ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), (4), (11), (14) והתוספת השנייה מהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ... לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת], פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), למעט הסע' הבאים בתוך סע' 94 המוצע: 1 עד 30, 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), (2), (4), (5), (6), (8), (11), (14), (15), (20), (21) והתוספת השנייה, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024, פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת

1

22
ועדת הפנים והגנת הסביבה
10/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 62
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2023), שעה 20:08
סדר היום
1. פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות) – אוויר נקי סעיף 63, 63א, 64, 66 בתוך סעיף 94 המוצע (מ/1612)

2. חלקים ג' ו-ד' – בחוק לקידום תשתיות לאומיות מתוך התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612)

3. פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, (מ/1612)
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
זאב אלקין
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
חנוך דב מלביצקי
ארז מלול
לימור סון הר מלך
יוסף עטאונה
נאור שירי
חברי הכנסת
שלום דנינו
עמית הלוי
יאסר חוג'יראת
נעמה לזימי
משה סעדה
אריאל קלנר
מוזמנים
נועה מושייף - משפטנית, משרד המשפטים

אוריאל מאיר - ראש תחום בכיר מידע גאוגרפי ותכנון פיזי, משרד האנרגיה והתשתיות

דלית זמיר - יועמ"ש, משרד האנרגיה והתשתיות

אפרת נחלון - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

עידו מור - רפרנט אנרגיה באגף תקציבים, משרד האוצר

דנה דובר - רפרנטית הסעת המונים באג"ת, משרד האוצר

נטע דרורי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רון רקח - מנהל אגף רישוי ובניה ארצי, מינהל התכנון

אפרת ברנד - סגנית יועמ"ש, מינהל התכנון

חנה זיכל - יועצת משפטית, חברת מקורות

חדוה גלבוע - מנהלת פרויקטים, חברת מקורות

יאנינה פליישון - יועצת למנכ"ל, רשות המים

מאיה קרבטרי - מנהלת תחום סביבה וקיימות פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי

מילכה כרמל - ראש תחום קרקעות ותכנון, מרכז השלטון האזורי בישראל

אורטל סנקר - עו"ד, אדם טבע ודין

יובל ארבל - ד"ר, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל, עמותת צלול
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר-מינקה
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה – חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות) – אוויר נקי סעיף 63, 63א, 64, 66 בתוך סעיף 94 המוצע (מ/1612)
היו"ר יעקב אשר
טוב, אני פותח את הישיבה, הנושא הראשון פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות) – אוויר נקי סעיף 63, 63א, 64, 66 בתוך סעיף 94 המוצע (מ/1612) ומתוך התוכנית הכלכלית.

אני קודם כל מודיע שמחר תהיה עוד ישיבה להשלמות קטנות כאלה ואחרות, אני מודיע את זה מראש, אני עוד לא יודע כלום, יצא כמובן הודעה מסודרת וכמה שעות לפני הישיבה. שירי אל תפריע לי כרגע תן לי רק את ההתחלה לפחות ואחר כך אני אקרא למלול ותוכל להמשיך איתו את השיחה. זאת ההודעה הראשונה וזהו. ההודעה השנייה שאנחנו מתחילים ואנחנו נודיע מבעוד מועד גם על ההצבעות, עדיין עוד לא הוחלט.

עכשיו יש היועצים המשפטיים יציגו כמה תיקוני נוסח כרגיל כמו שעושים תמיד לפני הצבעות, בבקשה היועץ המשפטי לוועדה.
תומר רוזנר
בעקבות הערה אחת שעלתה בדיון ונושא אחד שראינו שאחרי הפרסום להסתייגויות שיש שני תיקונים שאנחנו צריכים לבצע בנוסח החוק, אז אני אבקש מלירון להציג את שני התיקונים.
לירון אדלר-מינקה
שני התיקונים הם תיקונים לסעיף קטן (ו), תיקון אחד שהתבקש בוועדה, תיקון אחד בסעיף קטן (ו) לגבי ההגדרה של תחנת יחידת ייצור מוגבלת הפועלת בטכנולוגיה קיטורית, זה תיקון שהתבקש בוועדה, ותתווסף ההגדרה טכנולוגיה קיטורית, יחידת ייצור מוגבלת המונעת באמצעות דלק שאינה יחידת ייצור במחזור פתוח ואינה יחידת ייצור במחזור משולב.

התיקון השני בסעיף קטן (ה) שבתוך סעיף קטן (ו).
נעמה לזימי (העבודה)
רגע אני יכולה להוסיף לזה עוד בקשה אולי על זה?
לירון אדלר-מינקה
שנייה אני אגיד את שני התיקונים תיקון אחד זה הגדרה כמו שאמרתי.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה להבהיר, אני רוצה להבהיר חברת הכנסת לזימי שלום, אני רוצה להבהיר יש כרגע תיקוני נוסח של הייעוץ המשפטי כפי שנהוג, אין תוספות ואין שום דבר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה גם לא משפיע על ההסתייגויות שהוגשו.
נעמה לזימי (העבודה)
נכון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא צריך לא צריך להגיש עוד הסתייגויות.
היו"ר יעקב אשר
אני אתן לכל קבוצה שתיים שלוש דקות לא יותר, אחרת אני מביא את אלקין ואלקין יודע לשמור על מילה.
לירון אדלר-מינקה
בפסקת משנה (ה), אנחנו בעצם בדיון הקודם הוספנו את הנושא של סירוב הממונה, ואם הממונה מסרב להמשיך את ההפעלה וקובע מועד להפסקת ההפעלה, אנחנו נוסיף כאן בנוסח שכשהממונה קובע מועד להפסקת הפעלה זה יחשב כמועד שהדרישה פוקעת פה כי צריך להפסיק.
תומר רוזנר
שני תיקונים.
היו"ר יעקב אשר
כן.
נטע דרורי
נטע דרור לשכה משפטית הגנת הסביבה, אנחנו פשוט לא הספקנו עדיין לוודא מול הגורמים המקצועיים שההגדרה של יחידה - -
עידו מור
מהבחינה שעשינו יחד עם מנהל המערכת, עידו מור אגף תקציבים משרד האוצר, מהבחינה שעשינו מול מנהל המערכת ולבקשת בעצם הוועדה והמשרד להגנת הסביבה ספציפית לשלוש תחנות מוגבלות, שזה יהיה 60 יום ולא 90 יום, ההגדרה הזאת קולעת רק לתחנות האלה, ולכן היא ההגדרה הטובה ביותר שקיבלנו שהיא בעברית, כי הוועדה ביקשה שזה יהיה בעברית ולא את המונח קונבנציונלי.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, אנחנו נתחיל עכשיו בהליך ההצבעה והנמקת הסתייגויות, אמרתי הליך ההצבעה לא ההצבעה.
נאור שירי (יש עתיד)
רק בבקשה הסתייגויות ולא רוויזיות.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו נתחיל בקבוצת חד"ש – תע"ל, רבותי אני רוצה לומר משהו, אבל קודם אני מבקש שקט.
על פי הסיכום שהגענו עם מרכז הקואליציה.
נאור שירי (יש עתיד)
אופוזיציה, אני רק מדייק, יוראי בוא בבקשה נעמוד על האמת ההיסטורית.
משה סעדה (הליכוד)
אנחנו צריכים לבדוק מאיפה נובעת הטעות זו בעיה.
היו"ר יעקב אשר
חברים יקרים, אני בניגוד אליך חבר הכנסת סעדה נכבדי, אלקין היה יושב ראש הקואליציה שלי כשהייתי פה.
משה סעדה (הליכוד)
לא, לכן אמרתי אולי הוא חובר עלינו - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא הייתי מרוכז, מה אמרת יעקב?
היו"ר יעקב אשר
אמרתי שלום לחבר הכנסת יוראי.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מסיקה ממה שקרה פה שאתה רוצה את רע"מ בממשלה ואת אלקין בחזרה.
היו"ר יעקב אשר
את לא קיבלת זכות דיבור ואנחנו בהצבעות, אז מרגע זה באמת, אני רק רוצה לומר דבר אחד, אנחנו הגענו אתמול להסכמה שאין נימוקים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שיש נימוקים.
תומר רוזנר
נימוקים קצרים.
היו"ר יעקב אשר
רגע סליחה, ההסכמה שהייתה אתמול הייתה שאין נימוקים, אני מיוזמתי ותנו לי לסיים עד הסוף, במיוחד חברת הכנסת לזימי שעלתה למעלה ופספסה אחר כך את זכות הדיבור שלה, אמרתי לה אני אתן לך שתיים שלוש דקות, בעקבות זאת קיבלתי החלטה להפר את הסיכום וללכת לקראת כי אני מכבד אתכם, אז כל קבוצה שחפצה בכך, קבוצה נציג אחד ממנה ידבר בין שתיים לשלוש דקות ואני עוצר אחר כך, ואני מתחיל עם קבוצת חד"ש – תע"ל, חבר הכנסת יוסף עטאונה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כבוד היושב ראש, אני חושב ברמה העקרונית שכל הנושא של חוק ההסדרים ושמנסים להכניס לנו על הדרך שדברים דרך חוק ההסדרים בלי לנהל דיון מהותי על כל סוגיה, ובמקרה הנדון שמביאים לנו הצעה על חוק אוויר נקי, אני חושב שההצעה היא באה בעיקר, לכבוד היושב ראש אתה לא מקשיב לי אני אומר דברים חשובים, אתה רוצה שאני אוותר על הנימוק?
היו"ר יעקב אשר
לא אני מנסה להשתיק, בבקשה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כבוד היושב ראש, אני חושב שברמה העקרונית.
היו"ר יעקב אשר
אני שמעתי מה שאמרת לגבי חוק ההסדרים.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
ושזה גם מפגיעה בחקיקה מוסדרת בתוך הכנסת, ותחת הכותרת של התייעלות ואפקטיביות של תהליכים, אני לפי דעתי פוגעים בדברים מאוד מאוד מהותיים במיוחד בחוק כל כך חשוב, שתורם רבות לבריאות הציבור, ובאים בחוק ההסדרים לפגוע בדבר כזה.

מן הראוי היה להביא תיקון כזה בחקיקה רגילה, שאפשר לקיים סביב התיקון שרוצים להביא אותו בצורה יעילה בסוף לטובת כל הציבור, והבריאות של הציבור בצורה אחרת, ולכן מביאים אותו בדרך הזו, במהירות והפזיזות והלחץ שאנחנו קיימים פה, ואי אפשר לנהל דיון אמיתי וממצה סביב הנושא, ולכן כל המהלך הוא בא בעיקר להרחיק גופים וארגונים מקצועיים סביב החוק הזה, ולדרוס את כל ההליך הדמוקרטי בכלל בכל החקיקה הזו, ולכן לפי דעתי עוד פעם נצביע נגד.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה לחבר הכנסת יוסף עטאונה, אנחנו נצביע עכשיו על ההסתייגויות של חדש" – תע"ל, 35 הסתייגויות של חד"ש – תע"ל כמקשה אחת.

מי בעד ההסתייגויות של חד"ש – תע"ל ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


ההסתייגויות לא התקבלו

אם ככה ההסתייגויות לא התקבלו.

ונעבור עכשיו להסתייגויות של קבוצת העבודה, חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה לרשותך בין 2 ל- 3 דקות, ואני מבקש, אני מכבד אתכם ואת יודעת שאני לא אצטרך.
נעמה לזימי (העבודה)
רגע תן לי.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא לא, אז אם ככה אני יורד מכל העניין ואני הולך לפי ההסכם עם אלקין.
נעמה לזימי (העבודה)
מה עשיתי?
היו"ר יעקב אשר
לא שום דבר, 2, 3 דקות, אני לא רוצה להתכתש איתך, אני יודע להתכתש נהדר.
נעמה לזימי (העבודה)
אני רוצה להסביר רגע משהו, אנחנו הרי סיעת העבודה הגשנו 3,000 הסתייגויות, בסיכום איתך.
היו"ר יעקב אשר
אתמול זה היה לפני - -
נאור שירי (יש עתיד)
לא זה היה אחרי, אחרי.
היו"ר יעקב אשר
טוב חברים, סליחה אנחנו עוברים להצבעות.
נעמה לזימי (העבודה)
לא אמרתי כלום, אני לא מבינה מה קורה פה.
היו"ר יעקב אשר
אז הנה התחלת לדבר זה הזמן שלך, בבקשה, ותאמיני לי לא מכובד אפילו, ההתנהגות הזאת לא מכובדת, לא אצלי, לא אצלי אני מכבד.
נעמה לזימי (העבודה)
לא עשיתי כלום.
היו"ר יעקב אשר
לא עשית כלום, אני מדבר על שירי.
נעמה לזימי (העבודה)
אתה צופה פני עתיד אני מבינה, וזה בסדר אבל תחכה שאני אעשה את האקט הלא בסדר ואז תנזוף בי, אל תסתכל עלי מראש, מה קורה פה?
היו"ר יעקב אשר
אתה יכול להשתלט על התלמידים שלך? הסכם זה הסכם.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מרגישה שיש פה סטריאוטיפ לגבי.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה, מרגע זה אני סופר.
נעמה לזימי (העבודה)
כבוד יו"ר הוועדה, רציתי להגיד שסיעת העבודה הגישה 3,000 הסתייגויות, בסיכום מולך אתמול אמרנו שאני אוכל לדבר כ-10 דקות.
היו"ר יעקב אשר
את לא מדייקת, אני הצעתי לך, אמרתי לך לפני שעוד הספקת להגיע, אמרתי למרות שיש סיכום שלא מדברים, אני מציע לך אני נותן לך את רשות הדיבור, זה מה שהיה.
נעמה לזימי (העבודה)
נכון.
היו"ר יעקב אשר
זהו תודה, זה הבדל קטן אבל משמעותי מאוד.
נעמה לזימי (העבודה)
אני רוצה להגיד שמתוך, כבוד יו"ר הוועדה, מתוך ה-3,000 הסתייגויות שהגשנו 24 הם הסתייגויות מהותיות, צמצמתי מתוך המהותיות.
היו"ר יעקב אשר
עזוב אני גם לא צוחק, לא את לא תספיקי להגיד אפילו אחד לא, זאב אלקין.
נעמה לזימי (העבודה)
רגע, לא זה על הזמן שלי, אתה לא נותן לי אפילו להגיד בכלל מה אני רוצה להגיד, הייתי רוצה להקריא אותם ברצף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אדוני היושב ראש, אני אפתור לך את הבעיה.
היו"ר יעקב אשר
תפתור לך את הבעיה, לא אצלי אני שומר על ההסכם.
נעמה לזימי (העבודה)
הייתי רוצה להקריא ברצף פחות מחצי מהם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז אפשר להציע הצעה?
היו"ר יעקב אשר
כן, מה אתה רוצה הפסקה דקה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא, חברת הכנסת לזימי, אני מניח שאת גם תתייחסי להסתייגויות של הארגונים כמונו אני מניח?
נעמה לזימי (העבודה)
יכול להיות כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז אני אעביר את הזמן שאתה תיתן לי כמו לכל קבוצה לטובת חברת הכנסת לזימי.
היו"ר יעקב אשר
אני אמרתי 3 דקות לכל קבוצה.
נעמה לזימי (העבודה)
בגלל שאנחנו רצים פה בין ארבע ועדות, אני רוצה רגע להגיד עוד משפט יו"ר הוועדה, הייתי רוצה להקריא כחצי מתוך ה 24 המהותיות, ואם תשקול לא קשור לראות כי טוב תחליט, אנחנו לא נצביע על כל אחד מהם, אני אקריא אותם ברצף.
היו"ר יעקב אשר
יש אצלי דבר שהוא מקודש מילה, מילה, סליחה אני אומר שוב, אם זאב נותן לך תתחילי, יש לך דקה כבר נשאר לך.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אני בכלל לא דיברתי, אתה דיברת רוב הזמן שלי.
היו"ר יעקב אשר
אה כן, אני דיברתי רוב הזמן, כמו שאת ביקשת ממני אתמול לדבר ולא אני הצעתי לך, בואו חבר'ה אני יושב פה כבר חודש ימים, עוד לא היה עם אף אחד, לא נציג מבחוץ לא נציג ממשלה ולא חברי כנסת שהיו בישיבות, לא אלה שלא היו בישיבות שהגעתי לדו שיח הזה, וזה גם במיוחד אחרי שאני אזכיר לך לגבי הוועדות גם שהלכתי גם לקראתך.
נעמה לזימי (העבודה)
אני אתמול לא דיברתי אני מזכירה.
היו"ר יעקב אשר
ולכן הצעתי לך לדבר, וחוץ מלהתעקש ולהתחכם את לא עושה כלום.
נעמה לזימי (העבודה)
עוד לא התחלתי לדבר ותקפת, אז בוא נתחיל מזה ממה שבאמת היה כאן יו"ר הוועדה, כשאין אמינות זה הדבר הכי גרוע, עכשיו 20:30, מאחר וזאב אלקין, קבוצת סליחה, דיברת בשם הקבוצה נתת לה, יש לך עד 20:35, בבקשה.
נעמה לזימי (העבודה)
אוקי, אז אני אקריא שתי הסתייגויות מאוד חשובות מתוך ה- 24 הסתייגויות מהותיות מתוך ה- 3,000 סך הכל.

הסתייגות 10 בסעיף 25(1)(או)(א2) במקום ניתן אישור בכתב מאת שר האנרגיה והתשתיות, יבוא ניתן אישור בכתב מאת שר האנרגיה והתשתיות ובהסכמת השרה להגנת הסביבה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הינה ידעתי שאת תעלי את זה, זה גם אצלי זאת ההסתייגות אז הנה תרמתי לך את הזמן.
נעמה לזימי (העבודה)
יפה, נו מהותי עד הסוף מהותיים, והסתייגות 2 בסעיף 1. 25(אא), ביחידת ייצור מוגבלת לאחר מקור פליטה יבוא גזי חממה וחומרים מזהמים אחרים כמפורט בחוק אוויר נקי התשס"ח 2008.

הקראתי שתי הסתייגויות מהותיות מאוד שהייתי שמחה אם יהיה אפשר לחשוב על להטמיע אותן בחוק, לא משהו דרמטי, באמת מאוד ענייני, לא משנה סדרי עולם בחוק הזה, אני מאוד אשמח אם תשקלו את זה.
היו"ר יעקב אשר
לא להפריע, סיימת?
נעמה לזימי (העבודה)
אמרתי שהקראתי מתוך ה-24 הסתייגויות מהותיות שתיים, מאוד ענייניות, לא משנות סדרי עולם, לא פוגעות בחוק, הייתי מאוד שמחה אם הייתם שוקלים לאמץ אותם, הסתייגות 2 ו-10 של סיעת העבודה מתוך 24 הסתייגויות מהותיות הראשונות שלנו, אני אודה לך אם תישקלו להטמיע אני מאמינה שזה יהפוך את החוק הזה להגון יותר.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה, אנחנו מעלים להצבעה את ההסתייגויות של קבוצת העבודה 3,069 בראבו באמת יפה, 3,069 כמקשה אחת.

מי בעד ההסתייגויות של קבוצת עבודה ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

ההסתייגויות לא התקבלו.

אני מבקש דבר אחד, אני מרגע זה לא מוכן שאף אחד ידבר, לא קואליציה, לא אופוזיציה שום דבר, זה מפריע לי זה הכל, תודה רבה על ההתחשבות.

המחנה הממלכתי.
נאור שירי (יש עתיד)
רק על זכות הדיבור.
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש ממך לא לדבר באמצע הצבעה, אין לך זכות דיבור לכלום.
נאור שירי (יש עתיד)
אין הצבעה עכשיו.
היו"ר יעקב אשר
נאור תקשיב, אני אחנך אותך בסוף אתה יודע?
נאור שירי (יש עתיד)
אתה יודע שלא.
היו"ר יעקב אשר
אני יודע שכן, לא אני לא רוצה שתדברי עכשיו, אני באמת מתאפק, אני לא רוצה לפגוע, אז אני מבקש, אני מבקש, יש פה חברי כנסת ואנשים שישבו פה ימים שלמים על כל פסיק ותג, לא מגיעים ליום האחרון של ההצבעה ועושים סתם, אפילו לא פיליבסטר תלמדו, פיליבסטר זה פיליבסטר, תשאלו את אלקין יגיד לכם, זה אפילו לא פיליבסטר זה כלום, תודה רבה אני מעריך את זה מאוד.

הסתייגויות קבוצת המחנה הממלכתי, כמה הסתייגויות?
תומר רוזנר
22 כמקשה אחת.
היו"ר יעקב אשר
22 כמקשה אחת, מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

ההסתייגויות לא התקבלו.

אנחנו נעבור עכשיו להסתייגויות של יש עתיד, קבוצת יש עתיד, כמה הסתייגויות?
תומר רוזנר
463.
היו"ר יעקב אשר
חבר הכנסת יוראי הרצנו ינמק, לרשותך 5 דקות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אדוני, החוק אוויר נקי שנחקק ב-2008 הוא חוק פורץ דרך ברמה העולמית, המטרה שלו היא להביא לשיפור של איכות האוויר, ולמנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין היתר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעיקרון של הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם, ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי למען הציבור ולמען הדורות הבאים, ולהתחשב בצורכיהם, זה מטרת החוק כפי שהגדיר המחוקק.

אדוני יעקב, אני קודם כל מודה לך על שיתוף הפעולה ועל הענייניות בניהול חוק ההסדרים, ואני מוכרח לומר לך שהחוק כפי שהוא מובא עכשיו, הכנסנו בו שינויים שהם מפחיתים את הנזק ומצמצמים אותו, אבל אני מוכרח לומר לך שאני עדיין נותר בעמדה שבו אני מתנגד באורח מוחלט לחוק הזה כפי שהוא מגיע, מאחר והוא מחורר את חוק אוויר נקי, ואני חושש לא רק מהפרקטיקה אלא בעיקר מהתקדים.

כי עכשיו באות תחנות הכוח ואומרות, אנחנו רוצים לפלוט מעבר להיתר כי זה הצורך, אספקת חשמל שאף אחד לא מערער על החשיבות של זה, חשובה מה יותר מפגיעה בחיי אדם ופגיעה בסביבה, מה ימנע ממזהמים אחרים מחר בבוקר להשתמש בתקדים הזה ולומר, גם אנחנו רוצים היתר לחרוג מהיתר הפליטה היתר הרעלים כי צריך, וכי האיזון ברגע שהאיזון הזה הופר פעם אחת הוא יוכל להיות מופר פעם אחר פעם אחר פעם תוך פגיעה קשה בסביבה ובבריאות הציבור.

עכשיו אני רוצה לנמק שלוש הסתייגויות מהותיות במסגרת הזמן שנותר לי, הראשונה ועמדנו על זה רבות במהלך הדיונים בוועדה שעות על גבי שעות, הוא סעיף (ט) שמגדיר את הנוהל הקבוע, שבו לא מכיר דברים כאלה אבל בוא - -
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש שקט, חברי הכנסת אם אתם לא יושבים במקומכם לפחות אל תדברו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שבו הממונה שהוא המפקח הרגולטור, צריך לקבל את הסכמת המפוקח לטובת הגדרת נוהל העבודה בינים, ולכן ההסתייגות המהותית הראשונה שלנו היא שזה לא יהיה בהסכמת מנהל המערכת, אלא שבמקום הסכמת מנהל המערכת יבוא בהתייעצות עמו, מה שמגדיר את הרגולטור למול המפוקח שלו.

זה דבר שבחרנו להבליט לאורך כל הדיונים, ואני מוכרח לומר לך שאני לא שלם עם המצב כמו שהוא היום, שדרוש הסכמה מה שיהפוך את הנוהל הקבוע ללא רלוונטי, כי הם לא יגיעו ככל הנראה להסכמה, וזה מביא אותי לנוהל הזמני שיהפוך להיות הוא הנוהל הקבוע, ובו למעשה אין את הסמכות החשובה של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, להגדיר למפוקח לבחון חלופות ספציפיות שימנעו פגיעה בחיי אדם, שימנעו פגיעה אנושה בסביבה, שיאפשרו למצוא את החלופה הכי נכונה ברמה הסביבתית, שתאפשר את האיזון הנדרש הזה בין הצורך לאספקת חשמל רציפה לאזרחי ישראל, ובין הצורך לשמור ולהגן על הבריאות שלהם.

סעיף נוסף שעמדנו עליו, היועץ המשפטי לוועדה הביא אותו לתשומת ליבנו ולצערי הוסר מהחוק כפי שמונח בפנינו היום, זה הנושא של הסנקציות הפליליות, כמו בחוק אוויר נקי מגדירים סנקציות פליליות על מי שביודעין מפר את הוראות החוק, לצערי הממשלה ביקשה להסיר את הכלי החשוב הזה ולהיוותר רק בעיצומים כספיים, כך שבמידה ומנהל המערכת מקבל החלטה בניגוד להוראות החוק, בניגוד למדדים הכמותיים שמוגדרים בו, לא יוטלו עליו סנקציות פליליות אלא רק עיצומים כספיים, אני חושב שזה מרדד את הסרגל התמריצים שיש בפני אנשי המערכת לעמוד בהוראות החוק, ושולח מסר בעייתי גם לאנשים שנמצאים במערכת ואמורים להפעיל את החקיקה, וגם לציבור כאילו זה בסדר או פחות חשוב או חמור לעמוד בהוראות החוק האלה, שכאמור שומרות על בריאות הציבור ועל הגנת הסביבה.

ולמשפט אחרון אדוני, משפט אחרון, אני באמת חושב ואני מתריע, מתרה מתריע, אל תיפגעו בחוק אוויר נקי, זה חוק שנחקק פה, דיבר פה ד"ר דב חנין שהוא ממחוקקי החוק הזה, יושב לצידך היועץ המשפטי לוועדה שיש לו זכויות רבות בחקיקת החוק הזה, הוא פורץ דרך, הוא חשוב, הוא מציל חיים, הוא שומר על בריאות הציבור ומגן על הסביבה, ולכן אני ממליץ לחברי הכנסת לקבל את ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד, שימנעו פגיעה אנושה גם בחיי אדם, בבריאות הציבור, ובסביבה שלנו, תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
בול 5 דקות כל הכבוד יוראי, אני רק רוצה לומר שני דברים, קודם כל לגופו של עניין, אני לא אחזור על זה ולא אכנס לזה, ואין כרגע התדיינות בעניין, אני מה שאמרתי גם במהלך כל הדיונים ואני מסכים ומבין את עמדתך וזה בסדר גמור, אבל מה שהתברר לי לפחות, אני לא הייתי מומחה גדול בעניין הזה, למדתי את זה, אבל מה שהתברר ועלה כאן במהלך הדיונים, שהמצב הקיים היום שזה נקרא כשלא נוגעים בחוק, המצב הקיים היום הוא רע, הוא רע, עכשיו אנחנו מדברים על מצב שאנחנו אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהוא יהיה יותר טוב ויכול להיות שהוא יהיה גרוע כמו המצב של היום, זה התחושה שלי אמרתי את זה גם כאן בוועדה זה הנקודה אחת.

נקודה השנייה, אני באמת רוצה גם להודות ליוראי שהיה באמת כמעט בכל הוועדות, בכל הזה, היו חברי כנסת נוספים ארז מלול ונאור שיר שהיה כאן, ואני רוצה גם לומר עוד דבר, היו פה ארגונים הרבה ארגונים לסביבה, חלקם נמצאים פה חלקם לא, היה פה ויכוחים אני בטוח שלא יצאו מרוצים ולא כלום, טייבנו עשינו מאמצים עשינו דברים, אבל הדבר הכי שעשינו זה שכל אחד דיבר ויכול היה לומר, שמענו את כולם, השמענו, היו דיונים ענייניים בהחלט, ולכן אני לפחות עם עצמי שלם בעניין הזה, בהחלטה הצלחת לשכנע, עכשיו נדע אם הצלחת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא סתם התעקשתי גם בדיונים וגם עכשיו על שתי הסתייגויות.
היו"ר יעקב אשר
לא לא לא עכשיו אל תחזור.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא לא חוזר, אבל אני אומר אם הדבר הנוהל הקבוע היה בהתייעצות ולא בהסכמה.
היו"ר יעקב אשר
וגם חבר הכנסת, מזכירה לי מנהלת הוועדה גם חבר הכנסת יוסף עטאונה, כי אמרת לי שאתה יוצא מוקדם, והייתי בטוח שהלכת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ורק דבר נוסף, חברת הכנסת לזימי שהתרוצצה פה בין עשרות ועדות כחברה בוועדת כספים, הייתה בסוד העניינים לאורך כל הדרך וסייעה בכתיבת ההסתייגויות, היא שותפה אמיתית לדרך ולוחמת סביבתית.
היו"ר יעקב אשר
זה בטוח. עד כאן לא מדברים ואנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד כמקשה אחת.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

ההסתייגויות לא התקבלו, אני אבקש מחברי הקואליציה לנסות להתחבר עוד יותר בפינות שיהיה קשה יותר לספור אותן כדי שנבזבז עוד קצת זמן.

אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות שלקבוצת ישראל ביתנו, ביקשו להצביע בהיעדרם, 22 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי בעד הסתייגויות של ישראל ביתנו ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

ההסתייגויות לא התקבלו.

בבקשה, היועץ המשפטי שלוש הערות.
תומר רוזנר
אנחנו מתנצלים בשל לחץ הזמנים, אז בהגדרה שהוקראה לתחנה בטכנולוגיה קיטורית, השתרבבו מילים שצריך להוריד אותם, ולבקשת הממשלה אנחנו נסיר אותם מההגדרה והמילים הן:
לירון אדלר-מינקה
יהיה כתוב יחידת ייצור מוגבלת שאינה יחידת ייצור במחזור פתוח ואינה יחידת ייצור במחזור משולב.
תומר רוזנר
ושתי הערות לגבי ההסתייגויות, ותשומת לב חברי הכנסת לשתי הערות לגבי ההסתייגויות, חלק מההסתייגויות הגיעו אלינו שלא בתבנית שעליה שנמסרה מראש לחברי הכנסת, אין באפשרותנו לעשות את העבודה הטכנית של התאמה לתבנית, ולכן הסתייגויות שהוגשו שלא בתבנית יימחקו מאליהם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
איזה?
תומר רוזנר
קבוצת בעיקר של קבוצת העבודה אבל לא רק.
היו"ר יעקב אשר
מה-6,000 שדיברנו?
תומר רוזנר
כן, הן הוגשו שלא בדרך שהיה צריך להגיש אותם, למרות זאת החלטנו להביא אותם לפה להצבעה אבל אם הם לא יוגשו בתבנית שצריך להגיש אותה הם פשוט לא יעלו על שולחן הכנסת, זה הערה אחת.

הערה שנייה, אנחנו עברנו באופן כללי על ההסתייגויות, ייתכן שישנם בקבצים, אנחנו עד כה לא מצאנו כאלו, אבל אם נמצא בקבצים הסתייגויות שלא עונות על הכללים שהם בניגוד לתקנון במובן הזה שהם חורגות באופן קיצוני מנושאי החוק, מתקנות חוקים אחרים, או מנוסחות באופן שהוא אינו שומר על כבוד הכנסת, וכפי שמופיע בהנחיית היועצת המשפטית לכנסת על ההסתייגויות הם גם יימחקו, ואני אדגיש, כרגע לא מצאנו כאלה, אבל אם יימצאו כאלה הם פשוט יוסרו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תומר אתה יכול להגיד לאיזה קבוצות?
תומר רוזנר
לגבי התבנית?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן, שנדע אם צריך לתקן או לא.
תומר רוזנר
אין בעיה אנחנו נגיד, קודם כל קבוצת העבודה לא הגישה את ההסתייגויות שלה בתבנית החקיקה, ישראל ביתנו והמחנה הממלכתי.
נאור שירי (יש עתיד)
אנחנו מקבלים סמיילי?
תומר רוזנר
לא, גם קבוצת חד"ש – תע"ל.
נאור שירי (יש עתיד)
אז גם חד"ש – תע"ל בסדר.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, אנחנו עוברים - -
תומר רוזנר
הסעיפים שאנחנו הולכים להצביע עליהם הם סעיפים מתוך 63, 63(א), 64 ו-66 שבתוך סעיף 94 להצעת חוק התוכנית הכלכלית.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר


אם כך שישה בעד, חמישה נגד, הסעיפים התקבלו.חלקים ג' ו-ד' – בחוק לקידום תשתיות לאומיות מתוך התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612)
היו"ר יעקב אשר
אם כך אנחנו הולכים להליך של הצבעה בלי הנמקה של הסתייגויות כמו שסוכם, חלקים ג' ו-ד' – בחוק לקידום תשתיות לאומיות מתוך התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023.
תומר רוזנר
הצבעות.
היו"ר יעקב אשר
הצבעות על ההסתייגויות, קבוצת יש עתיד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל זה שומר לנו על הזכויות דיבור במליאה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יעקב אשר
ברור, ברור. 237 הסתייגויות של קבוצת יש עתיד, כולם פה?
נאור שירי (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, מי בעד ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם כך ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד לא התקבלו.

קבוצת העבודה כמה הסתייגויות?
תומר רוזנר
מיד נגיד. 101 הסתייגויות.
היו"ר יעקב אשר
אם כך אני מעלה להצבעה את ההסתייגויות של סיעת העבודה, 101 הסתייגויות.

מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? מי נגד, אין נמנעים.

הצבעה

ההסתייגויות נדחו


אם כך ההסתייגויות של קבוצת העבודה לא התקבלו.

ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו שהם כמה? 23, 23 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי בעד ההסתייגויות של ישראל ביתנו ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? 1 יוראי, אני מבקש בפרוטוקול יהיה כתוב.

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם ככה ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו לא התקבלו.

ונעבור לקבוצת המחנה הממלכתי, 58 הסתייגויות.

מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? נאור נמנע לפרוטוקול כמו יוראי.

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם ככה ההסתייגויות של המחנה הממלכתי לא התקבלו.

יש של חד"ש – תע"ל שביקשו להצביע שלא בנוכחותם.
תומר רוזנר
חד"ש – תע"ל לא הגישו, אבל יש עוד קבוצה נוספת של העבודה, שהוגשה בנפרד 25 הסתייגויות.
היו"ר יעקב אשר
עוד קבוצה של העבודה? אוקי עוד קבוצה של העבודה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שמונה כמה הסתייגויות?
תומר רוזנר
25.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שזה 126 סך הכל.
תומר רוזנר
כן אבל הצבענו כבר על חלקם.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד ההסתייגות של קבוצת העבודה הנוספת? העבודה זה מפלגה גדולה יש לה שתי קבוצות, מי נגד?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו


אם כך ההסתייגויות של קבוצת העבודה לא התקבלו.

יש עוד מפלגה שאני לא יודע?
תומר רוזנר
לא אין עוד.
היו"ר יעקב אשר
חברים אתם מקשים על עבודת המנהלים פה, חבל אין סיבה, הכל הלך יפה הכל ימשיך יפה.

יש כאן הסתייגויות של חד"ש – תע"ל, ולכן אנחנו נמתין שההליך יתבצע כפי שצריך.
תומר רוזנר
אוקי, אנחנו עוברים להצבעה על הסעיפים.
היו"ר יעקב אשר
מדובר על הסתייגויות של רע"מ שהגיעו מאוחר, והיועץ המשפטי הנחה שלא לקבל אותם, וגם השיקול אם זה היה רק הצבעה על זה אז יכול להיות שהייתי עושה שיקול דעת בשביל המליאה, אבל מאחר שכאן אין לזה נפקמינה על המליאה כי זה הכל מקשה אחת, אז לכן אני מקבל את עמדתו של היועץ המשפטי, וההסתייגויות האלה לא נספרות ואם כך גם לא נצביע עליהם, נשאר עוד מפלגה?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יעקב אשר
אם אין עוד מפלגות אנחנו עוברים להצביע על החוק, על סעיפי החוק.
נעמה לזימי (העבודה)
רגע, אנחנו אומרים שהתבנית זה לא נכון, הגשנו את זה לכל הוועדות באותה תבנית.
תומר רוזנר
פה צריך להגיד סעיפים, אנחנו נגיד את הסעיפים כי חלק מהסעיפים פוצלו, אז אנחנו נגיד את הסעיפים שמצביעים עליהם מתוך סעיף 94 להצעת חוק התוכנית הכלכלית, סעיפים 31, 36-45 ו-48-55.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, אם כך אני מעלה את הסעיפים האלה להצבעה.

מי בעד הסעיפים הללו ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

אושר

אם כך אני קובע שהסעיפים הללו עברו.

אנחנו עוברים עכשיו לפרק הבא.פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
סעיפים תעקוב אחרי הסעיפים, סעיפים 8-10 התחדשות עירונית, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית.
תומר רוזנר
עד 10(ב).
היו"ר יעקב אשר
עד 10(ב) למי שלא הבין קודם, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024, יש עוד משהו לומר?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יעקב אשר
לא תודה.
תומר רוזנר
יש לנו כמה הבהרות לפני ההצבעות בבקשה.
היו"ר יעקב אשר
כן בבקשה.
תומר רוזנר
הבהרה אחת סליחה.
רעות בינג
אני רק מבהירה שעשינו שינוי בחוק פינוי בינוי ביחס לסיעודי, קבענו שם שאותו סיעודי לא צריך לא חייב להתגורר שנתיים לפני העסקה הראשונה כדי לקבל את כל ההטבות, ואת ההתאמות בהגדרה עשינו גם בחוק הזה, כי החוק של המיסוי מתלבש על החוק של חוק פינוי בינוי, ולכן ההגדרה צריכה להיות אחידה לעניין שני החוקים.
היו"ר יעקב אשר
אוקי עוד משהו חברי הצוות הנכבד?
תומר רוזנר
אוקי, קבוצת רע"מ.
היו"ר יעקב אשר
קבוצת רע"מ כמה הסתייגויות? תשע הסתייגויות נצביע עליהם כמקשה אחת.

מי בעד ההסתייגויות של קבוצת רע"מ ירים את ידו? הצבעה חברים, מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם ככה ההסתייגויות לא התקבלו כמקשה אחת.

קבוצת חד"ש – תע"ל 37 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

ההסתייגויות לא התקבלו.

קבוצת ישראל ביתנו 20.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם כך ההסתייגויות לא התקבלו.

קבוצת יש עתיד, 60 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות נדחו

אם כך ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
אין זה נגמר.
היו"ר יעקב אשר
המחנה הממלכתי?
תומר רוזנר
לא הגיש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, אין סיבה.
היו"ר יעקב אשר
חבל על הזמן אתה תמיד בולט, פעם כשאתה לא עושה פעם כשאתה כן עושה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בשביל מה להגיש בשונה מאוויר נקי.
היו"ר יעקב אשר
אגב, בפרק הזה צריך לומר שבפרק הזה חבר הכנסת אלקין השתתף איתנו בחלק ניכר מהדיונים וטרם לדיונים, ואפילו דברים שהוא חשב הם דברים שאנחנו חשבנו קודם בישיבות המקדימות והדברים באמת טוייבו ותוקנו, ואתה יודע בסוף יש דברים שקרובים ללבו של אדם, אז ככה זה מגיע לשם.

אז אם ככה אני עובר להצבעה על החוק?
תומר רוזנר
אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי החוק פרק ד' סעיפים 8 עד 10(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית.
היו"ר יעקב אשר
אם ככה לפי הנוסח שאמר כרגע היועץ המשפטי.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר


אם ככה אני קובע שהצעת החוק הזאת עברה, סעיפי החוק הצעת החוק עברו.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:02.

קוד המקור של הנתונים