ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 15/07/2008

צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) - התשס"ח 2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים