ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/05/2023

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
15/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני, כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג-2023, של ח"כ חוה אתי עטייה
נכחו
חברי הוועדה: שמחה רוטמן – היו"ר
מתן כהנא
מוזמנים
מרב זוהרי - עו"ד, משרד המשפטים

אילנה גלייטמן - מנהלת שירות ראייה שמיעה וטכנולוגיה, אגף בכיר הערכה, משרד הרווחה והביטחון החברתי

מיכל ילובסקי - יועצת משפטית, משרד הרווחה והביטחון החברתי

אלה אייל בר דוד - מנהלת תחום בכיר תעסוקה איכותית ונשים, מינהל אוכלוסין, משרד הכלכלה והתעשייה – זרוע העבודה

עטרת נס שטרנברג - לשכה משפטית, זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

עידו חי - רפרנט בט"פ ואכיפה באגף תקציבים, משרד האוצר

ענת הר אבן - היועצת המשפטית, רשות האכיפה והגביה

עינת יוסוב - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

רון דרך - מנחה קליניקה משפטית, האוניברסיטה העברית

רן מלמד - מנכ"ל ארגון נקודת מפנה
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
הילה לוירשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי -דיוקים והשמטותרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג-2023, של ח"כ חוה אתי עטייה
היו"ר שמחה רוטמן
חברי הכנסת, אני פותח את הישיבה בנושא: הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי, של חברת הכנסת אתי עטיה. תזכירו לנו איפה היינו בפעם הקודמת. אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להזכיר?
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
הדיון הקודם היה דיון על הנוסח שעבר בקריאה ראשונה, שמדבר רק על תוכניות סיוע להורים עצמאיים. הנקודה המרכזית שעלתה הייתה שיש פה חשש לאיזושהי פגיעה בשוויון. אם יש כספים מסוימים שאוכלוסיות מסוימות זכאיות לקבל מהמדינה, אין הרבה היגיון להבחין בין אוכלוסיות שונות שזכאיות לקבל את אותו סיוע. התברר שחלק מהזכאויות של הורים עצמאיים, מכוח תוכניות שגם אוכלוסיות אחרות זכאיות להן, כפי שהן נפרסו פה בפני הוועדה. יש תוכניות ייעודיות להורים עצמאיים, ויש תוכניות שהן לא ייעודיות להורים עצמאים, אבל הורים עצמאים הם אחת מהאוכלוסיות שזכאיות לקבל מכוח אותה תוכנית.

עלתה השאלה האם לא נכון להגיד את ההגנה מפני עיקול לא לפי סוג האוכלוסייה אלא לפי סוג התשלום. כלומר, אם יש תשלום מסוים שאוכלוסיות זכאיות לו, בין היתר אוכלוסיות של הורים עצמאים, נכון יהיה להגן מפני עיקול צד שלישי על סוג התשלום הזה. בהקשר הזה, יו"ר הוועדה ביקש מהממשלה לנסות ליצור איזשהו אפיון של אותם כספים – לא של התוכניות – וזה אמור להיות בצו של שר המשפטים באישור הוועדה. ליצור אפיון כללי לאותם סוגים של כספים, של תשלומים, שבאמת יש הצדקה להגן עליהם.
היו"ר שמחה רוטמן
התחלת הכיוון שאני דיברתי עליו בישיבה הקודמת היה שכספים שנועדו לשפות אדם על הוצאה שהוא כבר הוציא, אם אתה מעקל אותם בשלב הזה, אתה מייצר סיטואציה שבה הוא הוציא כספים בהסתמכות על זה שישפו אותו. עקרונית, היינו יכולים להעביר את הכסף כמדינה לגורם עצמו – לקייטנה וכולי – עשינו את זה דרך חשבון הבנק של ההורה מטעמים כאלה ואחרים, אבל למעשה זה כסף שאמור לעבור צבוע ישירות לכסות הוצאה מסוימת כנגד קבלות. אם אתה תופס אותם בשלב הזה, אתה מייצר סיטואציה שאולי תרתיע את האדם מלהוציא את הכסף מלכתחילה, מתוך ידיעה שהוא ישלם פעמיים מהשוטף שלו, ולא יהיה לו. זאת הייתה התחלה האפיון שדיברנו עליו.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היו"ר והיועץ המשפטי, קודם כול, שיהיה ברור שהורה עצמאי, הכוונה להורה יחידני באותה נקודת זמן. האם העובדה שהורה עצמאי, על המורכבות של זה, לא יוצר סיבה להבחנה מוטעית? אתה אומר שיכול להיות שהוא מקבל כסף, ואז אנחנו אומרים: להורה עצמאי לא ייקחו את זה בחשבון, ולאחר כן ייקחו את זה בחשבון. מה שהופך אותו למקבל את ההטבה בתיקון שאנחנו עושים פה, זה להגן על הורה עצמאי כהורה עצמאי. זאת המורכבות, ועל זה הצבענו.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
נכון, זאת בדיוק השאלה.
טלי גוטליב (הליכוד)
הורה עצמאי זה אומר, שאנחנו לוקחים בחשבון שהחיים שלו מורכבים יותר, מסובכים יותר, ולכן אנחנו מתחשבים בו יותר. לכן, זאת לא אפליה.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
חברת הכנסת גוטליב, מה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק לב השאלה. פה צריך לבחון את התוכניות השונות. אם יש תוכנית שהיא ייעודית להורה עצמאי, אתה אומר: הממשלה זיהתה את הקשיים שיש להורה עצמאי, ולכן יצרה תוכנית ייעודית לעזור לו. אבל אם יש איזושהי תוכנית שעוזרת למגוון של אוכלוסיות במצוקה – למשל, רוצים לעזור עם צהרונים, ואומרים שיש ארבע-חמש אוכלוסיות, שהממשלה החליטה שהיא רוצה לעזור להם. יש הורים עצמאים, בגלל הקשיים שהם מתמודדים איתם, יש אוכלוסייה כזאת ואוכלוסייה אחרת. האם כשיש תוכנית כזאת עם מגוון אוכלוסיות, וכולן זכאיות לסיוע הזה, ובין היתר הורים עצמאים, האם באותה תוכנית יש הצדקה להבחין בין הורים עצמאים לאחרים?
טלי גוטליב (הליכוד)
כן. כשאתה נותן כסף לאזרחים מסוימים, מתוך שיקול שאתה רוצה להיטיב איתם, זה שיקול אחד. זה שנכנסים לשם גם ההורים העצמאים באותה תוכנית, זה בסדר. השיקול שלנו פה הוא האם אנחנו מתחשבים לצורך עיקול בהורה עצמאי אחרת מאחרים – כן, אנחנו מתחשבים בהם אחרת.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
זאת שאלה.
היו"ר שמחה רוטמן
לכאורה זה לא תלוי בשאלת מקור הכספים. את יכולה להגיד: אני לא רוצה שיוטלו עיקולים על הורה עצמאי, נקודה, סוף פסוק, ולא משנה מה מקור הכספים. אם הטענה שלך היא שהורים עצמאים, החיים שלהם מורכבים, ולכן צריך להגן עליהם מעיקול, מה זה משנה אם הכסף הגיע מתוכנית ממשלתית או לא?
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא מסכימה איתך. אנחנו לא יכולים להתערב בחייבים שלוקחים כל מיני כספים, ונגן עליהם עכשיו כי הם הורים עצמאים. לא, אנחנו לא מסכימים. אנחנו אומרים שאם המדינה, במסגרת תוכנית ייעודית, מצאה את ההורים העצמאים זכאים לכסף מסוים – מי ישמע, אף אחד לא מתעשר מזה, נכון? – אם המדינה מצאה את ההורים העצמאים, בנסיבות שלהם, זכאים בתוכנית ייעודית מסוימת לקבל כסף, אני לא רוצה שיטילו על זה עיקול.
היו"ר שמחה רוטמן
למה יותר מאשר דמי ליווי לעיוור?
טלי גוטליב (הליכוד)
יש הכול.
היו"ר שמחה רוטמן
לא יש הכול.
טלי גוטליב (הליכוד)
יש לי קצבת נכות על הילדה שלי, שהיא עם 180% נכות. אתה יכול לעשות מגוון שיקולים. נכון שיש קצבאות נכות שלדעתי לא צריך לעקל, כי אז אתה מונע מבן אדם לחיות, אבל זה לא החוק שבגדרו אנחנו נמצאים.
היו"ר שמחה רוטמן
זאת בדיוק השאלה, וברור שאנחנו לא בגדר חוק מסוים. כאשר אנחנו מחוקקים, האם זה משתלב במסגרת מסוימת של חשיבה? האם זה שיקול רלוונטי יותר, חוץ מהעובדה שאנחנו רוצים? זה שאנחנו רוצים זה טוב, אבל השאלה היא האם יש היגיון שמתוכנית ממשלתית מסוימת, כמו שהציג היועץ המשפטי, שנותנת לארבעה קהלי יעד סוג של כסף מסוים, שנועד לעזור להם במצוקה מסוימת, והממשלה או הכנסת החליטו שאוכלוסיות היעד האלו זכאיות לקבל את הכסף הזה כדי שהוא יכסה את ההוצאה על המתנ"סים, של החוגים לילד. האם העובדה שפלוני אלמוני הוא הורה עצמאי, צריכה להעניק לכסף למתנ"סים שיוצא מאותו כיס לאותה מטרה לאוכלוסיות שונות - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
כן. מה שהופך את זה למוצדק, זה העובדה שהוא הורה עצמאי והורה יחידני. אם היינו באמת רוצים, היינו יכולים לחוקק הוראה אמורפית גדולה, שכל כסף שיוצא מכיס המדינה אל האזרח באשר הוא, ולא משנה באיזו תוכנית – נכות כזאת או אחרת – אנחנו לא נוגעים בזה בעיקולים. האוצר צריך לבדוק את זה.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
חברת הכנסת גוטליב, השאלה היא כשמדובר על אותו כסף מאותה תוכנית. אני אתן דוגמה רק בשביל להמחיש את העניין. אחת התוכניות היא שוברים להכשרה מקצועית. נניח שהממשלה קבעה שהורה עצמאי זכאי לקבל את ההכשרה הזאת, וגם מישהו שהוא נכה צה"ל. אני סתם ממציא, רק בשביל הדוגמה. עכשיו את אומרת שאנחנו רוצים לעגן, כדי שלא יעקלו את הכסף שנותנים להורה להכשרה מקצועית. האם אותו כסף עם אותה הטבה של הכשרה מקצועית, יש סיבה להגן על הורה עצמאי ולא על נכה צה"ל?
טלי גוטליב (הליכוד)
ברור שכן, ואני אסביר לכם למה. מבחינתי, כל כסף שמגיע לנכה, לא נוגעים בו, נקודה, ארבעה סימני קריאה. אבל אני לא בוויכוח הזה ולא בשיח הזה.
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו לא מדברים עכשיו על כל כסף, מדברים על אותה תוכנית.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה שהופך את הלגיטימיות להתערב בזכות של אדם לעקל כסף, זאת העובדה שהוא הורה יחידני. הרי יש פה חייב שיש לו זכות להטיל עיקול.
היו"ר שמחה רוטמן
נושה.
טלי גוטליב (הליכוד)
נושה, סליחה. יש לו זכות להטיל עיקול, ואני מתערבת לו בזכות הזאת לא בגלל הכסף, אלא בגלל הורה יחידני שמקבל כסף במסגרת תוכנית ייעודית. אני לא מדברת על הכסף; אני מדברת על הפרסונה, על האדם.
היו"ר שמחה רוטמן
אם זה האדם, לכאורה מה זה משנה מה מקור הכסף?
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, אני לא אגן על הורה עצמאי מכל דבר בעולם.
היו"ר שמחה רוטמן
את רק אומרת את זה, ולא נותנת הסבר הגיוני.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני אבנה את זה הכי הגיוני שיש. הרעיון הוא שהורה יחידני מקבל פה תעדוף. הוא מקבל הגנה כשהוא מקבל כספים מהמדינה, שנועדו לסייע לו כהורה יחידני, לא כספים אחרים.
היו"ר שמחה רוטמן
שואל אותך היועץ המשפטי, והשאלה עדיין במקומה עומדת, אם במסגרת תוכנית מסוימת או שתי תוכניות דומות מועבר כסף לשתי אוכלוסיות יעד, שאחת מהן היא הורים יחידנים ואחת מהן היא אוכלוסיית יעד אחרת, יש הצדקה שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריה עם שכל, עם היגיון, שתשלום מעונות שמשלמים להורה עצמאי לא יעקלו, ותשלום מעונות שמשלמים לנכה צה"ל, כן יעקלו. האם יש לזה הצדקה?

העמדה של המחלקה למשפט עברי, שנשלחה אלינו, אמרה כך: עקרונית, כל כסף שניתן למישהו למטרה מסוימת, ניתן להתנות על היכולת לעקל אותו. כל זמן שאין לך זכות מוקנית לדבר הזה, ניתן להתנות. הוא ניתן למטרה מסוימת, ולכן, עקרונית, בואו נגיד שכל קצבאות הסעד למיניהן/רווחה/בריאות, שניתנות על ידי גופי מדינה, פטורות מעיקול, נקודה, סוף פסוק. ולא משנה אם האדם הוא עשיר או עני. זה קו מחשבה אחד שיש לו לוגיקה פנימית. אפשר לדבר עליו, ואפשר לראות אם הוא מתאים למסגרת החקיקתית.

קו שני אומר שהורים עצמאים, כמו שאת אומרת, הם אוכלוסייה שיש לה מורכבות מסוימת בחיים. אם הייתי מקבל את התזה שלך הייתי אומר: בואו נגיד שהתקרה של הגנת השכר להורה עצמאי יותר גבוהה, כדי לייצר להם איזושהי הגנה. לא הייתי יורד לרזולוציה של מקור הכסף, כי לכאורה מה זה משנה. הורה עצמאי הוא הורה עצמאי והחיים שלו מורכבים, לא קשור אם הוא מקבל מהממשלה או לא מהממשלה.

אנחנו צריכים לנסות לחשוב על היגיון מסדר, שגם משתלב עם פטורים אחרים שקיימים היום בחוק. יכול להיות שאנחנו רוצים להרחיב אותם. אני מזכיר, ולא שאני חושב שכך אנחנו צריכים לחוקק, אבל כאשר אנחנו מייצרים הבחנות לא רלוונטיות בתחומים של רווחה וסעד, אנחנו באמת נמצאים בשדה החוקתי – או פגיעה בזכות לקיום בכבוד, או פגיעה בשוויון או פגיעה בקניין. אנחנו נמצאים בדיונים ואנחנו צריכים לחשוב באיזו זכות אנחנו פוגעים בקניין של אדם – במקרה הזה, הנושה – ומונעים ממנו את היכולת לפעול לעיקול, וצריכים למצוא לזה הצדקה. אני יכול להגיד שעצם העובדה שאדם הוא הורה עצמאי, זאת לא הצדקה לפגיעה בזכות הקניין של הנושה. גם הצעת החוק המקורית אומרת את זה, כי עובדה שהיא הגבילה את זה. היא לא הציעה להגדיל את תקרת הפטור מעיקול.
טלי גוטליב (הליכוד)
רק לכספים שהוא מקבל מהמדינה.
היו"ר שמחה רוטמן
זאת אומרת, זה לא עצם העובדה שאדם הוא הורה עצמאי, אלא יש פה שילוב של שניים. השאלה עכשיו היא מה המרכיב הדומיננטי, ולא רק מה המרכיב הדומיננטי אלא איך אני מחיל את זה באופן גורף ורוחבי. זאת השאלה, זה הנושא.
רן מלמד
אני מארגון נקודת מפנה, לשעבר עמותת ידיד. אדוני, אני חושב שיש פה שתי סוגיות: סוגיה ראשונה עוסקת בנושא השוויון, וצריך להבין את הרקע. נשאלת השאלה האם הורים עצמאים זכאים ליותר, ולתפיסתי האישית, כן. אני חושב שהמורכבות שלהם בעצם העובדה שיש רק מפרנס אחד בבית ולא יותר, נותנת להם זכות ליותר. במקביל צריך לזכור שממשלת ישראל, מעבר לחוקים שהיא חוקקה לטובת אוכלוסייה של אימהות חד-הוריות או אימהות יחידניות או הורים עצמאיים - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
גם אבות. יש גם אבות.
רן מלמד
כן, אנחנו מספר קטן, אבל גם אבות. לעומת זאת, ממשלת ישראל קבעה לפני לא מעט שנים סדרה של אוכלוסיות שזכאיות לסיוע בתחום קידום תעסוקתי וכלכלי. בסדרה הזאת יש הורים עצמאים, עולים יוצאי אתיופיה, עולים מחבר המדינות, אזרחים ותיקים ועובדים מעבר לגיל 55 ומעלה, אנשים עם מוגבלויות ובני מיעוטים. ההחלטות הממשלתיות האלה מאפשרות לתת להם זכאות לתוכניות ממשלתיות כאלה ואחרות, שבמסגרתן הם מקבלות את הכסף. השאלה שצריכה להישאל, אדוני, היא האם בחוק הספציפי הזה מכניסים גם את קבוצת האוכלוסיות האלה, כי היא מוגדרת לך, או שעושים את זה בחוק נפרד, שיכלול גם אותם. זאת שאלה ערכית, אחרת.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה מצמצם את זה רק לתוכניות של עידוד תעסוקה.
רן מלמד
אני חושב שזאת הייתה גם כוונת החוק – תוכניות לקידום תעסוקה וקידום כלכלי של האימהות. נקודה שנייה, אדוני, ולדעתי היא מאוד בעייתית בחוק, היא במקור הכסף. אתה דיברת על כך שזה בעצם כסף שהוא שיפוי – חלק גדול מהתוכניות, כמו תוכנית מלגות או תוכנית שמופעלת במיזם משותף בין קרן ידידות טורונטו למשרד הרווחה וכדומה, הכסף עובר לאישה לא מהממשלה. הוא עובר לקרן הפילנתרופית, והיא מעבירה לאישה את הכסף. זאת אומרת, חשבון הבנק של האישה לא מזוכה מחשבון ממשלתי, אלא ממקור אחר. אתה צריך לראות איך אתה יודע לצבוע את זה ולעצור את זה. אותו הדבר בתוכניות שמשותפות לרשויות מקומיות.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני חושבת שזה נכלל בתוכנית הממשלתית.
רן מלמד
לא בהכרח. אם חברת עמידר מפעילה תוכנית, ובמסגרתה היא מעניקה סיוע לאימהות חד-הוריות, אם את לא יודעת לצבוע בדיוק את הכסף שמגיע מחברת עמידר, הכסף הזה יעוקל. יושבת פה נציגה של הבנקים, שתגיד לך שהמנגנון לפתור את זה לא יהיה כזה פשוט. הוא אפשרי, אבל הוא לא פשוט, כי תצטרך לדעת איך לצבוע את הדברים האלה.

בעקבות הדיון בשבוע שעבר הכנתי לך נייר, והבנתי שהוא נמצא לפניך. אני בהחלט חושב שצריך לכלול את האוכלוסיות האחרות בתוך החבילה הזאת. אני לא בטוח שזה צריך להיות בחוק הספציפי הזה, ולא להגדיר אותן בחוק נפרד. גם הממשלה קבעה שלהורים עצמאיים יש יותר זכויות בנושאים מסוימים מהממשלה. למשל, במענק עבודה. מענק עבודה שמקבלים הורים עצמאים, הסכום שלו יותר גבוה ממה שמקבלים אנשים אחרים.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היו"ר, חוק הסיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, הוא חוק שנחקק מתוך מחשבה שההורה העצמאי – אגב, הוא מוגדר שם בצורה מאוד מאוד מסוימת. לדוגמה, הורה שהופך להיות הורה יחידני, צריכות לעבור שנתיים שהוא בפרידה, שנתיים שהוא בהליך בבית הדין בהליכי גירושין או אישה עגונה וכולי. כבר למדנו שכמחוקקים וכמדינה אנחנו נותנים זכויות יתר להורים עצמאים. שוב, הכוונה היא לא להורה עצמאי בעבודה אלא להורה עצמאי יחידני, לטובת האזרחים שמקשיבים לוועדת החוקה. הורה שמגדל לבד את ילדו. ממילא אנחנו נותנים לו תעדוף, ובגלל שאנחנו נותנים לו את התעדוף הזה בתוך החוק הספציפי, של חוק הסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, עם כל הכבוד, אני לא רואה איך אני צריכה להשוות את ההגנה מפני עיקול.
רן מלמד
אני אומר עוד פעם, אני חושב שזה צריך להיות בחוק נפרד.
טלי גוטליב (הליכוד)
יכול להיות שתצטרך לחוקק חוקים נוספים שמגנים על קצבאות נכות וכולי. אני לא שם, אני בחוק ההסדרים.
היו"ר שמחה רוטמן
את לא בחוק ההסדרים. טלי, הכול בנחת.
טלי גוטליב (הליכוד)
עוד יותר טוב, אבל לא בנחת. למה לא בנחת? כי יש באמת קושי עם זה שאפשר להטיל עיקול על כסף ייעודי שמתקבל מהממשלה על משפחות יחידניות. זה קשה, ואנחנו כן נותנים להן תעדוף. אני לא רואה איך אפשר להשוות את זה. בשם עיקרון השוויון אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. אני יכולה לחוקק חקיקות מאוד מאוד רחבות כדי לשמור על שוויון באשר כל הקצבאות ובאשר כל הנכויות. גם בתוך הנכויות יש הבחנה.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
חברת הכנסת גוטליב, פה בדיוק ההבחנה בין כספים שהם ייעודיים להורים עצמאים לכספים שאינם ייעודיים.
טלי גוטליב (הליכוד)
לפי הגדרת החוק, כספים שמגיעים לחייב – פה, לפי ההצעה – במסגרת תוכנית ממשלתית שייעודם סיוע להורה עצמאי. אני מקריאה לכם מילה במילה.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
ייעודם של הכספים, לא של התוכנית. אם היה כתוב ייעודה של התוכנית, זאת אומרת שהתוכנית עצמה כל כולה מיועדת רק לעזור להורים עצמאים, את צודקת. אבל מדובר על ייעודם של הכספים.
טלי גוטליב (הליכוד)
מתוך התוכנית. זאת עברית פשוטה, זה אותו דבר.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
אבל התוכנית יכולה להיות כזאת, שהייעוד שלה הוא לעזור לכמה אוכלוסיות, ולא רק להורים עצמאים.
טלי גוטליב (הליכוד)
אין לי בעיה. אני גוזרת תעדוף למשפחות שבראשן הורה עצמאי. אני שמה את זה על השולחן ואומרת שיש עוד אוכלוסיות שאולי לא נכון לעקל להן.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
איך את יכולה להבחין, כששניהם באותה תוכנית?
טלי גוטליב (הליכוד)
גם אם שניהם באותה תוכנית, המבחנים אחרים. גם כשיש סיוע עקרוני מגיל מסוים עד גיל מסוים, יש משפחות שלא צריכות את הסיוע הזה, והן עדיין מקבלות אותו.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, את מדברת על שני דברים: 1. האם הם יהיו זכאים לכסף ולסיוע? יש חוק, יש כללים ויש תוכניות. 2. סוגיית ההגנה מפני עיקול, ושם אנחנו נמצאים בעולם אחר. כלומר, כאשר המדינה מחליטה שיש פה אוכלוסייה שזכאית לסיוע וקובעת מבחנים, כביכול לא עומדת כנגד זה זכות אחרת, שאנחנו צריכים לאזן ביניהן. באופן עקרוני, אפשר לדבר על כך שכל מס הוא פגיעה בקניין, אבל ברמה התיאורטית, אין פה מישהו שמתחרה. כאשר את אומרת שאת נותנת חסינות מפני עיקול, את לא רק אומרת שיש פה אוכלוסייה שצריך לעזור לה, את אומרת שאני הלוויתי כסף לפלוני או לאלמוני, ואני לא אוכל לגבות אותו. את פוגעת בזכותו של הנושה. הפגיעה הזאת בזכותו של הנושה צריכה הצדקה כי היא פגיעה בקניין של הנושה, היא צריכה גם הצדקה בפני עצמה, ככל פגיעה בזכות, וגם רציונל שאומר למה אם אותו כסף באותה תוכנית ממשלתית מגיע לחייב א', אני יכול לעקל אותו, ולחייב ב', אני לא יכול לעקל אותו. ההצדקה הזאת צריכה להיות יותר כי היא מתנגשת עם זכות של צד ג'.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
איפה זה קורה שחייב א' כן וחייב ב' לא?
היו"ר שמחה רוטמן
זאת אחת השאלות. אם יש תוכנית ממשלתית לסיוע לתעסוקה – אחת התוכניות שדיברנו עליה, היא גם מוצגת בנייר ודיברנו עליה גם בדיון הקודם – ובה נותנים לבן אדם החזר. האדם כבר הוציא כסף מהכיס בשביל הקייטנה בקיץ כדי שהוא יוכל לעבוד, להשתלב בתעסוקה. הוא כבר הוציא את הכסף. עכשיו הוא מקבל החזר כנגד קבלות, ומעקלים לו. זה מאוד בעייתי, זה פוגעני, כי הוא הוציא את זה על בסיס התוכנית הממשלתית שהתחייבה לו, שברגע שהוא יביא קבלה, הוא יקבל את הכסף. כך פגעת באופן ישיר של התוכנית התעסוקתית, וזה הרציונל שאני מדבר עליו.

הרציונל הזה קיים יותר אצל הורה עצמאי מאשר אצל יוצאי אתיופיה? הרי גם יוצאי אתיופיה, נתתי כסף מאותה תוכנית או מתוכנית זהה כדי שהוא ישתלב בשוק התעסוקה, והוא ייתקל באותה מצוקה בדיוק. מה הרציונל שאני אגיד שזה מוגן וזה לא כלפי צד ג'? או שאנחנו עושים הגנה פר תוכנית- - -
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
הגנה לפי תשלום ולא לפי אוכלוסייה.
היו"ר שמחה רוטמן
זה הדיון פה. להגיד שנעשה אותה הגנה ואותה פגיעה בזכות הקניין של הצד השלישי, כאשר אין שוני רלוונטי בין שני המקרים, אז אנחנו בעולם של פגיעה בשוויון. אני לא כל כך אוהב את הביטוי פגיעה בשוויון בהקשר הזה, ופה אני עם טלי, כי עצם העובדה שהמחוקק החליט שזאת אוכלוסייה שיותר זה, זה עצמו קריטריון השוויון. אני פשוט אומר שזה לא הגיוני, וממילא זה לא שוויוני. אם זה היה הגיוני, זה היה שוויוני.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא בטוחה שאני חולקת עליך, אבל אני אומרת כך, מותר לנו כמחוקקים, וזה כבר חוק קיים, לתת תעדוף לקבוצה. ההורים העצמאים קיבלו כבר תעדוף בחוק.
היו"ר שמחה רוטמן
אם יש לזה טעם רציונלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
אין שאלה שיש לזה טעם רציונלי. החוק כבר קיים.
היו"ר שמחה רוטמן
החוק לא קיים.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא החוק הזה. אני מדברת על החוק שנותן מבחינת אמירה של מחוקק.
היו"ר שמחה רוטמן
אבל אותו חוק, אותו מנגנון ואותה החלטה ממשלתית קיימים גם לגבי קבוצות אחרות. ועכשיו, שוב, נשאלת השאלה מה הטעם הרציונלי. שוויון הוא יחס שווה לשווים, האם הן קבוצות שהן שוות לעניין הזה. את אומרת שמותר לי כמחוקקת – נכון, אני מסכים שמותר לך כמחוקקת לפגוע בשוויון.
טלי גוטליב (הליכוד)
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי הוא חוק מצוין, חוק מיטיב, עם המון הגיון מתוך סיפור החיים. אני לא משווה ואני לא שמה בקבוצה אחת הורים עצמאים, שזה קשה מאוד, הורים לנכים שזה מבצע בלתי רגיל, מסע של חיים או קבוצה של נכים כאלה או נכי צה"ל. לא כולם באותו טס כי זה לא אותו דבר. כל קבוצה יש לה את הקושי שלה. לכן, אני לא אומרת שאם אני מיטיבה עם קבוצה אחת בסיטואציה מסוימת - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו לא מדברים על מתן ההטבה. מתן ההטבה יש לו מבחנים שונים לאוכלוסיות שונות.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה ברור.
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו מדברים עכשיו על זכויות כלפי צד ג', על הגנה מפני עיקול. לא מדובר עכשיו על מתן ההטבה.
טלי גוטליב (הליכוד)
כדי לפגוע בזכות הזאת של צד ג', להטלת עיקול, עושה את זה לטובת הורים עצמאים. אני לא יכולה עד כדי כך - - -
היו"ר שמחה רוטמן
למה את מעדיפה הורה עצמאי על פני נושה, ולא מעדיפה את בן המיעוטים שמקבל את אותה קצבה בדיוק, את אותו גיבוי ואת אותו back to back - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
שהוא לא הורה עצמאי, לצורך העניין?
היו"ר שמחה רוטמן
זה לא נימוק, זאת השאלה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אבל החליטו שהוא אוכלוסייה שראוי לתמוך בה.
היו"ר שמחה רוטמן
הנקודה ברורה.
טלי גוטליב (הליכוד)
לגבי העיקול ולגבי הנושה, אני רוצה לומר שהזכות של הנושה לגבות את הכסף היא זכות מסוימת, כי כשאתה מלווה כסף למישהו, אתה צריך לשמור על עצמך ולהגן על עצמך. אתה צריך לראות שמי שאתה מלווה לו, יעמוד בהלוואה. יש עניין של אחריות גם של מי שמלווה כסף. אתה לא מלווה בקלות, ואתה בודק שמי שהלווית לו יש לו פוטנציאל להחזיר לך, אתה מגיע איתו להסכמות. לכן, אני אומרת פה בזהירות, שהנושה, שאני מאוד מכבדת את זכותו הקניינית, גם הוא יודע להגן על עצמו. לכן, אני שמה אותו בצד, כי אל מול הזכות שלו יש פה מצב שבו המדינה מצאה לתת כסף למשפחות של הורה עצמאי.
היו"ר שמחה רוטמן
אבל היא מצאה גם לתת כסף לאחרים. זה בדיוק העניין – אם ההבחנה שלך היא שהמדינה מצאה לתת כסף - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
כדי להתערב בזכות הקניינית של הנושה, אני צריכה לעשות את זה במקרים מאוד מאוד מסוימים. בעיניי, להתערב ולהעדיף את זכות החייב, ההורה העצמאי, זה דבר שמצדיק את הפגיעה בשוויון. זאת דעתי.
היו"ר שמחה רוטמן
מי מטעם משרדי הממשלה, בהמשך לדיונים שלנו משבוע שעבר?
מרב זוהרי
אני ממשרד המשפטים. בדיון הקודם התבקשנו לבחון אם יש דרך להמיר את זה לתשלומים, ולהסתכל על קריטריון רחב יותר, ששם דגש יותר על התשלום. מאז הדיון ועד היום עשינו מאמץ בתוך הממשלה לדון בזה, וקיימנו מספר סשנים של דיונים כדי לנסות לבחון איזה חלופות יש. נכון לנקודה הזאת, לא מצאנו נוסח שאנחנו יכולים להביא היום לוועדה, שיענה על הקריטריון. מצד אחד, ראינו שזה יוצר הרחבה לכיוון מסוים, ולא הצלחנו למצוא את הדרך להגביל את זה מצד שני, כלומר לייצר את הקריטריון הנכון, באופן שהוא מוסכם על כל משרדי הממשלה. אני אזכיר שזאת הצעה שאושרה בוועדת שרים לחקיקה, ולכן, הנוסח שאושר הוא הנוסח שכולנו עומדים מאחוריו. בנקודה הזאת אין לנו נוסח שהוא טוב יותר.
היו"ר שמחה רוטמן
אתם מקבלים היום צווי עיקול, או רק כשזה מגיע לבנק? האם עיקר המטרה זה להגן על הכסף אחרי שהוא נכנס לבנק, או אצלכם במשרדים?
אלה אייל בר דוד
שלום, אני ממשרד העבודה, אחראית על סל שעות גמיש. אני לא נתקלתי במקרה שפנו אליי לגבי חשבון מעוקל. אני אסביר שאנחנו ספציפית בסל גמיש נותנים לאוכלוסייה, שהיא אוכלוסייה שמגבירה את עבודתה. לא כל הורה עצמאי, אלא הורה עצמאי שהוא פרו-אקטיבי. אם אישה רוצה לעבור מחצי משרה למשרה מלאה, או רוצה לצאת מקצבה ולהתחיל לעבוד וכולי. לכן, אנחנו סופרים ממש 40 שעות עבודה הגברה, ורק אז היא זכאית.
היו"ר שמחה רוטמן
אוכלוסייה די ממוקדת.
אלה אייל בר דוד
ממוקדת מאוד.
היו"ר שמחה רוטמן
האם אתם מקבלים צו עיקול אליכם?
אלה אייל בר דוד
אני לא קיבלתי אף צו עיקול, וגם לא פנייה של אם חד-הורית - - -
היו"ר שמחה רוטמן
שאומרת: אל תעבירו לי לחשבון, כי הוא מעוקל.
היו"ר שמחה רוטמן
בדיוק.
עטרת נס שטרנברג
אני ממשרד העבודה. אני אוסיף שאלה מלווה את נוהל סל גמיש, ובמסגרת מבחני תמיכה של מעונות יום, בארבע שנים וחצי האחרונות אומנם לא קיבלנו, אבל מבדיקה מעמיקה שביצענו עם גורמי המקצוע, לפני כעשר שנים כן קיבלנו כמה פניות כאלה.
היו"ר שמחה רוטמן
של עיקול.
עטרת נס שטרנברג
כן.
היו"ר שמחה רוטמן
מה הייתם צריכים לעשות? להחזיק את הכסף ולקבל הוראה מהרשם שמטיל את העיקול?
עטרת נס שטרנברג
כן, בדיוק. פעלנו בהתאם לדין.
אילנה גלייטמן
אני מנהלת מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה. אנחנו מקבלים פניות.
היו"ר שמחה רוטמן
אתם מטפלים בהורים יחידנים?
אילנה גלייטמן
לא. אנשים עם מוגבלות. סיפורים קשים מאוד על עיקולים, וכתוצאה מזה האדם לא יכול לתפקד. סיפור מאוד בעייתי. אם אדם חירש לא יכול לקבל תרגום לשפת הסימנים או מכשיר שמיעה כתוצאה מהעיקול, הכנסת אותו למצב שהוא גם לא יכול להגן על עצמו.
היו"ר שמחה רוטמן
מדובר בכספים או בסיוע בעין?
אילנה גלייטמן
כסף.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
למה הכסף עובר דרך הנזקק? למה הוא לא עובר ישר לספקי השירות?
אילנה גלייטמן
יש כספים שעוברים ישירות לספקי השירות, ויש כספים שעוברים ישירות לחשבון הבנק. חלקם תמורת קבלות. הוא מציג קבלה על רכישה, אבל הוא לא יכול לקבל כי הכסף מעוקל. יש פה מצב מתסכל מאוד. תחשוב על אדם חירש שצריך להגן על עצמו בבית משפט כי כספיו מעוקלים. אין לו תקשורת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני קנאית לכל מה שקשור לנכות באשר היא, כי יש לי תלויה. בעיניי, לגעת בקצבה זה איום ונורא, כי בעלי קצבאות שעומדים על שתי רגליים וחיים מכבדים עצמאית, מנוצלים מאוד, קלים לניצול, ובלי קצבה אין להם כלום ואין להם סיכוי ממילא.

אם אנחנו רוצים לאפשר לנכים – תמיד קשה לכמת את זה למילים. תבינו, זה לקחת תיאור של משהו לתוך המקום הזה. אני מדברת על נכים, שהנכות לא מפריעה להם. הם מתאמצים מאוד ומתעקשים מאוד על החיים. אם אנחנו נמנע הטלת עיקול על כל מה שקשור לנכים, נכים לא יקבלו הלוואות.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
על זה אנחנו מדברים.
היו"ר שמחה רוטמן
זה האיזון שאנחנו מדברים עליו.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני אומרת רק על נכים.
היו"ר שמחה רוטמן
אבל זה נכון גם על הורים עצמאים, זה נכון על כולם.
טלי גוטליב (הליכוד)
תסלחו לי מאוד, הורה עצמאי שמתנהל ולוקח הלוואה, והוא נראה כמוני או כמוכם, והוא בא לחברה כלשהי לבקש כסף, הוא יקבל את הכסף. כשבא נכה, עם כל הכבוד, תסלחו לי מאוד, המילה נכה סוגרת דלתות. דיי, זה לא אותו הדבר. כשבא נכה למקום והוא קצת עקום – סליחה – או קצת מוגבל ונראה לא טוב, הוא לא יקבל הלוואות. תפסיקו, אנחנו נקשה גם על זה? לכן צריך למצוא פה פתרון יותר גדול.
אילנה גלייטמן
בואי לא נכליל.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני רק אומרת בזהירות.
היו"ר שמחה רוטמן
יש אנשים שלא רואים עליהם.
טלי גוטליב (הליכוד)
ברור. יש הכול מהכול.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, את נתת את הטיעון הטוב ביותר למה לא צריך לייצר פה בחיפזון איזושהי הבחנה שלא מחזיקה מים. אנחנו שומעים שאת התוכנית הממשלתית, שלדעתי בשלה התכנסנו מלכתחילה, והיא אולי מקרה המבחן הכי בולט של הצעת החוק הפרטית - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
מבחן עיקול של נכויות קשור תמיד לתפקוד. אסור שההגדרה תהיה כוללת. ההגדרה צריכה להיות תפקודית. יש נכים שאין אפשרות לגעת להם בקצבה, כי הם לא יוכלו לתפקד ולא יוכלו לחיות. זה המבחן, מאוד פשוט מבחינתי.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים אומרת בעצם מה שאתה אומר.
היו"ר שמחה רוטמן
כן, התייחסנו לזה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
בוא נחיל את זה על כולם.
היו"ר שמחה רוטמן
זה בדיוק מה שמנסים משרדי הממשלה, וזה בדיוק האיזון – גם הם התייחסו לזה ביחידה למשפט עברי – שבין כלל גורף מדיי, שיגרום לנעילת דלת בפני לווים. אם אתה תדע שמישהו שכל הכנסתו למעשה – יש נכים, בוודאי נכי צה"ל, ולפעמים אלה סכומים גדולים – שכל הכנסתם היא כסף משולם מאוצר המדינה, וזאת לא הכנסה קטנה – תלוי באחוזי הנכות, תלוי במה הם עבדו ותלוי בכל מיני דברים – אלה יכולים להיות סכומים מאוד מאוד גדולים, עסקים לא יעשו איתם אנשים. הם יידעו שלא משנה כמה כסף יש להם. לכן אני אומר שזה איזון מאוד מאוד עדין שקשה למצוא, ולכן משרדי הממשלה מתקשים.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא בטוח שזה צריך להיות באותה הצעה. תסלחו לי, עם כל הכבוד והרצון הנכון מאוד, גם שאתה, אדוני היו"ר, מציע, אנחנו מתעסקים פה בכספים שמגיעים לסיוע להורה עצמאי. אם אנחנו נמנע את החקיקה הזאת ונגיד שזאת פגיעה בשוויון, ונתעסק עכשיו בחקיקה שמאוד קשה לנסח אותה, כך שכל הקצבאות - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו לא רוצים לכל הקצבאות. אנחנו רוצים למצוא בדיוק את התפירה הזאת.
עידו חי
אני מתחבר לדברים שנאמרו כאן. בסוף אנחנו כן רוצים לשמור על האיזון המתבקש בין חייב לבין נושה, ואנחנו לא רוצים להפר אותו. הבענו את העמדה הזאת גם בפני הממשלה, כשההצעה הזאת הגיעה. ההצעה שמונחת כאן היא הצעה מגודרת, גם מבחינת מקור הכספים וגם מבחינת סוג האוכלוסייה. אני לא נכנס לשאלה של שוויון וחוקתיות, זה עניין משפטי לחלוטין, אבל יש לנו חשש מיצירה של איזשהו מדרון חלקלק, שיביא להפרת האיזון, גם כשאנחנו נכנסים לסוג האוכלוסייה, וגם כשאנחנו נכנסים למקור הכסף. אם אנחנו נכנסים לעולמות של תעסוקה, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו לא יוצרים תמריצים שליליים. כל עוד אדם יודע שהוא מקבל הגנה מעיקול, הוא לא יצא לשוק העבודה. יש כאן הרבה מאוד אלמנטים שצריך לחשוב עליהם, ולכן, אנחנו נבקש, ככל שיש רצון, לבצע שינוי בהצעה הזאת, כדי שנוכל לערב את כל הגורמים – רווחתיים, תעסוקתיים – ולהתייחס להשלכות של זה.
ענת הר אבן
אני רוצה להוסיף על מה שאמר עידו. אני היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה. כמו שחברת הכנסת גוטליב אמרה, יש עניינים שהם דומים כמו הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי, שהיא מוגנת היום, אבל הבטחת הכנסה שניתנת באותם מצבים על ידי משרד הקליטה והעלייה, עדיין לא מוגנת. או כמו מה שהציגה פה חברתי לגבי סל התקשורת, שעדיין לא מוגן, כאשר דמי נחייה לעיוור כן מוגנים. בשתי הנקודות האלה, כבר אושרה בוועדת שרים בכנסת הקודמת הצעת חוק שנועדה להגן עליהם, ואני מניחה שבזמן הקרוב נחיל עליה רציפות.
היו"ר שמחה רוטמן
יכול להיות שעדיף להסתכל על זה באמת בראייה כוללת כזאת.
ענת הר אבן
יש עניינים שנחקקים קמעא-קמעא. נכון, יכול להיות שיש איזשהו היבט חוקתי, אבל אם יעלה ההיבט החוקתי, הכנסת תידרש ותתקן. את רומא לא בנו ביום אחד, ואם יש הצעה שיש בה היגיון, וכבר יש בה אישור של הממשלה, אפשר לאשר אותה. ואם תבואנה אוכלוסיות מוצדקות נוספות, שההיבט של המבחן הכלכלי נכנס כמו ההיבט הכלכלי שאנחנו לוקחים בחשבון לגבי ההורים העצמאים, אני מניחה שהממשלה תאשר אותה.
היו"ר שמחה רוטמן
עוד דוברים?
בקי כהן קשת
אני מהפורום למאבק בעוני וקול רבני לזכויות אדם. יש לנו מרכז זכויות בחדרה, שמקבל הרבה מאוד פונים שחיים בעוני. יש אנשים שיש להם בעיית עיקול, וזה גם מכוון התנהגות מראש. כשאנשים יודעים מראש שיש להם עיקול בחשבון, הם לא פונים לקבל דברים שהם זכאים להם, שהמדינה החליטה שהיא רוצה שהם ייקחו לכל מיני מטרות חיוניות טובות לקיום בכבוד, לעבודה וכולי. זאת בעיה מאוד משמעותית גם להורים עצמאים וגם לאחרים. לא רק להורים עצמאים. גם ככה, אם מסתכלים, למשל, על דוח העוני של הביטוח הלאומי, אין הבדל גדול בין הורים עצמאים לעומת משפחות, כלומר כל המשפחות עם ילדים שיש להן אותו שיעור עוני, לעומת אוכלוסיות ספציפיות שיש בהן אחוז עוני יותר גבוה.

במובן הזה, אני חושבת שמבחינת החשיבה המערכתית, ראוי שההגנה תהיה רחבה ותגן. לדעתי, אין מספיק מענים של המדינה להוציא אנשים מעוני, אבל המענים שכבר קיימים, להערכתי אמורים להיות מוגנים. גם מבחינת הלוואות, אני לא מאמינה שזה באמת משפיע על מתן הלוואות בגדול לאוכלוסיות הללו, כי למרבה הצער, האוכלוסיות הללו, כבר יש להן תיק בהוצאה לפועל, והן ממילא עם דירוג אשראי כזה שהן לא מקבלות הלוואות. זה לא מה שיגרום לשינוי במצבן, ההגנה עוד איזשהו סכום שנכנס. בעיניי, האיזון הוא כזה שהגנה על הזכויות שהן מקבלות הרבה יותר הגיוני מאשר לא להגן.

הראוי ביותר בעיניי הוא לתקן את הניסוח, כך שהוא יחול על כלל האוכלוסיות. בסך הכול, בכל הטבלה יש שמונה שורות מתוך שלושה משרדים. זה לא מאות דברים שונים, תוכניות שקיימות. גם אם אנחנו משאירים שיקול דעת לשר להוסיף או להוסיף באישור ועדת החוקה, לצערי, אין לנו מאות תוכניות. אין כאן הרחבה בלתי אפשרית. הראוי ביותר והטוב ביותר הוא אם יש אפשרות לתקן את ההצעה, כך שהיא תהיה כללית. אם זאת לא תהיה אפשרות בשום אופן, וזה יגרום לעיכוב של שנים בחקיקת התיקון, כדאי בוודאי להגן לפחות על חלק מהאוכלוסיות, לפחות על הורים עצמאים, שכולם מסכימים שיש ביניהם כאלה שבמצוקה מאוד קשה. כדאי להקדים ולהעביר את זה, אבל אם תהיה אפשרות, האפשרות הטובה ביותר, כמובן, היא שזה יכלול את כל שמונה התוכניות הללו ושלושת המשרדים. בצורה כזאת אנחנו ניתן מענה גם מכוון התנהגות, כדי שימצו זכויות. יש בעיה מאוד קשה של חוסר מיצוי זכויות חברתיות קיימות באוכלוסייה הזאת. תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
כדי שנצליח לחוקק, אולי אפשר לנסח משהו שישאיר את שיקול הדעת לשר המשפטים, או שזה מוגזם מדיי? אני לא מדברת על הורה עצמאי אלא על השאר. אחרת זה יתעכב פה.
אלעזר שטרן (ייעוץ משפטי)
ההצעה הראשונית שהצענו הייתה להוריד את המילים "שייעודן סיוע להורה עצמאי", ולהשאיר את זה כך: כספים שמגיעים לחייב במסגרת תוכנית ממשלתית ששר המשפטים קבע בצו באישור ועדת חוקה - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל אז אפשר יהיה לתקוף את הצו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
היושב-ראש ביקש לנסות לאפיין את זה, שזה לא יהיה כל כך פתוח.
היו"ר שמחה רוטמן
שזה יכוון לכספים המגיעים לחייב במסגרת תוכנית ממשלתית, מסוגים שקבע שר המשפטים בצו, אבל במסגרת תוכנית ממשלתית, בה הוא משופה על הוצאה שהוציא בפועל.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה לא טוב לכתוב על הוצאה שהוציא בפועל.
היו"ר שמחה רוטמן
זה היה הרציונל שזיהינו ברוב התוכניות הרלוונטיות. זה די מגודר. אתם לא יכולים לחיות עם זה?
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, לדעתי זה לא ניסוח טוב. קטונתי.
עידו חי
צריך לראות לאיזה עולמות ולאיזה סוגי אוכלוסיות זה מתייחס. אני לא רוצה לקבוע מסמרות, כי זאת באמת הערה טכנית ונצטרך זמן לעבודת מטה. יכול להיות שיש היגיון בניסוח הזה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היו"ר, אפשר לנסח כך? כספים שמגיעים לחייב במסגרת תוכנית ממשלתית, שייעודה סיוע מסוגים שקבע שר המשפטים בצו.
היו"ר שמחה רוטמן
זה יכול להיות לכאורה מענק של המדען הממשלתי לחברה, ולא תוכלי לעקל אותו למרות שזה מיליונים.
טלי גוטליב (הליכוד)
האם אי-אפשר להגדיר באיזשהו אופן, לדוגמה, שייעודם סיוע לבעלי - - -
היו"ר שמחה רוטמן
זה בדיוק סוג העבודה שהם עוד לא הצליחו לעשות, מה שביקשתם בפעם הקודמת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אתם מבינים מה אני אומרת? זה יפתור לנו את כל הבעיה.
עידו חי
זה באמת מאוד מורכב, חברת הכנסת.
טלי גוטליב (הליכוד)
נו, אז לשקוד על זה, כי חבל.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, זה מצוין. אנחנו נמצאים באותו מקום.

כמה זמן אתם עוד צריכים לצורך הגיבוש הזה?
רן מלמד
אדוני, אם אפשר שהם יבדקו עוד שני דברים. הראשון, לכלול גם תוכניות של גופים שהם חצי ממשלתיים או כל מיני כאלה.
היו"ר שמחה רוטמן
זאת הרחבה, אני חייב לומר לך.
רן מלמד
אדוני, זה חלק מהעסק.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה אומר שזה חלק מהעסק, אני אומר שזאת הרחבה אדירה.
רן מלמד
יושב פה מי שכתב את הצעת החוק, יחד עם קרן ידידות טורונטו. הם עושים פרויקט במיזם עם הממשלה. ידידות טורונטו, למיטב ידיעתי, מעבירה כסף בעצמה. האם הכסף הזה יהיה בר עיקול?
היו"ר שמחה רוטמן
אני מבין מה שאתה אומר. אני רק אומר שזאת הרחבה מאוד מאוד משמעותית, וזה גם דורש היערכות של הבנקים לזיהוי הכספים, וזה גם מטיל עומס על רשמי האכיפה והגבייה, שיצטרכו להתחיל לחקור האם זאת בדיוק התוכנית שניתן להוסיף.
רן מלמד
נכון, נכון.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה אומר נכון, נכון, כאילו הכול בסדר.
רן מלמד
יש פה בעיה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההבחנה שמדברת על שיפוי נגד קבלות היא הבחנה מסוימת, אבל אתה גם את זה לא מקבל.
רן מלמד
לא, אני ממש מקבל. אני שואל שאלה אחרת, אדוני. אם עיריית ירושלים, למשל, במסגרת פעילות מחלקת הרווחה שלה נותנת היום – והיא נותנת – סיוע לאימהות עצמאיות בנושאים של קידום תעסוקתי, האם הכסף הזה שעובר מעיריית ירושלים יהיה חסין עיקול? אני לא בטוח.
היו"ר שמחה רוטמן
אני בטוח שלא.
רן מלמד
לכן השאלה היא אם זה לא נוגד את כוונת החוק בהקשר הזה.
היו"ר שמחה רוטמן
כוונת החוק, מלכתחילה, היא תוכנית ממשלתית.
רן מלמד
בסדר, צריך להרחיב.
היו"ר שמחה רוטמן
תסתכל על מה שאומרת היחידה למשפט עברי.
רן מלמד
קראתי היטב.
היו"ר שמחה רוטמן
היא אומרת שגם בן אדם שעומד בתחנה המרכזית ואוסף כסף בצדקה, האנשים שתורמים לו, אומרים שעקרונית זה אמור להיות מוגן מפני עיקול. עקרונית. יכול להיות שהם צודקים, ולא ניתחתי את מקורות המשפט העברי. יכול להיות שאני מסכים איתם, יכול להיות שלא, זה בסדר גמור. אבל זה לא משנה, כי יכול להיות שהעלות והנזקים ההיקפיים שהדבר הזה ייצר, אם אני אעניק את הפטור הזה בחקיקה, הם אדירים. למרות שברמה התיאורטית זה טוב, אבל אם אני אומר גם לבנקים שעל כל כסף שהם מקבלים, הם יצטרכו לחקור האם זאת תוכנית, ואם הם מתרשלים בעיקול הם חשופים לנזקים – יש המון המון השלכות.

הכול טוב ויפה ואפשר להגיד שכל אדם עני, שיהיה מוגן מעיקול. אגב, אני חושב שהפתרון הנכון יותר הוא לצמצם את הכול למבחן אחד, ולהגיד: המבחן הוא הגנת השכר. לאוכלוסיות מיוחדות תגדיל את תקרת הגנת השכר כפרמיית הורה עצמאי, פרמיית אוכלוסייה מיוחדת, פרמיית מוגבל/מוגבלות. זה מפשט מאוד את הכללים, וכל רשמי רשות האכיפה והגבייה יגידו לי תודה רבה שפישטתי להם את העבודה. אבל אנחנו לא במקום הזה, אנחנו במקום של ניסיון למצוא איזשהו fine tuning, אבל הרחבה יש לה נזקים משלה.
רן מלמד
הנקודה השנייה היא הנושא של הסיוע המשפטי. אני צופה שגם אם החוק יעבור, ולא משנה באיזו צורה, יהיו לא מעט תקלות בבנקים ובמערכת ההוצאה לפועל, בגלל אותם דברים שאתה דיברת. אם אפשר לדאוג שאותם הורים עצמאים שזכאים, וכסף שלהם כן עוקל בטעות, יקבלו סיוע משפטי ממשרד המשפטים בחינם. לא יעמדו בקריטריונים שיכולים לפסול אותם מהזכאות לקבל - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
אנחנו לא נוגעים בזה, בכל הכבוד. לא, לא, לא. זה לא קשור. סיוע משפטי בחינם זה משהו אחר.
היו"ר שמחה רוטמן
החוק לא יעבור - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, לא, לא. בדיוק, בוא נתכנס בעוד שמונה שנים. זה לא יקרה, וצריך למצוא פתרון, אחרת זה יעלה אבק.
רון דרך
אני מהקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה. אנחנו מייצגים אוכלוסיות שונות, גם אנשים עם מוגבלות, גם הורים עצמאים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. ספציפית, בגלל שאחת האוכלוסיות המרכזיות שאנחנו מלווים היא נשים חד-הוריות, נתקלנו כמה וכמה פעמים בסיטואציות. אגב, נאמר פה קודם שלא קיבלו פניות בנושא של עיקולים. זה לא אומר שלא היו עיקולים.
היו"ר שמחה רוטמן
זה לא היה אצלם, זה היה בבנקים.
רון דרך
יכול להיות שהנשים עצמן, כמו בהרבה תחומים אחרים, לא יודעות למצות את הזכויות שלהן.
היו"ר שמחה רוטמן
לא, לא. כששאלתי על פניות, ולדעתי הם הבינו את השאלה שלי, הכוונה היא שהנושה הטיל עיקול, ושלח את העיקול למשרד העבודה או למשרד הרווחה. הנושה שמטיל עיקול, אני מניח שהוא מודע לזכויותיו ואם לא, הוא גם לא מטיל עיקול. אין פה קבוצות ריקות כאלה.
רון דרך
לגבי עדיפויות, מלכתחילה הרעיון היה הגנה על אוכלוסייה של הורים עצמאים.
היו"ר שמחה רוטמן
בכמה מקרים נתקלתם שקיבלו, והטילו עליהם עיקול?
רון דרך
אני לא יודע להגיד לך מספרים מדויקים, אבל מדובר ב-5, 6, 7. הקליניקה עובדת בהיקפים קטנים מלכתחילה, וזה לא שאנחנו חולשים על אלפי פניות. כמו שנאמר פה, יש קורלציה בין מצב סוציו-אקונומי לבין היותו של אדם הורה עצמאי. אם יש אוכלוסיות שיותר או פחות צריכות את זה, זאת שאלה שאפשר לשאול. זה שדמי עיוור מוגנים בחוק, לא נראה לי שמישהו שאל את השאלה למה זה לא.
היו"ר שמחה רוטמן
לא, ודאי שאלו. אנחנו שאלנו. ספציפית דיברנו בדיון הקודם על דמי עיוור אל מול ליווי או כלב נחייה.
רון דרך
אבל אין לזה סוף.
היו"ר שמחה רוטמן
נכון, אתה צודק, ואין לדבר סוף. לכן, ההצעה שלי הייתה לייצר מנגנון של אפשרות עם צו ותוספת.
רון דרך
התוספת זה משהו שעומד כרגע על השולחן?
היו"ר שמחה רוטמן
על זה אנחנו מדברים – האם ניתן לייצר קריטריון של צו ותוספת, שלא יהיה בשיטת טלאי על טלאי על טלאי, ובכל פעם נביא חקיקה, אלא איזשהו עיקרון מסדר. אם לא נצליח, יכול להיות שנגיע למסקנה כמו שאתה אומר, וכמו שהציעו גם קודם, שאין דרך לעשות את זה, נעשה את זה פר מקרה. בכל פעם שקליניקה מסוימת תדחוף להצעת חוק, אנחנו נחוקק וניפגש פה שוב. יכול להיות שזה פתרון. אני חושב שאם אנחנו כבר עוסקים בנושא, כדאי לייצר פתרון שלא יהיה אד-הוק לפי השאלה איזו קליניקה פנתה לאיזה ח"כ ספציפי שיודע לדחוף או לא יודע לדחוף, כי בעיניי זה לא פתרון. יכול להיות שאם לא נמצא פתרון אחר, נלך לשם.
רון דרך
זה לא דבר רע שאנחנו מנסים לקדם - - -
היו"ר שמחה רוטמן
זה לא דבר רע שיש אנשים שמנסים לקדם. זאת תוצאה לא טובה שספר החוקים של מדינת ישראל נראה טלאי על טלאי, ואין בו שום היגיון פנימי.
רון דרך
לזה אני מסכים.
היו"ר שמחה רוטמן
זה מה שאנחנו מנסים לפתור.

כמה זמן אתם צריכים? חודש? בסדר גמור. תהיו בשיח גם מול הייעוץ המשפטי של הוועדה, וככל הנדרש גם מולי והמשרדים הרלוונטיים. ננסה לראות אם אנחנו יודעים לייצר משהו שמגדר, וממילא זה גם יחסוך חלק מיוזמות חקיקה. אולי נוכל לייצר איזשהו קריטריון שעושה שכל, ויש לו היגיון פנימי.

נסגור את הישיבה הזאת ונחכה לעדכון מכם. נהיה בקשר בעוד חודש, ואני מקווה שתקדימו את הזמנים, אבל אני מכיר את המצוקות של תקציב וכולי. תודה רבה, ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים