ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 29/07/2008

הגדלת יצוג העובדים הערבים במשרד החינוך וביחידותיו השונות, בהשתתפות שרת החינוך

פרוטוקול

 
הכנסת 17
מושב 3
פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי
יום שלישי, כ"ו תמוז, תשס"ח, 29/07/2008, שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים