ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 17/05/2023

חוק התאגיד לפיקוח וטרינרי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים