ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 28/07/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43) (שירותי רפואה מונעת ושירותי בריאות לתלמיד), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.7.2008

הכנסת השבע עשרה

מושב שלישי


נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 513

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ה בתמוז תשס"ח (28 ביולי 2008) , שעה 15:45
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד) התשס"ז 2007 של ח"כ דב חנין, ח"כ רן כהן, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ אורית נוקד, ח"כ חיים אורון, ח"כ אבשלום וילן , ח"כ משה שרוני, ח"כ זהבה גלאון, ח"כ נאדיה חילו, ח"כ מיכאל מלכיאור, ח"כ מגלי והבה, ח"כ זבולון אורלב, ח"כ יצחק גלנטי, ח"כ ניסן סלומינסקי, ח"כ משה גפני, ח"כ משה כחלון, ח"כ אריה אלדד, ח"כ קולט אביטל, ח"כ ישראל חסון, ח"כ סטס מיסז'ניקוב, ח"כ מרינה סולודקין, ח"כ גלעד ארדן, ח"כ אחמד טיבי, ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ דוד רותם, ח"כ בנימין אלון, ח"כ אורי אריאל, ח"כ ליה שמטוב, ח"כ חיים אמסלם, ח"כ אליהו גבאי, ח"כ מאיר פרוש, ח"כ יעקב כהן, ח"כ צבי הנדל, ח"כ שמואל הלפרט, ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אלחנן גלזר, ח"כ יעקב ליצמן, ח"כ שלמה בניזרי, ח"כ אפי איתם, ח"כ יצחק לוי, ח"כ סופה לנדבר, ח"כ אלכס מילר, ח"כ רוברט אילטוב, ח"כ אברהם צרצור, ח"כ עבאס זכור, ח"כ ישראל כץ, ח"כ אמנון כהן, ח"כ אסתרינה טרטמן, ח"כ עמיחי אילון, ח"כ חיים כץ ח"כ אברהם מיכאלי, ח"כ ראובן ריבלין, ח"כ טלאב אלסאנע, ח"כ רונית תירוש, ח"כ דוד טל, ח"כ צחי הנגבי, ח"כ עתניאל שנלר, ח"כ יצחק זיו, ח"כ נסים זאב, ח"כ אברהם רביץ, ח"כ ואסל טאהא, ח"כ דוד אזולאי.

(פ/2416) דיון מחדש (רביזיה) לפי סעיף 110 לתקנות של ח"כ דב חנין וח"כ אריה אלדד
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר

אריה אלדד

רן כהן
מוזמנים
ח"כ דב חנין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד) התשס"ז 2007 של ח"כ דב חנין, ח"כ רן כהן, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ אורית נוקד, ח"כ חיים אורון, ח"כ אבשלום וילן , ח"כ משה שרוני, ח"כ זהבה גלאון, ח"כ נאדיה חילו, ח"כ מיכאל מלכיאור, ח"כ מגלי והבה, ח"כ זבולון אורלב, ח"כ יצחק גלנטי, ח"כ ניסן סלומינסקי, ח"כ משה גפני, ח"כ משה כחלון, ח"כ אריה אלדד, ח"כ קולט אביטל, ח"כ ישראל חסון, ח"כ סטס מיסז'ניקוב, ח"כ מרינה סולודקין, ח"כ גלעד ארדן, ח"כ אחמד טיבי, ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ דוד רותם, ח"כ בנימין אלון, ח"כ אורי אריאל, ח"כ ליה שמטוב, ח"כ חיים אמסלם, ח"כ אליהו גבאי, ח"כ מאיר פרוש, ח"כ יעקב כהן, ח"כ צבי הנדל, ח"כ שמואל הלפרט, ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אלחנן גלזר, ח"כ יעקב ליצמן, ח"כ שלמה בניזרי, ח"כ אפי איתם, ח"כ יצחק לוי, ח"כ סופה לנדבר, ח"כ אלכס מילר, ח"כ רוברט אילטוב, ח"כ אברהם צרצור, ח"כ עבאס זכור, ח"כ ישראל כץ, ח"כ אמנון כהן, ח"כ אסתרינה טרטמן, ח"כ עמיחי אילון, ח"כ חיים כץ ח"כ אברהם מיכאלי, ח"כ ראובן ריבלין, ח"כ טלאב אלסאנע, ח"כ רונית תירוש, ח"כ דוד טל, ח"כ צחי הנגבי, ח"כ עתניאל שנלר, ח"כ יצחק זיו, ח"כ נסים זאב, ח"כ אברהם רביץ, ח"כ ואסל טאהא, ח"כ דוד אזולאי.

(פ/2416) דיון מחדש (רביזיה) לפי סעיף 110 לתקנות של ח"כ דב חנין וח"כ אריה אלדד
היו"ר יצחק גלנטי
יש לנו הצעת רביזיה של חבר הכנסת רן כהן וגם של חבר הכנסת דב חנין. אנחנו מצביעים על הרביזיה. מי בעד הרביזיה? בבקשה אנחנו נגד הרביזיה. תודה רבה. הרביזיה נפלה. הישיבה ננעלת.

פ/2416 רביזיה לפי סעיף 110 לתקנות של ח"כ דב חנין ואריה אלדד.
בעד: אין
נגד: פה אחד
נמנעים
אין

ההצעה נפלה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50

קוד המקור של הנתונים