ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 11/05/2023

פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת הכנסת
11/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 44
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, כ' באייר התשפ"ג (11 במאי 2023), שעה 21:35
סדר היום
פניית יושב ראש ועדת הכלכלה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון ב פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612).
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
עמית הלוי
חברי הכנסת
דוד ביטן
שלום דנינו
אלון שוסטר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה – חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר אופיר כץ
שלום לכולם, אני פותח את ועדת הכנסת, יש לנו פניית יושב ראש ועדת הכלכלה בדבר טענה נושא חדש בעת הדיון בפרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) התשפ"ג-2023, מ/1612.

כן דוד בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
שוסטר, הוא אני לא אמרתי כלום.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
ההסבר הוא מאוד פשוט, אנחנו קיבלנו בתחילת האודיסאה הזאת, חוק שלא היה בו את האפשרות לבטל אותו, זה בעצם חוק, איך אומר יושב ראש הוועדה, באמת ייחודי שמבטל את עצמו ברגע מסוים שזה באמת נחמד, מבחינתי היה נכון להפוך אותו את כולו להוראת שעה או לפצל אותו בכלל, אבל הפתרון שאני מקבל אותו בברכה, אבל הוא פתרון חדש, הוא פתרון שלא הופיע בהתחלה, ולכן אין ספק שמדובר פה בנושא חדש.
היו"ר אופיר כץ
לגבי הספק אנחנו מיד נבחן את זה, בבקשה גברתי היועמ"שית.
אביגיל כספי
כן, אז באופן כללי הצעת החוק עוסקת בהצעת חוק בחוק התחרות, חוק התחרות אוסר על הסדרים כובלים, ופה בהצעת חוק הממשלתית, ביקשו לצמצם את הפטור שיש היום לחקלאים האיסור על הסדר כובל, ולומר שאם יש מגדל של עופות שקשור גם למשחטה, הוא לא יוכל לבצע הסדר כובל, כלומר לא יהיה לו פטור מהאיסור על הסדר כובל.

כזה הגיע לוועדה, היושב ראש ביקש לתקן את זה כך שהאיסור לא יהיה קבוע, אלא השרים יוכלו לקבוע בצו שלתקופה מסוימת האיסור לא יחול, ואותם מגדלים למרות שמגדלים למרות שהם קשורים למשחטות, הם יוכלו לתאם ביניהם כמויות.

עכשיו זה לא נושא חדש, כי זה מהווה, ההסדר הכולל או העניין העיקרי עדיין קיים, זה תיקון לגבי תקופת ההסדר, וזה בעצם חלק מטיוב של ההסדר, או חל מהתוספת היא לגבי הפרוצדורה, ואיך מפעילים את העניין שההסדר לא יחול בתקופות מסוימות.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אבל אפשר להגדיר את זה כנושא מפתיע.
היו"ר אופיר כץ
אם כך מי בעד טענת הנושא החדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הטענה נדחתה
אם כך הטיעון לנושא חדש הוסרה מסדר היום, הישיבה נעולה תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:38.

קוד המקור של הנתונים