ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 29/07/2008

שיקום שווקים

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת משנה בעניין שיקום שווקים

29.7.2008


הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים

בעניין שיקום שווקים

יום שלישי, כ"ו בתמוז התשס"ח (29 ביולי 2008), שעה 13:30
סדר היום
שיקום שווקים
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

ראובן ריבלין
מוזמנים
גבריאל מימון, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעשייה

רם בלניקוב, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

יהושע אורן, החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל, משרד המשפטים

יגאל יוסף, מנהל מינהל אזורי פיתוח, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלמה ויתרי, עוזר מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אייל אפשטיין, משרד האוצר

עופר תודר, מנכ"ל עיריית רמלה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שיקום שווקים
היו"ר אמנון כהן
צהרים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לנושא שיקום שווקים כאשר מדובר בכל השווקים.


רם, אתה יושב כאן כאשר אנחנו כבר בדיון חמישי בנושא השווקים. מדובר בהחלטות של מספר שרים של ממשלת ישראל שבאו בעקבות הסיורים שנערכו במקומות מסוימים בארץ לאחר לימוד הנושא וראו שאכן יש איזושהי בעיה. הם רצו לתמוך בפרוייקטים עירוניים לשיקול השווקים ואחרי שהוועדה המקצועית מתכנסת, מנכ"ל המשרד, ומתקבלות החלטות, ההחלטות של אותם שרים לא יוצאים אל הפועל. מדובר גם בראש הממשלה אולמרט בשבתו כשר התעשייה, כולל מנכ"לו שכיום הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה והדיון מתגלגל מדיון לדיון, אבל אנחנו לא נרפה עד שנגיע להבנה והחלטה סופית. הוויכוח כרגע כאן הוא על כך שהכסף נמצא במשרד התעשייה, הוא צבוע, אבל יש בעיה וקושי להוציא אותו לפועל. יש כאן חילוקי דעות. פעם אמרו לי שזה במשרד המשפטים, אחר כך אמרו לי אצל החשב הכללי אבל החשב הכללי התחלף והחשב הנוכחי אמר שהוא פתוח לדברים. כמובן צריכים לבנות קריטריונים. מכובדנו מנכ"ל משרד ראש הממשלה אמר באחד הדיונים שהוא בשבתו כמנכ"ל משרד התעשייה הכין קריטריונים אחרים, טובים ומידתיים עם המנגנון המקצועי כדי שלא יתפרש שהוועדה הייתה ועדה חס וחלילה פוליטית. אם כן, גם שם העבודה נעשתה. כאשר שרים מבטיחים, צריך להיות כאן רצף שלטוני. מהצד השני יש כאן ראשי עיר שהתחילו כבר לקיים חלק מהפעילויות, כגון תוכניות ודברים מסוימים כאשר באזורים מסוימים נוצרו כבר פילים לבנים ולכן הנזק גבוה. מדובר במספר ערים שהן ערים מעורבות.

הנושא נולד בעקבות השיחה שלי עם ראש עיריית רמלה שמתמודד עם בעיות קשות בעיר כעיר מעורבת וכעיר קולטת עלייה. שוק רמלה המפורסם שסוף כל סוף הגיעו להחלטה שרוצים לשתף את השוק בשיתוף פעולה עם ועד השוק, בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל, בשיתוף פעולה עם קרן רמלה, אבל פתאום נכנסת הבירוקרטיה, הכל מופסק ולכן חשבתי לנכון להזמין את הדרג הבכיר ביותר, את רם בלניקוב. אני יודע מתפקידיך הקודמים שאתה גם איש יצירתי ואני בטוח שנוכל למצוא פתרון לנושא הכאוב הזה, לנושא השווקים בפרוייקט עידוד 99. כאמור, התקציב נמצא אלא שצריך למצוא את הדרך המקצועית והמידתית כדי שהנושא הזה יצא אל הפועל. אנחנו לא מתערבים בחלוקה כזו או אחרת. אנחנו רוצים שהגופים המקצועיים או שיאמצו את העבודה שעשה מנכ"ל משרד ראש-הממשלה בשבתו כמנכ"ל משרד התעשייה, או תבדקו את הקריטריונים ותראו אם זה עולה בקנה אחד עם הראייה הנהוגה כיום. אם צריך לגבש החלטת ממשלה אחרת וקריטריונים אחרים, בדיון האחרון הסמכנו את מנכ"ל משרד התעשייה, גבי מימון שיושב כאן אתנו, שיעשו עבודה.


בסיכום הדיון אמרתי שאנחנו לא רואים מנוס אלא אם כן משרד התעשייה יחד עם אגף החשב הכללי, אגף התקציבים ומשרד המשפטים ישבו בכל דרך שימצאו לנכון. סיכמנו שאנחנו לא נכנסים לכל פינה אלא אנחנו רוצים לשמוע תוך שבועיים-שלושה מה קורה. הדיון התקיים ב-31 במרץ 2008 ואז דיברנו על שבועיים-שלושה אחריהם רצינו לקבל את טיוטת ההחלטה שלכם. המטרה הייתה שתעשו עבודת צוות ותגיעו להבנות. יתכן שההבטחות שניתנו אז, יכול להיות שייפלו בקריטריונים החדשים ואנחנו לוקחים את זה בחשבון, ואנחנו גם לוקחים בחשבון שיכול להיות שייכנסו קריטריונים חדשים, אבל המטרה היא לשים סוף לנושא הזה. מינו אותי כיושב-ראש ועדת המשנה ואני לא ארפה מהנושא אלא אחת לחודש-חודשיים נקיים דיון. אני מקווה שהדיון הזה יהיה אחרון כי הדיונים נמשכים מעל שנתיים. אני חושב שאנחנו צריכים למצות את הנושא ולהגיע לסיכום.

חבר הכנסת ריבלין ישלים את הדברים כי בסיוריו הוא נפגש עם ראשי עיר נוספים כאשר חלקם היו בעידוד 99 וחלקם בנושא התיירות ומשרד התיירות אמר שהוא מזהה פוטנציאל תיירותי ולכן הוא רוצה לשקם את השוק כאתר תיירות.

לאחר דבריו של חבר הכנסת ריבלין נרצה לשמוע ממנכ"ל משרד התעשייה אם נעשתה עבודה מאז ה-31 במרץ כי הסמכנו אותו לגבש את הצוות ושיעדכן אותנו בעבודה שנעשתה, אם נעשתה. כמובן שארצה לשמוע פתרונות אחרים במידה שנזדקק להם.
ראובן ריבלין
אני חושב שהגיע הזמן שנקבל תשובות ברורות מהממשלה. הדבר התחיל מהבטחות שלטוניות שניתנו בין השאר משרים או מנכ"לים של משרדים שונים כמו משרד ראש-הממשלה. אז הלכו אנשים, ראש-הממשלה יחד עם שר התיירות, והגיעו לקריית מלאכי למשל והבטיחו שיעזרו להם בשיקום שוק תיירותי ממדרגה ראשונה. בעוד זה מדבר, ראש-הממשלה אריק שרון הגיע באחד הימים לשוק חדרה, בו היה פיגוע, והבטיח לראש העיר שיתחיל לבנות וישקם כי העניין הסתדר. כל אותם ראשי ערים בתמימות חשבו ששרים מבטיחים והם גם מקיימים.
רם בלניקוב
בתמימות? אני הייתי מנכ"ל משרד הפנים. בוא נחפש מונח קצת יותר מוצלח.
היו"ר אמנון כהן
אבל הבטחות היו.
רם בלניקוב
באמונה, לא בתמימות.
ראובן ריבלין
האמינו באמונה שיש להם מספיק כוח פוליטי לשכנע ולא יוכלו לסרב להם, אבל האמת היא שלצורך אותו עניין שהייתה להם הבטחה שהם ראו בה הבטחה שלטונית, הם הציעו הצעות והם תכננו תכנונים והם אפילו התחילו לשים מסדים במקומות מסוימים. יש שלושה,ארבעה, חמישה, שישה מקומות כאלה. לעומת זאת, בצורה מסודרת ביותר, משרד התעשייה, הוקצבו לו 160 מיליון שקלים לצורך שיקום. הבעיה של משרד התעשייה שהוא לא יכול לזוז בשקל הראשון כי אין לו קריטריונים.
היו"ר אמנון כהן
הוא בנה קריטריונים. מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשבתו כמנכ"ל משרד התעשייה גיבש קריטריונים וצוות מקצועי.
רם בלניקוב
אחרי ההבטחות.
היו"ר אמנון כהן
ודאי.
ראובן ריבלין
בא החשב הכללי, ולכן גם הזמנו אותך לכאן, ואמר לנו שהתקציב שהוקצב למשרד התעשייה לצורך הזה, אין לו קריטריונים.


אני לא רוצה להציע הצעה אבל בסופו של דבר יש 160 מיליון שקלים ששוכבים כאבן שאין לה הופכין. אנחנו אמרנו לראש העיר חדרה שבאמת קיבל הבטחה ברגע שבו נדמה לי שראש-הממשלה אפילו חשב שהוא יכול לקיים אותה, ברגע של פיצוץ. השאלה היא האם הוא הבטיח לו במסגרת הסעיף הנכון או הסעיף הלא נכון.
קריאה
לא היה סעיף בכלל.
ראובן ריבלין
יפה מאוד. על כל פנים, היום יש 160 מיליון שקלים.
היו"ר אמנון כהן
בפעם הקודמת אמרו 105.
ראובן ריבלין
יש היום 90 מיליון שקלים, בוא תקבע קריטריונים ותתחילו להוציא את הכסף. חבל, בכך שאנחנו מקיימים שנתיים ישיבות כאן – דרך אגב, התחלנו להעביר העברות תקציביות ואם משרד האוצר רוצה שנמשיך לעכב אותן, שיאמר לנו. כל דבר שאנחנו לא מבינים וכאשר המשרד עושה דבר שאנחנו לא חושבים שהוא יכול לעשות אותו בלי שנדע מה אנחנו מאשרים, אנחנו לא מאשרים.
רם בלניקוב
לא עולה על דעתי אפילו לשבריר שנייה שאתם מעכבים מסיבות לא ענייניות. זה הרי ברור שאתם רוצים להתעמק בקשה.
ראובן ריבלין
זה ברור. בדרך כלל, הדבר היחידי שאנחנו יודעים שהוא חשוב בהעברת הכספיות, כאשר כתוב רם בלניקוב, הממונה על התקציבים, והוא חתום. דרך אגב, הוא חותם על כך דבר אישית ואני יודע זאת כי אף חתימה לא דומה לחתימה השנייה.


אני מציע שאנחנו נעשה סוף לישיבות האלה על ידי כך שנתחיל למצוא פתרון. לבוא ולומר שאין קריטריונים ולהשאיר את ה-90 מיליון, שזה 101 מיליון, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. בואו ניתן לעשות טוב למי שאפשר לעשות טוב, או תבוא ותאמר שהדברים האלה לא ניתנים לפתרון ואתה לוקח את הכסף בחזרה.


אני בעד שבמקומות בהם ניתן בדיעבד לאשרר את ההבטחות שניתנו, כמו ברמלה, מדוע שלא ייתנו להם? מדוע שלא ייתנו לרמלה? במה הוא חטא? מה הוא עשה שם לא בסדר?
היו"ר אמנון כהן
ניתן למנכ"ל משרד התעשייה את האפשרות לעדכן אותנו. בזמנו דיברנו על כך שאדוני יעשה עבודת מטה עם הגופים הרלוונטיים, כולל משרד המשפטים, ואני מבקש לדעת האם נעשתה איזושהי עבודה והאם יש טיוטה. אם יש, היא לא הגיעה אל הוועדה ולכן חשבתי שתאיר את עינינו היום או שתאמר שלא התקיים שום דבר, דבר שגם הוא יכול להיות.
ראובן ריבלין
איך הוצאתם את ה-40 מיליון?
גבריאל מימון
לפני התעוררות החשב הכללי. אפשר לבחון את הדברים בפרספקטיבה של העבר.


אדוני היושב-ראש, אני אזכיר שבדיון הקודם שהיה כאן במרץ היה כאן ויכוח והייתה כאן מחלוקת שלנו עם אגף התקציבים, או יותר נכון אגף התקציבים לא הסכים לחלק מחדש את הכסף והנימוק שלו היה שהוא חושש מאיזושהי פריצה של המסגרת אם מחליטים לחלק את הסכום מחדש. אני חושב שדבר אחד היה בבסיס. כולנו או לפחות מעת שתוקצב הסכום, כולם מאמינים במטרה. מאמינים במטרה וביעד.
רם בלניקוב
מה המטרה?
גבריאל מימון
המטרה היא סיוע ושיקום של מרכזים שיש בהם אפשרות לקדם מסחר ותעסוקה.
רם בלניקוב
טיילת זה שוק?
גבריאל מימון
דווקא שם מומן ושוחרר. אתה מדבר על הטיילת בעכו.
רם בלניקוב
תכף נגיע לזה.
גבריאל מימון
אני כרגע לא נכנס לפרויקטים שאושרו. לא הייתי באותה עת למרות שאמרתי כבר בעבר שהייתה איזושהי משנה סדורה לפיה פעלו ולפיה עבדו. התעוררו יותר מאוחר קשיים ובעיות, ולכן באו ואמרו שצריכים לעבוד בדרך אחרת. אנחנו הסכמנו. אמרנו שיש כאן 100 מיליון שקלים שעם ישראל, כל זמן שאנחנו לא מאפשרים לו להשתמש בהם, לדעתי פוגמים בשירות שאמור להינתן לצרכנים. חושבים שהייתה בעיה בהקצאה מבחינת הקריטריונים? בואו נקבע קריטריונים חדשים. בואו נקבע קריטריונים שקופים, גלויים, עד כמה שניתן קריטריונים שמשקפים את המטרות לשמן הם הוגשו ואז נצא לדרך. כאן היה נציג אגף התקציבים שלא הסכים לעיקרון הזה שלדעתי הוא עיקרון נכון.
היו"ר אמנון כהן
לכן ביקשתי מראש האגף לבוא לכאן.
גבריאל מימון
העיקרון הזה של לקחת את המשאב הזה – שכרגע מסומן בתקנות ספציפיות לרשות, הוא מסומן בספר התקציב של משרד התעשייה בתקנות ספציפיות לרשות – אפשר לקחת את כל הסכום הזה, לאגם אותו לתקנה תקציבית אחת, לקבוע קריטריונים והוועדה המליצה על הקמת ועדה שלדעתי הנציגים שלה – אני קיבלתי רק שם של נציג משרד המשפטים ולא קיבלתי שמות של נציג אגף התקציבים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה קיבלת? תקבע.
רם בלניקוב
אם אתמול ב-4:20 אתה שולח לי מכתב שנושא תאריך של ה-6 במאי, אני גם לא אענה עליו. באמת, בכל הכבוד. הנה, הבאתי לך את העותק שלו. אתה שולח לי מכתב שנושא תאריך של שלושה חודשים קודם.
גבריאל מימון
זה נשלח לפני כן.
רם בלניקוב
נשלח אבל לא הגיע. באורח פלא הוא לא הגיע.
גבריאל מימון
בוא נתגבר על העיקרון. אם אתם מסכימים לאפשרות, אני חושב שבשבועיים אפשר לסכם.
היו"ר אמנון כהן
הייתם צריכים לבוא ולעדכן את הוועדה ולכן אז דיברנו על שבועיים-שלושה. אם אתה רואה שאין תגובה, היית צריך ליידע אותי ולומר לי שניסית אבל יש לך בעיה עם שני הגופים וכי רק משרד המשפטים נתן לך נציג.
גבריאל מימון
אני חושב שהייתה התנגדות עקרונית של אגף התקציבים.
קריאה
גם משרד המשפטים התנגד לטענה אי-שוויונית.
גבריאל מימון
המכתבים נשלחו לכל המשרדים באותה עת. עובדה שמשרד המשפטים נתן תשובה. נראה לך ששלחנו את המכתב רק למשרד המשפטים ולא לאגף התקציבים?
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שלא הבאתם לנו משהו אחרי שישבתם ועבדתם.
גבריאל מימון
אין כרגע משהו שאפשר להצביע עליו כפתרון לבעיה.
רם בלניקוב
הפרוייקט הזה הוא פרוייקט שנולד בחטא. אתה רוצה שאני אומר לך ישר? אני אומר לך ישר. אני לא מבין בכלל מה הדברים הללו עושים במשרד התעשייה, מה הקשר בין פרוייקטים של תיירות לבין משרד התעשייה, בין פרוייקטים של שווקים למשרד התעשייה וכיוצא בזה. ככה הוא קודם כל נולד. אחר כך, אחרי שהוא נולד בחטא, הוא גם המשיך לחיות בחטא ותכף נראה מה כן אפשר לעשות אתו. שלא תהיינה אי הבנות, אל תביאו לי את זה כאילו יש פה איזה מצב שעשו עבודת מטה מסודרת והחליטו.
ראובן ריבלין
יש מצב לכאורה אבל אנחנו מעדיפים לדעת את המצב האמיתי.
גבריאל מימון
רמי, אני מצטער לומר לך אבל אתה לא מצוי בפרטים. יש חוברת של ועדות היגוי, של ישיבות, של דיון בכל פרוייקט ופרוייקט. אי אפשר לזלזל במה שעשו במשך שנים.
רם בלניקוב
אל תקבע עובדות כאילו אני לא מצוי בפרטים, כי זה לא כך. כל החומר הוצג בפניי ואף קראתי אותו ואני יכול לצטט לך את כל הדיון הקודם עד תומו. לא חיוויתי דעה על איך הקצו את הכסף. אני לא מבין מה שייך משרד התעשייה לפרוייקטים תיירותיים. אתה רוצה להסביר לי?
היו"ר אמנון כהן
המנכ"ל אמר להם שזה יינתן להם דרך משרד התיירות. אני מודיע לך שכך זה לגבי שני מקומות לפחות.
רם בלניקוב
אבל אין בזה מהות.
ראובן ריבלין
אמרו לקריית מלאכי שמשפצים דרך משרד התיירות.
היו"ר אמנון כהן
משרד התיירות אמר.
רם בלניקוב
לפני שאני אגיע לפרוייקטים, אני מתייחס לדברים שאמרת ברצינות. אני רוצה להתייחס, למרות שאין בזה כרגע מהות אבל יש לזה חשיבות, לעניין מה שאמרת, הבטחה שלטונית וכיוצא בזה. מאוד חשוב לי לא לעבור על זה לסדר היום לא בגלל הפרוייקט הזה אלא לגבי ההמשך. אני אומר את זה בכל הכבוד הראוי. אני יכול להבין כאשר אתה אומר לי איך זה נתפס בעיני ראש הרשות. את זה אני יכול להבין, איך הוא תפס את זה. אני לא יכול בכל הכבוד הראוי לקבל את זה ששר שיהיה חשוב ככל שיהיה, לרבות ראש ממשלה, בסיור כזה או אחר, ידרסו את חוק התקציב. הם לא יכולים לדרוס את חוק התקציב. אין להם סמכות.
היו"ר אמנון כהן
הם הסתמכו על עידוד 99.
רם בלניקוב
לא, הם לא הסתמכו.
עדנה הראל
על זה ענינו גם בעבר ודחינו את העניין של ההבטחה השלטונית גם בישיבה הקודמת והסברנו מדוע.
היו"ר אמנון כהן
הם הסתמכו על משהו.
עדנה הראל
אין צורך להסביר את זה עוד פעם. הם נתנו הבטחה שלטונית.
היו"ר אמנון כהן
משרד התעשייה יודע שיש לו פרוייקט עידוד 99 שמתוכו הוא יכול, אז כנראה הוא חשב כך.
ראובן ריבלין
תצמידו לראש הממשלה, בכל פעם שהוא יוצא לסיור, יועץ משפטי ממשרד המשפטים.
עדנה הראל
לרשות המקומית יש יועץ משפטי והיא מכירה את הפסיקה הזאת.
יהושע אורן
דבר אחד ברור והוא שהממשלה ביטלה את התוכנית הזאת ב-2001.
עדנה הראל
נכון. זה נדון בבתי המשפט ונקבע בבית המשפט, והסברתי את זה בישיבה הקודמת, שלא הייתה הבטחה שלטונית בעניין הספציפי של שדות הנגב. אמרנו ואמרנו גם בישיבה הקודמת שיכול להיות שיש פיל לבן ספציפי, כמו כנראה העניין של עכו.
רם בלניקוב
חוק התקציב לא נוגע רק לכמה כסף יש אלא כיצד מקצים אותו. יש לו היבטים רבים לחוק התקציב וכיצד מקצים אותו באופן שוויוני, שקוף וכיוצא בזה.


אני אומר לכם עכשיו משהו בסוגריים. דווקא מקרה שראיתי שהיה עליו ויכוח כמו חדרה, בעיניי הוא יוצא דופן לכיוון שלא תומך במה שאמרתי עכשיו. מבחינה לאומית יש כן מקרה מיוחד, יש נסיבות מיוחדות, ובעיניי זה מקרה שצריך להתייחס אליו בצורה אחרת ולא בגלל שמישהו עושה כאן חלילה שימוש לרעה בזה שנהרגו שם אנשים. אני יכול לדמיין את המצב ואני יכול לראות איך מדינה נכנסת למצוקה ואני כן חושב שצריך להביא בחשבון נסיבות מיוחדות כאלה.


לגופו של עניין. ראשית, יתרת התקציב הייתה בישיבה הקודמת 101 מיליון, פעם זה 101 ופעם זה 104, ואין בזה מהות. בינתיים סוכמה עוד רשימה של פרויקטים. אבי ישב עם איל וסידרו את זה. הוקצו עוד 31 מיליון שקלים לפרוייקטים הבאים. אותם פרוייקטים מקוריים ואני קורא אותם: סודר נושא מכללה בשלומי. אפשר לומר שכל הפילים הלבנים סודרו. סודר נושא הטיילת בעכו, סודר נושא מדרחוב בצפת, סודר נושא טרמינל בקריית שמונה, נבנה העשרה בבית שאן.
ראובן ריבלין
הכל מהתקציב הזה?
רם בלניקוב
כן. אלה לא שווקים. בוא נסתפק בזה שנאמר שזה שם הוועדה וזהו. סודר מרכז מסחרי בקריית גת, מבנה תעשייה מתקדמת בירוחם, מרכז קהילתי בתל שבע.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מברכים על כך.
רם בלניקוב
אני לא אומר את זה כדי שתברכו.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד 70 מיליון. מה עושים אתם?
רם בלניקוב
לגבי ה-70 מיליון. זה לא בא להחליף את הליך התקצוב השונה של המשרדים ובעתיד, אגב, אם היה דבר כזה, זה היה הולך דרך המשרדים הייעודיים ולא במשרד כזה או אחר. יש פרוייקטים לתעשייה, פרוייקטים לתיירות, פרוייקטים סתם בתשתית שזה במשרד הפנים וכיוצא בזה. יימצאו קריטריונים הולמים.
ראובן ריבלין
אני מקבל שאין הבטחות שלטוניות.
רם בלניקוב
זה לא האישיו.
ראובן ריבלין
מה קורה עם אלה שלא ניתנה להם הבטחה שלטונית?
היו"ר אמנון כהן
חדרה, קריית מלאכי ורמלה.
רם בלניקוב
אני חושב שלגבי חדרה הסברנו את הבעיה כי אתה לא יכול ללכת לחדרה ולא לשוק מחנה יהודה, ועל זה מבקר המדינה העיר. אתה צריך קריטריונים. יש מקום לשיקול דעת גם של מנהלים. אם זה לא נעשה באופן שרירותי, דווקני וסגמנטלי וכיוצא בזה, אתה שואל אותי, לא דיברנו על זה עד היום, אבל בעיניי עניין חדרה יוצא דופן אבל לא בחנתי את זה יותר מדיי לעומק.


באשר ל-70 מיליון שקלים. אנחנו לא הופכים אותם לתקציב עבור בעיות חדשות דוגמת כאלה שהיו הבוקר בעיתון שהם נושאים חשובים אבל אם יימצאו הקריטריונים הראויים לחלק אותם בפרוייקטים הללו, שיבואו ויחלקו. אגף התקציבים עשה כאן מעשה לפנים משורת הדין והוא העביר עודפים. הוא מעביר את התקציב הזה. יכול היה לשחק ראש קטן אבל הוא העביר עודפים.
היו"ר אמנון כהן
מי מכין קריטריונים?
רם בלניקוב
אבי, גבי ואייל או מי שהם אומרים.
היו"ר אמנון כהן
מי ממשרד המשפטים?
גבריאל מימון
יש להם נציג.
היו"ר אמנון כהן
למה לא ישבתם?
גבריאל מימון
המטרה היא לקחת את כל התקנות התקציביות שקיימות היום ספציפית לרשות ולאגם אותן לתקנה אחת, על בסיס זה לקבוע קריטריונים שקופים עם פרסום הולם.
רם בלניקוב
אז ייכנסו לך חדשים ויהיו כאלה שיצאו.
גבריאל מימון
יש תקרת תקציב.
רם בלניקוב
זאת הקצאה מחודשת. יש לי רשימת פרוייקטים שאושרה בזמנו, ראיתי את הספר עם כל הדברים האלה ואתה יודע שזה נפסל אבל לא חשוב, תימצא הדרך. אי אפשר יהיה עד הפרוייקט האחרון לבצע את זה וצריך לומר את זה ביושר. אל תתנו תקוות לכל מי שרשום כאן שהוא יוכל כי צריך למצוא איזשהו מכנה משותף בין פרוייקטים ועל בסיסו להקצות. אם אתם מחפשים לעשות משהו אובייקטיבי, אז ייכנסו כל הרשויות פנימה בשנה שבה תקציב הפיתוח שלהם גדל.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
רם בלניקוב
מהישיבה הקודמת עד היום יש לך 31 מיליון לשלושה חודשים, 10 מיליון בחודש שזאת תפוקה לא רעה.
היו"ר אמנון כהן
השאלה איך מתקדמים עם זה.
רם בלניקוב
הם צריכים לשבת ולראות אם הם יכולים.
יהושע אורן
מה שאתה מציע, לדעתי לא ניתן לעשות ואומר לך גם למה.
עדנה הראל
מבחינה משפטית.
יהושע אורן
מה שאתה צריך לעשות היום זה קריטריונים חדשים. בקריטריונים החדשים שאתה עושה, סביר להניח שישוב שלפני 10 שנים היה במצב מסוים, היום יכול להיות שהוא במצב הרבה יותר טוב ולא מגיע לו.
רם בלניקוב
לצערי אין כאלה דרמות.
יהושע אורן
יכול להיות שישוב לידו שלא היה בפנים, הוא ייכנס לך פנימה ואת זה אתה צריך לקחת בחשבון.
היו"ר אמנון כהן
אז מישהו יצא ומישהו יכנס.
יהושע אורן
אני מסביר לרמי את מה שהוא מציע.
היו"ר אמנון כהן
אז מה אתה מציע?
יהושע אורן
צריך למצוא את הדרך.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו יושבים כאן כדי למצוא דרך. אנחנו לא יוצאים מכאן עד שאין דרך.
עדנה הראל
מכיוון שכבר התפרצתי לעניין ההבטחה השלטונית, לא אאריך בזה. ומכיוון שחבר הכנסת ריבלין הסכים אתי, לא אתייחס לזה.


לעומת זאת, יש לי קושי או אי הבנה מסוימת עם ההצעה של ראש אגף תקציבים. אם אני מבינה נכון, הכסף היום מפוצל תקנה תקנה לישוב. זאת אומרת, הכסף היום מעיד על עצמו כאילו חולק על פי קריטריונים שוויוניים והגיע לתוצאה מסוימת פר ישוב מסוים. כאשר אנחנו באים היום להוצאה של התקציבים האלה, אנחנו מדברים מבחינה משפטית על פרויקט שבוטל, על קריטריונים שנקבעו לפני 10 שנים, יושמו על פי נתונים לפני 10 שנים, ואנחנו טענו שמהבחינה המשפטית היום מדובר בהקצאה חדשה בכל מקרה. ולכן מה שאפשר היה להוציא זה אך ורק פילים לבנים שבעצם אפשר להעיד מעצם זה שהם נוצרו כפילים לבנים שיש סוג של יצירה מתואמת, הבטחה שלטונית, וסיבות מהסוג הזה. לגבי כל הסכומים האחרים בהם זה לא עולה כדי פיל לבן, בעצם ההקצאה היום היא הקצאה חדשה בכל מקרה ולכן כהקצאה חדשה היא מחויבת בקביעת קריטריונים שהם יאפשרו לכלל המתמודדים הרלוונטיים על פי אותם קריטריונים להתמודד. לומר שאני מראש מסמן שרק הרשויות הספציפיות האלה שהתאימו לפני 10 שנים לקריטריונים מסוימים, בדין או שלא בדין, הם מתאימים היום בטוח לקריטריונים שאני אצור, אנחנו רואים בזה קושי משפטי.


לכן אנחנו בעצם אמרנו שיש צורך ליצור קריטריונים חדשים והמשמעות של זה נדמה לי מהבחינה התקציבית היא לאגם את הכסף כי אחרת אני לא מצליחה להבין.
רם בלניקוב
אני מסתכל ברשימה. יכול להיות שעושים כאן יותר מדי. נלך בשיטת האלימינציה. יש 5 מיליון שקלים למנחת מטוסים במצפה רמון. אתם באמת חושבים שאני אדון בזה? גם כתוב כאן מותנה בזה שיהיה הסכם תעופה למצפה רמון. יש פה כל מיני דברים כאלה. קחו את הדברים בפרופורציה. יש כאן כסף רב ללוד, עיר שאני באופן אישי עוסק בה עוד מאז תפקידי הקודם. אנחנו מאגמים לה תקציבים על ידי אגף התקציבים ומשרד הפנים, זה לא מקום שאליו אני אזרים אגורה. אנחנו מזרימים לה הרבה מאוד תקציבים בגין דברים אחרים, כך שזה לא רלוונטי כאן בכלל. אתה חושב שאם היו כאן 7.5 מיליון שקלים ללוד ועוד 5 מיליון שקלים מיועד למצפה רמון, סה"כ 12 וחצי מיליון שקלים, אני אקח את זה ואני אקצה את לזרזיר? אין סרט כזה.


צריך לעשות כאן אלימינציה מכיוון שיש כאן הרבה מאוד מקומות שהם פשוט לא רלוונטיים יותר ואתם הרי לא מצפים שזה יהפוך לקופה נסתרת של אגף התקציבים - נסתרת לא במובן הנקי אלא במובן של תוספות תקציב – באמצעות משרד התעשייה.
ראובן ריבלין
לפי מה שאתה רואה, יש דברים שאתה חושב שאפשר לאשר אותם?
רם בלניקוב
אני מתעלם לרגע מהיבט הקריטריונים כי אני עוד לא יודע איך לסדר את זה, אבל אני רואה דברים שבטוח אין סיכוי.
היו"ר אמנון כהן
אם אתה לא תיקח את זה לידיך, לא יהיה שום דבר גם בעוד שנה.
רם בלניקוב
הכל אני אעשה בעצמי?
היו"ר אמנון כהן
לא, שב פעם אחת ותנחה. שב פעם אחת עם הגוף המקצועי ואחרי כן תנחה את אלו שמטעמך כי אחרת לא יצא מזה כלום. אני כבר יושב כאן שנתיים ולא קורה דבר.
רם בלניקוב
כרגע התפלאת שסידרו לך 30 מיליון בשלושה החודשים האחרונים. אז איך אתה אומר שלא קורה דבר?
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה להגיע לפתרון הסופי. התחלתי דיון עם שלוש ערים ואני רוצה להביא להן איזשהו פתרון.
ראובן ריבלין
השאלה אם אפשר לאשר אותן.
רם בלניקוב
יש כאן דברים עקומים.
היו"ר אמנון כהן
במקרים האלה תוריד.
אייל אפשטיין
נעשתה כאן בדיקה יסודית. אנחנו יכולים לסכם עכשיו שנעשה בדיקה נוספת עם החשב הכללי.
ראובן ריבלין
תאמרו איזה דברים הם זמינים וניתן לבצע אותם. אין הבטחות שלטוניות, גמרנו, נכנענו.
אייל אפשטיין
למרות שהבדיקה שנעשתה כאן היא בדיקה יסודית, אנחנו מוכנים לעשות בחשב הכללי בדיקה נוספת ולראות האם ניתן להקצות סכום נוסף ולתת תשובה לוועדה.
יגאל יוסף
אני רוצה להזכיר בתמצית שכל התהליך הזה התחיל מזה שוועדת גבאי מונתה, הסיקה מסקנות, השר שרנסקי בזמנו ודן מרידור קבעו צוות היגוי, נקבע צוות היגוי שהיה בנוי על תפיסת עבודה של שלושה שלבים: זיהוי הרשויות המקומיות הנכללות בפרוייקט, דירוג היישובים על פי קריטריונים – ויש קריטריונים.
יהושע אורן
אבל דיברו שם על 10 ישובים בלבד. אתה יודע את זה.
יגאל יוסף
זה עבד לפי כל הכללים גם בהמשך הדרך.
היו"ר אמנון כהן
היו איזה שהם כללים על פיהם עבדו.
יהושע אורן
הוועדה והממשלה אישרו 10 ישובים בלבד.
היו"ר אמנון כהן
אתה מתכוון לטיפול נקודתי.
יהושע אורן
לא. עידוד 99.
יגאל יוסף
אפשר להוריד את מנחת המטוסים במצפה רמון שכבר לבד שמה סימן שאלה גדול. הייתה מחשבה שזה יעורר את מצפה רמון.
ראובן ריבלין
יש לך דבר שאתה יודע שאפשר ליישם אותו מיד?
יגאל יוסף
לא. אני רוצה לעשות את העבודה אתם.
ראובן ריבלין
אני מקבל את ההצעה שלו.
רם בלניקוב
התקציב לא נועד לתגבר את תקציב משרד התעשייה או תקציב משרד אחר לצרכים אחרים.
ראובן ריבלין
אם אתה רוצה להשיג ממנו משהו, לך אתו באופן ישר. אל תציע לו שום הצעה מגונה.
עופר תודר
לגבי המשפט שנאמר שזה נולד בחטא, אני רוצה לומר לפחות לגבי חלקת האלוהים הקטנה שלנו ברמלה שהכל היה מסודר, היה טיפול נקודתי, אישורי ממשלה, אישורי ועדת הכספים.
רם בלניקוב
זה לא קשור לרשויות מה שאמרתי.
עופר תודר
אני מבין, אבל אני אומר שזה לא ראש הממשלה שביקר ופיזר הבטחה אלא זה היה חלק מתוכנית מוסדרת שעברה את כל ההליכים.
ראובן ריבלין
אני מודיע לך שזה היה בתקופת בחירה ישירה לראש הממשלה ומזה זה נובע.
עופר תודר
רמלה נכללת בכל קריטריון. 22 אחוזים אוכלוסייה ערבית, מצב סוציו-אקונומי 4, 27 אחוזים עולים.
רם בלניקוב
אתה עושה לי הכרה עם רמלה?
עופר תודר
אתה מכיר אותה היטב. אני חושב שהפרוייקט הוא באמת חשוב. 750 יחידות דיור נהנות ממנו, תיירות, כלכלה מקומית וכולי. באמת מכל פרמטר שהוא, חייבים לעשות את זה.
רם בלניקוב
אני לא רוצה כאן להתחייב.
ראובן ריבלין
רמלה זה לא עניין של מנחת מטוסים.
רם בלניקוב
לא, זה לא אותו הדבר.
היו"ר אמנון כהן
רם, מה אנחנו מסכמים? מה שתסכם יהיה מקובל עלי.
רם בלניקוב
אנחנו מסכמים שמבלי לעבור חלילה על כללי ניהול תקין, נחפש האם ניתן באמצעות קריטריונים נורמלים למצוא שימושים לפרוייקטים נוספים מתוך הרשימה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לגבי קרית מלאכי, חדרה ורמלה.
רם בלניקוב
נתתי לך דוגמה על ה-7.5 של לוד ועל ה-5 מיליון של מצפה רמון. זה לא ילך למקומות אחרים.
היו"ר אמנון כהן
מצדי, שהכל ילך לשווקים.
רם בלניקוב
זה ילך לפירעון חובות של המדינה.
ראובן ריבלין
אין שום קשר להבטחה שלטונית. צריך לראות איך פותרים את הבעיה של חדרה.
היו"ר אמנון כהן
ועדת המשנה הזאת הוקמה בגלל שלוש ערים שפנו אלינו, אני מבקש בדיונים שאתם מקיימים – קרית מלאכי, חדרה ורמלה – למצוא את הקריטריון ואת הדרך. רם, אתה יושב במקום מאוד מכובד ולכן אתה יכול לנייד את הבעיה למשרד הפנים או למשרד אחר. אני מבקש למצוא פתרון יצירתי. לכן ביקשתי שתבוא לכאן. תוך כמה זמן תגבשו את הקריטריונים?
רם בלניקוב
אנחנו נבחן את זה בלי תנאים מוקדמים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. כמה זמן אתם צריכים לשבת?
רם בלניקוב
חודש.
היו"ר אמנון כהן
מהיום עוד חודש נקבל עדכון, ואם לא, נקיים דיון. רם, אני מקבל את זה ממך.
רם בלניקוב
כן.
היו"ר אמנון כהן
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20

קוד המקור של הנתונים