ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/05/2023

מניעה, טיפול ומאבק באלימות מינית ומגדרית באקדמיה ובהשכלה העל תיכונית, דיווח לפי תקנה 9(א1)(5) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 לשנת 2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים