ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 20/07/2008

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008, חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ח-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים