ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 13/07/2008

חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים