
מנחם בן-ששון
אני רוצה שהיא תכתוב כמו שכתוב בחוק הבריטי.
היו"ר דוד טל
יש להם עשר הנחיות.
מנחם בן-ששון
אני יכול לצמצם לשלוש.
יצחק לוי
אולי תכתוב לנו את השלוש.
מנחם בן-ששון
גם איל זנדברג יכול לעשות את זה, גם שילה הטיס-רולף יכולה.
שילה הטיס-רולף
רציתי לציין שיש הבדל. השאלה אם יש או הסכם או הצעת חוק שאתה רוצה אישור. כשאתה אומר, האם אתה מאשר את ההסכם וכן הלאה, אז ההסבר זה כבר משהו אחר. העניין של ההסבר הקצר זה למי שלא ילך לקרוא את כל הסיפור הארוך.
היו"ר דוד טל
אני מניח ש-90% לא יקראו את הסיפור הארוך.
שילה הטיס-רולף
השאלה הקריטית היא לא איך מנסחים את השאלה. השאלה אם אתה כן או לא מאשר את ההסכם.
יצחק לוי
האם אתה מאשר את החלטת הממשלה.
שילה הטיס-רולף
לא את החלטת הממשלה, את ההסכם.
היו"ר דוד טל
את החלטת הממשלה.
יצחק לוי
החלטת הממשלה.
שילה הטיס-רולף
יש שני דברים, השאלה וההסבר. אלה שני דברים שונים.
היו"ר דוד טל
איל זנדברג, הגם שאני נמצא בדעת מיעוט, אבל אני מוכן לקבל, כי חבר הכנסת בן-ששון אמר שהוא יצמצם את זה לשלושה סעיפים, הוא דיבר רק על בהיר, ברור ולא מוטה.
מנחם בן-ששון
אולי לארבעה.
איל זנדברג
אני רוצה הנחיות כדי לדעת כיצד להנחות את הממשלה.
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת בן-ששון רוצה לומר משהו פוליטי, והוא לא שייך לחוק-יסוד.
מנחם בן-ששון
חוק-יסוד, היום הסתבר שזו לא שאלה פוליטית, אלא זו שאלה עניינית.


בזמנו כשהכינה שילה הטיס-רולף את הנייר המרכז היא הצביעה על עמדות שונות לגבי מהו הנוסח בחוק המוצע. במכנה המשותף של מתנגדי ההסכמים – אני מציין את זה. אתה לא ציינת, ואני רוצה לומר את זה. הם לא נמצאים כאן כנראה – האם אתה בעד החזרת שכונות אלה ואלה לירדן, האם אתה בעד או נגד להעביר לריבונות פלסטינית את השטחים האלה והאלה. זאת אומרת, כשאנשים מנסחים את הניסוח הזה, זה נכון, זה הניסוח, אבל הממשלה יכולה להגיד: האם אתה בעד לעשות שלום עם סוריה, או האם אתה בעד שלום ארוך ימים במזרח-התיכון. לכן הניסוח שלי היה ניסוח שהלך על הכיוון התקין, שאומר שזאת לא השאלה שלום, כי אתה לא יודע אם כן או לא, זה לא רק השאלה של החזרת שטחים, כי אתה לא יודע מה ההשפעה שלהם, אלא כאן צריך להשתדל לנסח את הדברים בצורה המזוקקת, וזה מה שעשה החוק בבריטניה, לכן ביקשתי שהניסוח של השאלה ייעשה על ידי הממשלה בהנחיותינו. זאת היתה הבקשה שלי.
יצחק לוי
יש פה אי הבנה מסוימת בדברים של מנחם בן-ששון. הסכם בין מדינות הוא בדרך כלל הסכם שכולל נספחים, מפות, הסכמים נוספים, ובדרך כלל ההסכמים בלשון משפטית, הם מפנים לאמנות, לסעיפים, לחוקים וכן הלאה. זה הסכם. את ההסכם אי אפשר לנסח בצורה קלה. על ההסכם הזה יישבו היועצים המשפטיים של הממשלה הזאת עם בעלי הברית שלנו, ינסחו, וגמרנו. זה ההסכם. לאיזה נייר אתה מתכוון? האם אתה מתכוון לנייר הבסיסי הארוך? אני חושב שזה בלתי אפשרי לתת הנחיות.
מנחם בן-ששון
לא לזה, זה לא מעניין אותי. החלטת הממשלה.
יצחק לוי
החלטת הממשלה זה ההסכם הזה. מה זה החלטת הממשלה? יבואו ראש הממשלה ושר החוץ, יציגו את העניין הזה, בדרך כלל דברים כאלה עושים בממשלה מתשע עד תשע, עושים דיון, מביאים הכול, בדרך כלל חדר הישיבות של הממשלה מתמלא במפות מסביב וקצינים שמסבירים לך עם הפנסון, אחר כך בתשע בלילה אתה מצביע. זאת החלטת הממשלה.
היו"ר דוד טל
ההסכם הוא החלטת הממשלה.
יצחק לוי
זה ההסכם הגדול, ההסכם העבה. זה נייר אחד. הדברים של הבריטים לא שייכים אליו.
היו"ר דוד טל
הוא אומר שכן.
יצחק לוי
זה ודאי שלא.
מנחם בן-ששון
אני מדבר על "מחליטים- - -."
יצחק לוי
"מחליטים" במקרה כזה הוא שורה אחת: מחליטים לאשר את ההסכם שהובא על ידי ראש הממשלה ושר החוץ. זה מה שמחליטים, אין יותר. לא כתוב שום דבר. ב"מחליטים" לא כתובה פרשנות. זו שורה אחת, נגמר העניין.
היו"ר דוד טל
בהסכם עצמו, אני מניח, לא הצד הזה וגם לא הצד השני יכניס כל מיני אלמנטים של ניסיון לשכנוע. כפי שאמר הרב לוי זה הסכם משפטי לכל דבר ועניין.
יצחק לוי
אנחנו מדברים על נייר שני. ההסכם הגדול הזה שעכשיו דיברתי עליו, שמראים את המפות, אני רוצה שיהיה לרשותו של כל אזרח, אבל לא שיקבל הביתה, זה בלתי אפשרי.
מנחם בן-ששון
אין מחלוקת.
יצחק לוי
אנחנו מדברים על עוד נייר. עוד נייר אמור להיות תמצות של העיקרים. הכנסת גם תקבל משהו מאוד לקוני. אני זוכר, בחדר הזה, שבאו חברי כנסת וביקשו הסברים על תוכנית אוסלו, על תוכנית "ווי", ופה הסבירו. הממשלה הביאה נייר לאישור תוכנית "ווי", 9%. הממשלה הודיעה שבין 09:00 ל-12:00 יהיו פה קציני צה"ל ויסבירו לחברי הכנסת מה זה. הם פרסו באולם הזה מפות, כל חבר כנסת שרצה, בא ושאל איפה ה-9%, איך יעברו, איך הכביש, היו פה קצינים שהסבירו.
ארבל אסטרחן
זה הגיע לבג"ץ שדן בזה והחליט שצריך מספיק זמן לחברי הכנסת לעיין.
יצחק לוי
גם הכנסת תקבל נייר מאוד לקוני. יהיו הסברים בדיון, ראש הממשלה יבוא וירצה את הדברים במליאה ואחר כך השרים, אבל הנייר יהיה נייר לקוני. השאלה, אם אנחנו גם מביאים נייר לקוני כזה לציבור. אומרים שסומכים על התעמולה, אלה יגידו ככה, אלה יגידו ככה, או שאנחנו רוצים להביא תמצית. זה העניין.


אני מסכים שיש טעם בתמצית, אבל לא יכול להיות שהממשלה תכתוב אותה, כי הממשלה נוגעת בעניין, היא תבליט את הדברים שהיא רוצה, כי זו תמצית, בתמצית מטבע הדברים לא הכול כלול, אין אפשרות לכלול הכול. נניח שמכל הספרים הגדולים ייקחו תמצית ויגידו מה נותנים ומה מקבלים, יהיו חמישה דברים שנותנים, חמישה דברים שמקבלים. אתה מבין שכל אחד יכול לנסח מה שנותנים ככה ומה שמקבלים ככה או הפוך. לכן יש שתי אפשרויות, או שאומרים שאין תמצית והתעמולה תעשה את שלה, ונגמר העניין- - -
היו"ר דוד טל
אתה יכול למנוע מהממשלה להוציא תמצית?
יצחק לוי
אני לא יכול למנוע כנייר פורמלי, אבל אני יכול למנוע כתעמולה, אבל אתה גם לא יכול למנוע ממני להוציא תמצית. אני אוציא 2 מיליון דולר, וגם אני אעשה תמצית.
היו"ר דוד טל
זה יהיה חלק מהתעמולה של הצד הזה ושל הצד הזה.
יצחק לוי
אם זה הממשלה, כמו שמנחם בן-ששון אומר, זה חלק מהתעמולה, זה לא נייר רשמי שאני יכול להוציא לאזרחים. גם אני יכול להוציא לאזרחים ניירות, כל אחד יוכל להנפיק ניירות ולהוציא לאזרחים, תמצית כזאת, תמצית אחרת, מה שאתה רוצה. אם אנחנו רוצים נייר פורמלי של המדינה, שזה ההסכם שאנחנו מעמידים להצבעה באופן פורמלי, שיעשו את זה או ועדת בחירות, או שופט, או לוותר על זה ולתת לתמציות שהצדדים יוציאו את המידע שהאזרח יקבל. אם רוצים לעשות תמצית ממלכתית, זה לא הממשלה, זה יכול להיות או יושב-ראש ועדת הבחירות או נשיא בית המשפט העליון או שופט בית המשפט העליון שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון.
היו"ר דוד טל
למה שהממשלה לא תוציא תמצית?
יצחק לוי
היא תוציא, אבל זו תעמולה.
היו"ר דוד טל
מנגד אתה גם יכול להוציא תמצית. מה זה משנה?
יצחק לוי
יהיה לזה אותו משקל. השאלה מה המשקל של התמצית שמדברים עליה. אני לא רוצה להכניס את זה בחוק.
מנחם בן-ששון
הרב לוי, מה ששאל חבר הכנסת המנוסה, טל, אותך, כשר לשעבר, היא בדיוק השאלה. הממשלה סוברנית להוציא החלטת ממשלה כפי שהיא רוצה. פעם יכול להיות שמחליטים לאשר ופעם יכולות להיות "מחליטים" עם עשר שורות, כיוון שאני מניח שהממשלה תוציא "מחליטים" עם עשר שורות, כמו שוועדת השרים כותבת תמציות של חוקים, אני מעוניין להיות בעל שליטה במרב על מה שנכתב שם. אני לא יכול להוציא את זה מידיה. מה אני עושה? אני אומר: ממשלה יקרה, יש לך 300 עמודי הסכם, זה בסדר גמור, שם הכול לקוני, זה שפה משפטית ומקצועי, מתוך 300 העמודים הללו, יש שלושה עקרונות בנייר הזה, כמו שכותבים בחוק הארוך שלך או שלי או שלו, מתוך 300 עמודי החוק, ארבע-חמש שורות, תוציאי עד חמש עד עשר שורות, יכול להיות אפילו שאני אגיד כמה לכתוב, אבל על השורות הללו אני רוצה לכתוב הנחיה, ההנחיה צריכה להיות ברורה – איך כותבים את החלטת הממשלה. את לא רוצה לכתוב החלטה, אין שום בעיה, אבל אם יש החלטת ממשלה שעליה מצביעים בעד או נגד, וההחלטה הזאת מונחת על שולחן הכנסת, והיא לא 200 עמודים, אלא משהו קצר יותר- - -
יצחק לוי
נניח שהיא שורה אחת. נניח שהממשלה לא רוצה לכתוב תמצית. למה לכתוב את זה בחוק?
מנחם בן-ששון
משום שאחרת אתה תקבל מה שאתה לא רוצה, ואז 30 שופטים לא ישנו את המצב, כי זו תהיה ועדת ניסוח. זה לא אנגליה של 1215 של המגנה כרטא, זה אנגליה של שנות ה-2000, כשאנגליה כתבה את הכללים הללו זה היה לפני רגע היסטורי, פעם ראשונה שעושים משאל עם, ואז אמרו: רגע, אנחנו אומנם ממלכה עם הרבה מסורות, אבל כאן זה משהו חדש, נגדיר את הדברים. היא הגדירה, ובאמת בחלק מסוים הדברים עברו, ובחלק הם לא עברו.
יצחק לוי
אין לי בעיה עם זה, תאמר מה שלוש הנקודות של ההגדרה, לא הבנתי.
היו"ר מנחם בן-ששון
אני אכתוב אותן – זה צריך להיות בלשון ברורה, זה לא צריך להיות עם שאלות של הגדרה של חיובי או שלילי, זה צריך להיות בלי ניסיון לשכנע, זה צריך להיות בניסוח למהות. אלה סוג הדברים שאני רוצה.
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת בן-ששון, אני רוצה לסכם.
מנחם בן-ששון
זאת בדיוק השאלה ששאלת, ממש מאותו מקום זה בא.
היו"ר דוד טל
כדי שתוכל גם לשכנע אותי ואת הרב לוי, תנסח את זה. תנסח את זה, נדון בנושא הזה בפעם הבאה. או שנקבל את זה או שנדחה את זה.
מנחם בן-ששון
אין אסון אם לא נקבל.
היו"ר דוד טל
לא קיבלנו חוק-יסוד, לא נקבל את זה.
איל זנדברג
שתי הנקודות האלה הן נקודות שונות. אם הוועדה דבקה בעיקרון שהחלטת הממשלה מובאת לאישור הבוחר, כן או לא, הרי שהדברים שעליהם דיבר חבר הכנסת בן-ששון, חלקם לפחות לא רלוונטיים. הוא דיבר על הנחיות כמו לנסח בצורה ברורה, שזה יכול להיות רלוונטי, אבל ניסוח השאלה באופן לא מכוון, הממשלה אינה מנסחת שאלה, זה צריך להבהיר. הממשלה אינה מנסחת שאלה. היא מנסחת החלטה כמו החלטה רגילה. היא יכולה בהחלטתה למנות את היתרונות של ההסכם. זה דבר אחד.
מנחם בן-ששון
כך אמרתי.
איל זנדברג
לא מדובר על ניסוח השאלה.
מנחם בן-ששון
לא דיברתי על ניסוח שאלה.
איל זנדברג
דבר שני. גם אם הממשלה מנסחת אותם דברים לפי אמות מידה, עדיין התכלית של אותה תמצית בעינה עומדת. הם יכולים להחליט אם רוצים או לא רוצים, אבל התכלית של התמצית היא, שכל אחד יקבל בדואר או יהיה לו נגיש, שהאזרח יוכל לקרוא ממקור שהוא לא חושד בו, והוא לא צריך לקרוא אותו בצורה מתוחכמת עם תעמולה נגדית. הוא צריך לקרוא שקט ונקי ולהבין מה המסמך הארוך הזה, מה אומרים 300 העמודים, מה קורה פה. למשל, כותבים שמגיעים עד לקו הזה, ותהיה נורמליזציה בתוך X שנים. זה משהו פשוט, שמישהו אובייקטיבי מטעם הממלכה כתב לו, שהוא לא חושד בו ולא צריך, כמו פרסומת, לברר את הנתונים ולקרוא עוד מסמך. זאת המטרה, והיא עומדת גם אם הצעת הניסוח של החלטת הממשלה צריכה להיות מוגבלת או ברורה. אלה שתי סוגיות שאינן מבטלות זו את זו.
יצחק לוי
מנחם בן-ששון, אם תכתוב בחוק, הממשלה תוציא משהו, ולמחרת היא תוציא עוד נייר, או שמזכיר הממשלה יעשה מסיבת עיתונאים ויוציא עוד משהו. אתה לא מגביל את זה, אין סוף לדבר.
היו"ר דוד טל
מאידך, גם הכתובים יכולים לומר כל אשר על לבם, ואף אחד לא ימנע מהם.
שילה הטיס-רולף
היום התחילו בממשלה להקים דבר שדומה לממ"מ שלנו, התחילו להביא אנשים שיבדקו דברים באופן אובייקטיבי. יכול להיות שגוף כזה כן יוכל לעזור בניסוחים.
היו"ר דוד טל
אני רוצה לסכם את הנושא הזה. אמרנו שחבר הכנסת בן-ששון יביא לעינינו ניסוח כזה או אחר, שיכול שנאמץ אותו ויכול שנדחה אותו. אם לא, ברור לנו שהממשלה מביאה לנו הסכם, וההסכם עצמו יהיה הסכם משפטי, ולא הסכם שתוך כדי מונחים משפטיים והסכם משפטי כזה או אחר ינסו לשכנע בצורה כזאת או אחרת או להטות את הציבור. כל אחד יוכל, גם הממשלה מחד גיסא, וגם הציבור האחר או חברי הכנסת, מאידך גיסא, יוכלו להביע את עמדתם, יוכלו לומר את דעתם, יוכלו להוציא תמצית כזאת או תמצית אחרת. הנושא הזה ייסגר ברגע שיביא חבר הכנסת בן-ששון את ההצעה. זה יכול להיות גם ביום שלישי?
מנחם בן-ששון
בוודאי.
איל זנדברג
מה יהיה לעניין התמצית? אדוני לא הנחה לעניין התמצית. מה חל לגבי התמצית. היא אינה קשורה להנחיות הממשלה.
מנחם בן-ששון
לא צריך תמצית. אם היא תיכתב, היא תיכתב על ידי כל צד.
היו"ר דוד טל
עד כאן זה בסדר.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שצריך תמצית. בנוסף לעובדה שיפרסמו באינטרנט או יציבו את ההסכמים בספריות או באתרים שנגישים לציבור, יש גם איזה היגיון בכך שכל אזרח יקבל דף אחד בדואר או שהוא יפורסם בעיתונים, איזה נייר רשמי עם סמל המדינה, ויהיה כתוב לאזרחים: אתם הולכים להצביע במשאל עם, זה הנושא שעומד להכרעה, ההסכם קובע כך וכך, כמו שאיל זנדברג אמר, שלא צריך לקרוא בעין ביקורתית.
יצחק לוי
הוא יקבל כל כך הרבה דפים בדואר בתקופה ההיא, שהוא לא יבחין בין דף לדף.
מנחם בן-ששון
וכל אחד עם סמל המדינה, כי גם הרב לוי וגם אני שולחים את הדואר האישי שלנו לבוחרים עם סמל המדינה.
יצחק לוי
אין צורך בזה. נהיה מוצפים בדפים, בתמציות ובתעמולה.
איל זנדברג
דווקא בגלל זה. יהיה אחד שהוא לא תעמולה.
היו"ר דוד טל
נכון לרגע זה סיכמנו שאין צורך בתמצית, אלא אם כן היועצים המשפטיים, מאחורי הקלעים, ישכנעו את חברי הכנסת שכן צריך.
ארבל אסטרחן
אנחנו לא משכנעים מאחורי הקלעים.
היו"ר דוד טל
אם כן, רבותי, אנחנו עוברים לנושא השלישי.
איל זנדברג
לגבי מקומות הנגישות, עלו פה רעיונות בין מסגדים לבתי כנסת לספריות. צריך להחליט איפה זה יהיה נגיש, באיזה אופן, מה ההנחיות.
מנחם בן-ששון
נגיש ככל האפשר לציבור.
איל זנדברג
צריך הנחיות ברורות.
יצחק לוי
אינטרנט, בתי דואר, עיריות.
מנחם בן-ששון
ספריות ציבוריות.
יצחק לוי
תביאו לנו נוסח של זה.
היו"ר דוד טל
נעביר את השאלה הזאת לשופט ריבלין, ליושב-ראש ועדת הבחירות, שהוא יציע לנו באילו מקומות נכון וראוי להעמיד את החומר הזה.
מנחם בן-ששון
יש לנו נוסחים מסודרים.
יצחק לוי
איפה מפורסם פנקס הבחירות?
תמי אדרי
באינטרנט.
יצחק לוי
רק באינטרנט?
היו"ר דוד טל
בבתי דואר אין?
תמי אדרי
פעם היה במקומות שהם לא מזוהים פוליטית ובבתי דואר.
היו"ר דוד טל
נשאיר את זה לשופט ריבלין, יושב-ראש ועדת הבחירות.
תמי אדרי
הוא נוסע לחוץ-לארץ.
היו"ר דוד טל
זה לא כל כך דחוף. יש לו פרק זמן סביר, הוא יכול גם לראות מה היה בעבר, איפה פורסם.
תמי אדרי
איפה פורסם, אני כבר אומרת לך, בעבר היה בבתי דואר.
היו"ר דוד טל
פה עלו הצעות אחרות. למשל, באינטרנט.
תמי אדרי
באינטרנט, זה היום בחוק.
היו"ר דוד טל
בספריות היה?
תמי אדרי
לא.
היו"ר דוד טל
אנחנו רוצים להוסיף ספריות.
יצחק לוי
הייתי קובע בתי דואר ורשויות מקומיות.
תמי אדרי
איזה ספריות?
יצחק לוי
ברשויות מקומיות.
היו"ר דוד טל
בתי דואר ורשויות מקומיות, זה נראה בעיניכם סביר?
איל זנדברג
ספריות ציבוריות, ככל שיהיו קיימות עד אז.
היו"ר דוד טל
בדרך כלל ספריות ציבוריות שייכות לעירייה.
איל זנדברג
צריך יותר מקומות פזורים. העירייה זה מקום אחד.
תמי אדרי
יש רישום של ספריות?
יצחק לוי
ההפצה הכי גדולה יכולה להיות בבנקים. מה אתם צוחקים?
היו"ר דוד טל
יש עוד מקומות? תחשבו על עוד מקומות.
איל זנדברג
דיברתם על נגישות גם לבעלי מוגבלויות. דיברתם על תרגום. לאיזה שפות?
היו"ר דוד טל
הוא אמר שמצדו זה יכול להיות גם בשפה הערבית שהיא שפה רשמית במדינת ישראל.
מנחם בן-ששון
ערבית ועברית חייבים.
היו"ר דוד טל
לפני שהגיע מולה אמרתי אמהרית.
תמי אדרי
בוועדת הבחירות הכנו דברי הסבר והודענו במרכזי קליטה ובכל מיני מקומות שיש לנו. מראש שכפלנו באמהרית וברוסית. ביקשנו שאם מישהו רוצה שפות אחרות, שיודיעו לנו, ורק אז תרגמנו.
היו"ר דוד טל
נגלוש לכל כך הרבה שפות, ובסוף תהיה הוצאה לא של 1.2 מיליארדי שקלים- - -
תמי אדרי
לכן לפי החוק צריך ללכת רק לשפות הרשמיות, שזה עברית וערבית.
היו"ר דוד טל
נעשה את זה בשפות הרשמיות, עברית וערבית, ותו לא.


אנחנו עוברים לנושא הבא – הרוב בכנסת שייתר עריכת משאל עם. כאמור, רבותי, אתם יודעים שבהצעת החוק מוצע שאם 80 חברי הכנסת ויותר הצביעו בעד הצעת הממשלה, זה מייתר את הצעת החוק. השאלות שלכם, היועצים המשפטיים.
ארבל אסטרחן
רצינו לוודא שהוועדה עומדת מאחורי הצעת החוק, כי קיבלנו נייר עם הערות מהמוזמנים שיושבים כאן, מאנשי הגולן, שחשבו שהרוב צריך להיות שונה. רצינו לוודא שהוועדה אכן עומדת מאחורי רוב של 80.
היו"ר דוד טל
קודם כול החלטנו רוב של 80, כי חלק גדול מהוועדה סבר שרק במקרים מיוחדים צריך שני שלישים, אם כי להדחה של נשיא אני חושב שצריך 90 חברי כנסת.
איל זנדברג
זה עניין שונה לחלוטין.
ארבל אסטרחן
זה הרוב הכי גדול, והוא מאוד חריג. בדרך כלל צריך 61 או 80.
היו"ר דוד טל
סברנו ש-80 זה די והותר.
מנחם בן-ששון
תפיסתי לפחות היא עקרונית, כי כך גם ניסחתי בטיוטות בסעיפי חוקה. 61 זה רוב מיוחס לטעמי, זה נכון לגבי כל מיני סוגיות. במקומות החריגים, כשהגענו ל-80 חברי כנסת, עמדנו בבעיה קשה מאוד בכנסת.


השאלה היא מה משמעותו של רוב. אני אגיד את זה בכמה משפטים קצרים, כי כל היושבים מסביב לשולחן מבינים את זה. מה משמעותו של רוב של 80? זה העצמת מיעוט מצומצם יותר. יש רוב של העם ורוב של הציבור, והרי ברוב של העם מספיק קול אחד במשאל עם, אני מניח. נסכים שאם יש 3.5 מיליון לכאן ו-3.5 מיליון פלוס אחד לשם, משאל העם הוכרע. אם זה כך לגבי רוב במקום אחד, תפיסתי היא שרוב הוא רוב. במקרה הזה של 61 מיושבי הבית, זה הרוב המיוחס כדי לעשות כל מיני שינויים, כדי לפרק ממשלה, כדי להביע אי אמון, שיש בו לאחר מכן הסכמה על מועמד. אלה הם דברים שאנחנו בונים. איפה שמנו יותר מ-61? לטעמי, במקום אחד שנכון, כך התחלנו את הדיונים, אם כנסת רוצה להאריך את כהונתה. במקרה כזה, חפץ הקיום של חברי הכנסת מחשיד אותם ש-61 עשו מעשה שלא ייעשה, ולכן צריך יותר מכך. ועשינו את זה בהדחות של אנשים שמסמלים את יציבות השלטון, זה היה בחוקי-יסוד. במקרים הללו יש לי תהייה האם זה נכון, אני מדבר על המקרים של הוצאה או הפרשה של אנשים שאינם ראויים למשרתם. ולגבי הסוגיה שלפנינו, אני מדבר עכשיו על הסוגיה המסוימת הזאת, אני חושב שדינה כדין שינוי חוקתי סביר, וה-61 הוא בהחלט רוב שיכול להגיד לך שרוב העם רוצה בכך.
יצחק לוי
לגבי ההצעות שהיו בנושא החוקה, שינוי חוקה זה גם 61?
מנחם בן-ששון
61 חברי כנסת. זאת היתה עמדתי, עוד לא הגענו לזה.
יצחק לוי
היו שם עמדות אחרות.
היו"ר דוד טל
זו עמדה שטרם התקבלה.
מנחם בן-ששון
נכון מאוד, אבל אני עקבי בכך.
היו"ר דוד טל
עם כל הכבוד, דיברנו על 80, ולו רק כדי להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן. אפשר גם להגיד 90 חברי כנסת ו-100 חברי כנסת, וההסכמה אז יותר גדולה, אבל אלה שהצביעו בעד זה סברו ש-80 זה מספר שמביע הסכמה יחסית רחבה, גדולה יותר מ-61, זה ברור, ולכן זה מסמן איזה קונצנזוס בין כלל חברי הכנסת.
שלמה מולה
דעתי על החוק ידועה, היא לא כל כך חדשה. אם חוקי-היסוד כמו כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק, חוק-יסוד: ירושלים, חוק-יסוד: השפיטה – כל חוקי-היסוד, 12 חוקי-היסוד במהותם אפשר לשנות אותם.
מנחם בן-ששון
רובם לא צריך אפילו את זה. אלה שמיוחסים, מספיק 61.
שלמה מולה
בעיקר חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אם החוקים האלה שמביאים אותנו אל החוקה המיוחלת, אני מקווה בקרוב, אולי אפילו בקדנציה שבה פרופסור בן-ששון- - -
היו"ר דוד טל
אל תשתעשעו בזה. חוקה לא תהיה במדינת ישראל בעשר השנים הקרובות.
שלמה מולה
מותר לנו לקוות?
היו"ר דוד טל
כן.
שלמה מולה
אני מקווה שבתקופתה שפרופסור בן-ששון הוא יושב-ראש ועדת החוקה, אולי תהיה חוקה.


אולי הייתי אפילו גורס שגם אם הממשלה מאשרת והכנסת מאשרת 61, שבזה היה צריך להסתפק, ולא משאל עם מעבר לזה. צריך להישאר ב-61. ממה נפשך? אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לשים מקלות בגלגלים של תהליך השלום.
היו"ר דוד טל
אנחנו לא אומרים את זה.
שלמה מולה
זה מה שנאמר בחדרי חרדים.
היו"ר דוד טל
ממש לא.
שלמה מולה
ולפגוע במיעוטים.
היו"ר דוד טל
ממש ממש לא. לאן אתה מפליג, חבר הכנסת מולה? איך הגעת לזה?
יצחק לוי
מה זה קשור למיעוטים?
היו"ר דוד טל
יש מישהו שמתכוון לפגוע במיעוטים?
שלמה מולה
כן. ברגע שזה רוב מיוחס ואתה רוצה לנטרל- - -
יצחק לוי
אנחנו לא מדברים על מיעוטים פה. על איזה מיעוטים אתה מדבר?
היו"ר דוד טל
תאמר איזה מיעוטים, שנבין.
שלמה מולה
ברגע שאנחנו אומרים: רבותי, אנחנו רוצים לעשות רוב מיוחס של 80 חברי כנסת, אז אומרים שיש קבוצה של אנשים שיושבים בכנסת שלא רוצים לחשב את קולותיהם. תמיד נלך על הרוב היהודי וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר דוד טל
זה ממש לא בכיוון.
שלמה מולה
אם אני צודק, הכיוון צריך להיות 61.
היו"ר דוד טל
אתה טועה.
שלמה מולה
הכיוון צריך להיות 61 חברי כנסת, כמו שהכנסת מפזרת את עצמה ב-61, הממשלה נופלת ב-61 חברי כנסת, גם חוקי-יסוד משמעותיים אפשר לשנות ב-61 חברי כנסת. נישאר ב-61 חברי כנסת.
היו"ר דוד טל
דרך אגב, גם החוק הזה התקבל בקצת יותר מ-61.
יצחק לוי
הוא שכנע אותי שצריך למחוק את הסעיף. גם אם יהיה 100 חברי כנסת, נעשה משאל עם, כדי שלא יהיו חשדות.
היו"ר דוד טל
איזה סעיף למחוק, אדוני?
יצחק לוי
שאין ביטול משאל עם. אחר כך יגידו שבגלל הקולות של הערבים, יתחילו לעשות חשבונות. אין ביטול משאל עם, גמרנו. בהיגיון שלו זה או או, אם אתה מתחיל לעשות חשבונות של מי המצביעים, את מי רצית לנטרל ומה פתאום הוספת- - -
היו"ר דוד טל
לא הבנתי מי המיעוטים, הלכתי לדרוזים ברמת-הגולן.
יצחק לוי
הבנתי, ומכיוון שהבנתי, נפל לי האסימון, ומשאל עם צריך בכל מקרה.
מנחם בן-ששון
לשיטתך, אפשר לבטל את החוק ב-61 חברי כנסת, אלא אם כן תעשה אותו כחוק רגיל, אז זה בשניים נגד אחד. כל החוק אפשר לבטל בהצבעה רגילה.
יצחק לוי
גם את החוק של הדחת הנשיא אפשר לבטל בשניים נגד אחד.
מנחם בן-ששון
נכון, אבל הקטע הזה, אם תעשה כחוק-יסוד, 61 יבטלו או יאשרו.
יצחק לוי
כמו הדחת הנשיא.
מנחם בן-ששון
לכן 61 הוא המספר.
יצחק לוי
לכן אני אומר לך שאני נגד הסעיף הזה.


(יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת דוד טל, יצא מהישיבה. תפס את מקומו כיושב-ראש הישיבה חבר הכנסת מנחם בן-ששון)
יהודה הראל
חבר הכנסת בן ששון, אני קצת תמה על מה שאמרת על 61, כי חוק שמחייב 61 לוויתור על שטח קיים, הוא כבר חוקק. אם תתקבל הצעתך, זה אומר שלעולם לא יוכל להיות משאל עם. האם זה ברור למה?
היו"ר מנחם בן-ששון
לא.
יהודה הראל
זה צריך לעבור בכנסת ב-61 בכל מקרה. זאת אומרת, אם זה עבר ב-61 חברי כנסת, לא צריך משאל עם. על מה אתם יושבים כל כך הרבה זמן? זה אומר שהצעת החוק הזאת מבטלת את עניין משאל העם לחלוטין.
היו"ר מנחם בן-ששון
לא הבנתי איפה נקודת המוצא של ה-61.
יהודה הראל
החוק שעבר ב-1999 קובע שלוויתור על שטח שחל עליו חוק המשפט, השיפוט והמינהל, יש צורך קודם כול ברוב מבין חברי הכנסת. אם יש רוב כזה, אתה אומר שלא צריך יהיה משאל, זאת אומרת, שבכל מקרה לא צריך משאל.
היו"ר מנחם בן-ששון
נכון, את הסעיף הזה אפשר לבטל באמצעות סעיף אחר כמו שלימדנו חברנו גדעון סער ברוב של שניים נגד אחד.
יהודה הראל
הכול אפשר, ויש דברים שלא נעשו. אפשר לבטל גם את חוק השבות. יש הרבה חוקים שאפשר לבטל, ואני מציע לכם לא להקל ראש בביטול חוקים.
יצחק לוי
נכון, בשניים נגד אחד.
יהודה הראל
לעצם העניין, עד כמה שזכור לי, אתם, הוועדה הנכבדה הזאת, הגעתם לנושא של 80 חברי הכנסת בגלל נושא של ויתור מזערי.
איל זנדברג
ומוסכם.
יהודה הראל
אם יהיה ויתור כגון הוויתור הקטנטן שנעשה בערבה לצורך ההסכם עם ירדן, שלא היה אף אחד שערער עליו, אין צורך במשאל עם. זה היה הרעיון של כל הסעיף הזה.
היו"ר מנחם בן-ששון
אתה זוכר את ההערות שלי, שבסוף מחקנו. אמרתי שאין דבר כזה קטן כשאתה מדבר על האגן הקדוש בירושלים. יש שני מטר שעליהם העולם יתפוצץ.
יהודה הראל
האפשרות הראשונה מבחינתנו היא לבטל את הסעיף הזה, כי אומרים שמתחילים עם קטן, מתחילים עם מוסכם, ואין לזה גבול. האפשרות השנייה, הייתי מציע להוסיף למילה "קטן" את המלים "בלתי מאוכלס". ההסכמים שאליהם אפשר להתייחס כולם מתייחסים לבלתי מאוכלס, והם, ההסכם בערבה שהזכרתי, הסכם טאבה, הוויתור על טאבה.
יצחק לוי
גם הר הבית לא מאוכלס.
יהודה הראל
מאוכלס.
יצחק לוי
על ידי מי? יתחיל ויכוח מה זה מאוכלס.
היו"ר מנחם בן-ששון
ברמת הגולן יש שטחים לא מעטים שהם שטחי מרעה ולא מאוכלסים. אתה לא רוצה את זה שם.
יהודה הראל
או שיהיה שטח קטן, ואחר כך מי שיגיד שזה לא היה שטח קטן, יפנה לבית המשפט העליון שיקבע מה זה שטח קטן.
היו"ר מנחם בן-ששון
חבר הכנסת לשעבר הראל, לפי דעתי אתה מחזיק נוסח של תיקון סעיף 3, שבסוף לא זה מה שעבר. בנוסח שעבר לא הזכרנו שום אפשרות להחזיר שטח קטן כזה או אחר.
יהודה הראל
אני מציע להחיות את זה כאפשרות שנייה. האפשרות העדיפה, שאם מחליטים על משאל עם, זה לא להשאיר פרצות שיכולות להיות מנוצלות, כמו שחבר הכנסת לוי אמר, בצורה זאת או אחרת, ולהתייחס לכל ויתור על שטח שחל עליו חוק המשפט, השיפוט והמינהל.
היו"ר מנחם בן-ששון
הרב לוי, אני מניח שלא נצליח להגיע לידי הסכמה. יש כאן הצעה ברוב של 80, יש הצעה אחרת ברוב של 61, והצעה שלישית למחוק בכלל את הסעיף, שחייבים תמיד משאל עם.
יצחק לוי
לעניין של 61 יש שני חסרונות. חיסרון אחד שאתה מבטל את החוק של משאל עם, כי היום כתוב: 61 ומשאל עם. העניין הזה שאתה אומר שכל חוק אפשר לבטל ב-61 וכן הלאה, זו שאלה שאנחנו מתלבטים בה הרבה שנים בכנסת, האם אפשר לחוקק חוק מיוחס שהביטול שלו יהיה לא מיוחס. זאת שאלה ארוכת שנים.
היו"ר מנחם בן-ששון
אגב, עסקנו בה בפרק החקיקה.
יצחק לוי
נכון, אבל אנחנו עוסקים בה כבר הרבה כנסות, ועוד לא הגענו לסיכום של העניין הזה. לכן אני לא מתייחס לעניין הזה. אבל העניין של 61 מול 80, חוץ מהעניין של השטח הקטן, זה גם העניין שתהיה תמיכה רחבה. 61 זה קואליציה, קואליציה בדרך כלל הולכת עם הממשלה. כלומר, אם אין 61, יכול להיות שאין ממשלה, ומדובר פה בהחלטת ממשלה. הכי קל לעשות את זה באי אמון.
שלמה מולה
קואליציה זה סוג של רוב.
יצחק לוי
ברור, אבל אפשר להפיל את הממשלה. מה אני צריך משאל עם? כשהממשלה תביא, אני יכול להפוך את זה להצבעת אי אמון, ולהפיל את הממשלה. ההיגיון אומר שאנחנו רוצים תמיכה גדולה יותר, תמיכה יותר רחבה. יכול להיות שהקואליציה היא בת 80 חברי כנסת, זה גם יכול להיות. אם מפלגה אחת עוזבת קואליציה בת 80 חברי כנסת, ועוד נשארים 61 חברי כנסת זה בסדר, הממשלה מחזיקה מעמד, אם לא, הממשלה נופלת. ה-61 כאן הוא לא רלוונטי, או שאנחנו הולכים על 80 חברי כנסת או בכלל לא. רציתי לשכנע אותך להוריד את הצעתך ושיהיו שתי הצעות בלבד, מכיוון שההצעה בעיני לא כל כך רלוונטית, כי אז אפשר להפיל את ההסכם באי אמון.
היו"ר מנחם בן-ששון
אני אסביר לך מדוע אני חושב שהיא כן רלוונטית, ובדיוק מהטעם שאמרת, וגם זה יישאר לפרוטוקול עד שנגיע לניסוחים. לטעמי, התפיסה שמדברת על משאל עם אומרת שהנושא הזה חוצה מעבר לשאלה של קואליציה ואופוזיציה, כי גם בתוך הקואליציה יש אנשים רבים שאומרים שזה לא. זאת אומרת, הקואליציה הלכה לכיוון מסוים, היא נוצרה על בסיס של עניינים חברתיים, 1,000 דולר שכר מינימום, סוגיות אחרות. הרי אם הבחירות היו על השאלה של החזרת שטחים, אמרנו את זה בסעיף אחר, זה היה האג'נדה לבחירות, ולכן אני פטור מלעשות משאל עם, כי זאת היתה האג'נדה לבחירות.


אני שואל שאלה אחרת היום, אני אומר שהקואליציה התגבשה מסביב לנקודות א', ב' ו-ג', שישה קווי יסוד. על הנקודה הזאת יש פיצול, הנקודה הזאת היא נקודה שיש בה חתך אחר בעם. אני אשאל את העם, ותראה שאתה טועה, אתה לא יכול ללכת עם הקואליציה שלך להחלטה כזאת, את התשובה הזאת אני מקבל על ידי ה-61. אגב, לפעמים יש קואליציה של 57, בפרט כשמגיעים לרגעים כאלה. משתי הסיבות הללו, אל"ף, שאין לי מספיק קואליציה, ובי"ת, משום שהקואליציות לא מתגבשות אך ורק על השאלה הזאת, אלא סביב השאלות האחרות, זה לא הרוב האוטומטי, והחיים שלנו יוכיחו. תראה איך אנשים חתמו על הצעת החוק הזאת, תראה איך אנשים חתמו על הצהרת החוק של 80 בירושלים.
יהודה הראל
כל הצעת הממשלה כבר מבוטלת, 61 יש ממילא.
מנחם בן-ששון
לכן אני חוזר ואומר שזה יהיה על ה-61. אם אני צריך את סעיף 2 לנסח אחרת, ויכול להיות שאני צריך לנסח אחרת, הרי מחקנו סעיף שלם קודם. בקריאה הראשונה, כשהבאנו את זה, כבר עשינו את הלא ייעשה, לקחנו הצעת חוק שאמרה חוק-יסוד ומחקנו אותה, היא כבר לא קיימת. את התיקון הזה בתוך החוק נוכל לעשות. לימדו אותנו החברים מסביב לשולחן שחוק סדרי שלטון ומשפט (ביטול החלטת משפט, שיפוט ומינהל) – אין בו קדושה, אפשר למחוק ממנו סעיף ולעבור לסדר היום.
איל זנדברג
אני רוצה להזכיר למי שהציע לוותר על האופציה של מסלול של משאל עם. משאל עם יש לו חשיבות גדולה ציבורית, יש לו גם עלות גדולה. על היקפו אתם תחליטו. אם יש קונצנזוס, ובאמת מדובר בוויתור שלא שנוי במחלוקת, חבל שהמנגנון הסטטוטורי יוביל אותנו לתוצאה של משאל עם, כי כולם מסכימים שלא צריך את זה, אבל זה החוק שחוקקו בעבר. לכן איזה פתח מילוט למנוע משאל עם צריך שיהיה.
יצחק לוי
נחשוב על פתח מילוט.
איל זנדברג
צריך משהו, שלא יהיה מצב שחייבים ללכת למשאל עם, למרות שברור לכולם, איש לא חולק וכולם מסכימים, וזה משרת את התועלת הכללית. לגבי 80 או 100, זאת נקודה במחלוקת, אבל צריך שיהיה משהו.
היו"ר מנחם בן-ששון
יש 80, יש 61 ויש למחוק.
איל זנדברג
לגבי המחיקה, אני מציע שלא למחוק, או שלפחות תהיה חלופה אחרת שמאפשרת את המילוט הזה. כאשר מדובר במבחן מהותי, מבחנים מהותיים אפשר לומר שתמיד החקיקה עמומה.
יצחק לוי
אדוני היושב-ראש, אומר היועץ המשפטי: אתה רוצה למחוק, תמצא לי פתח מילוט למקרים של הסכמה רחבה מאוד. אני אחשוב על פתח מילוט.
היו"ר מנחם בן-ששון
בסדר גמור, הרי אנחנו לא מסיימים את החוק, כל אחד הולך היום עם שיעורי בית ליום שלישי, תביאו את התשובות.
עמי ברקוביץ
יכול להיות מצב שלא יהיה בהכרח קונצנזוס, אבל יהיה קונצנזוס על זה שלא צריך להביא משאל עם, זאת אומרת לגבי תיקוני גבול קטנים מאוד, שגם מי שהתנגד להחלטת הממשלה יחשוב שזה לא מצדיק את משאל העם. אולי זאת מחשבה לצורך פתח מילוט.
יצחק לוי
זה רעיון.
איל זנדברג
עמי ברקוביץ מצביע על האפשרות שיהיו שתי הצבעות, הצבעה אחת לעצם העניין, ושם תהיה מחלוקת פוליטית, רוב או מיעוט. לאחר שיוכרע מה שיוכרע, עדיין יוכלו חברי הכנסת להגיד שאולי הם הפסידו וההצעה אושרה, אבל אנחנו גם מבינים שחבל להוציא מיליונים עכשיו על משאל עם.
יצחק לוי
הצעה נבונה מאוד.
היו"ר מנחם בן-ששון
הניסוח צריך יהיה להיות עם מספר. לא יכולה להיות אמירה סתמית. צריך ששלב א' יעבור ברוב או לא, ואחרי זה תוספת. אני חוזר ל-61, כי זאת הגישה העקרונית שלי.
יצחק לוי
במחשבה שנייה ההצעה פחות נכונה, כי אלה שרוצים את ההסכם תמיד יכשילו את ההצבעה השנייה של משאל עם. צריך לחשוב איזה רוב צריך להצבעה.
היו"ר מנחם בן-ששון
חברים, "מועד עריכת משאל עם, היחס בין משאל עם לבין בחירות כלליות, היחס בין משאל עם לבין בחירות מוניציפאליות". היועץ המשפטי.
איל זנדברג
זו סוגיה שכבר העלינו במסמכים קודמים. לפי הנוסח שעבר בקריאה הראשונה מדובר על כך שמשאל עם לא ייערך אם המועד הצפוי לו נופל במסגרת 180 ימים שבהם צפוי גם יום הבחירות לכנסת, כך שלא ילכו למהלך כולל שיש לו משמעות כלכלית גדולה בהכרעות דומות של משאל עם ובחירות. ההנחה היתה לא רק העלות, אלא שבלאו הכי אם יש בחירות שייערכו בסמוך, יציפו ויחדדו את השאלה שעומדת בלב משאל העם. מנגד אפשר לטעון שמשאל העם יעסוק בסוגיה אחת, לזה חבר הכנסת בן-ששון רמז קודם לכן, מתוך מגוון האפשרויות, ואם רוצים לאפשר לבוחר לפצל את הצבעתו, הרי שהוא יוכל לבחור למפלגה שעוסקת בתחום החברתי, אם עם זה הוא מזדהה, ולעניין משאל העם הוא בכלל חושב כמו מפלגה אחרת. כלומר, לאיחוד יש יעילות כלכלית, ארגונית, אבל יש לו מחיר מסוים גם מבחינת חופש ההצבעה של הבוחרים.
היו"ר מנחם בן-ששון
למה העלית עוד פעם את הסוגיה שהיה נדמה לי שמיצינו אותה בזמנו בדיון? סוגיות אחרות אולי לא. האם מישהו ערער?
יהודה הראל
אנחנו מציעים הצעה פשוטה. במידה שהמועד קרוב יצביעו בעת ובעונה אחת בשני פתקים, או במילים אחרות: היה קבוע מועד לבחירות לכנסת בתקופה שבין 30 ימים ל-90 ימים אחרי יום קבלת החלטה על ידי הכנסת – בנושא הויתור על השטח – יתקיים משאל העם במועד הבחירות, על אף האמור בסעיף א. זה מייתר את השאלה של בזבוז כסף.
היו"ר מנחם בן-ששון
את העותקים תהיה חייב להדפיס.
יהודה הראל
רציתי לנמק. אני מתייחס לתושבי רמת-הגולן, שחלקם הגדול מצביע בעד מפלגות השמאל, מסיבות של חברות בתנועה, מסיבות חברתיות ואחרות. אותם אנשים יעמדו בפני דילמה, וזה העניין שחוצה מפלגות. הסקרים מראים לנו לדוגמה שבמפלגת העבודה, קרוב ל-50% מתנגדים להסכם מסוג כזה עם סוריה. מה הם יעשו? צריך לתת לאותם אנשים את האפשרות להצביע בעד המפלגה שהם מאמינים בה ולהביע את דעתם בנושא שעומד למשאל. כל אחת מהאפשרויות, לוותר על דעתם בנושא המשאל או לוותר על המפלגה שהם גדלו בה ורוצים לתמוך בה, לא טובה.
שלמה מולה
מה תאמר למי שיאמר לך שאתה מראש בחוק רוצה לתת יתרון למי שמתנגד לעמדת הממשלה?
היו"ר מנחם בן-ששון
הוא אומר בגלוי שאתה צודק.
שלמה מולה
נניח שאנחנו הולכים על מצב שהממשלה החליטה שרוצים להחזיר X שטחים. אתה אומר שהממשלה הולכת עם זה לבוחר, ומאחר שהממשלה הולכת עם זה לבוחר, נכניס סעיף שאומר שלמרות שאתם הולכים לבוחר, אתה עדיין רוצה את היתרון שלי לעשות שני פתקים.
יהודה הראל
עדיין אני רוצה לשמוע את דעת העם, זו הסיבה למשאל עם. במשאלים בכל אירופה באים נושאים שהם באופיים חוצי מפלגות. גם במפלגה שאתה מייצג, אני יכול להגיד לך בביטחון, שיש שתי הדעות. הצעה של משאל העם אומרת לתת לזה ביטוי. אפשר לחסל את זה על ידי 61, על ידי כל מיני דרכים.
שלמה מולה
אם כבר הולכים למשאל עם, צריך לנתק לחלוטין. אם הבחירות מתקיימות בתוך 90 יום, לא יתקיים משאל עם, אלא משאל עם יהיה כעבור חצי שנה או משהו כזה. לא נכון לתת בו זמנית גם משאל עם וגם בחירות. זה בלבול העם בעיני.
היו"ר מנחם בן-ששון
יהודה הראל, לשיטתך זה גם יהיה נכון כשיש בחירות מוניצפליות כדי לחסוך?
יהודה הראל
בהחלט.
היו"ר מנחם בן-ששון
זאת אומרת שאז אתה גולש לשאלה שגם תושבים מצביעים וגם בחורים בני 17.
עומר זוהר
זה הופך את ההחלטה שדנתם בה בפגישה הקודמת על מי בוחר. הרב לוי העלה את זה שזה יהיה ספח הבוחרים של הכנסת, ועליו כבר החלטתם. זה לא אותו ספר בוחרים.
היו"ר מנחם בן-ששון
זה לא "החלטנו". הם החליטו, ואני אהיה בעמדה אחרת.
עומר זוהר
היה דיון על זה.
עזרי לוי
זה לא רק הבעיה של ספר הבוחרים, זה גם הבעיה שהבחירות המוניציפליות הן לא באמת ארציות, כי הן נעשות בשניים או שלושה מועדים.
היו"ר מנחם בן-ששון
אני מדבר על המסה הקריטית.
עזרי לוי
יש בחירה למועצות העירוניות, שזו המסה, ויש המועצות האזוריות, ויש המועצות באיו"ש. יש שלושה מועדים שונים.
שילה הטיס-רולף
רציתי לציין שיש מדינות ששם יש האפשרות לעשות בחירות כלליות ומשאלי עם באותו זמן. מי שהכי מתקדם בנושא הזה, זה דווקא האמריקנים. 21 המדינות באמריקה, ששם קוראים לזה pilot question , אלה שאלות שנשאלות בו זמנית יחד עם הבחירות.

(יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת דוד טל, חזר ותפס את מקומו כיושב-ראש הישיבה)
יצחק לוי
יכול להיות שהממשלה הולכת על זה לבחירות, יכול להיות שלא, יכול להיות שיש עוד שלושה-ארבעה נושאים. חבר הכנסת מולה, קודם כול אל תגביל את הממשלה. להגיד שאם יש בחירות עכשיו, נעשה משאל עם בעוד חצי שנה, זה הגבלת הממשלה. הממשלה באמצע תהליך מדיני, היא רוצה לדעת אם נתקדם או לא, יש לזה השלכות רבות מאוד. בכלל בכל החוק הזה אני בעד לשאול את העם, אבל, מה שפחות להשהות תהליכים, ולא להגביל את הממשלה בפעילות שלה, אלא אם כן העם אומר אחרת.


"החשש" הוא שמפלגת קדימה ומפלגת העבודה יפסידו עשרה מנדטים אם זה יהיה אותו פתק. יגידו שלא רוצים לתת את הגולן. אנשי מפלגת העבודה רוצים את מפלגת קדימה, אבל עכשיו הם נגד החזרת הגולן. אדם יתלבט וייקרע בעד מה להצביע, הוא חבר מפלגת העבודה כל ימיו, מצד שני, הוא לא רוצה שיחזירו את הגולן. למה שלא תאפשר לו שתי הצבעות? מה הבעיה? הרי מבחינת ההוצאה הכספית, אין פה הוצאה כספית.
היו"ר דוד טל
באותו יום?
יצחק לוי
שתי מעטפות. אדם אומר שהוא חבר קדימה, והוא נגד החזרת הגולן. אלה שני דברים שונים. למשל, אני חבר המפד"ל ואני בעד החזרת הגולן. יש כל מיני אנשים וכל מיני דעות, דעות שונות, אנשים חושבים אחרת. פה תיתן לבוחר להכריע הכרעה מאוד-מאוד קשה, והפתרון בהכרעה המאוד קשה הזאת הוא הפתרון הזה. לכן אני אתמוך בהצעה הזאת, אני חושב שזאת הצעה נכונה, ועוד נתלבט בזה הרבה מאוד במשך השבוע בנושא של מימון, איך נעשה במפלגות שיש דעות שונות. יש הרבה שאלות בעניין הזה, אבל אנחנו נמצאים במטריה שחוצה מפלגות ושחוצה אנשים בתוך המפלגה. זאת המטריה, האם אתה רוצה להכריח את האנשים להצביע הצבעה אחת כאשר עומד לפניך הסכם? אם לא היה עומד הסכם, זה משהו אחר. לכן ההצעה היא נכונה, ההצעה, להגיד שבאותו יום יהיו שתי מעטפות, האחת, שבה אתה מצביע בעד המפלגה שאתה רוצה, ומעטפה אחת אתה אומר אם אתה בעד ההסכם או נגד ההסכם.
היו"ר דוד טל
אתה מדבר על בחירות לכנסת או לרשויות?
יצחק לוי
כרגע על בחירות לכנסת. תיכף אני אתייחס לרשויות.


בקשר לבחירות המוניציפליות הבעיה הרבה יותר פשוטה, היא רק טכנית, היא לא אידיאולוגית. אתה לא מדבר כרגע על בעיה אידיאולוגית. אלה שני עניינים שונים. אתה מדבר על בעיה טכנית, ועל בעיות טכניות מתגברים. נכון, יהיו שני פנקסי בוחרים, ויהיה אחד שיקבל שתי מעטפות. מה בכך? תהיה קלפי של העירייה וקלפי של משאל העם.
ארבל אסטרחן
ברוב יש חפיפה.
היו"ר דוד טל
צריך ספר גם כזה וגם כזה.
יצחק לוי
נכון, אבל אתה חוסך הרבה כסף.
מנחם בן-ששון
אתה יודע מי האוכלוסייה שלא זכאית.
יצחק לוי
לא משנה. יש 150, זה לא אחד. אתה חוסך הרבה מאוד כסף. אתה אומר שעל אותה ועדת קלפי אתה עושה את שני הדברים.
מנחם בן-ששון
מה צבע הטלאי שתשים בכניסה לקלפי לאלה שלא מצביעים?
יצחק לוי
אדוני, אני בא עם תעודת זהות, אין שום טלאי.
מנחם בן-ששון
כדי להקל.
יצחק לוי
סליחה, אני לא צריך להקל, ולא צריך להגזים בהקלה. אני בא עם תעודת זהות, בודקים שבספר הזה אני מופיע, בספר הזה אני מופיע, קח שתי מעטפות. אם אתה מופיע רק בספר אחד ולא בשני, קח מעטפה אחת ותשים בקלפי, נגמר העניין. חוץ מזה, במקומות שלא מקיימים בחירות מוניציפאליות, יעמידו בחירות למשאל העם – במועצות האזוריות, ביש"ע, אם יש תאריכים אחרים.
היו"ר דוד טל
תמי אדרי, האם את רואה בעיה בנושא הזה?
תמי אדרי
יש הבדל במוניציפאלי ובבחירות לכנסת, קודם כול ברשימת הבוחרים, אבל חוץ מזה, למשל, בבחירות לרשויות המקומיות אין בחירות בבתי סוהר, אין בחירות בבתי חולים, אין בחירות בחוץ-לארץ.
מנחם בן-ששון
זה פחות בעיה.
היו"ר דוד טל
אומר הרב לוי שתהיה שם קלפי, ושם יהיה רק עבור משאל העם.
יצחק לוי
את כל הפינות האלה נסגור.
תמי אדרי
איפה שאין בחירות לרשויות המקומיות, זה יהיו כאילו בחירות לכנסת.
היו"ר דוד טל
זה יהיה רק למשאל עם.
יצחק לוי
המסה הגדולה תהיה.
תמי אדרי
אין בעיה, אבל יהיו שני פנקסים. זה יכול לעשות הרבה בלגנים בקלפי.
היו"ר דוד טל
אני רוצה להבין את הבלגנים. איזה בלגנים?
תמי אדרי
תבוא לקלפי, ואתה רוצה להצביע, נגיד, למשאל עם וגם לכנסת. אם זה למשאל עם ולכנסת, זה בסדר, אבל אם אתה תושב.
יצחק לוי
לא לכנסת, לעירייה.
תמי אדרי
אם אתה בעירייה, ואתה רק תושב- - -
יצחק לוי
תקבל רק מעטפה אחת.
תמי אדרי
יתחילו להתווכח עם ועדת הקלפי.
יצחק לוי
אתה מסביר מראש.
תמי אדרי
עדיין. אתה לא מכיר את בני ישראל?
יצחק לוי
אם על זה שווה להוציא עוד מיליון שקל, תוציאי.
תמי אדרי
לא שווה.
היו"ר דוד טל
זה 1.3 מיליארד.
תמי אדרי
אני רק אומרת שזה יכול לעורר ויכוחים בקלפי.
איל זנדברג
- - -
מנחם בן-ששון
בדיוק לזה רמזתי קודם כששאלתי מה יהיה צבע הטלאי למי שלא יכול להצביע בשתי מעטפות.
יצחק לוי
זאת לא כזאת זכות להצביע, ולא בושה כזאת לא להצביע. הלוואי שיבואו להצביע.
היו"ר דוד טל
יש פלוס אחד גדול, שמספר המצביעים כנראה יהיה יותר גבוה. מתוך שלא לשמה, זה יביא אותם להצביע גם לרשויות.
מנחם בן-ששון
הנקודה הזאת מביאה אותי לעניין המהותי. לטעמי, אין בעיה עם הבחירות המוניציפאליות, כי אני אבקש שנצביע על כך שגם תושבים מצביעים למשאל עם. אם אני לא אשכנע את הוועדה כאן, אני אנסה לשכנע את הכנסת. זה לגבי המהות של הבחירה.


אני רוצה לעבור לשאלה האחרת, ולשאלה הזאת, בדרך של שאלה מן הצד, רמז היושב-ראש. אני מניח שאם עומדים בפני השאלה להחזיר שטחים או לא להחזיר שטחים, זאת אומרת, הסכם שלום בעל משמעות כמו זה- - -
היו"ר דוד טל
לוותר על שטחים או לא לוותר.
מנחם בן-ששון
לוותר או לא לוותר, לא זאת השאלה. אם השאלה היא האם לוותר או לא לוותר על שטחים, זוהי שאלה שאיך שלא נעשה את האג'נדה של הבחירות, זאת שאלת הבחירות, אם ממשלה אומרת שעל זה היא רוצה ללכת, היא רוצה ללכת על זה כשאלת בחירות, אומרים לה: לא, את לא יכולה, את חייבת לעשות משאל עם. הממשלה אומרת שזאת השאלה שהיא רוצה ללכת איתה לבוחר.
יצחק לוי
אם היא לא אומרת.
מנחם בן-ששון
לכן קבענו את הזמן ואמרנו שיש רמה של סבירות. 180 יום לפני בחירות, ובמקרה שלפנינו זאת השאלה המרכזית, ולכן אני לא צריך לעשות עוד פעם משאל עם. זה לא משום שאני חושש שאזרח יצביע אחרת משום שיש לו שתי קלפיות או קלפי אחת, אלא זאת שאלת האמון לממשלה. אם הממשלה לא מקבלת את האמון, היא לא יכולה לכהן. אם היא לא מקבלת אמון למהלך מז'ורי כזה, היא לא יכולה אחר כך לכהן כממשלה, היא לא יכולה להקים קואליציה. לכן אני לא רוצה לתת לה את האפשרות להתחמק, אני רוצה שהיא תגיד במפורש שעל זה היא הולכת לבחירות, אני רוצה שהיא תגיד במפורש שעל זה היא מבקשת את אמון העם, ועל זה אני רוצה לראות אם היא מקבלת אמון או לא מקבלת, לכן אני לא רואה אפשרות להחזיק בשני פתקים. אגב, אדוני, זה לא רעיון שלי, זה הרעיון שאמרת לפני חצי שנה.
יצחק לוי
אני אומר שיש משהו במה שאתה אומר.
מנחם בן-ששון
דוד טל, אני רוצה לומר יותר מזה.
היו"ר דוד טל
אותי שכנעת, כל המוסיף גורע.


יהודה הראל, למה לא נקבל את מה שאמר כרגע חבר הכנסת בן-ששון?
יהודה הראל
כי הנושא חוצה מפלגות.
היו"ר דוד טל
היא הנותנת.
יצחק לוי
לשיטתו של מנחם בן-ששון נניח שהתוצאה היא שנבחרת ממשלת קדימה-עבודה, אבל משאל העם נגד. איך היא יכולה לשלוט?
מנחם בן-ששון
ודאי שלא, זאת האג'נדה של הבחירות.
יהודה הראל
זאת לא האג'נדה. אני אביא דוגמה. בדרך כלל בסקרים שנערכים נשאלת השאלה גם בעד מה הצבעת בבחירות האחרונות, התוצאות מעניינות. במפלגת העבודה קרוב לחצי נגד ויתור על הגולן תמורת הסכם שלום מלא, בקדימה זה יותר מחצי, בליכוד זה 70% או יותר, ואצל החברים של חבר הכנסת לוי זה 85%, יש מפלגה אחת שזה 100% נגד, רק אחת, זו ש"ס. האם זה מקביל למה שאנחנו צופים מההצבעה של ש"ס?
מנחם בן-ששון
אני לא רוצה שתקום ממשלה כזאת, היא תהיה נכה מהיום הראשון.
יהודה הראל
הלוגיקה שעומדת מאחורי משאל עם, שזה נושא שלא מוכרע בדרך של הדמוקרטיה הייצוגית שמקובלת בישראל, בבריטניה, בצרפת ובאירופה.
היו"ר דוד טל
סליחה שאני קוטע אותך. את זה אמרנו משום שכבר התקיימו בחירות, וזה לא היה הנושא המרכזי במערכת הבחירות, והממשלה רצה לה ושינתה דעתה או לא שינתה את דעתה, היא גיבשה עמדה אחרת, אבל כשאני מגיע לבחירות וזה הדבר המרכזי והגדול ביותר, זה מה שעומד על סדר-היום.
יצחק לוי
איך הממשלה יכולה אחר כך לפעול?
יהודה הראל
אני יכול לספר לכם סיפור מן העבר. יצחק רבין הציע את המשאל, דיברתי איתו יום אחרי זה, לחצתי לו את היד, והוא אמר לי למה הוא הציע את זה. הוא אמר: זאת אחריות כבדה מאוד, חברי הממשלה גיבורים גדולים, אבל כל האחריות עלי. זה יבוא למשאל, ואם העם יחליט שלא, יהיה לא, הוא לא אמר שהוא יתפטר.
עומר זוהר
הוא היה משנה את האג'נדה.
יהודה הראל
אבל אנשים כמוהו כבר אין יותר.
מנחם בן-ששון
חברים, לא כשזה 180 ימים לפני בחירות.
יצחק לוי
יכול להיות שהמשפט האחרון הוא גם נכון. אבל במציאות, נניח שבלי בחירות, יש משאל עם, והממשלה מפסידה. לדעתי, היא צריכה להתפטר.
יהודה הראל
באירופה זה לא קרה לשום ממשלה.
היו"ר דוד טל
אולי היא צריכה להתפטר, אבל היא יכולה להתפטר והיא גם יכולה להישאר על כנה.
מנחם בן-ששון
כשזו לא היתה האג'נדה. תחשוב על 180 יום ומטה לפני בחירות, כשהנושא הוא החזרה משמעותית של שטחים, אני לא רואה- - -
יהודה הראל
ממשלה תעדיף בדרך כלל לעשות בחירות ולא ללכת למשאל, ואתה נותן לה את המפלט הזה.
יצחק לוי
מה אכפת לך?
יהודה הראל
אני רוצה להצביע בעד הממשלה ונגד ההסכם.
יצחק לוי
אם הממשלה מחליטה ללכת לבחירות או ללכת למשאל, מה אכפת לך?
עזרי לוי
אף פעם בארץ אין 180 יום לבחירות, תמיד זה יותר קרוב.
יצחק לוי
אם הממשלה מחליטה, במקום משאל עם ללכת לבחירות, שתלך לבחירות.
היו"ר דוד טל
זה יהיה הנושא המרכזי.
עזרי לוי
הנושא המרכזי, כמו שיהודה הראל מתאר, זאת השאלה הכי דמוקרטית בעולם. הוא הביא את הדוגמה של מפלגת העבודה, אבל יש גם דוגמאות הפוכות. חייבים לאפשר לאזרח, בהקשר הזה שאומר שיש פה שאלה אחת שהיא חוקתית וקרדינלית לקיומה של מדינת ישראל, והיא שאלת הסכם שלום כזה או אחר- - -
מנחם בן-ששון
זה לא חוקתי, זה חוקי.
עזרי לוי
לדעתי, יש לה גם השלכה חוקתית לגבי מה זה ריבונות, כמה ריבונות היא חלק מחוקה.
מנחם בן-ששון
קח את זה לחוק-יסוד.
היו"ר דוד טל
שוב חזרת לחוק-יסוד?
מנחם בן-ששון
הוא ביקש. עזרי לוי ביקש ממני, נעניתי לו, זה הכול.
עזרי לוי
אותו אזרח שבא להצביע, יש לו מצד אחד את השאלה הזאת שהיא שאלה מרכזית מאוד, מצד שני, יש לו שאלות בתחום הכלכלה, בתחום התפיסות החברתיות, אולי אפילו בתחום תפיסת הביטחון של ישראל, באלף ואחד דברים אחרים שבו הוא יכול להעדיף משהו אחר מאשר הרצון שלו כאזרח להשפיע בעניין הזה. ניקח אפילו את הסכם השלום עם מצרים, לא הלכו עליו לבחירות כשאלה מרכזית, את הגירוש או הפינוי, כל אחד איך שקורא לו, של אזור חבל עזה, לא הלכו עליו לבחירות, והממשלה חרגה מהמנדט שניתן לה.
היו"ר דוד טל
זה בפרק זמן סמוך ונראה.
עזרי לוי
אז אתה מצמצם את המורכבות של המפלגות.
היו"ר דוד טל
אני יכול להעיד על עצמי שבכל המפלגות שהייתי, והייתי בשלוש מפלגות, לא תמיד הזדהיתי בכל מאת האחוזים עם מצע המפלגה שלי. כל אדם מצביע איפה שהכי נראה לו שהמפלגה הכי קרובה לדעות שלו.
עזרי לוי
פה זה ממש חוצה מפלגות כמו שיהודה הראל אמר קודם. אם ניקח אותו סקר שמדבר על כך שמחצית מאנשי מפלגת העבודה יהיו נגד הסכם של החזר הגולן, וכשאתה בא ואומר להם אם יהיו בחירות, לא משנה כרגע אם זה שלושה חודשים, או ארבעה חודשים, או שמונה חודשים, הרי תיאלצו אז לבחור בין הנאמנות שלכם לתפיסת העולם של המפלגה לבין הנקודה הספציפית הזאת, אתה מכניס לדילמה ענקית.
היו"ר דוד טל
משאל עם זה חלק מתפיסת העולם וההשקפה שלהם.
עזרי לוי
אבל רק חלק.
היו"ר דוד טל
זה חלק.
יצחק לוי
זו חריגה גדולה מדי בשיטת הממשל כשאתה בא לבחירות ויחד עם זה אתה שם פתק שבו אתה קושר את הידיים של הממשלה. אם אתה לא רוצה, תצביע נגד, תצביע בעד מפלגות שנגד החזרת הגולן, וגמרנו.
שלמה מולה
נכון. אני בעד זה.
יצחק לוי
התוצאה של הבחירות תנחה מי תהיה הממשלה.
איל זנדברג
אבל גם משאל העם. היכולת ליצור קואליציה תושפע מהידיעה שהידיים כבולות בעניין של משאל העם.
היו"ר דוד טל
בנושא הזה חברי הכנסת תמימי דעים. פעם שנייה שאנחנו מאמצים את דעתך, וזה הרבה.
מנחם בן-ששון
לא. זה עניין עקרוני. העניין העקרוני הנוסף הוא, שזה יהיה חוק-יסוד, וגם בזה אתם מאמצים את דעתי...
היו"ר דוד טל
שוב חזרת לחוק-יסוד.
שלמה מולה
אני בעד.
היו"ר דוד טל
תודה רבה, דעתך לא מתקבלת. אנחנו עוברים הלאה.
ארבל אסטרחן
הסיכום שזה לא יהיה באותו יום?
היו"ר דוד טל
הסיכום שזה לא יהיה באותו יום.
ארבל אסטרחן
נהיה צמודים לנוסח של הכחול.
היו"ר דוד טל
אכן, כן. נהיה צמודים לנוסח הכחול.
עזרי לוי
180 יום זה הרבה מדי.
מנחם בן-ששון
תשאיר את זה פתוח, אולי זה יהיה סמוך. נראה את הפרקטיקה. אני רואה בעיה רק בסימון אוכלוסייה מסוימת בכניסה לקלפי, ואם תפתור את הבעיה הזאת, אין לי בעיה.
יצחק לוי
צריך הוראה גם בגלל סיבה אחרת. למשל, נושא השבתון, השבתון בבחירות לרשויות המקומיות הוא חצי יום, השבתון בבחירות לכנסת הוא יום שלם. אני בעד שיהיה חצי יום לכולם, אבל דעתי עוד לא התקבלה.
מנחם בן-ששון
נעזור לזה שהיא תתקבל.
יצחק לוי
אם אכן יהיה מצב שאנחנו מחברים משאל עם לבחירות לרשויות מקומיות, נצטרך לשאול אם נעשה שבתון שלם או נעשה רק חצי שבתון.
היו"ר דוד טל
עוד לא החלטנו כך, אז ממילא השאלה לא מתעוררת.
יצחק לוי
אי אפשר להתעלם. זה לא איזה דבר שללא הוראת חוק נוכל לפתור. צריך שתהיה הוראת חוק שתאמר שאם יש בחירות לרשויות מוניציפליות בתוך X ימים, אנחנו מחברים, ואז תוכל להגיד ששר הפנים יביא תקנות איך לעשות את זה. תקנות יהיו עיגול השבתון וכן הלאה.
מנחם בן-ששון
זה הפתרון.
יצחק לוי
צריך כותרת בחוק שמחברים או שלא, מה שיוחלט כאן. אני בעד חיבור.
מנחם בן-ששון
אני רוצה לסכם את הסעיף שלא היית בו, סעיף 3, לגבי הרוב. השארנו את הדברים הפתוחים, ויש שלוש אופציות מה מייתר משאל עם. אופציה אחת אומרת 61, בשונה מהכחול שאמר 80. אופציה שנייה, הכי קיצונית, היא להגיד שתמיד יהיה משאל עם, לא חשוב אפילו רוב חברי הכנסת. כאן יש איזה ריכוך בעקבות ההערה של עורך-הדין ברקוביץ, שיכול להיות שנצטרך פתח מילוט, שאם הכנסת אומרת את דעתה בצורה ברורה צריך לתת לה לומר את דעתה שלא צריך משאל עם--
היו"ר דוד טל
מה זה ברורה?
מנחם בן-ששון
אני לא יודע. צריך לחשוב על זה. זה הרב לוי צריך להביא. כל אחד הלך עם שיעורי בית.


--האופציה השלישית זה להשאיר את ה-80 חברי כנסת.
היו"ר דוד טל
איש-איש עם שיעוריו. אנחנו נשוב ונתכנס כאן ביום שלישי הקרוב, בעזרת השם. לא דנו לעומק בהצעת החוק הזאת. נדון בה ביום שלישי בעזרת השם. ביום חמישי כנראה שלא תתקיים ישיבה, משום שמתבקשת כאן עבודה בכנסת, ואוסרים עלינו להתכנס.
מנחם בן-ששון
אפשר לעשות את הדיון בגולן.
היו"ר דוד טל
אשר על כן, רבותי, נשוב ונתכנס כאן ביום שלישי הקרוב, בעזרת השם, בשעה 09:30. תודה רבה. הדיון נעול.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים