ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 16/07/2008

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים