ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

פרק כ"ג (השכרה ארוכת טווח) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת], פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), למעט הסע' הבאים בתוך סע' 94 המוצע: 1 עד 30, 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), (2), (4), (5), (6), (8), (11), (14), (15), (20), (21) והתוספת השנייה, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים