ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 06/08/2008

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזכיון הראשונה בערוץ השלישי), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 2

מישיבת ועדה משותפת כלכלה וחינוך, לעניין חוק הרשות השנייה

יום רביעי, ה באב התשס"ח (06.08.2008), בשעה 11:00
סדר היום
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: גלעד ארדן – היו"ר

ישראל חסון

דוד טל
מוזמנים
חה"כ לאון ליטינסקי

חה"כ שכיב שנאן

עו"ד דודי קופל – משרד התקשורת

עו"ד נוגה רובינשטיין – יועצת משפטית, משרד התקשורת

מנשה סמירה – מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

נורית דאבוש – יו"ר הרשות השנייה

אלונה אריאלי להב – דוברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עו"ד דורון אבני – יועץ משפטי, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עו"ד אלכס נתנזון – רשות ההגבלים העסקיים

מודי פרידמן – מנכ"ל ישראל 10

עו"ד דבורה קמחי – יועצת משפטית, ישראל 10

יואב הלצמן – סמנכ"ל כספים, ישראל 10

עו"ד הדס פלד – סמנכ"ל ויועצת משפטית רשת נגה

יוחנן צנגן – מנכ"ל רשת

עו"ד ניבה כובשי – יועצת משפטית, חברת קשת

טלי גורן – סמנכ"ל רגולציה, חברת קשת

אבי גור – ארגון הורים ארצי

יהודה סקר – ארגון הורים ארצי

ירמיהו קדושי – מפיק ותסריטאי, הפקות המזרח

נילי בן גיגי וולף – מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

רואי מכנס – יו"ר אולפני הרצלייה והאולפנים המאוחדים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי), התשס"ח-2008
היו"ר גלעד ארדן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו יושבים כאן בישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה. זו הוועדה הרלוונטית לעניין התקנות האלה על פי דרישות החוק.


אני רוצה להזכיר, שהרקע להגשת התקנות הוא העובדה שזיכיונו של ערוץ 10 כערוץ השלישי אמור לפקוע בינואר 2010. על פי החוק, לרשות השנייה יש סמכות, במידה והערוץ עמד במחויבויותיו, לדון בבקשה שלו להאריך את זיכיונו ללא מכרז לשתי תקופות זמן של שנתיים ועוד שנתיים. החוק קבע, שכדי להגיש את הבקשה הזו וכדי לדון בה השר יצטרך להגיש תקנות לאישור ועדת הכלכלה. זה הרקע להגשת התקנות.


היום אי אפשר לנתק את הדיון בתקנות האלה מהרקע הכללי של מצב ערוץ 10 ואי עמידתו במחויבויותיו לפי דוח ועדת תורג'מן, שאישרה מועצת הרשות השנייה. אני אבקש ממשרד התקשורת להציג את התקנות. אם תרצו להוסיף על תפיסתכם הכללית בנושא, זה בסדר. אולי השר גיבש בינתיים עמדה. אני אומר את זה בלי ציניות. הנושא הוא כבד משקל, ולא נושא פשוט. אני הייתי גם רוצה לשמוע את מה שקרה מאז הדיון האחרון, כפי שתסקור בפנינו יו"ר מועצת הרשות השנייה, ואז נשמע את עמדת ערוץ 10. לא נתנו עד היום לערוץ 10 הזדמנות להציג איך הוא רואה את המשך הפעילות שלו.
דוד טל
אני יזמתי פגישה עם הגברת דאבוש, ולמדתי עוד כמה דברים.
נוגה רובינשטיין
התקנות המובאות היום בפני הוועדה המשותפת הן תקנות טכניות בעיקרן, שמאפשרות לערוץ 10 להגיש את הבקשה להארכת הזיכיון, ולמועצה לקבל החלטה. מה שאנחנו ביקשנו לעשות במסגרת התקנות, הוא לקבוע לוח זמנים שמאפשר הגשת בקשה וקבלת החלטה, באופן שככל שהמועצה מחליטה לא להאריך את הזיכיון תהיה אפשרות אמיתית לפרסם מכרז ולבחור זוכה. המועדים שנמצאים בפניכם, אלה מועדים שנמסרו לנו בעמדה של הרשות השנייה, אחרי שהגורים המקצועיים שם בדקו את התאריכים.
דוד טל
האם בסד הזמן הזה אפשר יהיה לצאת למכרז?
נוגה רובינשטיין
כן. לפי העמדה שקיבלנו מהרשות השנייה, שהיא הגורם האמון על כל הנושא הזה, יש אפשרות לקיים את כל התהליכים.
היו"ר גלעד ארדן
תסבירי לנו מהם המועדים שקבעתם.
נוגה רובינשטיין
המועד להגשת בקשה להארכת תוקף הוא א' באלול, ראשון בספטמבר. אני מודעת לזה שהמועד קרוב, וככל שהוועדה תחליט לאשר את התקנות תצטרך להיות דחייה קלה כדי שתהיה אפשרות להגיש בקשה מלאה. סעיף קטן (ב) מתייחס כבר לתקופה הבאה. החוק מאפשר שתי תקופות הארכת הזיכיון, אבל תקופת הארכה השנייה, ככל שתינתן תקופת הארכה ראשונה, תצטרך בדיקה נפרדת. ההחלטה של המועצה צריכה להינתן עד יום ראשון בפברואר 2009, מה שנותן למועצה כמה חודשים לקבל החלטה. מהראשון לפברואר 2009, ככל שמישהו אחר אמור לעלות לאוויר ב-31 לינואר 2010, יתקיים מכרז וייבחר זוכה שאמור להיערך עד תקופת הזמן הזו.
היו"ר גלעד ארדן
תרשי לי לשאול אותך שאלה מקצועית. בין הראשון לספטמבר 2008 לראשון לפברואר 2009 יש 5 חודשים. לי זה נראה זמן ארוך להכריע בבקשה. לבקשה יכולה להיות תשובה שהיא כן או לא. אם התשובה היא לא, אז מהראשון לפברואר 2009 ועד לראשון לפברואר 2010 מדובר על שנה, שבה צריך להכין מסמכי מכרז, לפרסם מכרז, לאפשר הגשת המועמדויות, החלטה בהן, ערעור עליהן, ואז מי שזוכה – בהנחה שלא בהכרח יזכה מישהו שיש לו כבר אולפנים וכוכבים – הוא יצטרך לעלות גם לאוויר עד לראשון בפברואר 2010. האם לא היה כדאי לצמצם את משך הזמן שנותנים למועצה להחליט, כדי שלא יגידו אחר כך שאין ברירה אלא להאריך. אני שואל את זה מבלי לחוות דעה.
נוגה רובינשטיין
אנחנו ביקשנו את עמדת הרשות השנייה, וקיבלנו עמדה כתובה שמציינת אבני דרך לכל שלב. אולי נכון שהרשות השנייה תפרט את אבני הדרך שהיא ראתה לנגד עיניה, ולמה התאריכים המוצעים הם התאריכים הנכונים ביותר.
נורית דאבוש
ערוץ 10 נבחן על ידי ועדת תורג'מן. ועדת תורג'מן גיבשה דוח, והדוח הוצג בפני ועדת הכלכלה של הכנסת. הדוח הצביע על שלושה דברים מאוד חשובים. הראשון הוא גובה החובות של ערוץ 10 בשנת 2004-2006. השני הוא שנעשתה חלוקה מאוד ברורה לגבי האחריות להחזר החובות האלה. אנחנו מדברים על חובות כלכליות, חובות של דמי זיכיון, תמלוגים וקולנוע ישראלי, שהרשות השנייה מסוגלת לאכוף היום על ערוץ 10 בלוחות זמנים מאוד קצרים את ההחזרה שלהם. החלק השני, הוא מחויבויות של תוכן. העמידה בהן פירושה שהן הגיעו למסך, והצופה הישראלי ייהנה מהן.

ועדת תורג'מן והמועצה השתכנעו, שבתוקף הזמן הזה עד 2010 אין שום אפשרות שאכן ערוץ 10 יוכל לעמוד במחויבויות שלו ושהצופה ייהנה מהן. שמענו את עמדת ערוץ 10 לא פעם אחת ולא פעמיים. הנהלת ערוץ 10 חזרה והדגישה ביושרה רבה, שהיא לא תצליח לעמוד במחויבויות האלה. שמענו גם את עמדת שוק היוצרים שהיתה מאוד ברורה ובהירה, ששוק היצירה הישראלי לא יוכל לספק את התכנים האלה בפרק הזמן הקצר הזה. הם ביקשו זמן נוסף.

ועדת תורג'מן החליטה לבחון את האפשרות להעניק זמן נוסף של שנתיים לערוץ 10, כדי לאפשר לו לעמוד במחויבויות התוכן. חשוב להדגיש, כי גם השנתיים האלה הותנו בדוח תורג'מן בכך שתקודם החקיקה בכל מה שקשור לכללי האכיפה והאמצעים שיועמדו לרשות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו על מנת לאכוף את העמידה במחויבויות.

לצערי, במשך חודש וחצי מאז אישור דוח תורג'מן לא קרה שום דבר. המועצה מצאה לנכון להתכנס ביום ראשון האחרון, ולומר שעל בסיס הנתונים הקיימים כרגע לא נותר לנו אלא לקבל החלטה שאומרת: אנחנו קוראים לערוץ 10 לשימוע לפני נטילת זיכיונו. אנחנו לא רוצים שמישהו יבוא איתנו בדין ודברים בעוד כמה שנים. אנחנו יודעים להגיד היום, שבנקודת הזמן הזו ערוץ 10 בשנה וחצי האלה לא יחזיר את מחויבויות התוכן שלו. אנחנו יודעים להגיד את זה, ולכן הפתרונות הם אחד משניים. ניסינו פתרון אחד שמשמעותו היתה תקופה של שנתיים. הפתרון הזה לא צלח בידנו, ולכן עברנו לפתרון השני. הפתרון השני, הוא שכרגע אנחנו אמורים לקיים שימוע. להערכתי, עד הראשון באוקטובר אנחנו נוכל לקיים את השימוע ולקבל החלטות שהן אופרטיביות. אנחנו לא זקוקים ליותר מאשר חודש וחצי-חודשיים כדי להשיב על השאלה, האם צריך להאריך זיכיון או לא להאריך זיכיון. אני מקבלת את עמדת יו"ר ועדת הכלכלה, שפרק הזמן צריך להיות הרבה יותר קצר, ולאור העובדה הזו אני חושבת שצריך לשנות את התאריכים.
נוגה רובינשטיין
אני רק אדגיש, שהתאריכים ניתנו על יסוד מה שהרשות השנייה מסרה לנו.
נורית דאבוש
חשבנו שדוח תורג'מן יעבור לחלק של החקיקה.
דוד טל
האם לא התכוונתם לעשות שום דבר במהלך החודש וחצי האלה? נדמה לי שהמשרד היה צריך לחוקק חוק אם הוא חושב אחרת. אני הבנתי מדבריה של גברת דאבוש, שדנו בכך לפני חודש וחצי ומישהו היה צריך להביא איזושהי הצעת חוק.
נורית דאבוש
היתה פנייה שלי לשר התקשורת בעניין הזה, והדברים לא הגיעו לכלל מימוש.
דוד טל
לא היתה התייחסות של משרד התקשורת לדבר כל כך חשוב.
נגה רובינשטיין
אני מבינה שהיתה פנייה, אבל אני לא ראיתי את הפנייה הזו ולכן אני לא יכולה להתייחס אליה.
דוד טל
מי ממשרד התקשורת יכול להתייחס לזה? מדבריה של הגברת דבוש עולה שהיתה צריכה להיות חקיקה כדי שאפשר יהיה להמשיך את הזיכיון של ערוץ 10. מישהו היה צריך להגיש את זה. חברי כנסת יכלו לעשות זאת, אבל זו לא אחריות שלנו אלא של משרד התקשורת. שר התקשורת היה צריך להגיש.
היו"ר גלעד ארדן
האם אני יכול להגן על שר התקשורת? מה זאת אומרת: הוא צריך להגיש? זו החלטה מקצועית-ערכית שלו.
דוד טל
אם זה עולה בקנה אחד עם השקפת עולמו, הוא היה צריך לעשות משהו.
היו"ר גלעד ארדן
גם אי הגשת תיקון חקיקה זה סוג של הבעת עמדה מסוימת.
דוד טל
ודאי. זה בסדר גמור.
מנשה סמירה
לגבי לוחות הזמנים, שמעת מה היא אמרה.
היו"ר גלעד ארדן
כן. היא אמרה, שגם הרשות סבורה שניתן לקצר את לוחות הזמנים. היועצת המשפטית של הוועדה אומרת לי שלכאורה התקנות מיותרות כרגע. אם אני מבין נכון את החוק, גם אם יש תקנות אין אפשרות כרגע לדון בבקשה. הרי האפשרות לדון בבקשה היא רק כאשר יש קיום המחויבויות.
נוגה רובינשטיין
נכון.
דורון אבני
עכשיו המסגרת הפורמאלית היא, שהמועצה תדע לקיים שימוע לערוץ 10 בנושא שלילת הזיכיון כחלק מנקודת הבדיקה שקבועה בסעיף 34 לחוק. אם הערוץ יצלח את נקודת הבדיקה בעקבות ממצאי השימוע, יהיה ניתן רק אז לדון בהארכת הזיכיון.
נגה רובינשטיין
לכן עולה השאלה, איך נעשתה כבר פנייה להארכת הזיכיון בחקיקה עוד לפני שהיתה בדיקה שמחויבת קודם לכן. הלו"ז בחוק הרשות השנייה מחייב לבצע בדיקה של עמידת הערוץ בתנאי זיכיונו. רק לאחר מכן יש אפשרות להאריך את הזיכיון. נכון שיש אפשרות לתקן חקיקה, אבל יש סדר זמנים.
דוד טל
אם רוצים. אם לא רוצים, זה גם בסדר. אני לא רוצה שיוצר מצב בו לא מגישים הצעת חוק, ולעומת זה יבואו לפה היום ויגידו דבר הפוך. היתה אפשרות לשר להגיש הצעת חוק, כדי שאפשר יהיה להאריך את הזיכיון לערוץ 10.
נוגה רובינשטיין
לפני עמדת המועצה ביחס לעמידה בתנאי המחויבות של המכרז.
דוד טל
אבל המועד נגמר.
קריאה
נעשתה בדיקה.
נוגה רובינשטיין
דורון, האם היתה בדיקה. יש סעיף בחוק שמחייב עמידה בתנאים.
דוד טל
למה את שואלת אותו? האם את לא יודעת את התשובה?
נוגה רובינשטיין
עוד אין החלטה.
דוד טל
היתה החלטה. את מדברת כאילו שאת לא יודעת שנעשתה בדיקה, ואת יודעת.
נוגה רובינשטיין
יש הבדל בין דוח תורג'מן לבין נקודת הבדיקה שהמועצה מחויבת לתת לגביה החלטה בתוך החוק. זה עוד לא נעשה, ולכן יצא גם השימוע.
דורון אבני
זה מה שהבהרתי כרגע. יש את דוח תורג'מן, אבל המועצה השהתה את ההחלטה הסופית ונקודת הבדיקה כדי לראות אם הליכי החקיקה יצלחו.
היו"ר גלעד ארדן
בקיצור, היה חסר בחוק המקורי סעיף שאומר, שבהתקיים הבדיקה שאתם מדברים אליה בדוח תורג'מן שמראה שאין עמידה במחויבויות אי אפשר לעבור לשלב הבא של הגשת בקשה.
נגה רובינשטיין
לא נכון.
היו"ר גלעד ארדן
זו הפרשנות.
דורון אבני
זו לא פרשנות. זה נובע מקריאת החוק.
אתי בנדלר
זו ממש לא פרשנות. זה כמעט "רחל בתך הקטנה" אי אפשר לומר את הדברים בצורה יותר ברורה בחקיקה.
נגה רובינשטיין
יש הסכמה על הנקודה הזו.
היו"ר גלעד ארדן
בסדר. מר פרידמן, איך אתם רואים את המשך הדברים.
מודי פרידמן
אנחנו די תמהים על ההתנהלות של רשות ומועצה, שמקימים ועדה, מגיעים להחלטה, הצבעה והסכמה ופתאום הדבר נתקע.
היו"ר גלעד ארדן
תרשה לי לקטוע אותך. אני מתפלא על ההתפלאות שלך. המועצה קיבלה עובדות מסוימות שהיא לא יכולה להתכחש אליהן, כתבה אותן בדוח שלה – אחרי חילוקי דעות, אבל עדיין העובדות מעידות על הפרה - ואחרי שהיא שקלה את השיקולים הציבוריים היא המליצה כן להאריך את החוזה. כיוון שאין לה סמכות להאריך את החוזה כאשר יש הפרות, היא המליצה לאפשר לכם לפרוש את ההפרות. למועצה אין סמכות לתקן חקיקה, כפי שהסבירה יו"ר המועצה. את זה או הכנסת יכולה לעשות זאת על ידי הצעת חוק פרטית, או הממשלה. כיוון שלא הממשלה ולא הכנסת הרימו את הכפפה והמועצה לא יכולה להשאיר את הנושא הזה באוויר בלי להשתמש בסמכויותיה, היא פנתה למסלול השני, היחיד שנותר לה כאשר יש הפרה ועומדת להסתיים תקופת זיכיון. למה אתה מתפלא?
מודי פרידמן
אני אבהיר את הפליאה. אני מתפלא על כך שרשות שעובדת תחת משרד התקשורת הולכת למהלך מבלי למצות את התהליך הזה. התהליך הזה היה ידוע, התהליך הזה היה אמור להיעשות בתקופה מוקדמת יותר. בנקודת הזמן הזו, אנחנו מבינים לאיזה מסלול זה הולך. צריך שכולנו נבין אותו, ושלא נתפלא אחר כך שקרה כך או אחרת. עמדתי האישית היא מאוד עצובה. אני לא חושב שמישהו רוצה ללכת למסלול הזה. כולנו צריכים להבין היום את ההשלכות.
דוד טל
היום אנחנו עצובים על מה שהחלטנו בעבר.
היו"ר גלעד ארדן
מה החלטנו בעבר?
דוד טל
אתה ברוב טובך נטית להבין יותר מהרבה חברי כנסת אחרים את הרצון ואת הצורך בערוץ מסחרי נוסף, והשתמשת בכל הארגומנטים האפשריים כדי להסביר למה כדאי לאפשר לו להתקיים. לא בדקנו עד תום, האם יש מקום לערוץ כזה. עד אשר לא נקבל תשובות ברורות לא נוכל לפתור את הבעיה מהשורש, ונצטרך להתכנס פה פעם ועוד פעם מבלי לפתור את הבעיה.

לגבי הרגולציה, יכול להיות שהרגולציה כבדה והם לא יכולים להרים את זה. אני אז הייתי בדעה, שאם לא יקיימו את המחויבות שלהם צריך להפקיע מהם את הרישיון. לפני כן, צריך לבדוק אם מישהו יכול להקים את הרגולציה, והאם יש מקום לערוץ נוסף. יכול להיות שמדינת ישראל היא כל כך קטנה, עד אשר אין צורך בעוד ערוץ מסחרי.
ירמי קדושי
מה אתה רוצה מונופול? מה זה אין צורך בעוד ערוץ?
דוד טל
למה אדוני מפריע לי? היו"ר יאפשר לך לדבר כמה שתרצה. בזמנו דיברו על כך שצריך לאשר אופק עסקי. אנחנו נותנים את האופק עסקי, וכל דבר טעון עוד פעם אופק עסקי. אנחנו לא מסיימים עם זה. לכן, אני טוען שעד שלא תיעשה בדיקה מאוד יסודית, בין אם על ידי אנשי משרד התקשורת ובין אם על ידי אנשי האוצר, ונקבל את התשובות והנתונים, יהיה לנו קשה לומר באופן אבסולוטי שיש לשלול מהם את הזיכיון.
היו"ר גלעד ארדן
אני לא חושב שוועדת כלכלה טעתה בעבר כאשר היא אישרה הקלות או עזרה לערוץ 10 לעמוד על רגליו. אני חושבת, שהתועלת שיש בתחרות בתקשורת המסחרית היא ברורה לכולנו. אני לא צריך הערות מיוצרים, מפיקים או פרסומאים. יש בכך תרומה לכלכלה, למקומות עבודה, להוזלת מחירי הפרסום, למרות שאומרים שהעמלות של משרדי פרסום גדלו כתוצאה מקיומו של ערוץ 10. אני לא אכנס לויכוח הזה. אמורה להיות תועלת נוספת לציבור הצופים, והיא באה לידי ביטוי במחויבויות שהמחוקק והרשות קבעו. עם זאת, שום תועלת לא יכולה להיות בת ערובה של התועלת האחרת. זה לא קיים בשום מכרז. אם תבוא חברת דניה סיבוס ותגיד: זכינו ואנחנו צריכים להקים את כביש 431 אבל מחיר הברזל כל כך התייקר שזה כבר לא כדאי, ולכן אני אשים ברגים סוג ז', ברור שזה לא יהיה מקובל על אף אחד מאיתנו. זו בעצם גם הטענה העיקרית היום של ערוץ 10. אגב, אף פעם לא נכנסנו איתם לשאלה, האם היו כשלים ניהוליים והאם כן נחתמו חוזים כאלה או אחרים.
דוד טל
אני שאלתי כמה פעמים, האם הם לא מתנהלים בצורה ראויה.
היו"ר גלעד ארדן
אין לנו הבנה בזה, כמו שאין לנו הבנה ברמת הרגולציה. כיוון שהיתה אינתיפאדה שאחריה הציפיות לעוגת הפרסום מתבדות והיא קטנה במקום לגדול, המחוקק הכיר בזה והפחית משמעותית מחויבויות. היום אנחנו במצב אחר לגמרי. מאז תיקון החקיקה האחרון לא התשנה דבר שאי אפשר היה לצפות אותו. לא קרה כאן מצב בו כל המפרסמים נטשו את הטלוויזיה, וממשיכים לפרסם רק באינטרנט. זה לא קרה, וגם אם קרה היה צריך לצפות את זה. האינטרנט היה גם בשנת 2005. הוא לא הומצא בשנתיים האחרונות. לכן, אני מצטער שאתה, מר פרידמן, מציג את זה כאילו זה תהליך שאף אחד מאיתנו לא רוצה. מה זה תהליך שאף אחד מאיתנו לא רוצה? אנחנו גם לא רוצים שאנשים יזכו במכרזים של המדינה ואחרים יפסידו אותם, וזה שזכה במכרז לא יעמוד במה שהוא התחייב. גם את זה אנחנו לא רוצים, אבל אתם אלה שגורמים לתוצאה הבלתי רצויה.
מודי פרידמן
בהצעה שהוצעה בדוח תורג'מן, היתה אמירה שהדברים יוחזרו, שהמחויבות שלנו תוחזר. זו היתה המטרה של דוח תורג'מן, ולא לוותר על המחויבות. אנחנו נמצאים במציאות, בה אני לא רואה שהחברים שלנו בערוץ המתחרה מסוגלים לעמוד במחויבות כזו. זה לא מצב בו הרגולציה כבדה על ערוץ 10 כאשר ערוץ 2 יודע להתנהל איתה. יש פה בעיה הרבה יותר משמעותית שאנחנו מתריעים עליה כבר הרבה זמן, ויש אדישות או חוסר אכפתיות להתמודד מול זה. הדבר הזה הוא מספיק כבד. אני מסכים עם חה"כ דוד טל, שלא נעשתה בדיקה. אנחנו לא יכולים להתעלם ממצב, שבו ערוץ הרבה יותר ותיק עם הרבה יותר ניסיון גם כן סובל מרגולציה שהיא לא הגיונית. אי אפשר להתעלם מזה. לא צריך לומר: אלה הבעייתיים והבעיה היא שלהם, והם לא יודעים להתנהל. חוסר ההתנהלות הזו עלתה לאלה שלא יודעים להתנהל מעל מיליארד שקלים. לפחות בואו נכבד אותם על כך שהם הוציאו מיליארד שקלים.
דוד טל
אבל ערוץ 2 לא טוען שיש לו רגולציה כבדה כל כך.
מודי פרידמן
לא?
דוד טל
אני לא שמעתי. מר צנגן, האם אתם רווחיים?
יוחנן צנגן
ברגע שאקבל רשות דיבור, אשמח להגיב.
מנשה סמירה
מודי, תדייק. אתם מדברים על המינימום בחוק, 50,000,000 שקלים, ואילו ערוץ 2 על התחייבויות של הרבה מעבר. כלומר, יש פה מדרגת חוק מינימאלית.
היו"ר גלעד ארדן
נניח שאני מקבל את טענתך שיש בעיה, שהיא עודף רגולציה ודרישות, כך שלקיים ערוץ מסחרי נוסף לא יכול גם לייצר רווח כלכלי למי שיקיים את זה, ולכן חייבם לדון ולשנות את הדרישות הרגולטוריות ולהקל בהן כך שתהיה כדאיות כלכלית לערוץ כזה. זה נכון לגבי העתיד, אבל אנחנו היום לא בעתיד. אנחנו בהווה. אתם אומרים שההווה הוא בן ערובה של העתיד, ואם אנחנו רוצים עתיד אנחנו צריכים לוותר לכם על מה שעשיתם לא בסדר בהווה מול ההתחייבויות.
מודי פרידמן
אנחנו לא אומרים את זה.
היו"ר גלעד ארדן
זה בדיוק מה שאתם אומרים.
מודי פרידמן
לא. דוח תורג'מן מביא לידי ביטוי החזר חובות עבר. כרגע ההתייחסות נעשתה כך, שמבחינה פרוגרמטית אתה לא מסוגל לעמוד בהחזר הזה בלוחות הזמנים האלה. אין לזה יכולת. אתה יכול להגיד לי: זהו, ואני לא מוכן להתייחס לזה. זה לא שאנחנו עכשיו אומרים שאנחנו לא נתייחס ל-60,000,000 שקלים ולא נחזיר אותם. זו לא התייחסות שלנו.
היו"ר גלעד ארדן
אז מה כן?
דוד טל
אתם לא יכולים להחזיר את ה-60,000,000 שקלים בפרק זמן קצר.
היו"ר גלעד ארדן
תרשה לי להציג את זה כמו שאני רוצה להציג: אם לא יהיו רישיונות בשנתיים הקרובות.
נגה רובינשטיין
זו דרך מצוינת בשביל להתגבר על זה שלא צריך להחזיר חובות, עוברים מיד למשטר של רישיונות וזה כבר לנצח.
היו"ר גלעד ארדן
נניח שלא יהיו רישיונות בשנתיים הקרובות. תחת הנחת העבודה הזו, מה יהיה עם ה-60,000,000 שקלים האלו?
מודי פרידמן
אני עצוב לשמוע את זה.
היו"ר גלעד ארדן
אני לא אומר שלא יהיו. אני באופן אישי תומך ברישיונות. אף אחד פה בחדר לא יודע להגיד לך, אם יהיו ומתי יהיו. גם אם זה יהיה בחוק ההסדרים, אף אחד לא יודע אם זה יעבור ואף אחד לא אומר שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית לא ייקח שנתיים וחצי או ארבע שנים לבדוק מה הרגולציה שצריכה להיות ברישיונות ומה הסנקציות שצריכות להיות ברישיונות. אף אחד לא יודע את זה. אלה תהליכים של כנסת וממשלה, שהם מאוד מהירים. אי אפשר לדעת כמה זמן הם ייקחו, אם בסוף בכלל הם יעברו.
נורית דאבוש
אני רוצה לענות לך על הפליאה. זה מפתיע אותי שאתה הפכת להיות הדובר של דוח תורג'מן. בוא נחזור לעמדה המקורית של ערוץ 10. ערוץ 10 אמר שהוא לא מקבל את הדוח. אתה אמרת שאתה לא מסוגל להחזיר, ולכן זה קצת מפתיע שעכשיו אנחנו משתמשים בדוח. בעניין הזה אנחנו רוצים להבהיר, שאנחנו מרגישים מחויבות אמיתית לערוץ שלישי במדינת ישראל. אנחנו חושבים שזה חשוב לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו חושבים שיש לכך תרומה לתרבות הישראלית, ודאי לשוק היצירה. ההחלטה שלנו לא נובעת מהרצון שלנו לסגור את ערוץ 10. בדיוק הפוך. ההחלטה שלנו נובעת ממקום שבו כאשר יש ערוץ שלישי שמשדר ויש לו מחויבויות, הוא צריך לעמוד בהן. אותו דבר אנחנו נעשה גם עם ערוץ 2. אתה יודע שבמקביל לפעולה הזו ולעקרון הזה שמנחה אותנו, ודאי במחויבויות הכלכליות ובטח במחויבויות התוכן, אנחנו מקיימים היום עבודת מטה מקיפה, משמעותית ויסודית לגבי השאלות והנהלים הנמצאים כרגע ברגולציה הנוכחית. יושב פה מנכ"ל הרשות השנייה שעושה זאת, ואחרי שהוא יקיים את כל העבודה הזו אנחנו נבוא ונציג לחברי הכנסת את עמדתנו לגבי הרגולציה כולה. אי אפשר היום לדבר על רגולציה קשה ביחס למחויבויות העבר. אנחנו מדברים על 2004-2006, 3 שנים שבהם לא נעשו הדברים וכרגע צריך להחזיר אותם.
מודי פרידמן
הנושא של רגולציה קשה לא נולד היום. הדיון הזה לא נולד היום. אני כבר לפני 3 שנים אמרתי שחייבת להיעשות עבודה שמייצרת קשר בין גודל שוק לבין מחויבות. אי אפשר להתעלם מזה. הדברים האלה לא מטופלים. בסך הכל אני מסוגל להבין שאם אלה הבוכים ממשיכים לעבוד, אז כנראה אין בעיה. יש פה איזשהו כשל בעייתי. חבר'ה יש בעיה, והבעיה לא צצה אתמול או בדוח תורג'מן. זו בעיה שיש איזושהי אדישות או חוסר רצון בתחום התקשורת לרדת לרזולוציה כזו.
ישראל חסון
איזה קסם תעשה כך שתוך שנתיים תהיה מסוגל להגדיל את הנפח שלך, אלא אם כן אתה מתכוון לגלגל את החוב?
מודי פרידמן
היכולת שלנו לייצר ולהחזיר תמיד גדלה, כי הערוץ גדל. הערוץ משנה לשנה מתפתח, המחזורים שלו גדלים והיכולת שלו גדלה. גם כצופים אתם יכולים לעקוב אחרי זה. הערוץ של היום הוא לא הערוץ שהיה לפני 4 שנים. הוא הרבה יותר משמעותי, יש לו יותר צופים, והיקפי ההכנסות שלו גדולים מבעבר. זה לא המצב שבו ישבנו פה לפני 5 שנים.
ישראל חסון
אבל אני הבנתי שצוואר הבקבוק הוא לא אתה, אלא יכולת היוצרים לתת את התפוקה הזו.
מודי פרידמן
צוואר הבקבוק נובע גם מבעיה של יצירה בז'אנר שבו אנו חייבים. הבעיה השנייה שאיתה אנחנו מתמודדים, היא המודל של סוגי תוכניות שאתה שם בערב בצורה סבירה. אם אתה בז'אנר של דוקומנטארי חייב שעות רבות, אתה לא יכול להפקיע ערבים שלמים לשם כך. אנחנו כרגע עושים את זה, וכתוצאה מזה אנחנו נפגעים ברייטינג ובהכנסות. צריך לייצר קורלציה והיגיון. בסופו של דבר אנחנו עסק מסחרי.

בטווח הזמן הזה אי אפשר להחזיר את זה. עמדת המועצה היתה כזו. הם קיבלו את ההצעה, גם בזכות היוצרים שאמרו שליצור דרמה לוקח מעל שנתיים.
היו"ר גלעד ארדן
אם הוא היה מזמין את העבודות מהיוצרים לפני שנתיים, הוא לא היה יכול לומר היום שלוח הזמנים לא מאפשר זאת. לוח הזמנים היה ידוע. זה שהזיכיון מסתיים בשנת 2010 היה ידוע. העובדה שהיה צריך לעמוד במחויבויות היתה ידועה. ערוץ 10 הביא לכך שהיום הוא בהפרה כל כך גדולה, שאי אפשר לתקן אותה עד סוף לוח הזמנים.
ישראל חסון
אני הבנתי שבחוק אין מרחב גמישות.
נגה רובינשטיין
כן.
היו"ר גלעד ארדן
אני חייב להציג את זה, כי אני חוקקתי את החוק. זה נכון שאין מרחב גמישות. אני הכנסתי את הסעיף כדי שלא יהיה מרחב גמישות. למה? כיוון שנעשו 3 תיקוני חקיקה לטובת ערוץ 10, בהתחשב במחדל ההתחלתי של העלייה לשידור, בהתחשב באינתיפאדה שגרמה לפגיעה בעוגת הפרסום. כאשר אני קידמתי את התיקון שיאפשר להם אופק של עוד 4 שנים, שאלו חברי כנסת: איך אפשר לתת להם עוד 4 שנים בלי מכרז אחרי שהם לא עומדים במחויבויות וכל הזמן מבטיחים? חה"כ כבל ודוד טל אמרו: הרי הם יבואו עוד פעם לקראת סוף הזיכיון, ויגידו שהם לא יכלו לעמוד בזה ועוד פעם יהיו חברי כנסת שירצו לעזור להם. לכן, החליטו להכניס סעיף בחוק, שאם הם לא עומדים במחויבויות עד לסוף הזיכיון המקורי הם לא יוכלו לקבל הארכה. בדיוק לשם מה שקורה כאן כרגע הכנסנו את הסעיף הזה. עכשיו הם מבקשים לתקן את הסעיף. אם יהיה רוב לכך בכנסת, בבקשה. אני בגלל ההתחייבות הציבורית שלי בעניין הזה אז, זו העמדה העקרונית שאני דבק בה.
לאון ליטינסקי
כמה שנים עברו מאז שתיקנתם את החוק ועד היום?
היו"ר גלעד ארדן
3 שנים, ואלו 3 השנים בהן הצטברו ה-100,000,000 שקלים.
לאון ליטינסקי
מר פרידמן, אתה טוען שפרק הזמן שתוכלו לעמוד בו הוא מעל שנתיים.
דוד טל
אם יאריכו להם את הזיכיון, הם יפרשו את זה על זמן יותר ארוך.
לאון ליטינסקי
לפני שלוש שנים גם ידעתם את זה, ולא יכולתם להגיע ליעד.
אתי בנדלר
הם לא ידעו. הם אמרו שהם יקיימו את כל המחויבויות. לפני שלוש שנים ישבו ושאלו אותם מפורשות: האם הפעם תוכלו לעמוד בכל המחויבויות. התשובה של מר פרידמן היתה ברורה – כן. בישיבה הקודמת היו"ר קרא לו את הדברים ושאל אותו איך הוא מסביר את זה, והוא אמר שהוא טעה. בעוד שנתיים שוב יבואו לכאן ויאמרו: טעיתי.
לאון ליטינסקי
לכן, אני שואל מה ההבדל בין לפני שלוש שנים לבין היום?
ישראל חסון
מאחר ואין לי את הרקורד, אני יכול לומר לך שעל מצבה של כל היפוכונדר כתוב: אמרתי לכם. אני שואל מה מרחב הגמישות. אם הוא לא קיים, השאלה היא האם הרגולציה היא לקבוע שאם אני צריך להיות שני מטר בעוד שנה אני אכן אוכל להיות שני מטר. זו שאלה שחיונית מאוד.

השאלה השנייה שהיא מאוד חשובה, היא האם אפשר למצוא נוסחה שלא לתת להם ליהנות מההפקר גם אם לא משלמים.
היו"ר גלעד ארדן
הצעתי את זה בעבר, וזה לא משהו ששמעתי עליו התייחסות עד היום מצד ערוץ 10. אני קצת מוציא את עצמי מגוחך. כאשר רשות בונה את התמהיל שהיא רוצה לראות על המסך, היא לא מתכוונת שבכל שנה היא תצטרך להוסיף אליו הפרות. זה נכון שזה יעוות את המסך, כי הציבור צריך לקבל מפרט מסוים של שידורים. החובה לדחוס לאותו מסך השלמות על דברים שהחסירו מהציבור, יוצרת מעוות שהמחוקק והרשות השנייה לא התכוונו אליה. זו לא היתה אמורה להיות התוצאה המקורית. בהינתן כל השיקולים של המשך התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו יביא לסגירת הערוץ ואין לי ודאות מלאה מי ואם בכלל יבוא במקומו, הייתי מוכן לשקול תיקון חקיקה כזה רק אם כל סכום ההפרה יוצא משליטת ערוץ 10. כלומר, עובר לשליטת הרשות השנייה. אני יודע שכל אותם 60,000,000-100,000,000 שקלים, בין אם הם יקבלו רישיון או לא יקבלו רישיון, הכסף ייצא לטובת סוגה עלית שבה יצפה הציבור בישראל. אז אפשר לשקול תיקון חקיקה, ועדיין זה ויתור ענק שיגרום לעיוות המסך לעומת מה שהתכוונו מלכתחילה. זה יכול להיות מרחב התמרון היחיד בעיני. ברגע שהמועצה הכריעה שאין אפשרות להשלים את זה, צריך יהיה החלטת מועצה שמשנה את העמדה הזו אם יתחוור שכן אפשר להשלים זאת. כרגע עמדת הרשות השנייה היא שאי אפשר להשלים את זה עד סוף תקופת הזיכיון. זו העמדה המחייבת.
מנשה סמירה
נתח הפרסום שהולך לתעשיית הטלוויזיה מאפשר קיומם של שני ערוצים מסחריים עם רמת המחויבויות הקיימת היום. לגבי רמת המחויבויות - יש מקום לעשות עדכונים והתאמות, ואת זה אנחנו עושים. אני רוצה להדגיש, שרמת המחויבויות של ערוץ 10 היא רמת מחויבויות של המינימום בחוק. ערוץ 2 נמצא במקום אחר. ערוץ 2 הציע והתחייב במכרז הרבה מעבר לרמת המחויבויות בחוק.
היו"ר גלעד ארדן
כמה סוגה עלית הוא עושה בשנה, פי 4?
מנשה סמירה
יש דברים שהיועצים המשפטיים יגידו לי שלא כדאי לחשוף. זה בבג"צ עכשיו. בעיקרון, הרבה מאוד. בתחום הסוגה העלית מדובר בלמעלה פי 3.
דוד טל
האם הוא עומד בכך?
מנשה סמירה
במדרגת החוק בוודאי. יש מדרגה שנייה ושלישית. בשנת 2006 הוא לא עמד ב-40,000,000 מתוך 160,000,000 שהם היו צריכים לעשות. ערוץ 10 צריך לבצע 50,000,000, ובשנת 2006 הוא לא עמד ב-30,000,000 מתוך ה-50,000,000. הנקודה החשובה לכם ולנו, היא המינימום התרבותי שאנחנו רוצים לתת לצופים. עמד על כך חה"כ ארדן. אנחנו רוצים שיהיה מינימום של סוגה עלית, של תוכניות ראויות, מושקעות בערוץ ברוד קסט. זה נכון שמודי פרידמן חושב שזה יותר מדי, אבל עו"ד בנדלר אמרה נכון, שמודי פרידמן ידע שזה המינימום. יתרה מזו, החקיקה לא נותנת מרחב תמרון גם לנו.

אני לא מקבל את ההערה המקצועית שנאמרה כאן לגבי התוספות, שאי אפשר להעמיס. חברים, 50,000,000 זה חצי שעה בממוצע ליום של סוגה עלית לאורך 7 ימים. התוספת הנדרשת עליה קבלה המועצה החלטה תביא אותם לשעה ביום בממוצע. זה לא מצב שהוא בלתי אפשרי.
מודי פרידמן
כלומר, שהוא אומר שהוא חושב שההחלטה של המועצה לא נכונה.
מנשה סמירה
אני אומר שההחלטה של המועצה היתה סבירה ביותר.
היו"ר גלעד ארדן
אבל זה לא מסתמך רק על זה. היוצרים אומרים היום, בשונה מהעמדה הראשונית שלהם בפני ועדת תורג'מן, שהם לא יוכלו להפיק שידורים בכמות הזו עד סוף 2009. בכל מקרה, לא על כך הדיון.
מנשה סמירה
זה לא הדיון. כבר דנו בכך בישיבה הקודמת.
נורית דאבוש
אני רוצה להבהיר פה בצורה חד משמעית, שלרשות השנייה יש מנכ"ל מקצועי שעושה עבודתו נאמנה. לרשות השנייה יש מועצה ציבורית, שהיא קיבלה את ההחלטות. ההחלטות הן ברורות. אתם לא מסוגלים לעמוד במחויבויות התוכן עד ינואר 2010. הפתרונות צריכים לבוא ממקום אחר.
דוד טל
הם מודים בזה שהם לא יכולים לעמוד בכך.
ישראל חסון
אני מודה שהפרטים שנתת קצת בלבלו אותי. אתה אומר שהמחויבות היא ברמה של 50,000 של סוגה עלית, והיום החוב עומד על 60,000,000 שקלים.
מנשה סמירה
החוב המצטבר בתחום הזה עומד על 60,000,000 שקלים עבור השנים 2004-2006, כאשר כל שנה הם צריכים לבצע עוד 50,000,000 שקלים.
אתי בנדלר
האם 60,000,000 שקלים זה החוב לפי החוק או אחרי הפחתות?
מנשה סמירה
אחרי התאמות.
אתי בנדלר
אולי כדאי להבהיר, מה זה אחרי התאמות.
היו"ר גלעד ארדן
זה לא משנה.
אתי בנדלר
זה מאוד חשוב שחברי הכנסת יידעו שהרשות השנייה כבר הפחיתה מהמחויבויות שנקבעו על פי החוק.
דבורה קמחי
הרשות השנייה לא הפחיתה. הרשות השנייה הסכימה להמיר תת סוגה אחת מהסוגה העלית בתת סוגה אחרת.
דורון אבני
זה לא מדויק. המועצה הפעילה את שיקול דעתה, והיא החליטה להפחית.
היו"ר גלעד ארדן
אבל למה היא היתה צריכה להפעיל אותו?
דורון אבני
מסיבות מסוימות.
היו"ר גלעד ארדן
לצורך העניין החובות בתחום סוגה עלית שהצטברו בשנים 2004-2006 הם 60,000,000 שקלים מתוך 150,000,000 שקלים. כל שנה היו חסרים 20,000,000 שקלים.
אתי בנדלר
המחויבויות שלא קוימו הם בסדר גודל של 100,000,000 שקלים, והמועצה החליטה לדרוש קיום 60,000,000 שקלים. האם זה מדויק?
דבורה קמחי
לא. זה בניגוד לדוח הרשמי שנמצא באתר האינטרנט של הרשות.
ישראל חסון
אני רוצה להבין ברמה העובדתית, כמה מהסכום המקורי שנקבע במכרז בשנת 2004 לא מומש.
מודי פרידמן
שאלת שאלה קשה. הסכום המקורי נקבע בשנת 2002, שאחריה נעשו שני תיקוני חקיקה.
היו"ר גלעד ארדן
המכרז הוא לא רלוונטי. אני הורדתי את המיליארד שקלים בחוק של שלום שמחון.
ישראל חסון
זה רלוונטי.
מודי פרידמן
זה לא מצחיק. זה עצוב. תאר לך שכן היו צריכים לעמוד בסכום של מיליארד שקלים. הסכום הזה מנותק מכל מציאות. זה בדיוק הבעיה של הרגולציה.
נורית דאבוש
העובדות הן פשוטות. ברגע שקמה ועדת תורג'מן הגיש מנכ"ל הרשות השנייה מסמך שאמר, שמחויבויות התוכן של ערוץ 10 הן על סך של 103,000,000 שקלים.
ישראל חסון
לשנתיים הללו.
נורית דאבוש
לשלוש שנים.
ישראל חסון
שזה 34,000,000 שקלים בממוצע לשנה.
נורית דאבוש
לזה מצטרפים דמי הזיכיון, התמלוגים.
היו"ר גלעד ארדן
גם את זה הם לא שילמו.
נורית דאבוש
הוועדה ישבה, ושמעה את עמדת ערוץ 10 לפחות פעמיים. לערוץ 10 היו השגות מקצועיות על המספר הזה. שמענו את עמדת היוצרים פעמיים, וגם שם היו השגות מקצועיות. שמענו גם חוות דעת אחרות, ואחר כך גיבש המנכ"ל מסמך שאומר, שמחויבויות התוכן בהן חייב ערוץ 10 הן על סך 60,000,000 שקלים.
ישראל חסון
כלומר, זה 60,000,000 שקלים מתוך 103,000,000 שקלים.
מנשה סמירה
נכון. הפחתנו את זה בכ-40,000,000 שקלים.
ישראל חסון
מדובר בחריגה של 60%. זה לא בשוליים. הוא חייב 60,000,000 שקלים מתוך 103,000,000 בהם הוא מחויב.
מנשה סמירה
הוא חייב הרבה יותר. הטלוויזיה משדרת לא רק סוגה עלית. זה 60,000,000 מתוך 150,000,000. 50,000,000 שקלים בכל שנה. הוא ביצע פחות 60,000,000 שקלים.
היו"ר גלעד ארדן
זו הפרה של 40% בסוגה עלית.
נורית דאבוש
צריך להגיד, שהם עשו את זה כאשר מועצת הרשות השנייה דאז אפשרה את זה. החוק אפשר את זה והמועצה אפשרה את זה, כדי שהערוץ הזה ימשיך לחיות. מבחינת החוק אפשרו לדחות מחויבויות מנקודת הזמן הזה.
היו"ר גלעד ארדן
האם נתקבלו החלטות במועצה בכל שנה? הרי עד עכשיו לא ידעתם בכלל שיש הפרות כאלה.
דורון אבני
התקבלה החלטה עקרונית לדחות את מחויבויות 2004-2005 עד סוף תקופת הניסיון. גם בזה כרגע הם אומרים שהם לא עומדים, אז זה לא כל כך רלוונטי.
היו"ר גלעד ארדן
היתה החלטה של המועצה בשנת 2005 לדחות את מחויבויות 2004-2005 לשנת 2006.
מנשה סמירה
עד לנקודת הבדיקה.
היו"ר גלעד ארדן
מתי נתקבלה ההחלטה הזו?
דורון אבני
כמדומני בשנת 2006.
היו"ר גלעד ארדן
כלומר, היא נתקבלה באיחור של שנתיים וחצי.
ישראל חסון
מה אתה רוצה מהם?
היו"ר גלעד ארדן
נכון היה צריך לקחת להם כבר בשנת 2005.
ישראל חסון
אני בשלב של ההבנה. המועצה הכירה בכך שצריך לגלגל את החוב.
מנשה סמירה
עד לנקודה מסוימת.
היו"ר גלעד ארדן
היא לא הכירה בכך שצריך. צריך זה עניין ערכי, שאפשר להם לגלגל את החוב. לא אמרו שזה טוב שזה יגולגל. זה רע מאוד.
ישראל חסון
הוא גורם מקצועי. אני לא גורם מקצועי. אני צריך לשמוע ולהבין. הוא אומר: אני בניתוח מקצועי שלי אומר לך: בוא נניח את החוק בצד.
היו"ר גלעד ארדן
אתה מציג את זה לא נכון. השאלה שלך מושתת על הצגה לא נכונה. הוא לא אמר שהוא ממליץ לדחות זאת מבחינה מקצועית. הוא הציב אותו בפני עובדה: אני הפרתי, ועכשיו אתה יכול להעניש אותי או לתת לי להשלים את החוב שלי בשנה הבאה. בהינתן הנתונים האלה, הם החליטו לאפשר לו לדחות את החובות. זה כמו שיבוא היום לווה לבנק, ויגיד שכיוון שהוא לא לקח לו את הבית בשנה הראשונה, עכשיו אל תיקחו לי בכלל את הבית. נתתם לי להגיע לחוב גדול. תמחלו לי על המשכנתא בכלל.
נורית דאבוש
לא היתה פה בכלל שאלה מקצועית. היתה פה שאלה ציבורית. הנושאים עלו בדיוני המועצה דאז. היה רצון אמיץ של המועצה דאז לשמר את הערוץ השלישי. חשבו שזה חשוב, ניסו לתת פרק זמן שיצור מצב שבו בסופו של דבר הערוץ הזה יתייצב ויחזיר את המחויבויות.
מנשה סמירה
ואז החוק אפשר את זה. עכשיו החוק לא מאפשר את זה יותר. הגענו לקצה.
לאון ליטינסקי
אנחנו מדברים פה על שני היבטים: פן עסקי ופן ערכי. אני עכשיו מתייחס למה שצריכה מדינת ישראל, ולא ערוץ 10 או רשות השידור. מדינת ישראל צריכה לדאוג קודם כל לפן הערכי. בהתחלה הדרישות העסקיות היו ברורות, והערוץ הסכים לדרישות. כלומר, היו בדיקות מקצועיות של אנשי עסקים של הערוץ שאמרו שאלה הם הדרישות הערכיות.
היו"ר גלעד ארדן
בהנחה שכאשר איש עסקים רוצה לזכות בערוץ, השיקולים שלו הם רק עסקיים. אני לא בהכרח מקבל את זה.
לאון ליטינסקי
אני רוצה להבין, האם זה נכון או לא. יש נוסחה שאומרת, שבסופו של דבר הכמות הופכת לאיכות. עד עכשיו היו כמה ניסיונות להציל את הערוץ. האם היום הגענו לנקודה שבה אנחנו אומרים, שדחייה נוספת או הצלה נוספת של הערוץ יגרמו לנזק לפן הערכי? אם התשובה היא כן, אז צריך להפריד חד משמעית בין שתי הדרישות. הדרישה להחזר חובות צריכה להיות נפרדת לגמרי מהנושא הערכי. אי אפשר לקשור אחד בשני. אם אנחנו נמשיך לקשור את זה, גם הערוצים הבאים שייכנסו ייפגעו מזה או יבנו על זה שיכול להיות תסריט כזה.
היו"ר גלעד ארדן
תכף תשמע שהם כבר בונים על זה.
לאון ליטינסקי
יכול להיות שהם בונים על זה. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול, היא האם יש תקדים לאותו מצב בערוצים אחרים. האם את אותן דרישות הערוצים האחרים כן מבצעים? אם התשובה היא כן, התסריט הוא אחר לגמרי.
מנשה סמירה
יש לי תשובה לגבי הפן העסקי והערכי. הסכום של ה-60,000,000 שקלים עליהם מדברים, מבטאים את זה שהעסקי הוא ערכי. זה לא כסף שמשלמים אותו לרשות השנייה או לאוצר. ה-60,000,000 שקלים אמורים להיות מושקעים בתוכניות איכותיות, סוגה עלית, על המסך. במקרה הנדון שני הדברים מצטלבים. הויכוח הוא על הדבר החשוב הזה. מה שמרוויחים מעבר, זה כבר סיפור אחר. זה המינימום שצריך להיות על המסך לטובת הציבור.
דוד טל
ובזה הם לא יכולים לעמוד.
מנשה סמירה
ועכשיו אנחנו שומעים שהם גם לא יעמדו.
מודי פרידמן
זה לא מדויק. כי בשנת 2008 אנחנו עומדים במחויבויות. הביזניס שלנו מסוגל לעמוד בזה בשנת 2008. יש לי ציפייה, שבצד המקצועי יהיו הבנה ורצון להבין כאשר השוק לא מסוגל להכיל את זה. זה לא מצב שצריך להידחות, אלא מצב שצריך לטפל בו. זה לא בסמכותה לשנות את החוק, והחלטה על 50,000,000 שקלים היא לא הפריבילגיה שלהם. מי צריך לבוא ולהגיד: "יש בעיה"?
נורית דאבוש
הצד המקצועי בדוח אמר זאת.
מודי פרידמן
אנחנו לא מדברים על היום. האם הדבר הזה השתנה ב-3 שנים האחרונות? האם הסכום של 50,000,000 שקלים הוא ריאלי או לא ריאלי בשוק בו אנחנו נמצאים? ההשוואה לערוץ 2 היא לא השוואה נכונה. ערוץ 2 הוא ערוץ הקיים כבר 13 שנים. ההשוואה בינינו לביניהם היא לא נכונה. גם היקפי הכסף שהם מגלגלים הם אחרים לגמרי.
נורית דאבוש
אתה מתעקש ללכת לשאלה הכל כך משמעותית שאתה מעלה, במקום שבו אנחנו במגרש אחר. בשנים 2008-2009 יש לכם חובות ברורים וידועים. המחוקק, משרד התקשורת ומשרד האוצר אמרו: אין ברירה. אם נלך למכרז, אולי השאלה שאתה מעלה כרגע תהיה שאלה רלוונטית. נגבש מכרז, המכרז יובא לאישורו של כל מי שכרוך בזה ובזה נגמור את העניין. אי אפשר ללכת היום לשאלה הזו מבלי להיצמד לשאלה הבסיסית, האם אתה יכול להחזיר את ה-60,000,000 שקלים. זאת השאלה, ועל זה צריך לענות. אתם אמרתם שלא תוכלו לעמוד בכך, ושוק היצירה אמר שלא יוכל לעמוד בכך. אמצנו את העמדה שלכם, צעקנו את זה בקול רם וחטפנו ביקורת מכל הכיוונים האפשריים. שמענו את הקולות, חזרנו אליכם ואמרנו: מצטערים, זהו.
מודי פרידמן
אני לא מתווכח איתך על נושא הדיון. יש פה רצון לנסות להבין מעבר למספרים היבשים, להבין מצב של שוק ולא רק אם עמדנו או לא עמדנו במחויבויות. השאלה היא, מיהו הצד המקצועי שצריך לבוא ולהגיד בנקודת זמן יומית ולא בטווח של שנים, שיש בעיה. אני לא מתווכח על מה שאת אומרת. אין ספק, שהדיון האמיתי הוא לגבי המשך קיומו או אי המשך קיומו של ערוץ 10.
נורית דאבוש
הרשות השנייה צעקה שיש בעיה. עבודת המטה שעושה עכשיו המנכ"ל ביחס לכל ההגדרות האלה, היא בגלל שהרשות צעקה שיש בעיה.
מודי פרידמן
מתי היא צעקה?
מנשה סמירה
אנחנו לא צעקנו. אנחנו בודקים.
מודי פרידמן
מתי היא צעקה?
נורית דאבוש
מה זה מתי? אתה יודע שנעשית עבודת מטה.
מודי פרידמן
אני מציע להגדיל את המטה, ואולי התהליך יתקצר.
מנשה סמירה
הרבה יותר פשוט היה לעמוד במחויבויות באופן מלא.
מנשה סמירה
אתה צודק.
אתי בנדלר
הדיון הזה הוא אולי דיון חיוני וחשוב, אבל הוועדה דנה עכשיו בשאלה האם לאשר את התקנות ככתבן וכלשונן או לא, או בשינויים אחרים שתחליט עליהם הוועדה. היועצת המשפטית של משרד התקשורת כבר הצהירה, שאולי יש מקום לשנות את נוסח התקנות. צריכים לשקול אם יש מקום לאשר אותן, לאור הקביעה המאוד נחרצת של יו"ר הרשות השנייה, שאין סיכויי...
היו"ר גלעד ארדן
יש כבר הפרה ואי אפשר לשנות אותה בלי שינוי חקיקה. נניח שלא יהיו שינויי חקיקה. האם עדיין על פי דעתך המשפטית צריך בכל זאת לאשר תקנות כדי לאפשר להגיש בקשה ולדחות אותה אם אין עמידה במחויבויות? אם אין צורך להגיע לזה, אז אולי אין צורך שהוועדה אפילו תכריע בתקנות האלה.
אתי בנדלר
הייתי אומרת שהדבר אינו מעלה ואינו מוריד אם תוגש בקשה והיא תדחה כי אי אפשר לאשר אותה לפי החוק, או אם נאמר מראש שאין סיכוי שניתן יהיה לאשר את הבקשה להארכת הזיכיון לפי החוק.
היו"ר גלעד ארדן
אני משפטן מאוד קטן, אבל כדי שלא יצטרכו להסביר את כל זה לבג"צ שהוא לא מכיר את המטריה, נראה לי שעדיף שיהיו תקנות ותוגש בקשה לפיהן.
אתי בנדלר
אין לי התנגדות לעניין. למה אני חזרתי והזכרתי את זה? כדי להזכיר לחברי הכנסת שבפני הוועדה לא עומדת הצעת חוק המאפשרת דחיית קיום מחויבויות שלא קוימו. אין הצעת חוק כזו. בפנינו יש את התקנות בלבד. השאלה לגבי הנושא הערכי מתחלקת לשניים. השאלה הראשונה היא, האם המחויבויות, בעיקר בתחום התוכן והסוגה העלית, הן חשובות או לא. בנושא הזה הוועדה דנה לא פעם בהקשרים שונים, והגיעה למסקנה שהמחויבויות הקימות היום לפי החוק בתוספת השנייה אלה מחויבויות מינימום כדי להבטיח מסך איכותי לצופה. הויכוח הוא במה יתבונן הצרכן הישראלי שמדליק את הטלוויזיה. דובר על החשש מכך, שאם לא יושקע בז'אנר עליון אז תהיה לנו טלוויזיה דוגמת הטלוויזיה האיטלקית שהשם שלה הוא לא משובח.

עניין ערכי נוסף הוא, אם וככל שתוגש הצעת חוק שתאפשר בכל זאת הארכת תקופת הזיכיון אף בלא עמידה במחויבויות, אז מתעוררות הרבה מאוד שאלות ערכיות, שאלות שיש להן השפעות רוחב אדירות. אם השאלה תבוא לפתחנו, אין ספק שאני אשוב ואחווה דעתי בעניין.
לאון ליטינסקי
מתי דנו על המינימום הערכי, והחליטו שזה המינימום?
אתי בנדלר
בתיקון לפני שלוש שנים.
דבורה קמחי
בתיקון 19 לפני 5 שנים.
היו"ר גלעד ארדן
4 שנים.
דבורה קמחי
ביולי 2003 זה עבר קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר גלעד ארדן
אבל המחויבות של 50,000,000 שקלים נכנסה לפני 5 שנים.
דבורה קמחי
מחויבויות התוכן נקבעו בתוספת השנייה, שתוקנה ביולי 2003.
היו"ר גלעד ארדן
אבל ההפרות הן לגבי שנים 2004-2006.
אתי בנדלר
זה חלק מהתמונה. אכן התיקון של התוספת השנייה נעשה ב-2003, אבל בעת הדיונים בתיקון 26 שבה ועלתה השאלה האם יש כאן עודף רגולציה או לא.
היו"ר גלעד ארדן
אבל זה לא משנה.
לאון ליטינסקי
לא זאת השאלה היתה. השאלה היא, האם מאז נעשה התאמה עסקית למינימום הערכי?
אתי בנדלר
ודאי.
לאון ליטינסקי
אם כן, אז זה סיפור אחר.
היו"ר גלעד ארדן
מה זו התאמה עסקית? המחוקק קבע שהוא רוצה לפחות 50,000,000 שקלים לסוגה עלית. איזו התאמה אפשר לעשות לזה?
אתי בנדלר
את מה שהם הציעו במכרז לעומת החקיקה הראשונה.
מנשה סמירה
זה התבסס על חוות דעת כלכליות אז.
היו"ר גלעד ארדן
ברור. היתה ועדת יצחקי במשרד ראש הממשלה, שעשתה עבודה כלכלית.
מודי פרידמן
זה נכון, אבל בוועדת יצחקי טענו שצריך להיות קשר בין ההכנסות לבין ההשקעה.
היו"ר גלעד ארדן
עשינו את הקשר, ואמרנו שזה לא יהיה פחות מ-50,000,000 שקלים. אם אתם תגיעו למצב שלא יהיו לכם בכלל הכנסות, אז לא תהיה לנו שום סוגה עלית על המסך? הרי ברור שצריך לקבוע רף תחתון.
מודי פרידמן
אני חושב שבמדינות נאורות גם כשאין רף של מינימום ז'אנר עלי יש ז'אנר עלי על המסך.
אתי בנדלר
יש לי הערה נוספת. אין מישהו שיושב כאן בחדר, שלא ברורה לו החשיבות של קיום הערוץ השלישי. עצם קיום הערוץ השלישי עם בעל הרישיון המסוים, יש בזה הטעייה. אם הרשות השנייה תחליט לבטל את הזיכיון או לצמצם אותו, זה לא אומר שהמסך יוחשך. הרעיון הוא, שיתפרסם מכרז חדש וייבחר בעל זיכיון חדש.
דבורה קמחי
באותם תנאים? ממה נפשך?
היו"ר גלעד ארדן
זה לא רלוונטי. אם החוק מתוקן בתחום מסוים, זה לא אומר שמי שפעם עבר על החוק הקודם הופך להיות זכאי.
דבורה קמחי
אותה תוספת קובעת מספר סוגים של השקעות. בהוצאה לשידורים ערוץ 10 עמד במלוא ההוצאה לשידורים והחזיר את כל החובות של שנים 2004-2006. מבחינת הכסף שהושקע, הושקעו מלא הכספים שנדרשו על פי החוק. רציתי קצת להעמיד בפרופורציה המתאימה את הסכום של ה- 60,000,000 שקלים בסוגה העלית, שחלקם כבר בשנת -2008 מוחזרים. להתקשרויות.
היו"ר גלעד ארדן
בואי לא נמשיך בשיח הזה, כי זה מגרה אותי לומר שאם היינו רוצים להקים ערוץ ריאליטי שמוציא את כל כספו על ריאליטי היינו עושים מכרז אחר. רצינו ערוץ ברוד קסט, ולכן מהות של החלוקה הפנימית היא לא טכנית אלא מהותית. זה שאתם מוציאים לפי החוק, שפו. החלוקה היתה חלוקה מהותית, ולא סתם הכניסו לחוק 50,000,000 מינימום בסוגה עלית.
יוחנן צנגן
אנחנו בעד התחרות, ואנחנו נהנים מהתחרות הזו. אנחנו לא נכנסים בכלל לשאלה, מה צריך לעשות עם ערוץ 10. זה לא ענייננו. הרגולציה היא מספיק מרובת ראשים: הרשות, המועצה, ועדת הכלכלה של הכנסת, ועדת החינוך, שר התקשורת ושר האוצר. יש מספיק אנשים שבוחשים בזה. לא צריך אותנו בעניין הזה. אני רוצה לומר, שכל דבר שיוחלט לגבי ערוץ 10 יושתת באופן שווה גם על ערוץ 2.
דוד טל
לא היית צריך לומר את זה. אנחנו מבינים את זה מדיונים קודמים.
יוחנן צנגן
אני רוצה להבהיר, שכל דבר שאתם לוקחים פה בחשבון תראו בו כאילו הוא חל גם על ערוץ 2 באותה מידה.
דוד טל
זה ברור.
יוחנן צנגן
לרבות הארכת זיכיון, ויתור על חובות עבר וכו'.
היו"ר גלעד ארדן
זה כי גם אתם קיבלתם בעבר הארכת זיכיון.
יוחנן צנגן
לא. החשבון התחיל מחדש אחרי המכרז. באשר לאמירתך לגבי אלה שהפסידו את המכרז - גם הם היו באים וטוענים את מה שאני הולך לטעון פה תכף. זה לא משנה מי זכה ומי הפסיד במכרז של ערוץ 2. הטענות הן אותן טענות. אנחנו נעמוד על זה שיהיה שוויון, ואנחנו קיבלנו על כך הסכמות מהגורמים הרלוונטיים ברשות השנייה שאמרו שהטענה שלנו נכונה וצודקת.
קריאה
שוויון מהותי כמובן.
יוחנן צנגן
שוויון אחד לאחד בכל דבר, כפי שהיה בחקיקה הקודמת של תיקון 19. אני לא אתייחס לתיקון של התקנות. אין לי עמדה בעניין הזה. חה"כ ליטינסקי דיבר על הפן הערכי והפן העסקי. זו דוגמא טובה מאוד. אנחנו נמצאים באי שוויון מוחלט, חוסר איזון כרוני בין הפרמטר הערכי לפרמטר העסקי. הפרמטר הערכי כולל את כל עניין הרגולציה, המחויבויות, התשלומים החוקיים שאנחנו צריכים לשלם למדינה וכו'. אנחנו צריכים לשלם גם עוד עשרות מיליוני שקלים חוץ ממה שהולך למסך. אנחנו צריכים לממן את כל הפעילות של הרשות השנייה בעשרות מיליוני שקלים. אנחנו צריכים לשלם 4% מההכנסות שלנו תמלוגים למדינה.
דוד טל
היה מכרז.
יוחנן צנגן
אני לא מתלונן על כלום.
היו"ר גלעד ארדן
גם החשמל מתייקר בקרוב.
יוחנן צנגן
בנוסף לכל הדברים האלה, הרגולציה עצמה היא רגולציה כבדה, פולשנית, שאין לה אח ורע בכל יתר מדינות העולם. היא יורדת לפרטי פרטים של כל דבר שאנחנו עושים על המסך הזה. אני חושב שאתם לא מודעים לכך, וכדאי שתדעו. אני 15 שנה בערוץ הזה, ואני יודע שיש חוסר איזון בסיסי בין היכולת שלנו לעמוד בכל דרישות הרגולציה לבין מה ששוק הפרסום, שהוא מקור ההכנסה היחיד שלנו במדינת ישראל, מאפשר לנו לעשות. בא משרד האוצר ואומר: שוק הפרסום לא מספיק כדי שנקיים את הרגולציה, בוא ניקח ממנו עוד קצת לטובת הפרסום בכבלים ובלווין. זה על גבול מעשה על גבול ההתאבדות. זה בוודאי יובא לדיון בוועדה הזו במסגרת חוק ההסדרים, אבל זה ממש מעשה מטורף.
היו"ר גלעד ארדן
האם אתה יודע שזה יהיה בחוק ההסדרים?
יוחנן צנגן
יש לי השפעה על זה. זה בחוק.
היו"ר גלעד ארדן
לא הוגש עוד חוק ההסדרים.
יוחנן צנגן
יוגש.
דוד טל
יש טיוטה.
יוחנן צנגן
אני חושב שתדעו כבר עכשיו, שהעמדה הזו של משרד האוצר היא שערורייתית. אם יש משהו שיגרום לפער בין המצב הערכי למצב העסקי למוטט את כל המערכת הזו, זה בדיוק יהיה המהלך שימוטט את המערכת הזו. רק זה עוד היה חסר בשביל לחסל את המערכת הזו.

אני מבקש לכפור באופן נחרץ באמירה של מנכ"ל הרשות השנייה, כאילו שוק הפרסום הקיים יכול לקיים את שני הערוצים הקיימים עם כל המחויבויות הרגולטוריות שלהם. לא יושבים פה אנשים קוטלי קנים. יושבים פה אנשים שיודעים את העבודה. יושבים פה אנשים שעובדים בערוצים האלה כבר עשרות שנים. אנחנו לא נמצאים פה בשביל לחלוב את המדינה ולהביא כמה דיבידנדים לבעלי המניות שלנו. זה ממש לא המצב. תבדקו את הדוחות של ערוץ 10 ושל ערוץ 2, ותראו שזה ממש לא המצב. להפך. אני אומר לכם בוודאות, ששוק הפרסום לא יכול לממן את המחויבויות שיש לנו. חוץ ממחויבויות אנחנו צריכים גם לעשות טלוויזיה שתעזור לנו גם לממן את המחויבויות האלה: חדשות, תוכניות בידוק, תוכניות אקטואליה, ריאליטי, ספורט וכו'.
לאון ליטינסקי
ממתי המצב שאתה מתאר?
יוחנן צנגן
מאז שערוץ 10 התחיל לשדר. בשנים הראשונות ערוץ 10 סבל מחוסר האיזון הזה לבד. אנחנו דיברנו על כך עוד הרבה לפני שהקימו את ערוץ 10, ואני במקרה הייתי כבר שם בעוונותיי.
היו"ר גלעד ארדן
האם למכרז האחרון ולהצעות הנדיבות שלכם בו אין קשר לרווחים?
יוחנן צנגן
אין שום קשר.
היו"ר גלעד ארדן
אם אחד מהזוכים נותן 300,000,000 שקלים במסגרת מכרז, האם זה לא משפיע על התוצאות העסקיות שלו אחר כך?
יוחנן צנגן
נתנו 300,000,000 שקלים, כי מי שכתב את המכרז הזה נתן לעניין הזה ציון מאוד גבוה, הרבה יותר מאשר למרכיב הערכי במכרז. בתוך כל הפרמטרים האלה זה היה חלק מהעניין. העניין של 300,000,000 שקלים הוא בטל בשישים. זה חלק מאוד קטן מההוצאה לתוכן שלנו בשנה אחת. לכן, זה לא עניין כזה מהותי. אם אתה פורש את זה על פני 10 זה לא העניין.

אני לא חושב שיש מקום וטעם במציאות שאותה תיארתי עכשיו לעבור לשיטה של רישיונות, כי אז זה יהפוך את העניין הזה לאנרכיה מוחלטת. האחריות לגבי מה שהצופה יקבל בבית, תהיה של מי שיקבל את ההחלטות האלה. אני מציע, שלא לקבל החלטות בעניין הזה, בטח לא בתקופה הקרובה.
היו"ר גלעד ארדן
בזה אני מסכים אתך.
יוחנן צנגן
הציע חה"כ טל, להקים ועדה שתבדוק את כל חוסר האיזון בשוק הזה. אני לא מאמין בוועדות האלה. כל מה שצריך זה לפתוח את הראש. אנחנו נתנו דוגמא בנושא הזה, כאשר הגענו ביוזמתי להסכם עם היוצרים. היוצרים הוא הגוף הכי מיליטנטי, שהיה יושב פה בשורות האחוריות של הוועדה שנים וצועק על ערוץ 2 וערוץ 10 שהם לא מקיימים את ההתחייבויות. אנחנו הגענו איתם להבנות, איך צריך להיראות שוק הטלוויזיה ברמה הערכית שלו מפה והלאה, עם השפעות על התרבות, היצירה, העשייה והעבודה. הגענו איתם להבנות, ויש לנו איתם הסדרים חתומים. לצערי, זה לא זז. אפשר לקחת את זה, למניף את זה, ולעשות מזה את הכלי לשיקומה של התקשורת המשודרת בישראל.
אבי גור
אני מייצג את ארגון ההורים הארצי שמייצג 2,200,000 תלמידים ו-3,900,000 הורים. אנחנו בעד הרעיון שאתה העלית. אתה אמרת שאתה בעד התקנות בהיבט של בג"צ כי זה לא יעמוד בפני בג"צ.
היו"ר גלעד ארדן
לא אמרתי שזה לא יעמוד בבג"צ. אמרתי שאני משפטן מאוד קטן, ובשביל לחזק את הוודאות רצוי לדון ולהכריע בתקנות. בכל מקרה, היום אני לא חושב שיש טעם לדון בהן, כיוון שהרשות השנייה והיועצת המשפטית של משרד התקשורת אמרו, שרצוי לקצר את לוחות הזמנים.
נוגה רובינשטיין
אולי נוכל להציע הצעה כבר עכשיו.
אבי גור
אני באמצע דבריי.
דוד טל
זאת היועצת המשפטית של משרד התקשורת.
אבי גור
אני יודע. אני במגעים עם השר שלה, והוא בעדנו. בשבוע שעבר זכינו בבג"צ בנושא של בטיחות. המדינה במשך שנים התעלמה, ולא ניהלה מעקב אחרי מבדקי בטיחות בבתי ספר. עכשיו תוך 20 יום נקבל זאת. זה אומר שהמדינה תתחיל לנהל.

היום אני מביא לכאן את ההיבט של החינוך. הטלוויזיה היום היא בית הספר השני של הילד. הוא מגיע מבית הספר ויושב בין 3 ל-5 שעות מול הטלוויזיה. אנחנו יצרנו מגע, ונהיה שותפים בדאגה שלנו למה שהילדים שלנו צופים. בשנה האחרונה עלה הנושא של משחקים. ילדים השתתפו במשחקים דרך טלפונים סלולאריים, ובזבזו שקלים רבים ללא ידיעת ההורים תוך כדי זה שחייבו אותם לעמוד בסטנדרט של זמנים. צריך לקחת בחשבון את כל האלמנטים האלה. אני מקבל את זה, שהדברים שלי צריכים להיות לגבי הרשתות, לכל סוגי השידור ולכל הערוצים בכבלים. העובדה שכל ילד צופה בין 3 ל-5 שעות ביום, ראויה שתיכנס גם לדיונים בוועדה הזו.
נורית דאבוש
אני רוצה להגיב לדברים של יוחנן צנגן. מכרז ערוץ 2 נערך לפני 3 שנים. כל מה שמחויבים בו קשת ורשת היום, הוא מה שהם הציעו בעצמם במכרז. אף אחד לא כופה עליהם יותר ממה שהם הציעו בעצמם. מדובר פה באנשים מנוסים, ותיקים ומקצועיים, שקבעו את היכולות שלהם.
דוד טל
את אותו דבר אני יכול לומר על ערוץ 10. ביום שהם התמודדו על הזיכיון הם התחייבו לדברים רבים.
קריאה
אבל ערוץ 10 היה הראשון שנכנס לשוק רווי.
דוד טל
הם ידעו את זה.
נורית דאבוש
אם אנחנו מסתכלים על ההוצאה של רשת, קשת וערוץ 10 לשידורים בכלל, אנחנו מוצאים שהם עומדים בהוצאה. דובר כאן על הפן הערכי אל מול הפן העסקי. הקרב שמנהלת הרשות השנייה הוא קרב ערכי. השאלה היא, לא האם יוצא הכסף לשידור. הכסף יוצא, אבל השאלה היא לאיזה סוג של שידור אנחנו מכוונים. האם אנחנו מכוונים לתוכניות ריאליטי ושעשועונים שיש לנו בעיה חינוכית איתם, או שאנחנו מכוונים למקום אחר שייצור פה תרבות ישראלית. זה הויכוח בינינו לבין הזכיינים. זה הויכוח המהותי, וצריך להגיד אותו פעם אחת ביושרה. את ההוצאות הם מוציאים.
נילי בן גיגי
העמדה שלנו היא, כי על אף החרדה שלנו מפני מצב בו לא יהיה ערוץ מסחרי נוסף, יש עדיין גבול תחתון שמתחתיו אי אפשר להגיע. זה קצת כמו הכינרת, כל פעם ממציאים קו אדום תחתון חדש. נדמה לנו, שהגענו לקו התחתון הסופי.
דוד טל
לקו השחור.
נילי בן גיגי
לקו השחור, שבו אפשר לא לפחד, לקחת את הסיכון ולסיים הזיכיון במועד המתוכנן ולגשת למכרז חדש. עברנו את כל הגבולות מבחינת ההשפעות הערכיות והחינוכיות. הגענו לנקודה שבה צריך לסיים את הזיכיון הזה, ולשים קץ להתבזות שמתרחשת כאן מדי תקופה שבה באים ומבקשים עוד זמן. צריך ללכת למכרז חדש, ולתת אפשרות למישהו שכן יכול וירצה לעמוד בהתחייבויות שהוא עצמו נתן.
ירמי קדושי
אני מייצג כאן את הפקות המזרח. אנחנו מפיקים עצמאיים. עד היום הפקנו 12 הפקות, ויש עוד יוצרים רבים בתחום התרבות שמפיקים הפקות עצמאיות ללא תמיכה של המדינה. זה עובד וזה טוב. דווקא כאן אני שומע, שהרגולאטור, הרשות השנייה והגברת דאבוש שנפגשה עם יוצרים אליטיסטיים, אומרת שצריכים לתת כסף להפקות האלה. אני חושב שכל זה מיותר. הפקות עלית משרתות ומפרנסות קבוצה מצומצמת של מפיקים ויוצרים, שלוקחים את הכסף ומפיקים הפקות לפי השקפת העולם שלהם, מייצגים את התרבות המערבית שלהם וגורמים לעוול רציני לעדות המזרח ולתרבויות אחרות להתקדם בשוק הכלכלה החופשי. אין פה שוק חופשי, אין כלכלה חופשית. לבוא ולהגיד לערוץ 10, שבגלל שהוא לא מטפח את הקבוצה הקטנה של היוצרים צריך לסגור אותו, זה אבסורד.
דוד טל
אף אחד לא אומר, שבגלל שערוץ 10 לא מטפח את המזרחים סוגרים אותו. אנחנו אומרים, שבגלל שערוץ 10 לא מילא את ההתחייבות שלו כפי שהוא התחייב, ייתכן ואין ברירה אלא להפקיע ממנו את הזיכיון. אז יבוא מישהו אחר, שייכנס לנעליים הגדולות של ערוץ 10 וינהל אותו.
ירמי קדושי
הוא ינהל אותו כמו שערוץ 2 היה מנהל את הערוץ שלו, כך שהוא היה חי באיזו בועה ומנותק בכלל מיוצרים מסוימים הנמצאים בחרפת רעב, ומקדם יוצרים אליטיסטיים שעובדים איתו באופן קבוע. גם ערוץ 10 יצטרך להיכנס לקטגוריה הזו, לפרנס את הקבוצה הקטנה הזו ולמחוק את האולפנים הקטנים, את חברות ההפקה הקטנות ואת כל האנשים שלא חושבים כמוהו.
היו"ר גלעד ארדן
אני מאוד מעריך את מה שאתה אומר, ויכול להיות שזה שווה דיון נפרד. ארגוני היוצרים לא נמצאים כאן כדי להשיב. זה לא נושא הדין בכלל.
ירמי קדושי
יש לי הצעה גם בנוגע לנושא הדיון. אמרו כאן, שהיוצרים באו ואמרו שאי אפשר להפיק סרטים בטווח הזמן הזה. יש פתרון. ערוץ 10 יכול להשקיע את הכסף הזה בהפקות קנויות. יש מספיק הפקות קנויות, שנמצאות היום ב-V.O.D ובמקומות אחרים שמעולם לא הוקרנו בטלוויזיה ולא שודרו. את הכסף הזה ערוץ 10 יכול לשלם למשרד האוצר שיחלק את זה לאנשים נזקקים. אין צורך להפיק הפקות עלית. אין צורך לחייב אותם להפיק את ההפקות האלה. ניתן לחייב אותם לקנות הפקות מהשוק הקיים, ויש הרבה הפקות בשוק שלא שודרו בטלוויזיה.
היו"ר גלעד ארדן
אני אסכם את מה שאתה אומר. ארגוני היוצרים אמרו בפני ועדת תורג'מן, שהם לא מסוגלים בתוך שנה להפיק בעוד 60,000,000 שקלים מעבר לקיים. אתה אומר שלא חייבים להפיק דברים חדשים, וכי יש דברים שהופקו ועדיין לא שודרו מעולם. השאלה היא, האם הרעיון הזה נבחן.
לאון ליטינסקי
זה יכול להיות פתרון מצוין. אני רוצה שיודגש, שלא ייווצר מצב בו מישהו יחשוב שחברי כנסת לא בעד ערוצים טובים. לא כך הדברים. יש לנו רצון לשמור על הערוצים, אבל אי אפשר לדבר על התאמה בין עסקי לערכי על בסיס העבר. אנחנו הגענו לנקודה בה יש בעיה רצינית. אם עוד כמה ערוצים יצביעו על אותה בעיה, אני אתמוך בהחלטה להקים ועדה מקצועית.
דוד טל
הרשות היא בעלת הבית של הנושא הזה.
לאון ליטינסקי
יכול להיות. לא אני מוסמך להגיד, מי זה שיגיד מה הבעיות.
היו"ר גלעד ארדן
הם יודעים שיש טענות, אבל הם לא יודעים עדיין שיש בעיה.
לאון ליטינסקי
אני מבין שיש בעיה.
היו"ר גלעד ארדן
לי יש בעיה עם זה שמס הכנסה הוא גבוה מדי.
שכיב שנאנן
תגיש הצעת חוק להפחית את אחוזי המס.
לאון ליטינסקי
אנחנו לא רוצים שייווצר מצב בו ישתמע, כאילו אנחנו מתנגדים לשיפור הרווחים של הערוצים. לנו חשוב הפן הערכי יותר מהפן העסקי. צריך להיות איזון. אי אפשר שהפן העסקי יתפתח מבלי שיהיה קיים הפן הערכי.
היו"ר גלעד ארדן
כדי שלא נצטרך לכנס את הוועדה שוב בעתיד, אני מציע שאנחנו נקרא את התקנות בשני שינויים מרכזיים.
שכיב שנאן
אני מבקש 5 דקות הפסקה לשם התייעצות.
היו"ר גלעד ארדן
קודם תשמע מה אני מציע. בסמכותי גם כלל לא לקיים הצבעה היום. אני מציע, שכרגע התקנות יעסקו רק במועד הראשון להארכת הזיכיון.
אתי בנדלר
זאת היתה הצעה שלי.
היו"ר גלעד ארדן
תוכלו בעתיד להגיש מועדים נוספים. מדובר על עוד שנתיים וחצי. למה כבר עכשיו להסדיר מועדים? לי זה לא משנה.
אתי בנדלר
זה נראה חסר טעם בשלב הזה לעסוק בתוקפת הארכה הנוספת.
נוגה רובינשטיין
הסעיף בחוק מדבר על הסדרה של א ו-ב בכריכה אחת.
אתי בנדלר
תוך שנה מיום קבלת תיקון 26.
נוגה רובינשטיין
נכון. בכל מקרה, זה נתון לשיקול דעתכם.
היו"ר גלעד ארדן
זה לא הדבר הקריטי. העניין של התאריכים הוא הקריטי. אנחנו מבקשים שהמועד להגשת בקשה להארכת תוקף זיכיון יהיה ראשון לאוקטובר במקום ראשון לספטמבר. הזמן שיינתן למועצה לדון ולקבל את ההחלטה יהיה עד הראשון בדצמבר 2008 במקום עד הראשון בפברואר 2009. אני מבין שזה מוסכם. חה"כ שאנן, האם אתה רוצה לעכב את ההצבעה או שאפשר לקרוא ולהצביע?
שכיב שנאן
מומלץ להצביע.
היו"ר גלעד ארדן
אז אבקש לקרוא את הצעת החוק.
נוגה רובינשטיין
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37ג(ה) ו-139 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990 (להלן – החוק) ובאישור הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"בעל זיכיון" – בעל זיכיון לשידורי לטלוויזיה בערוץ השלישי.

2. המועד להגשת בקשה להארכת תוקף הזיכיון לפי סעיף 37ג(א) לחוק, הוא לא יאוחר מיום 1.10.2008.
3. הגיש בעל זיכיון בקשה להארכת תוקף הזיכיון כאמור בתקנה 2(א), תחליט המועצה כאמור לא יאוחר מיום 1.12.2008
היו"ר גלעד ארדן
אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור התקנות בנוסח שהקריאה עו"ד רובינשטיין?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנע – 1

התקנות אושרו
היו"ר גלעד ארדן
התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים