ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת47
ועדת הכלכלה
10/05/2023


הכנסת העשרים-וחמש
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 109
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2023), שעה 9:45
סדר היום
פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
הערות
דיון בסעיף 65 בנושא צמצום הפטור החקלאי
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אברהם בצלאל
אלון שוסטר
אליהו ברוכי
אריאל קלנר
דן אילוז
סימון מושיאשוילי
שלום דנינו
חברי הכנסת
מטי צרפתי הרכבי
נעמה לזימי
רם בן ברק
שלי טל מירון
ששון גואטה
מוזמנים
אלעד סלומיסקי - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גל ברנס - רכז כלכלה ותעשייה, תיירות באגף תקציבים, משרד האוצר

אוהד מרדכי - רפרנט תמ"ס באג"ת, משרד האוצר

נעמה נפתלי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורי לביא - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת אביאני - עו"ד, יועצת משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אחיטוב דרוט - היחידה הכלכלית, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

אייל שפירא - ראש תחום מדיניות ואסטרטגיה, רשות התחרות

דודו אבו חן - דובר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

גנאדי מנוסיס - מנהל הסעדה ארצי, שירותי בריאות כללית

צחי ברקוביץ - רשות התחרות

שמואל לויט - מנכ"ל, המועצה לענף הלול

מולי לויט - מנכ"ל מועצת הלול, המועצה לענף הלול

יעוז אברגל - נציג מגדלים מועצת הלול והפטם, המועצה לענף הלול

אבשלום וילן - מזכ"ל, התאחדות חקלאי ישראל

ירון סולומון - המחלקה להתיישבות, תנועת האיחוד החקלאי

אור דהן - שדלן, התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
רינת בן מוחה, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי -דיוקים והשמטות.

פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. הנושא פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023.

אתמול המשכנו חברי הכנסת עם הגורמים המקצועיים, גם ממשרד האוצר וגם ממשרד החקלאות, דנו על העניין הזה. אני רוצה להגיד שאני חושב שמצאנו איזון ראוי בין האינטרס החקלאי לבין האינטרס של התחרות, וזה לא אומר שזה בטוח יצליח וזה לא אומר שבטוח לא יצליח, ולכן לצורך העניין, ועדת הכלכלה תהיה יותר בתוך העניין. אנחנו נקים צוות מתוך ועדת הכלכלה, מעין ועדת משנה כזאת, או צוות שיעקוב אחרי היישום של החוק וההשפעות שלו, או חוסר ההשפעות שלו. הצוות הזה, אנחנו נקים אותו עכשיו בלי קשר לאם החוק יעבור אז יהיה צוות, אם החוק לא יעבור אז לא יהיה צוות. בראש הצוות יעמוד שוסטר שהיה שר חקלאות ויש לו ניסיון בתחום, אני בעצמי אהיה חבר בצוות הזה, גם דנינו. אתה רוצה להיות גם גואטה?
קריאה
גואטה אנחנו צריכים ועדה שקטה.
היו"ר דוד ביטן
צוות שידווח לוועדה. אני גם אהיה חבר בה. משקיפים כי הם לא חברי ועדה בצוות הזה, זה הרכבי ובן ברק וגואטה. אם גואטה יהיה חבר ועדה באיזשהו שלב, כמו שאני יודע שהוא מבקש, אז הוא יהיה חבר בצוות, לא משקיף. בסדר? יש מישהו שעוד רוצה להיות בצוות הזה?
רם בן ברק (יש עתיד)
אם גואטה יהיה חבר אז גם אני אהיה.
היו"ר דוד ביטן
לא משקיף צריך להיות חבר ועדה. אז אם תהיו חברי ועדה אז תהיו בצוות, אתם תחליפו את הרשימות. בסדר? ואז אנחנו נעקוב אחרי זה אונליין. אני מבקש שהצוות כל חודש יישב על העניין בהתחלה לפחות על מנת שנראה איך זה עובד. ולצוות הזה אני ביקשתי מהאוצר שתהיה רשת ביטחון, הבנתי את הבעיה של העניין הזה להכניס את זה באופן מוחלט. אני מבקש שהצוות הזה גם ידבר על העניין הזה אם יהיו בעיות.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לומר בפתיחת הדיון אני מתנגד לא לצוות אבל לחקיקה. אבל אני מאוד בעד הקמת הצוות הזה בכל מזג האוויר. הדבר הזה הוא חשוב.
היו"ר דוד ביטן
לא, אם אין חוק אז אין צורך בצוות.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני דווקא חושב שכן.
היו"ר דוד ביטן
טוב אוקיי שיהיה צוות בכל מקרה, אין לי בעיה. בסדר, זה קודם כל. על זה צריך להצביע?
אביגיל כספי
אם זה צוות זה לא ועדת משנה, אתה לא צריך.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה שזה יהיה רשמי, אני רוצה שהצוות יהיה פורמלי.
אביגיל כספי
זה צריך להיות ועדת משנה.
היו"ר דוד ביטן
אז שיהיה ועדת משנה אין לי בעיה, מה זה אכפת לי?
אביגיל כספי
זה מגביל את לוחות הזמנים שלהם.
היו"ר דוד ביטן
אז אני לא רוצה שכל דבר יצטרכו לעשות חלק מהוועדה. לכן אני אומר צוות. אני רוצה להצביע לצוות הזה. זה לא מעניין. אני חייב ללכת רק לפי התקנון? עזבי אותי אני הולך על זה. לא מעניין אותי.

מי בעד הקמת הצוות כמו שאמרתי?

הצבעה
אושר
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא חברה בצוות.
היו"ר דוד ביטן
את יכולה להצביע.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אני בעד. לא בעד החוק.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
כמה חברים יש לנו?
היו"ר דוד ביטן
אמרתי מי. אני דנינו ושוסטר, שוסטר זה יושב הראש הוא מרכז את העסק הזה. בן ברק והרכבי וגואטה משקיפים כרגע. בסדר? אני מבקש אם יש בעיות תדווחו מיד לוועדה, נעשה ישיבה תדווחו ונזמין את האוצר, ואת החקלאות ונעקוב אחרי העניין הזה. אני רוצה ליצור איזון ובקרה יותר רצינית מאשר הייתה עד היום.
שלום דנינו (הליכוד)
מה שאורי ממשרד החקלאות הציע אמול את המעקב לתקופה של ההשהיה על אותו מודל.
היו"ר דוד ביטן
תכף נראה. בנוסף לזה, ממה שדובר אתמול, גם דיברתי עם שר החקלאות היום בבוקר, הוא אמר לי שהחקלאים מודאגים מהעניין הזה. אני יודע, ברור לי שהם מודאגים, הם מעדיפים שיישאר המצב הקיים אפילו יותר טוב ממנו מבחינתם. אבל אנחנו גם צריכים לראות את האינטרס של התחרות, של הפחתת המחירים וכו', אז אנחנו חושבים שמצאנו איזון הולם. והשינויים מאתמול שבשנת 2024 אפשר להשהות את החוק עד תשעה חודשים ולא חצי שנה. מ-2025 ההשהיה תהיה לחצי שנה, גם עכשיו וגם בשנה הראשונה נראה מה ההשפעות של החוק הזה על החקלאים? וגם ועדת הכלכלה יכולה לפנות לשר החקלאות ולבקש ממנו לכנס את הצוות הזה למתן החלטה. זאת אומרת אנחנו גם נעקוב וגם בחוק עצמו נוכל לפנות. במקרה כזה של פניה לשר החקלאות המועדים ישתנו, כי בדרך כלל ששר פונה הוא מביא נתונים, כבר עושים עבודת צוות, ברגע שאנחנו פונים, במקום המועדים שקבענו, יהיה שינוי קטן של המועדים תכף כשנדון על החוק נחליט על זה.

אז גם ועדת הכלכלה תהיה מעורבת, גם המשרדים יהיו מעורבים, ונעשה בדיקה של שנה-שנה וחצי ואם יהיו בעיות אז אנחנו, אני אומר לכם כבר באוצר, אם יהיו בעיות אנחנו נגיש מטעם ועדת הכלכלה הצעת חוק לבטל את החוק. אתם צריכים להבין, שאנחנו לא נפגע בחקלאים, זו הפרנסה שלהם, ואנחנו בעד יוקר המחיה ודאי, אין על זה ויכוח, יחד עם זה יש עוד אינטרסים נוספים שצריך להגן עליהם, ואנחנו נעקוב אחרי זה יחד, אני מאמין שמשרד החקלאות יעזרו לנו יותר מאשר אתם, עברתם את החוק תמשיכו הלאה. אבל משרד החקלאות זו האחריות שלו.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
מה קורה עם 2023?
היו"ר דוד ביטן
מתי מתחיל החוק?
קריאה
ב-1 ביוני 2023.
היו"ר דוד ביטן
בחצי השנה הראשונה, אם הם יתנו חצי שנה עברנו את 2023.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אנחנו יכולים ליזום בכל מקרה בכל רגע.
היו"ר דוד ביטן
כן תמיד אנחנו יכולים.
ששון גואטה (הליכוד )
אבל בשביל ליזום צריך חתימה של שר האוצר גם לא?
היו"ר דוד ביטן
לא, ליזום משרד החקלאות יכול ליזום.
ששון גואטה (הליכוד )
- - - שנעשה איזונים, שר האוצר צריך לחתום.
היו"ר דוד ביטן
לא, על ההחלטה צריך לחתום.
נעמה לזימי (העבודה)
יו"ר הוועדה, עדיף ועדת משנה רשמית לא צוות, עדיף שתלך על זה עד הסוף, שיהיה מקום.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל צוות יכול כל היום להתכנס. ועדה רשמית צריכה - - -
נעמה לזימי (העבודה)
אז יהיה צוות עם ועדת משנה. יתכנסו הצוות כל הזמן, ועדת משנה אחת לחודש, מה הבעיה?
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא מפריע, צוות שיהיה עם החלטת ועדה.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, אבל נתת להם פרס.
היו"ר דוד ביטן
מה הפרס פה לא הבנתי? שמה? ועדת משנה יש כל כך הרבה ועדות משנה שבשביל להתכנס הם יצטרכו חודשיים כדי להתכנס. מה הבעיה עם זה? ההיפך.
נעמה לזימי (העבודה)
צוות אתה יכול גם לעשות אפילו - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל אני פה, אם הצוות מחליט, אני אכנס את כל הוועדה לא רק את ועדת המשנה. מה הבעיה עם זה? אני לא מבין את העניין. מה הפרס פה?
נעמה לזימי (העבודה)
ברור שהוא חלק מהצוות, אבל ועדת משנה זה גם הרי שלו, הוא יו"ר הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
במקום ועדת משנה, הצוות עובד. אם יבוא שוסטר, גם אני חבר בצוות הזה, ויגיד שצריך לכנס את הוועדה נכנס את כל הוועדה, מה הבעיה עם זה? אני יכול לכנס מתי שאני רוצה את הוועדה. זה עדיף מוועדת משנה.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מבינה, להיפך. תראה תמיד אפשר גם שליש חברי ועדה ולכנס דיון, הכל בסדר, אני רק אומרת שוועדת משנה יש לה סמכות, זה גם מרתיע.
היו"ר דוד ביטן
ועדת משנה זה גם יותר טוב מהוועדה כולה. אני אומר, אם הצוות יבקש ממני, אני אכנס מיד את הוועדה. אין בעיה עם זה. זה יותר טוב מועדת משנה. ככה אני חושב לפחות. אתם רוצים ועדת משנה?
נעמה לזימי (העבודה)
אלון מה אתה חושב?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
לי לא משנה. אני חושב שככל שאנחנו לוקחים את העניין - - -
היו"ר דוד ביטן
ועדת משנה תמיד אני יכול להקים, בוא נראה איך זה עובד.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
לא נראה לי קריטי.
היו"ר דוד ביטן
לזימי, בוא נראה איך זה עובד, ואם נראה שזה לא עובד כמו שאנחנו חושבים אז נעשה ועדת משנה, אין בעיה. פורמליסט כאן לא מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה שהנושא יתוקן. והנה אני מצהיר לפרוטוקול כשהוועדה תרצה כינוס על העניין הזה בגלל שיראו שיש בעיות, אנחנו נכנס מיד, את כל הוועדה.
ששון גואטה (הליכוד )
הם יתייחסו אלינו? מניסיון אני אומר לך, הם לא יתייחסו. למה לנו בפזיזות אם אפשר לעבוד, שיביאו תוכנית כלכלית איך זה יכול לעזור? איך נעשה את הדברים? ונעבוד. למה הלחץ? עכשיו עכשיו הם רוצים.
היו"ר דוד ביטן
אין שום לחץ, אני אומר אני יודע בדיוק מה המצב. גם אם אני אדחה את זה בעוד ארבע שנים נהיה באותה בעיה. עזוב, אני רוצה גם לקבל החלטות וגם לבדוק את זה כמו שצריך.
ששון גואטה (הליכוד )
אני אציין דבר אחד, מניסיון אישי בכל תחומי החקלאות שעבדנו איתם, תקשיב אדוני יושב הראש, כל תחום חקלאי שהם היו איתנו, שהם עשו את מה שהם עשו באכזריות, לא משנה כמה הפעלנו, לא משנה כמה חזקים היינו, הם בסוף לא התייחסו אלינו. לא קיבלנו כספים, לא שום דבר. גם את מה שאמרתי להם הם אומרים לי אתה כל פעם רוצה לדון.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, הניסיון האישי שלך לא טוב כי אתה לא היית חבר כנסת ולא היית בוועדת הכלכלה, אז קודם כל נתחיל מזה. היית חבר במועצת הלול. עכשיו בוא תשמע טוב, ולכן הלחץ שלך על האוצר זה לא דומה ללחץ שלנו.
ששון גואטה (הליכוד )
היה לנו שר איתנו, שר החקלאות היה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר לא יודע. אנחנו יש לנו את ההשפעות שלנו, את היכולות שלנו כוועדת הכלכלה של הכנסת, אתה לא יכול להשוות את זה לזה שהיית חבר במועצת הלול והם עבדו עליך או לא עבדו עליך. זה לא מעניין כרגע. אז בוא נתייחס עניינית למצב ולא לפי ניסיון אישי שהיית חבר מועצת הלול.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
עוד חידוד אחד שנראה לי חשוב מאוד. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אנחנו פה, ואתם שמים דגש על מה שאנחנו קוראים, האינטגרציות או התיאום האופקי. אנחנו לא עוסקים כרגע באינטגרציות האנכיות.
היו"ר דוד ביטן
האנכי מותר. מותר והמושבניקים יש להם החרגה על כל המצבים. הכל הם יכולים לעשות.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
נעים חופשי לרוחב, הם מסי, לאורך ולרוחב.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת קודם כל נבין שהמושבניקים, ההחרגה הזאת תהיה קיימת אצלם בכל מקרה, ולבי האינטגרציות רק לאורך, לרוחב לא.
ששון גואטה (הליכוד )
אבל 30% של המושבניקים אתה לא יכול לעזור בהחרגה. ההחרגה של המושבניקים הם יודעים את זה, תקשיב לי אני מכיר אותם, הם יודעים שזה לא יכול לעזור, זה לא יכול לעזור. תקשיב הם באים להביא החלטה בלי שום תוכנית, שתבין, הם מחליטים, מורידים את הסכין - - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון שאין תוכנית.
ששון גואטה (הליכוד )
הם לא הביאו נתונים אפילו.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון, מי שלא הביא נתונים זה דווקא הצד השני.
ששון גואטה (הליכוד )
למה?
היו"ר דוד ביטן
ככה זה המצב מה אני יכול לעשות.
ששון גואטה (הליכוד )
הוא הביא נתונים - - - הנתונים שלו.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון, מספיק כבר עם זה, יש גבול לכל דבר.
אבשלום וילן
קיבלת ממני את הנתונים. הנתונים מעודכנים שש שנים, אחורה קיבלת אותם ממני.
היו"ר דוד ביטן
אי אפשר להטיח סתם האשמות. הם הביאו נתונים, עשו בדיקות. עם כל הכבוד לכם, אתם בקושי הבאתם נתונים רק דיברתם באוויר. מה אתה? טוב ששמת לי, תבוא תביאו את הנתונים. להגיד שהם לא עבדו ולא עשו? לא נכון. יש גבול לכל דבר.
אבשלום וילן
אתה יודע מה הבעיה? אם אתה הולך לפתרון הזה קח בחשבון שהמערכת הבנקאית ספק אם תיתן אשראי, כי זה לא יעבוד, כי זה לא לטווח ארוך.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, בסדר.
ששון גואטה (הליכוד )
אני מבין את הלחץ שלהם, אני יודע למה הם לחוצים, כי רק ככה הם יכולים לקבל. אם ניכנס לעניין ונבדוק אותם זה לא יעבור להם, הם מרמים את כולם.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אולי נביא באמת בכירים מהמערכת הבנקאית שיתנו גם איזו חוות דעת? בוא נעשה את כמו שצריך.
ששון גואטה (הליכוד )
ברור, בוא נעשה את זה.
נעמה לזימי (העבודה)
אומר בצדק, בוא נעשה את זה כמו שצריך שידברו.
היו"ר דוד ביטן
טוב אוקיי זה המצב. כשאנחנו מדברים על בעיות - - -
נעמה לזימי (העבודה)
אבל זה לא מילה נגד מילה, בוא נביא אותם לפה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, בואי עם כל הכבוד, חבר'ה, אני יחושב שמצאנו איזון רגע, אתם רוצים שלא יהיה כלום, הבנתי את העניין הזה. אנחנו את החוק הזה מעבירים בכל מקרה. עם האיזונים האלה.
ששון גואטה (הליכוד )
תעביר אותו איך שהוא.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, תצביעו נגד התקציב. אנחנו נעביר את זה בכל מקרה, מצאנו את האיזונים הראויים, אני חושב - - -
ששון גואטה (הליכוד )
שייתן רשת ביטחון הוא יודע לתת רשת ביטחון, היועצת המשפטית אמרה שאפשר. שייתן רשת ביטחון של 50 מיליון.
היו"ר דוד ביטן
אין לי בעיה, תהיו נגד, עזבו אותי. בסדר הבנתי את העניין של הלובי החקלאי, הבנתי את זה.
ששון גואטה (הליכוד )
לא נכון, למה להבין אותנו? למה אתה חושב שהם צודקים?
היו"ר דוד ביטן
לא אמרתי שהם צודקים. לא אמרתי. אמרתי שאנחנו נבחן את העניין הזה בצורה יותר צמודה, ואם צריך לבטל את החוק גם נבטל אותו.
ששון גואטה (הליכוד )
איך נבטל אותו? - - - לבטל את החוק אי אפשר. הכי קשה לתקן.
נעמה לזימי (העבודה)
להרוס קל, להחזיר אחורה אי אפשר.
היו"ר דוד ביטן
זה לא, זה היה ב-2015. על זה גם אין ויכוח.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
ההערה השנייה או השאלה, ההצעה נקרא לזה, היא להתחיל טיפה יותר מאוחר, יוני זה עכשיו. נכון להיערך. מה שאני חשבתי זה - - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה אנחנו נתחיל יותר מאוחר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
הכי נכון זה להתחיל יותר מאוחר.
רם בן ברק (יש עתיד)
יש לי שאלה ליועצת המשפטית. עם כל החששות שיש כאן, קודם כל לדעתי לוקחים דבר טוב ומקלקלים וזה חבל.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע אם זה נכון.
רם בן ברק (יש עתיד)
אבל יש על זה ויכוח. דבר שני אי אפשר להתעלם מאי היציבות הפוליטית שאנחנו חיים בה במדינת ישראל. ואתה יושב ראש וועדת הכלכלה ויש ועדת כלכלה חזקה. ומחר בבוקר אנחנו יוצאים לבחירות ואז מתחילים סבבים ואז אתה יכול למצוא את עצמך שנתיים בלי שמישהו יכול בכלל לשנות משהו.
היו"ר דוד ביטן
למה? אתה חושב שיהיו בחירות בעוד חצי שנה? בחייך.
רם בן ברק (יש עתיד)
אני מקווה. אבל לפי ההיסטוריה של החמש שנים האחרונות זה המצב.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו סומכים עליך, אתה מתמודד לרשות יש עתיד, לא?
רם בן ברק (יש עתיד)
אני רוצה בחירות כמה שיותר מהר בגלל זה. אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית לממשלה. יכול להיות שאני אומר דברים מטומטמים אבל אני לא מספיק ותיק פה, האם יש דבר כזה חוק לתקופה מסוימת?
היו"ר דוד ביטן
יש, הוראת שעה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אז למה שאנחנו לא נעשה את זה הוראת שעה לשנה וחצי, ואם בעוד שנה וחצי אם הכל טוב, נמשיך, ואם לא נעצור.
היו"ר דוד ביטן
רציתי.
רם בן ברק (יש עתיד)
ואז זה מותנה בהצלחה ולא הפוך.
היו"ר דוד ביטן
לא, ההיפך, זה לא שליטה שלנו. אם לא היה את הקונצרנים האלה, אינטגרציות יכולות לעשות המון בעיות ולהכשיל את העניין הזה, ולכן הוראת שעה היא בעייתית, ברגע שהם ידעו שיש הוראת שעה יכולים לעשות כל מיני תרגילים בביצוע. אני לא רוצה, אני רוצה לדעת שזו הוראה קבועה עם פיקוח הדוק, ואני אומר, אני מתחייב לכם, שאם יש בעיות אנחנו נגיש הצעת חוק מטעם ועדת הכלכלה.
ששון גואטה (הליכוד )
אני את הכוונות שלך יודע, אני יודע שאתה איש טוב, אני יודע שאתה תעשה את כל מה שאפשר כדי להגן על החלשים. אני עליהם לא סומך. כי אני עברתי את זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל החוק מגן על החלשים.
ששון גואטה (הליכוד )
החוק לא מגן, והם מנצלים את זה שאתה בן אדם.
היו"ר דוד ביטן
החוק מגן, כי המושבניקים אין להם מגבלה אתה לא מבין. מי החלשים? המושבניקים הם החלשים.
ששון גואטה (הליכוד )
30% של המושבניקים אי אפשר לאזן עליה, 30% לא עוזר לאזן.
היו"ר דוד ביטן
טוב נגמר הסיפור. החוק הזה עוזר.
יעוז אברגל
החוק הזה עובר זה גזר דין מוות לנו. איך אני יכול לווסת? איך אני יכול לתכנן כמויות 30% מהחקלאים?
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים את האיזונים? אתם רוצים לעשות אותי האיש הרע? אז אני האיש הרע.
יעוז אברגל
למה אתה האיש הרע? למה?
היו"ר דוד ביטן
אני חושב שהגענו. גמרנו, טוב.
רם בן ברק (יש עתיד)
תעביר אותו איך שאתם רוצים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, גמרנו.
יעוז אברגל
זה לא נכון לקחת את החקלאים המושבניקים, הם לא יכולים לווסת את הכמויות. זה לא נכון לעשות את זה, זה ממש לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
טוב.
יעוז אברגל
אם אתה חושב שאתה בא להגן עלינו, אתה זה שהורג אותנו.
ששון גואטה (הליכוד )
יעוז, הוא עושה את המקסימום, אני לא מסכים לדבר ככה אליו.
יעוז אברגל
סליחה.
היו"ר דוד ביטן
טוב תן לי לקרוא. מי קורא? אבל אז אני צריך להעביר את הנוסח.
קריאה
שהאוצר ייתן רשת ביטחון.
ששון גואטה (הליכוד )
שיתנו, אמרנו אתמול רשת ביטחון, הם לא רוצים לתת. שלום שלא יעבדו עליכם זה חוקי, יש פה יועצת משפטית. אפרת? סליחה, הם יכולים לעשות רשת ביטחון? אפשר למצוא איזו נוסחה לזה?
נעמה לזימי (העבודה)
ברור שיש רשת ביטחון, אנחנו לא עשינו את זה איתכם ביחד? עשינו את זה בגיל הפרישה, מה אתם אומרים לנו לא?
ששון גואטה (הליכוד )
יכולים, שלום, תקשיב לי.
נעמה לזימי (העבודה)
עשינו את זה בגיל הפרישה, עשינו רשת ביטחון של כמעט מילארד ₪ בגיל פרישה, ישבנו על זה חודש. איך אתם אומרים שאין דבר כזה? לא בא לכם על זה, זה מסבך אתכם, זה משהו אחד. אבל יש דבר כזה רשת ביטחון ואיך ויתרנו על רשת ביטחון? אלון, מה קורה?
ששון גואטה (הליכוד )
שלום, אפשר לתת, הם לא רוצים, אני מכיר את השיטות שלהם, תאמין לי.
נעמה לזימי (העבודה)
דוד, בחוק ההסדרים הקודם ישבנו שבועות על רשת ביטחון לנשים בגיל הפרישה. מיליארד שקלים כמעט. עשינו את זה. מה זה אין רשת ביטחון? אז האוצר לא מתאים לו, מנגנון מסובך לו, לא מתאים לו לעמוד על הפרטים, אז מה? הוא מפיל פרנסה של אנשים?
היו"ר דוד ביטן
תגידי לי, כשמחליטים החלטה בתעשייה, אוקיי? החלטה על כל מיני דברים שמגיע להם והם מבטלים את זה בחקיקה ועדת הכספים, אז קובעים פיצוי לאנשים?
נעמה לזימי (העבודה)
קודם כל היו פיצויים בוועדת כספים, לא אחת ולא שתיים, היה דבר כזה.
היו"ר דוד ביטן
שניה, קודם כל יש לזה השלכות רוחב מאוד רציניות.
נעמה לזימי (העבודה)
וזה נקרא חוק עידוד השקעות הון, ועוד חוקים ועוד דברים. יש פיצויים לתעשיות.
היו"ר דוד ביטן
תני לי רגע לסיים.
קריאה
אבל זה מתוקצב.
נעמה לזימי (העבודה)
נכון אבל אני אומרת יש מהלכים שעושים.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא שנותנים זכויות, כשאת פוגעת בהטבות ועושים את זה כל הזמן, אז מה? אז נותנים רשת ביטחון? אז אם ככה כל שינוי יעלה מיליארדים במדינת ישראל.
נעמה לזימי (העבודה)
אז קודם כל במה שאתה אומר אתה מודה שהפרנסה נפגעת. כי אתה אומר כל שינוי יעלה מיליארדים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, הם טוענים החקלאים שזה עלול להיפגע.
נעמה לזימי (העבודה)
אז למה אנחנו לא מבארים את זה?
היו"ר דוד ביטן
אני לא פוסל את זה, יכול להיות הכל, לכן אנחנו עושים בדיקה לבוא ולהגיד יש לזה השלכות רוחב אדירות. כל שינוי בחקיקה נצטרך לתת לעסקים.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל תראה יו"ר הוועדה, רשת ביטחון אמורה להיות מה שמבטח את זה. הרי אם הם צודקים, לא נשתמש ברשת הביטחון כי נתונים לא יתנו - - -
היו"ר דוד ביטן
קודם כל בפעם הקודמת שהחוק הזה עבר היו מספר חקלאים, לא הרבה דרך אגב בדקתי, ממש מעט, גם העלות התקציבית שאם באמת זה מה שיקרה הפעם, היא מינורית.
נעמה לזימי (העבודה)
אז למה לא לעשות?
היו"ר דוד ביטן
אמרתי שזה יהיה, אבל אי אפשר להכניס את זה לחוק.
נעמה לזימי (העבודה)
למה לא? אני אומרת לך, עשינו את זה בחוק ההסדרים הקודם, הייתי חלק ממי שעשה את זה.
היו"ר דוד ביטן
לא בנושא הזה, בנושא של כלכלה, ברגע שאת, זה לא רק חקלאים, יש תעשיינים ויש סוחרים והכל.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, אבל תראי אם את רוצה רק לטעון בשביל הפייסבוק אין לי בעיה.
נעמה לזימי (העבודה)
סליחה. איזה פייסבוק? זה לא מצטלם טוב המשפט משפט. בדרך כלל מניפסט מצטלם יותר טוב .
היו"ר דוד ביטן
בסדר אז אני אומר בגלל שזה השלכות רוחב רציניות, לא ניתן להצהיר על זה או לעשות. מה שכן, אני אומר את זה במפורש, שאם ייפגעו חקלאים, כי אני לא מפחד מחמישה ששה שיהיו להם בעיות אני מפחד מפגיעה יותר מערכתית, שם הבעיה ואני חושב שזה לא יקרה.
נעמה לזימי (העבודה)
אז מה, הם נזק משני?
היו"ר דוד ביטן
על מה שמדובר פה זה לא הרבה כסף ,וכן נוכל לפתור את הבעיה.
נעמה לזימי (העבודה)
אז בוא נפצח את זה. אבל אתה מאמין למי שכבר אכזבו אותם פעם אחר פעם. מצטערת, רבותיי זה לא פרסונלי. האוצר פעם אחר פעם באמת זרק לפסי הרכבת את האוכלוסיות האלה. אנחנו יודעים את זה, יו"ר הוועדה, אנחנו הרי למודי ניסיון. לא בהשערה, זה לא דיון פילוסופי, זה דיון על בסיס אירועים היסטוריים שהיו.
היו"ר דוד ביטן
שמה?
נעמה לזימי (העבודה)
שהם נזרקו. שכל פעם שיצא משהו לא היה פיצוי, לא העמדו בהבטחות, ואם זה לא מעוגן בחוק זה לא יהיה.
היו"ר דוד ביטן
אז קודם כל יש שינוי במדיניות, וגם בנושא של היבוא ויצוא של פירות וירקות אנחנו בדרך להסכם בעניין הזה שעולה 720 מיליון שקלים או 760, אני לא זוכר, בשנה. כדי שיקבלו הטבה על הנושא של ביטול הנכסים וזה יקרה בתוך חודש, אנחנו נסיים את ההסכם הזה. זה דבר שלא היה אף פעם נכון? זה דבר ראשון.

דבר שני, מה שמפריע פה זה רק הנושא של השלכות רוחב על כל מיני ביטול הטבות או ביטול זכויות לא יודע מה, בכל מיני מגזרים של המגזר העסקי. אי אפשר רק של החקלאים. אם יתנו לחקלאים, יצטרכו בכל הצעת חוק שלא תהיה, לעשות רשת ביטחון ואז זה יעלה מיליארדים ואז אי אפשר יהיה לשנות כלום במדינת ישראל. כי אם המדינה תצטרך לשלם פיצויים מיליארדים על כל חוק, אז כולם יהיו בבעיה, וגם לא יהיה כסף לשום דבר. את צריכה להבין את זה.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מסכימה איתך. אני אגיד לך למה אני מסכימה איתך? כי הרי בסוף, אם אנחנו כמדינה היינו עם אסטרטגיית ביטחון מזון ארוכת טווח, ואם היינו משקיעים, אפרופו החוק של אלון באמת לחקלאות כערך יסוד עליון וכל הדבר הזה, לא היינו נמצאים בזה, כי הייתה השקעה שיטתית, מגובה באסטרטגיה לאומית, שלא היינו מגיעים לדבר הזה. אבל once אנחנו כל הזמן מייבשים, מביאים אותם לכמעט נפילה, ואז כל חוק כזה הרי גומר אותם.
היו"ר דוד ביטן
לא בטוח דרך אגב.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אתה מבין, זה העניין יו"ר הוועדה. שהלא בטוח הוא סימן השאלה הגדול, שהוא הבעיה הגדולה פה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אמרנו שאם תהיה הבנה שזה עלול לפגוע בצורה משמעותית אז נעשה השהייה של החוק. אין את זה באף חקיקה בכנסת רבותיי, אתם לא מבינים את המשמעות של העניין. באף חקיקה אין שוועדת הכלכלה יכולה לעשות פניה לשרים והם מחויבים לפעול. אין דבר כזה, הנה אני אומר, זה חריג של החריג, נכון. בגלל הבעיה שאנחנו חושבים שאולי, וזה לא בטוח בכלל יכול להיות מצב הפוך אבל אנחנו לא נכנס לזה כרגע, יכול להיות שבמצב הזה ברור שהחקלאים תמיד יפחידו פה, אז מה.
אבשלום וילן
להביא את החוק לחוק ההסדרים זו בדיוק הצבעה אחת. לתקן את זה, הרבה יותר מסובך.
היו"ר דוד ביטן
זה לא משנה. קודם כל זה לא נכון.
אבשלום וילן
עד היום הם לא מסכימים - - - אמרת בעוד חודש, תשאל אותם, הם מדברים על 300.
נעמה לזימי (העבודה)
הנה זה המקומות שבהם אין אמון.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, ה-760 מיליון זה ההסכם יהיה, וזה יהיה באופן מיידי.
רם בן ברק (יש עתיד)
הדבר הראשון שיקרה, ששום חקלאי שהוא לא שייך לאיגוד - - -
היו"ר דוד ביטן
שמעתי את זה ממשרד האוצר. ממי שמעתי את זה מעצמי? הם גם יושבים על זה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אדוני יושב הראש אתה צריך להבין, ברגע שההסדר הזה יעבור, עם הפשרה שלך שיש בה דברים שמשפרים את הביטחון, אבל באותו רגע שום חקלאי פרטי לא יקבל את האשראי מהבנק לקנות את האפרוחים לגידול הבא. האינטגרציות אין להם בעיה של אשראי, והחקלאים הקטנים, הוא לא יקבל.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע למה אתה קובע שלא יתנו. בגלל שאבו וילן אמר את זה? זה מה שיהיה? אתה כבר יודע? דיברת עם הבנקים?
רם בן ברק (יש עתיד)
היינו בסרט הזה. היינו בביטול הזה.
אבשלום וילן
דוד אני לא הטעיתי אותך מעולם.
היו"ר דוד ביטן
למה שלא יתנו?
אבשלום וילן
ברגע שהענף הזה מתחיל לג'עג'ע, קודם כל הבנק בצדק.
היו"ר דוד ביטן
למה שלא יתנו? מי יזדעזע? עוד לא קרה כלום.
אבשלום וילן
הם לא יוכלו.
היו"ר דוד ביטן
אתם תמשיכו להפחיד את כולם, הכל יהיה בסדר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אבו תרשה לי רגע. א' אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים בו, אני אומר לאנשי האוצר חברים, אני חושב שההתעקשות שלכם על החוק היא לא נכונה, אנחנו נצביע נגד, אנחנו נהיה חלק מהמערכת שתבקר.
נעמה לזימי (העבודה)
אנחנו נגיש אלפי הסתייגויות, בוודאי, מה שנוכל לעשות נעשה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר תעשי.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני חושב שאתם עושים כרגע, מנצלים סיטואציה פוליטית באופן שמסכן ענף חיוני ביותר, זו נקודה אחת. הדבר השני, אם רוצים להתקדם, הדרך הראויה, החכמה המקצועית, זה להיכנס לנוהל של בחינה, של איך עובדים בכלל? אנחנו הרי לא יודעים בכלל באיזה אופן השרים היו בוחנים את המציאות. אנחנו רוצים לאפשר להם את העניין, זה לא קיים. הנתונים שלכם לא עומדים בפנינו. זאת אומרת שצריך את חצי השנה של התארגנות ולהבין בכלל מהם הפרמטרים כדי לבחון מה אומרים הבנקים? כדי לבחון איך פועלים הגופים הקטנים, הגופים הגדולים? יש אינטראקציה ביניהם.

הסיטואציה שבה אנחנו נקבל החלטה בגלל החלטה פוליטית, שיהיה מה שיהיה, יחצוב הדין את ההר, היא סיטואציה של סיכון שאין ל ושום צורך, שלא לדבר שלא יהיה בו שום משמעות, גרושים, למשפחה בודדה. מה שחשוב לי, יושב ראש הוועדה, זה הוזלה של יוקר המחיה. זה לא יקרה. זה ניסיון אידיאולוגי לפורר את היכולת של חקלאים לייצר, כמו שקראת לזה אתמול, חלבון.

עכשיו אם הפוליטיקה תחליט שעושים את זה, ויכפו את המהלך הזה, אז המינימום שצריך זו תקופת התארגנות של מספר חודשים שכדי להבין מה בכלל אנחנו בוחנים פה? איך אפשר לנטר בזמן כזה או אחר? זה לא עניין של 20 ימים, איך בוחנים? אנחנו הרי לא רוצים להגיע למצב שהענף קורס ואז אנחנו מנסים לשקם את ההריסות האישיות ולא פחות חמור, האסטרטגיות.

רשת ביטחון, אני חושב שזה המינימום האפשרי, המתחייב, כאשר יש אווירה כל כך קשה, כאשר אתם מבינים את הדבר הקשה הזה. יושב ראש הוועדה היה בעד, אני מבין שהוא נתון בלחצים. רשת ביטחון כזו כאשר אתם אומרים אנחנו לא ניתן, זה אומר שאתם לא בטוחים שהדבר הזה הוא אכן כדאי, זאת המשמעות של העניין. לא צריך להיתלות במקומות אחרים שבהם לא נותנים רשת ביטחון. אני חושב שזאת הצעה לא טובה, הקמת הצוות זה דבר נכון בכל מזג האוויר, להיכנס לקרביים של הנושא הזה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אני גם רוצה להגיד לחברי הכנסת של ש"ס ושל הליכוד, שכשאנחנו היינו בקואליציה, ועשו כאן חקיקות כנגד החקלאים, אנחנו, שוסטר ואני והחברים האחרים יצאנו ובלמנו את זה, למרות שהיינו בקואליציה, למרות שהיו עלינו לחצים, מפני שלא נתנו לפגוע בחקלאים, ואני מצפה שהפעם - - -
נעמה לזימי (העבודה)
אפילו חרם הצבעות בקואליציה עשינו, אני עוד זוכרת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.
נעמה לזימי (העבודה)
חארם, פרנסה.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, מחר הצבעות תלכו נגד החוק.
ששון גואטה (הליכוד )
אין היום הצבעות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר גמור, מה אתה מאיים עליי בזה?
ששון גואטה (הליכוד )
לא מאיים עליך, אני עליך מאיים? אני איתך, אני עם דוד ביטון.
היו"ר דוד ביטן
תעשו מה שאתם רוצים, יש גבול עד כמה אפשר ללכת לקראת נושא מסוים. יש עוד אינטרסים, אנחנו לא פוגעים בחקלאים.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל זה הם לא הולכים איתך. הם לא באים לקראת. אני מבינה אותך שאתה רוצה לאזן, אתה נוהג נכון שאתה לא בבונקר ואומר מה שמביאים לי באוצר בממשלה אני חותם, אתה נוהג נכון, הם לא רוצים לאזן יו"ר הוועדה, הם.
היו"ר דוד ביטן
למה? הם הסכימו לאיזונים שלנו, מה הבעיה?
נעמה לזימי (העבודה)
לא נכון , רשת ביטחון הם לא הסכימו.
ששון גואטה (הליכוד )
לא הסכימו לכלום, זו מתנה בשבילם, הם רצו להגיע לזה מהתחלה.
היו"ר דוד ביטן
רשת ביטחון זה לא איזון. הסברתי, כל דבר שקשור לחקלאים מיד צריך לבוא עם ערמות של כסף.
נעמה לזימי (העבודה)
אז איזה איזונים? בוא נבין את זה רגע.
היו"ר דוד ביטן
יש פה בעיה רוחבית, הסברתי, שאם אנחנו ניתן פה רשת ביטחון על כאילו שינוי בהטבה מסוימת זה יעבור כחוט השני בכל החוקים שלנו. זאת אומרת אין הבדל בין תעשיין קטן שפוגעים לו באיזו זכות, לבין החקלאי שפוגעים לו. ואזי בואו התעשיינים הקטנים יגידו ביטלתם לי את זה - - - לכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו כן יכולים לבדוק מה ההשפעה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אדוני יושב הראש, חקלאות לא דומה לשום דבר ואני אתן לך דוגמה, בארצות הברית - - -
ששון גואטה (הליכוד )
אני מציע שהוועדה תבוא לסיור, ואש אחרי הסיור נחליט.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מסכימה איתך, טוב מראה עיניים, פעם אחת נסתכל.
ששון גואטה (הליכוד )
כן הכי טוב לראות.
נעמה לזימי (העבודה)
כולנו יושבים פה כי האוצר נותן נתונים לא נכונים.
ששון גואטה (הליכוד )
ביום ראשון אני אדאג שיהיה סיור, נעשה משהו טוב.
נעמה לזימי (העבודה)
אפילו תיקתק, בוא נתקתק את זה, נעשה את זה מהר. שישי בבוקר.
היו"ר דוד ביטן
מה אני יכול לעשות בסיור?
רם בן ברק (יש עתיד)
תראה, מדינה שרוצה להבטיח לעצמה מזון בצורה מסוימת. אני אתן לך דוגמה האמריקאים, הייתה תקופה שמי שגידל חיטה הפסיד. הפסיקו לגדל חיטה בארצות הברית. ואז באה הממשלה האמריקאית ואמרה להם תגדלו חיטה, כל מחיר שיהיה מתחת ל-90 דולר אנחנו נמשיך לכם. אז בבקשה שישלימו שחקלאי לא יוכל להפסיד.
היו"ר דוד ביטן
מה אנחנו עושים בדיוק? מה, אנחנו מונעים? אנחנו דואגים שלא יהיה במדינת ישראל פטם? מה אתה רוצה?
אבשלום וילן
אבל זה הכל אגו, אפשר לפצל, להכין חוק מסודר בשנה.
היו"ר דוד ביטן
מה יהיה בחוק? אז מה יהיה? אתה לא תתנגד לו גם כן? באמת, בחייך, מספיק כבר עם הסיסמאות האלה.
אבשלום וילן
אני אגיד לך מה יהיה, מה שאתה מציע עכשיו קרה ב-2018 והייתה קריסה.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון לא הייתה קריסה.
אבשלום וילן
לא?
קריאה
ועוד איך הייתה קריסה.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא הייתה. עד לדיון הבא תביא את הקריסה, אני רוצה לראות אותה. בלי דיבורים. אני לא אוהב לדבר באופן כללי.
אבשלום וילן
אלון תן לו את הנייר.
היו"ר דוד ביטן
לא אל תביא לי את הנייר. תראה לי את הקריסה, כמה קרסו? היו אז 500 היום יש 586 לולים אתה יודע את זה? על מה אתה מדבר תגיד לי? סתם לבוא בטענות? לא היה שום קריסה. תמיד יש כאלה שקורסים.
נעמה לזימי (העבודה)
הנה הוא נותן.
היו"ר דוד ביטן
עזוב, עוד פעם מילים כלליות, אל תדבר איתי, מילים כלליות אני לא רוצה לשמוע.
מולי לויט
אני לא מדבר עכשיו מילים כלליות, אני מרגיש כמו זה שעומד לתת את ההתראה לפני מלחמת יום כיפור ולא שמעו לו.
היו"ר דוד ביטן
לא רק השר יכול לפנות לשר. הנה היה מקרה ששר החקלאות ושר האוצר מאותה מפלגה, שניהם היו נגד החקלאים אז מה אתה רוצה? אז אני רוצה שוועדת הכלכלה גם כן תוכל להיות מעורבת, זה הכל. חמש דקות הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:17 ונתחדשה בשעה 11:03.)
היו"ר דוד ביטן
טוב אנחנו נתקדם ואני אחשוב על הכל עד מועד ההצבעה. בוא נתקדם.
קריאה
מה עם המליאה?
היו"ר דוד ביטן
קיבלנו אישור. לא משנה, אנחנו נמשיך אחרי המליאה בלי קשר. היום אנחנו נסיים את הדיונים, אנחנו נשלח היום נוסח להסתייגויות ומחר תהיה הצבעה, אלא אם כן אני אשנה את דעתי בסדר? נמשיך. היתה הצעה, זה לא ניתן בפרוטוקול אז אני לא רוצה, הייתה הצעה שקשורה למכסים, אני מציע שתשבו על זה ויכול להיות שזה פותר, גם אתם מקבלים משהו מול הסיכונים שלהם, גם בגלל שאין שום ביטחון שזה ישפיע על המחיר כי גם הקמעונאי משפיע והמשחטה וכולם.

אז לכן אולי זה טוב לכם לקחת את זה בינתיים. או בשיטה אחרת, יישום החוק יידחה בינתיים למועד התחילה. בינתיים תנהלו משא ומתן על העניינים האלה ויכול להיות שעד אז אתם תבואו עם ביטול או דחייה יותר מאסיבית עד שלראות איך זה משפיע. תחשבו על הכל.

אני לא נוח לי דבר אחד, תבינו, אפילו הם לא נמצאים פה האינטגרציות, שהם שולטים על החקלאי הקטן, את זה אמרתי כל הזמן. והם יכולים הם לדאוג לעצמם ואז החקלאי הקטן יכול להיפגע. זו בעיה ראשונה.

בעיה שניה, שיהיה אפשר לגדל הרבה יותר עופות ממש שצריכים. בגלל שאין ויסות, אם כל חקלאי יעשה מה שהוא רוצה, זה יכול לגרום לתוספת של הייצור, ויהיה סיפור גם מבחינת צער בעלי חיים, גם מבחינת המחיר בסופו של דבר. תחשבו, לא כל דבר מתאים למלחמה. אבל מצד שני מפריע לי שאתם יודעים מידי כבר כולכם התמוטטתם, עוד לא התחלנו לזוזו. זה גם מפריע, זה גם הצעקות האלה של הרס הרס שכל פעם שבאים עם משהו של החקלאות זה קורה, זה גם כן מוגזם.
אברהם בצלאל (ש"ס)
יש משהו בשכל שהם אומרים שב-2005 לא היה ויסות בצורה מסודרת כמה מגדלים, וברגע שהם כן הסתדרו עם זה ויודעים כמה צריך אז הכל נראה אחרת. אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
היו"ר דוד ביטן
כשביטלו את ההחרגה א' לא הרבה התמוטטו, ממש מעט, מעט מאוד, וגם עלה מספר המגדלים, אבל הם אומרים בגלל סיבה אחרת, בסדר, לא ניכנס לזה, אני יודע מה שאמרת, לא נכנס לזה. לא עלה והמחיר גם נשאר אבל הנסיבות היו שונות. אז לא הייתה אינפלציה, לא הייתה מלחמה באוקראינה, לא היו בעיות בשינוע של סחורות, ולכן אי-אפשר להגיד אותו דבר.
שלום דנינו (הליכוד)
אי אפשר להקל ראש וצריך גם להבין מה האוצר אומר. והוא אומר לא דברים באוויר. מבוססים על מודלים כלכליים וזה. צריך להקשיב.
היו"ר דוד ביטן
לתת צ'אנס. אז אני אמרתי ניתן צ'אנס ומצד שני נעשה איזונים. חבר'ה אני אומר לכם הייעוץ המשפטי טוחנים אותי בלי הפסקה. אין לזה תקדים, בחקיקה הישראלית, למה שאנחנו עושים עכשיו.
קריאה
שילכו לבג"ץ.
היו"ר דוד ביטן
יכולים ללכת. אין תקדים. זה חריג של החריג, וכדי להגן על החקלאים כדי לראות איך הדבר מתבצע אין לזה תקדים אז להגיד לי עכשיו אתה דופק את החקלאים כשאני עושה איזון שאין לו תקדים, אני מקבל את הביקורת, בסדר. אולי אני זה. אבל בגדול אנחנו עושים מהלך שאין לו תקדים ואין לו אח ורע.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
המהלך הזה הוא מהלך נדרש כי גם הצעד הזה הוא צעד יחסר תקדים וחסר היגיון מלכתחילה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע אם חסר תקדים המהלך, כי זה כבר היה ובוטל.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני פשוט לא רואה מה הקשר בין הכלי לבין הבעיה, לבין היעד. לא רואה את הדבר הזה.
היו"ר דוד ביטן
היעד זה לגרום להפחתת מחירים. יכול להיות שלא יצליחו כי זה לא תלוי רק בחקלאים. נכון? זה לא תלוי רק בחקלאים אבל אנחנו צריכים לטפל בתערובת, השלב הבא שלנו, אולי אתם לא ערים לזה, אנחנו נטפל בתערובת באופן כזה שהמחירים של התערובת ירדו. ואם צריך, אמרתי לאוצר, שזו בדיוק הבעיה המרכזית, התערובת במחיר החקלאי, ואם צריך אנחנו נקפיא לשנה, זאת אומרת נעשה פיקוח על המחיר. שזה בעייתי אבל אנחנו נעשה אותו, עד שנמצא פתרון לתערובת. ופתרון לנמלים ששם 400 מיליון שקלים בשנה משלמים קנסות שהולך על המחיר שמספקים לחקלאים, הם לא מפסידים כסף פשוט מעלים את המחירים.
שלום דנינו (הליכוד)
לוועד של חיפה יש הסכם.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
בסדר זה נושא אחר זה לא קשור לזה.
היו"ר דוד ביטן
לא, התערובת זו הבעיה, לא המחיר שהחקלאים מקבלים. זה ברור לגמרי. התערובת זו הבעיה, ומי ששולט על התערובת זה האינטגרציות. הם בעיקר שולטים על התערובת, והם הגורמים העיקריים לעניין הזה, ועובדה שהרווח שלהם גדל כל הזמן, כל הסיפורים.

הרווח הוא אחוז, הבנתי. במיליונים אתם מרוויחים עזוב אותי עכשיו באחוזים, מיליונים.

התערובת זה לא קשור רק לעופות, אל תספרו לי העופות זה מה. לבשר, לעופות, לחלב, להכל זה קשור. אז הרווח שאתם עולים מ-220 ל-400 מיליון זה קשור לתערובת, זה לא קשור למשהו אחר. עזוב אותי, מספיק כבר עם הסיפורים. אתם חושבים שאנחנו מטומטמים או מה? אנחנו לא מטומטמים, ואתם כל הזמן באים לנו עם בשורות איוב, ואני אומר לכם, התערובת לא תשתנה היא תוקפא.

יהיה מחיר מקסימום לשנה עד שנפתור את הבעיה. ואין להם ברירה, ואני יודע שהאוצר נגד, וזה יהיה, יהיה פיקוח על התערובת כמו שיש פיקוח על החלב, ועוד דברים. יהיה, לא יעזור לכם כלום. ואם צריך לפרק את הזה, נפרק.
אבשלום וילן
אנחנו בעד. מחירי התערובת באמת משליכים על הייצור. גם של החלב, גם של הבשר, גם של הפטם, גם של הביצים, על הכל.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. החקלאים לא אשמים. מה הם מרוויחים כבר החקלאים בחייך? כמה הם מרוויחים על קילו? ומה הסיכונים שיש להם? יש להם גם סיכונים בייצור, אז התלבשו עליהם כאילו זה השלב הראשון, בסדר הבנתי את זה, אבל התערובת זה הדבר העיקרי רבותיי.
שלום דנינו (הליכוד)
אגב אתם היחידים שמעניינים בחוק הזה את הוועדה, המגדלים, העצמאים, שהם חקלאיים.
יעוז אברגל
אני מודה לכם מאוד שאנחנו מעניינים אותכם, תודה רבה, אנחנו באמת מעריכים את זה, אבל מי שנשחק פה ומי שעומד פה על - - -
היו"ר דוד ביטן
לא בטוח, אתם כבר נשחקתם.
יעוז אברגל
כן אבל אולי קודם כל נעשה את כל הבדיקות שאתה אומר? מהמכון לתערובת, מכל מה שאתה רוצה לעשות, ואחרי זה נגיע לתוצאה?
היו"ר דוד ביטן
אבל אם יהיה מחיר אתם תרוויחו יותר
יעוז אברגל
אנחנו לא נרוויח יותר. כל הרשתות האלה שאומרים פה זה בסך הכל מה צבע המצבה שלנו יהיה? אני מודיע לוועדה, אחרי שאני מת אני לא רוצה מצבה.
היו"ר דוד ביטן
למה החקלאים הפרטיים לא מקימים גם אינטגרציה? למה אתם לא מקימים?
קריאה
ההשקעה היא אדירה ואין להם כסף.
אבשלום וילן
יש בנגב של אנשים פרטיים אינטגרציה גדולה. אבל לחקלאי בודד זה מאוד מאוד קשה.
יעוז אברגל
מטבע הדברים בתור היותנו בודדים ולא תאגידים, אנחנו החלק היחסי שמגדל כל אחד כבודד.
היו"ר דוד ביטן
למה, הקיבוצים יכולים להתארגן אתם לא יכולים להתארגן?
יעוז אברגל
אין לנו יכולת, ה-30% האלה שאתה נותן להם את האפשרות, אין להם, זה לא רלוונטי בכלל.
היו"ר דוד ביטן
למה? אתם לא יכולים לעשות מדגרה? מה הבעיה שלכם לא הבנתי? למה אתה צריך להיות תלוי במדגרה שלו. למה אתה לא מקים מדגרה? לא אתה, כל ה-500 האלה תתארגנו תקימו מדגרה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אני אביר לך, ברגע שהשוק יהיה פתוח לחלוטין, ותתחיל ההתחרות הפרועה, מה אתה חושב? איך האינטגרציות ישמרו על הרווחים שלהם? הם יעלו את מחיר התערובת. ברגע שהם יעלו את מחיר התערובת הם בכלל את הרווחים יעשו מהתערובת.

תראה אני עברתי את זה כשהייתי יושב ראש של מכון תערובת ושמכון תערובת מסוים גדול, הרבה יותר ממני, רצה לקחת את כל הקליינטים שלי, הוא הוריד את המחיר של הביצים והעלה את המחיר של ההודים, הוא לא הפסיד. בעלי ההודים שילמו יותר ואלה של הביצים שילמו הרבה פחות, וככה הוא חשב שהוא יגמור אותנו. ככה הם עושים את זה בכל דבר.
היו"ר דוד ביטן
אז אולי צריך לפרק אותם. אתם רוצים לפרק? אתם רוצים שנכניס לחוק פירוק של הקונצרנים האלה?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
דוד, בכל העולם עובדים עם אינטגרציות, זו לא מילה גסה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתם רוצים? אבל עדיין הם מחזיקים את התערובת, את המשחטה, את המדגרה, את הכל, וכולם תלויים בהם, ואלה במקום שיקימו גם כן מדגרה, למה הם לא מקימים אותה? הם תלויים בהם לקבל את האפרוחים?
יעוז אברגל
אני אסביר לך, בשנות האינפלציה הגדולה בשנות ה-80', כאשר הייתה 400% אינפלציה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר אנחנו לא במצב הזה, נו באמת.
אבשלום וילן
העסקים האלה נפלו ואחרי זה האוצר גם כן הבין, ושלחו שלוש שנים מאוחר יותר לעשות את הסדר הקיבוצים, אפשרו להם כן להחזיק את זה כי הבינו את השגיאה שנעשו.
היו"ר דוד ביטן
מה? שהיה 400%? מה, אנחנו ב-400% היום?
אבשלום וילן
זה מה שקרה ואתה רוצה להקים אינטגרציה? זה הון עתק.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, כשהיה 400% כולם התמוטטו, כולם.
יעוז אברגל
אין היתכנות כלכלית למגדל פרטי שהוא לא אינטגרציה.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש 586, אתה לא לבד פה.
יעוז אברגל
כן, הם מאוגדים בכל מיני מערכות אחרות ששוחטים להם את העופות והכל.
היו"ר דוד ביטן
אתם צריכים רק את המדגרות להקים, אתם לא צריכים יותר מזה.
מולי לויט
המשחטה היא זאת שנתנה את הכסף מהשוק.
היו"ר דוד ביטן
המשחטה? המשחטה גם נטפל בזה, אל תדאג. אתם רואים שאנחנו לא נוותר. הממשלה לדעתי לא מספיק עושה בעניין של יוקר המחייה, אז עכשיו הביאו משהו שלדעתם זה פותר את הבעיה באופן מיידי, אז אנחנו דווקא נהיה נגד זה? גם לא נראה לי.
יעוז אברגל
תעשה בדיקה יסודית, אם בסוף ייראה לך שזה לא נכון, תעשה חוק, מי עוצר אותך?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
באותו כיוון, אני חושב שההצעה שאתה הצעת להקמת צוות היא בדיוק ההתחלה הנכונה, לא בשביל למסמס, כדי לעשות עבודה ראויה, אקדמית, מקצועית. פה מונחת הצעה שנבדקה על ידי המשרד, יכול להיות שהם עשו עבודה משלהם טובה, זה לא נעשה יחד עם משרד החקלאות, זה הונחת פוליטית על משרד החקלאות.
היו"ר דוד ביטן
האינטגרציות הם אפילו לא מגיעים לפה. הם שמים פס על האוצר, על הח"כים, על הכל, הם אפילו לא פה.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
דוד אז אתה נוגע בנקודה. הצוות בראשותי, אצלך בוועדה, אנחנו יכולים לכפות דיון, להביא את הקונצרנים והאינטגרציות.
היו"ר דוד ביטן
הזמנת אותם או לא? הם מסתכלים באינטרנט ויודעים שנחלמים בשבילם פה.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אז אני אומר שאנחנו, מדינת ישראל, אנחנו צריכים לדאוג למזון במחיר סביר לאזרחי ישראל. אז ההצעה הזאת של שלושה חודשים לשבת ולדבר ולברר, לא בשביל לבזבז זמן, אלא כדי להבין לעומק. דנינו אמר דבר נכון, הוא איש עסקים יותר ממני, אני בא מחינוך. בוא נשב, נלמד את הנושא הזה לעומק, כל הרכיבים שלו, כל השרשרת, ונראה איזה צעד אסטרטגי אפשר לעשות שישפיע על המחיר, או צעדים. לכן ההצעה לעשות עכשיו מהלך ואחר כך, זה נעשה ונשמע או נעשה ונבדוק, במקום לבדוק ולעשות.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל החוק לא ייכנס באופן מיידי, אז בתקופה הזאת אפשר לעשות ישיבות ואפשר לעשות צוותים ומה שאתה רוצה, ואם אנחנו נפתור את כל הבעיה ונוכיח לאוצר שהמחיר יורד בגלל כל מיני פתרונות אני מאמין שהם לא יעשו ייקוב הדין את ההר פה.

אני רוצה להתחיל להסביר, אנחנו נמשיך דיונים על מחר, עצור רגע. אני אתן לך בסוף אל תדאג, אנחנו לא מסיימים עכשיו. יש לנו המשך ישיבה אחרי שהמליאה מפסיקה, רבע שעה אחרי זה אנחנו מתכנסים עוד פעם. בערב, מה אני יכול לעשות? מה אני אשם? ב-17:30 נתכנס עוד פעם. תגידי בבקשה את ההערות.
אביגיל כספי
יהיה בעצם את החוק כפי שהיה בהצעת החוק הממשלתית, היום החוק קובע בסעיף 34 א' שבעצם הסדר שנוגע לחקלאים הוא פטור מהוראות של הסדר כובל. והחוק אומר שהוראות הפסקה הזו לא יחולו על הסדר, למרות שהוא חקלאי, אבל כל הקבילות שלו עופות שאדם קשור אליו מחזיק במשחטה. זו בעצם הייתה הצעת החוק הממשלתית. ויש פה הגדרה של משחטה. אחר כך בעקבות ההוראות של יושב הראש אז אני בעצם מנסחת - - -
היו"ר דוד ביטן
החוק עצמו מה שהוא מדבר זה שהמושבניקים הקטנים, ה-580, ההחרגה לגביהם קיימת, הם יכולים לדבר עם עצמם, עם האינטגרציות מה שהם רוצים, זה נשאר, אין שינוי.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
רגע אני רוצה להבין רק מהמומחים. מה המשמעות של הדבר הזה?
מולי לויט
אין לזה משמעות. 586 זה כולל 150 קיבוצים והאחרים, המושבניקים, אם רק הם פטורים הם יכולים לדבר אל הקירות. הם יכולים לעשות הסדר עם הקירות. אף אחד לא יכול לעשות הסדר בענף בלי שיהיה שותפות של כל המגדלים בענף.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי.
מולי לויט
עכשיו אני רוצה עוד אינפורמציה.
היו"ר דוד ביטן
הוא שאל אותך שאלה, שאל, ענית, בסדר. אתה לא יכול לפתוח דיון.
אבשלום וילן
חשוב להבין, האינטגרציה היא אנכית למגדלים.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להגיד את זה. אופקית הם לא יכולים האינטגרציות לדבר ביניהם כדי לתאם כמויות אבל אנכית הם יכולים. זה קודם כל ומפה אנחנו מתקדמים.
קריאה
100%.
יעוז אברגל
מה 100% בזה?
קריאה
מה שמותר בחוק מותר בחוק, מה שאסור, אסור.
יעוז אברגל
יותר נכון מה שלא אסור בחוק, מותר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
זו דמוקרטיה.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר את זה לפרוטוקול שתדעו, זה המצב.
אביגיל כספי
בעצם מקנים סמכות לשר האוצר ושר החקלאים, לשני השרים, בהתייעצות עם המועצה לענף הלול ועם הממונה על התחרות, ובאישור של ועדת הכלכלה, לקבוע בצו, עוד מעט אני אסביר לגבי התקופה, כי אמרנו שיש שתי חלופות לגבי התקופה, שהוראות אותו סעיף שהסברתי כרגע לגבי הסדרים קובלים, לא יחולו על הסדרים שתחילתם בתחילת תקופת הצו וסופם מסתיימים עם תום הצו. זו בעצם הוראה מאוד חריגה, שלמרות החקיקה הראשית לשרים יש צו, השרים רשאים לקבוע צו שמתגברים על הוראות החקיקה הראשית.
קריאה
לא הבנתי, מה המשמעות של זה?
אביגיל כספי
בעצם השרים רשאים לקבוע צו, עם המנגנון שהסברנו, שאומר שהוראות הסעיף לא יחולו לתקופה מסוימת. לתקופת כוחו של הצו.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת שההחרגה תישאר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
ואז אפשר יהיה לקבוע מספר אפרוחים?
אביגיל כספי
כן. ואז ברגע שהצו, בתקופת ההקפאות של הצו, בעצם חוזרים למצב הקיים היום. במצב הקיים היום אמרנו, התיאומים האלה מותרים, באותה תקופה התיאומים יהיו מותרים.
היו"ר דוד ביטן
יש גם מועדים, הם לא יכולים להחליט כמה זמן שהם רוצים יש מועדים שקבענו שהם חייבים לתת החלטה.
אביגיל כספי
אני אסביר את זה. אוקיי אז זה השלב הבא. עכשיו לגבי שיקול הדעת של השרים לגבי הצו, אז בעצם אנחנו אומרים לשרים יש את הסמכות אבל הם יתקינו את הצו רק אם שקלו את השיקולים הבאים, שזה רמת המחירים בענף עלולה להביא לסיום פעילותם של מגדלים שלא קשורים באינטגרציה, כלומר כל אותם מגדלים שיכולים גם אחרי החוק לעשות - - -
היו"ר דוד ביטן
כן אבל הנושא הזה שכתבת, בתנאי שאין להם - - -
אביגיל כספי
כן.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, אבל המחיר הוא מחיר, הכל משפיע על המחיר.
אביגיל כספי
עוד מעט אני אגיע, אנחנו עכשיו מדברים על - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל התנאי הזה, מה קורה? מה זה משנה אם יש לו משחטה או אין לו משחטה? אם יש השפעה על המחיר, אז זה שיקול.
אביגיל כספי
זה בא לטובת המגדלים, המצב הוא כזה. אם אנחנו מסתכלים על השוק, ואני אומרת את זה מתוך הסברים של משרד האוצר, ואולי עדיף שהם יסבירו, אבל אני אומרת מבחינת מה שעלה בדיונים. השוק מחולק לשניים, יש את אותם אינטגרציות שהם בעצם החזקים יותר, ויש מגדלים שלא קשורים לאינטגרציות והם החלשים יותר. עכשיו אם יש נגיד יש פגיעה בשוק, הראשונים לצאת לפי מה שהסבירו הם אותם מגדלים שלא קשורים לאינטגרציות.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל את מדברת פה על המחיר. אם בגלל המחיר בשוק הם נפגעים, אז מה זה משנה מה הסיבה ? אם הם נפגעים, נפגעים, גם אם הם נפגעים בגלל זה שיש לו משחטה, או זה שאין לו משחטה, אני לא מבין את זה, כי השיקול הוא הפגיעה, הפגיעה בגלל המחיר.
אביגיל כספי
אני אומרת שאם המחירים, מה שנקרא בלשון תחרותית, תמחור תוקפני, אם המחירים כל כך יורדים שמישהו יכול לצאת מהשוק, אז אנחנו מפסיקים. לא אם כל אחד יכול לצאת מהשוק, אנחנו אומרים אם אותם אנשים חלשים יותר יצאו מהשוק, אנחנו לא נחכה שהאינטגרציות יצאו מהשוק. אם המגדלים חלשים, אם יש סכנה - - -
אבשלום וילן
כל כך זה רשת ביטחון? מה זה אומר כל כך? יש רשת ביטחון? מה זה כל כך? אם המחירים יורדים כל כך אז השרים יכולי להתערב. מה מגדיר את הכל כך?
אביגיל כספי
אם הם חוששים, זאת אומרת אם הם צופים.
היו"ר דוד ביטן
לא חייב שירד.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אין הגדרה. הוועדה תוכל לפנות , כל אחד יכול לפנות לשרים ולבקש, והם יכולים לקבל החלטה.
היו"ר דוד ביטן
לא, רק שר יכול לפנות לשר. הוספנו עכשיו.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אבל אבו שואל מה יהיו הקריטריונים? הרי זה בדיוק מה שלא בנוי.
היו"ר דוד ביטן
תביא לי רגע, אני אסביר. תקשיבו רגע. קודם כל בוא נתחיל, שר יכול לפנות לשר. חייבים להציג את כל המכלול, תציגי את הכל קודם.
אביגיל כספי
אין בעיה בסדר, אז עוד מעט נחזור לקריטריונים. אז איך המנגנון עובד? בעצם אם אחד מהשרים חושב שהתנאים מתאימים להתקנת הצו, הוא פונה לשר השני, בוא נקרא לשר הראשון השר היוזם, הוא פונה לשר השני. ברגע שהוא פונה לשר השני, לפני שהוא פונה לאותו שר הוא פונה גם לממונה על התחרות וגם למועצה על ענף הלול והם צריכים לתת לו ייעוץ האם נכון לקבוע את הצו או לא?
היו"ר דוד ביטן
יש חובת התייעצות.
אביגיל כספי
עכשיו כדי שזה לא יימשך יותר מידי זמן, אנחנו קובעים פה שיש להם שבעה ימים לתת את הייעוץ המקצועי שלהם, וכדי שאלו באמת יהיו שבעה ימים, אם לא השיבו ולא נתנו ייעוץ אנחנו רואים את חובת ההתייעצות כאילו קוימה. זאת אומרת כאילו בעצם הם אומרים שהם מעוניינים בצו. אחר כך אותו שר שקיבלת את העמדה, פונה לשר האחר מציג לו את עמדתו ומבקש ממנו לקבוע את הצו. אם השר האחר מסכים, אז הולכים לקביעת הצו.
יעוז אברגל
והגענו כבר לאזכרה של ה-12 חודש, כל המילים האלה, גמרנו כבר את השבעה, גמרנו את החודש, עכשיו אנחנו באזכרה של ה-12 חודשים.
אביגיל כספי
השר האחר יש לו 21 ימים להחליט. אם הוא מסכים קובעים את הצוף אם הוא לא מסכים פונים להכרעת הממשלה. לממשלה קצובים 14 ימים כדי להכריע בעניין.
היו"ר דוד ביטן
אני רציתי שראש הממשלה, אמרו לי שיש בעיה עם חוק יסוד הממשלה.
ששון גואטה (הליכוד )
שר האוצר לא יחתום דוד. אנחנו צריכים לבדוק לא שר האוצר, הם לא יתנו לשר האוצר, דוד אנחנו יודעים מה , אנחנו עובדים על עצמנו? אנחנו לא עובדים על עצמנו.
היו"ר דוד ביטן
לא, הם אומרים, התייעצנו עם היועצים של ועדת חוקה, הם אמרו שבגלל חוק יסוד הממשלה, לפי החוק זה נכון שראש הממשלה אין לו סמכות יתר, בסדר זה גם מצחיק.
אפרת אביאני
אם החוק מסמיך את ראש הממשלה לקבל החלטה במקום השרים אז יש סמכות. אנחנו מחוקקים חוק.
היו"ר דוד ביטן
איפה יש סמכות? בואי תגידי לי
אפרת אביאני
הנה דוגמה, בחוק הרופאים הווטרינרים, אנחנו הקמנו תאגיד לפיקוח וטרינרי, צריך למנות את הדירקטוריון בסמכות שני שרים שר הבריאות ושר החקלאות, וכתוב שכאשר השרים לא מסכימים אז ראש הממשלה ימנה, ובאמת מועצת התאגיד היום - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, יש הבדל.
אפרת אביאני
זה לא משנה, הסמכות עוברת, בין אם זה סמכות מינוי או סמכות לעשות משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
לא, סליחה רגע זה לא אותו דבר.
אפרת אביאני
מבחינה משפטית זה אותו דבר. אני רק אומרת, אם רוצים אפשר למצוא תקדימים בחקיקה גם לזה, אם לא רוצים זה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
רגע לא לא, אי אפשר להציג את זה ככה. קודם כל התייעצנו עם היועץ המשפטי לוועדת חוקה שהוא מונחה יותר מאיתנו לעניין הזה. אבל בלי קשר זה לא דומה הדבר הזה. יש הבדל בין להעביר סמכות למישהו לגבי מינוי, לבין לקבוע במקומם כאדם נוסף, זאת אומרת הוא כאילו מעין בורר, אז אומרים שהממשלה, בסדר.
אפרת אביאני
זה בדיוק סמכות שעוברת. בין אם זה להתקין צו, ובין אם זה מינוי. אני רק אומרת זה אפשרי אם רוצים.
היו"ר דוד ביטן
אפשר להכניס כל דבר בחוק, כל דבר.
אפרת אביאני
זה נכון להרבה דברים, למעט מה שפוגע, מה שלא חוקתי אפשר לעשות הרבה דברים בחקיקה.
אביגיל כספי
גם אם זה קיים בחקיקה שראש הממשלה מכריע, עדיין דרך המלך היא שהממשלה מכריעה ולא שנותנים, ההסתכלות על ראש הממשלה היא כראש לשווים. זאת אומרת לא שמים את ראש הממשלה מעל השרים.
אפרת אביאני
ועדיין אם רוצים אפשר לקבוע בחקיקה הסדר ספציפי.
אביגיל כספי
עדיין דרך המלך היא להביא להכרעת הממשלה, במיוחד אם קוצבים את זה ל-14 יום.
אפרת אביאני
ובחקיקה אפשר לקבוע משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
אני מציע שהיועצים המשפטיים
ששון גואטה (הליכוד )
אי אפשר שיושב ראש ועדת כלכלה במקום שר האוצר? למה לא יושב ראש ועדת כלכלה? למה שר האוצר? שר האוצר לא יתנו לו לחתום, מה, אנחנו עובדים על עצמנו? אנחנו יודעים את האמת.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו רק סמכות מפקחת, אנחנו לא סמכות מבצעת.
ששון גואטה (הליכוד )
אז בוא נעביר את זה לשר האנרגיה, בוא נעביר את זה לא יודע לאיזה שר. שר המקשר. היי יש לי רעיון תקשיב דוד.
היו"ר דוד ביטן
בוא נעביר את זה אליך.
ששון גואטה (הליכוד )
אדוני יושב הראש חייב שיהיו פה בשורות, אנחנו לא יכולים לקבל רק מה שהם אומרים.
היו"ר דוד ביטן
לא קיבלנו מה שהם אומרים.
ששון גואטה (הליכוד )
הם חתרו להגיע לזה, בוא ניתן שהשר המקשר לממשלה, אתה איתי? שהוא יהיה מוסמך לחתום עם שר החקלאות כי שר האוצר הם ימנעו ממנו דוד, לא נעבוד עלינו אתה יודע שלא יתנו לשר לחתום. השר המקשר לממשלה הוא יהיה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז העברנו את זה לממשלה מה אתה רוצה?
ששון גואטה (הליכוד )
אז לא, שהשר המקשר, לא שר האוצר. השר המקשר.
היו"ר דוד ביטן
אם הדבר אפשרי שיהיה ראש ממשלה, אין לי בעיה. תבררו את הסוגייה הזאת.
ששון גואטה (הליכוד )
תבדוק את השר המקשר גם.
היו"ר דוד ביטן
אמרנו נבדוק את זה, תכניסו גם את היועצת המשפטית של משרד החקלאות בהתייעצות הזאת.
ששון גואטה (הליכוד )
השר המקשר אפשר?
היו"ר דוד ביטן
לא.
ששון גואטה (הליכוד )
למה לא השר המקשר בין הכנסת לממשלה מה?
היו"ר דוד ביטן
לא, אם נכניס מישהו זה את שר הכלכלה בנוסף.
ששון גואטה (הליכוד )
את שר הכלכלה עוד בנוסף?
אביגיל כספי
אוקיי אני מגיעה לסעיף הבא, שזה בעצם הסעיף של ועדת הכלכלה. יש פה סעיף מאוד מאוד חריג, לבקשת יושב הראש אנחנו לא מכירים סעיפים כאלה בחקיקה, אני חייבת לומר, ומאוד חשוב לי להדגיש שאנחנו מציעים את הסעיף אבל אנחנו רוצים להדגיש שזה לא גורע מסמכות הפיקוח הכללית.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו סמכות פיקוח כללית על המשרדים ואנחנו בתוספת הזאת לא גורעים משום סמכות פיקוח שלנו עלפי הנוהל, על פי התקנון ועל פי החוקים, זו תוספת למה שקיים היום. אנחנו רוצים שוועדת הכלכלה גם יכולה להתניע תהליך.

למשל, קרה מה שקרה שגם שר החקלאות וגם שר האוצר יהיו מאותה מפלגה, עם אותה אג'נדה. וזה קרה, לא ממציאים פה המצאות, במצב הזה אין שום סיכוי שיהיה משהו. פלוס מינוס. אז אנחנו רוצים להתניע תהליך שגם הוועדה מוסמכת להתניע תהליך ובתהליך אנחנו נקבל את הטיעון של היועצים המשפטיים, הוועדה תוכל לפנות בהחלטה, לא שיושב הראש קם בבוקר, מביאים את זה להחלטה של הוועדה, ואנחנו יכולים לפנות לשר החקלאות, ולכל אחד מהשרים, שאנחנו מבקשים להתניע את התהליך הזה. במקרה כזה, אם הוועדה פונה, אנחנו נאריך את לוחות הזמנים טיפה על מנת שיהיה זמן לשרים.
ששון גואטה (הליכוד )
רק שתדע לך חצי שנה שר החקלאות מחכה ששר האוצר יטפל בשוק. חצי שנה זה לא קורה. תקשיב, אנחנו עובדים על עצמנו.
היו"ר דוד ביטן
על מה אתה מדבר לא הבנתי.
נעמה לזימי (העבודה)
יו"ר הוועדה יש לי הצעה, אולי היא תהיה טובה אולי לא
ששון גואטה (הליכוד )
אנחנו עובדים על עצמנו, עדיף להעביר את החוק כמו שהוא, לא לחכות לחתימה של שר האוצר. אני אומר לך ואתה יודע שאנחנו עובדים על עצמנו.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם מעבירים את החוק שהוא לא צריך החלטת שר האוצר.
ששון גואטה (הליכוד )
בוא נעביר אותו איך שהוא. בוא, עדיף להביא ספר, נקרא קדיש. אני קורא את הקדיש על הענף, בוא נגמור את זה. שייקחו, אין ביטחון תזונתי, לא רוצה ביטחון תזונתי, אל תבקשו, בוא נחפש לנו חלופות, שלא יהיה כלום. בואו, בקורונה, שהיה בלאגן עם הביטחון התזונתי ידעו לבוא לבקש מאיתנו בוא נראה מה עושים ,שאנחנו ניכנס מתחת לאלונקה, עכשיו לא צריכים אותנו, אנחנו ויתרו עלינו.
היו"ר דוד ביטן
גואטה, בסדר, שב שב.
נעמה לזימי (העבודה)
יש לי הצעה רק יו"ר הוועדה, תגיד לי, אם אנחנו אומרים, בחתימת שר, לא פעם הדינמיקה היא בעייתית אולי אפשר להכניס עוד סלע. אני אומרת אוצר, חקלאות ואולי שר העבודה בגלל שבסוף מדובר על פרנסה של אנשים.
היו"ר דוד ביטן
על מה שר העבודה?
נעמה לזימי (העבודה)
פרנסה של אנשים למה לעשות.
היו"ר דוד ביטן
אם כבר שר הכלכלה.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל כלכלה מכניס לך אלמנטים של יבוא. אתם רוצים לדון בהורדת מכסים, בוא נדון בהורדת מכסים.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא קשור. שר הכלכלה לא.
נעמה לזימי (העבודה)
אני אומרת שבסוף, אם אנחנו מדברים על פרנסה צריך להסתכל על זה מזווית - - -
היו"ר דוד ביטן
אני יודע שאת אוהבת את הנושא הזה של העבודה, אבל אין לו שום קשר לעניין.
נעמה לזימי (העבודה)
אני גם מסתכלת מי השר.
היו"ר דוד ביטן
לא קשור. אז אם השר רוצה, יגיע לממשלה ויביע את העמדה שלו, מה הבעיה?
נעמה לזימי (העבודה)
אבל פה הם אומרים לך מה קרה עם השום, שהשר לא חותם ועכשיו זה - - -
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה רק דבר אחד. אם הם לא מסכימים. מה קורה אם הם מסכימים לדחות את הבקשות? נו מה קורה עם זה?
אביגיל כספי
אם פונים לשר או אם השר - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, פנה השר לשר האוצר, הם הגיעו למסקנה שלא צריך להשהות את החוק. מה קורה?
אביגיל כספי
אבל זה נמצא במצב ששר אחד היה מעוניין והשר השני לא היה מעוניין, נכון?
קריאה
זה לא יכול לקרות, פשוט לא תהיה פניה.
היו"ר דוד ביטן
לא, בוא נגיד אני פניתי, יושב ראש ועדת כלכלה, שני השרים התנגדו, מה קורה?
אביגיל כספי
אז הם מחזירים את התשובה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אז אני רוצה שאפשר יהיה לפנות לממשלה, זה בעייתי, אבל אני רוצה שהם יחליטו. אני יותר מודאג, אמרתי לך, מהעניין הזה של שני שרים באותה עמדה. מזה אני מודאג. במצב אחר לא אכפת לי, שר החקלאות דואג לחקלאים, שר האוצר דואג לדברים אחרים, אבל בסדר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אתה רוצה לראות איך ועדת הכלכלה יכולה להגיע לכפות החלטה, נכון? זה בעצם העניין? הכרעה?
היו"ר דוד ביטן
הם יכולים להכריע נגדך. על הנושא הזה של ההשהיה נכון?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר דוד ביטן
הם יכולים להחליט שלא תהיה השהייה, הם החליטו, אז אין ערעור על זה. אוקיי? זה המצב.
קריאה
אדוני יושב הראש רק להעיר ששר החקלאות דואג לביטחון המזון ולא לחקלאים. וגם ליוקר המחיה.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
באיזה תנאי זה מגיע לממשלה? כשיש חילוקי דעות?
היו"ר דוד ביטן
כשיש מחלוקת.
אביגיל כספי
כשיש חילוקי דעות בין השרים
היו"ר דוד ביטן
יש בעיה, אין סוף לדברים האלה. זה נותן לגופים, לארגונים וכו', לעתור נגד שיקול הדעת של השרים במקרה הזה, כי התנעת את התהליך. יש לזה השלכות, גם של פיצוי, יש לזה הרבה השלכות, אתה מבין?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
הבעיה הגדולה שזה מעמיד אותנו, גם את הוועדה, בעמדת נחיתות מאוד קשה, כי אם המציאות מדרדרת - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא מנהלים את המדינה, אנחנו רק ועדת הכלכלה, מה לעשות? אם רוצים הפרדת רשויות, זו הפרדת רשויות אמיתית. אנחנו מפקחים, אנחנו לא מנהלים במקומם.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר דוד ביטן
אבל בית המשפט יכול לתת להם סעד במקרה והשיקולים של השרים לא היו נכונים, או לא שמו לב לכל מיני, בית המשפט מוסמך. התנעת התהליך מאפשרת להם לגשת לבית משפט.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
זה נכון אבל.
היו"ר דוד ביטן
אם אין התנעה, אין בית משפט, אין כלום.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אבל אנחנו צריכים לבוא עם הרבה, איך נגיד, נקיפות מצפון או רגשות אשם אם יקרה הרע מכל.
היו"ר דוד ביטן
אז תמיד יש לנו את הזכות להגיש הצעת חוק.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
ולשנות את החקיקה.
היו"ר דוד ביטן
ולשנות את החקיקה, כן. לא מנענו את הסמכות הזאת מאף אחד, ואנחנו יכולים לעשות את זה, עשינו את זה בעבר, וגם הממשלה יכולה לעשות בקשות לתיקון החקיקה. זה לא נעצר.
אביגיל כספי
עכשיו אני מגיעה לסעיף התחילה. סעיף התחילה הוא בעצם כרגע ה-1 ביוני. אמרת שיש לך - - -?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני מציע סוף השנה.
היו"ר דוד ביטן
30 בספטמבר כיוון שזה יהיה מועד התחילה. 1 באוקטובר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
דצמבר, דצמבר, צריך זמן.
היו"ר דוד ביטן
תסביר את זה.
מולי לויט
אני אסביר, פשוט אני מרגיש כמו זה שחוזה את מלחמת יום כיפור ולא הקשיבו לו. המצב הוא כזה שהיום, נכון להבוקר, בדקתי הבוקר יש 1.1 מיליון עופות בלולים שעוד לא הוציאו אותם מעבר ל-42 ימים. כשכל יום כזה המגדל לא הולך להרוויח עליו בכלל. שנית, אנחנו רואים באפריל כמה אפרוחים הכניסו לשוק, 22 מיליון אפרוחים, שזה מעבר לכושר השחיטה המותר על ידי השירותים הווטרינרים.

זאת אומרת הפיגור הולך להיות גדול. אז אולי בהתחלה קצת ישחטו ויעשו עוף קפוא, אבל ביולי אנחנו בשיא המשבר כבר. ותרשמו את דבריי ואני בפרוטוקול. ביולי אנחנו בשיא המשבר בענף הפטם.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
המשבר של מחסור?
מולי לויט
עודף גדול, עודף עצום שלא ניתן לשחוט אותו. כי אין תיאום. כל הדיבורים שהיה הסדר, אף אחד לא מתייחס להסדר, כולם עושם שם מה שהם רוצים, יד ימין לא יודעת מיד שמאל, והמשבר בחודש יולי יהיה פה לפתחה של הוועדה.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
העודף הזה מייצר עודף בשוק? או מחסור בשוק? זה מה שלא הבנתי. או צער בעלי חיים?
מולי לויט
לא, עודף עצום בשוק. ועודף עצום בשוק ועודף בלולים שלא יוציאו אותם, כי כושר השחיטה של המשחטות נקבע על ידי השירותים הווטרינרים והוא מוגבל ל-900 אלף ומשהו עופות ביום, ולא יותר. אי אפשר לשחוט יותר מזה, ואי אפשר לשחוט יותר מחמישה ימים בשבוע, ולכן המשבר בחודש יולי בפתח.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
רגע מולי אבל מה שאתה אומר עכשיו, החבר'ה מהאוצר מרוצים אם אני מבין נכון, יהיה עודף, ירדו מחירים, הכל טוב.
מולי לויט
זה מה שיקרה בפועל. ומי ישחט? מי שישחט זה המגדלים, מי שינצל את זה לטובתו, על פי ניסיון העבר זה הקמעונאים, הצרכן לא יראה רווח גדול בעניין הזה. מהסיפור הזה הצרכן לא יראה ירידת מחירים. מי שירוויח אלו הקמעונאים.
היו"ר דוד ביטן
אבל עזוב עוד פעם, עוד פעם אתה חוזר על החוק עצמו. מבחינת מה שאתה אומר, שב-1 ביולי זה מועד חשוב, אז אנחנו לא נתחיל עכשיו עם בקשות כאלה ואחרות , אז אנחנו דוחים את זה ל-1 באוקטובר לעבור את התקופה הזאת. אחר כך החוק יתחיל.
קריאה
זאת אומרת בגלל הדיונים עכשיו זה קורה.
מולי לויט
לא רק בגלל הדיונים אין שום הסדר, כל אחד עושה שם מה שהוא רוצה.
קריאה
הסדר נגמר?
מולי לויט
לא, אף אחד לא מתייחס להסדר, עושים מה שהם רוצים.
קריאה
בגלל החוק ששמים.
מולי לויט
כן, כל אחד שומע מה קורה.
היו"ר דוד ביטן
רציתי כבר לעשות נוסח.
אביגיל כספי
אז אני ממשיכה, לגבי התקופות של האוצר.
היו"ר דוד ביטן
תמשיכי יש לנו שתי דקות כי התחילו כבר דיונים, מה שנשאר לנו עכשיו מה?
אביגיל כספי
בעצם רק שני ענייניים, אחד זה העניין של תקופת תוקפו של הצו. לכמה זמן אפשר לקבוע את הצו?
היו"ר דוד ביטן
אז מה שאמרנו שבשנה הראשונה, 2024, למרות פה מתחילים ב-1 באוקטובר אז אין צורך ב-2023 אפשר עד תשעה חודשים להשהות את הצו?
אביגיל כספי
רגע, אז אם הצו ניתן עד ה-1 בינואר 2025, אז זה בעצם תוקפו של הצו יכול להיות?
היו"ר דוד ביטן
לא, בשנת 2024 אפשר להשהות עד - - -
אביגיל כספי
אם הצו ניתן עד ה-1 בינואר 2025, ניתן להשהות - - -
היו"ר דוד ביטן
אז תשעה חודשים אפשר.
אביגיל כספי
עד תשעה חודשים.
היו"ר דוד ביטן
אבל תרשמי שהשרים יכולים להאירך את זה. לא משנה, אבל רשאים להאריך, אבל זה כאילו נראה שאי אפשר יותר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אביגיל, אבל זה כולל את סוף השנה הזאת?
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, להאריך בצו חדש, אבל שיהיה כתוב, שלא יגידו אתה לא מוסמך.
אביגיל כספי
ברגע שניתן להוציא צו, אפשר להוציא את הצו לתקופה - - -
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. ודבר שני בשנת 2025 זה כבר יורד לחצי שנה.
רם בן ברק (יש עתיד)
אדוני יושב הראש, אולי נעשה ששר אחד יחליט ולא שניים? אם שר האוצר ירצה, לא צריך אותנו. ואם אנחנו נרצה - - -
היו"ר דוד ביטן
למה אתה רוצה לברוח מהעניין? לא הבנתי.
רם בן ברק (יש עתיד)
אני לא בורח מהעניין.
היו"ר דוד ביטן
זה נראה ככה.
קריאה
אין סיכוי ששני השרים יסכימו.
היו"ר דוד ביטן
אין סיכוי?
רם בן ברק (יש עתיד)
שום סיכוי.
היו"ר דוד ביטן
אז עשינו מצב שהממשלה תחליט. אתה רוצה לתת לשר האוצר שיחליט לבד?
רם בן ברק (יש עתיד)
לא, שר החקלאות שיחליט.
קריאה
הם שווים לא? הוא חלק מהממשלה לא?
רם בן ברק (יש עתיד)
שר האוצר הוא גם שר במשרד הביטחון.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להגיד לכם שמשרד החקלאות יכול לבוא לפה ולומר שהוא לא רוצה תחרות. אני לא שמעתי את זה מכם עדיין.
קריאה
אנחנו מחויבים להסכם שלנו - - - תקציב.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מחויבים מחויבים. אתם לא יכולים לבקש חוק שאתם לא רוצים אותו, ולעשות את ההשהייה לכל החיים, זה לא הולך ככה.
קריאה
יושב הראש, אנחנו לא עוסקים עכשיו בחוק, אנחנו עוסקים עכשיו בפשרה.
היו"ר דוד ביטן
תגידו את זה, תהיו אמיצים עכשיו להגיד את זה, וזה הכל, עם כל ההשלכות של זה.
קריאה
אנחנו עוסקים כרגע בפשרה, לא בחוק. אנחנו מחויבים לחוק.
היו"ר דוד ביטן
זו לא פשרה מה שאתה אומר לי עכשיו ואני גם מבין את זה כבר. שאתם רוצים להשהות את זה כמה שיותר, אוקיי? ששר החקלאות ישהה את זה לכל החיים, וזה לא ילך. אם אתם לא רוצים את החוק אל תתנו לנו לעשות בכאילו, בכאילו זה לא יילך.
קריאה
יכול להיות שאם שר אחד מחליט, אז אפשר לעשות את זה שלושה חודשים.
היו"ר דוד ביטן
תהיו אמיצים להגיד אנחנו לא רוצים את החוק הזה בכלל נקודה. אתם יכולים להגיד את זה? עד הער תגידו לנו את זה, זה הכל, ואז אולי אני אחליט, תגידו את זה. לטוב או לרע.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
לטעמי זה הדבר שצריך לעשות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נו.
אבשלום וילן
הוא כבר מציע יומיים לפצל.
היו"ר דוד ביטן
הפיצול לא אומר כלום, אנחנו לא ילדים. הבנו שפיצול זה לא לאשר. אז אני רוצה שמשרד החקלאות יהיה אמיץ להגיד את זה, הוא חושב שזה מזיק לחקלאים שיבואו ויגידו את זה כאן, ולא צריכים את החוק הזה.
קריאה
הנה המנכ"ל אומר את זה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מה הבעיה? הממשלה החליטה ומעבירים אליי את הוויכוח? למה הם לא התווכחו בממשלה על זה? למה? הממשלה עשתה דיון של שעה על הכל. אנחנו עושים דיונים של הרבה מאוד שעות על העניין הזה, ומשקיעים הרבה מחשבה על זה. לא ראיתי את הממשלה עושה את זה. אז איפה היה משרד החקלאות?
רם בן ברק (יש עתיד)
משרד החקלאות עשה הסכם כזה עם משרד האוצר שהוא לא רוצה לדפוק את ההסכם, מאיימים עליו.
היו"ר דוד ביטן
עשה אז עשה מה אתה רוצה ממני אני לא מבין? אני לא בא אליכם בביקורת, אבל אל תשימו לי בכאילו לעשות את הדברים. זה לא הולך הסיפור הזה.
אביגיל כספי
הערה אחרונה, בעצם בגלל שמדובר בהסדר כובל שהוא עבירה פלילית, אנחנו נוסיף רק הבהרה שבעצם יש עבירה פלילית, ובתקופה מסוימת השרים יכולים לקבוע צו ושזה הופך את זה למשהו לא פלילי. חוק העונשין אומר שאם נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה, תתבטל האחריות הפלילית, ואי אפשר להעמיד לדין - - - יפסיקו.
היו"ר דוד ביטן
זה מה שאני אומר.
אביגיל כספי
עכשיו בעצם רק צריך להוסיף סעיף הבהרה שלא יראו בתקופת הצו כביטול האיסור.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש ביטול, מה זאת אומרת?
אביגיל כספי
כן, אבל אם היה הסדר כובל לפני תחילת תוקפו של הצו, אז אפשר להעמיד עליו לדין, ואם יהיה הסדר כובל לאחר סיום תוקפו של הצו אז יהיה אפשר להעמיד עליו לדין. רק באותה תקופה - - -
היו"ר דוד ביטן
תעשו את הניסוחים המשפטיים. אמרתי 24 אפשר עד תשעה חודשים, מ-25 ומעלה חצי שנה. הלאה, נשאר לנו לדון על השיקולים של השרים, אנחנו לא יכולים להמשיך.
קריאה
את יכולה לחזור מה אמרת על הסדר כובל לא הבנתי?
אביגיל כספי
זו הבהרה לעניין בעצם, ברגע שיש עבירה ומבטלים אותה ואי אפשר להמשיך בהליכים על אותה עבירה ואי אפשר להעמיד לדין מי שעדיין לא העביר אותה. עכשיו בעצם מה שקרוה שיש פה איסור פלילי שקובעים מעכשיו הסדרים כאל שהיו מותרים עד היום יהיו אסורים, ונותנים לשרים אפשרות לקבוע בצו תקופות שבהם אותם הסדרים יהיו מותרים. צריך להבהיר שזה לא נחשב ביטול של האיסור, זה ביטול של תקופה ולא ביטול קבוע במשמעות של סעיף 4. זאת אומרת לא יראו בזה כביטול לצורך סעיף 4 לחוק.
אפרת אביאני
אז אולי תקראו לזה היתר ולא ביטול של האיסור. זה יהיה פשוט היתר לענף, במקום להגיד ביטול האיסור או האיסור לא חל, ואז יש לך בעיה שכאילו נעלמת לך העבירה, את פשוט מתירה משהו שעד היום היה אסור אז אמרנו היתר, והוא לא כזה חסר תקדים מבחינה משפטית, כי אפשר לתת לשרים להתיר לתקופה משהו שהחוק קובע שהוא בדרך כלל אסור. רק רעיון למחשבה.
קריאה
למה צריך את זה? זו פשוט הבהרה טכנית שאומרים שאם מישהו עשה משהו שהוא לא חוקי ורוצים - - -
אפרת אביאני
יש פה דיון בכנסת, ואני יועצת משפטית של משרד רלוונטי, אם רוצים לשמוע עוד דעות וקיים דיון ענייני, אז זאת דעתי, אפשר לשקול שזה יהיה היתר ולא ביטול של האיסור.
היו"ר דוד ביטן
יועצים משפטיים, תפתרו את זה לבד, בסדר? זה משהו שקשור להליך הפלילי, בסדר? עד לדיון הבא, שיהיה אחרי ההצבעות תגיעו להסכמה. עכשיו יש לנו עוד טיפה זמן אז בואי נסביר בדיוק.
אבשלום וילן
את יודעת שהנוסח שלך שכל - - - עבריינים?
אביגיל כספי
לא, קביעת איסור היא מכאן ואילך. לא קובעים משהו רטרואקטיבית.
אבשלום וילן
קודם כל אתה עבריין עכשיו אנחנו נחליט אם נשחרר אותך או לא, אני מציע לכתוב הפוך, אתה לא עבריין, עד 31 בדצמבר אתה לא עבריין.
גל ברנס
אם אתה פועל בניגוד לחוק בזמן שלא ניתן צו השרים, אז בוודאי שאתה עבריין כי אתה פועל בניגוד לחוק. אם אתה פועל בהתאם לצו שניתן על ידי הצווים בתקופת הצו, אז מותר לך לעשות את זה. אם אתה פועל אחרי תקופת הצו, אסור לך לעשות את זה. אבל מה שאביגיל אומרת זה שאם אתה פועל בניגוד להוראות הצו לפני תקופת הצו, ואז ניתן צו, לא תוכל לבוא ולטעון שבגלל שניתן צו, אז הפעולות שעשית לפני הצו הן חוקיות, זה לא הגיוני. אני לא חושב שיש מחלוקת על העניין הזה.
אבשלום וילן
השאלה היא פה, כאשר השרים בחדר לא מגיעים להסדר, מה אז קורה?
גל ברנס
אם עשית את ההסדר שלך בתקופת הצו שהיה בתוקף, הכל בסדר. אם אחרי זה השרים לא מאריכים את תקופת הצו, ההסדר פג. אתה לא יכול להמשיך לבצע את ההסדר.
רם בן ברק (יש עתיד)
איך אתה מסביר את זה שבעצם החוק הזה אוסר לחלק לעשות הסדר ולחלק מאפשר כן לעשות הסדר? הוא יכול - - -
גל ברנס
נכון, כי אנחנו מאפשרים למי שהוא לא אדם - - -
רם בן ברק (יש עתיד)
אבל עדיין האדם הזה פועל בניגוד לחוק.
גל ברנס
לא מה פתאום. מי שהוא לא אדם קשור למשחטה, ולא מחזיק במשחטה, הוא מגדל שלא מחזיק במשחטה, מותר לו לעשות הסדרים גם אחרי תיקון החקיקה.
קריאה
מה זה לא מחזיק במשחטה תסביר לי?
גל ברנס
אם הוא לא בעלים של משחטה. אם הוא לא מחזיק באיזשהו אחוז במשחטה, מותר לו לעשות הסדרים.
קריאה
מותר לקבוע אחוז מסוים?
אביגיל כספי
כל ההוראות קבועות בחוק, ונכנסים להגדרות של שליטה ומחזיק.
גל ברנס
החזקה לפי חוק ניירות ערך.
אביגיל כספי
זה קבוע בחוק. אני חייבת לומר לגבי התמיהה על ההסדר הזה, הסדר מאוד דומה עבר בוועדה ב-2015 שבו בעצם הפטור החקלאי שדיבר על התוצרת החקלאית, צומצם כך שרק מגדלים שהם ממש מגדלים ולא משווקים, או אם הם משווקים הם משווקים רק את התוצרת של עצמם, יוכלו לעשות ביניהם הסדרים.
אורי לביא
50% תוצרת של עצמם. לא רק תוצרת של עצמם, אלא לפחות 50%.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
מה המשמעות?
גל ברנס
אין לזה משמעות, זו הבהרה.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אני שואל מה ההיתר שניתן למי שלא קשור למשחטה. תסבירו לי בפרקטיקה איזה טלפון או איזו ישיבה אפשר לקיים ומה מטרת הישיבה שאתם מאפשרים? מי הוא לא עבריין? מה הוא יכול לעשות שהוא לא עבריין?
גל ברנס
כמו שיש היום את הפטור בחוק התחרות, הפטור נשאר, מה שאנחנו גורעים מהפטור כרגע זה מי שמגדל שמחזיק במשחטה או אדם קשור, הוא לא יוכל לעשות. כל מה שמותר היום מותר למי שלא אדם קשור ולא מחזיק במשחטה, מותר להם לעשות הסדר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
חשבתי שהתעמקתם בתחום אז אני שואל.
גל ברנס
הם פטורים מהאיסור על הסדר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
מה הם יכולים לעשות? לא מה הם פטורים.
גל ברנס
לתאם, הם מתאמים כמויות, מותר להם להמשיך לתאם כמויות גם מחר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אז לתאם עם מי?
גל ברנס
בינם לבין עצמם.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אוקיי זה משהו כרטיס טיסה הלוך ושוב, אבל הם חלק מענף כולל.
גל ברנס
מותר להם לתאם בינם לבין עצמם.
אורי לביא
שניה רגע לא הבנתי.
אבשלום וילן
בלי תיאום בין כל הענף אי אפשר לדבר על תיאום.
אורי לביא
לא הבנתי אם יש מצב שבתקופת הפטור הזה, בתקופת הצו, נעשה איזשהו סיכום של הסדר להפחית כמויות ולא נעשה משהו אקטיבי להפסיק אותו, אלא פשוט אנשים יתנהגו לפי מה שהחליטו, אז הם עבריינים? לא עבריינים בסיום הצו?
אוהד מרדכי
הסדר הוא הסדר.
אורי לביא
לא לא זה לא כזה פשוט, אל תנסה לעשות פשוט מה שלא פשוט.
אוהד מרדכי
זה פשוט
אורי לביא
זה לא פשוט, אם זה היה פשוט זה היה פשוט. אם יש הסדר, החליטו שלא מייצרם יותר מ-5 מיליון בשבוע, ובאמת ממשיכים לא לייצר יותר מ-5 מיליון. כאילו עומדים בזה אבל אין תוקף. כתוב בהסדר הזה שחתמו עליו עד ספטמבר. באוקטובר הם לא חורגים, הם לא עוברים על ה-5 מיליון שהחליטו עליו. אז באוקטובר הם הופכים להיות עבריינים? אני לא מצליח להבין את זה, זה כל כך לא ברור.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אם אני מבין, אם הם לא תיאמו את זה באופן אקטיבי אז הם כנראה לא עבריינים.
אורי לביא
הם תיאמו את זה חודש לפני.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
זה ייבחן בבית משפט אל תדאג.
יעוז אברגל
אם הם לא הבינו את זה איך אנחנו החקלאים נבין את זה? אדוני יושב הראש, אתה מאמין באמת שעקרת הבית תקנה עופות בסוף יותר בזול? אתה מאמין בזה? בסופו של יום היא לא תקנה ולא יהיו לה עופות מה לקנות, וכל זה פלפולים על פלפולים, באמת אולי כדאי שתקרא לשר החקלאות, תגיד לו שיגיד את זה בסופו של דבר בקולו ונגמר העניין הזה.
גל ברנס
אני רוצה רק הבהרה כי זה חשוב שניה, המשך פעולה לפי ההסדר שהיה בתקופת הצו בהחלט יכול להיחשב כהסדר. אז חשוב לי שזה כן ייכתב, שהמשך הפעולה בהחלט יכולה להיחשב כהסדר.
קריאה
מה זה המשך פעולה?
גל ברנס
שאתה ממשיך לפעול לפי ההסדר שהיה לפני תחילת הצו
אורי לביא
מה זה המשך פעולה? הוא לא עשה משהו אקטיבי. סליחה, אם אני לא מצליח להבין ופה חברי הכנסת מבינים את זה, איך החקלאים יבינו את זה?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
הוא אמר את זה בצורה ברורה אורי.
יעוז אברגל
כל חקלאי שעובד עם מאבטח שלא יעשו לו פרוטקשן, עם עורך דין שלא יהיה עבריין עם רואה חשבון שלא יתפסו אותו מס הכנסה. מתי העופות האלה יקבלו לאכול? ממי?
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
אורי הוא אמר לך בצורה ברורה, אם החקלאי שמקבל אפרוחים יקבל את אותו מספר - - -
אורי לביא
אבל הוא לא עושה את זה בהסדר.
אלון שוסטר (המחנה הממלכתי)
בלי הסדר, הוא עבריין שמע טוב מה שהוא אמר לך. אם הוא ימשיך - - -
היו"ר דוד ביטן
אי אפשר להמשיך.
אורי לביא
אז כולם עבריינים.
קריאה
אורי יש הסכמה, ואם ממשיכים להתנהל לפי ההסכמה אותו דבר אפשר גם לעשות יום לפני פקיעת הצו להסכים על העתיד וזו התנהגות שממשיכה.
אורי לביא
לא אבל אין הסכמה, כאילו הסכימו עד ספטמבר, מה קורה באוקטובר?
קריאה
אם ממשיכים להתנהג בהתאם להסכמות ויש התנהלות שממשיכה בהתאם להסכמות ויש הלכה למעשה התנהגות שממשיכה, הכל תלוי בנסיבות של המקרה הספציפי.
אורי לביא
היועצת המשפטית אליך אני מדבר. מה שנאמר פה, שהיה והחליטו שכל מדגרה עושה 5 מיליון והחליטו את זה עד ספטמבר, באוקטובר הם לא מחליטים כלום, הם עושים טבעית 5 מילון אז מה קורה?
היו"ר דוד ביטן
רבותי אני חייב להפסיק. אין מצב שיעשו השהיה לשלושה חודשים ואתם תעשו הסכם לחמש שנים.
אורי לביא
אני לא עושה כלום, אני מנסה להבין מה הדין על מישהו שפשוט המשיך באותו.
היו"ר דוד ביטן
זו בעיה משפטית, תפתרו אותה לבד, אם צריך נכנס לעניין. אני חייב לעשות הפסקה. רבע שעה אחרי סיום ההצבעות אנחנו נחזור לפה. היום.


הישיבה ננעלה בשעה 11:51.

קוד המקור של הנתונים