ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 26/06/2023

היערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לסיום תקופת הוראת השעה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים, הצעת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) (הארכת מועד), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה
וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009
26/06/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה המשותפת של וועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009
יום שני, ז' בתמוז התשפ"ג (26 ביוני 2023), שעה 11:20
סדר היום
1. היערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לסיום תקופת הוראת השעה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים
2. הצעת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) (הארכת מועד), התשפ"ג–2023
נכחו
חברי הוועדה: חנוך דב מלביצקי – היו"ר
סימון מושיאשוילי
מוזמנים
רועי הראל - עו"ד, עוזר משפטי ליועמ''ש, המשרד לביטחון לאומי

אורית גן מור חלפון - עו"ד, יועמ"ש מז"פ, המשרד לביטחון לאומי

אריאל גד סער - ר' חו' נעדרים, המשרד לביטחון לאומי

ליאורה סולטן יעבץ - ר' חו' חקירה ומשפט, המשרד לביטחון לאומי

דפנה יפרח - יועמ"ש אטו"ב מ"י, המשרד לביטחון לאומי

איתי בן שמעון - מנהל מערכת אפיס, המשרד לביטחון לאומי

נדב גולני - רפרנט אוכלוסין, משרד המשפטים

רום בר-אב - רפרנט תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר

עמיר אריהן - ראש הרשות הביומטרית, הרשות לניהול המאגר הביומטרי

רועי פרידמן - הממונה על היישומים הביומטריים, מערך הסייבר הלאומי

מרגלית לוי - עו"ד, יועמ"ש הרשות לניהול המאגר הביומטרי

אופיר בן שלום - מנהל, רשות האוכלוסין וההגירה

אלדד בן גיורא - עו"ד, התנועה לזכויות דיגיטליות

צבי דביר - התנועה לזכויות דיגיטליות

ג'רמי סלטן - יועץ מקצועי ליושב-ראש הוועדה
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהל הוועדה
אלירן כהן – סגן מנהל ועדת חוקה, חוק ומשפט
רישום פרלמנטרי
אורי פנסירר

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

היערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לסיום תקופת הוראת השעה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים
הצעת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) (הארכת מועד), התשפ"ג–2023
היו"ר חנוך דב מלביצקי
בוקר טוב, תודה לכולם, אנחנו נמצאים בישיבה מיוחדת של הוועדה המשותפת – מה השם?
נירה לאמעי רכלבסקי
הצעת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במאגר מידע ובמסמכי זיהוי. הוועדה המשותפת לחוקה, פנים ומדע וטכנולוגיה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
כן. יש לנו בקשה של משרד הפנים להארכת הצו. מגי?
מרגלית לוי
עורכת הדין לוי מרגלית, היועצת המשפטית לרשות לניהול מאגר ביומטרי. על פי הוראת השעה, הצו טעון אישור הממשלה, ועדת הכנסת המשותפת והכנסת. קיבלנו את אישור הממשלה ב-18 ביוני בשבוע שעבר. אנחנו נדרשים לקבל את אישור הכנסת לצו. להקריא את הצו?
היו"ר חנוך דב מלביצקי
כן. ומדוע אתם מבקשים את מה שאתם מבקשים? אשמח לדעת.
מרגלית לוי
אוקיי, אקריא רגע. אני חושבת שנסביר קודם את הצורך ואז אקריא את הצו.
עמיר אריהן
עמיר אריהן, ראש הרשות הביומטרית. הצו המבוקש הוא כפי שהיה גם בדיון הקודם, אנחנו עם חוק משנת 2017 שבו עברנו לפנים בלבד, שבתוך התקופה הזו נבחן היכולת של לעבוד עם פנים בלבד ותיעוד ניתן למי שמוקש פנים בלבד לחמש שנים. הייתה הוראת שעה שאפשרה לקחת טביעות אצבע ומי שמקבל את התיעוד, יקבל תיעוד לעשר שנים וזה בשל מגבלות המנועים הביומטריים והמערכות שהיו קיימות אז. המנועים הביומטריים אכן התקדמו מאוד ואנחנו היום בשלבים מתקדמים של מכרז להחלפת המערכת הביומטרית שתתמוך בזה. עד שזה יתבצע, אנחנו עדיין עם מערכת שלא מסוגלת לעבוד עם פנים בלבד בטווח של מעל חמש שנים. לכן אנחנו מבקשים את הארכת הוראת השעה על בסיס שבה אנחנו מבקשים שכל מי שטביעות האצבע שלו כבר במאגר לא יימחקו, על מנת שאם מישהו מגיע לחדש, לא ניתן יהיה לזייף את זהותו. ביקשנו לפני כשנה הארכה של שלוש שנים, קיבלנו הארכה של שנה, בתיאום עם השר, אנחנו מבקשים עכשיו עוד הארכה של שנה מתוך השנתיים על מנת לאפשר גם לוועדת הכנסת את המשך הבקרה. במקביל אנחנו עובדים במרץ על החלפת המערכת.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
הבנתי.
נירה לאמעי רכלבסקי
אמרת שנה מתוך השנתיים?
עמיר אריהן
הצו המבוקש הוא לשנה אחת מתוך השנתיים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז אפשר להסביר גם למה מבקשים פחות? בישיבה הקודמת אמרתם - - -
היו"ר חנוך דב מלביצקי
כדי לאפשר. הם רוצים שכן יהיה על זה. דיברתי עם שר הפנים, מצד אחד ברור לחלוטין שלקצר את זה מתחת לעוד שנה זה לא יקרה, אבל יחד עם זאת, גם שר הפנים רואה חשיבות גדולה מאוד בפיקוח שהוועדה הזאת תעשה בעובדה שהרשות תצטרך לבוא לפה ולתת הסברים. לכן התבקשנו להאריך את זה בשנה נוספת ולא מעבר לזה. למרות שברור לחלוטין, וראוי שנאמר את זה כבר עכשיו, שבעוד שנה - -
נירה לאמעי רכלבסקי
עדיף שזה ייגמר.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
- - זה כנראה לא ייגמר, אבל זה המצב.
עמיר אריהן
מדויק. וההערכה שלנו כפי שהצגנו אז היא לוחות זמנים של שנתיים. אבל אנחנו בהחלט מכבדים את הבקשה לבצע פיקוח פרלמנטרי ולכן אנחנו בהחלט בעד הבקשה לשנה אחת.
מרגלית לוי
אוקיי. תוקף הצו להארכה בשנה נוספת. אני מקריאה את טיוטת הצו:


צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה) (הארכת תקופת הוראת השעה),
התשפ"ג–2023

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ו) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי
ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן –
החוק), באישור הממשלה, ועדת הכנסת המשותפת והכנסת, אני מצווה לאמור:


הארכת תקופת
הוראת השעה
1.
תקופת הוראת השעה, כשמשמעותה בסעיף 20(א) לחוק תוארך עד כ"ד בסיוון
התשפ"ד (30 ביוני 2024)".דהיינו, מ-30 ביוני 2023 עד 30 ביוני 2024. זו הבקשה של שר הפנים, משה ארבל.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
בסדר גמור. רועי, בבקשה.
רועי פרידמן
רועי פרידמן, ממונה על היישומים הביומטריים. בנסיבות שאנחנו נמצאים אין מנוס אלא להאריך את הוראת השעה, בשל הסיבות המקצועיות שעמיר פרט פה. חשוב לי להזכיר שההארכה הזאת היא חוזרת ונשנית, ולכן אני חושב שהפיקוח הפרלמנטרי על התקדמות הפרויקט הוא חשוב כגורם שמפקח על יישום הוראות החוק. וגם אנחנו בכוונתנו לפקח על היערכות הרשות והתקדמות הפרויקט הספציפי. ובמקביל, נכון לקדם מחיקה של טביעות האצבע של אלו שמחדשים. אפרט על כך, זה נהיה טיפה "טריקי": בעצם אדם שבא עכשיו להנפיק דרכון חדש, נוטלים רק את תמונות הפנים שלו למאגר והתיעוד מונפק לעשר שנים. אדם שבא לחדש תיעוד שפג, הוא מקבל למעשה מקצועית, אותו הרציונל צריך לחול. אבל הוא צריך אקטיבית לבקש טופס לחתום עליו כדי שימחקו את טביעות האצבע ההיסטוריות שלו מהמאגר.

אנחנו צריכים לשנות את ברירת המחדל כך שברירת המחדל היא מחיקה של טביעות האצבע ההיסטוריות, ורק אם הוא מבקש – להשאיר את טביעות האצבע בעת חידוש. זה עולה בקנה אחד בצורה טובה יותר עם הנוסח העיקרי של החוק, מקטין את הסיכון וממזער את הפגיעה בפרטיות. מה גם שמקצועית אין לטובת הנפקת התיעוד אין ערך מוסף בשמירת טביעות האצבע האלה. לכן זו המלצתי.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
עמיר, מה אתם אומרים על זה?
עמיר אריהן
הנושא עלה מול השר, טביעות אצבע ההיסטוריות הן נמצאות, כמו שרועי אמר, באופן אקטיבי צריך לבקש את המחיקה שלהם. זאת אומרת שזה לא ניתן כרגע בצורת אופן לא אקטיבית. הנושא עלה מול השר, השר ביקש חוות דעת נוספות בנושא. הוא בוחן כרגע את הנושא וכן המשמעויות המשפטיות, ובהתאם לכך הוא ייתן את החלטתו. בכל מקרה, זה מנותק לחלוטין בעצם מההחלטה היום, כי יכול להיות שזה יהיה כרוך גם בהליכים אחרים משינוי חקיקה ועד שינוי תקנות, וזה מנותק לחלוטין בעצם מהתהליך היום.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
רועי, זה מנותק?
רועי פרידמן
לא הייתי אומר מנותק, הכול קשור בכול, אבל ספציפית, הארכה בשנה היא נדרשת. נכון יותר לעשות אותה כחבילה שכוללת גם את מחיקת טביעות האצבע של אלו שמחדשים. שוב, מהטעמים שהזכרתי קודם, לא אחזור עליהם.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
בבקשה, נירה.
נירה לאמעי רכלבסקי
חשוב לומר שלפני שנה לפי נוהל, הפסיקו להציע לתושבים לתת טביעות אצבע למאגר. וגם שרת הפנים השתמשה בסמכותה והאריכה לכולם, גם למי שלא רוצה לתת את טביעות האצבע, את מסמכי הזיהוי לעשר שנים. זה בעצם אומר שכל מי שחלה עליו הוראת השעה במקור, לפני המצב של לפני שנה, נאלץ או לתת טביעות אצבע, גם אם הוא לא רצה, אם הוא רצה, קיבל מסמכים לעשר שנים. ומי שלא נתן, קיבל מסמכים לחמש שנים. נוצר מצב שעם התקדמות ההבנה לגבי טביעות האצבע, ואני אפילו לא יודעת למה, אבל התקבלו החלטות ממשלה שבעצם יוצרות מצבים מעט לא שוויוניים בין האזרחים שנאלצו להוציא דרכון לפני שנה וכאלה שהוציאו דרכון בשנה האחרונה. ועכשיו אנחנו מאריכים את הוראת השעה בעוד שנה. צריך להבין שכשהוראת השנה פג תוקפה, הממשלה בעצם חוקקה חוק ב-2017 שאומר שהמאגר הביומטרי יהיה תמונות פנים בלבד וטביעות האצבע ימחקו. כלומר אז כל מי שיוציא בעוד שנה או שנה וחצי או מתישהו, מצבו יהיה אפילו עוד יותר טוב כי הוא לא יצטרך בכלל לשקול שום דבר. אנחנו מאפשרים בשנה הקרובה הימצאות של טביעות אצבע במאגר. ולכן כן יש משמעות לזה שאנחנו מאריכים בעוד שנה.

אני יודעת שלא כל היועצים המשפטיים פה, אבל אני רוצה להציע: כשאני קוראת את סעיף 10א, הסעיף אומר – תושב שתמונות טביעות האצבע שלו הוכללו במאגר הביומטרי, יוכל לבקש את מחיקתן - - - והכול בדרך ובתנאים שקבע השר בתקנות – תקנות שאנחנו אישרנו אגב – היו בידי תושב המבקש מחיקה כאמור, מסמכי זיהוי בתוקף, יהיו מסמכי הזיהוי שבידו בטלים, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות שקבע השר. כשאני קוראת את זה מבחינת לשון חוק, יש איזושהי אפשרות לשר לקבוע שכרגע, עד שהוראת השעה תסתיים, בעזרת ה', בעוד שנה, שנה וחצי, אולי שנתיים, יכול השר לקבוע שמתקיימות נסיבות מיוחדות שבעטיין הוא כן נותן לאנשים האלה, מאשר את הבקשה למחוק את טביעות האצבע ולא מכריח אותם להוציא גם את מסמכי הזיהוי מחדש. החוק גובר על התקנות במובן הזה. גם כשהשרה העבירה את כל המסמכים לעשר שנים, עדיין נשאר בתקנות סעיף שמתייחס לחמש ועשר, כלומר, יש לפעמים בתקנות סעיפים שצריכים למחוק אותם כי הם כבר לא רלוונטיים, אבל זאת לשון החוק. ונשאלת השאלה האם אתם יכולים לבחון את העניין הזה? כי יש בכל זאת משמעות לזה שאנחנו מאריכים עכשיו בעוד שנה את המצב הזה שבו מי שבמקרה הוציא לפני שנתיים דרכון נמצא במצב קצת פחות טוב ממי שהוציא היום והכול כי המדינה שינתה את עמדתה. זה נכון שזה לא נוגע לדיון כרגע, ואנחנו כנראה עומדים לאשר את הצו בכל מקרה. אבל אני חושבת שזה כן משהו שכדאי שתיקחו לתשומת לב.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
נוסיף את זה. זה יפה שאת שואלת אותם. אשמח לקבל מכם תשובה סדורה לנושא הזה שנירה העלתה. כמה זמן אתם צריכים? 30 יום.
עמיר אריהן
רוצים על נסיבות מיוחדות.
מרגלית לוי
נירה, החוק מאפשר כיום לכל מי שמגיע לבקש את המחיקה שלו.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
כן, אבל אף אחד לא עושה את זה.
מרגלית לוי
מה שאת מציינת כרגע זה שהנסיבות המיוחדות לא נועדו לכלול את כלל האוכלוסייה שמגיעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה כמו שכולם - - - טביעות אצבע שנים, ונתנו טביעות אצבע כי לא הייתה ברירה, אף אחד לא רצה להוציא מסמך לחמש שנים. ידענו מראש שזה יהיה אמצעי לחץ על אנשים שאין להם זמן וכסף ומשאבים, אנשים אולי יותר - - -
אופיר בן שלום
ממש לא. לא מדובר באמצעים. ממש לא.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתם חשבתם לא, אבל חברי הכנסת אמרו לכם שהאדם מן הישוב שיבוא - - -
עמיר אריהן
לא רק שזה לא היה אמצעי לחץ, אלא מהרגע שהיה אפשר להתחיל לתת תיעוד לעשר שנים, אז הוא ניתן לעשר שנים, גם אפילו שעוד אין לנו מערכת והיא רק בתיאוריה. זאת אומרת, אני עם כל הכבוד, לדעתי זו עמדתך האישית.
נירה לאמעי רכלבסקי
- - - אומרים לך, אתה רוצה לחמש או לעשר, אם תיתן טביעות אצבע, הוא לא - - -
עמיר אריהן
זה לא נועד כאמצעי לחץ. אני לא מקבל את האמירה שלך שזה נועד כאמצעי לחץ.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אז בוא נמחק את האמירה של אמצעי לחץ. השאלה היא אחרת: מתי אתם תגבשו את עמדתכם לגבי הנושא של מחיקה אוטומטית כברירת מחדל של כל אלו שבאים לחדש?
עמיר אריהן
כמו שציינתי קודם, זה הובא בפני השר, זה נתון אצלו. אני מעריך שהשר יישב על זה בקרוב, הוא קיבל גם חוות דעת. צריכים גם לבחון את המשמעויות המשפטיות, מה שנירה אמרה, אחד הדברים, יש עמדה שלנו, יש עמדה של משרד המשפטים שבוחנת כרגע האם נדרש משהו אקטיבי למחיקה. בואו נזכור, המחיקה היא אפשרית, אבל אני מסכים איתך שכברירת מחדל, אנשים לא באים ומוחקים. מבצעי לשון החוק זה אנחנו, וזה חשוב להבהיר וגם בגלל זה אני מנתק את זה מהדיון, אנחנו לצורך העניין לא זקוקים או מאפשרים או אין לנו שום בעיה שמי שהגיע יכול למחוק בשביל המטרה הראשית של המאגר שהיא לוודא שלכל תושב תהיה זהות אחת ואחת בלבד. מעבר לזה, אלה דברים שהם לא בסמכותי כרגע לענות עליהם. ובכל מקרה, אני - - -
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אוקיי, מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו מיד עם פתיחת המושב הבא נקבע דיון נוסף בנושא הזה ספציפית, אוקיי? ונשמח מאוד שתבואו ערוכים וסדורים עם עמדה ונימוקים, בסדר רועי?
רועי פרידמן
אם אפשר תוספת קטנה: כפי שצוין, בעבר גובשה עמדה שבאה להיטיב עם התושב. בהתחלה אנשים שבחרו שלא לאפשר את שמירת טביעות האצבע שלהם במאגר, נתנו להם את האופציה לקבל תיעוד לחמש שנים. עכשיו מוכר להיטיב עם התושב בכך שמונפק דרכון לעשר שנים, כלומר, לכולנו בעצם שנותנים רק את הפנים. אני חושב שזה עולה בקנה אחד עם המדיניות שהייתה עד עכשיו. איפה שניתן להיטיב עם התושב, אז אנחנו הממשלה, ראוי שניטיב עם התושב.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
בסדר גמור.
מרגלית לוי
הנושא נמצא בתהליך התדיינות מול משרד המשפטים בכל מיני סוגיות שנוגעות לנושא המחיקה, לרבות מה שהציגה נירה. ואני מניחה שבתחילת המושב הבא בדיון הזה, כנראה שכבר נהיה מגובשים עם זה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אוקיי. ביטחון פנים?
רועי הראל
המשרד לביטחון לאומי, רועי הראל, באופן עקרוני אנחנו תומכים בהארכת הוראת השעה. המשטרה גם ביקשה להציג עמדה ואת הצרכים שלהם בסוגיה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אוקיי.
ליאורה סולטן
עורכת הדין ליאורה סולטן יעבץ, חטיבת החקירות. כעיקרון הגשנו בקשה מסודרת עם עמדה מסודרת מדוע אנחנו סבורים שאין מקום למחוק את המאגר ולא להוציא את טביעות אצבע מתוך המאגר, בשל מספר צרכים ודרישות שהם חשובות מאוד לעולם החקירה שלנו וגם לעולם של אר"ן, שזה כל מה שקשור לאירוע רב נפגעים, נעדרים, אלמונים והתחזות. יש לנו הכול מפורט ומאורגן. חבריי מכירים את זה כמובן, מכירים את העמדה שלנו, אנחנו נמצאים במשא ומתן ובשיח מזה זמן רב. אנחנו צריכים לחדש אותו ולראות איך אנחנו מתקדמים מהפן הזה. ברור לי שצריך תיקון חקיקה, אנחנו כמובן ערים לכך, ולכן התמיכה שלנו מעבר לכך שאנחנו מבחינתנו שמחים על כך שיש לנו את ההארכה הזו, בזמן הזה ננסה לייעל את הזמן לטובת העמדה שלנו והעלאת הצורך שהוא באמת צורך ממשי מאוד לטובת אזרחי מדינת ישראל.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אתם בעצם מדברים על צורך שנוגד כרגע את מה שאומר החוק.
ליאורה סולטן
נכון.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
ולכן יש לכם – ואת זה אני אומר בצורה הכי גלויה – עד הדיון הבא שנכנס פה, לבוא ולהסביר את הצורך, לבוא ולהסביר למה לא נעשה שום דבר מצדכם בנושא של תיקון חקיקה עד עכשיו בנושא הזה, ולהציע את תיקוני החקיקה הנדרשים. בלי הדבר הזה, ובלי להראות שבאמת המאגר הזה רלוונטי אליכם ואתם משתמשים בו, אתם צריכים בשביל זה לעשות תקנות שגם לא עשיתם. אני אומר לך בצורה הכי גלויה: היה לי מאוד קשה להתייחס לדברים האלה שאת אומרת, בסדר?
ליאורה סולטן
בסדר גמור אדוני. לא הכול קל, ומאתגר. אנחנו כבר היום הגענו עם כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים על מנת להציג בפני הוועדה את הצרכים שלנו. אבל אנחנו כמובן מבחינתנו אין שום בעיה שזה יהיה בדיון הבא כאשר ייפתח המושב כפי שאדוני אמר. מבחינתנו הדברים ברורים, ואנחנו בהחלט נציגם.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם אוכל להסביר את הנקודה הזאת: כשהוועדה חוקקה את החוק, קבענו בעצם שכל מי שרוצה להשתמש במאגר, כל הגופים, יביאו ביחד, יגישו ביחד תקנות, כך שהוועדה תוכל לאשר את השימושים כשיש לפניה תמונה רחבה – איך המשטרה משתמשת, איך השב"כ, איך המוסד, כולם. בעצם אני מבינה שהמצב הוא שהגופים הביטחוניים לא יכולים להגיש את הבקשה שלהם בגלל שהמשטרה לא הגישה את שלה. לאורך השנים פנו אלי כמה פעמים אם ניתן לשנות ואמרתי להם: חבר'ה, אפשר לשנות, אבל אתם צריכים להגיש תיקון חקיקה. הסעיף כרגע אומר - - -
אורית גן מור חלפון
אנחנו לא מכירים מצב כזה, אנחנו מכירים - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
זה החוק שכתוב.
אורית גן מור חלפון
לא, אנחנו לא מכירים מצב שגופים אחרים לא יכולים לקדם את הצרכים שלהם בגלל המשטרה, אנחנו גם מכירים שורת תקנות שעברה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
כי החוק אומר את זה, כי החוק אומר שכל התקנות יובאו ביחד.
מרגלית לוי
סעיף 40 לחוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.
אורית גן מור חלפון
אנחנו גם מכירים טיוטת תקנות שעברה לרשות שאנחנו הצענו ורצינו לקדם ונתקעה כרגע. אנחנו לא מנסים פה, ובטח לא בישיבה הזאת לפתור עכשיו את הבעיות שיש לנו בעשר השנים האחרונות, אבל אנחנו כן אומרים שיש לנו צורך ממשי בקיומו של המאגר. אנחנו מבינים שיש לנו עבודה רצינית לעשות על זה ואנחנו גם נעשה אותה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל אתם מבינים שמה שיעמוד זה איך הסתדרתם עכשיו עשר שנים בלעדיו.
אורית גן מור חלפון
אנחנו גם נגיד שבמקרים מסוימים לא הסתדרנו. במקרים מסוים לא הסתדרנו. במקרים מסוימים אנחנו באמת נמצאים בפני שוקת שבורה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
תראי, בסוף כולנו מדינת ישראל. ואני האחרון שימנע מהמשטרה משהו, אבל - - -
רועי הראל
אדוני היושב-ראש, אני חייב להעיר הערה: בנושא הזה של האמצעים הביומטריים, כמו שאמרו כאן נציגי המשטרה, עבודה על התקנות נעשתה ונעשית ומטבע הדברים היא גם מורכבת. ומאוד יכול להיות שהצרכים שהמשטרה תדע לדייק אותם במאגר שנמצא היום ברשות הביומטרית, הצרכים האלה יזדקקו ויהיו יותר ברורים גם ברגע שייעשה שימוש במאגר הזה. לגבי תיקון חקיקה ודברים כאלה – ככל שאתם שמים לב, המציאות משתנה לנגד עניינו ואמצעים שלא חשבנו שנשתמש בהם לפני חמש שנים, היום לא ברור איך המשטרה לא מקבלת אותם ולא משתמשת בהם, וככל שעובר הזמן, אנחנו מנסים לצייד את המשטרה ושאר גופי הביטחון והאכיפה באמצעים נדרשים. לפני שנה לא האמנו שנצטרך מצלמות ביומטריות, והיום שרי הממשלה מבינים שלא ייתכן שלמשטרה לא יהיה את אמצעים האלה ועוד אמצעים כאלה ואחרים. ההתמודדויות שונות. לפני חמש שנים דיברנו עם רשות התעופה האזרחית על רחפנים, אף אחד לא הבין איפה אנחנו מרחפים, והיום אנחנו כבר עם כמה צעדים מאחורי מי שמולו אנחנו מתמודדים.

נעבוד על התקנות, הם יקודמו, ומאוד יכול להיות שבמעלה הדרך נבין בדיוק את הצרכים ונדע מה השימושים. ולא מן הנמנע שמה שהיה ברור לפני חמש-שש שנים שמאגר צריך להימחק, ייתכן ונצליח להראות שיש בו צורך כזה או אחר, אולי בתנאים, אולי לא כולו, אבל הוא בעל חשיבות ובעל שימוש. נעבוד על זה ונקווה שנצליח לשכנע את השרים הרלוונטיים ואת הכנסת בצורך הזה. לכן מבחינתנו חשוב שהוראת השעה מוארכת. אנחנו נעשה כל שבאפשרותנו, ושוב, מה שאנחנו לא צריכים, לא נבקש – זאת אמירה מראש. ככל שנצטרך אז נבקש.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אני רק מבהיר שוב: אני אצפה לקבל מכם בדיון הבא הסבר לצורך ודבר שני – סקירה של המצב המשפטי, מדוע אתם צריכים את זה לנוכח הוראות החוק. למרות העובדה שאתם יכולים לבקש את זה באופן פרטני גם מבית משפט במקרים מסוימים וכן הלאה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בחוק אתם יכולים, רק צריך להביא תקנות. כרגע - - -
דפנה יפרח
אנחנו לא יכולים לבקש מבית משפט כיוון שלא נכתבו תקנות.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אבל מי כותב את התקנות?
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, התקנות הם לפתחכם, אתם צריכים לתקן את התקנות.
רועי הראל
התקנות הם בעבודה משותפת, הם לא תלויות רק בגורם אחד.
נירה לאמעי רכלבסקי
רק, נבהיר את המצב: אתם אמרתם - - -
היו"ר חנוך דב מלביצקי
עמיר, אתה תוקע לנו את התקנות?
מרגלית לוי
יש שיח בתוך המשטרה שעוד לא התגבש לידי עמדה מסודרת בעניין של התקנת התקנות, שבעצם התקנות שהם רוצים להתקין, הם רוצים לכלול בתוך התקנות גם את הדרישה לעשות שימושים בתמונות טביעות האצבע. והבהרתי לא פעם שמדובר בחקיקה משנת 2017 וכדי להכניס את זה כחלק מדרישות שלהם בתקנות, זה מצריך תיקון חקיקה ולא ניתן לתקן את התקנות בפלטפורמה המשפטית שאליה הם מכוונים. לכן התקנות צריכות להיות רק על בסיס תמונות פנים בלבד. זה העניין.
נירה לאמעי רכלבסקי
צריך לזכור שכן יש סעיף בחוק שמאפשר בכל חקירת פשע ואפילו יש תוספת שמאפשרת בעבירות עוון מסוימות, שקצין ממונה יכול לבקש מבית משפט – זה שונה משלום למחוזי ב-2017 – טביעות אצבע, השוואת טביעות אצבע מזירת פשע. זה כתוב.
דפנה יפרח
נכון לעכשיו, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אני יכולה להגיד - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
- - -כי אין - - - לתקנות.
דפנה יפרח
אנחנו נמצאים פה בטיעון מעגלי.
רועי הראל
את המשך העבודה על התקנות נמשיך בתוך גורמי הממשלה, ובדיון הבא שאדוני היושב-ראש יקבע, נשתדל להביא בשורות והתקדמות גם בנושא הזה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אני בטוח שתצליחו.
רועי הראל
אנחנו מתחייבים לעשות כל מה שאפשר כדי שזה יקרה.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
אוקיי, מי עוד? צבי דביר, בבקשה.
צבי דביר
צוהריים טובים ותודה רבה באמת על הדיון. איכשהו שוב אנחנו מגיעים לדיונים על הארכת הוראת השעה ברגע האחרון וזה קצת חבל, בעיקר בגלל שידענו שהוראת השעה הולכת לפוג כבר לפני 13 חודשים. הייתי מצפה מהשר, למרות שהוא רק נכנס, כן טיפה להקדים את הזמנים ולא לדחות את הכול לרגע האחרון, לשבוע האחרון שנשאר להוראת השעה.

אתייחס לארבעה דברים ואחר כך אתן לאלדד פה להתייחס קצת לפצצה שכרגע הוטלה על ידי המשטרה שפתאום הם רוצים להפוך את סדרי העולם. קודם כל אתייחס לנושאים שעל הפרק: ראשית, אני רוצה להסיר פה הטעיה, עמיר בעצם אמר שצריך את טביעות האצבע במאגר לצורך זיהוי של מי שמחדש תיעוד. לגבי מי שמחדש תיעוד, מה שאנחנו עושים זה בעצם בדיקה כאילו בטח הבן אדם שנותן תיעוד מגיע עם התיעוד הקיים שבו יש את נתוני טביעות האצבע שלו – בשביל זה לא צריך שום מאגר. אתה בא עם התעודה שלך, התעודה הזו, כל הפואנטה שלה, כל המשמעות שלה זה שלא ניתן לזייף אותה והיא מאפשרת אימות מאוד בטוח של הבן אדם. וברגע שאתה מגיע עם התעודה, אתה יכול לחדש תעודה, בלי שום מאגר, בלי שום כלום, אפילו עם העמדה, אפילו אם באותו רגע כל האינטרנט קרס ולא ניתן להתחבר למאגר הביומטרי. הטיעון שצריך לשמור את טביעות האצבע במאגר בגלל חידושים אחרי חמש שנים, זה טיעון שהוא פשוט לא מחזיק מים וגם כן מנוגד לטכנולוגיה שבה המאגר עובד, התיעוד הביומטרי הזה.

לפני 13 חודשים ההחלטה להאריך את הוראת השעה רק בשנה, שנה וחדש, הייתה מכיוון שעמיר אריהן הופיע באותו דיון ואמר שהמכרז עתיד להתפרסם לקראת סוף שנת 2022, זאת אומרת שביוני 2023, יהיה לנו כבר זוכה במכרז ונוכל לקבל דיווח מעודכן של מה, מתי צפויה המערכת החדשה לפעול. אז כמובן שאנחנו לא נמצאים שם. עד כמה שאני יודע, האמת היא שאני אפילו לא יודע אם המכרז התפרסם, אבל אני יודע שלא נבחר עדיין שום דבר. ועל זה כמובן אני מניח שאולי נשמע עדכונים על זה. אזכיר שהמכרז הקודם שנכתב בשביל לבנות בעצם את המערכת מגן, זה מכרז שכבר אז כשהוא פורסם, היה ידוע שהמערכת אמורה לתמוך גם באפשרות של ביומטריה של רק תמונות פנים. זה היה ידוע, זה היה אפילו בגדול בתכולה של המכרז. אבל החברה שזכתה במכרז, היא חברה שלא היה לה מספיק ניסיון בנושא, חברת קוגנט, עכשיו היא שייכת ל- - - אם אני לא טועה, והיא נתנה בעצם פתרון שככל הנראה הסתבר בדיעבד שהוא לא מספיק טוב. כי אחרת אם הוא היה מספיק טוב, כנראה לא היה צריך לצאת מכרז חדש. המכרז הוא לעשר שנים אבל יש אפשרות להמשיך איתו, הרי לא כל עשר שנים אתה מחליף את כל מערכת המחשוב של הממשלה.

דובר כאן על זה שלכאורה אנחנו חייבים להאריך את הוראת השעה כי אחרת סוף העולם יגיע. אני דווקא אגיד כאן עמדה שבאופן מפתיע שהיא לא לגמרי תואמת לכך: אם הוראת השעה תסתיים, אז מה שיקרה זה שבעצם הרשות הביומטרית תצטרך לשים מישהו שילחץ 5.8 מיליון פעם על מקש ה-delete וימחק את כל הרשומות של טביעות האצבע. אני בטוח שהרשות הביומטרית עם כל כוח האדם האיכותי שיש בה, תוכל לעשות את זה בצורה ממוכנת, לכתוב תוכנה שתמחק את טביעת האצבע. מהבחינה הטכנולוגית, זאת לא בעיה. יחד עם זאת, אני מבין שלרשות יש בעיות טכניות כאלה ואחרות, זה כמובן לא מפתיע אותי מכיוון שאני עוקב אחרי מעללי הרשות כבר יותר מעשור. לכן מן הסתם הוועדה בסוף תצביע בשביל להאריך את הוראת השעה בתקופה כזאת או אחרת. אבל אם אנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לדרוש שהשרות לתושב יהיה בצורה אידאלית כאילו הוראת השעה הסתיימה. במקרה הזה זה נוגע בשני דברים שאחד מהם דורש שינוי חקיקה והשני לא, וזה שדורש שינוי חקיקה, אני רוצה שהוועדה תשים לב לזה לקראת הדיונים הבאים, בעיקר שהצעת החוק שעכשיו על השולחן, יש הצעת חוק לתיקון החוק הביומטרי. וזה מדובר על - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
זה בינתיים תזכיר.
צבי דביר
תזכיר, כן. אבל אני מניח שזה יגיע עוד מעט. זה מופיע בנייר עמדה שרשמנו.

הדבר הראשון הוא בסעיף 5א, כרגע כבר אפשר לתקן את כל הסעיף ובעצם, כרגע הדיפרנציאציה בין תעודות בעלות תוקף מקוצר ותוקף ארוך בוטלה, ולכן אפשר כבר שיהיה רשום הוראות כמו בכל דין אחר שהתוקף - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
סליחה, אתה מתייחס לסעיף 5א לחוק?
צבי דביר
כן.
נירה לאמעי רכלבסקי
ומה אתה אומר לגביו?
צבי דביר
5א רבתי, יש קודם כל את - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
זה סעיף שהוא כבר לא רלוונטי, כי זה סעיף שאומר שתוקפו של - - -
צבי דביר
לא, אבל יש את הוראת הקבע והוראת השעה. בהוראת הקבע אפשר כבר לבדל את הדיפרנציאציה, הורדת את הוראת השעה בנושא הזה, שלא יהיה בכלל איזושהי עילה.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש צו של השר - - - לעשר שנים.
צבי דביר
נכון. הצו בעצם הופך את הסעיף הזה ללא רלוונטי. אז אם כבר מתקנים אז אפשר לתקן את זה. אבל הנקודה המשמעותית היא שאם אני בן אדם שמגיע עכשיו או אם אני קיבלתי בעבר תעודה בעל תוקף קצר כיוון שלא נתתי את טביעות האצבע שלי, עכשיו לפי המתודולוגיה הנוכחית, כבר אפשר היה לתת תעודה של עשר שנים. ממה שכרגע זה דורש זה שכל בן אדם שקיבל תעודה בעלת תוקף מקוצר, צריך להגיע ללשכה ולעשות הליך הנפקה מלא מהתחלה, מינוס ההליך של התשאול, כי אפשר לזהות אותו, אבל זה הליך ארוך וכמובן מוסיף הרבה מאוד עומס על הלשכות, על כל האנשים שצריכים להגיע במקום אחרי עשר שנים, אחרי חמש שנים. ואת הדבר הזה אפשר לתקן באמצעות התיקון לחוק. זה באמת בעיה שהחוק כרגע לא מתייחס למצב הזה, בשביל בעצם לאפשר לאנשים כאלה, כמו שאני מחדש רישיון נהיגה, אז אני מבקש בקשה והרישיון מגיע בדואר רשום וכדומה. אותו דבר אפשר גם פה לעשות איזשהו תיקון שיקל על האנשים ויאריך להם לכאורה בדיעבד את תוקף התיעוד שלהם, ככה שבעצם יפטור אותם מהעונש, מהקושי שהוראת השעה גרמה. זה כאמור דורש חקיקה, לפחות להבנתי. וכאשר הוועדה תתכנס בדיון לתיקון החוק, לדעתי כדאי שזה יהיה על השולחן.

התיקון השני שצריך מבחינת השיפור לאזרח, הוא בדיוק הנושא של בן אדם שביקש את מחיקת טביעת האצבע שלו. כפי שהציע רועי פרידמן הממונה על היישומים הביומטריים, כל בן אדם שכרגע מגיע לבקש תיעוד, אוטומטית צריך להיות רשום שכאילו לכאורה אוטומטית הוא מבקש את מחיקת טביעות האצבע. אין שום סיבה להמשיך לשמור אותם. השאלה היא: אם יש לי עכשיו תיעוד של עשר שנים, אין שום סיבה שאם אני עכשיו אבקש את מחיקת טביעת האצבע, התיעוד שלי הוא עדיין תיעוד תקף. אין סיבה פתאום לבטל אותו ולהנפיק אותו מחדש. זה שוב עומס מיותר על הלשכות. גם פה זה נושא שאפשר כמובן לעשות תיקון חקיקה, אבל במקרה הזה יש לשר אפשרות להוציא צו לפי סעיף 10א(ד), שמגדיר נסיבות מיוחדות בהן בקשה למחיקת טביעות אצבע היא לא דורשת הוצאת תיעוד חדש. הנסיבות המיוחדות של תום הוראת השעה או שכבר התקבלה ההחלטה שטביעות אצבע לא ישמרו עוד, אז השר יכול לבקש להוציא צו שמכיר בקשות כאלה כנסיבות מיוחדות שלא יצטרך לעשות באמצעותן תיעוד מחדש. זה פשוט יחסוך את הצורך ללכת ולעשות הרכשה חוזרת בלשכה. התעודה הזו זו עדיין אותה תעודה. התעודה לא משתנה חוץ מהמחיקה של אלמנט במאגר הביומטרי. אלה הנקודות שרציתי לדבר עליהן בנושא שעל הפרק. ואעביר את המיקרופון לאלדד שידבר על הפצצה שהמשטרה נתנה לנו כרגע בנושא שהם רוצים לעשות שימוש במאגר לצרכים משטרתיים.
אלדד בן גיורא
שלום לכולם, שמי אלדד בן גיורא, עורך דין מטעם התנועה לזכויות דיגיטליות. הוזכר כאן שיש מסמך עמדה של המשטרה שהוגש, אנחנו לא יודעים לאן הוא הוגש ולמי.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה פנים ממשלתי אני מקווה.
אלדד בן גיורא
אולי אפשר - - - בעיקרון טביעות האצבע הן חיוניות והמשטרה צריכה להשתמש בהן, אבל עד עכשיו ממה שאני מבין, לא קידמו את התקנות לשימוש במאגר מזה כבר עשור. יכול מאוד להיות שקורה פה משהו שהוא דווקא הפוך, כברירת מחדל יש פה איזשהו איסוף של טביעות אצבע שהמשטרה חושבת שהיא תוכל לעשות בו שימוש. למשטרה כבר יש מאגר כזה, יש לה מאגר עם טביעות אצבע. כך שזה נדמה שכאילו יש כאן הרחבה של השימוש ועל פי סמכות שניתנה להם בחוק. ואם הם כבר מגיעים בדיון הבא עם עמדה מסודרת יותר כפי שביקשו כאן, אז אולי נוכל למצוא איזושהי התייחסות לעניין הזה. בחוק יש לכם סמכות גם לפנות - - -
אורית גן מור חלפון
לא ביקשנו מעבר למה שכתוב בחוק פה. החוק בא וקובע באיזה מקרים אנחנו יכולים לפנות למאגר.
אלדד בן גיורא
במקרה שיש - - -
אורית גן מור חלפון
נכון. אנחנו לא מבקשים להרחיב את מה שניתן לנו כבר במסגרת החוק. אם נדרשת הבהרה, אז אנחנו נגיד את זה שוב: אנחנו לא מבקשים להרחיב את מה שממילא כבר קבוע בחוק.
אלדד בן גיורא
אבל לא קידמתם תקנות בעניין הזה כבר עשור.
נירה לאמעי רכלבסקי
החוק מ-2017 שינה את התמונה.
אורית גן מור חלפון
אבל חשוב להבהיר, לא מדובר בניסיון להרחיב את מאגר המשטרה. אלה שני מאגרים שונים, מכירים בעובדה, לא מבקשים להרחיב - - -
אלדד בן גיורא
אדייק: זאת הרחבת השימוש. לא חושב שאמרתי להרחיב את מאגר המשטרה, אלא הרחבה של השימוש במאגרים על ידי המשטרה.
אורית גן מור חלפון
בהתאם למה שנקבע בחוק.
ליאורה סולטן
בדיוק. וגם הסברנו את עניין התקנות - - - ואנחנו רוצים לקדם את זה.
אלדד בן גיורא
אז אולי תוכלו לחזור עם תשובה, עם עמדה קצת יותר מדויקת – איך זה בעצם עומד עם הסמכויות שניתנו למשטרה בחוק?
היו"ר חנוך דב מלביצקי
את כל הדברים האלה אנחנו נוכל לדון בדיון הייעודי שיהיה בתחילת המושב הבא עלינו לטובה בעזרת ה'. עוד מישהו או משהו לגבי ההארכה הספציפית?
צבי דביר
אני רוצה בנושא הזה עוד להגיד שהמשטרה הציגה לפני שנתיים-שלוש את העמדה שלה שנכללה בדוח הממונה על היישומים הביומטריים בחוות דעת שלו שאין לה צורך בטביעות אצבע כי רוב האנשים לא משאירים טביעות אצבע במרחב הציבורי, ולפושעים טביעות אצבע כבר נמצאות ממילא במאגר המשטרתי, פושעים או מעוכבים או כל בן אדם שנתקל במשטרה. לכן זה מאוד מעניין השינוי הזה בעמדה, בעיקר כאשר כל הזמן המשטרה אמרה: אין לנו כאן צורך, אנחנו לא אלה שדוחפים טביעות אצבע, אז פתאום יצא המרצע מן השק.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
בסדר, אבל כרגע אנחנו לא דנים בצורך הזה של המשטרה. כרגע אנחנו דנים - - -
אורית גן מור חלפון
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להדגיש שעמדת המשטרה הייתה גם בתיקון החוק ב-2017, ומאז ותמיד שטביעות האצבע הם מאגר משמעותי מאוד למשטרה. אני לא מכירה עמדה כפי שהציג פה חברי, ואני מבקשת לדייק ולומר שלאורך כל השנים המשטרה הייתה איתנה בעמדתה לערכיות המאגר.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
כך צוין. בסדר גמור. עוד מישהו?
נדב גולני
עורך דין נדב גולני ממשרד המשפטים, רק אציין שאנחנו תומכים בהארכת הוראת השעה ואין לי התייחסות משפטיות מעבר לכך.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
מצוין. אז אנחנו נעבור להצבעה. צריך להקריא את זה שוב או שהקריאו כבר וזה בסדר?
נירה לאמעי רכלבסקי
הנוסח שהוקרא ומונח גם לפנינו.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
הצבעה בנוסח שהוקרא, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חבר הכנסת סימון, אתה מצטרף להצבעה? אוקיי, לבקשתו של חבר הכנסת מושיאשוילי, אנחנו עכשיו מצביעים על נוסח ההארכה שהוקראה קודם, הארכת התקנות – מי בעד?הצבעה

אושר.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
שניים בעד. נגד – אין, מי נמנע – אין. הצו הוארך. יעלה למליאת הכנסת בעזרת ה' היום. ואני מניח שגם יאושר, נשלח לכם הודעה, נתאם מועד לדיון בתחילת המושב הבא, שבו אנחנו נדבר על כל נושא המחיקה האוטומטית, כן או לא, שימוש משטרה כן או לא, וכן הלאה. עוד משהו גברתי היועצת המשפטית?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא.
היו"ר חנוך דב מלביצקי
תודה רבה על זמנכם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:12.

קוד המקור של הנתונים