ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 29/07/2008

תיקון ההסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

29.7.2008

הכנסת השבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 515

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ו תמוז תשס"ח (29 ביולי 2008), שעה 09:30
סדר היום
תיקון ההסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר
מוזמנים
מרים שמלצר
- מחקר, המוסד לביטוח לאומי

שמעון נבון
- מנהל תחום דמי קבורה, המוסד לביטוח לאומי

יעקב רחמים
- מנהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת
- סגן היועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

שרי בכר
- מתמחה, המוסד לביטוח לאומי

איה דביר
- משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
- אייל בן ארי
מנהלת הוועדה
- וילמה מאור
רשמה וערכה
- נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

תיקון ההסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים
היו"ר יצחק גלנטי
אנחנו פותחים את הדיון בנושא תיקון ההסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים. אבקש את היועץ המשפטי להקריא את ההסכם שמונצח פה לפנינו כפי שהוגש על ידי המוסד לביטוח לאומי. רועי אתה מעדיף? בבקשה.
רועי קרת
ההסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים קובע שהמוסד בשיתוף עם אוצר המדינה המוסד מבצע, האוצר מממן, כמו כל ההסכמים שלפי סעיף 9, המוסד יממן הקמת מצבה על קברו של נפטר גלמוד אם במשך 12 חודשים אף אחד אחר לא עשה את זה. זאת אומרת, אין לנפטר קרובים ממדרגה ראשונה. אף אחד לא קיבל בעדו כשהוא נפטר מענק דירה ויש עוד תנאים בהסכם שאני לא זוכר אבל יש איזשהו מנגנון שמבטיח שלא סתם יגיעו לביטוח לאומי כדי לחסוך את דמי המצבה. היום בהסכם כפי שציינתי הקבר נותר ללא מצבה במשך 12 חודשים.


בהסכם היום הקמת המצבה במימון הביטוח הלאומי נעשית רק אם המצבה לא הוקמה מישהו מחוגי המשפחה במשך 12 חודשים מהפטירה. אנחנו ביקשנו לקצר את זה ל-3 חודשים אבל במהלך הדיון שקדם לכניסה שלנו לכאן מול נציג האוצר שהוא הצד השני שחותם על ההסכם.
היו"ר יצחק גלנטי
זאת אומרת שעוד אין הסכם?
רועי קרת
לא. לא. אנחנו מביאים לפה אדוני לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, אנחנו באים לפה להיוועץ בעקרונות ההסכם. עוד אין הסכם. ההסכם עוד לא חתום. אנחנו סיכמנו איתם בזמנו על קיצור מ=12 חודשים לחצי שנה. לכאן הגענו ל-3 חודשים כי מועצת המוסד שזה גוף נוסף שאנחנו חייבים להיוועץ בו לפי החוק ביקש שנקצר ל-3 חודשים. האוצר לא מסכים ל-3 חודשים אבל הגענו לאיזה נוסח פשרה מוסכם שלדעתי יכול להניח את דעת כל הצדדים וזה מה שאני מבקש להביא לכם כרגע לאישור. ה-3 חודשים שעליהם דיברנו יקבע כהוראת שעה לשנתיים שמהלכם אנחנו נראה. האוצר חושש שהקיצור הזה הוא גדול מדי ושהוא יכניס הרבה אנשים שלא צריכים להיכנס. אנחנו נראה במהלך השנתיים כמה אנשים חדשים יווספו למערכת בגלל הקיצור הזה. אם יסתבר שלא כצעקתה וזה לא מוסיף הרבה אנחנו נבוא לפה ונהפוך את זה להוראה של קבע. אם לא, בעוד שנתיים זה לא יהיה 3 חודשים, זה גם לא יהיה 12 חודשים, אלא אותם 6 חודשים שעליהם סיכמנו. זאת אומרת , אם נסכם אנחנו מבקשים שתאשרו לנו קיצור של 12 חודשים ל-6 חודשים כהוראה של קבע והוראת שעה לשנתיים שבהם ה-6 חודשים מקוצרים ל-3 חודשים.
היו"ר יצחק גלנטי
אני מביע את דעתי בעניין. אין פה מקום לדעתי להתחייב מעכשיו לעוד שנתיים אם זה יהיה 6 חודשים או פחות או יותר. אני סבור שהיה נכון לאשר את זה באמת כהוראת שעה ל-3 חודשים. בואו נראה לאחר מכן. מראש להיכנס למחויבות לעוד שנתיים לא הייתי מציע.
רועי קרת
אני מסכים אדוני. אבל אם אנחנו רק נקבע הוראת שעה לשנתיים ובעוד שנתיים לא נעשה שום דבר זה יחזור אוטמטית ל-12 חודשים. זה גם משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה.
היו"ר יצחק גלנטי
אז בואו אולי נחליט אחרת שזה לא יהיה יותר מחצי שנה.
רועי קרת
זה מה שביקשתי. חצי שנה או פחות. ההסכם יתוקן ככה שזה יהיה חצי שנה אבל בשנתיים הקרובות 2 חודשים. ונראה בשנתיים האלה איך זה עובד ולפי זה נחליט בהמשך.
היו"ר יצחק גלנטי
תודה רבה לרועי. אני הייתי רוצה לשמוע אם יש למישהו נוסף רצון להתייחס לזה.
איה דביר
איה דביר, משרד המשפטים. רק להשלים את הבקשה של רועי. כל הסדר שיוחלט לגופו של עניין צריך לעשות התאמה בהגדרה של נפטר גלמוד בהסכם. כי היום ההגדרה של מי שנפטר גלמוד הוא מי שנפטר ונקבר בישראל. לא שולם עקב פטירתו מענק פטירה ובתום שנה מיום פטירתו אין בישראל אדם שהוא קרוב משפחה של הנפטר. יהיה צורך לתקן גם את ההגדרה בהסכם כך שיהיה בתום 3 חודשים או בתום חצי שנה.
היו"ר יצחק גלנטי
ברור. אוקיי, תודה רבה, רבותיי ההסכם אושר. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים