ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/05/2023

דיווח על פי חוק סעיף 31ב לחוק איסור הלבנת הון לשנת 2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים